Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARKOVIĆ, MATOŠEVIĆ, MAŠIĆ

25. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME MARKOTIĆ

 

GODINA 1943.

Markotić Anica r. Skočibušić. Suprug joj Andrija Markotić. Rođena 21. 08. 1878. Umrla 29. 11. 1943. od vodene bolesti. Pokopana 30. 11. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 

PREZIME MARKOVIĆ

 

GODINA 1887.

Marković Ilija. Supruga mu Mara r. Lučić. Rođen u Zoviku. Umro 09. 03. 1887. od sušice u 66-oj godini. Pokopan 10. 03. 1887. Sprovod vodio Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1892.

Marković Ilija, sin Marka i Ivke r. Bajić, r. 21. 05. 1892. Umro 24. 05. 1892. ne zna se od koje bolesti. Pokopan 25. 05. 1892. Ukopnici Pavo Andrić i Josip Marković.

 

GODINA 1894.

Marković Angja, kći Mate i Anne r. Križić, umrla 28. 07. 1894. u dobi od 2 godine od vratobolje. Pokopana 29. 07. 1894. Ukopnici Nikola Vranjkić i Josip Marković.

 

GODINA 1896.

Marković Ivo. Supruga mu Ivka r. Jelinić. Umro od groznice 27. 10. 1896. u dobi od 60 godina. Pokopan 28. 10. 1896. Sprovod vodio Pavao Pavlović, župnik.

 

GODINA 1897.

Marković Manda, kći Mate i Ane r. Križić, r. 16. 07. 1892. Umrla 22. 12. 1897. od ospica. Pokopana 23. 12. 1897. Ukopnici Mato Marković i Mato Križić.

 

GODINA 1898.

Marković Bono, sin Joze i Ruže r. Jelinić. Umro 08. 01. 1898. u 16-oj godini od ospica. Pokopan 09. 01.1898. Ukopnici Niko Vranjkić i Marko Gagulić.

Marković Marko, sin Andrije i Ivke r. Bajić. Umro 11. 04. 1898. U 31-oj godini od groznice. Pokopan 12. 04. 1898. Sprovod vodio Ilija Lacić, župnik.

 

GODINA 1904.

Marković Ivka r. Jelinić. Muž joj Ivo Marković. Umrla 06. 02. 1904. Od „uboda“ u 60-oj godini. Pokopana 07. 02. 1904. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1907.

Marković Mato. Supruga mu Ana r. Križić. Umro 04. 01. 1907. od starosti u 63-oj godini. Pokopam 05. 01. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1913.

Marković Ana r. Križić. Suprug joj Mato Marković. Umrla 04. 05. 1913. od kostobolje u 60-oj godini. Pokopana 05. 05. 1913. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1915.

Marković Blaž, sin Ivana i Andje r. Andrić, r. 15. 12. 1913., umro 01. 02. 1915. od slabosti. Pokopan 02. 02. 1915. Ukopnici Frano Burić i Pero Andrić.

 

GODINA 1917.

Marković Ana, kći Ivana i Anđe Andrić, r. 09. 07. 1917. Umrla 30. 12. 1917. od srdobolje. Pokopana 31. 12. 1917. Ukopnici Pejo Burić i Tomo Šerić.

 

GODINA 1918.

Marković Ivan. Supruga mu Anđa r. Mamuzić. Umro 27. 12. u 41-oj godini – ubijen. Pokopan 31. 12. 1918. Ukopnici Marko Marković i Mijat Burić.

Marković Jozo. Supriga mu Anica r. Perković. Umro 16. 12. 1918. u 75-oj godini od starosti. Pokopan 17. 12. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1919.

Marković Ivo, sin Kate Marković udate Spajić. Rođen 18. 05. 1919. Umro 28. 05. 1919. od slabosti. Pokopan 29. 05. 1919. Ukopnici Anto Marković i Andrija Marković.

 

GODINA 1920.

Marković Jozo, sin Ante i Mare r. Peranović, r. 04. 09. 1920. Umro 22. 11. 1920. od kašlja. Pokopan 23. 11. 1920. Ukopnici Anto Marković i Blaž Burić.

 

GODINA 1921.

Marković Manda r. Mamuzić-Šerić. Suprug joj Marković Andrija. Rođena 30. 06. 1881. Umrla 18. 02. 1921. od vrućice. Pokopana 19. 02. 1921. Ukopnici Bono Šerić i Pero Burić.

Marković Marko, sin Ante i Mare r. Peranović, umro 21. 12. 1921. u dobi od 7 dana od slabosti. Pokopan 22. 12. 1921. Ukopnici Anto Marković i Pero Peranović.

Marković Petar, sin Andrije i Mare r. Perić, r. 04. 06. 1914. Umro 23. 02. 1921. od vrućice. Pokopan 24. 02. 1921. Ukopnici Pero Burić i Bono Šerić.

Marković Stjepan, sin Kate udove Marković, kći Ive Spajić i Ivke r. Stipandić-Knezović. Rođen 07. 05. 1921. Umro 10. 03. 1922. od slabosti. Pokopan 11. 03. 1922. Ukopnici Andrija Marković i Pero Marković.

 

GODINA 1922.

Marković Ana r. Perković. Suprug joj Jozo Marković. Umrla 12. 03. 1922. u 65-oj godini od vrućice. Pokopana 13. 03. 1922. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1924.

Marković Ivka r. Bajić. Suprug joj Marko Marković. Rođena 28. 06. 1870. Umrla 15. 03. 1924. od slabosti. Pokopana 16. 03. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1928.

Marković Anto. Supruga mu Mara r. Peranović. Umro 09. 03. 1928. u 40-oj godini od sušice. Pokopan 10. 03. 1928. Ukopnici Marko Marković i Andrija Marković.

 

GODINA 1929.

Marković Ruža, kći Ivana i Angje r. Andrić, r. 06. 03. 1919. Umrla 08. 04. 1929. od vrućice. Pokopana 09. 04. 1929. Ukopnici Pero Marković i Jakob Spajić.

 

GODINA 1931.

Marković Ruža, kći Mate i Ruže r. Grgić, r. 28. 02. 1931. Umrla 11. 03. 1931. od slabosti. Pokopana 12. 03. 1931. Ukopnici Marko Marković i Ivan Cvitkušić.

 

GODINA 1934.

Marković Matija, sin-kći Mate i Ruže r. Gagulić, r. 23. 02. 1934. Umro 12. 04. 1934. od slabosti. Pokopan 13. 04. 1934. Ukopnici Marko Marković i Mijo Radonjić.

 

GODINA 1935.

Marković Ivka, kći Filipa i Kate r. Spajić, r. 14. 06. 1912. Umrla 08. 04. 1935. od sušice. Pokopana 09. 04. 1935. Ukopnici Marko Marković i Bono Šerić.

 

GODINA 1937.

Marković Nikola, sin Leona i Jele r. Spajić, r. 08. 07. 1937. Umro 11. 09. 1937. od slabosti. Pokopan 12. 09. 1937. Ukopnici Mato i Ilija Marković.

 

GODINA 1938.

Marković Nikola. Supruga mu Anđa r. Vurbić. Rođen 12. 08. 1878. Umro 24. 06. 1938. od vodene bolesti. Pokopan 25. 06. 1938. Sprovod vodio Franjo Jurič, župnik.

 

GODINA 1942.

Marković Andrija, sin Jure i Mande r. Džebić, r. 30. 08. 1941. Umro 29. 10. 1942. od vrućice. Pokopan 30. 10. 1942. Ukopnici Andrija Marković i Bono Šerić.

Marković Kata r. Burić. Suprug joj Mato Marković. Rođena 01. 10. 1911. Umrla 22. 08. 1942. od vodene bolesti. Pokopana 23. 08. 1942. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1943.

Marković Mijo, sin Mate i Ruže r. Grgić, r. 29. 04. 1941. Umro 26. 02. 1943. od slabosti. Pokopan 27. 02. 1943. Ukopnici Ilija i Mato Marković.

 

GODINA 1944.

Marković Marko. Supruga mu Ivka r. Bajić. Rođen 23. 07. 1869. Umro 26.02. 1944. od gripa. Pokopan 27. 02. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Marković Andrija. Supruga mu Ana r. Paradžik. Rođen 03. 07. 1880. Umro 15. 02. 1944. od gripa. Pokopan 16. 02.1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Marković Anđa r. Vrbić. Suprug joj Nikola Marković. Umrla 29. 03. 1944. od vrućice u 60-oj godini. Pokopana 30. 03. 1944. Ukopnici Blaž i Jakov Burušić.

Marković Anđa, kći Lava i Jele r. Spajić, r. 20. 09. 1944. Umrla 20. 09. 1944. od slabosti. Pokopana 21. 09. 1944. Ukopnici Mato i Ilija Marković.

Marković Juro, sin Andrije i Mande. R. Mamuzić, r. 18. 02. 1920. Supruga mu Manda r. Đebić. Utopio se u Bosni 09. 08. 1944. Pokopan 10. 08. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1945.

Marković Pero, sin Joze i Ane r. Perković. Umro od tifusa 27. 01. 1945. Pokopan 27. 01.1945. Ukopnici Ivo Knežević i Pero Marković.

Marković Anđa r. Andrić, kći Ilije i Ruže r. Mašić. Surpug joj Ivan Marković. Umrla 02. 07. 1945. od tifusa u 62-oj godini. Pokopana 03. 07. 1945. Ukopnici Ivo Stanić i Jakov Spajić.

 

GODINA 1952.

Marković Ivo, sin Mate i Ruže r. Grgić. Rođen 1932. Umro 19. 07. 1952. od TBC-a. Pokopan 21. 07. 1952. Ukopnici Perković Jakov i Križić Ivo.

 

GODINA 1958.

Marković Mara r. Bajić, kći Ive Bajića. Suprug joj Ilijha Marković. Rođena 1914. Umrla 10. 09. 1958. od čira na stomaku. Pokopana 11. 09. 1958. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME MARŠIĆ

 

GODINA 1890.

Maršić Manda, kći Peje i Anice r. Bajić. Umrla 19. 10. 1890. u dobi od 9 mjeseci od bolesti rikavca. Pokopana 20. 10. 1890. Ukopnici Ivo Andrić i Jozo Marković.

 

PREZIME MARTINOVIĆ

 

Martinović Luka, sin Joze i Mare r. Kujundžić, r. 20. 05. 1929. Mlinari našli lješinu u Savi 30. 05. 1929. blizu Bosanskog Šamca i pokopali u Savuljama.

 

PREZIME MAŠIĆ

 

GODINA 1894.

Mašić Ivka, kći Mate i Angje r. Pepić, umrla 10. 09. 1894. u dobi od 2 godine i 8 mjeseci od nepoznate bolesti. Pokopana 11. 09. 1894. Ukopnici Pavo Andrić i Ilija Bajić.

 

GODINA 1895.

Mašić Jelena, kći Petra i Lucije r. Petrić, r. 30. 08. 1894. Umrla 16. 12. 1895. od nepoznate bolesti. Pokopana 17. 12. 1895. Ukopnici Roko Rokić i Patar Marić.

 

GODINA 1901.

Mašić Ruža, kći Petra i Ane r. Bajić. Rođena 10. 07. 1898. Umrla 06. 06. 1901. od groznice. Pokopana 07. 07. 1901. Ukopnici Anto i Mato Bajić.

 

GODINA 1903.

Mašić Mato. Žena mu Angja r. Popić. Umro 01. 10. 1903. od bolesti leđa u 46-oj godini. Pokopan 02. 10. 1903. Ukopnici Filip Bajić i Petar Mašić.

 

GODINA 1917.

Mašić Kaja, kći Mate i Anđe r. Pepić. Rođena 29. 12. 1898. Umrla 20. 10. 1917. od srdobolje. Pokopana 21. 10. 1917. Sprovod vodio Nikola Mlakić Kapelan.

 

GODINA 1918.

Mašić Blaž, sin Peje i Anice r. Bajić, r. 13. 09. 1891., umro 09. 02. 1919. od nepoznate bolesti. Pokopan 10. 02. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1921.

Mašić Ana r. Bajić. Suprug joj Pejo Mašić. Umrla 22.05. 1921. od upale pluća. Pokopana 23. 05. 1921. Sprovod vodio don Anto Budimirović.

 

GODINA 1926.

Mašić Angja r. Perić. Suprug joj Mato Mašić. Umrla 07. 02. 1926. U 55. godini od vrućice. Pokopana 08. 02. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik uz pratnju Janka Katnika sveć. biskupije Maribor.

Mašić Kata, kći Peje i Ane r. Bajić, r. 24. 09. 1902. Umrla 03. 10. 1926. od sušice. Pokopana 04. 10. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1933.

Mašić Blaž, sin Ante i Janje r. Stanušić. Rođen 14. 04. 1930. Umro 29. 01. 1933. od vrućice. Pokopan 30. 01. 1933. Ukopnici Anto i Marko Bajić.

 

GODINA 1934.

Mašić Pejo. Supruga mu Jela r. Lozić. Rođen 12. 05. 1866. Umro 25. 01. 1934. od vrućice. Pokopan 26. 01. 1934. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1936.

Mašić Marko, sin Ante i Janje r. Stanušić, r. 29. 07. 1928. Umro 25. 04. 1936. od kašlja. Pokopan 26. 04. 1936. Ukopnici Ivo Mikulić i Anto Bajić.

Mašić Pero, sin Ante i Janje r. Stanušić, r. 08. 10. 1935. Umro 26. 04. 1936.  od kašlja. Pokopan 27. 04. 1936. Ukopnici Anto Bajić i Mato Tokić.

 

PREZIME MATIĆ

 

GODINA 1971.

Matić Kaja. Muž joj Jozo Matić. Rođena 1897. Umrla 20. 05. 1971. od slabosti srca. Pokopana 21. 05. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME MATOŠEVIĆ

 

GODINA 1936.

Matošević Slavko, sin Karla i Kate r. Foglinski, r. 25. 04. 1934. Umro 06. 06. 1936. od vrućice. Pokopan 07. 06. 1936. Ukopnici Jakob Bajić i Ivo Bajić.

 

GODINA 1952.

Matošević Rozalija. Muž joj Karlo. Rođena 1916. Umrla u Tuzli (mortua est post partum in nosocomio sepsis). Pokopana na groblju u Tuzli 05. 03. 1952.

 

PREZIME MEDIĆ

 

GODINA 1945.

Medić Anto, sin Ante i Ane r. Šuver. Umro 18. 02. 1945. od srdobolje. Pokopan 19. 02. 1945. Ukopnci Marko Kaurinović i Mato Juroš.

 

PREZIME MEŠNJAK

 

GODINA 1901.

Mešnjak Eva r. Ettinger. Suprug joj Franjo Mešnjak. Umrla 27. 02. 1901.

od lupanja srca u 38-oj godini. Pokopana 28. 02. 1901. Sprovod vodio Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.

 

od lupanja srca u 38-oj godini. Pokopana 28. 02. 1901. Sprovod vodio Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.