Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: JAGUSTIN, JAGUSTINOVIĆ

8. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME JAGUSTIN

 

GODINA 1888.

Jagustin Mato. Supruga mu Ruža r. Ivakić. Rođen 08. 09. 1888. Umro 27. 12. 1933. od sušice. Ukopnici Frano i Mijo Jagustin.

 

GODINA 1899.

Jagustin Mato. Supruga mu Mara r. Bajić. Umro 08. 01. 1899. od staračke bolesti u 75-oj godini. Pokopan 09. 01. 1899. Sprovod vodio fra Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1902.

Jagustin Anđela, kći Mijata i Ruže r. Marić. Umrla 21. 01. 1902. od kašlja u drugoj godini. Pokopana 22. 01. 1902. Ukopnici Ilija i Ivan Jagustin.

 

GODINA 1905.

Jagustin Mara, kći Ilije i Ane r. Stanušić. Umrla 01. 04. 1905. od glavobolje u 13-oj godini. Pokopana 02. 04. 1905. Ukopnici Marko Kovač i Ivan Jagustin.

Jagustin Pavica, sin  (kći) Ilije i Ane r. Stanušić. Umro (la) 08. 04. 1905. od „trbuha“ u dobi od jedne i pol godine. Pokopan-a 09. 04. 1905. Ukopnici Stjepan Jakić i Marko Kovač.

 

GODINA 1912.

Jagustin Niko, sin Ilije i Ane r. Stanušić, r. 08. 06. 1899. Umro 17. 03. 1912. od sušice. Pokopan 18. 03. 1912. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Jerko, sin Iliije i Ane r. Stanušić, r. 23. 02. 1912. Umro 28. 06. 1912. od slabosti. Pokopan 29. 06. 1912. Ukopnici Ivan Jagustin i Frano Jagustin.

 

U ARHIVU NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA VRHBOSANSKOG U SARAJEVU NEDOSTAJE GODINA 1914.

 

GODINA 1916.

Jagustin Marija, kći Ilije i Ane r. Stanušić, r. 08. 07. 1913. Umrla 20. 03. 1916. od groznice. Pokopana 21. 03. 1916. Ukopnici Ivan Gagulić i Marko Kovač.

 

GODINA 1919.

Jagustin Mijat. Supruga mu Ruža r. Zrakić. Umro 10. 02. 1919. u 60-oj godini od zaduha. Pokopan 11. 02. 1919. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

Jagustin Ruža r. Marić. Suprug Joj Mijat Jagustin. Umrla 03. 05. 1919. u 50-oj godini od vrućice. Pokopana 04. 05. 1919. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1920.

Jagustin Ana, kći Ive i Marije r. Tokić, r. 12. 12. 1918. Umrla 14. 01. 1920. od kašlja. Pokopana 15. 01. 1920. Ukopnici Frano i Ivan Jagustin.

 

GODINA 1921.

Jagustin Ana, kći Ive i Marije r. Tokić, r. 15. 03. 1920. Umrla 18. 10. 1921. od slabosti. Pokopana 19. 10. 1921. Ukopnici Stjepan Jagustin i Franjo Jagustin.

 

GODINA 1923.

Jagustin Mijat, sin Franje i Ane r. Martinović, r. 10. 05. 1923. Umro 24. 09. 1923. od kašlja. Pokopan 25. 09. 1923. Ukopnici Mijo Jagustin i Ilija Tokić.

Jagustin Mijat, sin Mijata i Mande r. Lukač, r. 06. 09. 1920. Umro 29. 01.1923. od vrućice. Pokopan 30. 01. 1923. Ukopnici Franjo Jagustin i Marko Kovač.

 

GODONA 1924.

Jagustin Mato. Supruga mu Ana r. Šuver, r. 17. 02. 1855. Umro 11. 06. 1924. od vodene bolesti. Pokopan 12. 06. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, dekan i župnik.

Jagustin Mato. Supruga mu Jela r. Cvitkušić. Rođena 17. 98. 1897. Umro 05. 01. 1924. – posjekao se. Pokopan 06. 01. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1926.

Jagustin Manda, kći Stjepana i Mare r. Šuver, r. 10. 09. 1925. Umrla 18. 08. 1926. od srdobolje. Pokopana 19. 08. 1926. Ukopnici Franjo Jagustin i Ivo Jagustin.

Jagustin Marko, sin Pere i Kate r. Lukić, r. 10. 02. 1923. Umro 13. 10. 1926. od vrućice. Pokopan 14. 10. 1926. Ukopnici Mijat i Franjo Jagustin.

Jagustin Niko, sin Frane i Ane r. Martinović, r. 16. 05. 1923. Umro 17. 12. 1926. Od vrućice. Pokopan 18. 12. 1926. Ukopnici Mijat i Stjepan Jagustin.

 

GODINA 1928.

Jagustin Ivo, sin Pere i Kate r. Lukač, r. 13. 06. 192(?). Umro 03. 05. 1928. od slabosti. Pokopan 04. 05. 1928. Ukopnici Frano i Stjepan Jagustin.

Jagustin Jozo, sin Stjepana i Mare r. Šuver, r. 01. 03. 1928. Umro 13. 08. 1928. Pokopan 14. 08. 1928. Ukopnici Ivo i Frano Jagustin.

Jagustin Ana, kći Frane i Ane r. Martinović, r. 14. 08. 1926. Umrla 22. 05. 1928. od vrućice. Pokopana 23. 05. 1928. Ukopnici Mijo i Stjepan Jagustin.

 

GODINA 1929.

Jagustin Ruža, kći Augustina i Ane r. Perković, r. 28. 10. 1928. Umrla 16. 02. 1929. od slabosti. Pokopana 17. 02. 1929. Ukopnici Pero i Stjepan Jagustin.

 

GODINA 1930.

Jagustin Ivan. Supruga mu Kata r. Domazet. Rođen 18. 08. 1858. Umro 03. 09. 1930. od vrućice. Pokopan 04. 09. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Jakob, sin Ive i Mare r. Tokić, r. 10. 06. 1930. Umro 18. 07. 1930. od slabosti. Pokopan 19. 07. 1930. Ukopnici Ivo i Stjepan Jagustin.

 

GODINA 1932.

Jagustin Kata, kći Mate i Kate r. Peranović, r. 21. 02. 1914. Umrla 30. 05. 1932. od sušice. Pokopana 31. 05. 1932. Ukopnici Stjepan Jagustin i Niko Kovač.

 

GODINA 1936.

Jagustin Ilija. Supruga mu Ana r. Stanušić. Rođen 05. 06. 1872. Umro 13. 02. 1936. od kapi. Pokopan 14. 02. 1936. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marija, kći Augustina i Mare r. Perković, r. 27. 01. 1934. Umrla 26. 02. 1936. od groznice. Pokopana 27. 02. 1936. Ukopnici Stjepan i Ivo Jagustin.

 

GODINA 1937.

Jagustin Mara r. Šuver. Suprug joj Stjepan Jagustin. Rođena 21. 09. 1902. Umrla 26. 10. 1937. od sušice. Pokopana 25. 10. 1937. Sprovod vodio Franjo Bauer, svećenik.

Jagustin Brigita, kći Augustina i Ane r. Perković, r. 11. 04. 1936. Umrla 21. 12. 1937. od groznice. Pokopana 22. 12. 1937. Ukopnici Stjepan i Pero Jagustin.

Jagustin Ivka, kći Stjepana i Mare r. Šuver, r. 09. 08. 1936. Umrla 09. 08. 1937. od slabosti. Pokopana 10. 08. 1937. Ukopnici Pavo i Augustin Jagustin.

 

GODINA 1938.

Jagustin Kata r. Šošić. Suprug joj Ivo Jagustin. Rođena 27. 06. 1870. Umrla 24. 05. 1938. od vrućice. Pokopana 25. 05. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ruža, kći Pere i Ivke Perković, r. 30. 04. 1924. Umrla 23. 02. 1938. od vrućice. Pokopana 24. 02. 1938. Ukopnici Mijo i August Jagustin.

Jagustin Mara, kći Pere i Mande r. Pavić, r. 08. 05. 1936. Umrla 14. 11. 1938. od kašlja. Pokopana 15. 11. 1938. Ukopnici Stjepan i Ivo Jagustin.

Jagustin Mato, sin Ive i Mare r. Tokić, r. 21. 08. 1923. Umro 13. 12. 1938. od zapaljenja mozga. Pokopan 14. 12. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1939.

Jagustin Marija, kći Ive i Ane r. Marić, r. 17. 05. 1927. Umrla 21. 08. 1939. od vodene bolesti. Pokopana 22. 08. 1939. Ukopnici Niko Tokić i Stjepan Jagustin.

 

GODINA 1940.

Jagustin Jela, kći Stjepana i Mare r. Šuver, r. 04. 07. 1940. Umrla 23. 10. 1940. od upale pluća. Pokopana 24. 10. 1940. Ukopnici Pavo Jagustin i Ivo Burić.

Jagustin Mara, kći Mije i Mande r. Lukač, r. 08. 07. 1940. Umrla 10. 10. 1940. od slabosti. Pokopana 11. 10. 1940. Ukopnici Jozo i Ivo Jagustin.

Jagustin Ana r. Perković. Suprug joj Pero Jagustin. Umrla 20. 09. 1940. u porodu u 55-oj godini. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1941.

Jagustin Marko, sin Frane i Mande r. Kovač, r. 13. 08. 1941. Umro 01. 10. 1941. od slabosti. Pokopan 02. 10. 1941. Ukopnici Ivo i Jozo Jagustin.

Jagustin Pero. Supruga mu Kata r. Lukić. Rođen 11. 12. 1896. Umro 26. 04. 1941. od sušice. Pokopan 27. 04. 1941. Sprovod vodio Pero Živković, kateheta.

Jagustin Mato, sin Pere i Ane r. Perković, r. 20. 09. 1940. Umro 03. 01. 1941. od slabosti. Pokopan 04. 01. 1941. Ukopnici Stjepan Jagustin i Pavo Antunović.

 

GODINA 1942.

Jagustin Pero, sin Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, r. 29. 04. 1942. Umro 14. 06. 1942. Pokopan 14. 06. 1942. Ukopnici Pero Cvitkušić i Ilija Cvitkušić.

Jagustin Ivo, sin Pere i Ivke r. Bajić, r. 22. 11. 1941. Umro 29. 08. 1942. od slabosti. Pokopan 30. 08. 1942. Ukopnici Mijo i Ivo Jagustin.

Jagustin Kata, kći Ive i Ane r. Marić, r. 06. 08. 1939. Umrla 18. 01. 1942. od trbušne bolesti. Pokopana 19. 01. 1942. Ukopnici Mijat i Franjo Jagustin.

 

GODINA 1943.

Jagustin Tadija, sin Ive i Ane r. Marić, r. 20. 12. 1941. Umro 09. 12. 1943. od zaduha. Pokopan 10. 12. 1943. Ukopnici Mijo i Stjepan Jagustin.

Jagustin Ana r. Stanušić. Suprug joj Ilija Jagustin. Rođena 27. 03. 1972. Umrla 24. 12.1943. od zaduha. Pokopana 24. 12. 1943. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i Richard Weiss, kapelan.

 

GODINA 1944.

Jagustin Anđa, kći Pere i Mande r. Pavić, r. 13.03. ??? Utopila se 29. 05. 1944. Pokopana 30. 05. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ivo, sin Pave i Mare r. Bajić, r. 12. 06. 1944. Umro 05. 11. 1944. od vrućice. Pokopan 05. 11. 1944. Ukopnici Stjepan i Augustin Jagustin.

Jagustin Pero, sin Ive i Ane r. Marić, r. 28. 10. 1924. Ubijen od partizana u napadu na Garevac 14. 09. 1944. Pokopan 15. 09. 1944. Ukopnici Mijo Jagustin i Ilija Kovač.

 

GODINA 1945.

Jagustin Frano, sin Pere i Ivke r. Šuver. Supruga mu Ana r. Martinović. Umro 28. 02. 1945. od tifusa u 68-oj mogini. Pokopan 02. 03. 1945. Sprovod vodio Franjop Jurić, župnik.

Jagustin Ivo, sin Ilije i Ane r. Stanušić. Supruga mu Mara r. Tokić. Umro 16. 03. 1945. od tifusa u 49-oj godini. Pokopan 17. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Jagustin Ivo, sin Ivana i Kaje r. Šošić. Supruga mu Ana r. Marić. Umro 18. 02. 1945. od tifusa u 45-oj godini. Pokopan 19. 02. 1945. Ukopnici Pero i Ivo Jagustin.

Jagustin Ana r. Martinović, kći Stjepana i Mande r. ??? Suprug joj Frano Jagustin. Umrla 04. 01. 1945. od tifusa u 65-oj godini. Pokopana 05. 01. 1945. Ukopnici Jagustin Pero i Stjepan.

Jagustin Ilija, sin Mijata i Mande r. Lukač. Supruga mu Janja r. Cvitkušić. Rođen 1922. Poginuo 22. 05. 1945. u Odžaku u borbi s partizanima. Pokopan u Odžaku negdje u njivi. Ukopnici Marko Jagustin i Pero Lukač.

 

GODINA 1946.

Jagustin Manda, kći Pere i Ivke r. Bajić. Umrla 05. 04. 1946. od slabosti u dobi od jednog mjeseca. Pokopana 06. 04. 1946. Ukopnici Pavao Antunović i Mijo Jagustin.

Jagustin Kata, kći Pere i Ivke r. Bajić. Umrla 05. 04. 1946. od slabosti u dobi od jednog mjeseca. Ukopnici Pavo Antunović i Mijo Jagustin.

 

GODINA 1947.

Jagustin Manda r. Šerić, kći Mate i Luce r. Lukač. Suprug joj Ivo Jagustin. Rođena 21. 04. 1906. Umrla u porodu 18. 07. 1947. Pokopana 19. 07. 1947. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1952.

Jagustin Mijo. Supruga mu Manda r. Lukač. Rođen 1895. Umro 20. 11. 1952. od zaduhe. Pokopan 21. 11. 1952. Sprovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.

 

GODINA 1954.

Jagustin Danica r. Marić. Suprug joj Jozo Jagustin. Umrla 28. 01. 1954. od shizofrenije. Pokopana 29. 01. 1954. Sprovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.

 

GODINA 1955.

Jagustin Mato, sin Ive i Ane r. Marić. Rođen 1936. Umro 07. 07. 1955. Pokopan 08. 07. 1955. Sprovod vodio Miroslav Petrović, župnik u Pećniku.

 

GODINA 1957.

Jagustin Mirko, sin Pere i Mande r. Pavić, r. 18. 08. 1955. Umro 11. 08. 1957. od rikavca. Pokopan 12. 08. 1957. Ukopnici Ivo Cvitkušić i Franika Jagustin.

Jagustin Janja r. Cvitkušić, kći Nikole Cvitkušića i Kaje r. Tokić. Muž joj Ilija Jagustin. Umrla 08. 08. 1957. Sprovod vodio Anto Bajić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1958.

Jagustin Ilinka, kći Joze i Anđe r. Dubravac. Umrla 01. 09. 1958. u dobi od 14 mjeseci od slabosti. Pokopana 02. 09. 1958. Ukop obavio Jagustin Stjepan.

 

GODINA 1959.

Jagustin Jela, r. Rokić. Muž joj Anto Jagustin. Rođena 11. 07. 1926. Izgorjela sa djetom u šupi spasavajući svoje dijete 19. 09. 1959. Pokopana 20. 09. 1959. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik. 

Jagustin Ana, kći Ante i Jele r. Rokić, r. 17. 11. 1955. Izgorjela u šupi u kudjelji 19. 09. 1959. Pokopana 20. 09. 1959. Ukopnici Božo Rokić i Ivica Marić.

 

GODINA 1962.

Jagustin Stjepan, sin Ilije. Supruga mu Mara r. Šuver. Rođen 30. 07. 1901. Umro 26. 11. 1962. od raka na plućima. Pokopan 27. 11. 1962. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1965.

Jagustin Manda r. Lukač, kći Pere. Suprug joj Mijo Jagustin. Rođena 1899. Umrla 28. 02. 1965. od kapi. Pokopana 01. 03. 1965. Sprovod vodio Jozo Perić, župnik iz Čardaka.

 

GODINA 1967.

Jagustin Zoran, sin Tadije i Jake r. Knežević, r. 26. 05. 1967. Umro 26. 05. 1967. – nije donesen do vremena. Pokopan 27. 05. 1967. Ukopnici Pero Jagustin i Ivo Jagustin.

 

GODINA 1968.

Jagustin Frano, sin Pere i Anđe r. Martinović, r. 21. 04. 1968. Umro 23. 04. 1968. – rođen prije vremena. Pokopan 24. 04. 1968. Ukopnici Mato Mazalović i Mato Marić.

 

GODINA 1971.

Jagustin Ivo. Žena mu Manda r. Šerić. Rođen 1904. Umro 14. 05. 1971. od bolesti srca i pluća. Pokopan 15. 05. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1974.

Jagustin Jozo, sin Ilije. Žena mu Anđa r. Dubravac. Rođen 1910. Umro 30. 03. 1974. od raka. Pokopan 31. 03. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić,kapelan.

 

Jagustin Sarajka r. Andrić, kći Pere. Muž joj Jerko Jagustin. Rođena 1923. Umrla 18. 04. 1974. od raka. Pokopana 19. 04. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME JAGUSTINOVIĆ

 

GODINA 1897.

Jagustinović Marija r. Bajić. Suprug joj Mato Jagustinović. Umrla 02. 04.1897. u 65-oj godini od starosti. Pokopana 03. 04. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.