Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: Prezime BAJIĆ

17. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GODINA 1921.

Bajić Tomo, sin Ilije i Ane r. Dubravac, r. 05. 04. 1903. Umro 18. 03. 1921. od vrućice. Pokopan 19. 03. 1921. Sprovod vodio Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1922.

Bajić Bariša, sin i Mande r. Ćutuk, r. 16. 12. 1902. Umro 22. 02. 1922. od vrućice. Pokopan 23. 02. 1922. Ukopnici Blaž Tokić i Mato Tokić.

Bajić Marko, sin Jure i Kate r. Nogić, r. 25. 04. 1892. Umro 15. 02. 1922. od vodene bolesti. Pokopan 16. 02. 1922. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1923.

Bajić Ruža, kći Mate i Mare r. Zelić, r.12. 07. 1922. Umrla 07. 01. 1923. od vrućice. Pokopana 08. 01. 1923. Ukopnici Tomo Bajić i Marko Zelić.

Bajić Kata, kći Marka i Angje r. Lukić, r. 16. 10. 1920. Umrla 14. 05. 1923. od slabosti. Pokopana 15. 05. 1923. Ukopnici Marko Mikulić i Ivo Bajić.

Bajić Ivan. Supruga mu Ivka r. Križić. Umro 18. 01. 1923. u 70-oj godini od vrućice. Pokopan 19. 01. 1923. Ukopnici Marko Radonjić i Anto Bajić.

Bajić Mara, kći Filipa i Mande r. Juroš. Umrla 27. 05. 1923. od groznice. Pokopana 28. 05. 1923. Ukopnici Pejo Mašić i Anto Bajić.

 

GODINA 1925.

Bajić Marko, sin Pere i Franjke r. Brkić, r. 06. 11. 1924. Umro 03. 09. 1925. od vrućice. Pokopan 04. 09. 1925. Ukopnici Blaž Tokić i Mato Tokić

Bajić Mijat, sin Joze i Mare r. Pejić, r. 21. 03. 1925. Umro 28. 08. 1925. od slabosti. Pokopan 29. 08. 1925. Ukopnici Marko Tokić i Marko Perić.

 

GODINA 1926.

Bajić Angja, kći Joze i Mare r. Lučić, r. 11. 06. 1926. Umrla 10. 11. 1926. od vrućice. Pokopana 12. 11. 1926. Ukopnici Mato Bajić i Blaž Tokić.

Bajić Anto, sin Marka i Marte r. Jularić, r. 02. 01. 1921. Umro 15. 09. 1926. od grlobolje. Pokopan 16. 09. 1926. Ukopnici Marko Popić i Bono Jović.

Bajić Ilija, sin Ive i Ruže r. Bosnić, r. 25. 02. 1926. Umro 07. 03. 1926. od slabosti. Pokopan 08. 03. 1926. Ukopnici Mato Bajić i Stjepan Burić.

Bajić Ivo, sin Ivke, kćeri Ivana i Kate r. Pepić, r. 01. 06. 1922. Umro 25. 10. 1926. Pokopan 26. 10. 1926. Ukopnici Pero Domazet i Marko Zelić.

Bajić Ivo, sin Joze i Mare r. Pejić, r. 23. 07. 1923. Umro 26. 07. 1926. od vrućice. Pokopan 27. 07. 1926. Ukopnici Blaž Tokić i Pero Andrić.

Bajić Marko, sin Jakoba i Mare r. Perić, r. 04. 02. 1921. Umro 05. 09. 1926. od srdobolje. Pokopan 06. 09. 1926. Ukopnici Mato i Blaž Tokić.

Bajić Pero, sin Mate i Ane r. Kajunić, r. 09. 06. 1926. Umro 16. 06. 1926. od slabosti. Pokopan 17. 06. 1926. Ukopnici Mato Bajić i Blaž Tokić.

Bajić Šimo (ili Šima) sin (kći) Marka i Marte Jularić, r. 16. 08. 1922. Umro-la 31. 10. 1926. od vrućice. Pokopan-a 01. 11. 1926. Ukopnici Bono Bajić i Marko Pepić.

Bajić Tomo, sin Jakoba i Mare r. Pejić, r. 26. 03. 1923. Umro 04. 09. 1926. od vrućice. Pokopan 05. 09. 1926. Ukopnici Mato Tokić i Blaž Tokić.

Bajić Ivka, kći Marka i Marije r. Zelić, r. 13. 06. 1926. Umrla 23. 09. 1926. od vrućice. Pokopana 24. 09. 1926. Ukopnici Mato Zelić i Mato Bajić.

Bajić Jozo, sin Bone i Mande r. Patljak, r. 26. 09. 1923. Umro 23. 10. 1926. od grlobolje. Pokopan 24. 10. 1926. Ukopnici Bono Zelić i Blaž Tokić.

 

GODINA 1927.

Bajić Ivka, kći Mate i Ane r. Kajunić, r. 23.03. 1927. Umrla 29. 03. 1927. od slabosti. Pokopana 30. 03. 1927. Ukopnici Bono Bajić i Niko Lukač.

Bajić Kata r. Pepić. Suprug joj Ivo Bajić. Rođena 25. 03. 1880. Umrla 10. 12. 1927. od vrućice. Pokopana 11. 12. 1927. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mato, sin Marka i Marte r. Jularić, r. 21. 02. 1927. Umro 28. 02. 1927. od slabosti. Pokopan 01. 03. 1927. Ukopnici Jozo Burić i Ivo Bajić.

Bajić Ana r. Barukčić. Suprug joj Mato Bajić. Umrla 07. 03. 1927. u 38-oj godini od gripa. Pokopana 08. 03. 1927. Ukopnici Marko Popić i Ivo Bajić.

Bajić Mara r. Zelić. Suprug joj Mato Bajić. Rođena 21. 07. 1889. Umrla 28. 04. 1927. „od teške glavobolje koja ju je više godina mučila utopila se u Bosni.“ Pokopana 29. 04. 1927. Ukopnici Bono i Marko Zelić.

Bajić Ana r. Dubravac. Suprug joj Ilija Bajić. Rođena 16. 08. 1979. Umrla 16. 04. 1937. od vodene bolesti. Pokopana 17. 04. 1927. Ukopnici Marko Popić i Marko Zelić.

GODINA 1928.

Bajić Anto, sin Marka i Angje r. Lukić, r. 17. 02. 1928. Umro 07. 12. 1928. od zapaljenja mozga. Pokopan 08. 12. 1928. Ukopniici Marko Mikulić i Ivo Bajić.

Bajić Kata, kći Ive i Ruže r. Bosnić, r. 05. 05. 1927. Umrla 11. 03. 1928. od vrućice. Pokopana 12. 03. 1928. Ukopnici Marko i Marko Bajić.

 

GODINA 1929.

Bajić Ilija, sin Mate i Mare r. Zelić, r. 09. 07. 1924. Umro 26. 04. 1929. od vrućice. Pokopan 27. 04. 1929. Ukopnici Andrija i Tomo Bajić.

 

GODINA 1930.

Bajić Mato. Supruga mu Anđa r. Šubarić. Rođen 05. 09. 1862. Umro 25. 07. 1930. od bolesti želudca. Pokopan 26. 07. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik u pratnji Petra Živkovića, katehete u Tuzli.

 

GODINA 1931.

Bajić Pero, sin Mate i Ane r. Kajunić, r. 30. 11. 1931. Umro 06. 12. 1931. Pokopan 07. 12. 1931. Ukopnici Bono Bajić i Blaž Tokić.

Bajić Tomo, sin Ive i Anđe r. Bičvić, r. 26. 04. 1930. Umro 07. 03. 1931. od groznice. Pokopan 08. 03. 1931. Ukopnici Mato Tokić i Mato Bajić.

Franciska r. Brkić. Suprug joj Pero Bajić. Rođena 25. 08. 1894. u Grebnicama. Umrla 29. 04. 1931. u porođaju. Pokopana 30. 04. 1931. Sprovod vodio Ladislav Buljan, kapelan.

Bajić Manda r. Juroš. Suprug joj Filip Bajić. Rođena 07. 10. 1876. Umrla 22. 03. 1931. od navale krvi. Pokopana 23. 03. 1931. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1932.

Bajić Ruža r. Bosnić. Suprug joj Ivo Bajić. Umrla 24. 12. 1932. u 30-oj godini od sušice. Pokopana 25. 12. 1932. Sprovod vodio Mirko Perčinlić, kapena.

Bajić Ivka r. Perković. Suprug joj Ivo Bajić. Rođena 09. 05. 1861. Umrla 03. 10. 1932. od slabosti. Pokopana 04. 10. 1932. Sprovod vodio Mirko Perčinlić, kapelan.

Bajić Julijana Franjka, kći Pere i Franjke r. Brkić, r. 07. 05. 1929. Umrla 09. 11. 1932. od vrućice. Pokopana 10. 11. 1932. Ukopnici Mato Tokić i Jakob Bajić.

Bajić Manda r. Ćutuk. Suprug joj Ilija Bajić. Rođena 13. 07. 1966. Umrla 19. 03. 1932. od nemoći. Pokopana 20. 03. 1932. Ukopnici Blaž i Mato Tokić.

Bajić Filip. Supruga mu Manda r. Juroš. Rođen 16. 07. 1874. Umro 14. 02 1932. od sušice. Pokopan 15. 02. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1933.

Bajić Ilija, sin Marka i Marte r. Jularić, r. 03. 02. 1932. Umro 22. 02. 1933. od slabosti. Pokopan 23. 02. 1933. Ukopnici Mato i Marko Bajić.

Bajić Marko. Supruga mu Marta r. Jularić. Rođen 06. 08. 1891. Umro 22. 12. 1933. od sušice. Pokopan 23. 12. 1933. Ukopnici Marko Popić i Niko Domazet.

Bajić Ruža, kći Marka i Marte r. Jularić, r. 05. 02. 1933. Umrla 08. 03. 1930. od slabosti. Pokopana 09. 02. 1933. Ukopnici Mato i Jozo Bajić.

Bajić Marko, sin Marka i Marte r. Jularić. Rođen 07. 03. 1930. Umro 07. 02. 1933. od vrućice. Pokopan 08. 02. 1933. Ukopnici Mato Bajić i Marko Bajić.

 

GODINA 1934.

Bajić Kata, kći Marka i Marte r. Jularić, r. 11. 06. 1934. Umrla 21. 06.1934. od vrućice. Pokopana 22. 06. 1934. Ukopnici Mato Bajić i Ivo Bajić.

Bajić Mato, sin Ive i Ruže r. Bosnić, r. 14.. 02. 1931. Umro 18. 03. 1934. od krzamaka. Pokopan 19. 03. 1934. Ukopnici Pero Domazet i Marko Popić.

Bajić Tomo, sin Ive i Ruže r. Bosnić, r. 11. 05. 1929. Umro 21. 03. 1934. od krzamaka. Pokopan 22. 03. 1934. Ukopnici Marko Popić i Stjepan Burić.

Bajić Ana, kći Ive i Andje r. Bičvić, r. 03. 03. 1932. Umrla 08. 02. 1934. od ospica. Pokopana 09. 02. 1934. Ukopnici Blaž i Mato Tokić.

Bajić Anto, sin Ive i Ane r. Knežević, r. 07. 08. 1934. Umro 20. 08. 1934. od slabosti. Pokopan 21. 08. 1934. Ukopnici Anto Mašić i Ivo Mikulić.

Bajić Jozo, sin Marka i Ane r. Pavić, r. 06. 08. 1891. Umro 03. 02. 1934. od vrućice. Pokopan 04. 02. 1934. Ukopnici Marko Popić i Anto Bajić.

Bajić Tomo, sin Marka i Marte r. Jularić, r. 11. 06. 1934. Umro 26. 06. 1934. od slabosti. Pokopan 27. 06. 1934. Ukopnici Mato i Tomo Bajić.

 

GODINA 1935.

Bajić Kata, kći Jakova i Mare r. Perić, r. 29. 03. 1934. Umrla 25. 11. 1935. od difterije. Pokopana 26. 11. 1935. Ukopnici Jozo Bajić i Mato Tokić.

 

GODINA 1936.

Bajić Ana, kći Marka i Marte Jularić, r. 27. 05. 1925. Umrla 19. 10. 1936. od srdobolje. Pokopana 20. 10. 1936. Ukopnici Ivo i Mato Bajić.

 

GODINA 1937.

Bajić Kata r. Prković. Suprug joj Mato Bajić. Umrla 07. 01. 1937. u 49-oj godini od vodene bolesti. Pokopana 08. 01. 1937. Sprovod vodio Petar Živković, kateheta.

Bajić Mara, kći Marka i Kate r. Cvitkušić, r. 08. 09. 1937. Umrla 26. 12. 1937. od vrućice. Pokopana 27. 12. 1937. Ukopnici Stjepan Bajić i Ivo Mikulić.

Bajić Pero, sin Jakoba i Mare r. Perić, r. 27. 03. 1937. Umro 19. 06. 1937. od slabosti. Pokopan 20. 06. 1937. Ukopnici Mato i Blaž Tokić.

Bajić Tomo. Supruga mu Kata r. Blažanović. Rođen 09. 02. 1887. Umro 06. 10. 1937. od raka u grlu. Pokopan 07. 10. 1937. Sprovod vodio Franjo Jurić župnik uz pratnju Franje Bauera, pomoćnika.

 

GODINA 1938.

Bajić Tomo, sin Joze i Luce r. Čerkez, r. 14. 04. 1938. Umro 23. 04. 1938. od slabosti. Pokopan 24. 04. 1938. Ukopnici Niko Domazet i Ivo Bajić.

Bajić Lucija, kći Joze i Ane r. Stanušić, r. 27. 02. 1938. Umrla 04. 06. 1938. od slabosti. Pokopana 05. 06. 1938. Ukopnici Roko Stanušić i Niko Bajić.

Bajić Šima r. Marković. Suprug joj Ivo Bajić. Rođena 09. 02. 1887. Umrla 25. 01. 1938. od raka. Pokopana 26. 01. 1938. Ukopnici Domin Perković i Ivo Stanić.

 

GODINA 1939.

Bajić Toma, sin Pere i Ruže r. Kopić, r. 30. 04. 1939. Umro 12. 07. 1939. od slabosti. Pokopan 13. 07. 1939. Ukopnici Mato Tokić i Blaž Tokić.

 

GODINA 1940.

Bajić Ivka, kći Ante i Luce r. Paradžik, r. 27. 10. 1939. Umrla 31. 03. 1940. od vrućice. Pokopana  01. 04. 1940. Ukopnici Mato i Niko Bajić.

Bajić Mara, kći Joze i Ane, r. Stanušić, r. 08. 08. 1936. Umrla 12. 08. 1940. od rikavca. Pokopana 13. 08. 1940. Ukopnici Marko Radonjić i Ivo Jelić.

 

GODINA 1941.

Bajić Jakob, sin Ive i Ane r. Knežević, r. 04. 01. 1940. Umro 06. 11. 1941. od slabosti. Pokopan 07. 11. 1941. Ukopnici Mato Radonjić i Niko Bajić.

Bajić Julijana, kći Pere i Franjke r. Brkić. Umrla 30. 10. 1941. u dobi od 19 godina od sušice. Pokopana 31. 10. 1941. Ukopnici Ivo i Niko Bajić.

Bajić Bono. Supruga mu Manda r. Patljak. Rođen 14. 07. 1885. Umro 23. 01. 1941. od zaduha. Pokopan 24. 01. 1941. Sprovod vodio Franjo Juruić, župnik.

Bajić Ilija. Supruga mu Manda r. Ćutuk. Rođen 19. 07. 1866. Umro 25. 11. 1941. od starosti. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Jela, kći Joze i Luce r. Černez (?), r. 07. 04. 1941. Umrla 20. 04. 1941. od slabosti. Pokopana 21. 04. 1941. Ukopnici Stjepan Burić i Niko Domazet.

Bajić Mara r. Lušić. Suprug joj Jozo Bajić. Umrla 07. 06. 1941. u porodu u 37-oj godini. Pokopana 08. 06. 1941. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mara r.Tomić. Suprug joj Andrija Bajić. Rođena 26. 10. 1900. Umrla 10. 05. 1941. od sučice. Pokopana 11. 05. 1941. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mara, kći Joze i Mare r. Lušić, r. 01. 05. 1941. Umrla 03. 07. 1941. od slabosti. Pokopana 04. 07. 1941. Ukopnici Jakob Bajić i Mara r. Tokić.

Bajić Marko, sin Jakoba i Margite r. Perković, r. 01. 08. 1940. Umro 06. 01. 1941. od slabosti. Pokopan 04. 01. 1941. Ukopnici Anto i Niko Bajić.

 

GODINA 1942.

Bajić Mara, kći Joze i Luce r. Čerkez, r. 30. 09. 1942. Umrla 02.10. 1942. od slabosti. Pokopana 03. 10. 1942. Ukopnici Ivo Bajić i Stipo Burić.

 

GODINA 1943.

Bajić Anto, sin Ive i Anđe r. Bičvić, r. 04. 08. 1941. Umro 16. 02. 1943. od slabosti. Pokopan 17. 02. 1943. Ukopnici Bajić Jakov i Tokić Mato.

Bajić Ilija, sin Ive i Anđe r. Bičvić, r. 28. 10. 1928. Umro 22. 11.1943. od sušice. Pokopan 23. 11. 1943. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivo. Supruga mu Ruža r. Jukić. Rođen 22. 03.1886. Umro 20. 10. 1943. od astme. Pokopan 21. 10. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Bajić Marta r. Jularić. Suprug joj Bajić Marko. Rođena u Pećniku. Umrla 29. 09. 1943. u 48-oj godini od vodene bolesti. Pokopana 30. 09. 1943. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1944.

Bajić Pero. Supruga mu Ruža r. Kopić. Ubijen od partizana u Donjoj Slatini 12. 03. 1944. u 52-oj godini. Pokopan 17. 05. 1944. Ukopnici Anto Bajić i Niko Zelić.

Bajić Ruža r. Andrić. Suprug joj Mato Bajić. Rođena 13. 03. 1885. Umrla 11. 02. 1944. od vatre. Pokopana 12. 02. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Bajić Anđa r. Šubarić. Suprug joj Mato Bajić. Rođena u Kladarima Gornjim 19. 07. 1868. Umrla 08. 03. 1944. od starosti. Pokopana 09. 03. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss.

 

GODINA 1945.

Bajić Ivo, sin Jose i Ane r. Stanušić. Umro od slabosti 22. 06. 1945. u dobi od 7 mjeseci. Pokopan 23. 06. 1945. Ukopnici Marko Bajić i Ivo Mašić.

Bajić Jozo, sin Ilije i Ane r. Dubravac. Supruga mu Lucija r. Čerkez. Umro 26. 04. 1945. od tifusa u 33-oj godinni. Pokopan 27. 04. 1945. Ukopnici Mato Bajić i Ivan Sarvaš.

Bajić Ana r. Kajunić, kći Ante i Mare r. Knežević. Suprug joj Mato Bajić. Umrla 06. 03. 1945. u 45-oj godini od tifusa. Pokopana 07. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Bajić Andrija, sin Jakoba i Ivke r. Dragić. Suprugamu Mara r. Tomić. Umro 18. 02. 1945. od tifusa u 55-oj godini. Pokopan 20. 02. 1945. Ukopnici Pero Domazet i Niko Zelić.

Bajić Anto, sin Joze i Kate r. Ćuljković. Supruga mu Kata r. Zelić. Umro 29. 03. 1945. od staračke bolesti u 71-oj godini. Pokopan 31. 03. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivo, sin Marka i Ane r. Pavić. Supruga mu Ruža r. Bosnić. Umro 23. 03. 1945. u 53-oj godini od vrućice. Pokopan 24. 03. 1945.

Bajić Janja, kći Nike i Mande r. Bičvić. Umrla 15. 07. 1945. od slaboati u dobi od 7 mjeseci. Pokopana 16. 07. 1945. Ukopnici Roko Bajić i Marko Bičvić.

Bajić Jozo, sin Mate i Anđe r. Šubarić. Supruga mu Stana r. Antunović. Umro 03. 02. 1945. od tifusa u 40-oj godini. Pokopan 04. 02. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Bajić Mato, sin Jakoba i Ivke r. Ivkanović. Supruga mu Mara r. Zelić. Umro od pjegavca 22. 03. 1945. u 67-oj godini. Pokopan 23. 03. 1945. Ukopnici Domin Perković i Mato Bajić.

Bajić Niko, sin Ive i Ane r. Juroš. Supruga mu Manda r. Bičvić. Po iskazu svjedoka Pere Jagustina 24. 04. 1945. u 35-oj godini u bijegu od partizana skočio u Bosnu i utopio se.

Bajić Mato, sin Marka i Anđe r. Lukić. Po iskazu svjedoka Pere Jagustina 24. 05. 1945. u 21-oj godini u bijegu od partizana skočio u Bosnu i utopio se.

Bajić Ivo, sin Ive i Ane r. Knežević, umro u dobi od jedne i pol godine 02. 06. 1945. od slabosti. Ukopnici Tomo Grbeša i Marko Bajić.

 

GODINA 1946.

Bajić Ana r. Cvitkušić, kći Pere i Kate r. Stažić. Suprug joj Pero Bajić. Umrla 07. 11. 1946. od vrućice u 62-oj godini. Pokopana 08. 11. 1946. Sprovod vodio Anto Paradžik, župnik gradačački.

 

GODINA 1947.

Bajić Kaja, kći Mate i Ane r. Kajinić, r. 22. 07. 1924. Umrla 14. 03. 1947. od sušice. Pokopana 15. 03. 1947. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1948.

Bajić Manda, kći Ive i Ane r. Knežević. Umrla od padavice 17. 06. 1948. u 7-oj godini. Pokopana 18. 06. 1948. Ukopnici Marko Bajić i Pero Bajić.

Bajić Stjepan, sin Pere i Ivke r. Radić, r. 21. 09. 1948. Umro 25. 11. 1948. od vrućice. Pokopan 26. 11. 1948. Ukopnici Grbeša Tomo i Bajić Marko.

 

GODINA 1949.

Bajić Marko, sin Filipa i Mande r. Jurić, supruga mu Anđa r. Lukić, r. 30. 11. 1989. Umrla 02. 01. 1949. od upale pluća. Sprovod vodio Milidrag Bujas, župnik.

Bajić Niko, sin Marka i Anice r. Cvitkušić, umro od vatre 03. 02. 1949. u dobi od 6 mjeseci. Ukopnici Bajić Mato i Bajić Jakov.

Bajić Mato, sin Marka i Anice r. Pavić. Supruga mu Ruža r. Jozanović. Umro 15. 04. 1949. od zaduha. Ukopnici Tomo Grbeša i Jakov Bajić.

 

GODINA 1950.

Bajić Ruža, kći udovice pok. Tadije Kovača. Rođena 17. 04. 1950. Umrla 08. 05. 1950. Slaba od rođenja. Pokopana 08. 05. 1950. Ukopnici Anto Bajić i Domin Kovač.

 

GODINA 1951.

Bajić Mato, sin Ante i ??? r. Čalić. Rođen 1951. Umro 08. 04. 1951. – slab od rođenja. Pokopan 08. 04. 1951. Ukopnici Marko Bajić i Niko Čalić.

Bajić Kata r. Zelić. Suprug joj Anto Bajić. Umrla 24. 01. 1951. od slabosti u 73-oj godini. Pokopana 25. 01. 1951. Ukopnici Bajić Marko i Zelić Marijan.

 

GODINA 1953.

Bajić Kata, kći Stjepana i Mare r. Mašič, r. 1949. Umrla 11. 01. 1953. Pokopana 12. 01. 1953. Ukopnici Bilušić Tomo i Mikulić Anto.

Bajić Marko, sin Marka i Ane r. Cvitkušić, r. ?? 06. 1950. Umro od slabosti 24. 01. 1953. Pokopan 25. 01. 1953. Ukopnici Bajić Blaž i Zelić Marijan.

 

GODINA 1955.

Bajić Ivica, sin Ilije i Kaje r. ??? Rođen 01. 04. 1954. Umro 26. 09.  1955. od prehlade. Pokopan u Balegovcu 27. 09. 1955. Ukopnici Brajnović Juro i Jozo Jurković.

 

GODINA 1957.

Bajić Mara, kći Ante i Ane r. Čalić. Rođena 30. 08. 1955. Umrla 24. 01. 1957. od rikavca. Pokopana 25. 01. 1957. Ukopnici Anto Bajić i Rudolf Šmuljić.

Bajić Ana, kći Ilije i Ruže r. Bajić. Rođena 16. 07. 1886. Umrla 22. 02. 1947. od staračke bolesti. Pokopana 23. 02. 1957. Sprovod vodio Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Bajić Ana, kći Marka i Kate r. Cvitkušić, r. 07. 03. 1947. Umrla 09. 07. 1947. od trovanja licitarskim slatkišem. Pokopana 10. 07. 1957. Ukopnici Stipo Bajić i Anto Mikulić.

 

GODINA 1958.

Bajić Marko, sin Mate. Supruga mu Kata r. Cvitkušić. Rođen 1912. Umro 07. 06. 1958. od TBC-a. Pokopan 08. 06. 1958. Ukopnici Ivo Mašić i Stipo Bajić.

 

GODINA 1959.

Bajić Jakov zvani Bilušić, sin Mate. Supruga mu Mara r. Perić. Rođen 31. 07. 1896. Umro 28. 05. 1959. – srce puklo. Pokopan 29. 05. 1959. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1961.

Bajić Ruža r. Kopić, kći Mate. Muž joj Pero Bajić. Umrla 31. 10. 1961. od raka na maternici. Pokopana 01. 11. 1961. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

Bajić Blaž, sin Mate. Supruga mu Ivka r. Mikulić, r. 1930. Umro 02. 01. 1961. od TBC-a. Pokopan 03. 01. 1961. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1964.

Bajić Manda r. Patljak. Suprug joj Bono Bajić. Rođena 1879. Umrla 11. 10. 1964. od slabosti srca. Pokopana 12. 10. 1964. Sprovod vodio Jozo Perić, župnik u Čardaku.

 

GODINA 1965.

Bajić Kata r. Blažanović, kći Đure. Suprug joj Toma Bajić. Rožena 14. 11. 1886. Umrla 09. 01. 1965. od starosti. Pokopana 10. 01. 1965. Sprovod vodio Mato Tokić, kapelan.

Bajić Mato, sin Nike i Ruže r. Domazet. Rođen 05. 02. 1965. Umro 01. 03. 1965. od vatre. Pokopan 02. 03. 1965. Ukopnici Ivica Domazet i Stjepan Tokić.

 

GODINA 1966.

Bajić Anđa, kći Pere i Bosiljke r. Petrović. Rođena 26. 06. 1966. Umrla 11. 12. 1966. od upale pluća. Pokpana 12. 12. 1966. Ukopnici Ilija Domazet i Nikola Domazet.

 

GODINA 1968.

Bajić Mato, sin Nike i Ruže r. Domazet, r. 22. 07. 1967. Umro 07. 04. 1968. od slabosti srca. Pokopan 08. 04. 1968. Ukopnici Zelić Ivo i Bajić Anto.

 

GODINA 1969.

Bajić Gordana, kći Nike, r. 26. 08. 1969. Umrla 03. 11. 1969. – rođena prije vremena. Pokopana 04. 11. 1969. Ukopnici Pero Bajić i Ivo Zelić.

 

GODINA 1970.

Bajić Mato, supruga mu Ana r. Kajinić, r. 15. 1890. Umro 01. 12. 1970. od starosti. Pokopan 02. 12. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

Bajić Anica.  Muž joj Jozo Bajić. Rođena 1915. Umrla 29. 10. 1970. od bolesne žuči. Pokopana 30. 10. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1974.

Bajić Anto – Čunjić, sin Mate. Žena mu Ana. Rođen 1920. Umro 02. 12. 1974. od operacije bruha. Pokopan 08. 12. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

Bajić Filip, domobran, sin Filipa i Mande r. Juroš, r. 24. 06. 1916. Po saopćenju domobranskog zapovjedništva u Derventi unesen u maicu umrlih.