Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: KOVAČ

10. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME KOVAČ

 

GODINA 1898.

Kovač Ivo. Supruga mu Ruža r. Radonjić. Umro 07. 03. 1898. od ognja u 55-oj godini. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1899.

Kovač Ruža r. Radonjić. Suprug joj Ivo Kovač. Umrla 12. 12. 1899. od slabosti u 64-oj godini. Pokopana 13. 12. 1899. Ukopnic Marko Perković i Marko Kovač.

 

GODINA 1902.

Kovač Ruža, kći Marka i Kate r. Barić. Umrla 22. 02. 1902. od kašlja u dobi od jedne godine. Pokopana 23. 02. 1902. Ukopnici Niko Perković i Ivan Jagustin.

 

GODINA 1906.

Kovač Angja, kći Ivana i Mande r. Tokić. Umrla 27. 06. 1906. od slabosti u dobi od 2 mjeseca. Pokopana 28. 06. 1906. Ukopnici Ilija Jagustin i Mato Tokić.

 

GODINA 1908.

Kovač Ilija, sin Marka i Kate r. Burić. Umro od slabosti 01. 02. 1908. u dobi od 9 mjeseci. Pokopan 02. 02. 1908. Ukopnici Ilija i Franjo Jagustin.

 

GODINA 1919.

Kovač Ivo, sin Marka i Kaje r. Burić, r. 05. 03. 1899. Umro 28. 04. 1919. od vrućice. Pokopan 29. 04. 1919. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1928.

Kovač Ana, kći Ivana i Mande r. Tokić, r. 02. 06. 1909. Umrla 08. 05. 1928. od sušice. Pokopana 09. 05. 1928. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Kovač Jozo, sin Marka i Ruže r. Andrijanić, r. 18. 08. 1927. Umro 29. 05. 1928. od kašlja. Pokopan 30. 05. 1928. Ukopnici Ivo Kovač i Pero Andrić.

 

GODINA 1930.

Kovač Ivan. Supruga mu Manda r. Tokić. Rođen 28. 12. 1875. Umro 11. 12. 1930. od oteklina. Pokopan 12. 12. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1931.

Kovač Marko. Supruga mu Kata r. Burić. Rođen 17. 10. 1872. Umro 22. 03. 1931. od oteklina. Pokopan 23. 03. 1931. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1932.

Kovač Pero, sin Marka i Ruže r. Andrić, r. 12. 11. 1931. Umro 28. 07. 1932. od zaduha. Pokopan 29. 07. 1932. Ukopnici Niko Šerić i Pero Jagustin.

Kovač Janja r. Mijić, kći Lava i Mande r. Mijić, r. 07. 09. 1931. Umrla 06. 12. 1932. Od vrućice. Pokopana 07. 12. 1932. Ukopnici Nikola i Marko Kovač.

 

GODINA 1933.

Kovač Ivka, kći Nikole i Luce r. Šuver, r. 19. 07. 1930. Umrla 03. 03. 1933. od slabosti. Pokopana 04. 03. 1933. Ukopnici Stjepan Jagustin i Leo Kovač.

 

GODINA 1936.

Kovač Anđa, kći Nikole i Lucije r. Šuver, r. 14. 02. 1935. Umrla 05. 07. 1936. od kašlja. Pokopana 06. 07. 1936. Ukopnici Leon Kovač i Marko Kovač.

 

GODINA 1937.

Kovač Kata, r. Burić. Suprug joj Marko Kovač. Rođena 24. 11. 1873. Umrla 10. 12. 1937. od zaduhe. Pokopana 11. 12. 1937. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Kovač Nikola. Supruga mu Lucija r. Šuver. Rođen 20. 02. 1903. Umro 06. 07. 1937. od upale mozga. Pokopan 07. 07. 1937. Sprovod vodio Franjo Bauer, svećenik.

 

GODINA 1938.

Kovač Kata, kći Lava i Mande Mijić, r. 24. 02. 1938. Umrla 28. 10. 1938. od kašlja. Pokopana 29. 10. 1938. Ukopnici Stjepan i Augustin Jagustin.

Kovač Marko, sin Lava i Mande r. Mijić, r. 30. 04. 1936. Umro 24. 10. 1938. od kašlja. Pokopan 25. 10. 1938. Ukopnici Stjepan Jagustin i Marko Perak.

 

GODINA 1940.

Kovač Kata, kći Domina i Marije r. Krićić, r. 10. 03.1934. Umrla 25. 01. 1940. od slabosti. Pokopana 26. 01. 1940. Ukopnici Marko Kovač i Marko Križić.

Kovač Anđa, kći Ivana i Mande r. Tokić, r. 25. 03. 1919. Umrla 19. 12. 1940. od sušice. Pokopan 20. 12. 1940. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1943.

Kovač Manda r ??? Suprug joj Kovač Ivan. Rođena 31. 08. 1881. Umrla 07. 10. 1943. od slabokrvnosti. Pokopana 08. 10. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 Kovač Jozo, sin Marka i Ruže r. Andrić, r. 18. 03. 1943. Umro 25. 01. 1944. od slabosti. Pokopan 26. 01. 1944. Ukopnici Ivo Jagustin i Mato Perković.

 

GODINA 1945.

Kovač Kata, kći Ilije i Serafine r. Ravnjak. Rođena 01. 03. 1945. Umrla od slabosti 18. 08. 1945. Pokopana 19. 08. 1945. Ukopnici Marko Kovač i Franjo Jagustin.

Kovač Leon, sin Marka i Kate r. Burić. Supruga mu Manda r. Mijić. U 40-oj godini 25. 05. 1945. od partizana doveden u Modriču i dalje se o njemu ništa ne zna.

 

GODINA 1946.

Kovač Serafina r. Ravnjak, kći Tome i Kaje r. Gagulić. Rođena 15. 11. 1918. Umrla u porodu 12. 02. 1946. Pokopana 13. 02. 1946. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1949.

Kovač Tadija, sin Ivana i Mande r. Tokić, r. 15. 07. 1922. Supruga mu Mara r. Bajić. Umro 06. 02. 1949 od sušice. Sprovod vodio Milidrag Bijas, župnik.

 

GODINA 1960.

Kovač Mato, sin Marka i Ruže r. Andrić, r. 1946. Umro 29. 02. 1960. od slabog srca. Pokopan 01. 03. 1960. Ukopnici Mato Cvitkušić i Franjo Jagustin.

 

GODINA 1970.

Kovač Marko, Žena mu Ruža. Rođen 1908. Umro 10. 04. 1970. od tumora na jetri. Pokopan 11. 04. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1973.

Kovač Luca r. Šuver, kći Pere. Muž joj Nikola Kovač. Rođena 1904. Umrla 27. 09. 1973. od bolesti srca. Pokopana 28. 09. 1973. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME KOVALISKO

 

GODINA 1909.

Kovalisko Nikola. Nepoznati mu roditelji. Umro 28. 02. 1909. od sušice u 17-oj godini. Pokopan 01. 03. 1909. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.