Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ROKIĆ, SCHMIDT

29. ožujka 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME ROKIĆ

 

GODINA 1893.

Rokić Jela, kći Roke i Kate r. Perić, r. 03. 02. 1893. Umrla 07. 02. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopana 08. 02. 1893. Ukopnici Marić Petar i Josip Vukadin.

Rokić Roko, sin Roke i Kate r. Perić, r. 03. 02. 1893. Umro 07. 02. 1893. od nepoznate bolesti. Pokopan 08. 02. 1893. Ukopnici Petar Marić i Josip Vukadin.

 

GODINA 1907.

Rokić Mato, sin Mate i Ruže r. Stanić. Umro 16. 08. 1907. od slabosti u dobi od 2 sata. Pokopan 17. 08. 1907. Ukopnici Roko Rokić i Pero Marić.

 

GODINA 1908.

Rokić Mihovil, sin Roke i Kate r. Perić. Rođen 29. 04. 1894. Umro 07. 04. 1908. od sušice. Pokopan 08. 04. 1908. Ukopnici Pero i Marko Perić.

 

GODINA 1913.

Rokić Mato, sin Mate i Ruže r. Stanić, r. 27. 04. 1913. Umro 15. 08. 1913. od groznice. Pokopan 16. 08. 1913. Ukopnici Niko Andrijanić i Mato Rokić.

Rokić Mijat, sin Mate i Ruže r. Stanić, r. 29. 08. 1908. Umro 14. 11. 1913. od slabosti. Pokopan 15. 11. 1913. Ukopnici Ivan Cvitkušić i Pero Perić.

 

GODINA 1920.

Rokić Kata, kći Mate i Ruže r. Stanić, r. 21. 10. 1918. Umrla 18. 05. 1920. od kašlja. Pokopana 19. 05. 1920. Ukopnici Ilija Tokić i Nikola Marić.

 

GODINA 1923.

Rokić Ruža, r. Stanić. Suprug joj Mato Rokić. Rođena 10. 11. 1887. Umrla 27. 04. 1923. od vrućice. Pokopana 28. 04. 1923. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

 

GODINA 1924.

Rokić Kata r. Perić. Suprug joj Roko Rokić. Rođena 24. 06. 1860. Umrla 27. 01. 1924. od vrućice. Pokopana 28. 01. 1924. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

 

GODINA 1927.

Rokić Marko, sin Bože i Mare r. Kovačević, r.10. 06. 1922. Umro 25. 04. 1927. od prehlade. Pokopan 26. 04. 1927. Ukopnici Petar Perić i Marko Rokić.

Rokić Mato, sin Bože i Mare r. Kovačević, r. 15. 03. 1904. Umro 25. 01. 1927. od grlobolje. Pokopan 26. 01. 1927. Ukopnici Juro Pavić i Marko Tokić.

 

GODINA 1935.

Rokić Šima r. Bekavac. Suprug joj Roko Rokić. Umrla 14. 04. 1935. u 35-oj godini od sušice. Pokopana 15. 04. 1935. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1949.

Rokić Ilija, sin Jure i Jele r. Blatančić, r. 1927. Umro u prosincu 1949. u zatvoru u Sarajevu. Tamo i pokopan.

 

GODINA 1954.

Rokić Kaja, kći Marka i Janje r. Andrić, r. 01. 04. 1954. Umrla 09. 04. 1954. od nepoznate bolesti. Pokopana 10. 04. 1954. Ukopnici Rokić Roko i Ilija Perak.

 

GODINA 1957.

Rokić Roko, sin Roke i Kate r. Perić. Surpuga mu Mara r. Andrić. Rođen 1897. Umro 25. 10. 1957. od tumora na stomaku. Pokopan 26. 10. 1957. Sprovod vodio Anto Bajić, imenovani upravitelj župe Jelaške.

Rokić Juro, sin Roke i Kate r. Perić. Supruga mu Jela r. Čović. Rođen 1902. Umro 02. 02. 1957. od bubrežne i vodene bolesti. Pokopan 04. 02. 1957. Sprovod vodio Asmbrozije Benković, upravitelj župe.

 

GODINA 1974.

Rokić Kaja, kći Roke i Ruže r. Bekavac. Rođena 1954. Umrla 17. 12. 1974. od srčane kapi. Pokopana 19. 12. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

Rokić Mara r. Kovačević. Muž joj Božo Rokić. Rođena 1900. Umrla 24. 09. 1974. od srčane astme. Pokopana 25. 09. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan i Vincetić Branko, kapelan u Čardaku.

 

PREZIME SCHMIDT

 

GODINA 1892.

Schmidt Clementina, kći Sebastiana i Teresije r. Ofeifer, r. 10. 01. 1892. Umrla 29. 12. 1893. od vratobolje. Sprovod vodio Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1893.

Schmidt Franjo, sin Sebastiana i Terezije r. Ofeifer. Umro 08. 12. 1893. u 5-oj godini od vratobolje. Pokopan 09. 12. 1893. Sprovod vodio Jakov Božić, duhovni pomooćnik.