Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ANDRIĆ

12. svibnja 2014.
Priredio: Anto BURIĆ, svećenik

Priveli smo kraju objavljivanje umrlih Garevljana koji su upisani u maticama umrlih župe Modriča. U nastavku ćemo objavljivati Garevljane u maticama vjenčanih za isto razdoblje (1885. – 1975.) Ovdje želim napomenuti da neki od Garevljana, premda su vjenčani, nisu uspisani u modričkim maticama nego u maticama župe gdje su vjenčani. Naime, donedavna je bio propis da se mladenci vjenčavaju u župi mladenke.

 

PREZIME ANDRIĆ

 

ANDRIĆ BLAŽ, sin Jakoba i Ivke r. Juroš iz Gareva, star 23 godine, oženio Ružu Glavaš, kći Ivana i Mare r. Pavić iz Doljnjih Kladara, stara 20 godina. Vjenčani 25. 11. 1885. Kumovi Pejo Lukač i Pejo Maršić. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Pave i Kaje r. Stanić iz Gareva, star 24 godine, oženio MANDU BURIĆ, kći Franje i Mae r. Domazet, stara 20 godina. Vjenčani 24. 10. 1888. Kumovi Mato Tokić i Ilija Andrić. Vjenčatelj Grgo Jurkić, duhovni pomoćnik.

ANDRIĆ PERO, sin Jakoba i Ivke r. Juroš iz Gareva, star 23 godine, oženio MANDU TOKIĆ, kći Marka i Ane r. Pipunić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 07. 11. 1888. Kumovi Pejo Maršić i Tadija Curić. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

Andrić Jozo, sin Ante i Jele r. Čalić iz Čardaka, star 24 godine, oženio ANICU ANTUNOVIĆ, kći Marka i Mande r. Marić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 24. 09. 1890. Kumovi Mato Perković i Ilija Andrić. Vjenčatelj Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Pere i Mare r. Stanić iz Gareva, star 18 godina, oženio JELU BURIĆ, kći Pere i Kate r. Cvitkušić iz Gareva, stara 23 godine. Vjenčani 19. 01. 1898. Kumovi Bičvić Ivan i Mato Stanić, Vjenčatelj Ilija Lacić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Petra i Mande r. Stanić iz Gareva, udovac, star 20 godina, oženio Maru Šubarić, kći Mate i Anice r. Matić iz Oteže, stara 17 godina. Vjenčani 25. 10. 1899. Kumovi Filip Bajić i Mato Tokić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Jakova i Ivke r. Jurošević iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio ANICU ADŽAMIĆ, kći Joze i Ruže r. Majić iz Gareva, udovica, stara 38 godina. Vjenčani 25. 10. 1899. Kumovi Mato Bajić i Stipo Jakić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ PERO, sin Pere i Mande r. Stanić iz Gareva, star 20 godina, oženio MARIJU TOKIĆ, kći Marka i Šime r. Bajić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 05. 11. 1902. Kumovi Ivan Burić i Ilija Jelečević. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ ILIJA, sin Jakova i Ivke r. Juroš iz Gareva, udovac, star 42 godine, oženio Angju Križić, kći Marka i Ruže r. Mikulić iz Kladara Dolnjih, udovica, stara 35 godina. Vjenčani 26. 11. 1902. Kumovi Marko Perković i Anto Popić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ IVAN, sin Ilije i Ane r. Burić iz Gareva, star 22 godine, oženio ANU KRIŽIĆ, kći Marka i Ane r. Perković iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 12. 10. 1904. Kumovi Ivan Stanić i Franjo Burić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ MATO, sin Ive i Kate r. Jagustin iz Gareva, star 25 godina, oženio ANU CVITKUŠIĆ, kći Joze i Mare r. Čović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 27. 11. 1907. Kumovi Blaž Lukić i Mato Andrić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ANDRIĆ JAKOB, sin Ilije i Ruže r. Mašić iz Gareva, star 20 godina, oženio Anu Popić, kći Joze i Ruže r. Stažić iz Kornice, stara 21 godinu. Vjenčani 26. 11. 1908. Kumovi Blaž Tokić i Pero Mašić. Vjenčatelj Alfons Barišić, duhovnik na polju sv. Filomene.

ANDRIĆ PAVO, sin Ilije i Ane r. Burić, iz Gareva, star 20 godina, oženio Katu Švabić, kći Peje i Mande r. Jurkić iz Asića Gornjeg, udovica, stara (nema podatka). Vjenčani 23. 11. 1910. Kumovi (nema podataka). Vjenčatelj Augustin Ćavarović, župnik.

ANDRIĆ STJEPAN, sin Ilije i Ruže r. Marić iz Gareva, star 22 godine, oženio Anu Šoljić, kći Ive i Ane r. Ešegović iz Kladara Doljnjih, stara 18 godina. Vjenčani 26. 11. 1913. Kumovi Ivan Bajić i Ivan Marković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ ILIJA, sin Ilije i Ane r. Burić iz Gareva, star 30 godina, oženio Luciju Blažanović, kći Peje i Mande r. Pejić iz Asića Gornjih, stara 21 godinu. Vjenčani 24. 10. 1917. Kumovi (nema podataka). Vjenčatelj (nema podatka).

ANDRIĆ BLAŽ, sin Jakova i Ivke r. Juroš iz Gareve, udovac, star 30 godina, oženio Anicu Domazet, udovu Radonjić, kći Ive Domazeta i Serafine r. Šubarić iz Čardaka. Vjenčani 30. 10. 1918. Kumovi Mato Stanušić i Ivo Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ ILIJA, (vojnik na dopustu), sin Ilije i Ruže r. Mašić iz Gareva, star 23 godine, oženio MARU CVITKUŠIĆ, kći Andrije i Ivke r. Bajić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 25. 09. 1918. Kumovi Pejo Mašić i Ivo Vranjkić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

ANDRIĆ IVO, sin Marka i Ruže r. Burić iz Gareva, star 21 godinu, oženio ANĐU MARIĆ, kći Luke i Luce r. Tomić iz Gareva, stara 24 godine. Vjenčani 27. 11. 1918. Kumovi Mijat Radonjić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

ANDRIĆ JOZO, sin Mate i Anđe r. Bajić iz Gareva, star 19 godina, oženio Anu Šošić, kći Antuna i Mare r. Švabić iz Gornjih Hasića. Vjenčani 26. 11. 1919. Kumovi (nema podataka) Vjenčatelj (nema podataka),

ANDRIĆ MIJAT, sin Marka i Mande r. Burić iz Gareva, r. 19. 07. 1904., oženio MANDU MARIĆ, kći Luke i Lucije r. Tomić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 15. 11. 1922. Kumovi Mato Andrić i Stjepan Radonjić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Pere i Mare r. Tokić iz Gareva, r. 12. 05. 1904., oženio Luciju Lukić, kći Nikole i Kate r. Mikulić iz Doljnjih Kladara, stara 16 godina. Vjenčani 29. 11. 1922. Kumovi Ivo Tokić i Alojzije Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Iva i Kate r. Augustin, star 39 godina, iz Gareva, oženio MARU RADONJIĆ, kći Mijata i Mare r. Šendulović, staru 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 26. 11. 1924. Kumovi Pavo Jagustin i Pero Jagustin. Vjenčatelj Josip Božanović, kapelan.

ANDRIĆ ALOJZIJE, sin Pere i Mande r. Tokić, star 20 godina, iz Gareva, oženio Ivku Patljak, kći Ive i Ivke r. Paradžik, stara 17 godina, iz Dobrinje. Vjenčani 10. 11. 1926. Kumovi Jakov Andrić i Marko Kovač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ ANTO, sin Mate i Angje r. Bajić, star 19 godina, iz Gareva, oženio ANGJU PEPIĆ, kći Marka i Ane r. Bajić, staru 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 24. 10. 1928. Kumovi Pero Bajić i Marko Radonjić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MATO, sin Marka i Mare r. Šubarić, star 20 godina, iz Gareva, oženio RUŽU CVITKUŠIĆ, kći Pave i Ivke r. Radat, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 28. 11. 1928. Kumovi Marko Marić i Marijan Jeleč. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ PERO, sin Pere i Mande r. Stanić, udovac, star 45 godina, iz Gareva, oženio LUCIJU VIDOŠ, udovu STANUŠIĆ, staru 46 godina, iz (Dobrinje) Gareva. Vjenčani 05. 11. 1928. Kumovi Marko Marić i Marijan Jeleč. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Ive i Kate r. Jagustin, udovac, star 44 godine, iz Gareva, oženio Anu Ćutuković, kći Pere i Mande r. Mikulić, stara 24 godine, iz Živkova polja. Vjenčani 07. 07. 1929. Kumovi Mato Burić i Pavo Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ PERO, sin Pere i Mare r. Tokić, star 19 godina, iz Gareva, oženio Maru Lukić, kći Nike i Kate r. Patljak, stara 20 godina, iz Kladara Donjih. Vjenčani 26. 11. 1930. Kumovi Anto Šušak i Petar Lukić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ JOZO, sin Pere i Mande r. Tokić, star 24 godine, iz Gareva, oženio MARU PAVIĆ, kći Ive i Andje r. Babić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 15. 11. 1933. Kumovi Blaž Tokić i Tomo Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, star 26 godina, iz Gareva, oženio BLAŽEVIĆ RUŽU, kći Marka i Mare r. Marković, stara 24 godine, iz Gareva. Vjenčani 21. 11. 1934. Kumovi Ivo Jagustin i Mijat Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ JOZO, sin Jakova i Ane r. Popić, star 24 godine, iz Gareva, oženio Katu Mikulić, kći Pere i Ane r. Dujak, stara 18 godina , iz Dobrinje. Vjenčani 25. 11. 1936. Kumovi Alojzije Andrić i Mato Marković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ ALOJZIJE, sin Pere i Mande r. Tomić, udovac, star 31 godinu, iz Gareva, oženio JELU STANIĆ, kći Ilije i Kaje r. Radonjić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 10. 11. 1937. Kumovi Pejo Patljak i Joko (ili Jako) Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Ive i Andje r. Marić, star 19 godina, iz Gareva, oženio Ivku Perković, kći Pere i Mare r. Šošić, stara 20 godina, iz Donjih Kladara. Vjenčani 09. 11. 1938. Kumovi Marko Stanić i Ivo Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ STIPO, sin Stjepana i Ane r. Šoljić, star 19 godina, iz Gareva, oženio KATU RADONJIĆ, kći Marka i Mare r. Bajić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 15. 11. 1939. Kumovi Marko Stažić i Ilija Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Ive i Anđe r. Marić, star 20 godina, iz Gareva, oženio MARU RADONJIĆ, kći Marka i Mare r. Bajić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 18. 08. 1940. Kumovi Mijat Andrić i Ivo Andrić. Vjenčatelj Petar Živković, kateheta.

ANDRIĆ PAVO, sin Ive i Ane r. Križić, star 30 godina, iz Gareva, oženio Kaju Patljak, udovicu, kći Ive Patljaka i Ruže r. Križić, stara 35 godina, iz Gornjih Kladara. Vjenčani 27. 01. 1941. Kumovi Niko Mikulić i Blaž Šubarić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Pere i Mare r. Tokić, udovac, star 36 godina, iz Gareva, oženio Katu Rokić, udovicu Ćilić, kći Ivana Rokića i Lucije r. Simić, staru 28 godina, iz Pećnika.Vjenčani 24. 03. 1941. Kumovi Petar Perić i Marijan Itrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ JOZO, sin Pere i Mande r. Tokić, rođen 03. 01. 1909. iz Gareva, oženio Brdarić Maru, kći Ive i Kate r. Dubravac, rođena 18. 03.1923. iz Kladara Donjih. Vjenčani 03. 03. 1943. Kumovi Kovač Marko i Jagustin Frano. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ MATO, sin Jakova i Ane r. Popić, rođen 14. 04. 1914. iz Garevca, oženio ROKIĆ KATU, kći Bože i Mare r. Kovačević, rođena 28. 02. 1921. iz Garevca. Vjenčani 03. 11. 1943. Kumovi Mašić Anto i Stanušić Jozo. Vjenčatelj Rikard Weiss, kapelan.

ANDRIĆ MATO, sin Marka i Kate r. Zovkić, r. 18. 02. 1928. iz Garevca, oženio ANĐU STANIĆ, kći Nike i Ane r. Perić, r. 05. 11. 1925. iz Garevca. Vjenčani 10. 11. 1946. Kumovi Pero Andrić i Niko Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ANDRIĆ PERO, sin Alojzija i Ivke r. Patljak, r. 1930. iz Garevca, oženio ROKIĆ MANDU, kći Bože i Mare r. Kovačević, r. 1929. iz Garevca. Vjenčani 04. 09. 1950. Kumovi Bajić Mato i Radonjić Anto. Vjenčatelj Franjo Bužupnik.

ANDRIĆ ILIJA, sin Jakova i Ane r. Popić, r. 1928. iz Garevca, oženio GAGULIĆ ANU, kći Marijana i Ruže r. Stanušić, r. 1932. iz Garevca. Vjenčani 07. 11. 1951. Kumovi Kovač Marko i Radonjić Anto. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ANDRIĆ NIKO, sin Ive i Luce r. Lukić, r. 1927. iz Garevca, oženio PERIĆ DANICU, kći Petra i Marije r. Jurilj, r. 1927. iz Garevca. Vjenčani 21. 11. 1951. Kumovi Lukić Ivo i Perković Jakov. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ANDRIĆ IVAN, udovac, sin Marka i Mande r. Burić, r. 1897. oženo Čalić Luciju r. Kelentrić, udovicu, r. 1899. iz Johovače. Vjenčani 22. 11. 1952. Kumovi Jagustin Ivo i Cvitkušić Bariša. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ANDRIĆ ALOJZIJE, sin Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 23. 12. 1931. iz Garevca, oženio BAJIĆ MARU, kći Jakova i Kaje r. Pejić, r. 23. 09. 1932. iz Garevca. Vjenčani 27. 10. 1954. Kumovi Blažević Jozo i Tomić Augustin. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ANDRIĆ PERO, sin Marka i Anice r. Petrović, r. 18. 07. 1928. iz Garevca, oženio KOVAČ MARU, kći Leona i Mande r. Mijić, r. 17. 03. 1933. iz Garevca. Vjenčani 26. 12. 1953. Kumovi Andrić Marko i Kovač Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Ive i Luce r. Lukić, r. 05. 11. 1931. iz Garevca, oženio Mandu Čović, udovicu Ekmečić, kći Jakova Čovića i Marice r. Bičvić, r. 06. 08. 1932. iz Pruda. Vjenčani 16. 09. 1956. Kumovi Jozo Cvitkušić i Jozo Andrić. Vjenčatelj Ambrozije Benković, župnik.

ANDRIĆ ANTO, sin Mije i Mande r. Andrić, r. 12. 07. 1934. iz Garevca, oženio JANJU JAGUSTIN, kći Stjepana i Mare r. Šuver, r. 02. 03. 1933. iz Garevca. Vjenčani 22. 06. 1957. Kumovi Vinko Jagustin i Niko Jagustin. Vjenčatelj Ambrozije Benković, župnik.

ANDRIĆ JAKOV, sin Ive i Kate r. Rokić, r. 04. 03. 1942. iz Garevca, oženio ZELIĆ ŠIMICU, kći Stjepana i Stane r. Antunović, r. ?? ?? 1940. Vjenčani 26. 12. 1962. Kumovi Čolić Marko i Perić Tadija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Joke i Mare r. Pavić, r. 31. 03. 1937. iz Garevca, oženio BURIĆ MARU, kći Pere i Ane r. Gagulić, r. 08. 06. 1942. iz Garevca. Vjenčani 13. 11. 1963. Kumvi Pavić Pavo i Pavić Josip. Vjenčatelj Mato Ivkić, kapelan.

ANDRIĆ PERO, sin Pere i Mare r. Lukić, r. 03. 01. 1932. iz Garevca, oženio JUROŠ JANJU, kći Joze i Ruže r. Patljak, r. 28. 01. 1939. iz Garevca. Vjenčani 23. 10. 1963. Kumovi Jagustin Marko i Jeleč Mijat. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Marka i Serafine r. Kuprešak, r. 09. 05. 1937. iz Garevca, oženio Šimić Anu, kći Marka i Mande r. Cvitkušić, r. 19. 12. 1945. iz Bjeljevine. Vjenčani 02. 09. 1965. Kumovi Andrić Ivka i Jozo Šimić. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆ MARIJAN, sin Ive i Kate r. Rokić, r. 24. 12. 1943. iz Garevca, oženio CVITKUŠIĆ MARU, kći Marijana i Eve r. Jurić, r. 17. 07. 1951. iz Garevca. Vjenčani 23. 11. 1968. Kumovi Andrić Marko i Andrić Pero. Vjenčatelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

ANDRIĆ MARKO, sin Alojzija i Jele r. Stanić, r. 22. 02. 1945. iz Garevca, oženio BURIĆ MANDU, kći Franje i Matije r. Cvitkušić, r. 22. 09. 1954. iz Garevca. Vjenčani 22. 08. 1971. Kumovi Stanić Ilija i Andrić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆ ANTO, sin Ilije i Kate r. Meščić, r. 14. 06. 1950. iz Garevca, oženio Blagojević Milevu, kći Milana i Jelene r. Pavlović, r. 16. 07. 1953. iz G. Rakovice – Maglaj. Vjenčani 15. 04. 1972. Kumovi Jagustin Mara i Topić Ruža. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆ IVO, sin Pere i Mare r. Lukić, r. 27. 02. 1944. iz Garevca, oženio ZELIĆ MARU, kći Ive i Kate r. Perković, r. 15. 12. 1952. iz Garevca. Vjenčani 30. 03. 1975. Kumovi Andrić Jozo i Andrić Marija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ANDRIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Pucić Ivo, sin Ive i Luce r. Jurić iz Živkova Polja, star 22 godine, oženio KAJU ANDRIĆ, kći Ilije i Ivke r. Kelentrić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 22. 10. 1890. Kumovi Marko Markotić i Mato Jurić. Vjenčatelj Tadija Miličić, župnik.

Ivakić Ivan, sin Marka i Ruže r. Popić iz Kladara Doljnjih, udovac, star 35 godina, oženio MARU ANDRIĆ, kći Pave i Kate r. Stanić iz Gareva, udovica, stara 40 godina. Vjenčani 26. 09. 1900. Kumovi Ivan Lukić i Luka Tomić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

Pavić Anto, sin Ante i Kate r. Babić iz Kladara Doljnjih, star 19 godina, oženio ANGJU ANDRIĆ, kći Marijana i Mande r. Markotić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 03. 05. 1905. Kumovi Ivan Burić i Mato Blatančić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

Pavić Mato, sin Blaža i Kate r. Bratić iz Kladara Doljnjih, star 19 godina, oženio ŠIMU ANDRIĆ, kći Marijana i Mande r. Markotić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 03. 05. 1905. Kumovi Mato Paradžik i Mato Šoljić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

Lukić Jozo, (vojnik na dopustu – dva oglasa oproštena) sin Ive i Kate r. Perić iz Kladara Doljnjih, star 27 godina, oženio ANU ANDRIĆ, kći Ilije i Ruže r. Mašić iz Gareva, stara 23 godine. Vjenčani 27. 08. 1916. Kumovi Marko Pavić i Anto Šušak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Popić Mato, sin Andrije i Anice r. Bičvić iz Kladara Doljnjih, star 22 godine, oženio ANDRIĆ ŠIMU, udovu Pavić, kći Marijana Andrića i Mande r. Markotić iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 01. 03. 1919. Kumovi Mato Paradžik i Marko Dubravac. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Markulić – Patljak Pero, sin Ivana i Ivke r. Paradžik iz Kladara Gornjih, oženio ANGJU ANDRIĆ, kći Pere i Mande r. Tokić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 09. 11. 1921. Kumovi Jozo Šubarić i Pejo Mijić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Pejić Marko, sin Joze i Andje r. Prlj (?) iz Oteže, star 25 godina, oženio ANU ANDRIĆ, kći Ilje i Ruže r. Gagulić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 08. 11. 1922. Kumovi Stjepan Gašić i Tadija Burušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Lukić Petar, sin Petra i Angje r. Tomić iz Kladara Doljnjih, star 20 godina, oženio ŠIMICU ANDRIĆ, kći Pere i Mare r. Tokić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 28. 11. 1923. Kumovi Ivo Lukić i Mato Tomić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Antunović Mijat, sin Mate i Ruže r. Mamuzić, star 24 godine, iz Kornice, oženio ANU ANDRIĆ, kći Marka i Mande r. Burić, stara 22 godine iz Gareva. Vjenčani 28. 11. 1928. Kumovi Ivo Antunović i Marko Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Mamuzić Pavo, sin Ante i Mande r. Kurtić, star 23 godine, iz Kornice, oženio MARU ANDRIĆ, kći Ive i Ane r. Križić, stara 24 godine, iz Gareva. Vjenčani 08. 09. 1929. Kumovi Fabijan Kurtić i Anto Pušeljić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Šušak Anto, sin Ante i Kate r. Andrijanić, star 20 godina, iz Kladara Donjih, oženio MANDU ANDRIĆ, kći Pere i Mare r. Tokić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 27. 11. 1929. Kumovi Juro Andrijanić i Ilija Šušak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Brezonjić Pero, sin Stjepana i Ivke r. Zekušić, star 19 godina, iz Balegovca, oženio KATU ANDRIĆ, kći Marka i Kate r. Zovkić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 10. 1938. Kumovi Stipo Ivanković i Jozo Ćulap. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Blažević Mato, sin Marka i Mare r. Marković, star 22 godine, iz Kladara Donjih, oženio MARU ANDRIĆ, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 29. 11. 1939. Kumovi Ivo Andrić i Marijan Martinović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Majstorović Petar, sin Peje i Lucije r. Pušeljić, star 23 godine, iz Kornice, oženio MANDU ANDRIĆ, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1942. Kumovi Jozo Mamuzić i Marko Lušo. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Tomić Augustin, sin Ive i Anđe r. Stanušić, rođen 24. 04. 1922. iz Kladara Donjih, oženio ANDRIĆ ANĐU, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 08. 05. 1927. iz Garevca. Vjenčani 16. 05. 1946. Kumovi Jozo Stanušić i Mijat Šušak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Blažević Jozo, sin Marka i Mare r. Marković, r. 05. 02. 1922. iz Kladara Donjih, oženio ANDRIĆ RUŽU, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 01. 09. 1929. iz Garevca. Vjenčani 22. 10. 1947. Kumovi Marijan Martinović i Ivo Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Ćutuk Mato, sin Ive i Mare r. Radoš, r. 21. 03. 1936. iz Živkova Polja, oženio ANDRIĆ MARU, kći Mijata i Mare r. Andrić, r. 17. 01. 1936. iz Garevca. Vjenčani 13. 06. 1959. Kumovi Stanić Marko i Juroš Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik,

Marjanović Niko, sin Andrije i Mande r. Bajić, r. 06. 10. 1936. iz Živkova Polja, oženio ANDRIĆ MARU, kći Mate i Kate r. Rokić, r. 02. 08. 1944. iz Garevca. Vjenčani 10. 11. 1962. Kumovi Marjanović Josip i Mazalović Mićo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Barišić Pero, sin Ivana i Kate r. Matanović r. 06. 02. 1957. iz Žabljaka, oženio DRAGICU ANDRIĆ, kći Marka i Anđe r. Jagustin, r. 12. 06. 1956. Iz Garevca. Vjenčani 01. 09. 1971. Kumovi Šerić Ivo i Niko Jagustin. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

Mišković Jozo, sin Ane r. Popić, r. 24. 01. 1947. iz Matića – Tolisa, oženio ANDRIĆ ANU, kći Pere i Mande r. Rokić, r. 23. 07. 1953. iz Garevca. Vjenčani 19. 11. 1972. Kumovi Živković Marko i Bauković Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Andrijević Marko, sin Gavre i Mande r. Jurendić, r. 10. 11. 1951. iz Pećnika, oženio ANDRIĆ IVKU, kći Pere i Mande r. Rokić, r. 09. 10. 1955. Vjenčani 20. 10. 1973. Kumovi Andrijervić Ilija i Božić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.