Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARIĆ

18. srpnja 2014.
Pripremio: ANTO BURIĆ, svećenik

PREZIME MARIĆ

 

MARIĆ LUKA, sin Joze i Mare r. Cvitkušić iz Gareva, star 26 godina, oženio Lucu Tomić, kći Ive i Mare r. Stažić, iz Doljnih Kladara, stara 18 godina. Vjenčani 21. 10. 1885. Kumovi Marko Bekavac i Niko Marić. Vjenčatelj Marko Orkić, duhovni pomoćmol.

MARIĆ JOZO, sin Šime i Mare r. Čalić iz Gareva, star 18 godina, oženio Maricu Majstorović, kći Ive i Luce r. Bajić iz Kornice, stara 19 godina. Vjenčani 09. 11. 1887. Kumovi Joko Stanić i Mato Marić. Vjenčatelj Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

MARIĆ IVO, sin Andrije i Ane r. Stažić iz Gareva, udovac, star 24 godine, oženio Ružu Maršić, kći Joze i Mande r. Mamuzić iz Doljnjih Kladara, stara 18 godina. Vjenčani 18. 09. 1888. Kumovi Šimo Marić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Grgo Jurkić, duhovni pomoćnik.

MARIĆ TADIJA, sin Ive i Anice r. Stanić iz Gareva, star 23 godine, oženio ANICU LUKIĆ, kći Mijata i Ruže r. Antunović iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 23. 11. 1889. Kumovi Mato Jagustin i Ilija Gagulić. Vjenčatelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

MARIĆ MARKO, sin Ive i Anice r. Stanić iz Gareva, star 22 godine, oženio Jelu Mikulić, kći Peje i Anice r. Marić iz Gornjih Kladara, stara 22 godine. Vjenčani 25. 11. 1891. Kumovi Šimo Marić i Tomo Stanić. Vjenčatelj Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

MARIĆ JOSIP, sin Ivana i Anne r. Stanić iz Gareva, star 20 godina, oženio Mandu Martinović, kći Ivana i Jele r. Topolovac iz Doljnjih Kladara, stara 19 godina. Vjenčani 29. 11. 1893. Kumovi Šimun Marić i Josip Antić. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

MARIĆ MARIJAN, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, udovac, star 29 godina, oženio RUŽU PERAK, kći Ilije i Matije r. Augustinović iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 23. 11. 1898. Kumovi Ivo Ikač i Marko Amadžić. Vjenčatelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

MARIĆ JOZO, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, udovac, star 38 godina, oženio Maru Mihalj, kći Ante i Ruže r. Skočibušić iz Oteže, stara 23 godine. Vjenčani 22. 11. 1899. Kumovi Ivo Križić i Marko Stanušić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ MATO, sin Josipa i Kate r. Vrljić iz Gareva, star 26 godina, oženio PERKOVIĆ LUCU, kći Ivana i Kate r. Vukadinović iz Gareva, stara 25 godina. Vjenčani 28. 11. 1900. Kumovi Ivan i Petar Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, star 24 godine, oženio Maru Perković, kći Ante i Kate r. Ilkić iz Čardaka, stara 18 godina. Vjenčani 27. 11. 1901. Kumovi Mato Marić i Niko Tokić. Vjenčatelj Marko Baotić, svećenik.

MARIĆ IVAN, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, star 26 godina, oženio Anu Pranjić, kći Ivana i Jele r. Jurić iz Ledenica, stara 20 godina. Vjenčani 26. 11. 1902. Kumovi Jozo Grgić i Mato Marić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ JOZO, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, udovac, star 33 godine, oženio Angju Lozić, kći Ivana i Jele r. Gagulić iz Čardaka, udovica, stara 28 godina. Vjenčani 17. 11. 1902. Kumovi Ivan Lozić i Jela r. Gagulić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Ive i Ane r. Andrić iz Gareva, star 20 godina, oženio MANDU PERAK, kći Ilije i Matije r. Jagustin iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 08. 11. 1905. Kumovi Marko Andrić i Mato Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ NIKO, sin Mate i Ruže r. Kurelić iz Gareva, star 20 godina, oženio RUŽU CVITKUŠIĆ, kći Ilije i Kate r. Šendulović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 15. 11. 1905. Kumovi Marko i Domin Perković. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ ŠIMUN, sin Marka i Ane r. Mašić iz Gareva, star 23 godine, oženio LUCU STANUŠIĆ, kći Mate i Ane r. Perković iz Gareva, stara 23 godine. Vjenčani 25. 10. 1905. Kumovi Pero Ravnjak i Pero Jurilj. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ IVO, sin Luke i Luce r. Tomić iz Gareva, star 19 godina, oženio Anu Šuver, kći Ante i Kate r. Studenović iz Kladara Dolnjih, stara 18 godina. Vjenčani 07. 11. 1906. Kumovi Pero Marić i Bono Zelić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ ŠIMO, sin Pere i Luce r. Rokić iz Gareva, star 24 godine, oženio RUŽU ANDRIĆ, kći Ilije i Ane r. Burić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 14. 11. 1906. Kumovi Marko i Jozo Marić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARIĆ PERO, sin Šime i Mare r. Čalić iz Gareva, star 23 godine, oženio Katu Jurić, kći Joze i Ane r. Ratkić iz Ledenica, stara 19 godina. Vjenčani 20. 11. 1907. Kumovi Pero Jurić i Marko Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik gradačački.

MARIĆ TOMO, sin Šimuna i Mare r. Čalić iz Gareva, star 22 godine, oženio Pavku Franjić, kći Ive i Jele r. Jurić iz Bjeljevine, stara 20 godina. Vjenčani 20. 11. 1907. Kumovi Mato Šerić i Marko Perić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik gradačački.

MARIĆ MARKO, sin Joze i Mare r. Majstorović iz Gareva, star 22 godine, oženio Mandu Pipunić, kći Blaža i Jele r. Lozić iz Kladara Doljnjih, stara 17 godina. Vjenčani 16. 11. 1910. Kumovi Niko Tokić i Marko Mjstorović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ IVO, sin Pere i Lucije r. Rokić iz Gareva, star 27 godina, oženio Maru Ćutuk, kći Ive i Ane r. Kovačević iz Živkova Polja, stara 26 godina. Vjenčani 15. 11. 1911. Kumovi Marko Rokić i Šimo Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JERKO, sin Mate i Ruže r. Tokić iz Gareva, star 20 godina, oženio ANU JELEČ, kći Mijata i Mare r. Andrić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 15. 11. 1911. Kumovi Frano Burić i Ilija Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JOZO, sin Pere i Lucije r. Petrić iz Gareva, star 37 godina, oženio JELU RAVNJAK, kći Ive i Mare r. Kajić iz Gareva, stara 23 godine. Vjenčani 25. 07. 1917. Kumovi Jozo Antić i Marko Marić. Vjenčatelj fra Jozo Vukić.

MARIĆ MATO, sin Marka i Jele r. Patljak iz Gareva, star 18 godina, oženio MARU CVITKUŠIĆ, kći Marka i Mande r. Pipunić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 13. 11. 1918. Kumovi Marko Marić i Pero Ikač. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

MARIĆ ALOJZIJE, sin Marka i Mare r. Perković iz Gareva, star 17 godina, oženio KATU IKAČ, kći Ive i Kate r. Antunović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 17. 11. 1920. Kumovi Pero Andrić i Ivo Jurilj. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JOZO, sin Mate i Ruže r. Kureljić iz Gareva, star 23 godine, oženio Mariju Jurić, kći Marka i Ane r. Dujmović iz Ledenica, stara 18 godina. Vjenčani 23. 11. 1921. Kumovi Marijan Jeleč i Ambroža Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ IVO, sin Marka i Jele r. Mikulić iz Gareva, star 20 godina, oženio MATIJU JURILJ, kći Pere i Lucije r. Burić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 07. 11. 1923. Kumovi Roko Stanušić i Pejo Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ NIKOLA, udovac, sin Mate i Ruže r. Kureljić iz Gareva, star 38 godina, oženio JELU JUROŠ, udovu Burić, kći Marka Juroša i Ruže r. Pejić iz Gareva, stara 41 godinu. Vjenčani 21. 11. 1923. Kumovi Božo Rokić i Mato Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Marijana i Ruže r. Perak, star 24 godine, iz Gareva, oženio JELU BURIĆ, kći Frane i Kate r. Gavrić, staru 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 28. 11. 1925. Kumovi Alojzije Marić i Mato Cvitkušić. Vejnčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JOSIP, sin Pere i Kate r. Jurić, star 19 godina, iz Gareva, oženio Ružu Lukić, kći Marka i Mare r. Perković, stara 19 godina, iz Kladara Donjih. Vjenčani 13. 11. 1929. Kumovi Jozo Lukić i Alojzije Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Marka i Jele r. Mikulić, star 21 godinu, iz Gareva, oženio STANU RAVNJAK, kći Jakoba i Ruže r. Marić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 06. 11. 1929. Kumovi Šimo Marić i Marko Perić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ NIKO, sin Joze i Jele r. Lozić, star 21 godinu, iz Gareva, oženio ANU ANDRIĆ, kći Mate i Angje r. Bajić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 20. 11. 1929. Kumovi Niko Dubravac i Domin Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Dragutin, sin Đure i Mare r. Raguz, star 21 godinu, iz Koprivne, oženio AUGUSTINU VARGA, kći Aleksandra i Ane r. Vuković, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 12. 04. 1931. Kumovi Mirko Rebac i Đuro Krešić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JURO, sin Šime i Luce r. Sranušić, star 25 godinu, iz Gareva, oženio ANU BAJIĆ, kći Mate i Kate r. Perković, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1931. Kumovi Marko Tokić i Ilija Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Šime i Luce r. Stanušić, star 23 godine, iz Gareva, oženio MARU RAVNJAK, kći Jakoba i Ruže r. Marić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1932. Kumovi Božo Rokić i Juro Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JURO, sin Ive i Ane r. Franjić, star 27 godina, iz Gareva, oženio ANDJU STANIĆ, kći Nikole i Ane r. Dragić, stara 25 godina, iz Gareva. Vjenčani 15. 11. 1933. Kumovi Šimo Andrić i Marko Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ TADIJA, sin Tadije i Anke r. Lukić, star 26 godina, iz Gareva, oženio Mariju Pipunić, kći Ive i Mare r. Bičvić, stara 18 godina, iz Kladara Donjih. Vjenčani 15. 11. 1933. Kumovi Ivo Jagustin i Petar Lukić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ ANTO, sin Nikole i Ruže r. Cvitkušić, star 22 godine, iz Gareva, oženio KATU RAVNJAK, kći Jakova i Ruže r. Marić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 07. 10. 1936. Kumovi Marko Stanušić i Ivo Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ FRANJO, sin Šime i Luce r. Stanušić, star 23 godine, iz Gareva, oženio Lucu Banović, kći Ante i Ane r. Tomić, stara 20 godina, iz Kladara Donjih. Vjenčani 25. 11. 1936. Kumovi Pero Ravnjak i Anto Medić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JAKOB, sin Pere i Kate r. Jurić, star 25 godina, iz Gareva, oženio MARU ROKIĆ, kći Marka i Ruže r. Stanić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 12. 1940. Kumovi Juro Marić i Marijan Itrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ ŠIMO, sin Ive i Ane r. Franjić, star 22 godine, iz Gareva, oženio MARU KRIŽIĆ, kći Pere i Angje r. Perković, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 12. 1940. Kumovi Ivo Paradžik i Ivica Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Mate i Mare r. Cvitkušić, rođen 12. 10. 1923. iz Garevca, oženio STANIĆ KATU, kći Mate i Lucije r. Domazet, rođena 15. 06. 1924. iz Garevca. Vjenčani 20. 10. 1943. Kumovi Cvitkušić Mato i Gagulić Ambroža. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ ANTO, sin Mate i Luce r. Perković, udovac, r. 13. 01. 1903. iz Garevca, oženio Katu Omazić, udovica Perković, kći Ilije Omazića i Kate r. Kelentrić, r. 23. 05. 1912. iz Čardaka. Vjenčani 25. 11. 1946. Kumovi Mijo Jagustin i Stjepan Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ JOZO, udovac, sin Peje i Kaje r. Jurić, r. 12. 02. 1910. iz Garevca, oženio JELU MARKOVIĆ, udovicu Kljajić, r. ??? iz Garevca. Vjenčani 25. 09. 1946. Kumovi Juro Marić i Marko Jurilj. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARIĆ STJEPAN, sin Mate i Jele r. Burić, r. 24. 06. 1929. iz Garevca, oženio Slanić Maru, kći Ante i Kaje r. Kovačević, r. 05. 10. 1922. iz Gornje Dubice. Vjenčani u Dubici 10. 11. 1947. Kumovi??? Vjenčatelj fra M. Matoš, župnik.

MARIĆ MATO, sin Jakova i Anice r. Jeleč iz Garevca, r. 25. 06. 1926., oženio JANJU BAJIĆ, kći Joze i Mare r. Lušić iz Garevca, r. 01. 06. 1928. Vjenčani 19. 12. 1949. Kumovi Marko Marić i Mijo Jeleč. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

MARIĆ MARIJAN, sin Mate i Mare r. Cvitkušić iz Garevca, r. 03. 04. 1929., oženio STANUŠIĆ ŠIMU, kći Ive i Mare r. Andrić iz Garevca, r. 10. 06. 1931. Vjenčani 18. 07. 1949. Kumovi Marić Ivica i Tokić Ambroža. Vjenčatelj Milidrag Bujas, župnik.

MARIĆ PERO, sin Ivice i Matije r. Jurilj, r. 1928. iz Garevca, oženio KATU ŠERIĆ, kći Joze i Ane r. Kamenjašević, r. 1931. iz Garevca. Vjenčani 27. 08. 1950. Kumovi Tokić Ambroža i Jurilj Marko. Vjenčatelj Frano Bulić, župnik.

MARIĆ ALOJZIJE, sin Alojza i Kate r. Ikač, r. 04. 09. 1934. iz Garevca, oženio Dragić Maru, kći Joze i Mare r. Topolovac, r. 16. 05. 1934. iz Donjih Kladara. Vjenčani 28. 10. 1953. Kumovi Radić Mato i Burić Mato. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

MARIĆ JOZO, sin Tadije i Mare r. Pipunić, r. 12. 08. 1934. iz Garevca, oženio ZORU STANIĆ, kći Nike i Anice r. Perić, r. 17. 08. 1932. iz Garevca. Vjenčani 02. 10. 1954. Kumovi Marić Ivica i Tokić Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

MARIĆ PAVAO, sin Mate i Jele r. Burić, r. 11. 06. 1932. iz Garevca, oženio Turalija Jelu, kći Joze i Marte r. Franjić, r. 19. 12. 1933. iz Begova Sela – Otinovci. Vjenčani 26. 12. 1955. Kumovi Burić Marko i Cvitkušić Mišo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

MARIĆ ILIJA, sin Ive i Matije r. Jurilj, r. 04. 11. 1929. iz Garevca, oženio CVITKUŠIĆ ANĐU, kći Alojzija i Ruže r. Perković, r. 10. 09. 1931. iz Garevca. Vjenčani 13. 11. 1955. Kumovi Jurilj Andrija i Perić Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

MARIĆ JAKOV, sin Marka i Mare r. Ravnjak, r. 20. 06. 1935. iz Garevca, oženio CVITKUŠIĆ KATU, kći Nike i Ane r. Pavić, r. 14. 08. 1937. iz Garevca. Vjenčani 27. 12. 1958. Kumovi Marić Marko i Cvitkušić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ ROKO, sin Mate i Mare r. Cvitkušić, r. 1931. iz Garevca, oženio ANĐELIĆ JANJU, kći Pere i Ruže r. Zelić, r. 1938. iz Garevca. Vjenčani 19. 11. 1958. Kumovi Marić Jozo i Tokić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ ANTO, sin Joze i Mare r. Jurendić, r. 29. 03. 1940. iz Garevca, oženio Jović Ljubicu, kći Nikole i Mande r. Kljajić, r. 22. 05. 1941. iz Zasavice. Vjenčani 28. 11. 1959. Kumovi Radonjić Ivo i Marić Vinko. Vjenčatelj Mijo Thpn, župnik.

MARIĆ PERO, sin Marka i Mare r. Ravnjak, r. 28. 08. 1933. iz Garevca, oženio Mikulić Ivku kći Ive i Ljubice r. Mihalj, r. 25. 08. 1940. iz Kužnjače. Vjenčani 14. 11. 1959. Kumovi Bekavac Ivo i Fabijan Marić. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ VINKO, sin Joze i Ruže r. Lukić, r. 08. 05. 1935. iz Garevca, oženio Pavku Martinović, kći Ive i Mare r. Kovač, r. 23. 07. 1932. iz Donjih Kladara. Vjenčani 01. 01. 1959. Kumovi Marić Alojzije i Markotić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ IVO, sin Alojzija i Kate r. Ikač, r. 02. 04. 1940. iz Garevca, oženio Martinović Lucu, kći Marijana i Kaje r. Lukić, r. 14. 07. 1940. iz Donjih Kladara. Vjenčani 16. 02. 1960. Kumovi Burić Mato i Radić Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ NIKOLA, sin Ivice i Matije r. Jurilj, r. 05. 06. 1937. iz Garevca, oženio Martu Jurić, kći Joze i Ane r. Kelentrić, r. 09. 05. 1935. iz Ledenica. Vjenčani 29. 10. 1960. Kumovi Tokić Tadija i Burić Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ MARIJAN, sin Pere i Kaje r. Jurić, r. 03. 09. 1924. iz Garevca, oženio MARU GAGULIĆ, kći Mate i Mande r. Tokić, r. 24. 05. 1937. iz Garevca. Vjenčani 28. 12. 1962. Kumovi Marić Jozo i Juroš Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ MATO, sin Jure i Anice r. Bajić, r. 22. 03. 1937. iz Garevca, oženio STANUŠIĆ MANDU, kći Jakova i Kate r. Galić, r. 10. 11. 1941. iz Garevca. Vjenčani 26. 12. 1962. Kumovi Marić Jakov i Gagulić Anto. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ STJEPAN, sin Nike i Ane r. Andrić, r. 04. 02. 1945. iz Garevca, oženio Aničić Maru, kći Ive i Ruže r. Agatić r. 05. 04. 1934. iz Pećnika. Vjenčani 17. 09. 1963. Kumovi Josipović Stjepan i Jagustin Ivo. Vjenčatelj Mato Ivkić, kapelan.

MARIĆ STJEPAN, sin Tadije i Mare r. Pipunić, r. 17. 04. 1938. iz Garevca, oženio BAJIĆ LJUBICU, kći Jakova i Kaje r. Perić, r. 13. 12. 1942. iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1963. Kumovi Stanić Pero i Jagustin Vinko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ MARKO, sin Franje i Lucije r. Banović, r. 20. 06. 1938. iz Garevca, oženio GAGULIĆ RUŽU, kći Mate i Mande r. tokić, r. 10. 07. 1939. iz Garevca. Vjenčani 25. 11. 1964. Kumovi Perić Marijan i Šerić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ IVO, sin Marka i Stane r. Ravnjak. R. 20. 08. 1937. iz Garevca, oženio MARIĆ MARU, kći Franje i Luce r. Banović, r. 01. 01. 1946. iz Garevca. Vjenčani 24. 11. 1965. Kumovi Marić Pero i Gagulić Pavo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ NIKO, sin Jele, r. 12. 07. 1938. iz Garevca, oženio GAGULIĆ JANJU, kći Mate i Mande r. Tokić, r. 08. 10. 1943. iz Garevca. Vjenčani 09. 11. 1965. Kumovi Stanić Ivo i Marić Ivica. Vjenčatelj Mijo Nikolić, kapelan.

MARIĆ FABIJAN, sin Marka i Stane r. Ravnjak, r. 10. 05. 1940. iz Garevca, oženio JAGUSTIN ANĐU, kći Jagustina i Ane r. Perković, r. 26. 12. 1946. iz Garevca. Vjenčani 18. 06. 1966. Kumovi Tokić Ivo i Marić Marko. Vjenčatelj Mijo Nikolić, kapelan.

MARIĆ FRANJO, sin Franje i Luce r. Banović, r. 15. 03. 1944. iz Garevca, oženio ŠERIĆ MANDU, kći Marka i Petre r. Zelić, r. 02. 11. 1944. iz Garevca. Vjenčani 22. 10. 1966. Kumovi Marić Jakov i Banović Ivo. Vjenčatelj Ambroz Mikić, kapelan.

MARIĆ ŠIMO, sin Marka i Mare r. Ravnjak, r. 12. 08. 1940. iz Garevca, oženio JAGUSTIN ANĐU, kći Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, r. 03. 08. 1946. Iz Garevca. Vjenčani 18. 06. 1966. Kumovi Marić Jakov i Marić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ JURO, sin Šime i Luce r. Stanušić, r. 22. 04. 1907. udovac, iz Garevca, oženio BURIĆ MANDU, kći Mate i Mare r. Andrić, r. 27. 07. 1922. iz Garevca. Vjenčani 12. 02. 1966. Kumovi Marić Marijan i Marić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ IVO, sin Ante i Kaje r. Ravnjak, r. 24. 05. 1942. iz Garevca, oženio JAGUSTIN SARAJKU, kći Franje i Mande r. Kovač, r. 27. 08. 1947. iz Garevca. Vjenčani 29. 10. 1966. Kumovi Šerić Ivo i Ravnjak Anto. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ IVAN, sin Ivice i Matije r. Jurilj, r. 19. 03. 1944. iz Garevca, oženio JAGUSTIN MANDU, kći Marka i Ruže r. Stanušić, r. 17. 09. 1952. iz Garevca. Vjenčani 27. 12. 1969. Kumovi Tokić Tadija i Stanušić Jerko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ PERO, sin Joze i Jele r. Marković, r. 21. 04. 1948. iz Garevca, oženio Josipović Anku, kći Filipa i Kaje r. Šubarić, r. 13. 08. 1950. iz Gornjih Kladara. Vjenčani 19. 11. 1969. Kumovi Marković Pero i Marić Marijan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ DRAGO, sin Joze i Jele r. Marković, r. 01. 01. 1950. iz Garevca, oženio Lozić Janju, kći Blaža i Kate r. Čuić, r. 10. 06. 1953. iz Pećnika. Vjenčani 09. 01. 1971. Kumovi Marić Pero i Perković Ilija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ NIKO, sin Franje i Lucije r. Banović, r. 31. 05. 1941. Iz Garevca, oženio STANUŠIĆ MARU, kći Nikole i Luce r. Ilić, r. 15. 05. 1948. iz Garevca. Vjenčani 09. 01. 1971. Kumovi Marić Franjo i Marić Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ ANTO, sin Ante i Kate r. Omazić, r. 31. 05. 1947. iz Garevca, oženio MARIĆ KATU, kći Joze  i Jele r, Marković, r. 23. 05. 1955. iz Garevca. Vjenčani 07. 01. 1973. Kumovi Crnogorac Ilija i Andrić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ JOZO, sin Ive i Ivke r. Brajinović, r. 15. 09. 1949. iz Garevca, oženio Josipović Maru, kći Ive i Zorke r. Perković, r. 02. 11. 1952. iz Gornjih Kladara. Vjenčani 04. 04. 1974. Kumovi Josipović Ivo i Topić Ruža. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARIĆ ANTO, sin Jure i Ane r. Bajić, r. 17. 08. 1946. iz Garevca, oženio ANDRIĆ KAJU, kći Luke i Ane r. Perković, r. 15. 09. 1950. iz Garevca. Vjenčani 1975 ?? Kumovi Tokić Niko i Marija Baumgartner. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

MARIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

 

Dubravac Ilia, sin Nike i Ruže r. Šušak iz Kornice, star 26 godina, oženio IVKU MARIĆ, kći Joze i Kaje r. Vrljić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 09. 11. 1887. Kumovi Marko Dubravac i Ilia Dubravac. Vjenčatelj Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

Jozipović Marko, sin Antuna i Matije r. Andrijanić iz Gornjih Kladara, star 22 godine, oženio MARU MARIĆ, kći Andrije i Ane r. Stažiić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 22. 10. 1890. Kumovi Marian Perković i Mato Burić. Vjenčatelj Tadija Miličić, župnik.

Juroš Nikola, sin Antuna i Jele r. Paradžik iz Riječana, r. 11. 10. 1863. oženio ANGJU MARIĆ, kći Ilije i Anne r. Stanić, r. 20. 02. 1876. iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1892. Kumovi Ivan Juroš i Antun Zelić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.

Jurić Mato, sin Jure i Ane r. Stanić iz Ledenica, star 26 godina, oženio KATU MARIĆ, kći Marka i Ane r. Mašić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 07. 11. 1900. Kumovi Ilija Barišić i Anto Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Jurić Petar, sin Petra i Mande r. Juriljević iz Ledenica, star 25 godina, oženio MARU MARIĆ, kći Šimuna i Marije r. Čalić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 10. 10. 1900. Kumovi Mato i Anto Jurić, Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Lukić Ivan, sin Marka i Mare r. Perković, star 28 godina, iz Kladara Donjih, oženio MARU MARIĆ, kći Ive i Ane r. Franjić, staru 20 godina iz Gareva. Vjenčani 01. 02. 1928. Kumovi Ivo Stanić i Marijan Martinović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župniki.

Šoljić Pavo, sin Joze i Ruže r. Pušeljić, star 22 godine, iz Kladara Donjih, oženio SOFIJU MARIĆ, kći Pere i Kate r. Jurić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 04. 11. 1931. Kumovi Mato Šoljić i Niko Šoljić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Matanović Jozo, sin Ivana i Ruže r. Martinović, star 21 godinu, iz Dobrinje, oženio MANDU MARIĆ, kći Nikole i Ruže r. Cvitkušić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 22. 11. 1933. Kumovi Martin Šubarić i Marko Šendulović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Paradžik Ivo, sin Marka i Kate r. Ravnjak, star 23 godine, iz Riječana, oženio DANICU MARIĆ, kći Ive i Ane r. Franjić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 27. 11. 1935. Kumovi Marijan Radat i Ćiril Radat. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Markotić Petar, sin Tadije i Mare r. Šiškić, r. 16. 09. 1939. iz Kornice, oženio KATU MARIĆ, kći Jakova i Mare r. Rokić r. 13. 02. 1942. iz Garevca. Vjenčani 19. 10. 1960. Kumovi Šiškić Franjo i Šiškić Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Jurendić Ivo, sin Jakova i Ruže r. Kajinić, r. 31. 01. 1932. iz Pećnika, oženio MARIĆ SOFIJU, kći Joze i Ruže r. Lukić, r. 06. 09. 1941. iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1960. Kumovi Božić Ivan i Jularić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Juroš Mato, sin Petra i Anđe r. Radat, r. 29. 03. 1927. iz Botajice – Pećnik, oženio MARIĆ RUŽU, kći Petra i Mare Marić, r. 25. 05. 1935. iz Garevca. Vjenčani 07. 10. 1961. Kumovi Kljajić Andrija i Aničić Vinko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Marko, sin Joze i Ruže r. Janjić r. 10. 10. 1934. iz Srnave – Potočani, oženio MARIĆ MANDU, kći Mate i Jele r. Burić, r. 29. 06. 1935. iz Garevca. Vjenčani 27. 12. 1963. Kumovi Janjić Pavo i Andrijanić Blaž. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Dubravac Petar, sin Pere i Ane r. Mrkonjić, r. 29. 06. 1932. iz Gornjih Kladara, oženio MARIĆ MARIJU, kći Jure i Anđe r. Stanić, r. 13. 05. 1938. iz Garevca. Vjenčani 16. 02. 1963. Kumovi Tomić Pero i Blaž Dubravac. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Grejić Marko, sin Mate i Marije r. Robnik, r. 09. 02. 1949. iz Ledenica, oženio MARIĆ MARU, kći Mate i Janje r. Bajić, r. 25. 02. 1951. iz Garevca. Vjenčani 20. 06. 1970. Kumovi Pejić Marijan i Šenparc Stjepan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Spaić Andrija, sin Ilije i Anice r. Kostić, r. 29. 09. 1951. iz Žepča, oženio JANJU MARIĆ, kći Marijana i Luce r. Stanušić, r. 26. 09. 1954. iz Garevca. Vjenčani 07. 02. 1975. Kumovi Radoš Niko i Marić Jerko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.