Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ŠUVER, TAKAČ, TOKIĆ (1)

14. travnja 2014.
Pripremioi: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME ŠUVER

 

GODINA 1952.

Šuver Mara r. Lukić. Muž joj Ivo Šuver. Umrla 20. 02. 1952. od slabosti u 63-oj godini. Pokopana 21. 02. 1952. Ukopnici Luka Martinović i Marijan Lukić.

 

PREZIME TAKAČ

 

GODINA 1898.

Takač Julka, kći Mije i Ane r. Lukić, r. u Mađarskoj, živjela u Žabaru. Umrla u Garevcu 26. 01. 1898. u dobi od 2 godine. Pokopana 27. 01. 1898. Ukopnici Mijo Takač i Šimo Marić.

 

GODINA 1900.

Takacz Erža, kći Mihovila i Ane r. Lukacsa. Umrla 20. 04. 1900. od vodene bolesti u dobi od 8 godina. Pokopana 21. 04. 1900. Ukopnici otac i susjedi.

 

GODINA 1912.

Takač Ana. Suprug joj Mihael Takač. Umrla 03. 01. 1912. od otrovanja krvi u 50-oj godini. Pokopana 04. 01. 1912. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1920.

Takač Mijo, umro u 68-oj godini od nepoznate bolesti. Pokopan 05. 12. 1920. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1927.

Takač Mara, kći Mije i Fanike r. Kopić (s puste – pustare – Dungjerski) r. 04. 01. 1927. Umrla 11. 01. 1927. od slabosti. Pokopana 12. 01. 1927. Ukopnici Stjepan Takač i Tomo Radonjić.

 

PREZIME TOKIĆ

 

GODINA 1885.

Tokić Ivka, kći Ive i Ane r. Šubarić, umrla 06. 04. 1885. od ognja u dobi od 6 mjeseci. Pkopana 07. 04. 1885. Nisu zvali svećenika.

 

GODINA 1887.

Tokić Ruža, kći Mijata i Mande r. Martinović, rođena 04. 03. 1882. Umrla od tifusa 02. 01.1887. u dobi od 4 godine. Pokopana 03. 01. 1887. Ukopnici Mijat Tokić i Ivan Pavić

 

GODINA 1888.

Tokić Ruža, kći Ivana i Ane r. Šubarić, rođena 04. 06. 1869. Umrla 12. 03. 1888. od boginja. Pokopana 13. 03. 1888. Ukopnici Ivo Tokić i Ivić Andrić.

 

GODINA 1891.

Tokić Ivan, sin Ive i Anice r. Šubarić, umro 28. 02. 1891. u dobi od 5 mjeseci od bolesti kašlja rikavca. Pokopan 01. 03. 1891. Ukopnici Ivo Andrić i Niko Vranjkić.

Tokić Jela, kći Pere i Ruže r. Augustinović. Umrla 22. 02. 1891. u 7-oj godini od bolesti rikavca. Pokopana 23. 03. 1891. Ukopnici Pero Tokić i Ilija Andrić.

 

GODINA 1892.

Tokić Angja, kći Ivana i Anne r. Šubarić, r. 10. 02. 1892. Umrla 27. 05. 1892. Od nepoznate bolesti. Pokopana 28. 05. 1892. Ukopnici Pavo Andrić i Ivan Tokić.

Tokić Josip. Supruga mu Lucija r. Burić. Umro 28. 09. 1892. u 65-oj godini od nepoznate bolesti. Pokopan 29. 09. 1892. Ukopnici Ivan Marić i Roko Juran.

Tokić Stjepan, sin Mijata i Mande r. Martinović, r. 08. 04. 1891. Umro 04. 04. 1892. od ognjice i kašlja. Pokopan 05. 04. 1892. Ukopnici Ivo Perković i Pero Tokić.

 

GODINA 1893.

Tokić Ruža r. Augustinović. Suprug joj Petar Tokić. Umrla 13. 04. 1893. u 32-oj godini od nepoznate bolesti. Pokopana 14. 02. 1893. Ukopnici Marko Tokić i Ilija Augustinović.

Tokić Ruža, kći Mihovila i Mande r. Martinović. Umrla 08. 02. 1893. u dobi od 24 ure od nepoznate bolesti. Pokopana 09. 02. 1893. Ukopnici Petar Tokić i Marko Perković.

 

GODINA 1894.

Tokić Jakov. Supruga mu Anna r. Cvitkušić. Umro 03. 03. 1894. od iznemogle starosti u 70-oj godini. Pokopan 04. 03. 1894. Sprovod vodio o. Jakov Božić, duhovni pommoćnik.

Tokić Jeronim, sin Ivana i Anne r. Šubarić, umro 26. 01. 1894. u dobi od 6 godina od vratobolje. Pokopan 27. 01. 1894. Ukopnici Ivan Tokić i Stjepan Lukač.

 

GODINA 1895.

Tokić Josip, sin Marka i Šimice r. Bajić, r. 28. 01. 1889., umro 27. 02. 1895. od nepoznate bolesti. Pokopan 28. 02. 1895. Ukopnici Mato Tokić i Nikola Tokić.

Tokić Jozo, sin Nike i Ruže r. Patljak, r. 23. 05. 1895. Umro 19. 12. 1897. od ospica. Pokopan 20. 12. 1895. Ukopnici Mato i Niko Tokić.

 

GODINA 1897.

Tokić Ivo. Supruga mu Manda r. Andrić. Umro 16. 01. 1897. u 50-oj godini od ognjice. Pokopan 17. 01. 1897. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1898.

Tokić Mijo. Supruga mu Manda r. Martinović. Umro 03. 05. 1898. od kašlja u 38-oj godini. Pokopan 04. 05. 1898. Sprovod vodio Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1899.

Tokić Marko, sin Nikole i Ruže r. Mikulić. Umro 17. 02. 1899. od slabosti u dobi od 3 mjeseca. Pokopan 18. 02. 1899. Ukopnici Marko Tokić i Pero Marić.

Tokić Petar, sin Nike i Ruže r. Mikulić. Rođen 27. 01. 1893. Umro 08. 05. 1899. od groznice. Pokopan 09. 05. 1899. Ukopnici Pero Marić i Marko Marić.

GODINA 1900.

Tokić Antun, sin Bone i Marije r. Pavić. Umro 20. 10. 1900. od slabosti u dobi od 8 dana. Pokopan 21. 10. 1900. Ukopnici otac i susjedi.

 

GODINA 1902.

Tokić Ivan, sin Pere i Marije r. Jurić. Umro 21. 03. 1902. od kašlja u dobi od 2 godine. Pokopan 22. 03. 1902. Ukopnici Marko Perković i Marko Križić.

Tokić Nikola, sin Mate i Anđe r. Stanić. Umro 15. 01. 1902. od kašlja u dobi od 2 i pol godine. Pokopan 16. 01. 1902. Ukopnici Marko i Mato Tokić.

 

GODINA 1903.

Tokić Josip, sin Bone i Mare r. Pavić. Umro 16. 03. 1903. od bolesti zuba u dobi od 6 godina. Pokopan 17. 03. 1903. Ukopnici Jozo Marković i Ivan Šerić.

 

GODINA 1904.

Tokić Kata, kći Bone i Mare r. Pavić. Umrla 03. 05. 1904. od sušice u 17-oj godini. Pokopana 04. 05. 1904. Ukopnici Nikola Tokić i Filip Bajić.

Tokić Pero, sin Bone i Mare r. Pavić. Umro 22. 04. 1904. od sušice u 25-oj godini. Pokopan 23. 04. 1904. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1905.

Tokić Pero. Supruga mu Mara r. Jurić. Umro 25. 04. 1905. od groznice u 45-oj godini. Pokopan 26. 04. 1905. Ukopnici Ivan i Ilija Jagustin.

Tokić Ruža r. Studenović. Muž joj  Jakov Tokič. Umrla 06. 01. 1905. u 70-oj godini od starosti. Pokopana 07. 01. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Tokić Sofija, kći Marka i Angje r. Cvitkušić. Umrla 27. 09. 1905. od groznice u dobi od dvije nedjelje. Pokopana 28. 09. 1905. Ukopnici Marko Tokić i Andrija Cvitkušić.

 

GODINA 1906.

Tokić Anto, sin Blaža i Jele r. Martinović. Umro 02. 04. 1906. od slabosti u dobi od 2 nedjelje. Pokopan 03. 04. 1906. Ukopnici Mato Bajić i Jozo Andrić.

Tokić Manda, kći Marka i Mande r. Bajić. Umrla 08. 03. 1906. od slabosti u dobi od jednog dana. Pokopana 09. 03. 1906. Ukopnici Marko Tokić i Filip Bajić.

 

GODINA 1907.

Tokić Damjan, sin Blaža i Jele r. Martinović. Umro 06. 09. 1907. od slabosti u dobi od tri dana. Pokopan 07. 09. 1907. Ukopnici Blaž Tokić i Toma Bajić.

Tokić Kata r. Bajić. Suprug joj Marko Tokić. Umrla 04. 03. 1907. u porodu u 25-oj godini. Pokopana 05. 03. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Tokić Manda r. Andrić. Muž joj Ivo Tokić. Umrla 03. 04. 1907. od starosti u 85-oj godini. Pokopana 04. 04. 1907. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Tokić Margarita, kći Nikole i Ruže r. Mikulić. Umrla 01. 11. 1907. od fraza u dobi od jedne i pol godine. Pokopana 02. 11. 1907. Ukopnici Nikola Cvitkušić i Marko Kovač.

 

GODINA 1908.

Tokić Ilija, sin Marka i Angje r. Cvitkušić. Rođen 10. 01. 1908. Umro 30. 07. 1908. od groznice. Pokopan 31. 07. 1908. Ukopnici Andrija Cvitkušić i Iljo Perak.

Tokić Marko, sin Marka i Brigite r. Šubarić. Rođen 05. 09. 1908. Umro 19. 11. 1908. od slabosti. Pokopan 20. 11. 1908. Ukopnici Marko Tokić i Blaž Bajić.

 

GODINA 1911.

Tokić Kata r. Jurilj. Suprug joj Božo Tokić. Rođena 07. 07. 1876. Umrla 29. 05. 1912. od otrovanja krvi. Pokopana 30. 05. 1911. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ruža, kći Bože i Kate r. Jurilj, r. 24. 09. 1908. Umrla 07. 04. 1911. od slabosti. Pokopana 08. 04. 1911. Ukopnici Jakob Perković i Mato Tokić.

 

GODINA 1912.

Tokić Ruža, kći Blaža i Jele r. Martinović, r. 10. 05. 1911. Umrla 27. 07. 1912. od ospica. Pokopana 28. 07. 1912. Ukopnici Marko Tokić i Pejo Marić.

 

GODINA 1915.

Tokić Ivo, sin Marka i Birgite r. Šubarić, r. 21. 07. 1912., umro 17. 04. 1915. od grlobolje. Pokopan 18. 04. 1915. Ukopnici Anto Bajić i Bono Bajić.

Tokić Jela r. Martinović, suprug joj Blaž Tokić, r. 24. 09. 1983., umrla 13. 02. 1915. od tifusa. Pokopana 14. 02. 1915. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Tokić Kata, kći Ive i Mare r. Petričević, r. 17. 09. 1914., umrla 17. 04. 1915. od vrućice. Pokopana 18. 04. 1915. Ukopnici Mato Tokić i Roko Rokić.

 

GODINA 1916.

Tokić Marko, supruga mu Šimica r. Bajić. Umro 21. 02. 1916. od sušice u 67-oj godini. Pokopan 22. 02. 1916. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1917.

Tokić Cecilija, kći Mate i Ane r. Juroš. Rođena 22. 02. 1914. Umrla 16. 05. 1917. od nepoznate bolesti. Pokopana 17. 05. 1917. Ukopnici Jozo Antić i Roko Rokić.

Tokić Mato, sin Mate i Anđe r. Lukač, r. 27. 04. 1915. Umro 29. 01. 1917. od kašlja. Pokopan 30. 01. 1917. Marko Perković i Ilija Jagustin.

 

GODINA 1918.

Tokić Marko. Supruga mu Birđa r. Šubarić, umro 27. 03. 1918. u 43-oj godini od malarije. Pokopan 28. 03. 1918. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1921.

Tokić Mato. Supruga mu Angja r. Stanić. Umro 11. 08. 1921. u 63-oj godini od sušice. Pokopan 12. 08. 1921. Sprovod vodio don Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1922.

Tokić Ana r. Marić. Suprug joj Ilija Tokić. Rođena 25. 09. 1888. Umrla 03. 10. 1922. u porodu. Pokopana 04. 10. 1922. Sprovod vodio Andrija Franješ, kapelan.

Tokić Mato, sin Ilije i Ane r. Marić, r. 17. 09. 1921. Umro 11. 01. 1922. od slabosti. Pokopan 12. 01. 1922. Ukopnici Ilija Tokić i Pero Tokić.

 

GODINA 1923.

Tokić Bariša, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, r. 26. 04. 1923. Umrla 29. 04. 1923. Od slabosti – prijerođena. Umrla 29. 04. 1923. Pokopana 30. 04. 1923. Ukopnici Marko Tokić i Pero Marić.

Tokić Bono. Žena mu bivša Mara r. Gavrić. Rođen 09. 08. 1859. Umro 01. 06. 1923. od kašlja. Pokopan 02. 06. 1923. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

Tokić Mara r. Bičvić. Suprug joj Jakob Tokić. Rođena 04.05. 1896. Umrla 22. 02. 1923. od sušice. Pokopana 23. 02. 1923. Sprovod vodio Marko Mikić, kapelan.

Tokić Marko, sin Marka i Marte r. Markotić, r. 23. 06. 1917. Umro 10. 03. 1923. od groznice. Pokopan 11. 03. 1923. Ukopnici Marko Radonjić i Niko Zelić.

 

GODINA 1924.

Tokić Ivan. Supruga mu Ana r. Šubarić. Rođen 30. 01. 1862. Umro 21. 03. 1924. od kašlja. Pokopan 22. 03. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Tokić Jakob, sin Mate i Ane r. Juroš, r. 05. 02. 1913. Umro 26. 12. 1924. – utopio se. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik i dekan.

Tokić Mara, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, r. 12. 03. 1924. Umrla 10. 08. 1925. od srdobolje. Pokopana 11. 08. 1924. Ukopnici Pero Marić i Anto Tokić.

Tokić Mara, kći Marka i Kate r. Pejić, r. 06. 05. 1924. Umrla 14. 07. 1924. od slabosti. Pokopana 15. 07. 1924. Ukopnici Jozo Antić i Nikola Marić.

 

GODINA 1925.

Tokić Blaž, sin Marka i Mande r. Stanušić, r. 22. 08. 1925. Umro 24. 08. 1924. od slabosti. Pokopan 25. 08. 1925. Ukopnici Blaž Tokić i Marko Stanušić.

Tokić Ivo, sin Jakoba i Ane r. Jurić, r. 07. 11. 1924. Umro 13. 10. 1925. od slabosti. Pokopan 14. 10. 1925. Ukopnici Mato Lukač i Bono Tokić.

Tokić Mato. Supruga mu Angja r. Lukač. Rođen 27. 08. 1886. Umro 14. 04. 1925. od sušice. Pokopan 15. 04. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Tokić Šima, kći Marka i Angje r. Mikulić, r. 17. 07. 1925. Umrla 20. 07. 1925. od slabosti. Pokopana 22. 07. 1925. Ukopnici Ivo Tokić i Božo Rokić.

 

GODINA 1926.

Tokić Ana r. Šubarić. Suprug joj Ivan Tokić. Umrla 21. 03. 1926. u 70-oj godini od zaduha. Pokopana 22. 03. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik uz pratnju Janka Kotnika sveć. mariborske biskupije.

Tokić Kata, kći Blaža i Mare r. Cvitkušić, r. 19. 01.1924. Umrla 24. 08. 1926. od ospica. Pokopana 25. 08. 1926. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Tokić Manda, kći Marka i Marte r. Markotić, r. 01. 07. 1923. Umrla 18. 07. 1926. od padavice. Pokopana 19. 07. 1926. Ukopnici Marto Lukač i Bono Bajić.

Tokić Mara, kći Jakoba i Ruže r. Perković, r. 03. 06. 1912. Umrla 18. 03. 1926. od sušice. Pokopana 19. 03. 1926. Ukopnici Mato Lukač i Mato Zelić.

Tokić Mara, kći Marka i Marte Markotić, r. 23. 10. 1920. Umrla 19. 09. 1926. od srdobolje. Pokopana 20. 09. 1926. Ukopnici Blać Tokić i Bono Bajić.

Tokić Manda, kći Blaža i Mare r. Cvitkušić, r. 28. 01. 1922. Umrla 24. 08. 1926. od ospica. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.