Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Objavljena knjiga dra Zdenka Spajića

30. svibnja 2013.
Djelo je izvorna disertacija dr. Spajića, profesora na KBF-u u Sarajevu

Nova knjiga zSpajicaZagreb, (IKA) - Knjiga dr. Zdenka Spajića "Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.: traženje novog pristupa za razrješenje međunarodnih sukoba" objavljena je u suizdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila.

Djelo je izvorna disertacija dr. Spajića, profesora na KBF-u u Sarajevu. U četiri poglavlja donosi dva različita pogleda na rat. Autor obrađuje suvremeni primjer tradicije pravednog rata prikazom djela Paula Ramseyja, metodističkog teologa, te s njime uspoređuje učenje pape Ivana Pavla II. o razrješavanju sukoba i upotrebi sile te utvrđuje razilaženje od tradicije pravednog rata.

U prvom poglavlju autor razrađuje Ramseyjeve argumente za mogućnost "pravednog rata" te daje kritički osvrt na njegovu teroriju. S obzirom da središnje mjesto studije zauzima analiza učenja Ivana Pavla II., drugo poglavlje proučava i uspoređuje stav Ivana Pavla II. te ukazuje da protivljenje nasilju i ratu predstavlja konstantnu značajku u papinu učenju, pri čemu uloga i važnost međunarodne zajednice u procesu razrješavanja sukoba u međunarodnim odnosima zadobiva sve veću pozornost. Treće poglavlje definira i analizira koncept legitimne uprabe sile u učenju Ivana Pavla II., dok u posljednjem poglavlju autor prezentira skicu Papina viđenja teoretskog i političkog okvira za razrješavanje sukoba.

Djelo će pridonijeti upoznavanju misli Ivana Pavla II. u daljnjem proučavanju pitanja legitimne upotrebe sile i razrješavanja međunarodnih sukoba u nauku Crkve. Ono je doprinos i obogaćenje kako u crkveno-teološkom, tako i u društvenom kontekstu, jer nudi novu i na hrvatskome jezičnom području neobrađenu tematiku.