Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime AMBRUSTER, ANDRAŠ, ANDRIĆ

6. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

Pripremio Anto Burić, svećenik

 

Zbog obimnosti posla koji je trebalo napraviti (samo Matice umrlih zauzele su prostor od preko 130 tipkanih stranica formata A4), prilično sam se dugo dvoumio, no ipak sam se na koncu prihvatio posla, da Garevljanima stavim na raspolaganje barem dio informacija o njihovim pređima. Smatrao sam to posebno važnim danas, a još važnije će biti u budućnosti, kada smo razasuti po cijelom svijetu. Znao sam da su za tu vrstu posla najvjerodostojniji izvor podataka župske matice. Stoga sam zahvalan monsinjoru Anti Meštroviću, akhivaru Nadbiskupskog ordinjarijata Vrhbosanskog u Sarajevu, gdje se čuvaju duplikati matica svih župa naše nadbiskupije otkada postoji (1882.), koji mi ih je stavio na raspolaganje i velečasnom Anti Periću, modrčkom župniku, koji mi je ustupio originale koje posjeduje. Nisam ni izdaleka mogao pretpostaviti kako je to obiman i zahtjevan posao. Deseci tisuća podataka, raznovrsnost zaključaka, dileme odakle početi i kojim smjerom krenuti. No nadam se da će, uz Božju pomoć, od tog truda biti neke koristi Garevljanima.

Normalno bi bilo početi sa Maticama krštenih. No one se trenutno nalaze na digitalizaciji u Zagrebu pa stoga nisu dostupne. Morao sam se odlučiti na Matice umrlih. Zbog čega? Smatrao sam da je najjednostavnije slijediti lozu obiteljskog stabla ako znadeš tko su ti djed i baka, pa pradjed i prabaka i tako dalje, doklegod je moguće doprijeti. Ovdje želim spomenuti da u biskupijskom arhivu u Sarajevu a ni u župnom uredu u Modriči ne postoji matica umrlih za 1914. godinu.

Ovaj dio, koji stoji pred vama nosi naslov GAREVLJANI U MATICI UMRLIH ŽUPE MODRIČA OD 1885. DO 1975. Obuhvaća dakle razdoblje od kada je sjedište nekadašnje župe Garevo preneseno u Modriču do ponovnog osnutka župe Garevac 1975. godine.

 

Prije nego prijeđemo na samu stvar vratimo se malo u prošlost. Dekretom kongregacije za propagandu vjere iz 1801. god. Tremošnica je pretvorena u župu, (do tada je pripadala župi Tolisa), a biskup fra Grgo Ilijić Varešanin će Garevo 1802. godine proglasiti samostalnom kapelanijom. Biskup fra Augustin Miletić donosi u svome izvješću iz god. 1813. popis mjesta, kuća i broj žitelja po selima koji su pripadali kapelaniji Garevo. U sastavu kapelanije su bila mjesta: Garevo (70 kuća; 315 odraslih i 200 djece) Kladari, Hasić Donji i Gornji, Tišina, Prud, Kornica, Čardak, Živkovo polje, Dobrinja, Riječani, Kužnjača i Oteža.

Za biskupovanja fra Augustina Miletića samostalna kapalanija Garevo je god. 1820. postala samostalnom župom čiji je patron bio Snježna Gospa (spomendan, 5. kolovoz). Njezine su granice bile: rijeka Sava, rijeka Bosna Gradačac i Ozren planina na čijem je području živjelo 2562 katolika (387 obitelji). Garevačkoj župi su pripadala ova sela: Garevo, Babešnica, Bare, Bjeljevina, Čardak, Dobrnja, Jovača, Donji i Gornji Kladari, Kornica, Kužnjača, Ledenice, Oteža, Riječani, Tolisa i Živkovo polje.

God. 1868. osnovana je od Tremošnice župa Gradačac, a njoj će pripasti i sela garevačke župe: Čardak, Bjeljevina, Bare, Kornica, Ledenice i Jovača. Pripajanjem tih sela novoosnovanoj župi u Gradačcu sjedište garevačke župe je ostalo po strani. U novonastalim prilikama javila se potreba da se sjedište župe iz Gareva prenese u Modriču, u središte novoformirane župe. Novosagrađena Gospina crkva u Modriči posvećena je 8. rujna 1889., a župnik Blaž Ikić uselio se 17. listopada 1889. u iznajmljenu kuću preko puta crkve

(Ovaj tekst o povijesti župe Garevo ranije je objavljen na ovoj stranici.)

Uz materijal koji slijedi neminovno je vezano današnje garevačko groblje. Ne postoje zabilježbe iz povijesti da su se Garevljani sahranjivali na nekom drugom lokalitetu osim onoga  gdje je današnje groblje. Dakle zaključiti je da su se Garevljani od svoga dolaska na ove prostore sahranjivali ondje gdje se sahranjuju i danas. Dugo je to razdoblje. Obuhvaća period kada je Garevo bilo dio župe Tramošnica (Čeremošnica), nakon toga razdoblje kada je Garevo bilo samostalna kapelanija, nakon toga samostalna župa, zatim kada je pripadalo župi Modriča i na koncu sada kada je ponovno Garevac postao samostalna župa. Na tom dakle prostoru, koji po mojoj procjeni ne obuhvaća više od deset duluma, možemo sa velikom vjerojatnošću zakljuiti da su pokopane tisuće i tisuće garevačkih pokojnika. Nije nevažno spomenuti da su se do osnutka groblja u Donjim Kladarima u garevačkom groblju sahranjivali i Donjekladarci.

Oni koji se budu služili materijalom koji slijedi vidjet će da su neka prezimena davno nestala s područja Garevca. Ni sam nisam znao da su uopće postojala. Neka od tih prezimena su vezana uz prostor koji je mlađim generacijama poznat kao poljoprivredno dobro dr. Mujebegović a ranije se zvalo Vargino dobro, Carevina, pusta Dungjerski, a pripadao je Garevcu. Osim toga u Garevcu su bili učitelji sa strane čija prezimena također nisu autohtona, ali su našla svoje mjesto među garevačkim prezimenima. Neki će pak otkriti da su imali strica ili ujaka koji su  umrli kao mala djeca a roditelji im nisu nikada o njima govorili tako da nisu ni znali da su postojali.

Drugo što treba spomenuti je to da ni Garevac u svojoj prošlosti nije bio lišen pošasti epidemija bolesti koje su u to vrijeme harale i odnosile na tisuće života posebno djece. Treba znati da u nedavnoj prošlosti nije bilo ni današnjih lijekova ni liječnika. Analizirajući donje podatke došao sam do zaključka da je tek svako peto dijete uspjelo doživjeti desetu godinu. Ostali su pomrli mlađi. Neki su mrtvorođeni, neki živjeli samo par sati ili par dana. Neki su pomrli nakon par mjeseci ili par godina. Jedno vrijeme harala je bolest “srdobolje”, crijevan bolest – proljev, a potom je slijedila dehidracija od čega su umirala osobito djeca. Samo od te bolesti umrlo je oko pedesetero djece. Oko 130-ero je umrlo “od kašlja”. Nakon što su preboljeli ove dječje bolesti čekala ih je “sušica” – tuberkuloza. Od te bolesti umrlo je preko 200 osoba. Za Garevac je posebno bila katastrofalna 1945. godina. Te godine, kada je na tom području harala epidemija tifusa, modrička župa je imala 559 sprovoda od čega je u samom Garevcu bilo 170 smrtnih slučajeva, ne računajući stradale u Burića štali. Ako se ovom broju pribroje i stradalnici Burića štale te oni koji su poginuli na drugim mjestima, samo te godine je u Garevcu bilo preko 400 smrtnih sluačejva. Umrlo je, dakle, za godinu dana cijelo jedno manje selo. Događalo se da isti dan budu po dva i tri sprovoda. U nekoliko slučajeva dogodilo se da je u epidemiji za nekoliko dana nestala cijela obitelj, djeca i roditelji. Jedan ili dva sprovoda bili su na prvi dan Božića.

Sada ćemo krenuti sa objavljivanjem umrlih, slijedeći abecedni red, a u abecednom redu godine. Pošto je materijal obiman neće biti objavljen odjednom nego ćemo tjedno objavljivati dio po dio, skidajući prethodni u arhivu gdje će i dalje biti dostupan a stavljati novi dio. Stoga će oni koji su po abecednom redu pri kaju morati pričekati da budu objavljeni. Neka pak prezimena koja su velika neće biti objavljena odjednom nego u nekoliko dijelova a u naslovu će nositi brojeve (1), (2), (3)… Ako Bog da pa budem živ i podari me zdravljem, nakon matice umrlih slijedit će matica vjenčanih i na koncu matica krštenih.

 

PREZIME AMBRUST

 

GODINA 1930.

 Ambrust Franjo, sin Nikole i Marije r. Schmutz (Garevo - pustara Dundjerski) r. 09. 09. 1929. Umro 14.01. 1930. od upale pluća. Pokopan na modričkom groblju 15. 01. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.


 

PREZIME ANDRAŠ


GODINA 1949.

Andraš Ljerka – Serafina, kći Ivice i Emilije r. Mareš, r. 06. 03. 1949. Umrla 05. 06. 1949. od fraza. Ukopnici Gagulić Ivica i Marijan Stanić.

 

PREZIME ANDRIĆ (1)

 

GODINA 1887.

Andrić Pavo, sin Ivića i Ane r. Erceg, rođen 18. 11. 1873. Umro u 14-oj godini 07. 03. 1887. od goropaštine u koju je često padao i naglo izdanu. Pokopan 08. 03. 1887. Ukopnici Ivić Andrić i Pavo Radonja.

 

GODINA 1888.

Andrić Ivo, sin Ilje i Ruže r. Maršić, rođen 03. 02. 1888. Umro 11. 02. 1888. od tifusa. Pokopan 12. 02. 1888. Ukopnici Ivo Andrić i Iljo Andrić.

Andrić Marijan. Supruga mu Manda r. Markotić. Rođen 06. 02. 1842. Umro 28. 02. 1888. od tifusa. Pokopan 29. 02. 1888. Sprovod vodio o. Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

Andrić Ivo. Supruga mu Ana r. Perić. Rođen 23. 05. 1837. Umro 22. 03. 1888. od tifusa. Pokopan 23. 03. 1888. Sprovod vodio Mato Oršolić, župnik.

 

GODINA 1889.

Andrić Ivo, sin Marijana i Mande r. Markotić, rođen 26. 01. 1883. Umro 21. 05. 1889. od upale pluća. Pokopan 22. 05. 1889. Ukopnici Pero Andrić i Anto Stanić.

 

GODINA 1890.

Andrić Ana, kći Pere i Mande r. Tokić. Umrla 12. 11. u dobi od 2 mjeseca od od rikavca. Pokopana 13. 11. 1890. Ukopnici Pejo Andrić i Mijat Radonjić.

Andrić Marko, sin Blaža i Ruže r. Glavašević. Umro 06. 11. 1890. u dobi od 3 godine od bolesti kašlja rikavca. Pokopan 07. 11. 1890. Ukopnici Andrić Iljo i Bono Andrić.

 

GODINA 1892.

Andrić Jozo, sin Ilije i Anice r. Burić, r. 16. 03. 1892. Umro 16. 03. 1892. od nepoznate bolesti. Pokopan 17. 03. 1892. Ukopnici Pavo Andrić i Ivo Andrić.

 

GODINA 1893.

Andrić Angja, kći Ivana i Kate r. Augustinović, r. 12. 04. 1893. Umrla 19. 04. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopana 20. 04. 1893. Ukopnici Ivan Andrić i Pavao Andrić.

Andrić Mato, sin Blaža i Ruže r. Glavašević, r. 02. 09. 1893. Umro 27. 10. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopan 28. 10. 1893. Ukopnici Pavo Andrić i Marko Mamuzić.

Andrić Kata, kći Ilije i Anne r. Burić, r. 01. 12. 1893. Umrla 03. 12. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopana 04. 12. 1893. Ukopnici Ilija Andrić i Ivan Andrić.

Andrić Ilija, sin Ivana i Kate r. Augustinović, r. 12. 04. 1893. Umro 20. 04. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopan 21. 04. 1893. Ukopnici Ivan Andrić i Pavao Andrić.

 

GODINA 1894.

Andrić Marko, sin Ilije i Anne r. Burić, umro 14. 02. 1894. u dobi od 6 godina od nepoznate bolesti. Pokopan 15. 02. 1894. Ukopnici Josip Stanić i Tomo Ravnjak.

Andrić Marko, sin Petra i Mande r. Tokić, umro 16. 01. 1894. u dobi od 2 godine i mjeseca od vratobolje. Pokopan 17. 01. 1894. Ukopnici Marijan Mihalj i Ilija Juroš.

Andrić Marija, kći Marka i Mande r. Burrić, umrla 25. 08. 1894. u dobi od 3 i pol godine od vratobolje. Pokopana 26. 08. 1894. Ukopnici Pavao Andrić i Ivan Andrić.

 

GODINA 1895.

Andrić Kata, kći Marka i Mande r. Burrić, r. 21. 11. 1893. Umrla 30. 05. 1895. od vratobolje. Pokopana 01. 06. 1895. Ukopnici Pavo Andrić i Ivan Andrić.

Andrić Ivan. Supruga mu Katarina r. Augustinović. Umro 08. 11. 1895. od vrućice u dobi od 45 godina. Pokopan 09. 11. 1895. Sprovod vodio o. Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1897.

Andrić Ivka r. Juroš. Suprug joj Jakob Andrić. Umrla 29. 08. 1897. u 65-oj godini od groznice. Pokopana 30. 08. 1897. Ukopnici Ilija i Pavo Andrić.

Andrić Pavo, sin Marka i Mande r. Burić, r. 18. 01. 1890. Umro 27. 12. 1897. od ospica. Pokopan 28. 12. 1897. Ukopnci Pavo i Marko Andrić.

 

GODINA 1898.

Andrić Kata, kći Ilje i Ruže r. Mašić, r. 10. 08. 1886. Umrla 13. 01. 1898. od ospica. Pokopana 14. 01. 1898. Ukopnici Ilija Andrić i Niko Šerić.

Andrić Ivka, kći Marka i Mande r. Burić, r. 31. 08. 1895. Umrla 13. 01. 1898. od ospica. Pokopana 14. 01. 1898. Ukopnici Pavo Andrić i Mijat Radonjić.

Andrić Mato, sin Ilije i Ane r. Burić, r. 24. 04. 1895. Umro 11. 03.1898. od ospica. Pokopan 12. 03. 1898. Ukopnici Ilija Andrić i Pero Burić.

 

GODINA 1899.

Andrić Jela r. Burić. Suprug joj Marko Andrić. Umrla 03. 04. 1899. Od groznice u 21-oj godini. Pokopana 04. 04. 1899. Sprovod vodio Pavo-Ilija Karlić, duhovni pokoćnik.

Andrić Ruža r. Mašić. Suprug joj Ilija Andrić. Umrla 09. 03. 1899. od upale pluća u dobi od 38 godina. Pokopana 10. 03. 1899. Sprovod vodio Pavo-Ilija Karlić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1900.

Andrić Anica. Suprug joj Ilija Andrić. Umrla 16. 01. 1900. od groznice u 40-oj godini. Pokopana 17. 01. 1900. Sprovod vodio Vladislav Kreneis, upravitelj župe u Pećniku.

Andrić mrtvorođenče, dijete Mate Andrića i Andje r. Bajić. Umrlo 15. 02. 1900. Pokopano 16. 02. 1900. Ukopnici otac i susjedi.

Andrić Mato, sin Marka i Mare r. Šubarić. Umro 31. 10. 1900. od slabosti u dobi od jednog dana. Pokopan 01. 11. 1900. Ukopnici otac i susjedi.

 

GODINA 1901.

Andrić Mara, kći Marijana i Mande r. Markotić. Umrla 02. 08. 1901. od uboja nogu u 28-oj godini. Pokopana 03. 08. 1901. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1902.

Andrić Lucija, kći Marka i Mande r. Barić. Umrla 17. 02. 1902. od sušice u dobi od 2 godine i 3 mjseca. Pokopana 18. 02. 1902. Ukopnici Filip Bajić i Ilija Andrić.

 

GODINA 1903.

Andrić Kata r. Jagustin. Muž joj Ivo Andrić. Umrla 19. 03. 1903. od nemoći u 50-oj godini. Pokopana 20. 03. 1903. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1904.

Andrić Mara, kći Blaža i Ruže r. Glavašević. Umrla 27. 06. 1904. od frazi u dobi od pola godine. Pokopana 28. 06. 1904. Ukopnici Pero Andrić i Ivo Šerić.

 

GODINA 1905.

Andrić Angja, kći Marka i Mande r. Burić. Umrla 22. 02. 1905. od sušice u 3-oj godini. Pokopana 23. 02. 1905. Ukopnici Mijat Radonja i Pero Andrić.

Andrić Janja, kći Marka i Mare r. Šubarić. Umrla 25. 02. 1905. od groznice u dobi od jedne godine. Pokopana 26. 02. 1905. Ukopnici Marko Andrić i Tomo Stanić.

 

GODINA 1906.

Andrić Manda r. Stanić. Surpug joj Pero Andrić. Umrla 18. 04. 1906. od starosti u 60-oj godini. Pokopana 19. 04. 1906. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Andrić Marija, kći Mate i Angje r. Bajić. Umrla 18. 03. 1906. od kašlja u dobi od 7 nedjelja. Pokopana 19. 03. 1906. Ukopnici Mato i Ivo Andrić.

 

GODINA 1907

Andrić Kata, kći Pere i Mande r. Tokić. Umrla 16. 08. 1907. od krzamaka u 10-oj godini. Pokopana 17. 08. 1907. Ukopnici Mato Šerić i Mato Tokić.

Andrić Pero. Supruga mu Manda r. Stanić. Umro 20. 06. 1907. od nagle smrti u 60-oj godini. Pokopan 21. 06. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik i Gjuro Cezner, svećenik.

 

GODINA 1908.

Andrić Manda, kći Marka i Marije r. Šubarić. Rođena 25. 01. 1906. Umrla 31. 08. 1908. od rikavca. Pokopana 01. 09. 1908. Ukopnici Marko Tokić i Marko Perić.

Andrić Sara, kći Marka i Mande r. Burić. Rođena 28. 04. 1901. Umrla 04. 06. 1908. od groznice. Pokopana 05. 06. 1908. Ukopnici Mato Šerić i Filip Bajić.

Andrić Mara r. Ivušić. Suprug joj Marko Andrić. Umrla 17. 12. 1908. od vodene bolesti u 65-oj godini. Pokopana 18. 12. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1909.

Andrić Ana r. Burić. Suprug joj Ilija Andrić. Umrla 14. 04. 1909. od groznice u 54-oj godini. Pokopana 15. 04. 1909. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Ruža r. Pavić. Suprug joj Blaž Andrić. Umrla 04. 05. 1909. od kašlja u 42-oj godini. Pokopana 05. 05. 1909. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.