Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PEPIĆ, PERAK, PERIĆ

15. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik
 

PREZIME PEJIĆ

 

GODINA 1915.

Pejić Andrija, sin Nike i Ilke r. Šinko, r. 28. 10. 1914., umro 01. 01. 1915. od slabosti. Pokopan 02. 01. 1915. Ukopnici Stjepan Šuno i Anto Pejić.

 

PREZIME PEPIĆ

 

GODINA 1887.

Pepić Lucia, kći Tadije i Ivke r. Soroš, rođena 07. 05. 1881. Umrla 21. 12. 1887. od prehlade u dobi od 6 i pol godina. Pokopana 22. 12. 1887. Ukopnici Tadija Pepić i Ilija Stanić.

 

GODINA 1892.

Pepić Filip. Supruga mu Jela r. Radoševi. Umro 28. 08. 1982. – ubijen po Marijanu Mariću iz Garevca. Pokopan 30. 08. 1892. Sprovod vodio o. Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.


GODINA 1897.

Pepić Ivka r. Juroš. Suprug joj Tadija Pepić. Umrla 15. 11. 1897. u 56-oj godini od ognja. Pokopana 16. 11. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Pepić Tdija. Supruga mu Ivka r. Juroš. Umro 30. 12. 1897. u dobi od 64 godine od ognja. Pokopan 31. 12. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME PERAK

 

GODINA 1886.

Perak Manda, kći Ilije i Matije r. Augustin, rođena 13. 05. 1884. Umrla 23. 09. 1886. od rikavca u dobi od 2 godine i 4 mjeseca. Pokopana 24. 09. 1886. Ukopnici Ilija Perak i Mato Augustin.

 

GODINA 1892.

Perak Matija r. Augustinović. Suprug joj Ilija Perak. Umrla 16. 05. 1892. u 45-oj godini od nutarnje bolesti i oteklina. Pokopana 17. 05. 1892. Ukopnici Pero Augustinović i Ivo Kovač.

 

GODINA 1895.

Perak Ilija. Supruga mu Matija r. Augustinović. Umro 22. 05. 1895. u dobi od 58 godina od sušice. Pokopan 23. 05. 1895. Sprovod vodio o. Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1904.

Perak Kata r. Udovičić. Suprug joj Mato Perak. Umrla 02. 02. 1904. od vrućice u 45-oj godini. Pokopana 03. 02. 1904. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1905.

Perak Mato. Supruga mu Kata r. Udovičić. Umro 21. 06. 1905. Od zaduha u 60-oj godini. Pokopan 22. 05. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1909.

Perak Ilija, sin Ilije i Mare r. Bičvić. Rođen 09. 04. 1909. Umro 11. 04. 1909. od slabosti. Pokopan 12. 04. 1909. Ukopnici Marko Perak i Ivan Jagustin.

Perak Marija r. Bičvić. Suprug joj Ilija Perak. Rođena 20. 10. 1887. Umrla 14. 04. 1909. od sušice. Pokopana 15. 04. 1909. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1917.

Perak Marko. Supruga mu Ana r. Popić, umro 08. 07. 1917. od sunčanice u 42. godini. Pokopan 10. 07. 1917. Sprovod vodio Josip Vukić, franjevac.

 

GODINA 1921.

Perak Kara, kći Ante i Jele r. Ivakić, r. 14. 08. 1919. Umrla 23. 10. 1921. od slabosti. Pokopana 24. 10. 1921. Ukopnici Anto Burić i Ivan Kovač.

 

GODINA 1926.

Perak Mara, kći Ante i Jele Ivakić, r. 04. 05. 1924. Umrla 22. 01. 1926. od kašlja. Pokopana 23. 01. 1926. Ukopnici Ivan Jagustin i Nikola Cvitkušić.

 

GODINA 1930.

Perak Mato, sin Ante i Jele r. Ivakić, r. 24. 09. 1930. Umro 29. 12. 1930. od slabosti. Pokopan 30. 12. 1930. Ukopnici Mato Ivakić i Ivo Jagustin.

Perak Andja r. Popić. Suprug joj Marko Perak. Rođena 01. 02.1879. Umrla 07. 11. 1934. od vodene bolesti. Pokopana 08. 11. 1934. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1945.

Perak Anto, sin Mate i Kate r. Bičvić. Supruga mu Jela r. Ivakić. Umro 14. 03. 1945. od tifusa u 51-oj godini. Pokopan 15. 03. 1945. Ukopnici Ivo Ivakić i Alojzije Marić.

Perak Ruža, kći Marka i Mare r. Rokić. Umrla 28. 07. 1945. od slabosti u dobi od jedne godine. Pokopana 29. 07. 1945. Ukopnici Pero Jagustin i Pero Burić.

 

GODINA 1971.

Perak Mara. Muž joj Marko. Rođena 08. 08. 1914. Umrla 19. 09. 1971. od tumora. Pokopana 20. 09. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME PERANOVIĆ

 

GODINA 1907.

Peranović Mara r. Gagulić. Suprug joj Jozo Peranović. Umrla 20. 01. 1907. od starosti u 65-oj godini. Pokopana 21. 01. 1907. Ukopnici Pavo Gagulić i Pero Andrić.

 

PREZIME PERIĆ

 

GODINA 1886.

Perić Kaja, kći Pere i Andje r. Zokić, rođena 12. 05. 1886. Umrla 13. 10. 1886. od rikavca. Pokopana 14. 10. 1886. Ukopnici Pero, Pavo i Marko Perić.

Perić Marian, supruga mu Ivka r. Mladin, rođen 30. 01. 1833., umro 27. 05. 1886. od tifusa u 53-oj godini. Pokopan 28. 05. 1886. Sprovod vodio Marko Orkić, duhovni pomoćnik

 

GODINA 1890

Perić Juro. Supruga mu Lucija r. ??? Umro 24. 01. 1890. u 66-oj godini od vruće groznice. Pokopan 25. 91. 1890. Sprovod vodio fra Cvjetko Matuzović, duhovni ppomoćnik.

Perić Marko. Supruga mu Ivka r. Jović. Umro 07. 06. 1890. od bolesti kašlja u 63-oj godini. Pokopan 08. 06. 1890. Sprovod vodio Tadija Miličić, župnik.

 

GODINA 1898.

Perić Ivka r. Čupić. Suprug joj Marijan Perić. Umrla 27. 01. 1898. u 53-oj godini od ospica. Pokopana 28. 01. 1898. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1904.

Perić Luca, r. Tokić. Suprug joj Ivo Perić. Umrla 03. 02. 1904. od sušice u 20-oj godini. Pokopana 04. 02. 1904. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Perić Marijan, sin Ive i Luce r. Tokić. Umro 22. 04. 1904. od slabosti u dobi od 6 mjeseci. Pokopan 23. 04. 1904. Ukopnici Ivo Perić i Bono Tokić.

 

GODINA 1905.

Perić Kata, kći Marka i Kate r. Stanić. Umrla 25. 04. 1905. od „trbuha“ u dobi od 2 godine. Pokopana 25. 04. 1905. Ukopnici Matko Perić i Ivan Perković.

 

GODINA 1906.

Perić Manda, kći Ivana i Kate r. Šubarić. Umrla 25. 07. 1906. od kašlja u dobi od 1 mjeseca. Pokopana 26. 07. 1906. Ukopnici Marko Perić i Jozo Antić.

 

GODINA 1907.

Perić Ivan, sin Pere i Angje r. Jokić. Umro 02. 08. 1907. od slabosti u dobi od 1 dan. Pokopan 03. 08. 1907. Ukopnici Marko Perić i Ivo Ikač.

Perić Mato, sin Marka i Kate r. Stanić. Umro 23. 12. 1907. od slabosti u dobi od jedan dan. Pokopan 24. 12. 1907. Ukopnici Roko Rokić i Pero Perić.

 

GODINA 1909.

Perić Kata r. Stanić. Suprug joj Marko Perić. Umrla 18. 10. 1909. od vrućice u 30-oj godini. Pokopana 19. 10. 1909. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.


GODINA 1910.

Perić Marijan, sin Ive i Kate r. Šubarić, r. 03. 07. 1910. Umro 17. 08. 1910. od slabosti. Pokopan 18. 08. 1910. Ukopnici Marko Perić i Jozo Antić.

 

GODINA 1911.

Perić Ivo, sin Ive i Kate r. Šubarić, r. 03. 07. 1910. Umro 10. 01. 1911. od kašlja. Pokopan 11. 01. 1911. Ukopnici Matko Perić i Josip Antić.

 

GODINA 1917.

Perić Ivka r. Jović. Muž joj Marko Perić. Umrla 25. 10. 1917. u 65-oj godini od staračke bolesti. Pokopana 26. 10. 1917. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Zrakić. Rođen 14. 10. 1910. Umro 16. 11. 1917. od srdobolje. Pokopan 17. 11. 1917. Ukopnici Pero Perić i Marko Zrakić.

 

GODINA 1920.

Perić Mato, sin Marka i Mare Ravnjak, r. 09. 06. 1919. Umro 25. 02. 1920. od groznice. Pokopan 26. 02. 1920. Ukopnici Marko Perić i Marijan Ikač.

 

GODINA 1921.

Perić Manda, kći Marka i Mare r. Ravnjak, r. 07. 03. 1921. Umrla 17. 04. 1921. od slabosti. Pokopana 18. 04. 1921. Ukopnici Marko Perić i Juro Perić.

Perić Marko, sin Petra i Mare r. Jurilj, r.22. 10. 1921. Umro 30. 11. 1921. od vrućice. Pokopan 01. 12. 1921. Ukopnici Petar Perić i Marijan Ikač.

Perić Tomo, sin Marka i Mare r. Ravnjak, r. 07. 03. 1921. Umro 20. 03. 1921. od slabosti. Pokopan 21. 03. 1921. Ukopnici Marko Perić i Marko Perić.

 

GODINA 1922.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Ravnjak. Rođen 24. 06. 1922. Umro 15. 12. 1922. od slabosti. Pokopan 16. 12. 1922. Ukopnici Marko Perić i Marijan Jeleč.

 

GODINA 1923.

Perić Ivo, sin Petra i Mare r. Jurilj, r. 08. 02. 1920. Umro 30. 11. 1923. od grlobolje. Pokopan 01. 12. 1923. Ukopnici Marijan Ikač i Marko Zrakić.

 

GODINA 1927.

Perić Ana r. Tokić. Suprug joj Juro Perić. Rođena 07. 06. 1891. Umrla 03. 03. 1927. od upale pluća. Pokopana 04. 03. 1927. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Perić Niko, sin Ive i Janje r. Zrakić. (nema datuma rođenja) Umro 07. 03. 1927. od vrućice. Pokopan 08. 03. 1927. Ukopnici Ilija Tokić i Marko Zrakić.

 

GODINA 1930.

Perić Marko, sin Petra i Mare r. Jurilj, r. 20. 03. 1930. Umro 30. 06. 1930. od slabosti. Pokopan 01. 07. 1930. Ukopnici Ivo Jurilj i Marko Perić.

Perić Kaja, kći Marka i Mare r. Zrakić, r. 10. 05. 1930. Umrla 05. 07. 1931. Pokopana 06. 07. 1931. Ukopnici Marko Zrakić i Petar Ikač.

 

GODINA 1934.

Perić Ivka, kći Mate i Marte r. Šubarić, r. 14. 03. 1934. Umrla 02. 07. 1934. od vrućice. Pokopana 02. 07. 1934. Ukopnici Marko Perić i Marijan Ikač.

Perić Pero. Supruga mu Andja r. Kojič. Umro 16. 01. 1934. u 75-oj godini od zaduhe. Pokopan 17. 01. 1934. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i Anto Mohorić.

 

GODINA 1935.

Perić Ivo, sin Mate i Marte r. Šubarić, r. 06. 05. 1935. Umro 30. 11. 1935. od slabosti. Pokopan 01. 12. 1935. Ukopnici Juro Perić i Marijan Ikač.

 

GODINA 1939.

Perić Mato, sin Mate i Marte r. Šubarić, r. 30. 02. 1938. Umro 21. 10. 1939. – ubijen iz puške nehotice. Pokopan 22. 10. 1939. Ukopnici Marko Perić i Marko Cvitkušić.

 

GODINA 1943.

Perić Jozo, domobran, sin Ive Perića, stolara i Janje r. Zrakić, r. 13. 11. 1924. Nehotice se ubio iz puške u Tesliću. Pokopan 22. 12. 1943. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i Richard Weiss, kapelan.

Perić Manda, kći Mate i Ruže r. Gašić, r. 28. 02. 1942. Umrla 04. 02. 1943. od slabosti. Pokopana 05. 02. 1943. Ukopnici Stanić Mato i Perić Marko.

 

GODINA 1944.

Perić Kaja, kći Pere i Ruže r. Juroš. Rođena 20. 09. 1944. Umrla 18. 07. 1945. od slabosti. Pokopana 19. 07. 1944. Ukopnici Perić Mićo i Marko.

 

GODINA 1945.

Perić Anđa r. Jokić, kći Mate i Mande r. Marić. Suprug joj Pero Perić. Umrla 28. 01. 1945. od starosti u 78-oj godini. Pokopana 29. 01. 1945. Sprovod vodio Josip Marućić, kapelan.

Perić Janja r. Zrakić. Suprug joj Ivo Perić, stolar. Rođena 07. 03. 1905. Umrla 28. 07. 1945. od tifusa. Pokopana 29. 07. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Perić Mara r. Zrakić, kći Marka i Ane r. Stanić. Suprug joj Marko Perić. Umrla 14. 02. 1945. od slabosti u 55-oj godini. Pokopana 15. 02. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Perić Marko, sin Marka i Ivke r. Martinović. Supruga mu Mara r. Zrakić. Umro 24. 02. 1945. od tifusa u 67-oj godini. Pokopan 25. 02. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Perić Pero, sin Petra i Mare r. Jurilj. Rođen 1924. u borbi s partizanima poginuo 12. 05. 1945. u Modričkom Lugu. Pokopan u pruđanskom groblju 15. 05. 1945. Ukopnici Ivo Perić i Niko Burić.

Perić Ana r. Stanušić, kći Jerka i Mare r. Bajić, muž joj Bono Šerić, umrla u 42-oj godini, 01. 05. 1945. od kašlja. Pokopana 02. 05. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1948.

Perić Agata, r. Križić, kći Joze i Mare r. Marić. Suprug joj Mato Perić. Rođena 1913. Umrla 25. 12. 1948. od upale bubrega. Pokopana 27. 12. 1948. Sprovod vodio Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perić Jozo, sin Ive i Mare r. Babić, r. 21. 01. 1948. Umro 24. 02. 1948. od slabosti. Pokopan 25. 02. 1948. Ukopnici Petar Perić i Juro Perić.

 

GODINA 1949.

Perić Juro, sin Pere i Anđe r. Jokić. Supruga mu Ana r. Tokić. Umro 14. 07. 1949. u dobi od 60 godina od upale pluća. Sprovod vodio Milidrag Bujas, župnik i Karić Josip, svećenik.

Perić Gabrijel, sin Mate i Marte r. Šubarić, r. 10. 07. 1948. Umro 04. 10. 1949. od srdobolje. Ukopnici Marko Trakić i Marko Perić.

Perić Janja, kći Miće i Mare r. Cvitkušić. Umrla 14. 02. 1951. u dobi od 9 mjeseci od upale pluća. Pokopana 15. 02. 1951. Ukopnici Marko Zrakići Mato Perić.

 

GODINA 1952.

Perić Marko, sin Mate i Marte r. Šubarić. Umro 29. 12. 1952. od kašlja u dobi od 13 mjeseci. Pokopan 30. 12. 1952. Ukopnici Cvitkušić Marko i Cvitkušić Drago.

 

GODINA 1954.

Perić Mara r. Ravnjak, r. 08. 09. 1898. Muž joj Marko Perić. Umrla 19. 07. 1954. Od raka na stomaku. Pokopana 19. 07. 1954. Ukopnici Marijan i Mato Perić.

 

GODINA 1964.

Perić Mira, kći Mate i Mare r. Kovačević, r. 26. 09. 1964. Naglo umrla 29. 10. 1964. Pokopana 30. 10. 1964. Ukopnici Marko Cvitkušić i Marko Ikač.

 

GODINA 1966.

Perić Tadija, sin Petra. Supruga mu Anđa r. Majstorović. Rođen 05. 06. 1931. Naglo umro 25. 05. 1966. Pokopan 26. 05. 1966. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1971.

Perić Mara. Muž joj Petar Perić. Rođena 28. 02. 1898. Umrla 17. 09. 1971. od šlagiranosti. Pokopana 18. 09. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1972.

Perić Marko, sin Marka. Žena mu Mara r. Lozić. Rođen 1919. Umro 29. 11. 1972. od posljedica Drugog svjetskog rata. Pokopan 01. 12. 1972. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

Perić Ivo, supruga mu Kaja r ??? Umro u Podgorici.