Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME JURILJ, KOVAČ, KRIŽIĆ

9. srpnja 2014.
Pripremio: ANTO BURIĆ, svećenik

PREZIME JURILJ

JURILJ PERO, sin Ive i Ruže r. Bajić iz Gareva, star 24 godine, oženio LUCU BURIĆ, kći Frane i Mare r. Domazet iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 25. 11. 1885. Kumovi Mato Jokić i Ivan Marić. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

JURILJ IVO, sin Pere i Lucije r. Burić iz Gareva, star 23 godine, oženio Maru Radat, kći Pejice i Lucije r. Ravnjak iz Modriče, stara 17 godina. Vjenčani 29. 11. 1911. Kumovi Marko Tokić i Ivo Burić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JURILJ PERO, sin Pere i Luce r. Burić, star 23 godine, iz Gareva, oženio Matiju Dobrinjkić, kći Andre i Mare r. Bilušić, stara 20 godina, iz Dobrinje. Vjenčani 02. 02. 1924. Kumovi Marko Blažević i Ivo Jurilj. Vjenčatelj Franjo Mikić, kapelan.

JURILJ MARKO, sin Ive i Mare r. Radat, star 23 godine, iz Gareva, oženio RUŽU PERKOVIĆ,  kći Pere i Luce r. Popić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 28. 10. 1942. Kumovi Petar Perić i Marijan Itrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JURILJ PERO, sin Pere i Luce Burić, udovac, rođen 05. 03. 1901. iz Garevca, oženio Stanu Antunović, kći Miće i Šimice r. Stanić, udovica, rođena 29. 02. 1912. iz Kornice. Vjenčani 05. 11. 1945. Kumovi Niko Stanić i Mato Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JURILJ IVO, sin Pere i Matije r. Dobrinkić, iz Garevca, oženio ANĐU PERIĆ, kći Ilije i Mare r. Burić, iz Garevca. Vjenčani 04. 09. 1960. Kumovi Gagulić Ivo i Nogić Franjo, Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

JURILJEVE UDATE IZVAN GAREVCA

Pipunić Jozo, sin Ive i Mare r. Bičvić, star 27 godina, iz Kladara Donjih, oženio MANDU JURILJ, kći Pere i Lucije r. Burić, stara 25 godina, iz Gareva. Vjenčani 04. 11. 1931. Kumovi Andrić Dragić i Juro Šuver. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Iljkić Filip, sin Pere i Anđe r. Jelavić, r. 23. 01. 1945. iz Čardaka, oženio JURILJ MARU, kći Marka i Ruže r. Perković, r. 25. 05. 1949. iz Garevca. Vjenčani 31. 08. 1966. Kumovi Majić Niko i Marić Ivan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Matanović Stjepan, sin Mije i Kate r. Jaugić, r. 01. 06. 1937. iz Svilaja, oženio JURILJ LUCIJU, kći Marka i Ruže r. Perković, r. 27. 09. 1953. iz Garevca. Vjenčani 28. 07. 1973. Kumovi Brainović Pero i Grgić Pero. Vjenčatelj Mijo Thon, župniki.

PREZIME JUROŠ

JUROŠ ANTUN, sin Petra i Ruže r. Šubarić iz Gareva, star 30 godina, oženio RUŽU MAŠIĆ, kći Josipa i Mande r Mamuzić iz Gareva, stara 25 godina. Vjenčani 29. 11. 1893. Kumovi Petar Andrić i Marko Juroš. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Juroš Ivan, sin Marijana i Ane r. Paškić iz G. Kladara, udovac, star 30 godina, oženio RUŽU BLAŽEVIĆ, kći Ilije i Jele r. Nikić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 21. 11. 1888. Kumovi Stipo Gagulić i Ivo Bekavac. Vjenčatelj Mato Oršolić, župnik.

JUROŠ MARKO, sin Ante i Cecilije r. Stanić iz Gareva, star 20 godina, oženio MANDU ŠERIĆ, kći Ive i Ane r. Stanić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 08. 11. 1905. Kumovi Pero Mamuzić i Ivan Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

JUROŠ TVRTKO, sin Ante i Ruže r. Mašić iz Gareva, star 20 godina, oženio Anđu Kaurinović, kći Stjepana i Mare r. Dubravac iz Dobrinje, stara 19 godina. Vjenčani 26. 02. 1919. Kumovi Mato Marijanović i Ilija Jagustin. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

JUROŠ MATO, sin Ante i Mande r. Domazet iz Gareva, r. 08. 01. 1905., oženio Katu Bičvić, kći Marka i Mande r. Šoljić iz Doljnjih Kladara. Vjenčani 29. 08. 1923. Kumovi Ivo Bičvić i Blaž Blažević. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JUROŠ IZIDOR, sin Marka i Mande r. Šerić, star 24 godine, iz Gareva, oženio Patljak – Mikulić Ružu, kći Joze Patljaka i Mare r. Jurišić, stara 20 godina, iz Dobrinje. Vjenčani 09. 11. 1932. Kumovi Bono Šerić i Marijan Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JUROŠ IVO, sin Tvrdka i Anđe r. Čikić, rođen 09. 03. 1923. Iz Garevca, oženio Ilić Maru, kći Jure i Jele r. Rajkovačić, iz Posavske Mahale. Vjenčani 27. 11. 1943. Kumovi Kaurinović Jerko i Marko. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

 

JUROŠEVE UDANE IZVAN GAREVCA

Biluša Božo, sin Ive i Ane r. Grgić iz Pećnika, udovac, star 34 godine, oženio ANU JUROŠ, udovu Tokić, kći Mate Juroša i Celestine r. Stanić iz Gareva, stara 29 godina. Vjenčani 29. 01. 1919. Kumovi Marko Andrić i Marko Andrić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Lukić Stjepan, sin Ive i Kate r. Perić iz Donjih Kladara, r. 24. 09. 1904., oženio LUCIJU JUROŠ, kći Ante i Mande r. Domazet iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 08. 11. 1922. Kumovi Ilija Šušak i Ivica Lukić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Tomić Ivo, sin Mate i Ivke r. Kuprešaković, star 23 godine, iz Kladara Donjih, oženio ANU JUROŠ, kći Marka i Mande r. Šerić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 13. 11. 1929. Kumovi Jozo Lukić i Mato Lovrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Jurić Franjo, sin Ilije i Stažije r. Brnić, star 27 godina, iz Lipika, oženio CECILIJU JUROŠ, kći Marka i Mande r. Šerić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 08. 11. 1939. Kumovi Mato Brnić i Anto Barukčić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Burušić Rafael, sin Ivana i Mare r. Nogić, r. 08. 05. 1933. iz Dobrinje, oženio JUROŠ DRAGICU, kći Tvrtka i Anđe r. Kaurinović, r. 25. 03. 1933. iz Garevca. Vjenčani 17. 08. 1955. Kumovi Ilija Paradžik i Marijan Marić. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

PREZIME KOVAČ

KOVAČ MARKO, sin Ivana i Ruže r. Radonjić iz Gareva, star 21 godinu, oženio KATU BURRIĆ, kći Petra i Kate r. Cvitkušić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 24. 11. 1893. Kumovi Nikola Perković i Ivan Perković. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

KOVAČ IVAN, sin Ivana i Ruže r. Radonjić iz Gareva, star 24 godine, oženio MANDU TOKIĆ, kći Mate i Angje r. Stanić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 15. 11. 1899. Kumovi Ivan Burić i Domin Perković. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KOVAČ MARKO, sin Ive i Mande r. Tokić iz Gareva, star 19 godina, oženio RUŽU ANDRIĆ, kći Petra i Mande r. Tokić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 24. 11. 1920. Kumovi Marko Đulić i Ivo Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ NIKOLA, sin Marka i Kate r. Burić iz Gareva, star 19 godina, oženio Luciju Šuver, kći Pere i Ivke r. Perković iz Kladara Doljnjih, stara 19 godina. Vjenčani 29. 11. 1922. Kumovi Ivo Burić i Ivan Kovač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ MATO, sin Ivana i Mande r. Tokić, star 23 godine, iz Gareva, oženio JELU IVUŠIĆ, kći Ive i Jele r. Pavić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 16. 11. 1927. Kumovi Pero Andrić i Ilija Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ DOMIN, sin Ivana i Mande r. Tokić, star 24 godine, iz Gareva, oženio MARU KRIŽIĆ, kći Joze i Mare r. Marić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1931. Kumovi Marko Tokić i Ilija Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ ILIJA, sin Ivana i Mande r. Tokić, star 27 godina, iz Gareva, oženio SERAFINU RAVNJAK, kći Tome i Kate r. Gagulić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 28. 12. 1938. Kumovi Ivo Andrić i Jozo Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ TADIJA, sin Ivana i Mande r. Tokić, rođen 15. 05. 1922. iz Garevca, oženio MARU BAJIĆ, kći Ive i Ruže r. Bosnić, rođena 04. 05. 1925. iz Garevca. Vjenčani 05. 10. 1945. Kumovi Nikola Gašić i Ambroža Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ ILIJA, sin Ivana i Mande r. Tokić, r. 08. 08. 1911. iz Garevca, oženio KATU ROKIĆ, kći Bože i Mare r. Kovačević r. 28. 02. 1921. iz Garevca. Vjenčani 10. 09. 1947. Kumovi Jozo i Frano Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KOVAČ IVO, sin Mate i Jele r. Ivušić, r. 23. 06. 1931. iz Garevca, oženio MANDU ANDRIĆ, kći Marka i Anice r. Petrović, r. 05. 03. 1931. iz Garevca.Vjenčani 30. 01. 1950. Kumovi Kovač Marko i Cvitkušić Mato. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

KOVAČ PERO, sin Nike i Luce r. Šuver, r. 1930. iz Garevca, oženio JAGUSTIN LUCU, kći Ive i Mare r. Šerić, r. 1929. iz Garevca. Vjenčani 18. 09. 1950. Kumovi Stanić Marijan i Pipunić Šimo. Vjenčatelj Franjo Bulić, župnik.

KOVAČ NIKOLA, sin Mate i Jele r. Ivušić, r. 22. 07. 1933. iz Garevca, oženio Dobrinkić Jelu, kći Ilije i Kate r. Patljak, r. 28. 06. 1938. iz Dobrinje. Vjenčani 25. 11. 1959. Kumovi Andrić Pero i Stanić Marijan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

KOVAČ MARKO, sin Marka i Ruže r. Andrić, r. 04. 09. 1936. iz Garevca, oženio JAGUSTIN RUŽU, kći Ive i Mande r. Šerić, r. 15. 03. 1934. iz Garevca. Vjenčani 12. 04. 1961. Kumovi Jagustin Franjo i Cvitkušić Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

KOVAČ ANTO, sin Domina i Mare r. Križić, r. 09. 04. 1938. iz Garevca, oženio MARIĆ ANKU, kći Pere i Janje r. Popić, r. ?? 1943. iz Garevca. Vjenčani 08. 10. 1966. Kumovi Marić Marko i Marić Roko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

KOVAČEVE UDATE IZVAN GAREVCA

Martinović Ivo, (vojnik na dopustu), sin Marka i Pavke r. Brozović iz Kladara Doljnjih, star 34 godine, oženio MARU KOVAČ, kći Marka i Kate r. Burić iz Gareva, stara 23 godine. Vjenčani 24. 07. 1918. Kumovi Ivan Stanić i Anto Martinović. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Brdarić Marko, sin Ilije i Ane r. Patljak, star 28 godina, iz Kladara Donjih, oženio SERAFINU KOVAČ, kći Marka i Kate r. Burić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 23. 10. 1929. Kumovi Anto Pavić i Ivo Bekavac. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Antunović Mato, sin Mate i Ruže r. Mamuzić, star 25 godina, iz Kornice, oženio RUŽU KOVAČ, kći Ivana i Mande r. Tokić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1936. Kumovi Franjo Majstorović i Stjepan Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Purković Ilija – Crnogorac, sin Joze i Ane r. Bilušić, r. 29. 08. 1936. iz Blaževaca – Sivša, oženio KOVAČ JANJU, kći Leona i Mande r. Mijić, r. 04. 03. 1935. iz Garevca. Vjenčani 14. 08. 1961. Kumovi Kovač Niko i Kovač Marko. Vjenčatelj Petrović Zvonko, kapelan.

PREZIME KOVAČEVIĆ

Kovačević Ivan, sin Pere i Stažije r. Dujak, rođen 29. 01. 1925. iz Mrke Ade, oženio ANU LUŠO, kći Marka i Luce r. Jagustin, iz Garevca. Vjenčani 29. 12. 1943. Kumovi Dujak Marijan i Topolovac Marko. Vjenčatelj Rikard Weiss, kapelan.

PREZIME KRAJIČAK STANIĆ

KRAJIČAK STANIĆ MARKO, sin Marka Stanića i Mare r. Krajičak, rođen 27. 04. 1926. iz Garevca (Strizivojne), oženio Maru Dubravac, kći Pere i Ane r. Mrkonjić, rođena 04. 07. 1922. iz Dobrinje. Vjenčani 26. 12. 1945. Kumovi Ilija Perić i Frano Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME KRIŽIĆ

KRIŽIĆ IVAN, sin Marka i Ane r. Perković iz Gareva, star 25 godina, oženio Maru Lončarević, kći Ante i Kate r. Filipović iz Dobrinje, stara 20 godina. Vjenčani 07. 01. 1901. Kumovi Jozo Marić i Ilija Jagustin. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KRIŽIĆ IVAN, sin Marka i Mare r. Mašić iz Gareva, r. 1876. oženio Ivku Sučić, kći Ivana i Mare r. Karačić iz Modriče, r. 1881. Vjenčani 08. 10. 1902. Kumovi Niko Križić i Marko Perković. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KRIŽIĆ JOZO, sin Marka i Ane r. Perković iz Gareva, star 25 godina, oženio MARU MARIĆ, kći Ive i Ane r. Stanić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 19. 11. 1902. Kumovi Mato Križić i Luka Tomić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KRIŽIĆ IVAN, sin Marka i Mare r. Mašić iz Gareva, udovac, star 29 godina, oženio Lucu Dubravac, kći Jakova i Ane r. Grgić iz Babešnice, stara 20 godina. Vjenčani 11. 10. 1905. Kumovi Jakov Kljajić i Agata Novokmet. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KRIŽIĆ PERO, sin Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, star 23 godine, oženio Katu Božić, kći Mate i Ane r. Vidović iz Dolnjih Kladara, stara 18 godina. Vjenčani 24. 10. 1906. Kumovi Ivo Patljak i Marko Perković. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

KRIŽIĆ MARKO, sin Mate i Ane r. Stanušić iz Gareva, star 23 godine, oženio KATU GRGIĆ, kći Pere i Ruže r. Marić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 18. 11. 1908. Kumovi Ambroža Pavić i Jakob Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ GRGO, sin Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, star 20 godina, oženio Ružu Paradžik, kći Marka i Ane r. Perković iz Čardaka, stara 20 godina. Vjenčani 10. 11. 1909. Kumovi Pero Paradžik i Ivan Šubarić. Vjenčatelj Stjepan Gašparević, kapelan.

KRIŽIĆ GRGO, sin Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, udovac, star 24 godine, oženio Mandu Mamuzić, kći Ante i Serafine r. Kurtić iz Kornice, stara 24 godine. Vjenčani 20. 11. 1912. Kumovi Pero Paradžik i Marko Križić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ MARKO, sin Mate i Ane r. Stanušić iz Gareva, r. 02. 08. 1885., oženio ŠIMU TOKIĆ, kći Marka i Ruže r. Marić iz Gareva, r. 22. 04. 1894. Vjenčani 22. 09. 1915. Kumovi Pero Križić i Ilija Jagustin. Vjenčatelj Augustin Halili, kapelan.

KRIŽIĆ PERO, sin Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, udovac, star 33 godine,  oženio ANGJU PERKOVIĆ, kći Domina i Mare r. Ikač iz Gareva, stara 25 godina. Vjenčani 23. 05. 1917. Kumovi Marko Križić i Marko Perković. Vjenčatelj Nikola Mandić, župnik iz Pećnika.

KRIŽIĆ ILIJA, sin Mate i Ane r. Pavić iz Gareva, star 29 godina, oženio MARU ZELIĆ, kći Marka i Ane r. Grgić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 17. 11. 1920. Kumovi Jakov Perković i Ivo Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ MARKO, sin Ive i Mare r. Lončar iz Gareva, r. 22. 04. 1906., oženio Katu Pejić, kći Šime i Kate r. Cvitkušić iz Dobrinje, stara 19 godina. Vjenčani 21. 11. 1923. Kumovi Stjepan Martinović i Ivo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ JOZO, sin Marka i Ane r. Perković, udovac, star 55 godina, iz Gareva, oženio Maru Perković, kći Ante Perkovića i Kate r. Čalić, udovu Radat, stara 50 godina, iz Riječana. Vjenčani 22. 08. 1932. Kumovi Tomo Radat i Mato Svrzić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ PERO, sin Nike i Ruže r. Majić, udovac, star 53 godine, iz Gareva, oženio Ružu Kneževi, udovu Bajić, kći Joze Kneževića i Anice r. Markotić, stara 54 godine iz Kornice. Vjenčani 09. 01. 1938. Kumovi Marko Bičvić i Ivica Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ IVO, sin Joze i Mare r. Marić, star 22 godine, iz Gareva, oženio ŠIMU ZELIĆ, kći Marka i Anice r. Grgić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 15. 11. 1939. Kumovi Marko Križić i Marko Turković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ ANTO, sin Ivana i Mare r. Lončar, star 27 godina, iz Gareva, oženio MARU STANUŠIĆ, kći Jerka i Anđe r. Pavić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 27. 11. 1940. Kumovi Jozo Cvitkušić i Pero Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ ANTO, sin Ivana i Luce r. Dubavac, rođen 26. 03. 1905. iz Garevca, oženio MARU STANIĆ, kći Marijana i Kate r. Lukić, rođena 29. 03. 1917. iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1945. Kumovi Alberto Gerussi i Marko Skočibušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ ANTO, sin Ivana i Mare r. Lončar, r. 12. 05. 1913. iz Garevca, oženio Ružu Šuver, kći Jake i Ane r. Brandić, r. 18. 09. 1921. iz Donjih Kladara. Vjenčani 04. 12. 1947. Kumovi Ivo Križić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ MARKO, sin Marka i Šime r. Kureljić, r. 08. 04. 1925. iz Garevca, oženio ANU STANIĆ, kći Mate i Luce r. Domazet, r. 16. 07. 1929. iz Garevca. Vjenčani 29. 10. 1947. Kumovi Anto Križić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

KRIŽIĆ BONO, sin Marka i Kate r. Pejić, r. 22. 08. 1926. iz Garevca, oženio KATU JAGUSTIN, kći Ive i Marice r. Tokić, r. 26. 08. 1928. iz Garevca. Vjenčani 04. 01. 1950. Kumovi Pejić Pero i Cvitkušić Mato. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

KRIŽIĆ IVO, sin Pere i Anđe r. Perković, r. 28. 05. 1928. iz Garevca, oženio STANUŠIĆ MANDU, kći Mate i Anice r. Zrakić, r. 28. 06. 1934. iz Garevca. Vjenčani 09. 11. 1955. Kumovi Dubravac Ilija i Perković Domin. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik

KRIŽIĆ JAKOV, sin Ante i Ruže r. Šuver, r. 07. 07. 1951. iz Garevca, oženio Marić Anđu, kći Petra i Pavke r. Augustinović, r. 16. 09. 1954. iz Čardaka. Vjenčani 01. 10. 1971. Kumovi Šuver Jakov i Križić Matan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

KRIŽIĆKE UDANE IZVAN GAREVCA

Pipunić Josip, sin Peje i Kate r. Dragić iz Doljnjih Kladara, star 24 godine, oženio MANDU KRIŽIĆ, kći Marka i Ane r. Perković iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 24. 11. 1897. Kumovi Antun Dragić i Antun Martinović. Vjenčatelj Ilija Lacić, župnik.

Bičvić Marko, sin Mate i Ane r. Barbarić iz Kladara Doljnjih, star 26 godina, oženio JELU KRIŽIĆ, kći Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 25. 11. 1908. Kumovi Ivan Jagustin i Ivo Šoljić. Vjenčatelj Alfons Barišić, duhovnik na polju sv. Filomene.

Martinović Andrija, sin Stjepana i Mande r. Jović iz Kladara Doljnjih, star 27 godina, oženio MANDU KRIŽIĆ, kći Ivana i Mare r. Lončarić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 29. 10. 1919. Kumovi Blaž Ivanković i Franjo Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Radat Ciril, sin Joze i Lucije r. Šubarić iz Riječana, star 19 godina, oženio MANDU KRIŽIĆ, kći Nike i Ruže r. Majić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 08. 11. 1922. Kumovi Marko Perković i Ivo Šubarić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Radat Tomo, sin Peje i Lucije r. Ravnjak iz Modriče, udovac, star 38 godina, oženio ANU KRIŽIĆ, udovicu Andrić, kći Marka Križića i Ane r. Perković iz Gareva, stara 30 godina. Vjenčani 24. 05. 1922. Kumovi Mato Šubarić i Ivo Jurilj. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Jozo, sin Ivana i Ruže r. Knezović, star 26 godina, iz Čardaka, oženio RUŽU KRIŽIĆ, kći Ivana i Mare r. Lončar, stara 23 godine, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1931. Kumovi Marko Omazić i Ivan Omazić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Brdarić Niko, sin Mate i Ivke r. Vidić, star 20 godina, iz Kladara Donjih, oženio SERAFINU KRIŽIĆ, kći Grge i Mande r. Mamuzić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 19. 10. 1932. Kumovi Mato Brdarić i Marko Jurić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Vurbić Ivo, sin Ive i Ane r. Burušić, star 30 godina, iz Kužnjače, oženio MARU KRIŽIĆ, kći Marka i Šime r. Kureljić, stara 19. Godina, iz Gareva. Vjenčani 25. 11. 1935. Kumovi Tadija Vurbić i Ilija Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Lozić Pero, sin Marka i Jele r. Grejić, udovac, iz Čardaka, oženio MARU KRIŽIĆ, udovicu Vurbić, kći Marka Križića i Šime r. Tokić iz Garevca. Vjenčani 09. 02. 1949. Kumovi Kovačević Ilija i Marijan Cvitkušić. Vjenčatelj Milidrag Bujas, župnik.

Nikolić Ivo, sin Ive i Ruže r. Brainović, r. 20. 10. 1945. iz Donje Dubice, oženio KRIŽIĆ MARU, kći Marka i Kate r. Pejić, r. 01. 10. 1940. iz Garevca. Vjenčani 17. 11. 1965. Kumovi Jurkić Šimo i Popić Marko. Vjenčatelj Mijo Nikolić, kapelan.

Lončarević Karlo, sin Petra i Kate r. Rakonci, r. 30. 11. 1941. iz Zagreba, oženio KRIŽIĆ JASNU, kći Ane Križić, r. 11. 09. 1948. iz Garevca. Vjenčani 15. 02. 1969. Kumovi Burušić Valent i Križić Predrag. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Lončarić Mato, sin Filipa i Ruže r. Zelić, r. 07. 04. 1943. iz Zasavice, oženio KRIŽIĆ FANIKU, kći Marka i Anice r. Stanić, r. 06. 04. 1951. iz Garevca. Vjenčani 29. 12. 1970. Kumovi Galić Marko i Duraković Antun. Vjenčatelj Mijo Thon, župni.

Ačev Ljubče, sin Gligora i Blagune r. Trajkov, r. 01. 05. 1947. iz Skoplja, oženio KRIŽIĆ LUCU, kći Marka i Anice r. Stanić, r. 13. 07. 1952. iz Garevca. Vjenčani 26. 07. 1972. Kumovi Lončarević Karlo i Perković Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

PREZIME LATOŠ

LATOŠ STJEPAN, sin Julijane iz Gareva – pusta Dundjerski, r. 19. 08. 1876. oženio MARIJU TAKACZ, kći Mihaela i Ane r. Luksa iz Gareva – pusta Dundjerski, r. 07. 12. 1879. Vjenčani 16. 07. 1905. Kumovi Stjepan Baumgartner i Anto Karlić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.