Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime ANDRIĆ

15. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME ANDRIĆ (2)

 

GODINA 1911.

Andrić Mada, kći Marka i Mande r. Burić, r. 18. 05. 1909. Umrla 04. 02. 1911. od vrućice. Pokopana 05. 02. 1911. Ukopnici Pero Andrić i Filip Bajić.

 

GODINA 1915.

Andrić Angja, kći Mate i Angje r. Križić. Rođena 02. 04. 1914. Umrla 17. 12. 1915. od groznice. Pokopana 18. 12. 1915. Ukopnici Pejo Mašić i Marko Andrić.

Andrić Marko, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, r. 05. 02. 1914., umro 03. 05. 1915. od groznice. Pokopan 04. 05. 1915. Ukopnici Marijan Stanić i Ilija Andrić.

 

GODINA 1917.

Andrić Mato, sin Marka i Mande r. Burić, r. 04. 06. 1907. Umro 13. 10. 1917. od vrućice. Pokopan 14. 10. 1917. Ukopnici Pero Andrić i Pero Mašić.

Andrić Mara, kći Mate i Anđe r. Bajić, r. 14. 08. 1910. Umrla 23. 10. 1917. od srdobolje. Pokopana 24. 10. 1917. Ukopnici Pejo Andrić i Pejo Mašić.

 

GODINA 1918.

Andrić Anica r. Domazet. Suprug joj Blaž Andrić. Umrla 06. 11. u 30-oj godini od vrućice. Pokopana 07. 11. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Marijan, sin Pere i Mare r. Tokić, r. 29. 07. 1917. umro 18. 02. 1918. od kašlja. Pokopan 19. 02. 1918. Ukopnici Mato Zrakić i Mato Marić.

Andrić Manda r. Markotić. Suprug joj Marijan Andrić. Umrla 28. 12. 1918. u 80-oj godini od starosti. Pokopana 29. 12. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan

 

GODINA 1919.

Andrić Ilija. Supruga mu Ana r. Burić. Rođen 21. 11. 1840. Umro 23. 07. 1919. od starosti. Pokopan 24. 07. 1919. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1920.

Andrić Stipo. Supruga mu Anica r. Šoljić, r. 29. 05. 1891. Umro 25. 01. 1920. od sušice. Pokopan 26. 01. 1920. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapenan.

Andrić Ruža - Mamuzić, kći  Andrić-Mamuzić Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 04. 08. 1919. Umrla 04. 04. 1920. od kašlja. Pokopana 05. 04. 1920. Ukopnici Pero Andrić i Bono Šeri.

 

GODINA 1921.

Andrić Lucija r. Blažanović. Suprug joj Ilija Andrić. Umrla 24. 11. 1921. u 22-oj godini u porodjaju. Pokopana 25. 11. 1921. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1922.

Andrić Roko. Supruga mu Kata r. Perić. Umro 17. 10. 1922. u 62-oj godini od groznice. Pokopan 18. 10. 1922. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Anto, sin Ilije i Lucije r. Blažanović, r. 24. 11. 1921. Umro 10. 01. 1922. od slabosti. Pokopan 11. 01. 1922. Ukopnici Pero Andrić i Marko Andrić.

 

GODINA 1923.

Andrić Ivo, sin Jakoba i Ane Popić, r. 08. 04. 1921. Umro 12. 03. 1923. od vatre. Pokopan 13. 03. 1923. Ukopnici Pero Andrić i Jakob Andrić.

Andrić Marija, r. Tokić. Suprug joj Petar Andrić. Rođena 11. 07. 1883. Umrla 13. 12. 1923. od sušice. Pokopana 14. 12. 1923. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i Franjo Mikić, kapelan.

Andrić Manda, kći Ive i Angje r. Marić, r. 16. 04. 1922. Umrla 13. 09. 1923. od vrućice. Pokopana 14. 09. 1923. Ukopnici Pero Andrić i Mato Andrić.

 

GODINA 1925

Andrić Ilija. Supruga mu Angja r. Bajić. Umro od zaduhe 28. 10. 1925. u 72-oj godini. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

GODINA 1926.

Andrić Ilija, sin Ilije i Marije r. Cvitkušić, r. 17. 01. 1926. Umro 01. 07. 1926. od slabosti. Pokopan 02. 07. 1926. Ukopnici Jakob i Pero Andrić.

 

GODINA 1927.

Andrić Ivo, sin Mije i Mande r. Marić, r. 15. 10. 1926. Umro 26. 03. 1927. od slabosti. Pokopan 27. 03. 1927. Ukopnici Marko i Mijo Andrić.

 

GODINA 1928.

Andrić Kata, kći Marka i Mare r. Radonjić, r. 05. 08. 1927. Umrla 12. 06. 1928. od slabosti. Pokopana 13. 06. 1928. Ukopnici Pavo i Mato Andrić.

Andrić Pero, sin Alojzija i Ivke r. Patljak, r. 13. 08. 1928. Umro 10. 09. 1928. od slabosti. Pokopan 11. 09. 1928. Ukopnici Bono Šerić i Ilija Andrić.

Andrić Mara r. Radonjić. Suprug joj Marko Andrić. Rođena 14. 08. 1902. Umrla 14. 10. 1928. od sušice. Pokopana 15. 10. 1928. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1929.

Andrić Manda r. Burić. Suprug joj Marko Andrić. Rođena 08. 06. 1868. Umrla 03. 04. 1929. od vrućice. Pokopana 04. 04. 1929. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Ante i Angje r. Popić, r. 09. 06. 1929. Umro 10. 06. 1929. od slabosti. Pokopan 11. 06. 1929. Ukopnici Marko Andrić Ivin i Marko Andrić Pavin.

 

GODINA 1930.

Andrić Jakov, sin Ante i Anđe r. Popić, r. 13. 04. 1930. Umro 17. 04. 1930. od slabosti. Pokopan 18. 04. 1930. Ukopnici Marko i Mato Andrić.

Andrić Mara, kći Ive i Lucije r. Lukić, r. 15. 08. 1929. Umrla 29. 06. 1930. Pokopana 30. 06. 1930. Ukopnici Ilija Tokić i Marijan Jeleč.

Andrić Marko. Supruga mu Marija r. Šubarić. Rođen 02. 01. 1880. Umro 22. 02. 1930. od vodene bolesti. Pokopan 23. 02. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik u pratnji Nikole Mandića župnika iz Pećnika i Jakova Barišića župnika iz Gradačca.

Andrić Manda, kći Mate i Ruže r. Cvitkušić, r. 19. 04. 1930. Umrla 16. 06. 1930. od slabosti. Pokopana 17. 06. 1930. Ukopnici Ivan Cvitkušić i Anto Stanić.

 

GODINA 1931.

Andrić Ilija. Supruga mu Luca r. Blažević. Rođen 20. 07. 1907. Umro 26. 05. 1931. od vrućice. Pokopan 27. 05. 1931. Sprovod vodio Ladislav Buljan, kapelan.

Andrić Pero. Supruga mu Lucija r. Vidoš. Rođen 11. 11. 1882. Umro 19. 09. 1931. od sišice. Pokopan 20. 09. 1931. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik uz pratnju župnika odžačkog, Ante Mohorića.

Andrić Stjepan, sin Ive i Anđe r. Marić, r. 17. 04. 1931. Umro 16. 06. 1931. od slabosti. Pokopan 17. 06. 1931. Ukopnici Mato i Pavo Andrić.

 

GODINA 1932.

Andrić Ivka r. Mikulić – Patljak. Suprug joj Alojzije Andrić. Rođena 08. 10. 1909. Umrla 15. 03. 1932. od sušive. Pokopana 16. 03. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Manda, kći Marka i Kate r. Zrakić, r. 12. 03. 1932. Umrla 23. 04. 1932. od slabosti. Pokopana 24. 04. 1932. Ukopnici Marko Ilić i Marijan Jeleč.

 

GODINA 1933.

Andrić Pavo, sin Mije i Mande r. Marić, r. 21. 08. 1932. Umro 21. 08. 1933. od groznice. Pokopan 22. 08. 1933. Ukopnici Ivo i Mato Andrić.

 

GODINA 1934.

Andrić Anto, sin Mije i Mande r, Andrić, r. 26. 02. 1930. Umro 26. 04. 1933. od groznice. Pokopan 27. 04. 1944. Ukopnici Pavo i Marko Andrić.

 

GODINA 1935.

Andrić Anđa, kći Pere i Mare r. Tokić, r. 27. 07. 1913. Umrla 18. 01. 1935. od sušice. Pokopana 19. 01. 1935. Sprovod vodio Stjepan Lukić, kateheta.

Andrić Ilija, sin Ive i Ane r. Perić, r. 06. 04. 1876. Umro 02. 06. 1935. od sušice. Pokopan 03. 06. 1935. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1936.

Andrić Anđa, kći Joze i Mare r. Pavić, r. 15. 06. 1936. Umrla 26. 02. 1936. od vrućice. Pokopana 27. 02. 1936. Ukopnici Jozo i Ilija Andrić.

Andrić Niko, sin Ive i Anđe r. Marić, r. 13. 03. 1924. Umro 05. 05. 1936. od vrućice. Pokopan 06. 05. 1936. Ukopnici Pavo i Mato Andrić.

Andrić Luca r. Lukić. Suprug joj Ivo Andrić. Rođena 31. 08. 1906. Umrla 19. 04. 1936. od sušice. Pokopana 20. 04. 1936. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Ante i Anđe r. Popić, r. 03. 08. 1935. Umro 17. 10. 1936. od vrućice. Pokopan 18. 10. 1936. Ukopnici Pavo Andrić i Ivo Bajić.

 

GODINA 1937.

Andrić Pero – Mamuzić. Supruga mu Manda r. Tokić. Rođen 01. 07. 1866. Umro 14. 07. 1937. od sušice. Pokopan 15. 07. 1937. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ruža, kći Joze i Kaje r. Mikulić, r. 29. 08. 1937. Umrla 26. 07. 1938. Pokopana 27. 07. 1938. Ukopnici Jozo Andrić i Ilija Andrić.

Andrić Ruža, kći Jakoba i Ane r. Popić, r. 06. 02. 1924. Umrla 08. 06. 1937. od sušice. Pokopana 09. 06. 1937. Ukopnici Jozo i Ilija Andrić.

 

GODINA 1938.

Andrić Šima, kći Ive i Anđer. Marić, r. 15. 05. 1938. Umrla 13. 07. 1938. Pokopana 14. 07. 1938. Ukopnici Anto Mašić i Pavo Andrić.

Andrić Kaja r. Mikulić. Suprug joj Jozo Andrić. Rođena 18. 08. 1928. Umrla 25. 12. 1938. od sušice. Pokopana 26. 12. 1938. Sprovod vodio Petar Živković, kateheta.

Andrić Serafina, kći Mijata i Mande r. Andrić, r. 15. 01.1938. Umrla 13. 09. 1938. Od slabosti. Pokopana 14. 09. 1938. Ukopnici Anto Mašić i Pavo Andrić.

 

GODINA 1939.

Andrić Ivka r. Perković. Suprug joj Marko Andrić. Rođena 14. 05. 1918. Umrla 20. 11. 1939. od sušice. Pokopana 21. 11. 1939. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Andrić Kaja r. Matijašević. Suprug joj Pavo Andrić. Umrla 17. 08. 1939. u 55-oj godini od sušice. Pokopana 18. 08. 1939. Sprovod vodio Viktor Vincens, kapean.

Andrić Mara r. Pavić. Suprug joj Jozo Andrić. Rođena 19. 04. 1915. Umrla 15. 04. 1939. u porodu. Pokopana 16. 04. 1939. Sprovod vodio Anto Weiss, kapelan.

Andrić Kata, kći Alojzija i Jele r. Stanić, r. 01. 11. 1939. Umrla 24. 11. 1939. od slabosti. Pokopana 25. 11. 1939. Ukopnici Ilija Stanić i Jakob Andrić.

 

GODINA 1940.

Andrić Kata, kći Ante i Anđe r. Popić, r. 29. 08. 1936. Umrla 18. 04. 1940. Od vrućice. Pokopana 19. 04. 1940. Ukopnici Marko i Anto Andrić.

 

GODINA 1941.

Andrić Augustin, sin Ive i Ruže r. Blažević, r. 06. 10. 1941. Umro 20. 10. 1941. od slabosti. Ukopnici Mato Juroš i Pero Blaževi.

Andrić Ivo, sin Joze i Ane r. Brandić, r. 28. 06. 1941. Umro 29. 06. 1941. od slabosti. Pokopan 30. 06. 1941. Ukopnici Jakob i Ilija Andrić.

Andrić Manda r. Tokić. Surpug joj Pero Andrić. Rođena 05. 05. 1861. Umrla 01. 01. 1941. od sušice. Pokopana 02. 01. 1941. Sprovod vodio Petar Živković, kateheta.

 

GODINA 1942.

Andrić Fabijan, sin Alojzija i Jele r. Stanić, r. 13. 09. 1940. Umro 30. 08. 1942. Pokopan 31. 08. 1942. Ukopnici Ilija Stanić i Jakob Andrić.

Andrić Mijo, sin Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 25. 09. 1942. Umro 20. 11. 1942. Pokopan 21. 11. 1942. Ukopnici Jozo Andrić i Alojz Cvitkušić.

Andrić Niko, sin Marka i Mare r. Radonjić, r. 28. 04. 1942. Umro 04. 05. 1942. od slabosti. Pokopan 05. 06. 1942. Ukopnici Marko Andrić i Pavo Andrić.

 

GODINA 1943.

Andrić Marko, domobran, r. 03. 03. 1919. Sin Jakova i Ane r. Popić. Ranjen u borbi s partizanima kod Đurđevika u Bosni. Umro 19. 08. 1943. Pokopan u Beogradu u njemačkom groblju parcela G red 5 broj 10.

 

GODINA 1944.

Andrić Anica r. Cvitkušić. Suprug joj Mato Andrić. Rođena 16. 06. 1884. Umrla 08. 02. 1944. od vodene bolesti. Pokopana 09. 02. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Andrić Anto, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, r. 09. 08. 1920. Umro 22. 02. 1944. od sušice. Pokopan 23. 02. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Andrić Mato, sin Jakoba i Ane r. Popić, r. 14. 05. 1914. Supruga mu Kata r. Rokić. Poginuo u Čardaku u borbi sa partizanima 11. 09. 1944. Pokopan 12. 09. 1944. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Andrić Marko. Supruga mu Kaja r. Zorkić. Rođen 11. 02. 1902. Ubijen u kući 04. 01. 1944. Pokopan 05. 01. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Andrić Pavo. Supruga mu Kata r. Matijašević. Rođen 22. 02. 1890. Umro 12. 01. 1944. od vrućice. Pokopan 13. 01. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Andrić Kaja r. Zorkić. Suprug joj Andrić Marko. Rođena u Slatini 22. 08. 1904. Ubijena u kući 04. 01. 1944. Pokopana 05. 01. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 

GODINA 1945.

Andrić Jozo, sin Jakova i Ane r. Popić. Supruga mu Mara r. Brandić. Umro 12. 03. 1945. od tifusa u 33-oj godini. Pokopan 13. 03. 1945. Ukopnici Jakov Andrić i Ivica Gagulić.

Andrić Marko, sin Ante i Anđe r. Popić. Umro 02. 05. 1945. u dobi od 1 godine. Pokopan 03. 05. 1945. Ukopnici Mato Andrić i Ivo Andrić.

Andrić Joko Mamuzić, sin Pere Stanića - Mamuzića i Mande r. Tokić. Supruga mu Marica r. Brdarić. Rođena 03. 01. 1909. Ubijen od partizana 27. 06. 1945. Pokopan u groblju u Donjim Kladarima. Ukopnici Markica Šoljić i Ilija Brdarić.

Andrić Marko, sin Ive i Kate r. Filipović. Supruga mu Ana r. Ćutuk. Umro 01. 02. 1945. od tifusa u 52-oj godini. Pokopan 02. 02. 1945. Ukopnici Marko Andrić i Anto Andrić.

Andrić Marko, sin Pave i Mare r. Stanić. Supruga mu Manda r. Burić. Umro 29. 01. 1945. od starosti u 75-oj godini. Pokopan 30. 01. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Andrić Marija r. Šubarić, kći Mate i Anice r. Buljan. Suprug joj Marko Andrić. Umrla 20. 02. 1945. od tifusa u 60-oj godini. Pokopana 20. 02. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Andrić Ana r. Popić, kći Joze i Ruže r. Stažić. Suprug joj Jakov Andrić. Umrla 17. 03. 1945. od tifusa u 47-oj godini. Pokopana 19. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Andrić Anđa r. Marić, kći Luke i Luce r. Tomić. Suprug joj Ivo Andrić. Umrla 10. 04. 1945. od tifusa u 48-oj godini. Pokpana 12. 04. 1945. Na balegovačkom groblju. Ukopnici Ivo Pušeljić i Jozo Pušeljić.

Andrić Ivo, sin Pere i Mare r. Tokić. Supruga mu Kata r. Rokić. Ubijen od partizana 02. 06. 1945. u 40-oj godini. Pokopan po partizanima. Svjedok Marko iz Čardaka koji ga je video mrtvog.

Andrić Kaja, kći Marka i Anica r. Ćutuk, umrla u dobi od 10 godina 01. 02. 1945. od tifusa. Pokopana 02. 02. 1945. Ukopnici Tomo Radonjić I Anto Andrić.

 

GODINA 1946.

Andrić Ivka, kći Ante i Anđe r. Popić. Rođena 02. 02. 1939. Umrla 01. 01. 1946. od slabosti. Pokopana 02. 01. 1946. Ukopnici Grgo Stanić i Stipo Radonjič.

 

GODINA 1947.

Andrić Marko, sin Mijata i Mare r. Marić, r. 24. 01. 1942. Umro 25. 06. 1947. od kašlja. Pokopan 26. 06. 1947. Ukopnici Mato Andrić i Filip Stanić.

 

GODINA 1949.

Andrić Mato, sin Ive i Kate r. Augustin. Supruga mu Ana r. Cvitkušić. Umro 30. 05. 1949. u 67-oj godini od zaduha. Ukopnici Pero Burić i Tomo Grbeša.

Andrić Stipo. Supruga mu Kaja r. Radonjić. Proglašen mrtvim od Nadbiskupskog Ordinarijata br. 469. od 16. 05. 1949.

 

GODINA 1953.

Andrić Kaja, kći Pere i Anke r. Ikač, r. 03. 11. 1952. Umrla 24. 08. 1953. od prehlade. Pokopana 25. 03. 1953. Ukopnici Pero Andrić i Marko Rokić.

 

GODINA 1956.

Andrić Ivka, kći Pere i Mande r. Tokić. Rođena 13. 08. 1898. Umrla 29. 06. 1956. od nepoznate bolesti. Pokopana 30. 06. 1956. Sprovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.

 

GODINA 1957.

Andrić Luca, kći Ive i Ane r. Marić, r. 1932. Umrla 25. 12. 1957. Pokopana 27. 12. 1957. Ukopnici Ivica Gagulić i Anto Stanić.

 

GODINA 1958.

Andrić Mato, sin Marka i Serafine r. Kuprešak. Rođen 1942. Poginuo na radu na poljoprivrednom dobru. Traktor ga pregazio 01. 09. 1958. Pokopan 03. 09. 1958. Sprovod vodio Mato Vidić, svećenik doborske dekanije.

Andrić Jakov, sin Ilije i Ane r. Gagulić, r. 29. 03. 1958. Umro 27. 04. 1958. od upale pluća. Pokopan 28. 05. 1958. Ukopnici Mato Radonjić i Drago Matošević.

 

GODINA 1959.

Andrić Mara, kći Pere i Mande r. Rokić, r. 21. 01. 1959. Umrla 23. 08. 1959. od difterije. Pokopana 24. 08. 1959. Ukopnici Radonjić Ilija i Rokić Božo.

 

GODINA 1962.

Andrić Ilija, sin Ilije. Supruga mu Mara r. Cvitkušić, r. 06. 08. 1895. Umro 05. 08. 1962. od slabosti srca. Pokopan 06. 08. 1962. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1967.

Andrić Željko, sin Pere i Janje r. Juroš. Rođen 13. 07. 1966. Umro 23. 01. 1967. od krzamaka. Pokopan 24. 01. 1967. Ukopnici Marijan Perić i Ivo Perić.

 

GODINA 1970.

Andrić Pero. Žena mu Mara. Rođen 1928. Umro 06. 12. 1970. od raka. Pokopan 09. 12. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1975

Andrić Mara. Muž joj Ilija Andrić. Rođena 1898. Umrla 11. 06. 1975. od starosti. Pokopana 12. 06. 1975. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

Andrić Marko, domobran, sin Ive i Anđe r. Marić, r. 06. 03. 1920. Supruga mu Mara r. Radonjić. Po saopćenju vojnoduhovnog odsjeka poginuo na Staljingradu i unesenu maticu umrlih.