Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME TOMIĆ - ZEČEVIĆ

6. svibnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME TOMIĆ

 

GODINA 1945.

Tomić Ivka r. Ravnjak, kći Jakoba i Ruže r. Marić. Suprug joj Blaž Tomić. Umrla od tifusa 12. 06. 1945. u 42-oj godini. Pokopana 13. 06. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME TORBINOVIĆ

 

GODINA 1894.

Torbinović Anna r. Gašić. Suprug joj Jakov Torbinović. Umrla 24. 03. 1894. u dobi od 70 godina od iznemogle starosti. Pokopana 25. 03. 1894. Sprovod vodio o. Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME TUNJEĐEVIĆ

 

GODINA 1913.

Tunjeđević Čikić Pero. Umro 03. 04. 1913. Od kljenuti. Pokopan 04. 04. 1913. Ukopnici Ivo Perković i Mato Relotić. Radi pomanjkanja isprava i podataka rubrike neispunjene.

 

PREZIME VARGA

 

GODINA 1944.

Varga Aleksandar. Supruga mu Ana r. Vuković. Ubijen od partizana 28. 02. 1944. i zatrpan u Kostića-Mitrovića bari. Mrtvo tijelo pronađeno u Kostića-Mitrovića bari i preneseno u modričko groblje 08. 05. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME VIDOŠ

 

GODINA 1923.

Vidoš Jakob. Supruga mu Ana r. Marić. Rođen 13. 08. 1845. Umro 28. 04. 1923. od starosti. Pokopan 28. 04. 1923. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

 

PREZIME VINZEL

 

GODINA 1893.

Vinzel Franjica, kći Mihovila i Kate r. Schmidt. Umrla 22. 12. 1893. u 2-oj godini od vratobolje. Pokopana 23. 12. 1893. Sprovod vodio Grgo Došen, župnik.

 

PREZIME VRAN(J)KIĆ

 

GODINA 1894.

Vrankić Marija, kći Ivana i Anne r. Banovušić, umrla 29. 06. 1894. od vratobolje u dobi od 12 godina. Pokopana 30. 06. 1894. Ukopnici Josip Marković i Ivan Andrić.

Vranjkić Marija r. Kovač. Suprug joj Nikola Vranjkić. Umrla 23. 10. 1894. u 28-oj godini od nepoznate bolesti. Pokopana 23. 10. 1894. Sprovod vodio o. Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1897

Vranjkić Lucija - Šerić, kći Tome Vranjkić-Šerića i Marije r. Tokić, r. 19. 09. 1897. Umrla 24. 12. 1897. od ospica. Pokopana 25. 12. 1897. Ukopnici Tomo Vranjkić i Pavo Gagulić.

 

GODINA 1898.

Vrankić Serafina, kći Ive i Ruže r. Tokić, r. 20. 10. 1893. Umrla 07. 02. 1898. od ospica. Pokopana 08. 02. 1898. Ukopnici Ivo Vrankić i Pavo Gagulić.

 

GODINA 1901.

Vranjkić Ruža r. Tokić. Suprug joj Ivo Vranjkić-Šerić. Umrla 04. 04. 1901. od kašlja u 50-oj godini. Pokopana 05. 04. 1901. Ukopnic ukućani i seljaci.

 

GODINA 1910.

Vranjkić Mato. Supruga mu Lucija r. Lukač. Rođen 23. 05. 1876. Umro 02. 12. 1910. od vrućice. Pokopan 03. 12. 1910. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1912.

Vranjkić Ivo – Šerić. Supruga mu Ruža r. Tokić. Umro 13. 10. 1912. od kašlja u 62-oj godini. Pokopan 14. 10. 1912. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME VRLJIĆ

 

GODINA 1885.

Vrljić Marko, sin Tadije i Mare r. Martinović, umro 27. 06. 1885. od sušice u dobi od 9 mjeseci. Pokopan 28. 06. 1885. Nisu zvali svećenika.

 

PREZIME VUKADIN

 

GODINA 1889.

Vukadin Kaja, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 07. 03. 1887. Umrla 23. 04. 1887. od prehlade u dobi od 1 i pol mjesec. Pokopana 24. 04. 1887. Ukopnici Jozo Vukadin i Marian Ravnjak.

Vukadin Mijat. Supriga mu Kata r. Rokić. Rođen 23. 01. 1847. Umro od sušice 31. 05. 1887. u 40-oj godini. Pokopan 01. 06. 1887. Sprovod vodio Ambroža Mijić duh. pomoćnik

 

GODINA 1890.

Vukadin Ivo, sin Joze i Marije r. Andrić. Umro 30. 11. 1890. u 11-oj godini – u vodi utušio se i nadjen. Pokopan 01. 12. 1890. Ukopnici Pavo Andrić i Jozo Tokić.

Vukadin Marian, sin Ive i Mande r. Andrić. Umro 07. 08. 1890. u dobi od 6 mjeseci i 7 dana od bolesti naravne. Pokopan 08. 08. 1890. Ukopnici Ivo Šoljić i Ivo Tomić.

 

GODINA 1892.

Vukadin Marija, kći Josipa i Mande r. Andrić, r. 30. 01. 1890. Umrla 22. 09. 1892. od nepoznate bolesti. Pokopana 23. 09. 1892. Ukopnici Josip Tokić i Pavo Andrić.

 

GODINA 1894.

Vukadin Marko, sin Josipa i Mande r. Andrić, umro 30. 08. 1894. u dobi od 7 godina i 5 mjeseci od vratobolje. Pokopan 31. 08. 1894. Ukopnici Antun Vukadin i Ivan Pavlović.

 

GODINA 1895.

Vukadin Ivan, sin Josipa i Mande r. Andrić, r. 27. 06. 1892. Umro 05. 03. 1895. od nepoznate bolesti. Pokopan 06. 03. 1895. Ukopnici Marko Tokić i Marko Marić.

 

GODINA 1897.

Vukadin Ana, kći Jose i Mande r. Andrić, umrla 18. 12. 1897. u dobi od 2 godine i 7 mjeseci od ospica. Ukopnici Marko Marić i Marko Tokić.

 

GODINA 1898.

Vukadin Vukadin Ivo, sin Mijata i Kate r. Rokić. Umro od kašlja 28. 02. 1898. u 32. godini (isti od rođenja pa do smrti nije mogao govoroiti niti čuti). Pokopan 29. 02. 1898. Ukopnici Marko Tokić i Pero Marić.

 

GODINA 1899.

Vukadin Josip. Supruga mu Manda r. Andrić. Umro 01. 07. 1899. od vrućice u 52-oj godini. Pokopan 02. 07. 1899. Sprovod vodio Mato Bekavac, upravitelj župe.

Vukadin Pavo, sin Joze i Mande r. Andrić, r. 13. 06. 1899. Utopio se u Bosni 17. 10. 1916. Mrtvo tijelo pokojnikovo nije se našlo u vodi.

 

GODINA 1915.

Vukadin Kata r. Petrić, suprug joj Mijat Vukadin, umrla 07. 01. 1915. u 60-oj godini od vrućice. Pokopana 08. 01. 1915. Ukopnici Anto Vukadin i Roko Rokić

 

GODINA 1921.

Vukadin Manda r. Andrić. Suprug joj Jozo Vukadin. Umrla 10. 03. 1921. u 65-oj godini od vrućice. Pokopana 11. 03. 1921. Sprovod vodio Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1924.

Andrija, sin Mije i Kate r. Rokić, r. 07. 11. 1874. Umro 11. 06. 1924. od sušice. Pokopan 12. 06. 1924. Ukopnici Ivo Marić i Božo Rokić.

 

GODINA 1935.

Vukadin Anto, sin Andrije i Mare r. Burić, r. 21. 03. 1857. Naglo umro 07. 12. 1935. Pokopan 08. 12. 1935. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Marko, sin Mijata i Kate r. Rokić, 19. 03. 1907. Umro 12. 05. 1935. Pokopan 13. 05. 1935. Ukopnici Božo Rokić i Ivo Marić.

 

GODINA 1936.

Vukadin Marijan, sin Mijata i Kaje r. Petrić, r. 25. 08. 1878. Umro 30. 05. 1936. od sušice. Pokopan 31. 05. 1936. Ukopnici Marko Ravnjak i Nikola Marić.

 

GODINA 1937.

Vukadin Manda, kći Joze i Mare r. Lubina, r. 04. 03. 1937. Umrla 05. 03. 1937. od slabosti. Pokopana 06. 03. 1937. Ukopnici Marko Vukadin i Ivo Marić.

 

GODINA 1938.

Vukadin Mara, kći Jakova i Ruže r. Jurkić, r. 03. 08. 1938. Umrla 19. 10. 1938. od kašlja. Pokopana 20. 10. 1938. Ukopnici Jakov Vukadin i Mato Vukadin.

 

GODINA 1942.

Vukadin Anto, sin Mijata i Kate r. Rokić, r. 25. 08. 1878. Umro 16. 06. 1942. od zapalenja pluća. Pokopan 17. 06. 1942. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Jakov, sin Jakoba i Ruže r. Knežević, r. 19. 05. 1942. Umro 21. 06. 1942. od slabosti. Pokopan 22. 06. 1942. Ukopnici Anto Perak i Alojzije Marić.

 

GODINA 1943.

Vukadin Jakov. Supruga mu Ruža r. Jurkić. Rođen 11. 07. 1913. Umro 25. 04. 1943. od prehlade. Pokopan 26. 04. 1943. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Mato, sin Mate i Mande r. Džinić, r. 18. 06. 1941. Umro 14. 05. 1943. od slabosti. Pokopan 15. 05. 1943. Ukopnici Perak Anto i Ivo Marić.

 

GODINA 1945.

Vukadin Ana, kći Marka i Ruže r. Jović, r. 04. 10. 1942. Umrla 15. 02. 1945. od slabosti. Pokopana 16. 02. 1945. Ukopnici Mićo i Tomo Kovačević.

Vukadin Ana, kći Marka i Ruže r. Jović. Umrla od slabosti u Balegovcu 17. 01. 1945. u dobi od 3 godine. Pokopana u groblju u Balegovsu 18. 01. 1945. Ukopnici Ivo Daidžić i Jozo Popić.

Vukadin Mara r. Burušić, kći Jakoba i Ivke r. ??? Suprug joj Mato Vukadin. Umrla 28. 02. 1945. od tifusa u 50-oj godini. Pokopana 01. 03. 1945. Sprovod vodio Josip Marušić, župnik.

Vukadin Marko, sin Marka i Ruže r. Jović, r. 04. 10. 1942. Umro 15. 02. 1945. od slabosti. Pokopan 16. 02. 1945. Ukopnici Mićo i Tomo Kovačević.

Vukadin Marko, sin Marka i Ruže r. Jović. Umro od prehlade u Dubici Gornjoj 17. 01.1945. u dobi od 2 godine. Pokopan u dubičko groblje „Kruščik“ 18. 01. 1945. Ukopnici Ivo Daidžić i Jozo Popić.

Vukadin Marko, sin Marka i Ruže r. Jović. Umro u Balegovcu od tifusa 17. 01. 1945. u dobi od 3 godine. Pokopan u balegovačkom groblju 18. 01. 1945. Ukopnici Ivo Daidžić i Jozo Popić.

 

GODINA 1974.

Vukadin Jozo sin Mate. Žena mu Mara. Rođen 1910. Umro 21. 04. 1974. od raka. Pokopan 23. 04. 1974. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME WEISS

 

GODINA 1944.

Weiss Richar, svećenik, kapelan u Modriči, sin Augusta i Olge r. Prlik, r. 07. 08. 1916. Ubijen od partitana u Gradačcu 24. 03. 1944. Mrtvo tijelo preneseno iz Gradačca i pokopano na groblju čč. Ss. u Čardaku 26. 04. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1973.

Vukadin Mara, muž joj Jozo, rođena 1913. u Vrbovcu. Umrla 14. 05. 1973. od srca. Pokopana 16. 05. 1973. Sprovod vodio Josip Janjnić, kapelan.

 

PREZIME ZEČEVIĆ

 

GODINA 1959.

Zečević Mara r. Ravnjak, kći Ilije. Muž joj Đuro Zečević. Rođena 11. 09. 1935. Umrla u porođaju na putu u bolnicu 04. 07. 1959. Pokopana u Zasavici 05. 07. 1959. Ukopnici Tomo Grbeđa i Ana Cvitkušić.