Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

STATISTIKA ŽUPA BOSANSKE POSAVINE 31. 12. 2012.

20. travnja 2013.
Priredio: Anto Burić, svećenik

Prošlo je već punih pet godina otkako ste na ovoj stranici mogli svake godine naći najnovije i najvjeodostojnije statističke podatke o broju katolika četiriju dekanata (50 župa) u Bosanskoj Posavini, koje pripadaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Smatram da je to  u neku ruku dovoljan vremenski odmak da se ove godine pozabivimo statistikom cijeloga tog razdoblje na tom području. Kada su prvi put 2007. godine doneseni podaci, na području tih pedeset župa živjelo je 43.546 katolika. Danas na tom području, prema podacima koje donosi Vrhbosna, službeno glasilo Vrhbosanske nadbiskupije, živi 41.458 katolika. U tom razdoblju (od 31. 12. 2007. do 31. 12. 2012.) broj katolika se smanjio za 2.088 katolika.

Ako bi se išlo analizirati stanje po pojednim dekanatima onda je slika ovakva:

Na području BRČANSKOG DEKANATA, koji ima 10 župa, 31. 12. 2007. godine živjelo je 9.123 vjernika katolika. Na tom području 31. 12. prošle, 2012. godine,  bilo je 8.579 katolika. Rezultat je, da se na području Brčanskog dekanata u tom razdoblju broj katolika smanjio za 544 osobe.

Na području DERVENTSKOG DEKANATA, koji ima 15 župa, od kojih su dvije pripojene susjednoj župi – Bukovica Kulini i Sočanica Ceru, 31. 12. 2007. živjelo je 1.212 katolika. Na tom istom području 31. 12. 2012., dakle prošle godine, živio je 1.121 katolik. Rezultat je, da se na području Derventskog dekanata broj katolika u tom razdoblju smanjio za 91 osobe.

Na području DOBORSKOG (MODRIČKOG) DEKANATA, koji ima 15 župa, 31. 12. 2007. živjelo je 9.772 katolika. Na tom istom području 31. 12. 2012. živjelo je 9.043 katolika. Rezultat je, da se na području Doborskog (Modričkog) dekanata broj katolika u tom razdoblju smanjo za 729 osobu.

Na području ŠAMAČKOG DEKANATA, koji ima deset župa 31. 12. 2007. godine živjelo je 23.439 katolik. Na tom istom području 31. 12. 2012. godine živjelo je 22.715 katolik. Rezultat je da se na području Šamačkog dekanata broj katolika u razdoblju od sedam godina smanjio za 724 katolika.

Navest ću neke župe u kojima se broj katolika drastično smanjio: Svilaj sa 1.430 na 1.019 (minus 411); Poljaci sa 712 na 425 (minus 287); Oštra Luka-Bok sa 3.203 na 2952 (minus 251); Dubrave sa 3300 na 3063 (minus 237); Gornja Tramošnica sa 450 na 228 (minus 222); Špionica sa 1500 na 1300 (minus 200); Grebnice sa 1328 na 1169 (minus 159); Prud sa 763 na 592 (minus 171); Vidovice sa 1082 na 941 (minus 141); Donja Tramošnica sa 330 na 210 (minus 120); Tišina sa 445 na 335 (minus 110); Bosanski Šamac sa 181 na 77 (minus 104); Posavska Mahala sa 527 na 431 (minus 96); Novo Selo-Balegovac sa 1.700 na 1.617 (minus 83); Plehan sa 156 na 91 (minus 65); Bijeljina sa 135 na 80 (minus 55): Derventa sa 322 na 284 (minus 38); Modriča sa 100 na 62 (minus 38); Pećnik sa 150 na 118 (minus 32); Kolibe sa 34 na 7 (minus 27); Bosanski Brod sa 183 na 110 (minus 27)...

Evo i nekoliko župa na području Bosanske Posavine u kojima se broj katolika povećao u odnosu na 2007. godinu: Zovik sa 1041 na 1334 (plus 293); Odžak sa 1715 na 1947 (plus 259); Domaljevac sa 3786 na 3976 (plus 190); Gornja Dubica 1405 na 1501 (plus 96); Orašje sa 1245 na 1330 (plus 85); Boće sa 686 na 747 (plus 61); Novo Selo kod Bosanskog Broda sa 116 na 143 (plus 27); Foča (kod Doboja) sa 131 na 156 (plus 25).

Na početku ovog teksta rekao sam da su ovo „najnoviji i najvjerodostojniji statistički podaci“ koje imamo. Ta tvrdnja stoji, jer drugih podataka nemamo, no i ona ima svojih nedostataka. Prije nego sam počeo raditi ovu statistku kontaktirao sam nekoliko župnika s tog područja i pitao ih kojim kriterijem su došli do broja vjernika koji su dostavili Nadbiskupskom Ordinarijatu u Sarajevu, čije podatke koristim u ovom prikazu. Odgovori su bili različiti. Jedan župnik, prema čijem izvještaju u župi ima vrlo mali broj vjernika, rekao je: „Ja kao župljane brojim samo one koji na području župe borave svih sedam dana u tjednu po 24 sata – dakle stalno su tu. Ne računam one koji su prijavljeni u području preko Save i dođu ovdje samo za vikend. Oni su članovi neke druge župne zajednice i župnici ih vode tamo.“ Osobno mislim da je to potpuno ispravan stav i da su to pravi podaci. Drugi župnik kaže: „Ja u župljane brojim sve one koji ovdje imaju kuće a žive, rade i prijavljeni su negdje u inozemstvu, ali će se kada dođu u mirovinu vratiti ovdje.“ Smatram da ovaj način upisa broja vjernika nije ispravan. Oni će se, možda, jednoga dana vratiti i živjeti tu kada, kako reče ovaj župnik, dođu u mirovinu.“ Tek tada, kada se vrate, župnik bi ih trebao upisati u broj župljana, kao što inače prakticiraju civilne ustanove. Kada se netko prijavi, on tada postaje član te zajednice, općine, županije, kantona, države gdje se prijavio, a prestaje biti član one zajednice gdje je ranije boravio. Treći župnik kaže: „Ja u svoje župljane brojim one koje zatečem kod blagoslova kuća.“ Smatram da ni to nije realan broj. Konačni moj stav je da je u pravu onaj prvi župnik, odnosno njegova praksa, koji u svoje župljane broji one koji stalno tu borave. Prema tome i onaj broj od 41.458 katolika na području Bosanske Posavine, donesen 31. 12. 2012. je „napuhan“. U stvarnosti taj broj je znatno manji ako govorimo o rezidencijalnim vjernicima.

Druga činjenica koja može zavarati, je broj krštenja i broj umrlih. Pogledajte sami donesene podatke o krštenjima u nekim župama koje broje svega nekoliko desetaka vjernika, a bilo je nekoliko krštenja. Iz broja vjernika očiti je da su to sami Abrahami i Sare, a ipak su imali krštenja. Neki župnici podliježu sentimentalnim osjećajima roditelja koji traže da se njihovo dijete krsti u žipi njihova krštenja, premda su prijavljeni i borave negdje drugdje i ta djeca će tamo najvjerojatnije i ostati živjeti. Ovi župnici ne poštuju Crkveni zakonik koji kaže: „Neka bude praksa da se odrasla osoba krsti u svojoj župnoj crkvi, a dijete u vlastitoj župnoj crkvi roditelja, osim ako drukčije savjetuje opravdan razlog.“ (Can. 857 &2). U mnogo slučajeva mislim da ne postoji OPRAVDAN RAZLOG koji kodeks traži.

Drugi slučaj su sprovodi. Mnogi pokojnici kao posljednju želju ostavljaju svojoj djeci „nalog“ (u amanet) da ih, kada umru, sahrane u mjestu gdje su proveli najveći dio svoga života, dakle uz vlastite roditelje i rodbinu. Donekle razumljiva želja, poznata iz Izraelovog (Jakovljevog) i Josipovog doba u Starom Zavjetu, premda ima i jedan nedostatak. Tko će im dolaziti na grob, očistiti ga i pomoliti se nad njima. Ali neka bude. Problem je u nečem drugom. Ispis pokojnika ili bolje rečeno upis u Maticu umrlih. Neki žipnici upisuju u Matice svoje župe pokojnika čiji su sprovod obavili, bez obzira gdje je  živio. Ako pogledamo podatke o umrlima vidjet ćemo da su, prema broju sprovoda, te župe trebale davno izumrijeti, a one su po broju vjernika ostale iste ili se neznatno smanjile. Župnici dakle ne bi trebali upisivati pokojnike u Maticu svoje župe koji su dovezeni iz neke druge župe, ovdje često iz druge države. Jer, ti pokojnici su smrću prestali biti članovi neke druge župne zajednice, a ne one gdje su sahranjeni.

Na području četiriju dekanata Bosanske Posavine koji pripadaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji od 50 župa koliko ih ukupno ima. Njih 32 su povjerene pastvi dijecezanskih (biskupijskih) svećenika a 18 redovnicima franjevcima. U svim dijecezanskim župama djeluje 30 svečenika (u dvjema župama nema rezidencijalnog svećenika i pripojene su susjednim župama). U svim župama koje pastoriziraju biskupijski svećenici na području Bosanske Posavine, koje pripadaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji, živi ukupno 12.787 vjernika. Na jednog biskupijskog svećenika u Bosanskoj Posavni u prosjeku dolazi 426 vjernika, s tim da devet od dvadest i devet župa ima manje od 100 vjernika, a jedan župnik ima samo sedam osoba u župi. Sve župe koje se nalaze na području Bosanske Posavine, koje su povjerene ocima franjevcima, 18 župa, živi ukupno 28.671 vjernik. Na tom području je aktivno u pastvu uključeno (kao župnici ili župni vikari) 36 otaca franjevaca. Tu još treba dodati 8 otaca franjevaca koji su u mirovini i borave na tom području. Ako se ukupan broj vjernika u župama koje pastoriziraju oci franjevci ravnomjerno rasporedi na svećenike aktivno uključene u pastvu (36), onda na jednog aktivnog svećenika franjevca dolaze 796 vjernika. Kada se pogledaju gornji statistički podaci, koji govore o tome koliko vjernika u Bosanskoj Posavini u prosjeku dolazi na jednog svećenka onda je neshvatljiv manjak svijesti pretpostavljenih poglavara, i dijecezaskih i redovničkih, o potrebama opće Crkve ili mjesnih Crkava u našem susjedstvu, odnosno u hrvatskom narodu izvan granica Bosne i Hercegovine. Premda mi je puno toga poznato, ipak sam tijekom ovog pripremanja statistike telefonom kontaktirao nekoliko župa u Republici Hrvatskoj i pitao župnike za stanje u njihovim župama. Zvao sam župe za koje sam pretpostavljao, što se u razgovoru i potvrdilo, da im je velik župljana doseljenici sa područja Bosne i Hercegovine, najveći broj njih iz Bosanske Posavine. Tako sam nazvao dvije župe u Dugom Selu kod Zagreba. Župa Uzvišenja svetog Križa u Dugom Selu (nedavno osnovana upravo zbog velikog broja doseljenika) broji oko 6.000 vjernika a ima samo jednog svećenika. Župa svetog Martina u Dugom Selu broji oko 15.000 vjernika i ima dva svećenika. Župa svetog Blaža u Zagrebu ima oko 3.500 OBITELJI sa dva svećenika. Župa Imena Marijina u Osijeku ima oko 12.000 vjernika i pastoriziraju je dvojica svećenika. Župa Sveta Klara u Novom Zagrebu broji oko 7.400 vjernika a ima samo jednog svećenika. Ovaj župnik mi reče da je samo u prošlom tjednu (treći usksni) imao pet sprovoda. I u mnogim drugim, posebno gradskim župama u Republici Hrvatskoj, stanje je isto – velik broj vjernika a malo svećenika. Jedan od svećenika molio me da zamolim nekoga od mojih kolega svećenika koji bi mu priskočio u pomoć barem za Božićni blagoslov obitelji. Kada se ovo sagleda onda se pitam kako neki imaju obraz puštati balone o nedostaku svećenika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Svjetski prosjek u Katoličkoj Crkvi je 2.900 vjernika na jednog svećenika. Tu su uračunate župe u svjetskim metropolama ali i male župne zajednice u dijaspori kojih ima jako puno. Zbog toga sam gore rekao da ne razmijem „neshvatljiv manjak svijesti pretpostavljenih poglavara, i dijecezaskih i redovničkih, o potrebama opće Crkve ili mjesnih Crkava u našem susjedstvu, u „Crkvi u Hrvata“. Jučer smo se zaklinjali u svetog Pavla i veličali njegovu „brigu za druge Crkve“ a mi se odnosimo nehajno prema potrebama drugih, možemo s pravom reći „naših“ Crkava. Najveći broj dijecezanskih svećenika na području Bosanske Posavine su ljudi u punoj snazi, fizičkoj i intelektualnoj. Žao mi je da tim mladim ljudima nije omogućeno (dozvoljeno) da na spas duša vjernika upotreijebe darove koje im je Bog (Dobri Pastir) dao. Čame u župama sa nekoliko desetaka vjernika i ne znaju kamo će sa sobom. Ako to dugo traje, a traje, onda je neminovno da se takvo stanje odražava na psihu i život svećenika i rađa negativnim plodovima, dok u isto vrijeme nekoliko desetaka kilometara dalje svećenici, uz najbolju volju i nadljudske napore, ne stignu u potpunosti zadovoljiti osnovnim potrebama vjernika koji su im povjereni. Da li je potrebno nama, osobama duhovnog zvanja, ponavljati da ćemo jednoga dana odgovarati zbog „zakopanih“ talenata koje nam je Gospodar povjerio na upravljanje.

Sada prelazimo na statistiku pojedinih župa.

 

BIJELO BRDO

Broj osoba 1991. godine =  2.191

Broj osoba 2007. godine = 17

Broj osoba 2008. godine =  35

Broj osoba 2009. godine = 29

Broj osoba 2010. godine = 33

Broj osoba 2011. godine = 30

Broj osoba 2012. godine = 52

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 22

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 15

Broj obitelji 2011. godine = 14

Broj obitelji 2012. godine = 21

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 7

Krštenih 2012. godine = 4

Umrlih 2012. godine = 7

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,4

 

BIJELJINA

Broj osoba 1991. godine =  810

Broj osoba 2007. godine = 135

Broj osoba 2008. godine = 105

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 98

Broj osoba 2011. godine = 90

Broj osoba 2012. godine = 80

Razlika u broju osoba 2011/2011. = minus 10 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Broj obitelji 2010. godine = 40

Broj obitelji 2011. godine (nema podatka)

Broj obitelji 2012. godine = nema podatka

Razlika u broju obitelji 2011/2012. (nema podatka)

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2012. godine = 7

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = nema podatka

 

BOĆE

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 686

Broj osoba 2008. godine = 626

Broj osoba 2009. godine = 750

Broj osoba 2010. godine = 742

Broj osoba 2011. godine = 733

Broj osoba 2012. godine = 747

Razlika u broju osoba 2011/2012 = plus 14 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Broj obitelji 2010. godine = 391

Broj obitelji 2011. godine = 387

Broj obitelji 2012. godine = 396

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 9 obitelji

Krštenih 2011. godine = 6

Umrlih 2011. godine = 17

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

BOSANSKI BROD

Broj osoba 1991. godine = 4.780

Broj osoba 2007. godine = 183

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 96

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 85

Broj osoba 2012. godine = 110

Razlika u broju osoba 2011/2011. = plus 25 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 77

Broj obitelji 2009. godine = 75

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 75

Broj obitelji 2012. godine = 77

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 36

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,4

 

BOSANSKI ŠAMAC

Broj osoba 1991. godine =  1.290

Broj osoba 2007. godine = 181

Broj osoba 2008. godine =133

Broj osoba 2009. godine = 121

Broj osoba 2010. godine = 101

Broj osoba 2011. godine = 86

Broj osoba 2012. godine = 77

Razlika u broju osoba 2011/2012 = minus 9 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 83

Broj obitelji 2009. godine = 88

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 63

Broj obitelji 2012. godine = 53

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 10 obitelji

Krštenih 2011. godine = 4

Umrlih 2011. godine = 14

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,1

 

BRČKO

Broj osoba 1991. godine = 2.480

Broj osoba 2007. godine = 562

Broj osoba 2008. godine = 546

Broj osoba 2009. godine = 525

Broj osoba 2010. godine = 560

Broj osoba 2011. godine = 580

Broj osoba 2012. godine = 568

Razlika u broju osoba 2011/2012. =  minus 12 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine = 221

Broj obitelji 2010. godine = 252

Broj obitelji 2011. godine = 262

Broj obitelji 2012. godine = 251

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 11obitelji

Krštenih 2012. godine = 7

Umrlih 2012. godine = 19

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,2

 

BRUSNICA

Broj osoba 1991. godine = 1.350

Broj osoba 2007. godine = 36

Broj osoba 2008. godine = 32

Broj osoba 2009. godine = 26

Broj osoba 2010. godine = 30

Broj osoba 2011. godine = 40

Broj osoba 2012. godine = 38

Razlika u broju osoba 2011./2012. = minus 2 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 16

Broj obitelji 2011. godine = 20

Broj obitelji 2012. godine = 20

Razlika u broju obitelji 2011/2012 = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2012. godine = 4

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,9

 

BUKOVICA

Broj osoba 1991. godine = 1.250

Broj osoba 2007. godine = 1

Broj osoba 2008. godine = 1

Broj osoba 2009. godine = 1

Broj osoba 2010. godine = 1

Broj osoba 2011. godine = 3

Broj osoba 2012. godine = 3

Razlika u broju osoba 2010./ 2011. = isti broj

Broj obitelji 2008. godine = 1

Broj obitelji 2009. godine = 1

Broj obitelji 2010. godine = 1

Broj obitelji 2011. godine = 2

Broj obitelji 2012. godine = 2

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 0

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 1,5

 

CER

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 27

Broj osoba 2008. godine = 35

Broj osoba 2009. godine = 43

Broj osoba 2010. godine = 35

Broj osoba 2011. godine = 31

Broj osoba 2012. godine = 31

Razlika u broju osoba 2011./2012 = isti broj osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 22

Broj obitelji 2009. godine = 28

Broj obitelji 2010. godine = 20

Broj obitelji 2011. godine = 19

Broj obitelji 2012. godine = 19

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 2

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,6

 

ČARDAK

Broj osoba 1991. godine = 3264

Broj osoba 2007. godine = 120

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 106

Broj osoba 2010. godine = 117

Boj osoba 2011. godine = 106

Broj osoba 2012. godine = 120

Razlika u broju osoba 2011./2012. = plus 14 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 73

Broj obitelji 2009. godine = 67

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011.godine = 66

Broj obitelji 2012. godine = 64

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2012. godine = 19

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

DERVENTA

Broj osoba 1991. godine = 8.380

Broj osoba 2007. godine = 322

Broj osoba 2008. godine = 312

Broj osoba 2009. godine = 326

Broj osoba 2010. godine = 336

Broj osoba 2011. godine = 284

Broj osoba 2012. godine = 284

Razlika u broju osoba 2011/ 2012. = isti broj osoba

Broj obitelji 2008. godine = 178

Broj obitelji 2009. godine = 182

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 167

Broj obitelji 2012. godine = 167

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 10

Umrlih 2012. godine = 0

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,7

 

DOMALJEVAC

Broj osoba 1991. godine = 5.920

Broj osoba 2007. godine = 3.786

Broj osoba 2008. godine = 3.802

Broj osoba 2009. godine = 3.904

Broj osoba 2010. godine = 3.923.

Broj osoba 2011. godine = 3.917

Broj osoba 2012. godine = 3.976

Razlika u broju osoba 2011/ 2012. = plus 79 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 1.040

Broj obitelji 2009. godine = 1.010

Broj obitelji 2010. godine = 1.008

Broj obitelji 2011. godine = 1.015

Broj obitelji 2012. godine = 1.014

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 32

Umrlih 2012. godine = 44

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,9

 

D. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.732

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 348

Broj osoba 2009. godine = 219

Broj osoba 2010. godine = 220

Broj osoba 2011. godine = 216

Broj osoba 2012. godine = 210

Razlika u broju osoba 2011./2012. = minus 6 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 122

Broj obitelji 2009. godine = 126

Broj obitelji 2010. godine = 127

Broj obitelji 2011. godine = 125

Broj obitelji 2012. godine = 117

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 8 obitelji

Krštenih 2012. godine = 6

Umrlih 2012. godine = 13

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,7

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. godine = 7.962

Broj osoba 2007. godine = 3.300

Broj osoba 2008. godine = 3.200

Broj osoba 2009. godine = 3.180

Broj osoba 2010. godine = 3.140

Boj osoba 2011. godine = 3.100

Broj osoba 2012. godine = 3.063

Razlika u broju osoba 2011/ 2012. = minus 47 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Broj obitelji 2010. godine = 1.190

Broj obitelji 2011. godine = 1.190

Broj obitelji 2012. godine = 1.190

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 25

Umrlih 2012. godine = 61

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,5

 

FOČA, k/Doboja

Broj osoba 1991. godine = 3.990

Broj osoba 2007. godine = 131

Broj osoba 2008. godine = 148

Broj osoba 2009. godine = 151

Broj osoba 2010. godine = 171

Broj osoba 2011. godine = 169

Broj osoba 2012. godine = 156

Razlika u broju osoba 2011./2011. = minus 13 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 92

Broj obitelji 2009. godine = 100

Broj obitelji 2010. godine = 98

Broj obitelji 2011. godine = 97

Broj obitelji 2012. godine = 83

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = minus 14 obitelji

Krštenih 2012. godine = 5

Umrlih 2012. godine = 21

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

GAREVAC

Broj osoba 1991. godine = 2.943

Broj osoba 2007. godine = 157

Broj osoba 2008. godine = 173

Broj osoba 2009. godine = 113

Broj osoba 2010. godine = 114

Broj osoba 2011. godine = 114

Broj osoba 2012. godine = 127

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 13 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 80

Broj obitelji 2009. godine = 78

Broj obitelji 2010. godine = 80

Broj obitelji 2011. godine = 76

Broj obitelji 2012. godine = 75

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 3

Umrlih 2012. godini = 11

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,6

 

GORNJA DUBICA

Broj osoba 1991. godine = 7.530

Broj osoba 2007. godine = 1.405

Broj osoba 2008. godine = 1.510

Broj osoba 2009. godine = 1.512

Broj osoba 2010. godine = 1.482.

Broj osoba 2011. godine = 1.467

Broj osoba 2012. godine = 1.501

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 25 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 563

Broj obitelji 2009. godine = 564

Broj obitelji 2010. godine = 557

Broj obitelji 2011. godine = 550

Broj obitelji 2012. godine = 552

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 16

Umrlih 2011. godine = 42

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,7

 

G. MOČ. SIJEKOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.792

Broj osoba 2007. godine = 22

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 11

Broj osoba 2010. godine = 14

Broj osoba 2011. godine = 14

Broj osoba 2012. godine = 13

Razlika u broju osoba 2011./2012. = minus 1 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 6

Broj obitelji 2011. godine = 7

Broj obitelji 2012. godine = 7

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2011. godine = 0

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

GORICE

Broj osoba 1991. godine = 1.952

Broj osoba 2007. godine = 233

Broj osoba 2008. godine = 205

Broj osoba 2009. godine = 249

Broj osoba 2010. godine = 209

Broj osoba 2011. godine = 204

Broj osoba 2012. godine = 235

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 31 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 107

Broj obitelji 2009. godine = 124

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 159

Broj obitelji 2012. godine = 122

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 37 obitelji

Krštenih 2012. godine = 2

Umrlih 2012. godine = 5

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,2

 

G. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.250

Broj osoba 2007. godine = 450

Broj osoba 2008. godine = 430

Broj osoba 2009. godine = 274

Broj osoba 2010. godine = 249

Broj osoba 2011. godine = 237

Broj osoba 2012. godine = 228

Razlika u broju osoba 2011/2012 =  minus 9 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 137

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 128

Broj obitelji 2012. godine = 127

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 4

Umrlih 2011. godine = 14

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

GRADAČAC

Broj osoba 1991. godine = 1990

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 307

Broj osoba 2009. godine = 316

Broj osoba 2010. godine = 302

Broj osoba 2011. godine = 298

Broj osoba 2012. godine = 380 (?)

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 82 (?)osobe

Broj obitelji 2008. godine = 135

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 139

Broj obitelji 2012. godine = 165 (?)

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 26 (?) obitelji

Krštenih 2012. godine = 15

Umrlih u 2011. godini = 7

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

GREBNICE

Broj osoba 1991. godine = 1.295 (2001. godine)

Broj osoba 2007. godine = 1.382

Broj osoba 2008. godine = 1.431

Broj osoba 2009. godine = 1.164

Broj osoba 2010. godine = 1.357

Broj osoba 2011. godine = 1.113

Broj osoba 2012. godine = 1.169

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 56 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 437

Broj obitelji 2009. godine = 374

Broj obitelji 2010. godine = 420

Broj obitelji 2011. godine = 394

Broj obitelji 2012. godine = 361

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 33 obitelji

Krštenih 2012. godine = 12

Umrlih 2012. godine = 19

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 3,2

 

KOLIBE

Broj osoba 1991. godine = 1.950

Broj osoba 2007. godine = 34

Broj osoba 2008. godine = 9

Broj osoba 2009. godine = 9

Broj osoba 2010. godine = 6

Boj osoba 2011.goodine = 9

Broj osoba 2012. godine = 7

Razlika u broju osoba 2011./2012. = minus 2 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 4

Boj obitelji 2011. godine = 6

Broj obitelji 2012. godine = 4

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = minus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2011. godine  = 6

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,5

 

KOPANICE

Broj osoba 1991. godine = 1.390

Broj osoba 2007. godine = 354

Broj osoba 2008. godine = 344

Broj osoba 2009. godine = 348

Broj osoba 2010. godine = 380

Broj osoba 2011. godine = 353

Broj osoba 2012. godine = 344

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 9 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 174

Broj obitelji 2009. godine = 168

Broj obitelji 2010. godine = 157

Boj obitelji 2011. godine = 168

Broj obitelji 2012. godine = 167

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = minus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 4

Umrlih 2012. godine = 7

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,0

 

KORAĆE

Broj osoba 1991. godine = 3.258

Broj osoba 2007. godine = 106

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 84

Broj osoba 2012. godine = 94

Razlika u broju osoba 2011./2012. = plus 10 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 51

Broj obitelji 2011. godine= 46

Broj obitelji 2012. godine = 50

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = plus 4 obitelji

Krštenih 2011. godine = 3

Umrlih 2011. godine = 8

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,8

 

KREPŠIĆ

Broj osoba 1991. godine = 913

Broj osoba 2007. godine = 104

Broj osoba 2008. godine = 104

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 180

Broj osoba 2011. godine = 116

Broj osoba 2012. godine = 116

Razlika u broju osoba 2011/2012. = isti broj osoba

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 44

Broj obitelji 2010. godine = 72

Broj obitelji 2011. godine = 70

Broj obitelji 2012. godine = 73

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 3  obitelji

Krštenih 2012. godine = 2

Umrlih 2012. godine = 6

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,6

 

KULINA

Broj osoba 1991. godine = 950

Broj osoba 2007. godine = 13

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 13

Broj osoba 2010. godine = 12

Broj osoba 2011.godine = 11

Broj osoba 2012. godine = 11

Razlika u broju osoba 2011./2012. = isti broj osoba

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 5

Broj obitelji 2011. godine = 5

Broj obitelji 2012. godine = 5

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2011. godine = 0

Umrlih 2011. godine = 0

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,2

 

MODRIČA

Broj osoba 1991. godine = 3.532

Broj osoba 2007. godine = 100

Broj osoba 2008. godine = 68

Broj osoba 2009. godine = 114

Broj osoba 2010. godine = 104

Broj osoba 2011. godine = 42

Broj osoba 2012. godine = 62

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 20 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 44

Broj obitelji 2009. godine = 49

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine  = 31

Broj obitelji 2012. godine = 36

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 5 obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 5

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,7

 

N. SELO - BALEGOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.546

Broj osoba 2007. godine = 1.700

Broj osoba 2008. godine = 1.650

Broj osoba 2009. godine = 1.570

Broj osoba 2010. godine = 1.811

Broj osoba 2011.godine = 1.692

Broj osoba 2012. godine = 1.617

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 75 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 601

Broj obitelji 2009. godine = 550

Broj obitelji 2010. godine = 587

Broj obitelji 2011. godine = 470

Broj obitelji 2012. godine = 410

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 60 obitelji

Krštenih 2012. godine = 11

Umrlih 2011. godine = 19

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,9

 

NOVO SELO k/BB

Broj osoba 1991. godine = 3.050

Broj osoba 2007. godine = 86

Broj osoba 2008. godine = 116

Boj osoba 2009. godine = 115

Broj osoba 2010. godine = 113

Broj osoba 2011. godine = 174

Broj osoba 2012. godine = 143

Razlika u broju osoba  2011./2012. = minus 31 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 63

Broj obitelji 2009. godine = 65

Broj obitelji 2010. godine = 54

Broj obitelji 2011. godine = 68

Broj obitelji 2012. godine = 62

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = minus 6 obitelji

Krštenih 2011. godine = 0

Umrlih 2011. godine = 20

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

ODŽAK

Broj osoba 1991. godine = 2.945

Broj osoba 2007. godine = 1.715

Broj osoba 2008. godine = 1.754

Broj osoba 2009. godine = 1.683

Broj osoba 1010. godine = 1892

Broj osoba 2011. godine = 1.954

Broj osoba 2012. godine = 1.947

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 7 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 561

Broj obitelji 2009. godine = 581

Broj obitelji 2010. godine = 556

Broj obitelji 2011. godine = 563

Broj obitelji 2012. godine = 565

Razlika u broju obitelji  2011/2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 9

Umrlih 2012. godine = 16

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,4

 

ORAŠJE

Broj osoba 1991. = (novoosnovana župa)

Broj osoba 2007. godine = 1.245

Broj osoba 2008. godine = 1.139

Broj osoba 2009. godine = 1.200

Broj osoba 2010. godine = 1275

Broj osoba 2011. godine = 1.301

Broj osoba 2012. godine = 1.330

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 29 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 400

Broj obitelji 2010. godine = 440

Broj obitelji 2011. godine = 457

Broj obitelji 2012. godine = 450

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 7 obitelji

Krštenih 2012. godine = 17

Umrlih 2012. godine = 4

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,9

 

OŠTRA LUKA – BOK

Broj osoba 1991. godine = 7.350

Broj osoba 2007. godine = 3.203

Broj osoba 2008. godine = 3.102

Broj osoba 2009. godine = 3.088

Broj osoba 2010. godine = 3.042

Broj osoba 2011. godine = 3.006

Broj osoba 2012. godine = 2.952

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 54 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 982

Broj obitelji 2009. godine = 1.016

Broj obitelji 2010. godine = 1.018

Broj obitelji 2011. godine = 992

Broj obitelji 2012. godine = 986

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 6  obitelji

Krštenih 2012. godine = 26

Umrlih 2012. godini = 55

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,0

 

PEĆNIK

Broj osoba 1991. godine = 2.350

Broj osoba 2007. godine = 150

Broj osoba 2008. godine =137

Broj osoba 2009. godine = 130

Broj osoba 2010. godine = 121

Broj osoba 2011. godine = 117

Broj osoba 2012. godine = 118

Razlika u broju osoba 2011/2011 = plus 1 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 97

Broj obitelji 2009. godine = 90

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. = 70

Broj obitelji 2012. odine = 40

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 30 (?) obitelji

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2012. godine = 14

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,9 (?)

 

PLEHAN

Broj osoba 1991. godine = 8.120

Broj osoba 2007. godine = 156

Broj osoba 2008. godine = 95

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 96

Broj osoba 2012. godine = 91

Razlika u broju osoba 2011/2012 = minus 5 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 60

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 99

Broj obitelji 2011. godine = 58

Broj obitelji 2012. godine = 56

Razlika u broju obitelji 2011/2012 = minus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 3

Umrlih 2012. godine = 5

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,6

 

POLJACI

Broj osoba 1991. godine = 2.212

Broj osoba 2007. godine = 712

Broj osoba 2008. godine = 701

Broj osoba 2009. godine = 422

Broj osoba 2010. godine = 454

Broj osoba 2011. godine = 461

Broj osoba 2012. godine = 425

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 36 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 201

Broj obitelji 2009. godine = 201

Broj obitelji 2010. godine = 210.

Broj obitelji 2011. godine = 200

Broj obitelji 2012. godine = 202

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 3

Umrlih 2011. godine = 12

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,1

 

POS. MAHALA

Broj osoba 1991. godine = 1.508

Broj osoba 2007. godine = 527

Broj osoba 2008. godine = 506

Broj osoba 2009. godine = 485

Broj osoba 2010. godine = 480

Broj osoba 2011. godine = 440

Broj osoba 2012. godine = 431

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 9 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 212

Broj obitelji 2009. godine = 200

Broj obitelji 2010. godine = 200

Broj obitelji 2011. godine = 170

Broj obitelji 2012. godine = 169

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = minus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 9

Umrlih 2012. godine = 16

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,5

 

POTOČANI

Broj osoba 1991. godine = 4.532

Broj osoba 2007. godine = 1.070

Broj osoba 2008. godine = 1.070

Broj osoba 2009. godine = 1.010

Broj osoba 2010. godine = 1.028

Broj osoba 2011. godine = 1.015

Broj osoba 2012. godine = 1.020

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 3 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 440

Broj obitelji 2010. godine = 435

Boj obitelji 2011. godine = 433

Broj obitelji 2012. godine = 435

Razlika u broju obitelji 2011/2011. = plus 2 obitelji

Krštenih 2012. godine = 9

Umrlih 2012. godine = 37

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

PRUD

Broj osoba 1991. godine = 1.987

Broj osoba 2007. godine = 763

Broj osoba 2008. godine = 729

Broj osoba 2009. godine = 655

Broj osoba 2010. godine = 690

Broj osoba 2011. godine = 697

Broj osoba 2012. godine = 592 (?)

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 105 (?) osoba

Broj obitelji 2008. godine = 254

Broj obitelji 2009. godine = 260

Broj obitelji 2010. godini = 264

Broj obitelji 2011. godine = 269

Broj obitelji 2012. godine = 251

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 18 (?) obitelji

Krštenih 2012. godine = 5

Umrlih 2012. godine = 18

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

SOČANICA

Broj osoba 1991. godine = 1.750

Broj osoba 2007. godine = 4

Broj osoba 2008. godine = 4

Broj osoba 2009. godine = 5

Broj osoba 2010. godine = 3

Broj osoba 2011. godine = 6

Broj osoba 2012. godine = 6

Razlika u broju osoba 2011./ 2012. = isti broj osoba

Broj obitelji 2008. godine = 2

Broj obitelji 2009. godine = 3

Broj obitelji 2010. godine 2

Broj obitelji 2011. godine = 4

Broj obitelji 2012. godine = 4

Razlika u broju obitelji 2011./2012. = isti broj obitelji

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 0

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,5

 

SRED. SLATINA

Broj osoba 1991. godine = 993

Broj osoba 2007. godine = 50

Broj osoba 2008. godine = 52

Broj osoba 2009. godine = 51

Broj osoba 2010. godine = 45

Broj osoba 2011. godine = 50

Broj osoba 2012. godine = 50

Razlika u broju osoba 2011/2012. = isti broj osoba

Broj obitelji 2008. godine = 32

Broj obitelji 2009. godine = 24

Broj obitelji 2010. godine = 24

Broj obitelji 2011. godine = 27

Broj obitelji 2012. godine = 28

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 1 obitelj

Krštenih 2012. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 2

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 1,7

 

SVILAJ

Broj osoba 1991. godine = 4.215

Broj osoba 2007. godine = 1.430

Broj osoba 2008. godine = 1400

Broj osoba 2009. godine = 1.022

Broj osoba 2010. godine = 1.020

Broj osoba 2011. godine = 980

Broj osoba 2012. godine = 1.019

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 39 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 450

Broj obitelji 2009. godine = 386

Broj obitelji 2010. godine = 380

Broj obitelji 2011. godine = 375

Broj obitelji 2012. godine = 427

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 52 obitelji

Krštenih 2012. godine = 6

Umrlih 2012. godine = 21

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

ŠPIONICA

Broj osoba 1991. godine = 3.425

Broj osoba 2007. godine = 1.500

Broj osoba 2008. godine = 1.500

Broj osoba 2009. godine = 1.500

Broj osoba 2010. godine = 1.500

Broj osoba 2011. godine = 1.498

Broj osoba 2012. godine = 1.300

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 198 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 475

Broj obitelji 2009. godine = 475

Broj obitelji 2010. godine = 475

Broj obitelji 2011. godine = 583

Broj obitelji 2012. godine = 486

Razlika u broju obitelji 2011/ 2012. = minus 97 obitelji

Krštenih 2012. godine = 16

Umrlih 2012. godine = 18

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,6

 

TIŠINA

Broj osoba 1991. godine = 5.982

Broj osoba 2007. godine = 445

Broj osoba 2008. godine = 517

Broj osoba 2009. godine = 441

Broj osoba 2010. godine = 425

Broj osoba 2011. godine = 429

Broj osoba 2012. godine = 335

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 94 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 179

Broj obitelji 2009. godine = 167

Broj obitelji 2010. godine = 168

Broj obitelji 2011. godine = 164

Broj obitelji 2012. godine = 167

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = plus 3 obitelji

Krštenih 2011. godine = 4

Umrlih 2011. godine = 14

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,0

 

TOLISA

Broj osoba 1991. godine = 13.850

Broj osoba 2007. = 11.000

Broj osoba 2008. godine = 11.000

Broj osoba 2009. godine = 10.647

Broj osoba 2010. godine = 10.598

Broj osoba 2011. godine = 11.474

Broj osoba 2012. godine = 11.000

Razlika u broj8u osoba 2011/2012. = minus 474 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 3.050

Broj obitelji 2009. godine = 3.200

Broj obitelji 2010. godine = 3.113

Broj obitelji 2011. godine = 3.084

Broj obitelji 2012. godine = 2.995

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 89 obitelji

Krštenih 2012. godine = 81

Umrlih 2012. godine = 121

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,6

 

TURIĆ

Broj osoba 1991. godine = 1.690

Broj osoba 2007. godine = 240

Broj osoba 2008. godine = 185

Broj osoba 2009. godine = 132

Broj osoba 2010. godine = 228

Broj osoba 2011. godine = 125

Broj osoba 2012. godine = 213

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 88 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 96

Broj obitelji 2009. godine = 77

Broj obitelji 2010. godine = 96

Broj obitelji 2011. godine = 69

Broj obitelji 2012. godine = 93

Razlika u broju obitelji 2011/2012. =  plus 24 obitelji

Krštenih 2012. godine = 2

Umrlih 2012. godine = 27

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,2

 

ULICE

Broj osoba 1991. godine = 5.350

Broj osoba 2007. godine = 850

Broj osoba 2008. godine = 850

Broj osoba 2009. godine = 714

Broj osoba 2010. godine = 707

Broj osoba 2011. godine = 691

Broj osoba 2012. godine = 711

Razlika u broju osoba 2011./2012 = plus 20 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 370

Broj obitelji 2009. godine = 326

Broj obitelji 2010. godine = 323

Broj obitelji 2011. godine = 325

Broj obitelji 2012. godine = 304

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 21 obitelj

Krštenih 2012. godine = 7

Umrlih 2012. godine = 35

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,3

 

VIDOVICE

Broj osoba 1991. godine = 2.797

Broj osoba 2007. godine = 1.082

Broj osoba 2008. godine = 1.044

Broj osoba 2009. godine = 1.044

Broj osoba 2010. godine = 985

Broj osoba 2011. godine = 965

Broj osoba 2012. godine = 941

Razlika u broju osoba 2011/2012. = minus 24 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 384

Broj obitelji 2009. godine = 398

Broj obitelji 2010. godine = 386

Broj obitelji 2011.godine = 371

Broj obitelji 2012. godine = 367

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 4 obitelji

Krštenih 2012. godine = 10

Umrlih 2012. godine = 19

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,5

 

ZOVIK

Broj osoba 1991. godine = 3.860

Broj osoba 2007. godine = 1.041     

Broj osoba 2008. godine = 1.025

Broj osoba 2009. godine = 1.115

Broj osoba 2010. godine = 1.016

Broj osoba 2011. godine = 1.085

Broj osoba 2012. godine = 1.334

Razlika u broju osoba 2011/2012. = plus 249 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 404

Broj obitelji 2009. godine = 402

Broj obitelji 2010. godine = 429

Broj obitelji 2011. godine = 454

Broj obitelji 2012. godine = 432

Razlika u broju obitelji 2011/2012. = minus 22 obitelji

Krštenih 2012. godine = 10

Umrlih 2012. godine = 33

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 3,0

 

ŽERAVAC

Broj osoba 1991. godine = 2.720

Broj osoba 2007. godine = 76

Broj osoba 2008. godine = 120

Broj osoba 2009. godine = 109

Broj osoba 2010. godine = 110

Broj osoba 2011. godine = 110

Broj osoba 2012. godine = 82

Razlika u broju osoba 2011./2012. = minus 28 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 50

Broj obitelji 2009. godine = 54

Broj obitelji 2010. godine = 55

Broj obitelji 2011. godine = 45

Broj obitelji 2012. godine = 40

Razlika u broju obitelji 2011./2011 = minus 5  obitelji

Krštenih 2012. godine = 1

Umrlih 2012. godine = 9

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2012. godine = 2,4


Pripremio: Anto Burić, svećenik