Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME PETRIĆ, RADONJA

24. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME PETRIĆ

 

GODINA 1892.

Petrić Jela, kći Roke i Kate r. Perić, r. 20. 10. 1890. Umrla 12. 04. 1892. od ognjice i kašlja. Pokopana 13. 04. 1892. Ukopnici Pero Perić i Roko Petrić.

Petrić Angjelina, kći Roke i Kate r. Perić, r. 20. 10. 1890. Umrla 05. 04. 1892. od ognjice i kašlja. Pokopana 06. 04. 1892. Ukopnici Pero Marić i Mato Tokić.

 

PREZIME PETROVIĆ

 

GODINA 1918.

 

Petrović Stjepan. Supruga mu Ruža r. Jurilj. Umro 17. 06. 1918. u 26-oj godini od sušice. Pokopan 18. 06. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1966.

 

Petrović Anđa r. Kozomara, kći Bože. Muž joj Petrović Tomo. Rođena 1900. Umrla 30. 04. 1966. od raka. Pokopana 01. 05. 1966. Sprovod vodio Mijo Nikolić, kapelan.

 

PREZIME PIPUNIĆ

 

GODINA 1911.

Pipunić Bono, sin Marka i Ruže r. Stanušić, r. 05. 08. 1873. Umro 02. 03. 1911. od sušice. Pokopan 03. 03. 1911. Ukopnici Ivo Ivušić i Marko Perić.

 

GODINA 1971.

Pipunić Manda. Muž joj Jozo Pipunić. Rođena 20. 07.1906. Umrla 22. 107. 1971. od bolesti srca. Pokopana 23. 07. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME POPIĆ

 

GODINA 1887.

Popić Ana r. Ivušić. Suprug joj Anto Popić. Rođena 19. 05. 1858. Umrla 11. 02. 1887. od kapi u srce udarita. Pokopana 12. 02. 1887. Sprovod vodio Mato Oršolić, župnik

 

GODINA 1894.

Popić Manda, kći Antuna i Anne r. Ivušić, r. 14. 06. 1884., umrla 06. 12. 1894. od vratobolje. Pokopana 07. 12. 1894. Ukopnici Nikola Vranjkić i Ivan Tokić.

Popić Mato, sin Antuna i Anne r. Ivušić, r. 09. 10. 1896. Umro 12. 12. 1894. od nepoznate bolesti. Pokopan 13. 12. 1894. Ukopnici Mato Tokić i Marko Bajić.

 

GODINA 1918.

Popić Anđa r. Jagustin, muž joj Anto Popić, umrla 06. 03. 1918. u 60-oj godini od slabosti. Pokopana 07. 03. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1922.

Popić Marko, sin Marka i Ane, r. Bajić, r. 14. 04. 1922. Umro 26. 04. 1922. od vrućice. Pokopan 27. 04. 1922. Ukopnici Mato Bajić i Jozo Bajić.

 

GODINA 1936.

Popić Anto. Supruga mu Anđa r. Marinović. Rođen 20. 09. 1856. Umro 11. 11. 1936. od starosti. Pokopan 12. 11. 1936. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1942.

Popić Anto, sin Marka i Anice r. Bajić, r. 14. 04. 1919. Umro 03. 06. 1942. od vrućice. Pokopan 04. 06. 1942. Ukopnici Anto Andrić i Mato Bajić.

 

GODINA 1943.

Popić Marko. Supruga mu Ana r. Bajić. Rođen 01. 02. 1888. Umro 06. 01. 1943. od zaduhe. Pokopan 07. 01. 1943. Sprovod vodio Franjo Hren, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1945.

Popić Ana r. Bajić, kći Marka i Ane r. Pavić. Suprug joj Marko Bajić. Umrla 03. 03. 1945. u 52-oj godini od tifusa. Pokopana 04. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Popić Manda, kći Marka i Ane r. Bajić. Umrla od tifusa 24. 04. 1945. u 15-oj godini. Pokopana 25. 04. 1945. Ukopnici Marko Bajić i Jakov Bajić.

 

GODINA 1952.

Popić Zvonko, sin Ivke, r. 19. 08. 1952. Umro 08. 09. 1952. – slabost od rođenja. Pokopana 09. 09. 1952. Ukopnici Bilušić Mato i Popić Roko.

Popić Zvonko, sin Ivke, r. 19. 08. 1952. Umro 08. 09. 1952.- slabost od rođenja. Pokopan 09. 09. 1952. Ukopnici Bilušić Mato i Popić Roko.

 

GODINA 1955.

Popić Anđa, kći Roke i Kate r. Grgić. Umrla 10. 12. 1955. od prehlade. Pokopana 11. 12. 1955. Ukopnici Andrić Ilija i Andrić Niko.

 

PREZIME PRIMORAC

 

GODINA 1923.

Primorac Rudo, sin Mije i Ive r. Macan. Umro 16. 02. 1923. u dobi od 3 i pol godine od slabosti. Pokopan 17. 02. 1923. Ukopnici Nikola Radonjić i Marko Križić.

 

PREZIME PURKOVIĆ

 

GODINA 1893.

Purković Ivan. Supruga mu Kata r. Angjelović. Umro 20. 12. u 56-oj godini od nepoznate bolesti. Pokopan 21. 12. 1893. Sprovod vodio Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME RADONJA

 

GODINA 1895.

Radonja Petar, sin Tome i Marije Augustinović, r. 01. 03.1895. Umro 02. 03. 1895. od nepoznate bolesti. Pokopan 03. 03.1895. Ukopnici Toma Radonja i Marko Gagulić.

 

GODINA 1898.

Radonja Manda, kći Ive i Anđe r. Karlović. Umrla 20. 01. 1898. od ognja u 20-oj godini. Pokopana 21. 01. 1898. Ukopnici Ivo Ikač i Tomo Stanić.

 

GODINA 1905.

Radonja Manda r. Ravnjak. Muž joj Ivo Radonja. Umrla 06. 02. 1905. od zaduha u 60-oj godini. Pokopana 07. 02. 1905. Ukopnici Mato Šerić i Mijat Radonja.

 

GODINA 1908.

Radonja Pero, sin Mijata i Marije r. Šerić. Rođen 27. 06. 1908. Umro 16. 09. 1908. od rikavca. Pokopan 17. 09. 1908. Ukopnici Pero Andrić i Anto Stanić.

 

GODINA 1910.

Radonja Manda, kći Mate i Kate r. Šešić, r. 16. 06. 1905. Umrla 05. 07. 1910. Pokopana 06. 07. 1910. Ukopnici Pero Andrić i IvanGagulić.