Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: BURIĆ (1)

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME BURIĆ

GODINA 1885.

Burić Mara. Šarić, suprug joj Mato Burić, umrla 20. 07. 1885. od sušiće u dobi od 38 godina. Pokopana 21. 07. 1885. Sprovod vodio Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1886.

Burić Jozo, supruga mu Manda r. Cvitkušić, umro od sušice 13. 04. 1886. u 47-oj godini. Pokopan 14. 04. 1886. Ukopnici Jozo Cvitkušić i Ivo Pavić.

 

GODINA 1887.

Burić Juro, sin Marka i Ruže r. Cvitkušić, umro od prehlade u dobi od 6 mjeseci 17. 04. 1887. Pokopan 18. 04. 1887. Ukopnici Marko Burić i Pero (Pavo) Augustinović.

 

GODINA 1888.

Burić Mijo, sin Marka i Ruže r. Cvitkušić, umro u dobi od 4 mjeseca od boginja 28. 02. 1888. Pokopan 29. 02. 1888. Ukopnici Marko Burić i Ivo Burić.

Burić Ivo, sin Mate i Serafine r. Andrić, umro u starosti od dva sata zbog prijevremenog rođenja 15. 03. 1888. Pokopan 16. 03. 1888. Ukopnici Mato Burić i Tunjo Burić.

Burić Ivan, sin Grge i Luce r. Pipunić, umro 17. 06. 1888. u 31-oj godini od tifusa. Pokopan 18. 06. 1888. Sprovod vodio Marko Oršolić, župnik.

 

GODINA 1890.

Burić Mara r. Šarić, suprug joj Mato Burić, umrla 20. 07. 1885. od sušiće u dobi od 38 godina. Pokopana 21. 07. 1885. Sprovod vodio Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1891.

Burrić Marian, sin Mate i Serafine Andrić. Rošen 12. 09. 1891. Umro 24. 09. 1891. od bolesti naravne. Pokopan 25. 09. 1891. Ukopnici Marko Burrić i Mato Burrić.  

 

GODINA 1892.

Burić Ana, kći Mijata i Mare r. Maršić, rođena 21. 09. 1891. umrla od kašlja 06. 03. 1892. Pokop 07. 03. 1892. Ukopnici Marko Burić i Pero Burić.

Burić Marko, supruga mu Ruže r. Cvitkušić, umro 20. 07. 1892. od nepoznate bolesti u 45-oj godini. Pokop 21. 07. 1892. Ukopnici Ivan Burić i Andrija Cvitkušić.

Burić Antun, supruga mu Anđa r. Stanić, umro 07. 11. 1892. u 80-oj godini od starosti. Ukop 08 11. 1892. Sprovod vodio Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1894.

Burrić Jela, kći Mihovila i Marije Mišić, rođena 28. 09. 1893., umrla 05. 02. 1894. Pokop 06. 02. 1894. Ukopnici Ilija Andrić i Marko Burrić.

Burrić Anna, kći Marka i Kate r. Stanušić, umrla 21. 02. 1894. u dobi od 7 godina od vratobolje. Pokop 21. 02. 1894. Ukopnici Jeronim Stanušić i Mihovil Burić.

Burrić Antun, supruga mu Lucija r. Topalović, umro 09. 03. 1894. u 26-oj godini od vratobolje. Pokop 10. 03. 1894. Sprovod vodio Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1895.

Burrić Anna, kći Ivana i Anne r. Komušanac, umrla 06. 09. 1895. u dobi od 26 dana od nepoznate bolesti. Pokop 07. 09. 1895. Ukopnici Marijan Stanić i Ilija Burrić.

 

GODINA 1896.

Burić Ana, Franje i Kate r. Gavrić, umrla 24. 03. 1896. u dobi od 10 mjeseci od nepoznate bolesti. Pokop 25. 03. 1896. Ukopnici Pavo Andrić i Pero Burić.

Burić Ivan, supruga mu Kara r. Radonjić, umro 20. 12. 1896. u 70-oj godini od ostarjelosti. Pokop 21. 12. 1896. Sprovod vodio Josip Vukić, duh. pomoćnik.

Burić Mato, sin Ivana i Angje r. Komušanac. Umro 02. 10. 1896. Od djetinje bolesti. Pokopan 03. 10. 1896. Ukopnici Ivan Burić i Ilija Lončar.

 

GODINA 1898.

Burić Marko, sin Ive i Anđe r. Pavić, umro 09. 01. 1898. u petoj godini od ospica. Pokop 10. 01. 1898. Ukopnici Marko Cvitkušić i Marko Kovač.

 

GODINA 1900.

Burić Mato, supruga mu Srafina r. Andrić, umro 06. 11. 1900. u 26-oj godini od vrućice. Ukop 07. 11. 1900. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1902.

Burić Marko, supruga mu Kata r. Stanušić, umro 14. 11. 1902. u 60-oj godini od groznice. Ukop 15. 11. 1902. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1904.

Burić Anto, sin Ivana i Anđe r. Pavić, umro 30. 01. 1904. u dobi od osam dana od slabosti. Pokop 31. 01. 1904. Ukopnici Franjo Burić i Marko Kovač

 

GODINA 1905.

Burić Mato, žena mu Mara r.??? Umro 15. 01. 1905. u 60-oj godini od starosti. Ukop 16. 01. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik

 

GODINA 1906.

Burić Pero, Marka i Ruže r. Cvitkušić, umro 04. 01. 1906. u 21-oj godini od vrućice. Pokop 05. 01. 1906. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Burić Kata, kći Ive i Kate r. Radonjić, umrla 05. 04. 1906. u 42-oj godini od padavice. Pokop 06. 04. 1906. Ukopnici Franjo Burić i Mijat Burić.

Burić Marija, kći Mate i Luce r. Mikulić, umrla 18. 08. 1906. u 11-om mjesecu od ognja. Pokop 19. 08. 1906. Ukopnici Mato Burić i Marko Bičvić.

Burić Ilija, sin Antuna i Lucije r. Topolovac, umro 18. 09. 1906. u dobi od 13 i pol godina od groznice. Pokop 19. 09. 1906. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Burić Ivan, sin Marka i Ruže r. Cvitkušić, umro 09. 10. 1906. u 35-oj godini od vatruštine. Pokop 10. 10. 1906. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Burić Mara, kći Pere i Mare r. Mašić, umrla 13. 12. 1906. u dobi od pola godine od nepoznate bolesti. Pokop 14. 12. 1906. Ukopnici Mijat Burić i Franjo Burić.

 

GODINA 1907.

Burić Luca r. Mikulić, suprug joj Mato Burić, umrla 10. 03. 1907. u 24-oj godini od sušice. Pokop 11. 03. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1908.

Burić Mara r. Matić, muž joj Pero Burić, umrla 01. 04. 1908. u 40-oj godini od groznice. Pokop 02. 04. 1908. Ukopnici Mato Šerić i IvanGagulić.

Burić Marija, kći Mate i Serafine r. Andrić, r. 22. 04. 1901., umrla 05. 06. 1908. od groznice. Pokop 06. 06. 1908. Ukopnici Marko Kovač i Franjo Burić.

Burić Kata r. Brajinović, muž joj Jozo Burić, umrla 26. 09. 1908. u 25-oj godini od kašlja. Pokop 27. 09. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Mato, sin Ive i Mande r. Mamuzić, rođen 24. 09. 1908., umro 27. 09. 1908. od slabosti. Pokop 28. 09. 1908. Ukopnici Marko Bičvić i Ivo Burić.

Burić Kata, kći Pere i Šime r. Stanić, rođena 28. 04. 1907., umrla 09. 11. 1908. od kašlja. Pokop 10. 11. 1908. Ukopnici Jozo Burić i Pejo Burić.

 

GODINA 1909.

Burić Kata, kći Ive i Marte r. Josipović, umrla 07. 06. 1909. u 40-oj godini od vrućice. Pokop 08. 06. 1909. Ukopnici Marko Perić i Marko Andrić.

 

GODINA 1910.

Burić Danica, kći Pere i Ane r. Pavić, rođena 31. 01. 1910., umrla 06. 02. 1910. od slabosti. Pokop 07. 02. 1910. Ukopnici Marko Kovač i Frano Burić.

Burić Mijat, sin Ive i Anđe r. Pavić, r. 27. 09. 1908., umro 02. 04. 1910. od kašlja. Pokop 03. 04. 1910. Ukopnici Marko Kovač i Mijat Jagustin.

Burić Jela, kći Ive i Anđe r. Pavić, r. 05. 01. 1889., umrla 14. 05. 1910. od kašlja. Pokop 15. 05. 1910. Ukopnici Ilija Jagustin i Ivan Jagustin.

 

GODINA 1911.

Burić Kata r. Radonjić, muž joj Ivo Burić, umrla 23. 11. 1911. u 75-oj godini od starosti. Pokop 24. 11. 1911. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1912.

Burić Ivo, sin Pere i Šime r. Stanić, r. 27. 10. 1911., umro 10. 04. 1912. od kašlja. Pokop 11. 04. 1912. Ukopnici Stipo Burić i Filip Marković.

Burić Mara, kći Ive i Mande r. Mamuzić, r. 06. 05. 1912., umrla 06. 05. 1912. Pokop 07. 05. 1912. Ukopnici Ivo Burić i Anto Burić.

 

U ARHIVU BADBISKUPSKOG ORDINARIJATA VRHBOSANSKOG U SARAJEVU NEDOSTAJE MATICA ZA GODINU 1914.

 

GODINA 1915.

Burić Anđa, kći Ive i Anđe r. Komušanac, r. 22. 06. 1911., umrla 06. 01. 1915. od nepoznate bolesti. Pokop 07. 05. 1915. Ukopnici Marko Perić i Pero Perić.

 

GODINA 1916.

Burić Frano, žena mu Kata r. Gavrić, r. 11. 03. 1871., umro 16. 02. 1916. od vrućice. Pokop 17. 02. 1916. Sprovod vodio Augustin Halili, kapelan.

Burić Jela r. Dubravac, muž joj Marko Burić, umrla 20. 11. 1916. u 28-oj godini od vrućice. Pokop 21. 11. 1916. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Franjo, sin Marka i Jele r. Dubravac, r. 04. 02. 1916., umro 24. 11. 2016. od slabosti. Pokop 25. 11. 1916. Ukopnici Ivo Burić i Marko Burić.

Burić Ruža r. Cvitkušić, muž joj Marko Burić, umrla 25. 11. 1916. u 62-oj godini od srdobolje. Pokop 26. 11. 1916. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1917.

Burić Serafina r. Andrić, muž joj Mato Burić, r. 27. 06. 1868., umrla 06. 02. 1917. od vodene bolesti. Pokop 08. 02. 1917. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Manda, kći Ilije i Ivke r. Pavić, r. 26. 12. 1914., umrla 11. 04. 1917. od vrućice. Pokop 12. 02. 1917. Ukopnici Ivo Burić i Andrija Cvitkušić.

Burić Markan, supruga mu Jela r. Dubravac, umro od srdobolje 09 09. 1917 u Bosanskom Brodu i pokopan 10. 09. 1917. na katol. vojnom groblju u Bosanskom Brodu.