Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: HERING, (H)ITRIĆ, IKAČ(EVIĆ), ILIĆ, IVUŠIĆ

4. veljače 2014.
Priredio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME HERING

 

GODINA 1964.

Hering Veronika. Suprug joj Ivan. Umrla 23. 05. 1964. od uzetosti i starosti. Pokopana 24. 06. 1964. Sprovod vodio Mato Ivkić, kapelan.

 

PREZIME HIBINGER

 

GODINA 1886.

Hibinger Jelisava, kći Štefana i Terezije r. Felaid-Faluan. Umrla 17. 05. 1886. u dobi od tri dana od sušice i prehlade. Pokopana 18. 05. 1886. Sprovod vodio Marko Orkić, duh. pomoćnik.

 

PREZIME HITRIĆ

 

GODINA 1957.

Hitrić Marijan, sin Mate. Supruga mu Manda r. Jurić. Umro 27. 03. 1957. u 55-oj godini od zaduha. Pokopan 28. 03. 1957. Sprovod vodio Pero Krajina, kapelan.

 

PREZIME IKAČ

 

GODINA 1908.

Ikač Lucija, kći Ive i Kate r. Jokić (ili Jakić). Rođena 28. 02. 1908. Umrla 29. 09. 1908. od rikavca. Pokopana 30. 09. 1908. Ukopnici Perić Ivo i Perić Pero.

 

GODINA 1915.

Ikač Ivo. Supruga mu Kata r. Antunović. Umro 29. 09. 1915. u 50-oj godini od zaduhe. Pokopan 30. 09. 1915. Sprovod vodio Augustin Halili kapelan.

 

GODINA 1923.

Ikač Jozo, sin Pere i Mande r. Cvitkušić, r. 25. 10. 1922. Umro 16.03. 1923. od vatre. Pokopan 17. 03. 1923. Ukopnici Pero Perić i Marko Perić.

 

GODINA 1931.

Ikač Marta, kći Pere i Mande r. Cvitkušić, r. 22. 06. 1931. Umrla 12. 07. 1931. od slabosti. Pokopana 13. 07. 1931. Ukopnici Alojzije Cvitkušić i Juro Pavić.

 

GODINA 1932.

Ikač Lucija r. Stanušić. Suprug joj Marijan Ikač. Rođena 15. 01. 1888. Umrla 25. 03. 1932. – u porodu. Pokopana 26. 03. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1933.

Ikač Mara, kći Marijana i Luce r. Stanušić, r. 07. 09. 1921. Umrla 28. 10. 1933. od sušice. Pokopana 29. 10. 1933. Ukopnici Pero Ikač i Mato Stanušić.

 

GODINA 1938.

Ikač Kata r. Jakić. Suprug joj Ivo Ikač. Rođena 24. 08. 1864. Umrla 12. 03. 1938. od vrućice. Pokopana 13. 03. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1945

Ikač Pero, sin Ive i Kaje r. Jokić. Supruga mu Manda r. Cvitkušić. Umro od tifusa 20. 05. 1945. u dobi od 47 godina. Pokopan na balegovačkom groblju 21. 05. 1945. Ukopnici Bono Tokić i Alojzije Marić.

 

GODINA 1950.

Ikač Marijan, sin Ive i Kaje r. Jokić. Supruga mu Luca r. Stanušić. Rođen 1891. Umro 11. 02. 1950. od zaduhe. Pokopan 12. 02. 1950. Sprovod vodio Josip Vidaković, upravitelj župe.

 

GODINA 1951.

Ikač Anđa. Suprug joj Marijan Ikač. Rođena 1919. Mortua est 22. 12. 1951. tentato abortu. Pokopana 23. 12. 1951. Sprovod vodio Rudolf Roemer, župnik.

 

GODINA 1957.

Ikač Ivo, sin Pere i Mande r. Cvitkušić, r. 1937. Umro u Osijeku u bolnici od hemofilije 08. 11. 1957. Pokopan 15. 11. 1957. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1963.

Ikač Verica, kći Marka i Made r. Perković, r. 18. 10. 1962. Umrla 15. 02. 1963. Od bolesti stomaka. Pokopana 16. 02. 1963. Ukopnici Jozo Perković I Frano Ikač.

 

GODINA 1970.

Ikač Manda. Muž joj Pero Ikač. Rođena 1902. Umrla 27. 03. 1970. od „upaljenja“. Pokopana 28. 03. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME IKAČEVIĆ

 

GODINA 1889.

Ikačević Marko, sin Ive i Kaje r. Antunović, rođen 06. 10. 1889. Umro 06. 10. 1889. (nakon 1 saht) od slabosti. Pokopan 07. 10. 1889. Ukopao ga Ivo Ikačević.

 

PREZIME ILIĆ

 

GODINA 1908.

Ilić Šimo, sin Marka i Ruže r. Ilić. Umro 19. 09. 1908. „nagla smrt“ u 45-oj godini. Pokopan 20. 09. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe i Eugen Tvrtković, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1943.

Ilić Marko. Supruga mu Jela r. Radoš. Umro 12. 11. 1943. u 56-oj godini od prehlade i zaduhe. Pokopan 13. 11. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 

GODINA 1965.

Ilić Jela r. Radat, kći Peje. Suprug joj Marko Ilić. Rođena 1884. Umrla 07. 09. 1965. od starosti. Pokopana 08. 09. 1965. Sprovod vodio Mijo Nikolić, kapelan.

 

PREZIME ILIJIĆ

 

GODINA 1893.

Ilijić Antun. Supruga mu Manda r. Markotić. Umro 21. 11. 1893. u 35-oj godini od kolere. Pokopan 22. 11. 1893. Ukopnici Šimun Marić i Ivan Perković.

Ilijić Ilija, sin Antuna i Mande r. Markotić, r. 04. 06. 1884. Umro 26. 11. 1893. od kolere. Pokopan 27. 11. 1893. Ukopnici Šimun Marić i Ivo Dominović.

 

GODINA 1917.

Ilijić Ivo, sin Marka i Jelene r. Radat. Umro 28. 06. 1917. u 9-oj godini – slučano utopio se. Pokopan 29. 06. 1917. Ukopnici Marko Marić i Ilija Tokić.

 

PREZIME ITRIĆ

 

GODINA 1970.

Itrić Manda. Muž joj Marijan Itrić. Rođena 1902. Umrla 26. 04. 1970. od srčane kapi. Pokopana 27. 04. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME IVUŠIĆ

 

GODINA 1889.

Ivušić Mara r. Zelić. Suprug joj Marian Ivušić. Rođena 14. 11. 1858. Umrla 11. 04. 1889. Pokopana 12. 04. 1889. Ukopnici Marko Mamuzić i Anto Pavić.

 

GODINA 1890.

Ivušić Anica, kći Marijana i Mare r. Zelić. Umrla 06. 01. 1890. u dobi od 3 godine i 7 mjeseci od vrućice – groznice. Pokopana 07. 01. 1890. Ukopnici Mato Ivušić i Marko Bajić.

Ivušić Mara, kći Mariana i Mare r. Lovrić. Umrla 02. 04. 1890. u 13-oj godini od tifusa. Pokopana 02. 04. 1890. Ukopnici Marko Bajić i Stjepan Lukač.

Ivušić Marian, sin Mariana i Ane r. Kuprešak. Umro 22. 10. 1890 u 35-oj godini od bolesti tišike. Pokopan 23. 10. 1890. Ukopnici Ivo Tokić i Marko Bajić.

 

GODINA 1896.

Ivušić Mato, sin Ive i Jele r. Pipunić. Umro 27. 04. 1896. od slabosti u dobi od 2 mjeseca. Pokopan 28. 04. 1896. Ukopnici Marko Zrakić i Marko Križić.

 

GODINA 1898.

Ivušić Mato. Supruga mu Manda r. Ravnjak. Umro 09. 02. 1898. u dobi od 50 godina od ognjice. Pokopan 10. 02. 1898. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1904.

Ivušić Lucija, kći Ive i Jele r. Pipunić. Umrla 25. 07. 1904. od groznice u dobi od 2 i pol godine. Pokopana 26. 07. 1904. Ukopnici Tomo Stanić i Marko Stanušić.

 

GODINA 1908.

Ivušić Lucija, kći Ive i Jele r. Pipunić. Rođena 13. 06. 1908. Umrla 04. 09. 1908. od rikavca. Pokopana 05. 09. 1908. Ukopnici Pero Perić i Marko Zrakić.

 

GODINA 1911.

Ivušić Ana, kći Marijana i Ruže r. Jukić, r. 05. 05. 1910. Umrla 03. 06. 1911. od nagle smrti. Pokopana 04. 06. 1911. Ukopnici Marko Zelić i Ivan Zelić.

 

GODINA 1912.

Ivušić Janja, kći Ive i Jele r. Pipunić, r. 15. 01. 1912. Umrla 27. 01. 1912. od slabosti. Pokopana 28. 01. 1912. Ukopnici Marko Perić i Marko Zrakić.

Ivušić Luka, sin Pere i Mare r. Marić, r. 05. 01. 1912. Umro 27. 04. 1912. od nepoznate bolesti. Pokopan 28. 04. 1912. Ukopnici Marko Zelić i Marijan Jurišić.

Ivušić Agata – Jaga, kći Pere i Mare r. Marić, r. 18. 04. 1910. Umrla 19. 06. 1912. od slabosti. Pokopana 20. 06. 1912. Ukopnici Mato Bajić i Marijan Ivušić.

 

GODINA 1913.

Ivušić Marija, kći Marijana i Ruže r. Jukić, r. 21. 02. 1906. Umrla 03. 06. 1913. od groznice. Pokopana 04. 06. 1913. Ukopnici Bono Zelić i Ivo Zelić.

 

GODINA 1916.

Ivušić Ruža, kći Ive i Jele r. Pavić, r. 06. 01. 1900. Umrla 27. 12. 1916. od sušice. Pokopana 28. 12. 1916. Ukopnici Pero Perić i Marko Zrakić.

 

GODINA 1917.

Ivušić Ivo, sin Marijana i Ruže r. Jukić, r. 27. 02. 1912. Umro 27. 10. 1917. od srdobolje. Pokopan 27. 10. 1917. Ukopnici Marko Zelić i Mato Bajić.

 

GODINA 1918.

Ivušić Marija r. Marić. Suprug joj Pero Ivušić, r. 02. 03. 1890. Umrla 04. 12. 1918. od vrućice. Pokopana 05. 12. 1918. Ukopnici Mato Bajić i Bono Bajić.

 

GODINA 1923.

Ivušić Marijan. Supruga mu Ruža r. Jukić. Rođen 22. 01. 1880. Umro 22. 01. 1923. od prehlade. Pokopan 23. 01. 1923. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1926.

Ivušić Mara, kći Marijana i Ruže r. Jukić, r. 10. 09. 1918. Umrla 13. 10. 1926. od grlobolje. Pokopana 14. 10. 1926. Ukopnici Ivan i Mato Zelić.

 

GODINA 1929.

Ivušić Lucija r. Tokić. Surug joj Marko Ivušić. Rođena 12. 04. 1907. Umrla 27. 01. 1929. od tifusa. Pokopana 28. 01. 1929. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1932.

Ivušić Jela r. Pavić. Suprug joj Ivo Ivušić. Rođena 28. 02.1880. Umrla 18. 03. 1932. od tifusa. Ukopana 19. 03. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1944.

Ivušić Marijan, sin Marka i Lucije r. Tokić, r. 07. 02. 1927. Nesretnim slučajem poginuo u Jasenovcu 25. 06. 1944.

 

GODINA 1954

Ivušić Pero, sin Marka i Anđe r. Stanić, r. 24. 10. 1936. Umro u bolnici u Slavonskom Brodu 15. 05. 1954. od upale mozga. Pokopan 16. 05. 1954. na groblju u Slavonskom Brodu. Ukopnici bolničko osoblje.

 

GODINA 1962.

Ivušić Niko, sin Marka. Supruga mu Mara r. Grgić. Rođen 1932. Umro 15. 11. 1962. od slabosti srca. Pokopan 16. 11. 1962. Ukopnici Marijan Stanić i Stipo Bajić.


GODINA 1963.

Ivušić Marija, kći Nike. Rođena 19. 05. 1963. Umrla 07. 08. 1963. od difterije. Pokopana 08. 08. 1963. Ukopnici Tomo Grbeša i Marijan Zelić.