Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Apostolski vikar Grgo Ilijić Varešanin

9. lipnja 2008.
Biskup Ilijić Varešanin proglasio je Garevo samostalnom kapelanijom

Biskup Ilijic VaresaninFra Grgo Ilijić rodio se u Varešu 18. listopada 1736. Osnovnu naobrazbu stekao je u sutješkom samostanu, gdje je proveo i novicijat 1752./53., a filozofsko-teološki studij pohađao je u Italiji. U Provinciji je bio učitelj franjevačkih pripravnika u Kraljevoj Sutjesci i samostanski vikar, župnik u Kraljevoj Sutjesci, Ivanjskoj, Velikoj, Komušini, Podvučjaku, Bijeloj i Varešu, te tajnik Provinciji. Kao župnik Bijele imao je na brizi i katolike Gareva. Pratio je biskupa Bogdanovića od Pećenika do Gareva u studenom 1768. za vrijeme njegova pastoralnog pohoda. Na prijedlog biskupa Augustina Botoša-Okića papa ga imenuje provincijalom Bosne Srebrene u dva maha, god. 1783. i 1793. Godine 1796. imenovan je naslovnim ruspijskim biskupom i pomoćnikom biskupa Botoša-Okića, a 17. studenoga 1798. postavljen je za apostolskog vikara u BiH.

Biskup Ilijić Vikarijatom upravlja vrlo smjelo. Još kao pomoćnik biskupa Okića šalje u svoje ime i u ime cijeloga katoličkoga puka BiH molbu austrijskom caru Franji II. da BiH priključi svojoj carevini. Obilazi župe i strogo pazi na izvršavanje crkvenih propisa za pastoralni kler.

Kao biskup objavio je nekoliko pastoralno-katehetskih spisa. Umro je 1. ožujka 1813. u 77. godini života u Kraljevoj Sutjesci, gdje je pokopan u samostanskoj crkvi, u grobnici koju je za života dao napraviti.

Biskup Grgo Ilijić Varešanin je 1802. godine proglasio Garevo samostalnom kapelanijom kojoj su pripadala ova mjesta: Garevo (70 kuća; 315 odraslih i 200 djece), Kladari, Donji i Gornji, Hasić, Tišina, Prud, Kornica, Čardak, Živkovo Polje, Dobrinja, Modriča, Riječani, Kužnjača i Oteža.