Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME STANUŠIĆ (2)

8. travnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME STANUŠIĆ (2)


GODINA 1937.

Stanušić Franjo, sin Marka i Luce r. Šubarić, r. 12. 01. 1937. Umro 22. 07. 1937. od slabosti. Pokopan 23. 07. 1937. Ukopnici Jakov i Roko Stanušić.

Stanušić Janja, kći Joze i Kate r. Perković, r. 12. 07. 1937. Umrla 13. 09. 1937. od slabosti. Pokopana 14. 09. 1937. Ukopnici Mato i Jozo Stanušić.

Stanušić Lucija r. Šubarić. Suprug joj Marko Stanušić. Rođena 08. 10. 1906. Umrla 18. 07. 1937. od sušice. Pokopana 19. 07. 1937. Sprovod vodio Franjo Bauer, svećenik.

Stanušić Manda, kći Ive i Ane r. Popić, r. 21. 04.1927. Umrla 09. 07. 1937. od groznice. Pokopana 10. 07. 1937. Ukopnici Pero Ramljak i Marko Stanušić.

Stanušić Marko. Supruga mu Šima r. Šuver. Rođen 27. 05. 1858. Umro 10. 07. 1937. od starosti. Pokopan 11. 07. 1937. Sprovod vodio Franjo Bauer, svećenik.

Stanušić Ruža, kći Marka i Kate r. Marić, r. 16. 12. 1931. Umrla 11. 07. 1937. od sušice. Pokopana 12. 07. 1937. Ukopnici Ilija Tokić i Mato Stanušić.

 

GODINA 1938.

Stanušić Pero, sin Mijata i Lucije r. Stanić, r. 18. 10. 1937. Umro 24. 02. 1938. od slabosti. Pokopan 25. 02. 1938. Ukopnici Jozo i Jerko Stanušić.

 

GODINA 1939.

Stanušić Andrija, sin Jerka i Anđe r. Perić, r. 25. 01. 1939. Umro 19. 02. 1939. od slabosti. Pokopan 20. 02. 1939. Ukopnici Roko i Mato Stanušić.

Stanušić Fabijan, sin Tome i Kate r. Tokić, r. 23. 04. 1936. Umro 19. 02. 1939. od kašlja. Pokopan 20. 02. 1939. Ukopnici Niko i Jozo Stanušić.

Stanušić Lucija, kći Joze i Mande r. Petričević, r. 02. 03. 1939. Umrla 23. 07. 1939. od vrućice. Pokopana 24. 07. 1939. Ukopnici Tomo i Jerko Stanušić.

Stanušić Marko, sin Marka i Kaje r. Marić, r. 12. 02. 1939. Umro 20. 02. 1939. od kašlja. Pokopan 21. 02. 1939. Ukopnici Ivo i Marko Stanušić.

Stanušić Niko, sin Marka i Kaje r. Peranović. U 25-oj, godini, 27. 12. 1939. Poginuo u svatovima. Pokopan 29. 12. 1939. Sprovod vodio Petar Živković, kapelan.

 

GODINA 1940.

Stanušić Janja, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 28. 07. 1938. Umrla 09. 10. 1940. od slabosti. Pokopana 10. 10. 1940. Ukopnici Pero Stanušić i Mato Andrić.

Stanušić Juro, sin Jakova i Kate r. Pavić, r. 03. 12. 1940. Umro 04. 12. 1940. od slabosti. Pokopan 05. 12. 1940. Ukopnici Jerko i Mato Stanušić.

Stanušić Kaja, kći Mate i Mande r. Burić, r. 30. 04. 1940. Umrla 12. 09. 1940. od slabosti. Pokopana 13. 09. 1940. Ukopnici Marko Stanušić i Ivo Burić.

Stanušić Manda, kći Jerka i Anđe r. Pavić, r. 29. 05. 1940. Umrla 01. 11. 1940. od slabosti. Pokopana 02. 11. 1940. Ukopnici Roko Stanušić i Jozo Stanušić.

Stanušić Tomo. Supruga mu Kata r. Omazić. Rođen 30. 07. 1916. Umro 07. 09. 1940. od grčeva. Pokopan 08. 09. 1940. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1941.

Stanušić Kata r. Marić. Suprug joj Marko Stanušić. Rođena 14. 01. 1910. Umrla 20. 01. 1941. od zapalenja porebrica. Pokopana 21. 01. 1941. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Niko, sin Marka i Kate r. Andrić, r. 29. 09. 1941. Umro 16. 11. 1941. od slabosti. Pokpan 17. 11. 1941. Ukopnici Marko i Jozo Stanušić.

 

GODINA 1942.

Stanušić Ana, kći Marka i Kate r. Andrić, r. 17. 05. 1935. Umrla 07. 10. 1942. od slabosti. Pokopana 08. 10. 1942. Ukopnici Ivo i Jozo Stanušić.

Stanušić Tomo. Supruga mu Kata r. Tokić. Rođen 22. 09. 1886. Umro 18. 12. 1942. Pokopan 19. 12. 1942. Sprovod vodio Franjo Jurić župnik.

 

GODINA 1943.

Stanušić Kata r. Barišić. Suprug joj Franjo Stanušić. Rođena 08. 09. 1871. Umrla 26. 10. 1943. od staračke bolesti. Pokopana 27. 10. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Stanušić Mara r. Patljak. Suprug joj Stanušić Roko. Rođena 22. 04. 1889. Umrla 11. 05. 1943. od vrućice. Sprovod vodio Petar Grgić, kapelan.

Stanušić Ruža, kći Roke i Mare r. Patljak, r. 27. 04. 1943. Umrla 05. 05. 1943. od slabosti. Pokopana 06. 05. 1943. Ukopnici Stanušić Marko i Jerko.

 

GODINA 1944.

Stanušić Ivo, domobran, sin Mate i Ane r. Zrakić, r. 21. 01. 1921. Supruga mu Anđa r. Jagustin. Po saopćenju vojnoredarstvenog zapovjedništva poginuo 02. 104. 1944. kod Otočca i pokopan u glavnom groblju Vrhovine u Otočcu.

Stanušić Ivo, sin Roke i Mare r. Patljak, r. 18. 10. 1921. Ubijen od partizana 14. 09. 1944. Pokopan 16. 09. 1944. Ukopnici Marko Stanušić i Niko Stanušić.

Stanušić Klara r. Marković, kći Kći Mate i Anice r. Križić, r. 27. 10. 1876. Umrla 19. 02. 1944. od gripa. Pokopana 20. 02. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

Stanušić Pero, sin Tome i Kaje r. Tokić, r. 21. 07. 1911. Supruga mu Sofija r. Šubarić. Ubijen od partizana 14. 09. 1944. Pokopan 16. 09. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1945.

Stanušić Ana r. Popić, kći Andrije i Ane r. Bičvić, r.25. 02. 1909. Suprug joj Ivo Stanušić. Umrla 06. 03. 1945. od tifusa. Pokopana 07. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Stanušić Ilija, sin Mate i Ane r. Zrakić. Umro od vrućice 07. 04. 1945. u 7-oj godini. Pokopan 08. 04. 1945. Ukopnici Pero Stanušić i Ivo Križić.

Stanušić Kaja, kći Marka i Kaje r. Andrić. Umrla 17. 03. 1945. od tifusa u dobi od 2 godine. Pokopana 18. 03. 1945. Ukopnici Ivo i Mato Stanušić.

Stanušić Lucija r. Vidoš, kći Jakoba i Ane r. Marić. Suprug joj Nikola Stanušić. Umrla 15. 05. 1945. od tifusa. Pokopana 16. 05. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Lucija, kći Pere i Sofije r. Šubarić. Umrla 14. 06. 1945. od slabosti u dobi od 1 mjeseca. Pokopana 15. 06. 1945. Ukopnici Mato Stanušić i Augustin Stanušić.

Stanušić Mara r. Ivušić, kći Mate i Mande r. Ravnjak. Suprug joj Marko Stanušić. Umrla 12. 02. 1945. od tifusa u 66-oj godini. Pokopana 13. 02. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Stanušić Marko, sin Marka i Kaje r. Peranović. Supruga mu Kata r. Andrić. Ubijen od partizana 02. 06. 1945. u 31-oj godini. Pokopan od partizana u njivi Saliha Suljića kod rupače. Svjedok Marko Šiškić iz Čardaka koji ga je mrtvog vidio.

Stanušić Marko, sin Mate i Ane r. Perković. Supruga mu Mara r. Ivušić. Umro 03. 05. 1945. u 65-oj godini od pjegavca. Pokopan 04. 05. 1945. Ukopnici Ilija Tokić i Mato Popić.

Stanušić Mato, sin Roke i Mare r. Patljak. Poginuo kod Odžaka 12. 05. 1945. u borbi s partizanima u 20-oj godini. Pokopan u groblju u Balegovcu 13. 05. 1945. Ukopnici Roko Stanušić i Marko Stanušić.

Stanušić Mijat, sin Ilije i Ane r. Tokić. Supruga mu Luca r. Stanić. 12. 04. 1945. Podlegao ranama zadobivenim u borbi u Garevcu u 28-oj godini. Pokopan u balegovačkom  groblju 13. 04. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, kapelan.

Stanušić Niko, sin Nike i Mare r. Stanić. Umro od slabosti 03. 04. 1945. u dobi od 8 mjeseci. Pokopan 04. 04. 1945. Ukopnici Augustin Jagustin i Mijat Stanušić.

 

GODINA 1948.

Stanušić Mara, kći Joze i Mande r. Petričević,  r. 23. 02. 1948. Umrla 03. 03. 1948. od slabosti. Pokopana 04. 03. 1948. Ukopnici Jerko Stanušić i Pavo Stanušić.

Stanušić Stanislav, sin Ive i Janje r. Marić, r. 19. 07. 1948. Umro 26. 08. 1948. od nepoznate bolesti. Pokopan 27. 08. 1948. Ukopnici Stanušić Jozo i Stanušić Jerko.

 

U ARHIVU NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA VRHBOSANSKOG NEDOSTAJE 1949. GODINA

 

GODINA 1950.

Stanušić Manda r. Andrić, kći Ilje i Ruže r. Mašić. Suprug joj Jozo Stanušić. Rođena 1888. Umrla 21. 07. 1950. od kapi. Pokopana 22. 07. 1950. Sprovod vodio Josip Vidaković, upravitelj župe.

 

GODINA 1951.

Stanušić Ana, kći Ilije i Sarajke r. Bajić, r. 1941. Umrla 11. 01. 1951. od upale pluća. Pokopana 12. 01. 1951. Ukopnici Stjepan Jagustin i Jerko Stanušić.

 

GODINA 1954.

Stanušić Anđa r. Pavić, r. 1896. Suprug joj Stanušić Jerko. Umrla od slabosti srca 11. 08. 1954. Pokopana 12. 08. 1954. Sprovod vodio Miroslav Petrović, župnik u Pećniku.

Stanušić Pavo, sin Marka i Kate r. Andrić, r. 1939. Utopio se 14. 08. 1954. Pokopan 15. 08. 1954. Ukopnici Jozo Stanušić i Nikola Stanušić.

 

GODINA 1955.

Stanušić Roko, sin Nikole i Luce r. Ilić, r. ?? 04. 1953. Umro 02. 03. 1955. od prehlade. Pokopan 03. 03. 1955. Ukopnici Stanušić Ivo i Jagustin Ivo.

 

GODINA 1956.

Stanušić Anica, kći Ive i Janje r. Marić. Rođena 19. 04. 1954. Umrla 26. 12. 1956. od krzamaka. Pokopana 27. 12. 1956. Ukopnici Augusin Stanušić i Anto Stanušić.

Stanušić Marko, sin Ive i Antonije r. Oroz. Rođen 24. 03. 1956. Umro 22. 09. 1956. od upale i slabosti od rođenja. Pokopan 23. 09. 1956. Ukopnici Nikola i Mato Stanušić.

Stanušić Mato. Supruga mu Anica r. Andrijanić. Rođen 13. 08. 1899. Umro 22. 10. 1956. od čira na želudcu. Pokopan 23. 10. 1956. Sprovod vodio Petar Krajina, kapelan.

Stanušić mrtvorođeno, Augustina i Mande r. Perić. Umrlo 26. 09. 1956. Pokopano 26. 09. 1956. Ukopnik Mato Stanušić Nikin.

 

GODINA 1957.

Stanušić Mara. Suprug joj Marko Stanušić. Rođena 1930. Umrla 11. 05. 1957. od TBC pluća. Pokopana 12. 05. 1957. Sprovod vodio Ambrozije Benković, ćupnik.

 

GODINA 1958.

Stanušić Jozo, sin Marka. Supruga mu Manda r. Petričević. Rođen 1900. Umro 12. 05. 1958. od TBC-a. Pokopan 13. 05. 1958. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1959.

Stanušić Kaja r. Tokić, kći Mijata. Suprug joj Tomo Stanušić. Rođena 1894. Umrla 31. 03. 1959. od srčane kapi. Pokopana 01. 04. 1959. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

Stanušić Kata r. Pavić, kći Jure Pavića, r. 1914. Muž joj Jakov. Umrla 30. 03. 1959. od TBC-a. Pokopana 31. 03. 1959. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1960.

Stanušić Ivo, sin Marka. Supruga mu Ana r. Mijatović. Rođen 1908. Umro 02. 05. 1960. od TBC-a. Pokopan 03. 05. 1960. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

Stanušić Jozo, sin Mate. Supruga mu Manda r. Andrić. Rođen 12. 01. 1890. Umro 11. 02. 1960. od šećerne bolesti. Pokopan 12. 02. 1960. Sprovod vodili Mijo Thon, župnik i Nikola Burić, župnik u Žabljaku.

 

GODINA 1963.

Stanušić Marko, sin Ive. Rođen 30. 05. 1952. Umro 08. 07. 1963. od upale pluća. Pokopan 09. 07. 1963. Ukopnici Marijan Stanić i Pero Stanušić.

 

GODINA 1964.

Stanušić Mara, r. Brandić, kći Bartola. Suprug joj Pero Stanušić. Umrla u 62-oj godini 05. 05. 1964. od slabosti srca. Pokopana 06. 05. 1964. Ukopnici Nikola Stanušić i Ivo Stanušić.

 

GODINA 1965.

Stanušić Anica r. Andrijanić, kći Nike. Suprug joj Mato Stanušić. Rođena 13. 07. 1900. Umrla 24. 04. 1965. od nepokretnosti (sedam godina bila nepokretna). Pokopana 25. 04. 1965. Sprovod vodio Mato Tokić, kapelan.

 

GODINA 1969.

Stanušić Mara. Muž joj Niko Stanušić. Rođena 1905. Umrla 17. 09. 1969. od slabosti. Pokopana 18. 09. 1969. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1970.

Stanušić Janja. Muž joj Ivo. Rođena 1924. Umrla 27. 12. 1970. od bolesti srca. Pokopana 29. 12. 1970. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

GODINA 1971.

Stanušić Ivo, sin Ive. Rođen 07. 06. 1936. Poginuo u saoabraćajnoj nesreći 22. 05. 1971. Pokopan u Bačkoj Palanki 23. 05. 1971.

 

GODINA 1972.

Stanušić Manda. Muž joj Jozo Stanušić. Rođena 1899. Umrla 23. 12. 1972. od bolesti bubrega. Pokopana 24. 12. 1972. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

Stanušić Mato, sin Marka. Žena mu Anica r. Zrakić. Rođen 1897. Umro 08. 06.1972. od raka u grlu. Pokopan 09. 06. 1972. Sprovod vodio Josip Janjić,kapelan.

 

GODINA 1973.

Stanušić Jerko, sin Marka. Žena mu Anđa r. Pavić. Rođen 1896. Umro 07. 06. 1973. od starosti. Pokopan 08. 06. 1973. Sprovod vodio dr. Josipović Filip, profesor, Janjić Josip, kapelan i Mijo Thon, župnik.

 

GODINA 1974.

Stanušić Anica. Suprug joj Mato. Rođena 1897. Umrla 02. 07. 1974. od starosti i visokog tlaka. Pokopana 03. 07. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan i Branko Vincetić, kapelan u Čardaku.