Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANUŠIĆ (1)

8. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME STANUŠIĆ (1)

 

GODINA 1987.

Stanušić Ivan, sin Mate i Ane r. Perković, rođen 17. 01. 1882. Umro 22. 12. 1887. od boginja u 6-oj godini. Pokopan 23. 12. 1887. Ukopnici Mato Tokić i Marko Burić.

 

GODINA 1888.

Stanušić Ivan. Supruga mu Pavlija r. Brdar. Rođen 29. 01. 1876. Umro 22. 05. 1888. od tifusa. Pokopan 23. 05. 1888. Sprovod vodio Mato Oršolić, župnik.

Stanušić Manda, kći Marka i Mare r. Tokić, rođena 01. 09. 1885. Umrla 28. 02. 1888. od boginja. Pokopana 29. 02. 1888. Ukopnici Marko Stanušić i Mato Tokić.

Stanušić Pejo. Supruga mu Mara r. Zelenović. Rođen 09. 07. 1915. Umro 15. 03. 1888. od prehlade. Pokopan 16. 03. 1888. Ukopnici Niko Stanušić i Mato Perak.

Stanušić Ruža, kći Jerka i Mare r. Pipunić, r. 09. 03. 1884. Umrla 24. 02. 1888. od boginja. Pokopana 25. 02. 1888. Ukopnici Marko Križić i Jerko Stanušić.

 

GODINA 1890.

Stanušić Pavlija r. Majić. Suprug joj Ivo Stanušić. Umrla 27. 01. 1890. u 60-oj godini pd grozničave hunjavice. Pokopana 28. 01. 1890. Sprovod vodio fra Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Stanušić Tadija. Supruga mu Kata r. Martinović. Umro 05. 01. 1890. u 55-oj godini od zaduhe. Pokopan 06. 01. 1890. Ukopnici Jerko Stanušić i Marko Stanušić.

 

GODINA 1891.

Stanušić Iljo, sin Marka i Šimice r. Šuver. Rođen 05. 09. 1890. Umro 10. 07. 1891. od bolesti naravne. Pokopan 11. 07. 1891. Ukopnici Marko Stanušić i Jerko Stanušić.

 

GODINA 1892.

Stanušić Jela, kći Marka i Šimice r. Šuver, r. 18. 02. 1892., umrla 15. 03. 1892. od razlade i kašlja. Pokopana 16. 02. 1892. Ukopnici Marko Perković i Mato Stanušić.

Stanušić Marija, kći Mate i Anne r. Mikulić, r. 01. 02. 1892. Umrla 28. 09. 1892. od nepoznate bolesti. Pokopana 29. 09. 1892. Ukopnici Jerko Stanušić i Marko Stanušić.

Stanušić Pavao, sin Jeronima i Marije r. Pipunić, r. 24. 08. 1890. Umro 07. 11. 1892. od srdobolje. Pokopan 08. 11. 1892. Ukopnici Marko Križić i Nikola Stanušić

Stanušić Petar, sin Nikole i Marije r. Križić, r. 22. 08. 1889. Umro 06. 10. 1892. od srdobolje. Pokopan 07. 10. 1892. Ukopnici Jerko Stanušić i Marko Križić.

Stanušić Ambroža, sin Nikole i Marije r. Križić, r. 13. 02. 1887. Umro 04. 10. 1892. od srdobolje. Pokopan 05. 10. 1892. Ukopnici Jerko Stanušić i Mato Tokić.

 

GODINA 1893.

Stanušić Marija r. Križić. Suprug joj Niko Stanušić. Umrla 05. 04. 1893. u dobi od 40 godina od sušice. Pokopana 06. 04. 1893. Sprovod vodio o. Grgo Došen, župnik.

 

GODINA 1894.

Stanušić Marija, kći Marka i Marije r. Tokić, umrla 01. 08. 1894. od vratobolje. U dobi 4 godine. Pokopana 02. 08. 1894. Ukopnici Josip Stanušić i Marko Stanušić.

 

GODINA 1895.

Stanušić Jeronim, sin Jeronima i Marije r. Pipunić. Umro od sušice 01. 11. 1895. u dobi od 15 godina. Pokopan 02. 11. 1895. Ukopnici Ilija Augustinović i Marko Tokić.

Stanušić Josip. Supruga mu Ana r. Pipunić. Umro 13. 10. 1895. u 50-oj godini od vrućice. Pokopan 14. 10. 1895. Ukopnici Mato Stanušić i Stjepan Stanušić.

 

GODINA 1896.

Stanušić Ivan, sin Marka i Kate r. Peranović, umro od slabosti 02. 02. 1896. u dobi od pola ure. Pokopan 03. 02. 1896. Ukopnici Marko Stanušić i Nikola Stanušić.

 

GODINA 1897.

Stanušić Ambroža, sin Marka i Šime r. Šuver, r. 17. 02. 1896. Umro 16. 06. 1897. od ospica. Pokopan 17. 06. 1897. Ukopnici Marko i Jerko Stanušić.

Stanušić Marija r. Majić. Suprug joj Niko Stanušić. Umrla 29. 03. 1897. u 38-oj godini od nutarnje ženske bolesti. Pokopana 30. 03. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Stjepan. Supruga mu Mara r. Martić. Umro 23. 12. 1897. od ognja u 50-oj godini. Pokopan 24. 12. 1897. Ukopnici Niko i Jerko Stanušić.

 

GODINA 1899.

Stanušić Kata, kći Marka i Mare r. Tokić. Umrla 27. 01. 1899. od slabosti u dobi od 12 dana. Pokopana 27. 01. 1899. Ukopnici Marko Stanušić i Ilija Augustinović.

Stanušić Niko, udovac. Umro 12. 05. 1899. Od debele bolesti u 47-oj godini. Pokopan 13. 05. 1899. Sprovod vodio fra Ilija Lacić, župnik.

 

GODINA 1900.

Stanušić Ivan, sin Jerka i Marije r. Pipunić. Umro 15. 05. 1900. od grlobolje u dobi od 4 godine. Pokopan 16. 05. 1900. Ukopnici otac i susjedi.

 

GODINA 1901.

Stanušić Franjo, sin Marka i Kate r. Peranović. Rođen 08. 11. 1901. Umro 23. 12. 1901. od kašlja. Pokopan 24. 12. 1901. Ukopnici Jerko i Anto Stanušić.

Stanušić Manda, kći Jerka i Mare r. Bajić. Umrla 21. 04. 1901. od slabosti u dobi od 2 i pol mjeseca. Pokopana 22. 04. 1901. Ukopnici otac i susjedi.

 

GODINA 1902.

Stanušić Marko. Supruga mu Mara r. Tokić. Umro 24. 11. 1902. od zaduha u 44-oj godini. Pokopan 26. 11. 1902. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1904.

Stanušić Luca, kći Marka i Mare r. Ivušić. Umrla 25. 10. 1904. od groznice u dobi od 5 mjeseci. Pokopana 26. 10. 1904. Ukopnici Domin i Ivan Perković.

 

GODINA 1905.

Stanušić Marko, sin Marka i Šime r. Šuver. Umro 17. 08. 1905. od probadanja u 2-oj godini. Pokopan 18. 08. 1905. Ukopnici Mato Stanušić i Ilija Jagustin.

 

GODINA 1908.

Stanušić Marija r. Domazet. Muž joj Jerko Stanušić. Umrla 05. 10. 1908. od kašlja u 50-oj godini. Pokopana 06. 10. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Pavka, kći Mate i Ane r. Mikulić. Rođena 22. 02. 1899. Umrla 30. 05. 1908. od groznice. Pokopana 31. 05. 1908. Ukopnici Ilija Jagustin i Jozo Križić.

 

GODINA 1909.

Stanušić Manda, kći Ante i Mare r. Šerić. Rođena 11. 10. 1909. Umrla 29. 10. 1909. od slabosti. Pokopana 30. 10. 1909. Ukopnici Pavo Gagulić i Anto Stanušić.

Stanušić Marija r. Šerić. Suprug joj Anto Stanušić. Umrla 13. 10. 1909. u porođaju u 36-oj godini. Pokopana 14. 10. 1909. Sprovod vodio Stjepan Gašparević, kapelan.

 

GODINA 1910.

Stanušić Mato. Supruga mu Ana r. Perković. Umro 14. 01. 1910. od zaduha u 67-oj godini. Pokopan 15. 01. 1910. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1912.

Stanušić Ilija, sin Marka i Kate r. Peranović, r. 05. 05. 1912. Umro 29. 06. 1912. Pokopan 30. 06. 1912. Ukopnici Marko Stanušić i Nikola Stanušić.

Stanušić Pavka, kći Joze i Mande r. Andrić, r. 13. 03. 1911. Umrla 29. 12. 1912. od padavice. Pokopana 30. 12. 1912.

 

GODINA 1913.

Stanušić Jerko, sin Marka i Kate r. Peranović, r. 23. 04. 1913. Umro 07. 05. 1913. od slabosti. Pokopan 08. 05. 1913. Ukopnici Niko Stanušić i Mato Stanušić.

Stanušić Jerko, sin Tome i  Kate r. Tolić, r. 15. 02. 1913. Umro 26. 02. 1913. od slabosti. Pokopan 27. 02. 1913. Ukopnici Nikola Stanušić i Marko Stanušić.

Stanušić Manda, kći Marka i Kate r. Peranović, r. 03. 05. 1913. Umrla 09. 05. 1913. od slabosti. Pokopana 10. 05. 1913. Ukopnici Niko Stanušić i Mato Stanušić.

 

U ARHIVU NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA VRHBOSANSKOG NEDOSTAJE 1914. GODINA

 

GODINA 1915.

Stanušić Lucija, kći Frane i Kate Barišić, r. 12. 08. 1914., umrla 16. 03. 1915. od nepoznate bolesti. Pokopana 17. 03. 1915. Ukopnici Pejo Burić i Ivo Gagulić.

 

GODINA 1916.

Stanušić Niko, sin Tome i Kate r. Tokić. Rođen 12. 01. 1916. Umro 15. 01. 1916. od slabosti. Pokopan 16. 01. 1916. Ukopnici Marko Stanušić i Mato Stanušić.

 

GODINA 1918.

Stanušić Ana. Suprug joj Ilija Stanušić, r. 20. 03. 1889. Umrla 21. 11. 1918. od vrućice. Pokopana 23. 11. 1918. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1920.

Stanušić Ana, kći Tome i Kaje r. Tokić, r. 12. 01. 1919. Umrla 11. 04. 1920. od rikavca. Pokopana 12. 04. 1920. Ukopnici Jozo Stanušić Markov i Jozo Stanušić Matin.

Stanušić Ilija. Supruga mu Ana r. Tokić. Rođen 21. 04. 1885. Umro 31. 03. 1920. od vodene bolesti. Pokopan 01. 04. 1920. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Jakov, sin Jerka i Anđe r. Pavić, r. 07. 11. 1919. Umro 19. 02. 1920. od groznice. Pokopan 20. 02. 1920. Ukopnici Tomo i Jozo Stanušić.

Stanušić Marko. Supruga mu Kaja r. Peranović. Umro 24. 10. 1920. u 50-oj godini od groznice. Pokopan 25. 10. 1920. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i dekan.

Stanušić Mato. Suruga mu Anica r. Patljak. Umro 04. 03. 1920. u 50-oj godini od zaduha. Pokopan 05. 03. 1920. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1923.

Stanušić Stjepan, sin Marka i Mare r. Ivušić. Rođen 13. 06. 1919. Umro 28. 04. 1023. od vrućice. Pokopan 29. 04. 1923. Ukopnici Šimo Marić i Marko Marić.

 

GODINA 1924.

Stanušić Ana, kći Mate i Ane r. Andrijanić, r. 27. 08. 1923. Umrla 05. 03. 1924. od slabosti. Pokopana 06. 03. 1924. Ukopnici Niko Lončar i Šimo Marić.

Stanušić Šima (ili Šimo) sin (ili kći) Mate i Ane r. Zrakić, r. 21.04. 1924. Umro (la) 24. 05. 1924. od slabosti. Pokopan-a 25. 05. 1924. Ukopnici Mato Stanušić i Jozo Stanušić.

 

GODINA 1925.

Stanušić Ivo, sin Joze i Mande r. Andrić, r. 10. 09. 1925. Umro 19. 09. 1925. od slabosti. Pokopan 20. 09. 1925. Ukopnici Jerko i Tomo Stanušić.

Stanušić Jerko. Supruga mu Jela r. Marić, r. 04. 09. 1855. Umro 25. 03. 1925. od kljenuti. Pokopan 26. 03. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik uz pratnju Josipa Božanovića, kapelana.

 

GODINA 1928.

Stanušić Marko, sin Mate i Ane r. Zrakić, r. 28. 06. 1928. Umro 10. 08. 1928. od groznice. Pokopan 09. 08. 1928. Ukopnici Jozo i Jerko Stanušić.

Stanušić Pero, sin Jerka i Angje Pavić, r. 08. 03. 1923. Umro 29. 03. 1928. od vrućice. Pokopan 30. 03. 1928. Ukopnici Jozo Stanušič i Pero Stanušić.

Stanušić Šima r. Šuver. Suprug joj Marko Stanušić. Umrla 15. 03. 1928. u 60-oj godini od vrućice. Pokopana 16. 03. 1928. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1929.

Stanušić Kata r. Šošić. Suprug joj Anto Stanušić. Umrla 24. 07. 1929. u 52-oj godini od vatre. Pokopana 25. 07. 1929. Ukopnici Marko i Mato Radonjić.

Stanušić Stjepan, sin Mate i Kate r. Andrijanić, r. 12. 09. 1927. Umro 18. 08. 1929. od srdobolje. Pokopan 19. 08. 1929. Ukopnici Marko Marić i Mato Tokić.

 

GODINA 1930.

Stanušić Danica, kći Joze i Mande r. Petričević, r. 17. 09. 1930. Umrla 26. 04. 1931. od vrućice. Pokopana 27. 04. 1930. Ukopnici Stjepan Jagustin i Roko Stanušić.

 

GODINA 1931.

Stanušić Anto. Supruga mu Kata r. ??? Rođen 04. 08. 1864. Umro 31. 12. 1930. od prehlade. Pokopan 01. 01. 1931. Ukopnici Mato Stanušić i Jozo Stanušić.

Stanušić Ruža, kći Roke i Mare r. Patljak, r. 29. 07. 1929. Umrla 09. 07. 1931. od vrućice. Pokopana 10. 07. 1931. Ukopnici Niko Stanušić i Jozo Stanušić.

Stanušić Mara, kći Marka i Lucije r. Stanušić, r. 09. 09. 1930. Umrla 09. 07. 1931. od vrućice. Pokopana 10. 07. 1931. Ukopnici Niko i Jozo Stanušić.

 

GODINA 1932.

Stanušić Ana r. Patljak. Suprug joj Mato Stanušić. Rođena 10. 01. 1869. Umrla 27. 01. 1932. od vodene bolesti. Pokopana 28. 01. 1932. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Kata, kći Joze i Mande r. Petričević, r. 04. 04. 1932. Umrla 10. 12. 1932. od vrućice. Pokopana 11. 12. 1932. Ukopnici Mato i Roko Stanušić.

Stanušić Lucija, kći Joze i Mande r. Petričević, r. 20. 04. 1920. Umrla 14. 04. 1932. od sušice. Pokopana 15. 04. 1932. Ukopnici Jerko Stanušić i Jozo Stanušić.

 

GODINA 1934.

Stanušić Dominik, sin Joze i Kate r. Perković. R. 28. 05. 1929. Umro 18. 02. 1934. od vrućice. Pokopan 19. 02. 1934. Ukopnici Pero i Ivo Stanušić.

Stanušić Ivo, sin Joze i Kate r. Perković, r. 31. 08. 1927. Umro 27. 02. 1934. od ospica. Pokopan 28. 02. 1934. Ukopnici Pero i Ivo Stanušić.

Stanušić Jela, kći Marka i Kate r. Marić, r. 11.03. 1934. Umrla 31. 07. 1934. od vrućice. Pokopana 01. 08. 1934. Ukopnici Mato i Marko Stanušić.

Stanušić Mara r. Tokić. Suprug joj Marko Stanušić. Rođena 27. 02.1964. Umrla 18. 03. 1934. od vrućice. Pokopana 19. 03. 1934. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1935.

Stanušić Jakov, sin Marka i Mare r. Ivušić, r. 03. 08. 1924. Umro 09. 05. 1935. od sušice. Pokopan 10. 05. 1935. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Mara r. Ivušić. Suprug joj Jakov Stanušić. Rođena 19. 09. 1909. Umrla 16. 10. 1935. od sušice. Pokopana 18. 09. 1935. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1936.

Stanušić Ilija, sin Joze i Mande r. Pertričević, r. 12. 09. 1936. Umro 25. 12. 1936. od vrućice. Pokopan 26. 12. 1936. Ukopnici Mato i Pero Stanušić.

Stanušić Kata r. Peranović. Suprug joj Marko Stanušić. Umrla 12. 10. 1936. od pluća u 67-oj godini. Pokopana 13. 10. 1936. Ukopnici Pero i Roko Stanušić.

Stanušić Ana r. Perković. Suprug joj Mato Stanušić. Rođena 03. 09. 1858. Umrla 17. 03. 1936. od starosti. Pokopana 18. 03. 1936. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Mara, kći Roke i Mare r. Patljak, r. 17. 06. 1935. Umrla 06. 04. 1936. od vrućice. Pokopana 07. 04. 1936. Ukopnici Niko i Marko Stanušić.

Stanušić Matija, kći Marka i Lucije r. Šubarić, r. 16. 01. 1935. Umrla 23. 01. 1936. od vrućice. Pokopana 24. 01. 1936. Ukopnici Niko i Pero Stanušić.