Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIMENA KUPREŠAK, LONČAR, LUKAČ, MAMUZIĆ

19. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME KUPREŠAK

 

GODINA 1892.

Kuprešak Ana r. Stanušić. Suprug joj Marjan Kuprešak. Umrla 21. 10. 1892. u 68-oj godini od iznemogle starosti. Pokopana 22. 10. 1892. Sprovod vodio fra Grgo Došen, župnik.

 

PREZIME KURELIĆ

 

GODINA 1898.

Kurelić Kata, kći Mrka i Ruže r. Marić, r. 12. 08. 1896. Umrla 27. 04. 1898. od kašlja. Pokopana 28. 04.1898. Ukopnci Bono Tokić i Jakob Bajić.

 

GODINA 1900.

Kurelić Marko. Supruga mu Ruža r. Marić. Umro 25. 07. 1900. od rak rana u 28-oj godini. Pokopan 26. 07. 1900. Ukopnici Marko i Mato Tokić.

 

PREZIME KURELJIĆ

 

GODINA 1894.

Kureljić Marija, kći Marka i Ruže r. Marić, umrla 29. 07. 1894. u dobi od 3 godine i 9 mjeseci od vratobolje. Pokopana 30. 07. 1894. Ukopnici Bono Tokić i Stjepan Lukačević.

 

GODINA 1895.

Kureljić Jela, kći Marka i Ruže r. Kajić, r. 27. 05. 1892. Umrla 17. 02. 1895. od nepoznate bolesti. Pokopana 18. 02. 1895. Ukopnici Ivan Tokić i Marko Kureljić.

Kureljić Kata, kći Marka i Ruže r. Kajić, r. 25. 01. 1889. Umrla 11. 02.1895. od vratobolje. Pokopana 12. 02. 1895. Ukopnici Petar Lukač i Antun Popić.

 

GODINA 1921.

Kureljić Ana, kći Ane koja je kći Marka i Ruže r. Marić, r. 12. 05. 1921. Umrla 29. 05. 1921. od slabosti. Pokopana 30. 05. 1921. Ukopnici Marko Zelić i Pero Domazet.

Kureljić Kata, kći Ane koja  je kći Marka i Ruže r. Marić, r. 12. 05. 1921. Umrla 28. 05. 1921. od slabosti. Pokopana 29. 05. 1921. Ukopnici Marko Zelić i Pero Domazet.

 

GODINA 1939.

Kureljić Ruža Tokić, r. Marić. Suprug joj Marko Kureljić Tokić. Rođena 03. 02. 1864. Umrla 12. 06. 1939. od starosti. Pokopana 13. 06. 1939. Ukopnici Bono Zelić i Niko Zelić.

 

PREZIME LATOŠ

 

GODINA 1924.

Latoš Marija, kći Ivana i Marije Višurek, r. 04. 08. 1924. Umrla 25. 10. !924. od slabosti. Pokopana 26. 10. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME LAVRO

 

GODINA 1904.

Lavro Ruža, kći Franje i Lize r. Ravas. Umrla 19. 08. 1904. od slabosti u dobi od 2 dana. Pokopana 20. 08. 1904. Ukopnici Franjo Lavro i Stjepan Takač.

 

PREZIME LONČAR

 

GODINA 1897.

Lončar Ilija. Supruga mu Marija r. Pepić. Umro 07. 04. 1897. u 44-oj godini od sušice. Pokopan 08. 04. 1897.  Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Lončar Mato, sin Ilije i Marije r. Popić, r. 08. 04. 1895. Umro 28. 12. 1897. od ospica. Pokopan 29. 12. 1897. Ukopnici Ivo Lončar i Mato Stanušić.

 

GODINA 1935.

Lončar Mara r. Popić. Suprug joj Ilija Lončar. Rođena 06. 02. 1864. Umrla 17. 03. 1935. od vrućice. Pokopana 18. 03. 1935. Ukopnici Marko Stanić i Niko Marić.

 

GODINA 1946.

Lončar Niko, sin Marka i Mare r. ??? Umro 27. 06. 1946. od vodene bolesti u 63-oj godini. Pokopan 28. 06. 1946. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME LOZIĆ

 

GODINA 1920.

Lozić Marija, kći Ivana i Kate r. Buškić (ili Breškić), r. 07. 08. 1920. Umrla 25. 08. 1920. od slabosti. Pokopana 26. 08. 1920. Ukopnici Jozo Šerić i Marko Radonjić.

 

GODINA 1921.

Lozić Kata r. Breškić. Suprug joj Ivan Lozić. Umrla 10. 07. 1921. u 40-oj godini od kostobolje. Pokopana 11. 07. 1921. Sprovod vodio don Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1970.

Lozić Mirjana, kći Marka. Rođena 1970. Umrla 12. 04. 1970. od dječje bolesti. Pokopana 14. 04. 1970. Ukopao Jakov Bajić.

 

PREZIME LUKAČ


GODINA 1885.

Lukač Mato, supruga mu Ruža r. Tokić, rođen 22. 01. 1860., umro 17. 12. 1885. u 25-oj godini od ??? Pokopan 18. 12. 1885. Ukopnici Pero Lukač i Bono Lukač.

 

GODINA 1891.

Lukač Pero. Supruga mu Ivka r. Mamuzić. Umro 03. 03. 1891. u 65-oj godini od bolesti velike groznice. Pokopan 04. 03. 1891. Sprovod vodio Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1892.

Lukač Luka, sin Stjepana i Kate r. Marić, r. 17. 10. 1891. Umro 10. 12. 1892. od groznice. Pokopan 11. 12. 1892. Ukopnici Marko Kureljić i Pavo Andrić.

 

GODINA 1897.

Lukač Mara, kći Stjepana i Kate r. Marić, r. 06. 03. 1894., umrla 16. 12. 1897. od ospica. Pokopana 17. 12. 1897. Ukopnici Ivo Tokić i Jakov Bajić.

 

GODINA 1898.

Lukač Pero, sin Pere i Ane r. Stanić, r. 06. 11. 1897. Umro 31. 03. 1898. od kašlja. Pokopan 01. 04. 1898. Ukopnici Pero i Stjepan Lukač.

 

GODINA 1901.

Lukač Ivan. Supruga mu Andja r. Vlašić. Umro 29. 01. 1901. od sušice u 24-oj godini. Pokopan 31. 01. 1901. Sprovod vodio Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1905.

Lukač Ivan, sin Pere i Ane r. Stanić. Umro 23. 03. 1905. od kašlja u dobi od pola godine. Pokopan 24. 03. 1905. Ukopnici Filip Bajić i Bono Tokić.

 

GODINA 1907.

Lukač Marija, kći Stjepana i Kate r. Marić. Umrla 15. 03. 1907. od padavice u dobi od 4 godine. Pokopana 16. 03. 1907. Ukopnici Pero Lukač i Ivo Šerić.

Lukač Marko, sin Pere i Ane r. Stanić. Umro 21. 09. 1907. od krzamaka u dobi od jedne i pol godine. Pokopan 22. 09. 1907. Ukopnici Marijan i Tadija Mijatović.

 

GODINA 1908.

Lukač Ivka r. Mamuzić. Muž joj Pero Lukač. Umrla 24. 06. 1908. od kašlja u 55-oj godini. Pokopana 25. 06. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Lukač Ivka, kći Pere i Mare r. Stanić. Rođena 18. 06. 1908. Umrla 11. 11.1908. od kašlja. Pokopana 12.11. 1908. Ukopnici Ilija Stanić i Stjepan Lukač.

 

GODINA 1909.

Lukač Pero. Supruga mu Ana r. Stanić. Umro 30. 08. 1909. od sušice u 35-oj godini. Pokopan 31. 08. 1909. Sprovod vodio Josip Alfons Barišić, duhovnik na polju svete Filomene.

 

GODINA 1923.

Lukač Kata r. Marić. Suprug joj Stjepan Lukač. Rođena 23. 02. 1865. Umrla 25. 08. 1923. od vrućice. Pokopana 26. 08. 1923. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

 

GODINA 1925.

Lukač Stjepan, sin Nike i Ane r. Kajunić, r. 07. 05. 1925. Umro 12. 08. 1925. od slabosti. Pokopan 13. 08. 1925. Ukopnici Nikola Zelić i Mato Bajić.

 

GODINA 1926.

Lukač Manda, kći Mate i Kate r. Radat, 07. 02. 1920. Umrla 24. 05. 1926. od kašlja. Pokopana 25. 05. 1926. Ukopnici Jakob Tokić i Nikola Lukač.

Lukač Marko, sin Mate i Kate r. Radat, 28. 07. 1926. Umro 14. 08. 1926. od slabosti. Pokopan 15. 08. 1926. Ukopnici Marko Tokić i Jozo Lukač

 

GODINA 1927.

Lukač Ivan, sin Mate i Kate r. Radat, r. 30. 07. 1927. Umro 30. 07. 1927. od slabosti. Pokopan 31. 07. 1927. Ukopnici Jozo i Marko Lukač.

 

GODINA 1929.

Lukač Stjepan, sin Nike i Marije r. Kajunić, r. 02. 06. 1929. Umro 16. 07. 1929. od vatre. Pokopan 17. 06. 1929. Ukopnici Mato Bajić i Jozo Lukač.

 

GODINA 1931.

Lukač Mara, kći Nike i Mare r. Kajunić, r. 14. 08. 1930. Umrla 28. 03. 1931. od vrućice. Pokopana 29. 03. 1931. Ukopnici Mato i Jozo Lukač.

 

GODINA 1932.

Lukač Ruža, kći Nike i Mare r. Kajunić, r. 18. 01. 1932. Umrla 03. 07. 1932. od slabosti. Pokopana 04. 07. 1932. Ukopnici Mato Bajić i Mato Lukač.

 

GODINA 1935.

Lukač Kata, kći Nike i Mare r. Kajunić, r. 30. 03. 1928. Umrla 03. 11. 1935. od otrovanja krvi. Pokopana 05. 11. 1935. Ukopnici Anto Bajić i Jozo Lukač.

 

GODINA 1939.

Lukač Anđa, kći Nike i Mre r. Kapunić (?), r. 21. 05. 1939. Umrla 02. 08. 1939. od vrućice. Pokopana 03. 08. 1939. Ukopnici Mato Bajić i Jozo Lukač.

 

GODINA 1943.

Lukač Stjepan. Supruga mu Kaja r. Marić. Rođen 23. 09.1869. Umro 08. 12. 1943. od starosti. Pokopan 09. 12. 1943. Ukopnici Niko i Jozo Lukač.

 

GODINA 1944.

Lukač Jozo, sin Stjepana i Kate r. Marić. Supruga mu Ruža r. Bajić. Umro 25. 12. 1944. u 46-oj godini od tifusa. Pokopan 25. 12. 1944. Ukopnici Niko Bajić i Niko Lukač.

Lukač Kaja r. Radat, kći Peje i Lucije r. Ravnjak. Suprug joj Mato Lukač. Umrla 05. 12. 1944. Pokopana 06. 12. 1944. Ukopnici Jozo Lukač i Niko Zelić.

Lukač Ruža r. Bajić, kći Ive i Ivke r. Perković, umrla 19. 12. 1945. u 55-oj godini od tifusa. Muž Joj Jozo Lukač. Pokopana 12. 12. 1945. Ukopnici Niko Bajić i Niko Lukač.

 

GODINA 1945.

Lukač Bariša, sin Nike i Kaje r. Kajinić. Rođen 06. 03. 1945. Umro u gornjem Balegovcu od slabosti 16. 05. 1945. Pokopan 17. 05. 1945. u Gornjebalegovačkom groblju. Ukopnici Jozo Bajić i Ivo Jurić.

 

GODINA 1950.

Lukač Marko, sin Ane, r. 25. 04. 1950. Umro 27. 09. 1952. od vrućice. Pokopan 28. 09. 1952. Ukopnici Mato Lukač i Perković Marijan.

 

GODINA 1956.

Lukač Ivo, sin Pere i Mare r. Iljkić. Umro 04. 08. 1956. u dobi od 2 mjeseca od dječje bolesti. Pokopan 05. 08. 1956. Ukopnici Zelić Marijan i Lukač Mato.

 

PREZIME LUKIĆ

 

GODINA 1941.

Lukić Ana r. Stanušić. Suprug joj Pero Lukić. Rođena 19. 03.1873. Umrla 23. 11. 1941. od starosti. Pokopana 25. 11. 1941. Sprovod vodio Alojz Perbujak (?), kapelan.