Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME CVITKUŠIĆ

9. lipnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME CVITKUŠIĆ

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ilie i Mare r. Stanić iz Gareva, udovac, star 29 godina, oženio MANDU KRIŽIĆ, kći Mijata i Mare r. Popović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 25. 11. 1885. Kumovi Mato Brkić i Andria Cvitkušić. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

CVITKUŠIĆ ANDRIA, Pave i Luce r. Marić iz Gareva, star 26 godina, oženio IVKU BAJIĆ kći Bariše i Ane r. Perić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 13. 10. 1886. Kumovi Jozo Cvitkušić i Andria  Marić. Vjenčatelj Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Juraja i Lucije r. Marić iz Gareva, star 31 godinu, oženio MANDU BURIĆ, kći Marka i Kate r. Stanušić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 29. 11. 1893. Kumovi Josip Cvitkušić i Ivan Tokić. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

CVITKUŠIĆ ILIJA, sin Josipa i Marije r. Čović iz Gareva, star 21 godinu, oženio Annu Martinović, kći Ivana i Jele r. Topolovac iz Doljnjih Kladara, stara 19 godina. Vjenčani 21. 11. 1894. Kumovi Nikola Čović i Andrija Cvitkušić. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

CVITKUŠIĆ IVAN, sin Pere i Mande r. Nikolić iz Gareva, star 21 godinu, oženio Mariju Šošić, kći Ilije i Ivke r. Maričić iz Donjih Kladara, stara 20 godina. Vjenčani 25. 11. 1896. Kumovi Ivan Burić i Nikola Križić. Vjenčatelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ilije i Mare r. Stanić iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio MANDU PIPUNIĆ, kći Ive i Anice r. Bajić iz Gareva, udovica, stara 35 godina. Vjenčani 21. 09. 1899. Kumovi Ivo Burić i Jozo Cvitkušić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

CVITKUŠIĆ STJEPAN, sin Josipa i Mare r. Čović iz Gareva, star 24 godine, oženio Anu Martinović, kći Marka i Pave r. Brajinović iz Donjih Kladara, stara 20 godina. Vjenčani 07. 11. 1900. Kumovi Marko i Ivan Cvitkušić. Vjenčatelj Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Pere i Ruže r. Andrić iz Gareva, star 24 godine, oženio MARU ROKIĆ, kći Roke i Kate r. Perić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 05. 11. 1902. Kumovi Ivo Burić i Ilija Cvitkušić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Mate i Mande r. Adžamić iz Gareva, star 24 godine, oženio Maru Šuver, kći Filipa i Ane r. Stažić iz Kladara Doljnjih, stara 18 godina. Vjenčani 18. 11. 1903. Kumovi Marko Perković i Stjepan Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik gradačačaki.

CVITKUŠIĆ PERO, sin Ilije i Kate r. Šendulović iz Gareva, star 24 godine, oženio KATU STANIĆ, kći Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 18. 11. 1903. Kumovi Ivan Burić i Andrija Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik gradačački.

CVITKUŠIĆ NIKO, sin Joze i Mare r. Babić iz Gareva, star 24 godine, oženio KATU TOKIĆ, kći Mate i Angdje r. Stanić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 15. 11. 1905. Kumovi Pero Cvitkušić i Ivan Burić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

CVITKUŠIĆ ANTO, sin Marka i Ruže r. Stanušić iz Gareva, star 24 godine, oženio MARU IKAČ, kći Ivana i Kate r. Antunović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 07. 11. 1906. Kumovi Niko Stanušić i Stjepan Cvitkušić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

CVITKUŠIĆ JOZO, sin Ilije i Kate r. Šendulović iz Gareva, star 25 godina. oženio KATU PERIĆ, kći Pere i Angje r. Jokić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 07. 11. 1906. Kumovi Niko i Ivo Cvitkušić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

CVITKUŠIĆ MARIJAN, sin Ilije i Kate r. Šendulović iz Gareva, star 22 godine, oženio ANGJU ŠERIĆ, kći Ive i Ruže r. Tokić, iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 03. 11. 1909. Kumovi Stjepan Cvitkušić i Anto Cvitkušić. Vjenčatelj Stjepan Gašparević, kapelan.

CVITKUŠIĆ PAVO, sin Pere i Ruže r. Andrić iz Gareva, star 27 godina, oženio Ivku Radat, kći Peje i Lucije r. Ravnjak iz Modriče, stara 17 godina. Vjenčani 17. 11. 1909. Kumovi Niko Dujmović i Pero Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Mate i Mande r. Majić iz Gareva, star 27 godina, oženio KATU ANDRIĆ, kći Ive i Kate r. Jagustin iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 16. 11. 1910. Kumovi Pero Cvitkušić i Pero Šuver. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ JOZO, sin Andrije i Ivke r. Bajić iz Gareva, star 21 godinu, oženio Maru Ćilić, kći Mate i Ruže r. Bičvić iz Kladara Doljnjih, stara 19 godina. Vjenčani 19. 11. 1913. Kumovi Ivo Cvitkušić i Frano Burić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ BARTOL, sin Andrije i Ivke r. Zovkić iz Gareva, star 26 godina, oženio Mariju Radat, kći Joze i Lucije r. Šubarić iz Riječana, stara 21 godinu. Vjenčani 20. 08. 1919. Kumovi Ilija Andrić i Pejo Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ilije i Kate r. Šendulović iz Gareva, star 23 godine, oženio MANDU PERIĆ, kći Pere i Anđe r. Jokić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 17. 09. 1919. Kumovi Mato Burić i Mijat Radonja. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ ANTO, sin Ivana i Delfe r. Šimić iz Gareva, star 23 godine, oženio Anđu Barišić, kći Ivana i Jele r. Pavić iz Dibrinje, stara 16 godina. Vjenčani 24. 11. 1920. Kumovi Fridrih Kluk i Anto Filipović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ PERO, sin Ilije i Kaje r. Šendulović iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio Anicu Babić, udovu Perić iz Dobrinje, kći Ive Babića i Mare r. Juroš, stara 32 godine. Vjenčani 16. 06. 1920. Kumovi Nikola Cvitkušić i Ivan Burić, Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ STJEPAN, sin Joze i Mare r. Babić iz Gareva, udovac, star 43 godine, oženio RUŽU JOVIĆ, udovu Rokić, kći Marka Jovića i Kaje r. Bajić iz Gareva, stara 27 godina. Vjenčani 19. 05. 1920. Kumovi Pero Cvitkušić i Ivan Kovač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ JURO, sin Pere i Ruže r. Andrić iz Gareva, star 40 godina, oženio Katu Lozić, udovu Dragić kći Nike Lozića i Mare r. Perković iz ???. Vjenčani 03. 02. 1921. Kumovi Pero Petrić i Andrija Petrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MATO, sin Marka i Mande r. Pipunić iz Gareva, star 19 godina, oženio MARU MARIĆ, kći Marijana i Ruže r. Perak iz Gareva, stara 16 godina. Vjenčani 21. 11. 1923. Kumovi Mato Marić i Ivo Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ ALOJZIJE, sin Andrije i Ivke r. Bajić, star 19 godina, iz Garevca, oženio RUŽU PERKOVIĆ, kći Marka i Mare r. Andrić, staru 21 godinu, iz Garevca. Vjenčani 17. 11. 1926. Kumovi Ilija Andrić i Pero Ikač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ JOZO, sin Ilije i Ane r. Martinović, star 25 godina, iz Gareva, oženio ANGJU KRIŽIĆ, kći Ivana i Mare r. Lončar, staru 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 24. 11. 1926. Kumovi Jozo Stanić i Jozo Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Joze i Kate r. Perić, star 21 godinu, iz Gareva, oženio KATU GAGULIĆ, kći Stipe i Ruže r. Lukić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 27. 11. 1929. Kumovi Juro Perić i Jozo Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ IGNACIJ, sin Ilije i Ane r. Martinović, star 25 godina, iz Gareva, oženio IVKU BAJIĆ, kći Ante i Andje r. Jelić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 22. 11. 1933. Kumovi Marko Križić i Ilija Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ivana i Marije r. Rokić, star 25 godina, iz Gareva, oženio RUŽU JUROŠ, kći Marka i Mande r. Šerić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 28. 11. 1934. Kumvi Pavo Andrić i Alojzije Cvitkušić. Vjenčatelj Fanjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ PETAR, sin Joze i Kate r. Perić, star 20 godina, iz Gareva, oženio Katu Bičvić, kći Blaža i Stane r. Jurčević, stara 22 godine, iz Donjih Kladara. Vjenčani 28. 11. 1934. Kumovi Perić Petar i Marko Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Marijana i Andje r. Šerić, star 22 godine, iz Gareva, oženio ANGJU IKAČ, kći Marijana i Luce r. Stanušić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 21. 11. 1935. Kumovi Marko Juroš i Ivo Šerić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ NIKO, sin Pere i Kate r. Stanić, star 32 godine, iz Gareva, oženio ANU PAVIĆ, kći Ive i Andje r. Babić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 25. 11. 1936. Kumovi Marko i Mato Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ilije i Anice r. Martinović, star 27 godina, iz Gareva, oženio Anu Nedić, kći Ive i Janje r. Miličević, udovica, stara 30 godina iz Dobrinje. Vjenčani 24. 11. 1937. Kumovi Ivan Barišić i Tadija Burušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ NIKOLA, sin Ive i Mare r. Šuver, star 28 godina, iz Gareva, oženio KATU BAJIĆ, kći Mate i Kate r. Perković, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1938. Kumovi Marko Šiškić i Ivo Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MATO, sin Marka i Mande r. Perić, r. 06. 03. 1924. iz Gareva, oženio ANGJU JAGUSTIN, kći Ive i Mare r. Tokić, stara 16 godina, iz Gareva. Vjenčani 12. 11. 1941. Kumovi Petar Perić i Niko Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ ILIJA, sin Joze i Kaje r. Perić, star 20 godina, iz Gareva, oženio MANDU PERKOVIĆ, kći Jakoba i Luce r. Perak, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 25. 11. 1942. Kumovi Mato Perić i Niko Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Marijana i Angje r. Šerić, star 19 godina, iz Gareva, oženio JANJU STANUŠIĆ, kći Joze i Mande r. Petričević, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1942. Kumovi Pero Ikač i Niko Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ivana i Mare r. Rokić, udovac, rođen 03. 06. 1909. iz Gareva, oženio RADONJIĆ ANU, kći Marka i Mare r. Bajić, rođena 28. 03. 1924. iz Gareva. Vjenčani 12. 01. 1943. Kumovi Božo Rokić i Alojzije Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

CVITKUŠIĆ NIKO, sin Joze i Kaje r. Perić iz Garevca, r. 02. 07. 1925., oženio STANIĆ IVKU, kći Bože i Ivke r. Bajić iz Garevca, r. 03. 07. 1930. Vjenčani 09. 11. 1949. Kumovi Perić Marko i Perić Ilija. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Pere i Anice r. Kajić, r. 10. 05. 1923. iz Garevca, oženio PERKOVIĆ ANU, kći Domina i Šime r. Marić, r. 12. 07. 1930. iz Garevca. Vjenčani 23. 01. 1950. Kumovi Tokić Ambroža i Pavić Marko. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

CVITKUŠIĆ MARIJAN – MIŠO, sin Mate i Mare r. Marić, r. 1930. iz Garevca, oženio Jurić Evu, kći Ilije i Mare r. Lozić, r. 1932. iz Ledenica. Vjenčani 13. 09. 1950. Kumovi Jeleč Mijo i Perković Marko. Vjenčatelj Franjo Bulić, župnik.

CVITKUŠIĆ PERO, sin Ivana i Mare r. Šošić, r. 03. 08. 1898. iz Garevca, oženio Grgić Lucu, kći Marka i Kate r. Jelenić, r. 06. 05. 1910. iz Oteže. Vjenčani 12. 11. 1951. Kumovi Perković Marko i Cvitkušić Marko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

CITKUŠIĆ ILIJA, sin Joze i Anđe r. Križič, r. 19. 03.1933. iz Garevca, oženio RUŽU ROKIĆ, kći Bože i Mare r. Kovačević, r. 1933. iz Garevca. Vjenčani 27. 12. 1952. Kumovi Križić Marko i Šiškić Marko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Mate i Mare r. Marić, r. 14. 09. 1928. iz Garevca, oženio PERKOVIĆ DANICU, kći Marijana i Serafine r. Radat., r. 03. 11. 1933. iz Garevca. Vjenčani 22. 09. 1952. Kumovi Jeleč Mato i Domin Stanušić. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

CVITKUŠIĆ IVO, sin Pere i Mare r. Marković, r. 18. 09. 1930. iz Garevca, oženio PERKOVIĆ MANDU, kći Domina i Šimice r. Marić, r. 23. 08. 1932. iz Garevca. Vjenčani 18. 11. 1953. Kumovi Rokić Roko i Jagustin Stjepan. Vjenčatelj Rudof Roemer, župnik.

CVITKUŠIĆ NIKO, sin Jure i Kate r. Lozić, r. 14. 03. 1929. iz Garevca, oženio Zelić Brigitu, kći Ilije i Serafine r. Mihalj, r. 06. 01. 1931. iz Babešnice. Vjenčani 16. 01. 1955. Kumovi Marić Ivo i Cvitkušić Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

CVITKUŠIĆ METOD, sin Stjepana i Ruže r. Jović, r. 05. 01. 1930. iz Garevca, oženio ANU ZELIĆ, kći Stjepana i Stane r. Antunović, r. 14. 05. 1930. iz Garevca. Vjenčani 03. 06. 1957. Kumovi Ivica Gagulić i Ivo Pavić. Vjenčatelj Ambrozije Benković.

CVITKUŠIĆ VINKO, sin Joze i Anđe r. Križić, r. 1935. iz Garevca, oženio JANJU ROKIĆ, kći Bože i Mare r. Kovačević, r. 1935. Vjenčani 17. 11. 1957. Kumovi Cvitkušić Metodije i Perak Pero. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ MATO, sin Alojzija i Ruže r. Perković, r. 06. 12. 1935. iz Garevca, oženio Janju Pavić, kći Ante i Ruže r. Vučković, r. ?? ?? 1942. iz Donjih Kladara. Vjenčani 29. 10. 1960. Kumovi Dubravac Ivan i Jagustin Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ PAVO, sin Pere i Mare r. Marković, r. ?? ?? 1934. Iz Garevca, oženio JAGUSTIN FANIKU, kći Augustina i Ane r. Perković, r. ?? ?? 1939. iz Garevca. Vjenčani 01. 01. 1961. Kumovi Cvitkušić Ivo i Marjanović Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ MARJAN, sin Marka i Anđe r. Ikač, r. 12. 12. 1937. iz Garevca, oženio STANUŠIĆ MANDU, kći Ilije i Sarajke r. Bajić, r. 17. 05. 1945. iz Garevca. Vjenčani 22. 11. 1963. Kumovi Stažić Anto i Cvitkušić Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ JOSIP, sin Joze i Anđe r. Križić, r. 31. 05. 1939. iz Garevca, oženio Trajković Jelicu, kći Trajka i Anđe r. Jovanović, r. 08. 05. 1942. iz Kosovske Kamenice. Vjenčani 21. 12. 1968. Kumovi Križić Anto i Križić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ ANTO, sin Nike i Ane r. Pavić, r. 23. 09. 1939. iz Garevca, oženio Bekavac Anu, kći Marijana i Mare r. Perković, r. 16. 06. 1950. iz Čardaka. Vjenčani 19. 04. 1969. Kumovi Marić Jakov i Marko Cvitkušić. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Joze i Ivke r. Čović, r. 01. 07. 1950. iz Garevca, oženio MARIĆ MANDU, kći Joze i Jele r. Marković, r. 05. 03. 1964. iz Garevca. Vjenčani 28. 07. 1973. Kumovi Marić Anto i Cvitkušić Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

CVITKUŠIĆ MARKO, sin Ive i ??? r. 17. 01. 1945. iz Garevca, oženio MARIĆ JANJU, kći Marka i ??? r. 10. 10. 1944. iz Garevca. Kumovi Pavo Stanušić i Marko Pavić. Vjenčatelj Anto Burić, svećenik.

CVITKUŠIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Pejić Šimo, sin Ante i Ane r. Gjuzel iz Oteže, star 21 godinu, oženio KATU CVITKUŠIĆ, kći Peje i Mare r. Nikolić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 25. 11. 1885. Kumovi Jozo Zelić i Šimo Grgić. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

Dujmović Nikola, sin Marka i Kate r. Gagulić iz Živkova Polja, star 18 godina, oženio MARIJU CVITKUŠIĆ, kći Pere i Ruže r. Andrić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 25. 11. 1896. Kumovi Franjo Šiškić i Ivan Dubravac. Vjenčatelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Ivakić – Jurakić Mato, sin Ivana i Ivke r. Peranović iz Kladara Doljnjih, star 34 godine, oženio ANĐU CVITKUŠIĆ, udovu Stanić iz Gareva, stara 28 godina. Vjenčani 19. 11. 1919. Kumovi Andrija Pipunić i Mato Perak. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Grgić Grgo, sin Marka i Kate r. Jelinić iz Oteže, star 21 godinu, oženio IVKU CVITKUŠIĆ, kći Ivana i Mare r. Šošić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 24. 11. 1920. Kumovi Pejo Jelinić i Mato Stažić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Šiškić Marko, sin Josipa i Jele r. Stipandić iz Čardaka, star 20 godina, oženio CVITKUŠIĆ SERAFINU, kći Ive i Mare r. Šuver iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 08. 11. 1922. Kumovi Jakob Knežević i Marko Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Barišić Ivo, sin Pere i Mare r. Lučić, r. 19. 12. 1906. iz Dobrinje, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Ilije i Ane r. Martinović, stara 19 godina, iz Garevca. Vjenčani 12. 11. 1924. Kumovi Ivo Radat i Ivo Burušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Šiškić Tadija, sin Joze i Jele r. Knežević, star 22 godine, iz Čardaka, oženio KATU CVITKUŠIĆ, kći Marka i Kate r. Andrić, stara 23 godine, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1936. Kumovi Tadija Markotić i Jakov Knežević. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Mijatović Ilija, sin Tadije i Mande r. Barbarić, rođen 03. 05. 1922. iz Kužnjače, oženio KAJU CVITKUŠIĆ, kći Nikole i Kaje r. Tokić, rođena 23. 10. 1922. iz Garevca. Vjenčani (u Čardaku) 27. 12. 1944. Kumovi Stjepan Baumgartner i Božo Rokić. Vjenčatelj Josip Marušić, kapelan.

Gašić Nikola, sin Ivice i Serafine r. Tomić, rođen 28. 08. 1921. iz Kladara Gornjih, oženio KAJU CVITKUŠIĆ, kći Stjepana i Ruže r. Jović, rođena 23. 10. 1922. iz Garevca. Vjenčani 27. 09. 1944. Kumovi Niko Šubarić i Ivica Bekavac. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Sučić Jakob, sin Marijana i Luce r. Puškarić, rođen 10. 04. 1920. iz Čardaka, oženio MARU CVITKUŠIĆ, kći Nikole i Kaje r. Tokić, rođena 02. 06. 1920. iz Garevca. Vjenčani 18. 10. 1944. Kumovi Stjepan Jagustin i Ivo Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Dubravac Ivan, sin Joze i Ivke r. Čalić iz Kladara Donjih, r. 06. 09. 1925., oženio CVITKUŠIĆ MANDU, kći Alojzija i Ruže r. Perković iz Garevca, r. 22. 08. 1927. Vjenčani 09. 02. 1949. Kumovi Dubravac Niko i Blaž Pavić. Vjenčatelj Milidrag Bujas, župnik.

Babić Jozo, sin Ivana i Jele r. Paradžik, iz Dobrinje, oženio CVITKUŠIĆ ANU, kći Ignje i Ivke r. Bajić iz Garevca. Vjenčani 25. 11. 1953. Kumovi Perić Ivan i Perić Pero. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

Hrskanović Luka, sin Marijana i Mare r. Koletić iz Domaljevca, oženio CVITKUŠIĆ MARU, kći Marka i Ruže r. Juroš. Vjenčani 17. 10. 1954. Kumovi Karlić Anto i Pavić Jakov. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

Samardžić Pavo, sin Šime i Ruže r. Klarić, r. 02. 08. 1954. iz Donje Dubice, oženio CVITKUŠIĆ KAJU, kći Mate i Ane r. Kovač, r. 16. 07. 1956. iz Garevca. Vjenčani 18. 07. 1975. Kumovi Samadržić Stjepan i Samardžić Kaja. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Antunović Jozo, sin Pave i Luje r. Perković, r. 18. 03. 1936. iz Kornice, oženio CVITKUŠIĆ MARTU, kći Ive i Kaje r. Gagulić, r. 02. 02. 1936. iz Garevca. Vjenčani ?? 09. 1959. Kumovi Majstorović Marko i Antunović Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Simić Žarko, sin Sime i Gospave r. Ristić, r. 03. 04. 1938. iz Zeljine, oženio CVITKUŠIĆ ANĐU kći Ignje i Ivke r. Bajić, r. 06. 09. 1938. iz Garevca. Vjenčani 14. 03. 1959. Kumovi Đulić Anđa i Topić Ruža. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Paradžik Marko, sin Jure i Mare r. Markotić, r. 25. 04. 1937. iz Riječana, oženio CVITKUŠIĆ KATU, kći Ive i Kaje r. Gagulić, r. 26. 04. 1942. iz Garevca. Vjenčani 01. 02. 1964. Kumovi Stanić Anto i Božić Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.