Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: BURIĆ (2), BURUŠIĆ

23. siječnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

GODINA 1918.

Burić Kata r. Stanušić, suprug joj Marko Burić, umrla 17. 01. 1918. u 70-oj godini od staračke bolesti. Pokop 18. 01. 1918. Ukopnici Marko Stanušić i Pejo Burić.

Burić Frano, supruga mu Jela r. Juroš, r. 22. 03. 1875., umro od prehlade 22. 09. 1918. Pokop 23. 09. 1918. Sprovod vodili Franjo Jurić, župnik i Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Kata, kći Marka i Jele r. Dubravac, r. 20. 09. 1908., umrla 28. 09. 1918. od groznice. Pokop 29. 09. 1918. Ukopnici Ivo Burić i Ilija Jagustin.

Burić Niko, sin Ive i Anđe r. Komušanac, r. 01. 08. 1917., umro 13. 12. 1918. od vrućice. Pokop 14. 12. 1918. Ukopnici Ivan Perković i Marko Marić.

Burić Luja, kći Ive i Anđe r. Komušanac, r. 13. 03. 1905., umrla 14. 12. 1918. od vrućice. Pokop 15. 12. 1918. Ukopnici Niko Lončarević i Ivan Stanić.

 

GODINA 1919.

Burić Manda r. Cvitkušić, muž joj Jozo Burić, umrla 23. 02. 1919., u 65-oj godini od strosti. Pokop 24. 02. 1919. Ukopnici Ivo Burić i Ilija Burić.

Burić Franjo, sin Ilije i Ivke r. Pavić, r. 21. 09. 1918., umro 08. 03. 1919. od srdobolje. Pokop 09. 03. 1919. Ukopnici Ivo Burić i Ivo Jagustin.

 

GODINA 1921.

Burić Kata, kći Ive i Kate r. Bajić, r. 15. 05. 1921., umrla 07. 06. 1921. od slabosti. Pokop 08. 06. 1921. Ukopnici Jozo Bajić i Anto Dujmović.

Burić Marko, sin Ive i Mande r. Mamuzić, r. 08. 04. 1917., umro 15. 06. 1921. od sušoce. Pokop 16. 06. 1921. Ukopnici Marko Tokić i Mato Burić.

Burić Mato, sin Pere i Šime r. Stanić, r. 01. 10. 1919., umro 15. 07. 1921. od slabosti. Pokop 16. 07. 1921. Ukopnici Burić Pero i Burić Juro.

Burić Ivo, sin Pere i Ane r. Pavić, r. 21. 05. 1921., umro 04. 11. 1921. od slabosti. Pokop 05. 11. 1921. Ukopnici Marko Kovač i Burić Ivo.

 

GODINA 1922.

Burić Mara, kći Ivana i Mande Mamuzić, r. 13. 06. 1921., umrla 24. 04.1922. od vrućice. Pokop 25. 04. 1922. Ukopnici Ilija Burić i Mato Burić.

Burić Mijat, supruga mu Mara r. Mašić, umro 16. 07. 1922. U 56-oj godini od sušice. Pokop 17. 07. 1922. Sprovod vodio Anto Budimirović, kapelan.

 

GODINA 1923.

Burić Manda, kći Ilije i Ivke r. Pavić, r. 28. 08. 1921., umrla 05. 06. 1923. od vrućice. Pokop 06. 06. 1923. Ukopnici Petar Cvitkužić i Marko Kovač.

Burić Anto, sin Mate i Mare r. Jurić, r. 16. 04. 1879., umro 04. 07. 1923. od upale možđana. Pokop 05. 07. 1923. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Anđa r. Komušanac iz Botajice – Pećnik, muž joj Ivo Burić. Umrla 25. 10. 1923. u 50-oj godini od slabosti. Pokop 26. 10. 1923. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1925.

Burić Marko sin Ilije i Ivke r. Pavić, r. 15. 05. 1925., umro 01. 06. 1925. od slabosti. Pokop 02. 06. 1925. Ukopnici Juro Pavić i Ivan Jagustin.

Burić Nikola, sin Ive i Kate r. Radonjić, r. 02. 06. 1876., umro 17. 09. 1925. od sušice. Pokop 18. 09. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1926.

Burić Ivo, sin Pere i Ivke r. Radak, r. 15. 02. 1926., umro 17. 02. 1926. od slabosti. Pokop 18. 02. 1926. Ukopnici Marko Marić i Domin Perković.

Burić Ivo, supruga mu Anđa r. Komušanac, r. 03. 09. 1867., umro 03. 05. 1926. od slabosti. Pokop 04. 05. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Anđa r. Pavić, suprug joj Ivan Burić, umrla 16. 06. 1926. u 60-oj godini od prehlade. Pokop 17. 06. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Ivo, supruga mu Anđa r. Pavić, r. 08. 11. 1865., umro 31. 10. 1926. od vrućice. Pokop 01. 11. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1927.

Burić Kata, kći Joze i Mande r. Cvitkušić, r. 27. 11. 1875., umrla 02. 03. 1927. od vrućice. Pokop 03. 03. 1927. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara, kći Marka i Lucije r. Zelić, r. 21. 12. 1924., umrla 18. 03. 1927. od gripe. Pokop 19. 03. 1927. Ukopnici Marko Zelić i Ilija Križić.

Burić Ana, kći Marka i Lucije r. Zelić, r. 17. 02. 1922., umrla o4. 05. 1927. od gripe. Pokop 05. 05. 1927. Ukopnici Blaž Burć i Pero Burić.

Burić Jela, kći Ive i Mande r. Mamuzić, r. 04. 04 1927., umrla 06. 06. 1927. od slabosti. Pokop 07. 06. 1927. Ukopnici Ilija Burić i Anto Perak

Burić Jela, kći Pere i Ivke r. Radak, r. 02. 06. 1927., umrla 14. 08. 1927. od slabosti. Pokop 16. 08. 1927. Ukopnici Domin Perković i Ivo Stanić.

 

GODINA 1928.

Burić Serafina, kći Matije i Ane r. Bičvić, r. 08. 01. 1919., umrla 10. 04. 1928. od sušice. Pokop 11. 04. 1928. Ukopnici Marko Pejić i Andrija Zelić.

 

GODINA 1929.

Burić Ilija, supruga mu Ivka r. Pavić, r. 23. 07. 1878., umrla 14. 01. 1929. od zapaljenja pluća. Pokop 15. 01. 1929. Sprovod vodio Franjo Jurić, ćupnik.

 

GODINA 1930.

Burić Blaž, sin Ilije i Ivke r. Pavić, r. 25. 03. 1913., umro u bolnici u Vinkovcima 14. 06. 1930. i tamo sahranjen.

Burić Blaž, sin Pere i Ane r. Gagulić, r. 05. 12. 1930., umro 15. 12. 1930. od slabosti. Pokop 16. 12. 1930. Ukopnici Mato Jelaš i Ilija Milardović.

 

GODINA 1931

Burić Ivo, sin Mate i Ane r. Bičvić, r. 29. 04. 1923, umro 26. 03. 1931. od sušice. Pokop 27. 03. 1931. Ukopnici Niko Perković i Nikola Kovač

Burić Mato, supruga mu Mara r. Andrić, r. 01. 02. 1873. Umro 09. 06. 1931. od zaduhe. 10. 06. 1931. Sprovod obavio Franjo Jurić, župnik.

Burić Pero, sin Blaža i Ruže r. Bajić r. 13. 07. 1931., umro 15. 07. 1931. od slabosti. Pokopan 16. 07. 1931. Ukpnici Blaž Tokić i Blaž Burić.

Burić Marko, sin Marka i Luce r. Zelić r. 24. 03. 1931., umro 19. 09. 1931. od slabosti. Pokopan 20. 09. 1931. Ukopnici Marko Zelić i Pejo Burić.

 

GODINA 1932.

Burić Franjo, sin Ilije i Ivke r. Pavić, r. 06. 10. 1927., umro 25. 10. 1932. od grlobolje. Pokopan 26. 10. 1932. Ukopnici Pavo Pavić i Ivo Burić.

 

GODINA 1933.

Burić Bartol, sin Ive i Angje r. Komušanac, r. 25. 05. 1913., umro 16. 04. 1933. od gripa. Pokopan 17. 04. 1933. Ukopnici Ivo i Marko Stanić

 

GODINA 1934.

Burić Mara r. Mašić, r. 05. 05. 1869., umrla 03. 04. 1934. od groznice. Pokopana 04. 04. 1934. Ukopnici Ivo Burić i Bono Šerić.

Burić Mijat, sin Ive i Ane r. Lučić, r. 16. 04. 1932., umro 07. 04. 1934. od krzamaka. Pokopan 08. 04. 1934. Ukopnici Jakov i Marko Burić.

 

GODINA 1935.

Burić Mara, kći Marka i Lucije r. Zelić (ili Jelić) r. 15. 05. 1935., umrla 16. 05. 1935. od slabosti. Pokopana 17. 05. 1935. Iukopnici Ivo i Marko Burić.

Burić Ivo, supruga mu Ana r. Lučić, r. 24. 06. 1905., umro 11. 12. 1935. od sušice. Pokopan 12. 12. 1935. Ukopnici Mato Marković i Ivo Burić.

 

GODINA 1936.

Burić Anđelko, sin Jakoba i Mare r. Stanić, r. 24. 10. 1934., umro 17. 11. 1936. od nagle smrti. Pokopan 20. 11. 1936. Ukopnici Stjepan Burić i Anto Peranović.

 

GODINA 1937.

Burić Frano, sin Pere i Ane r. Gagulić, 20. 09. 1937. umro 2. 10. 1937. od slabosti. Pokopan 03. 10. 1937. Ukopnici Mato i Pero Burić.

Burić Jela, kći Mate i Kate r. Marić, r. 08. 09. 1937., umrla 20. 12. 1937. od slabosti. Pokopana 21. 12. 1937. Ukopnici Ivo Burić i Alojzije Kovač.

 

GODINA 1939.

Burić Petar, supruga mu Jela r. Radok, r. 22. 08. 1899., umro 14. 12. 1939. od sušice. Pokopan 15. 12. 1939. Ukopnici Marko i Ivo Stanić.

Burić Pejo, supruga mu Anđa r. Bajić, r. 25. 03. 1865. Umro 02. 12. 1939. Od sušice. Pokopan 03. 12. 1939. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1941.

Burić Mato, sin Pere i Mare r. Majstorović, r. 29. 08. 1942., umro 07. 09. 1941. od slabosti. Pokopan 08. 09. 1941. Ukopnici Matija i Ivo Burić.

 

GODINA 1942.

Burić Lucija, kći Marka i Lucije r. Petrović – Ćutuk, r. 06. 04. 1939., umrla 16. 02. 1942. od omekšanja kostiju. Pokopana 17. 02. 1942. Ukopnici Mijat Marković i Ilija Perković.

Burić Jela, kći Mate i Kate r. Marić, r. 03. 04. 1941., umrla 17. 12. 1942., od vatre. Pokopana 18. 12. 1942. Ukopnici Ivo Burić i Alojzije Marić.

 

GODINA 1943.

Burić Ivo, sin Nike i Kate r.Perić, r.27. 10. 1942. Umro 11. 05. 1943. od slabosti. Pokopan 12. 05. 1943. Ukopnici Jagustin Stjepan i Bičvić Jakov.

Burić Jozo. Supruga mu Kaja r. Brajnović. Rođen 28. 08. 1879. Umro 09. 08. 1943. od sušice. Pokopan 10. 08. 1943. Sprovod vodio Emil Čehilić, kapelan.

Burić Marko, sin Mate i Kate r. Marić, r. 25. 04. 1943. Umro 24. 10. 1943. od vrućice. Pokopan 25. 10. 1943. Ukopnici Burić Pero i Marić Alojz.

Burić Ruža, kći Stjepana i Marice r. Bajić, r. 29. 04. 1932. Umrla 26. 08. 1943. od upale žlijezda u grlu. Pokopana 27. 08. 1943. Ukopnici Burić Ivo i Marko.

Burić Stjepan, domobran, sin Pere i Ane r. Pavić, r. 26. 12. 1922. Poginuo u borbi s partizanima 17. 07. 1943. u šumi blizu Hrvatske Dubice. Pokopan u groblju u Hrvatskoj Dubici.

 

GODINA 1945.

Burić Jela, r. Juroš, kći Marka i Ruže r. Pejić. Suprug joj Frano Burić. Umrla 27. 01. 1945. Od vrućice u 66-oj godini. Pokopana 28. 01. 1945. Sprovod vodio Josip Maružić, kapelan.

Burić Blaž, sin Mijata i Mare r. Mašić. Supruga mu Ruža r. Bajić. Umro 02. 02. 1945. od tifusa u 47-oj godini. Pokopan 03. 02. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan

Burić Ruža r. Bajić, kći Ilije i Mande r. Šerić. Suprug joj Blaž Burić. Umrla 01. 02. 1945. Od tifusa u 45-oj godini. Pokopana 02. 02. 1945. Ukopnicii Anto Mašić i Jozo Bajić.

Burić Anđa r. Bajić, kći Ivana i Ane r. Križić. Suprug joj Pejo Burić. Umrla 24. 02. 1945. od tifusa u 70-oj godini. Pokopana 25. 02. 1945. Ukopnici Nikola Radonjić i Jakob Stanušić.

Burić Janja, kći Marka i Luce r. Zelić. Umrla 10. 02. 1945. od tifusa u 3-oj godini. Pokopana 11. 02. 1945. Ukopnici Stipo i Frano Burić.

Burić Stjepan, sin Marka i Kate r. Stanušić. Supruga mu Mara r. Bajić. Umro 01. 04. 1945. od tifusa u 63-oj godini. Pokopan 02. 04. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara r. Andrić, kći Ive i Kate r. Jagustin. Suprug joj Mato Burić. Umrla od tifusa 15. 05. 1945. u 52-oj godini. Pokopana 16. 05. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Burić Marko, sin Pere i Šime r. Stanić. Supruga mu Lucija r. Ćutuk. Umro 21. 05. 1945. u Bosanskom Šamcu od zadobivenih rana. Pokopan u balegovačkom groblju 22. 05. 1945. Ukopnici Ilija Perković i Jakov Burić.

Burić Niko, sin Matije i Ane r. Bičvić. Supruga mu Kaja r. Perić. Umro 24. 05. 1945. u Prudu od zadobivenih rana u borbi s partizanima. Pokopan u pruđansko groblje 25. 05. 1945. Ukopnici Ilija Purković i Jakov Burić.

Burić Ilija, sin Marka i Lucije r. Zelić. Umro 01. 07. 1945. od pjegavca. Pokopan 02. 07. 1945. u dobi od 9 godina. Pokopan 02. 07. 1945. Ukopnici Luka Stanić i Ivo Križić.

Burić Pero, sin Marka i Kate r. Stanušić. Supruga mu Šima r. Stanić. Umro 16. 08. 1945. od živčane bolesti u 67-oj godini. Pokopana 17. 08. 1945.

Burić Lucija, r. Ćutuk, kći Marka i Lucije r. Djedović. Suprug joj Marko Burić. Umrla 01. 08. 1945. od tifusa u 41-oj godini. Pokopana 02. 08. 1945. Ukopnici Anto Perković i Stipo Radonjić.

Burić Anto, sin Pere i Ane r. Pavić. Supruga mu Kata r. Majstorović. Rođen 1918. Od partizana zarobljen, doveden u štalu svoga oca sa ostalim zarobljenicima u Garevcu odakle su kamionima prvežani rijeki Bosni i tamo ih nestalo 27. 05 1945. Roditelji ga prepoznali na obali Bosne mrtva i dali ga zakopati u groblje kad su prilike dozvolile. U garevačko groblje prenešen 19. 09. 1945.

Burić Ivka r. Pavić, kći Jure i Mande r. Blatančić. Muž joj Ilija Burić. Umrla 20. 05. 1945. u dobiod 56 godina od tifusa. Pokopana 21. 05. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik..

Burić Manda r. Mamuzić, kći Marka i Mare r. Ivušić. Muž joj Ivan Burić. Umrla 25. 03. 1945. u 65-oj godini od tifusa. Pokopana 25. 03. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1946.

Burić Luca, kći Marka i Luce r. Ćutuk. Rođena 02. 09. 1944. Umrla od prehlade 20. 01. 1946. Pokopana 21. 01. 1946. Ukopnici Marko i Pero Burić.

 

GODINA 1949.

Burić Šima r. Stanić, kći Marka i Anđe r. ???, muž joj Pero Burić. Umrla 01. 01. 1949. od crvenog vjetra. Sprovod vodio Milidrag Bujas, župnik.

Burić Luka. Žena mu Mara r. Mamuzić. Nestao u Burića štali.Proglašem mrtvim od Nadbiskupskog Ordinarijata br. 803. od 25. 08. 1949.

 

GODINA 1950.

Burić Ivan. Supruga mu Manda r. Mamuzić. Rođen 1876. Od staračke slabosti umro 19. 03. 1950. Pokopan 20. 03. 1950. Sprovod vodio Josip Vidaković, upravitelj župe.

Burić Matija, sin Mate i Sarajke r. Andrić. Supruga mu Ana r. Bičvić. Umro 11. 12. 1950. od čira na stomaku u 60-oj godini. Pokopan 12. 12. 1950. Sprovod vodio Josip Vidaković, upravitelj župe.

Burić Kata, kći Mate i Mare r. ??? Umrla 22. 12. 1951. od TBC-a u 20-oj godini. Pokopana 23. 12. 1951. Sprovod vodio dr. Rudolf  Roemer.

 

GODINA 1954.

Burić Ilija, sin Franje i Matije r. Cvitkušić, r. 11. 09. 1950. Umro 24. 04. 1954. od nazeba. Pokopan 25. 04. 1954. Ukopnici Jakov Bura i Pero Bura.

 

GODINA 1956.

Burić Marta, kći Ive i Kaje r. Perić, r. 07. 11. 1952. Umrla 03. 12. 1956. u Beogradu od otekline. Pokopana 04. 12. 1956. na groblju u Beogradu. Ukopnici bolničko osoblje.

 

GODINA 1961.

Burić Ana r. Bičvić, kći Ivana. Suprug joj Matija Burić. Rođena 24. 10. 1895. Umrla 20. 11. 1961. od TBC-a. Pokopana 21. 11. 1961. Sprovod vodio Nikola Burić, župnik u Žabljaku.

 

GODINA 1963.

Burić Marko. Žena mu Luca r. Zelić. Rođen 1901. Umro 16. 03. 1963. od čira na želudcu. Pokopan 17. 03. 1963. Sprovod vodio Mato Ivkić, kapelan.

Burić Pero. Žena mu Ana r. Pavić. Rođen 1889. Umro 17. 03. 1963. od kostobolje. Pokopan 18. 03. 1963. Sprovod vodio Mato Ivkić, kapelan.

 

GODINA 1966.

Burić Nikola, sin Ive i Ane r. Perić, r. 01. 01. 1966. Umro 08. 08. 1966. od upale pluća. Pokopan 09. 08. 1966. Ukopnici Vinko Burić i Pero Burić.

 

GODINA 1970.

Burić Mladen, sin Marka i Ana r. Čolić. Rođen 07. 08. 1970. Umro 29. 10. 1970. od slabosti. Pokopan 30. 10. 1970. Ukop obavio Marić Lozo i Ilija Burić.

 

PREZIME BURUŠIĆ

 

GODINA 1874.

Burušić Ruža r. Domazet. Suprug joj Ivan Burušić. Rođena 14. 07. 1874. Umrla 06. 12. 1937. od slabosti. Ukopnici Marko i Jozo Radak.