Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: CRNKOGORAC, CVITKUŠIĆ (1)

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME CRNOGORAC

 

GODINA 1965.

Crnogorac Stjepan – Purković, sin Tadije i Mande r. Jagustin. Umro 03. 05. 1965. od upale ušiju. Pokopan 04. 05. 1965. Ukopnici Jozo Jagustin i Petar Marić.

 

PREZIME CVITKUŠIĆ

 

GODINA 1886.

Cvitkušić Mara, kći Ilije i Kaje r Šerić, rođena 08. 02. 1884. Umrla 24. 08. 1886. od rikavca u dobi od 2 i pol godine. Pokopana 25. 08. 1886. Ukopnici Ilija Cvitkušić i Frano Pavić.

 

GODINA 1888.

Cvitkušić Božo, sin Marka i Mande r. Križić, rođen 18. 05. 1887. Umro 16. 02. 1888. od boginja. Pokopan 17. 02. 1888. Ukopnici Ivo Tuba i Niko Križić.

Cvitkušić Lucija r. Marić. Suprug joj Juro Cvitkušić. Rođena u Slatini, župa Tremošnica. Umrla 29. 11. 1888. od tifusa u 70-oj godini. Pokopana 30. 11. 1888. Sprovod vodio fra Grgo Jurkić, duhovni pomoćnik.

Cvitkušić Mara, kći Mate i Mande r. Adžamić, rođena 15. 05. 1887. Umrla 14. 02. 1888. od boginja. Pokopana 15. 02. 1888. Ukopnici Ivo Pavić i Marko Križić.

 

GODINA 1890.

Cvitkušić Stjepan, sin Mate i Mande r. Kuprešak. Umro 14. 06. 1890. u dobi od tri mjeseca od naravne bolesti. Pokopan 15. 06. 1890. Ukopnici Pero Cvitkušić i Mato Cvitkušić.

 

GODINA 1891.

Cvitkušić Bono, sin Mate i Mande r. Kuprešak. Rođen 24. 03. 1891. Umro 11. 05. 1891. od bolesti naravne. Pokopan 12. 05. 1891. Ukopnici Mato Cvitkušić i Mato Augustinović.

 

GODINA 1892.

Cvitkušić Petar, sin Andrije i Ivke  r. Zovkić, r. 01. 09. 1888. Umro 09. 11. 1892. od nepoznate bolesti. Pokopan 10. 11. 1892. Ukopnici Antun Juroš i Josip Cvitkušić.

Cvitkušić Manda r. Križić. Suprug joj Marko Cvitkušić. Umrla 15. 12. 1892. u 26-oj godini od ognjice. Pokopana 16. 12. 1892. Sprovod vodio o. Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1893.

Cvitkušić Mato, sin Ilije i Kate r. Čalić, r. 01. 12. 1892. Umro 18. 04. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopan 19. 04. 1893. Ukopnici Marko Križić i Ilija Cvitkušić.

 

GODINA 1894.

Cvitkušić Kata, kći Marka i Mande r. Križić, umrla 01. 03. 1894. od nepoznate bolesti u 3-oj godini. Pokopana 02. 03. 1894. Ukopnici Nikola Križić i Mato Burić.

 

GODINA 1895.

Cvitkušić Ana, kći Ilije i Marije r. Banović. Umrla 09. 03. 1895 u dobi od 50 godina od vrućice. Pokopana 10. 03. 1895. Sprovod vodio o. Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1896.

Cvitkušić Marko. Supruga mu Manda r. Burić. Umro 16. 09. 1896. u dobi od 35 godina – upao sa šljive. Pokopan 17. 09. 1896. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1897.

Cvitkušić Mato. Supruga mu Manda r. Adžamić. Umro 12. 12. 1897. u 50-oj godini od kašlja. Pokopan 13. 12. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Cvitkušić Pero. Supruga mu Manda r. Nikolić. Umro 18. 03. 1897. u 60-oj godini od upale pluća. Pokopan 19. 03. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Cvitkušić Mara, kći Ilije i Ane r. Martinović, r. 03. 02. 1896. Umrla 03. 09. 1897. od groznice. Pokopana 03. 09. 1897. Ukopnici Ivo Burić i Andrija Cvitkušić.

 

GODINA 1898.

Cvitkušić Pero, sin Andrije i Ivke r. Zovkić, r. 02. 03. 1897. Umro 13. 01. 1898. od ospica. Pokopan 14. 01. 1898. Ukopnici Andrija Cvitkušić i Marko Križić.

 

GODINA 1900.

Cvitkušić Manda. Suprug joj Petar Cvitkušić. Umrla 17. 12. 1900. od starosti u 70-oj godini. Pokopana 18. 02. 1900. Sprovod vodio Mato Bekavac, upravitelj župe.

 

GODINA 1902.

Cvitkušić Manda, kći Ivana i Mare r. Šošić. Umrla 27. 02. 1902. od kašlja u dobi od 2 godine. Pokopana 28. 02. 1902. Ukopnici Marko i Ilija Cvitkušić.

 

GODINA 1905.

Cvitkušić Ivo, sin Ilije i Ane r. Martinović. Umro od „prsa“ 17. 01. 1905. u dobi od jedne godine. Pokopan 18. 01. 1905. Ukopnici Tadija Pavić i Ivan Kovač.

 

GODINA 1907.

Cvitkušić Ana r. Martinović. Suprug joj Stjepan Cvitkušić. Umrla 30. 06. 1907. iza poroda. Pokopana 01. 07. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1908.

Cvitkušić Ilija, sin Ivana i Marije r. Šošić. Rođen 13. 10. 1906. Umro 01. 10. 1908. od groznice. Pokopan 02. 10. 1908. Ukopnici Pero Cvitkušić i Marko Cvitkušić.

Cvitkušić Ivan. Suruga mu Mara r. Šošić. Umro 09. 06. 1908. od groznice u 35-oj godini. Pokopan 10. 06. 1908. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Cvitkušić Ruža, kći Pere i Kate r. Stanić. Rođena 26. 11. 1906. Umrla 21. 12. 1908. od kašlja. Pokopana 22. 12. 1908. Ukopnici Marko i Nikola Cvitkušić.

Cvitkušić Jozo. Supruga mu Mara r. ???. Umro 24. 11. 1908. od vatre u 60-oj godini. Pokopan 25. 11. 1908. Sprovod vodio Josip Alfons Barišić, duhovnik na polju svete Filomene.

Cvitkušić Kazimir, sin Ive i Mare r. Rokić. Umro 15. 03. 1908. od slabosti u dobi od dvije nedjelje. Pokopan 16. 03. 1908. Ukopnici Ivo Cvitkušić i Andrija Cvitkušić.

 

GODINA 1910.

Cvitkušić Marko. Supruga mu Manda r. Bajić. Umro 22. 03. 1910. od zaduha u 52-oj godini. Pokopan 23. 03. 1910. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Cvitkušić Kata r. Šendulović. Suprug joj Ilija Cvitkušić. Umrla 07. 08. 1910. od vodene bolesti u 50-oj godini. Pokopana 08. 08. 1910. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Cvitkušić Kata, kći Pere i Kate r. Stanić, r. 19. 10. 1909. Umrla 03. 05. 1910. od kašlja. Pokopana 04. 05. 1910. Ukopnici Franjo Jagustin i Nikola Cvitkušić.

 

GODINA 1911.

Cvitkušić Stjepan, sin Ive i Mare r. Šošić, r. 06. 08. 1904. Umro 12. 04. 1911. od slabosti. Pokopan 13. 04. 1911. Ukopnici Ivan Jagustin i Pero Cvitkušić.

 

GODINA 1912.

Cvitkušić Ilija, sin Petra i Kate r. Stanić, r. 24. 07. 1912. Umro 04. 11. 1912. od slabosti. Pokopan 05. 11. 1912. Ukopnici Anto Cvitkušić i Stjepan Cvitkušić.

Cvitkušić Mara, kći Marijana i Angje r. Šerić, r. 22. 07. 1910. Umrla 19. 07. 1912. od vrućice. Pokopana 20. 07. 1912. Ukopnici Niko Cvitkušić i Anto Cvitkušić.

 

U ARHIVU VRHBOSANSKOG NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA U SARAJEVU NEDOSTAJE GODINA 1914.

 

GODINA 1915.

Cvitkušić Angja, kći Ilije i Ane r. Martinović. Rođena 02. 08. 1915. Umrla 13. 08. 1915. od slabosti. Pokopana 14. 08. 1915. Ukopnici Cvitkušić Stjepen i Marko Perković.

Cvitkušić Ruža r. Andrić, suprug joj Pero Cvitkušić, umrla 28. 01. 1915. u 62-oj godini od vrućice. Pokopana 29. 01. 1915. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik

 

GODINA 1916.

Cvitkušić Jozo, sin Pere i Kate r. Stanić. Rođen 29. 04. 1916. Umro 09. 10. 1916. od slabosti. Pokopan 10. 10. 1916. Ukopnici Tadija Pavić i Ivo Cvitkušić.

 

GODINA 1917.

Cvitkušić Manda r. Kuprešak. Suprug joj Mato Cvitkušić. Umrla 21. 04. 1917. u 52-oj godini od vatre. Pokopana 22. 04. 1917. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1918.

Cvitkušić Ilija. Supruga mu Kaja r. Šendulović. Umro 10. 07. 1918. u 65-oj godini od staračke bolesti. Pokopan 10. 07. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

Cvitkušijć Kaja r. Stanić. Suprug joj Pero Cvitkušić, r. 17. 02. 1884. Umrla 30. 10. 1918. od sušice. Pokopana 31. 10. 1918. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Cvitkušić Marija r. Čović. Suprug joj Jozo Cvitkušić. Umrla 05. 02. 1918. u 62. godini od starosti. Pokopana 06. 02. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

Cvitkušić Mato, sin Andrije i Ivke r. Zovkić. Umro 20. 10. 1918. u 24-oj godini od čireva. Pokopan 21. 10. 1918. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Cvitkušić Andrija. Supruga mu Ivka r. Zovkić. Umro 06. 11. 1018. u 55-oj godini od vrućice. Pokopan 07. 11. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1919.

Cvitkušić Jozo, sin Joze i Mande r. Ćilić, r. 25. 07. 1914. Umro 04. 03. 1919. od nepoznate bolesti. Pokopan 05. 03. 1919. Ukopnici Ivan Jagustin i Marko Tokić.

 

GODINA 1920.

Cvitkušić Marijan, sin Pere i Kaje r. Stanić, r. 19. 08. 1918. Umro 13. 04. 1920. od slabosti. Pokopan 14. 04. 1920. Ukopnici Ivo i Marijan Cvitkušić.

 

GODINA 1921.

Cvitkušić Ana, kći Marka i Mande r. Perić, r. 04. 02. 1921. Umrla 16. 02. 1921. od vrućice. Pokopana 17. 02. 1921. Ukopnici Jozo Cvitkušić i Pero Cvitkušić.

Cvitkušić Ivo, sin Ive i Mare r. Rokić, r. 21. 06. 1913. Umro 09. 06. 1921. od sušice. Pokopan 16. 06. 1921. Ukopnici Cvitkušić Bartol i Marko Tokić.

 

GODINA 1922.

Cvitkušić Bartol. Supruga mu Mara r. Radat. Rođen 07. 08. 1894. Umro 13. 12. 1922. od prehlade. Pokopan 14. 12. 1922. Ukopnici Marko Tokić i Ivo Cvitkušić.

Cvitkušić Mara r. Šošić. Suprug joj Ivan Cvitkušić. Umrla 22. 02. u 47-oj godini od vrućice. Pokopana 23. 02. 1922. Ukopnici Blaž Tokić i Mato Tokić.

 

GODINA 1923.

Cvitkušić Mada, kći Bartola i Mare r. Radat, 16. 02. 1921. Umrla 16. 01. 1923. od slabosti. Pokopana 17. 02. 1923. Ukopnici Pero Cvitkušić i Franjo Jagustin.

Cvitkušić Angja, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 01. 03. 1919. Umrla 01. 06. 1923. od vatre. Pokopana 02. 06. 1923. Ukopnici Marko Cvitkušić i Ivo Cvitkušić.

 

GODINA 1925.

Cvitkušić Angja, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 05. 04. 1924. Umrla 16. 08. 1925. od slabosti. Pokopana 17. 08. 1925. Ukopnici Ivo Cvitkušić i Marko Andrić.

Cvitkušić Jozo, sin Stjepana i Ruže r. Jović, r. 31. 05. 1924. Umro 11. 03. 1925. od slabosti. Pokopan 11. 03. 1925. Ukopnici Ivo Tokić i Ilija Cvitkušić.

Cvitkušić Mara, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 19. 12. 1921. Umrla 10. 08. 1925. od sušice. Pokopana 11. 08. 1925. Ukopnici Mato Andrić i Ivo Cvitkušić.

 

GODINA 1928.

Cvitkušić Pero, sin Jure i Kate r. Lozić, r. 24. 02. 1928. Umro 28. 02. 1928. od slabosti. Pokopan 29. 02. 1928. Ukopnici Ivan i Pero Cvitkušić.

 

GODINA 1929.

Cvitkušić Jela, kći Joze i Mare r. Čović, r. 24. 03. 1876. Umrla 03. 06. 1929. od oteklina. Pokopana 04. 06. 1929. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1930.

Cvitkušić Ana, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 18. 07. 1929. Umrla 19. 07. 1930. od groznice. Pokopana 19. 07. 1930. Ukopnici Pero i Nikola Cvitkušić.

Cvitkušić Manda r. Bajić. Suprug joj Marko Cvitkušić. Rođena 02. 10. 1867. Umrla 30. 08. 1930. od vrućice. Pokopana 31. 08. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1931.

Cvitkušić Mara, kći Ivana i Mare r. Rokić, r. 16. 05. 1920. Umrla 28. 05. 1931. od vodene bolesti. Pokpana 29. 05. 1931. Ukopnici Franjo Jagustin i Božo Rokić.

Cvitkušić Mato, sin Ive i Kate r. Gagulić, r. 29. 09. 1930. Umro 17. 04. 1931. od slabosti. Pokopan 18. 04. 1931. Ukopnici Stjepan Gagulić i Pero Cvitkušić.

 

GODINA 1932.

Cvitkušić Anđa, kći Marka i Mande r. Perić, r. 16. 06. 1931. Umrla 13. 11. 1932. od grlobolje. Pokopana 14. 11. 1932. Ukopnici Marko Perić i Pero Cvitkušić.

Cvitkušić Josip. Supruga mu Kata r. Perić. Rođen 16. 11. 1882. Umro 05. 03. 1932. od sušice. Pokopan 05. 03. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Cvitkušić Marko, sin Pere i Mare r. Marković, r. 17. 09. 1932. Umro 18. 09. 1932. od slabosti. Pokopan 19. 09. 1932. Ukopnici Franjo Jagustin i Marko Marković.

 

GODINA 1936.

Cvitkušić Kata, kći Joze i Kaje r. Perić, r. 15. 04. 1915. Umrla 29. 08. 1936. od sušice. Pokopana 30. 08. 1936. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1937.

Cvitkušić Anđa, kći Stjepana i Ruže r. Jović, r. 08. 05. 1928. Umrla 02. 04. 1937. od vrućice. Pokopana 03. 04. 1937. Ukopnici Nikola Cvitkušić i Ivo Tokić.

 

GODINA 1938.

Cvitkušić Ivan. Supruga mu Mara r. Šuver. Rođen 22. 02. 1880. Umro 20. 02. 1938. od prehlade. Pokopan 21. 02. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Cvitkušić Marijan. Supruga mu Anđa r. Šerić. Rođen 11. 05. 1887. Umro 13. 05. 1938. od upale pluća. Pokopan 14. 05. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1939.

Cvitkušić Ilija, sin Marka i Mande r. Perić, r. 30. 07. 1938. Umro 16. 04. 1939. od vrućice. Pokopan 17. 04. 1939. Ukopnici Niko Stanić i Pero Cvitkušić.