Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME KRIŽIĆ

15. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME KRIŽIĆ

 

GODINA 1887.

Križić Andja, kći Marka i Ane r. Pavlović, rođena 06. 10. 1887. Umrla od prehlade 10. 10. 1887. u dobi od 4 dana. Pokopana 11. 10. 1887. Ukopnici Marko i Niko Križić.

 

GODINA 1890.

Križić Mara, kći Mate i Ane r. Perić, umrla 19. 05. 1890. u dobi od 8 mjeseci od naravne bolesti. Pokopana 25. 05. 1890. Ukopnici Niko Križić i Mato Križić.

 

GODINA 1892.

Križić Stjepan, sin Nike i Ruže r. Majić, r. 21. 12. 1891. Umro 15. 01. 1892. od bolesti naravne. Pokopan 16. 01. 1892. Ukopnici Ivo Perković i Niko Križić.

Križić Franjo, sin Mate i Anne r. Vrljić, r. 25. 08. 1887. Umro 11. 11. 1892. od srdobolje. Pokopan 12. 11. 1892. Ukopnici Pavo Vrljić i Petar Tokić.

Križić Lucija, kći Nike i Ruže r. Majić, r. 20. 12. 1891. Umrla 18. 02. 1892. od suhe. Pokopana 19. 02. 1892. Ukopnici Pero Augustinović i Niko Križić.

 

GODINA 1897.

Križić Mara, kći Mate i Ane r. Pavić, r. 15. 05. 1896. Umrla 18. 12. 1897. Od ospica. Pokopana 19. 12. 1897. Ukopnici Ivo Augustinović i Niko Križić.

Križić Josip, sin Nikole i Ruže r. Majić, r. 08. 08. 1896. Umro 07. 04. 1897. od kašlja. Pokopan 08. 04. 1897. Ukopnici Ivo Jagustinović i Mato Križić.

Križić Kata, kći Mate i Ane r. Vrljić, r. 08. 10. 1894. Umrla 13. 12. 1897. od ospica. Pokopana 14. 12. 1897. Ukopnici Jerko Stanušić i Mato Križić.

Križić Mada, kći Mate i Ane r. Vrljić, r. 23. 04. 1891. Umrla 16. 12. 1897. od ospica. Pokopana 17. 12. 1897. Ukopnici Ivo Augustinović i Mato Križić.

 

GODINA 1901.

Križić Mihovil, sin Nikole i Ruže r. Majić. Rođen 04. 03. 1893. Umro 25. 12. 1901. od kašlja. Pokopan 26. 12. 1901. Ukopnici Mato Križić i Tadija Burić.

 

GODINA 1904.

Križić Ruža, kći Joze i Mare r. Marić. Umrla 29. 08. 1904. od slabosti u dobi od 10 mjeseci. Pokopana 30. 08. 1904. Ukopnici Jozo i Ivo Križić.


GODINA 1905.

Križić Marko. Supruga mu Ana r. Perković. Umro 11. 04. 1905. od kašlja u 65-oj godini. Pokopan 12. 04. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1907.

Križić Bartol, sin Nike i Ruže r. Majić. Umro 05. 08. 1907. od krzamaka u 8-oj godini. Pokopan 06. 08. 1907. Ukopnici Marko Perković i Mato Križić.

 

GODINA 1908.

Križić Timotej, sin Pere i Kaje r. Božić. Rođen 24. 01. 1908. Umro 19. 08. 1908. od rikavca. Pokopan 20. 08. 1908. Ukopnici Jozo Križić i Mato Božić.

Križić Ana r. Perković. Muž joj Marko Križić. Umrla 19. 03. 1908. od starosti u 60-oj godini. Pokopana 20. 03. 1908. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1910.

Križić Ruža r. Paradžik. Suprug joj Grgo Križić. Rođena 10. 05. 1889. Umrla 05. 07. 1910. od sušice. Pokopana 06. 07. 1910. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1911.

Križić Frana (ili Frano) kći (sin) Marka i Kate r. Grgić, r. 30. 08. 1910. Umrla-o 22. 01. 1911. od kašlja. Pokopan-a 23. 02. 1911. Ukopnici Marko Perković i Niko Križić.

Križić Lucija r. Dubravac. Suprug joj Ivan Križić. Rođena 22. 03. 1878. Umrla 23. 01. 1911. od sušice. Pokopana 24. 01. 1911. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Križić Ana, kći Mate i Ane r. Pavić, r. 23. 07. 1900. Umrla 29. 03. 1911. od sušice. Pokopana 30. 03. 1911. Ukopnici Ivan Jagustin i Niko Križić.

 

GODINA 1912.

Križić Anto, sin Ive i Mare r. Lončar, r. 01. 04. 1911. Umro 22. 07. 1912. od ospica. Pokopan 23. 07. 1912. Ukopnici Jozo Pipunić i Marko Stanušić.

Križić Agata, kći Joze i Mare r. Marić, r. 23. 01. 1908. Umrla 30. 05. 1912. od sušice. Pokopana 01. 05. 1912. Ukopnici Nikola Stanušić i Jozo Križić.

 

GODINA 1913.

Križić Mato. Supruga mu Ana r. Pavić. Umro 29. 11. 1913. od padavice u 49-oj godini. Pokopan 30. 11. 1913. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1916.

Križić Kata r. Božić. Suprug joj Pero Križić, 25. 05. 1885. Umrla 30. 04. 1916. – teško disanje. Pokopana 01. 05. 1916. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1918.

Križić Jozo, sin Joze i Mare r. Marić, r. 21. 12. 1917. Umro 10. 01. 1918. od slabosti. Pokopana 11. 01. 1918. Ukopnici Jerko Stanušić i Ambroža Gagulić

 

GODINA 1919.

Križić Niko, sin Pere i Anđe r. Perković, r. 30. 01. 1918. Umro 03. 09. 1919. od vrućice. Pokopan 04. 09. 1919. Ukopnici Marko Kovač i Niko Križić.

 

GODINA 1920.

Križić Ruža r. Majić. Suprug joj Niko Križić. Rođena u Potočanima. Umrla 18. 12. 1920. od sušice u 60-oj godini. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1921.

Križić Grgo, sin Pere i Kate r. Božić, r. 08. 08. 1915. Umro 26. 10. 1921. od sušice. Pokopan 27. 10. 1921. Ukopnici Jozo Križić i Ivan Jagustin.

 

GODINA 1922.

Križić Niko. Supruga mu Ruža r. Majić. Umro 21. 12. 1922. od vrućice. Pokopan 22. 12. 1922. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1923.

Križić Jozo, sin Marka i Kate r. Grgić, r. 18. 03. 1912. Umro 29. 11. 1923. od vrućice. Pokopan 30. 11. 1923. Ukopnici Pero Križić iIlija Križić.

 

GODINA 1924.

Križić Bono, sin Marka i Šime r. Kureljić, r. 11. 01.1924. Umro 14. 03. 1924. od slabosti. Pokopan 15. 04. 1924. Ukopnici Ilija Križić i Pero Križić.

Križić Ivan, sin Marka i Kate r. Pejić, r. 11. 07. 1924. Umro 12. 07. 1924. od slabosti. Pokopan 13. 07. 1924. Ukopnici Jozo i Ivo Križić.

 

GODINA 1925.

Križić Ivan. Supruga mu Mara r. Lončarić. Umro 23. 12. 1925. u 50-oj godini od vrućice. Pokopan 24. 12. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Ana, kći Joze i Mare r. Marić, r. 22. 08. 1905. Umrla 15. 06. 1925. – sušica hrbtenjače. Pokopana 16. 06. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Bono, sin Ivana i Mare r. Lončarić, r. 28. 03. 1916. Umro 19. 12. 1925. od vrućice. Pokopan 20. 12. 1925. Ukopnici Jozo Križić i Pero Križić

 

GODINA 1926.

Križić Frano, sin Ilije i Mare r. Zelić, r. 23.05. 1925. Umro 10. 04. 1926. od kašlja. Pokopan 11. 04. 1926. Ukopnici Marko i Pero Križić.

 

GODINA 1927.

Križić Ana r. Pavić. Suprug joj Mato Križić. Rođena 19. 04. 1863. Umrla 07. 11. 1927. od nemoći. Pokopana 08. 11. 1927. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1928.

Križić Stjepan, sin Marka i Šime r. Kureljić, r. 02. 11. 1927. Umro 24. 05. 1928. Pokopan 25. 05. 1928. Ukopnici Ilija i Pero Križić

Križić Mara r. Marić. Suprug joj Jozo Križić. Rođena 17. 11. 1882. Umrla 19. 08. 1928. od groznice. Pokopana 20. 08. 1928. Sprovod vodio Antun Marković, župnik.

Križić Nikola, sin Ilije i Marije r. Zelić, r. 05. 10. 1924. Umro 19. 05. 1928. od padavice. Pokopan 20. 05. 1928. Ukopnici Marko Zelić i Marko Križić.

 

GODINA 1931.

Križić Mara r. Lončarević. Suprug joj Ivan Križić. Rođena 19. 11. 1877. Umrla 30. 01. 1931. od oteklina. Pokopana 31. 01. 1931. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1933.

Križić Anđa r. Perković. Suprug joj Pero Križić. Rođena 05. 04. 1894. Umrla 28. 05. 1933. u porodu. Pokopana 29. 05. 1933. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Ivan. Supruga mu Luca r. Dubravac. Rođen 13. 09. 1874. Umro 10. 04. 1933. od sušice. Pokopan 11. 04. 1933. Ukopnici Anto Križić i Pero Križić.

 

GODINA 1934.

Križić Marko. Supruga mu Šima r. Kureljić. Rođen 02. 08. 1885. Umro 16. 03. 1934. od groznice. Pokopan 17. 03. 1934. Ukopnici Ilija Križić i Ivo Pavić.

 

GODINA 1941.

Križić Ilija. Supruga mu Mara r. Jelić. Rođen 31. 12. 1892. Umro 30. 12. 1941. od zapalenja pluća. Pokopan 31. 12. 1941. Sprovod vodio Alojz Perbuja (?), kapelan.

 

GODINA 1942.

Križić Mara r. Stanušić. Suprug joj Anto Križić. Rođena 31. 08. 1918. Umrla 13. 10. 1942. od kapi. Pokopana 14. 10. 1942. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1943.

Križić Ruža r. Knežević. Suprug joj Pero Križić. Umrla 01. 05. 1943. od oteklina u 62-oj godini. Pokopana 02. 05. 1943. Sprovod vodio Petar Grgić, kapelan.

 

GODINA 1944.

Križić Jozo, sin Marka i Ane r. ??? Supruga mu Mara r. Marić. Umro od tifusa 22. 12. 1944. u 67-oj godini. Pokopan 24. 12. 1944. Ukopnici Marko Križić i Anto Perković.

 

GODINA 1945.

Križić Marica r. Zelić. Suprug joj Ilija Križić. Rođena 25. 03. 1901. Umrla 16. 11. 1945. Od sušice. Pokopana 17. 11. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Šima r. Kureljić, kći Marka i Ruže r. Marić. Suprug joj Marko Križić. Umrla 11. 02. 1945. od tifusa u 55-oj godini. Pokopana 12. 02. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Niko, sin Pere i Anđe r. Perković. Umro 29. 04. 1945. od tifusa u 18-oj godini. Pokopan 30. 04. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Križić Pero, sin Nike i Ruže r. Majić. Supruga mu Ruža r. Šušak. Umro 15. 03. 1945. od tifusa u 60-oj godini. Pokopan 16. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić,, kapelan.

Križić Ruža, kći Joze i Mare r. Marić. Umrla od sušice 23. 09. 1945. u 20-oj godini. Pokopana 24. 09. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1947.

Križić Kata r. Pejić, kći Šime i Kaje r. Cvitkušić. Suprug joj Marko Križić. Rođena 10. 07. 1904. Umrla 01. 09. 1947. od sušice. Pokopana 02. 09. 1947. Sprovod vodio Anto Paradžik, župnik gradačački.

 

GODINA 1948.

Križić Nenad, sin Marka i Anice r. Stanić, r. ??? Umro 30. 12. 1948. od vrućice. Pokopan 31. 12. 1948. Ukopnici Domin Križić i Stanić Mato.

 

GODINA 1954.

Križić Nada, kći Marka i Ane r. Mijatović, r. 28. 11. 1954. Umrla 03. 12. 1954. od slabosti. Pokopana 04. 12. 1954. Ukopnici Križić Marijan i Jozo Pavić.

 

GODINA 1957.

Križić Marko, sin Ive i Ane r. Stanušić, r. 17. 04. 1957. Umro 05. 07. 1957. od upale mozga nakon rikavca. Pokopan 06. 07. 1957. Ukop obavio Niko Križić.

Križić Marko, službenik zaduge, sin Ilije i Marice r. Zelić. Rođen 1923. Umro u bolnici – ante annos fidem negavit - 10. 03. 1957. Od otrovanja voluntarinom. Pokopan 11. 03. 1957.

 

GODINA 1969.

Križić Niko, sin Ive. Rođen 28. 07. 1959. Pregazio ga vlak „Bosna expres“ u Garevcu 10. 04. 1969. Pokopan 11. 04. 1969. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.