Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Babic, Bajic

27. svibnja 2016.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

PREZIME BABIĆ (Osoba - 2)

Babić Gordana, kći Mate i Ane r. Grgić, rođena 24. 03. 1971. iz Garevca. Krštena 11. 04. 1971. Kuma Marić Anto. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Babić Anto, sin Mate i Ane r. Grgić, rođen 16. 01. 1975. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1975. Kum Marić Anto, zastupan po Marić Dragi.

 

PREZIME BAJIĆ (Osoba - 307) (Blizanaca - 5 parova) (Nezakonitih - 7)

Bajić Marko, sin Ive i Ivke r. Perković. rođen 24. 04. 1892. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1892. Kum Mato Marić. Krstitelj Tadija Miličić, župnik.

Bajić Marko, sin Jure i Kate r. Nogić, rođen 25. 04. 1892. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1892. Kum Tadija, sin Ive Kljaića. Krstitelj Tadija Miličić, župnik.

Bajić Antun, sin Ivana i Ivke r. Križić, rođen 03. 04. 1893. iz Garevca. Kršten 04. 04. 1893. Kum Ivan Tokić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Bajić Petar, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 19. 09. 1893. iz Garevca. Kršten 19. 09. 1893. Kum Domin Perković. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Ruža, kći Ivana i Ivke r. Gujkušić, rođena 18. 11. 1893. iz Garevca. Krštena 18. 11. 1893. Kuma Lucija Marić r. Tomić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Lucija, kći Juraja i Kate r. Mihalj, rođena 09. 02. 1894. iz Garevca. Krštena 10. 02. 1894. Kuma Angja Bajić r. Šubarić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Ivan, sin Marka i Anne r. Pavić, rođen 13. 07. 1894. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1894. Kum Ivan Marković. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Marija, kći Ivana i Ivke r. Križić, rođena 02. 02. 1895. iz Garevca. Krštena 02. 02. 1895. Kuma Manda Ćalić r. Bekavac. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Bajić Ruža, kći Ilije i Mande r. Cvitkušić, rođena 22. 03. 1895. iz Garevca. Krštena 22. 03. 1895. Kuma Ruža Cvitkušić r. Andrić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Angja, kći Ivana i Ivke r. Gujkušić, rođena 21. 04. 1895. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1895. Kuma Lucija Marić r. Tomić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Bajić Ivka, kći Ivana i Kate r. Pepić, rođena 03. 10. 1895. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1895. Kuma Kata Stanić r. Ikačević. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Bajić Jakob, sin Ive i Ivke r. Križić, rođen 17. 10. 1896. iz Garevca. Kršten 17. 10. 1896. Kum Jakob Čalić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Bajić Serafina, kći Ive i Ivke r. Perković, rođena 02. 06. 1897. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1897. Kuma Ruža Marić r. Kurelić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Bajić Ana, kći Filipa i Mande r. Juroš, rođena 06. 08. 1897. iz Garevca. Krštena 06. 08. 1897. Kuma Ana Lukačević r. Stanić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Bajić Filip, sin Ivana i Ivke r. Juroš, rođen 30. 06. 1898. iz Garevca. Kršten 30. 06. 1898. Kum Ilija Juroš. Krstitelj Bono Veseličić, duhovni pomoćnik.

Bajić Jozo, sin Ivana i Ivke r. Križić, rođen 29. 10. 1898. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1898. Kum Jakov Čalić. Krstitelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

Bajić Lucija, kći Filipa i Mande r. Jurošević, rođena 04. 01. 1899. iz Garevca. Krštena 04. 01. 1899. Kuma Anica Lukač r. Stanić. Krstitelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

Bajić Josip, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 18. 03. 1899. iz Garevca. Kršten 19. 03. 1899. Kum Ivo Šerić. Krstitelj Pavo, Ilija Karlić, duhovni pomoćnik.

Bajić Marija, kći Ilije i Anice r. Dubravac, rođena 03. 08. 1899. iz Garevca. Krštena 04. 08. 1899. Kuma Angja Zelić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Marko, sin Ilije i Mande r. Ćutuk, rođen 17. 08. 1899. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1899. Kum Marko Jović. Krstitelj Bosiljko Bekavac, svećenik.

Bajić Marko - Andrija, sin Filipa i Mande r. Juroš, rođen 30. 11. 1899. iz Garevca. Kršten 30. 11. 1899. Kum Pero  Lukač. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Luka, sin Ivana i Ivke r. Gujkušić, rođen 24. 04. 1900. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1900. Kum Luka Marić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Ivan, sin Ivana i Kate r. Pepić, rođen 14. 07. 1900. iz Garevca. Kršten 17. 07. 1900. Kum Ivan Burić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Kata, kći Ante i Jelene r. Pavić, rođena 28. 07. 1900. iz Garevca. Krštena 28. 07. 1900. Kuma Kata Perković. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Katarina, kći Ivana i Ivke r. Križić, rođena 18. 08. 1900. iz Garevca. Krštena 19. 08. 1900. Kuma Manda Bekavac. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Bajić Jozo, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 25. 09. 1900. iz Garevca. Kršten 26. 09. 1900. Kum Mato Zelić. Krstitelj Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik,

Bajić Angja, kći Ivana i Ivke r. Križić, rođena 04. 10. 1901. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1901. Kuma Manda Čalić r. Bekavac. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Stjepan, sin Filipa i Mande r. Juroš, rođen 24. 01. 1902. iz Garevca. Kršten 25. 01. 1902. Kum Ivo Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Barnaba, sin Ilije i Mande r. Ćutuković, rođen 18. 03. 1902. iz Garevca. Kršten 18. 03. 1902. Kum Marko Jović. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Bartol, sin Ivana i Kate r. Pepić, rođen 16. 12. 1902. iz Garevca. Kršten 17. 12. 1902. Kum Domin Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Toma, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 05. 04. 1903. iz Garevca. Kršten 05. 03. 1903. Kum Toma Ravnjak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Manda, kći Filipa i Mande r. Juroš, rođena 19. 07. 1903. iz Garevca. Krštena 19. 07. 1903. Kuma Mara Stanić r. Brkić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Manda, kći Mate i Angje r. Šubarić, rođena 10. 02. 1904. iz Garevca. Krštena 10. 02. 1904. Kuma Marija Šerić r. Tokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Marija, kći Ante i Kate r. Zelić, rođena 26. 02. 1904. iz Garevca. Krštena 26. 02. 1904. Kuma Kata Perković r. Omazić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ivka, kći Ilije i Ane r. Dubravac, rođena 07. 08. 1904. iz Garevca. Krštena 08. 08. 1904. Kuma Angja Zelić r. Andrijanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Serafina, kći Mate i Šime r. Ćutuk, rođena 09. 04. 1905. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1905. Kuma Mara Stanić r. Križić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Filip, sin Ante i Kate r. Zelić, rođen 14. 08. 1905. iz Garevca. Kršten 14. 08. 1905. Kum Jozo Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ana, kći Ivana i Kate r. Pepić, rođen 27. 09. 1905. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1905. Kuma Ana Perković, r. Dubravac. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Damjan, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 27. 09. 1905. iz Garevca. Kršten 27. 09. 1905. Kum Ivan Šerić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Kuzma, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 27. 09. 1905. iz Garevca. Kršten 27. 09. 1905. Kum Ivan Šerić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Jozip, sin Ilije i Mande r. Juroš, rođen 18. 10. 1905. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1905. Kum Ivan Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ivan, sin Pere i Mande r. Patljak, rođen 17. 04. 1906. iz Garevca. Kršten 18. 04. 1906. Kum Marko Popić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ivan, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 15. 05. 1906. iz Garevca. Kršten 16. 06. 1906. Kum Bono Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Lucija, kći Jakova i Ruže r. Lončarić, rođena 15. 09. 1906. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1906. Kuma Ruža Milić r. Šiškić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Franciska, kći Mate i Šime r. Ćutuković, rođena 09. 03. 1907. iz Garevca. Krštena 09. 03. 1907. Kuma Angja Zelić r. Andrijanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Kata, kći Pere i Ane r. Cvitkušić, rođena 26. 03. 1907. iz Garevca. Krštena 26. 03. 1907. Kuma Ruža Tokić r. Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ivka, kći Bone i Mande (?) r. Patljak, rođena 02. 05. 1907. iz Garevca. Krštena 03. 05. 1907. Kuma Angja Popić r. Marin. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Manda, kći Tome i Kate r. Blažević, rođena 30. 07. 1907. iz Garevca. Krštena 30. 06. 1907. Kuma Manda Bajić r. Mikulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Jozo, sin Ante i Kate r. Zelić, rođen 08. 04. 1907. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1907. Kum Jozo Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Martin, sin Ivana i Kate r. Pepić, rođen 16. 07. 1907. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1907. Kum Domin Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Ivka, kći Filipa i Mande r. Juroš, rođena 17. 05. 1908. iz Garevca. Krštena 17. 05. 1908. Kuma Mara Stanušić r. Brkić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bajić Jela, kći Ilije i Ane r. Dubravac, rođena 01. 07. 1908. iz Garevca. Krštena 01. 07. 1908. Kuma Manda Bajić r. Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Ruža, kći Ilije i Anice r. Marjanović, rođena 06. 07. 1908. iz Garevca. Krštena 08. 07. 1908. Kuma  (?) Alojzije Josip Tvrtković, duh. sv. Filomene.

Bajić Mato, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 29. 10. 1908. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1908. Kum Tomo Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Monika - Šima, kći Ante i Kate r. Zelić, rođena 12. 05. 1909. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1909. Kuma Kaja Perković r. Omazić. Krstitelj M. Stjepan Gašparović, duhovni pomoćnik.

Bajić Jakov, sin Pere i Ane r. Cvitkušić, rođen 15. 07. 1909. iz Garevca. Kršten 16. 07. 1909. Kum Jakov Tokić. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Bajić Marija, kći Mate i Kate r. Perković, rođena 13. 08. 1908. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1908. Kuma Angja Mikulić r. Kuprešak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Anca, kći Bone i Mande r. Patljak, rođena 09. 11. 1909. iz Garevca. Krštena 09. 11. 1909. Kuma Anica Popić r. Bajić. Krstitelj Stjepan M. Gašparević, duhovni pomoćnik.

Bajić Ana, kći Mate i Kate r. Perković, rođena 01. 03. 1910. iz Garevca. Krštena 01. 03. 1910. Kuma Angja Mikulić r. Kuprešak. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Bajić Mijo, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 06. 04. 1910. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1910. Kum Toma Ravnjak. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Bajić Dominik, sin Ivana i Kate r. Pepić, rođen 15. 10. 1910. iz Garevca. Kršten 16. 10. 1910. Kum Dominik Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Ivo, sin Filipa i Mande r. Juroš, rođen 17. 10. 1910. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1910. Kum Ivo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Mato, sin Mate i Angje r. Šubarić, rođen 02. 12. 1910. iz Garevca. Kršten 03. 12. 1910. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Jozo, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 11. 11. 1911. iz Garevca. Kršten 11. 11. 1911. Kum Tomo Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Nikola, sin Joze i Mande r. Mikulić, rođen 12. 11. 1911. iz Garevca. Kršten 12. 11. 1911. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Jakob, sinMate i Mare r. Zelić, rođen 12. 04. 1912. iz Garevca. Kršten 13. 04. 1912. Kum Mato Stojanac. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Marko, sin Mate i Kate r. Perković, rođen 25. 05. 1912. iz Garevca. Kršten 26. 05. 1912. Kum Marko Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Ivanka, kći Ante i Kate r. Zelić, rođena 29. 08. 1912. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1912. Kuma Marija Pejić r. Andrijanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Ruža, kći Mate i Ane r. Barukčić, rođena 29. 08. 1912. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1912. Kuma Mara Bajić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Marija, kći Pere i Ane r. Cvitkušić, rođena 14. 12. 1912. iz Garevca. Krštena 15. 12. 1912. Kuma Ruža Tokić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Niko, sin Ive i Ivke r. Juroš, rođen 23. 12. 1912. iz Garevca. Kršten 24. 12. 1912. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Mijo, sin Ilije i Ane r. Dubravac, rođen 27. 02. 1913. iz Garevca. Kršten 28. 02. 1913. Kum Tomo Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Angja, kći Mate i Mare r. Zelić, rođena 24. 04. 1913. iz Garevca. Krštena 24. 04. 1913. Kuma Angja Tokić r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Nikola, sin Ivana i Kate r. Popić, rođen 18. 06. 1913. iz Garevca. Kršten 18. 06. 1913. Kum Bono Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Mara, kći Filipa i Mande r. Juroš, rođena 19. 09. 1913. iz Garevca. Krštena 20. 09. 1913. Kuma Mara Stanić r. Brkić. Krstitelj Stjepan Ilić, kapelan.

Bajić Anto, sin Bone i Mande r. Patljak, rođen 22. 05. 1914. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1914. Kum Anto Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Katarina, kći Ive i Ivke r. Juroš, rođena 17. 11. 1914. iz Garevca. Krštena 17. 11. 1914. Kuma Kata Stanić. Krstitelj                 Vladimir Matijašević, duhovni pomoćnik.

Bajić Ivka, kći Ante i Angje r. Zelić, rođena 02. 01. 1915. iz Garevca. Krštena 02. 01. 1915. Kuma Manda Bajić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Anto, sin Ante i Kate r. Zelić, rođen 20. 07. 1915. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1915. Kum Jagustin Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Ruža, kći Peje i Ane r. Cvitkušić, rođena 12. 08. 1915. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1915. Kuma Ruža Tokić r. Perković. Krstitelj Augustin Halili, kapelan.

Bajić Filip, sin Filipa i Mande r. Juroš, rođen 24. 06. 1916. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1916. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Kata, kći Pave i Kate r. Perković, rođena 17. 07. 1916. iz Garevca. Krštena 17. 07. 1916. Kuma Angja Markotić r. Kuprešak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Pero, sin Mate i Kate r. Dujmović - Begović, rođen 25. 10. 1917. iz Garevca. Kršten 26. 10. 1917. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Bajić Marta, kći Bone i Mande r. Patljak - Mikulić, rođena 28. 02. 1918. iz Garevca. Krštena 01. 03. 1918. Kuma Marta Tokić r. Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bajić Birgita, kći Ive i Ivke r. Juroš, rođena 29. 08. 1918. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1918. Kuma Birgita Tokić r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Anto, sin Mate i Marije r. Zelić, rođen 05. 02. 1920. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1920. Kum Mato Bajić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Bajić Ruža, kći Ante i Kate r. Zelić, rođena 10. 03. 1920. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1920. Kuma Mara Perković. Krstitelj Franjo Jurić, poč. kanonik i župnik.

Bajić Mara, kći Pere i Franjice r. Brkić, rođena 04. 05. 1920. iz Garevca. Krštena 04. 05. 1920. Kuma Mara Bičvić r. Koturić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Bajić Kata, kći Marka i Anđe r. Lukić, rođena 16. 10. 1920. iz Garevca. Krštena 17. 10. 1920. Kuma Birđa Tokić r. Šubarić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Bajić Anto, sin Marka i Mare r. Ćilić, rođen 02. 01. 1921. iz Garevca. Kršten 03. 01. 1921. Kum Jozo Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Bajić Marko, sin Jakova i Mare r. Perić, rođen 04. 02. 1921. iz Garevca. Kršten 05. 02. 1921. Kum Marko Andrić. Krstitelj Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

Bajić Marija, kći Mate i Ane r. Kajunić, rođena 07. 07. 1921. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1921. Kuma Birgja Tokić r. Šubarić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Bajić Ivo, sin Ivke koja je kći Ive i Kate r. Popić, rođen 01. 06. 1922. iz Garevca. Kršten 02. 06.  1922. Kum Ivo Babić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Bajić Ruža, kći Mate i Mande r. Zelić, rođena 15. 07. 1922. iz Garevca. Krštena 16. 07. 1922 Kuma Ana Bajić r. Barukčić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Bajić Mato, sin Pere i Franjke r. Brkić, rođen 10. 08. 1922. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1922. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Bajić Šima, kći Marka i Marte r. Jularić, rođena 16. 08. 1922. iz Garevca. Krštena 17. 08. 1922. Kuma Šima Burić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Bajić Stjepan, sin Ante i Kate r. Zelić, rođen 06. 09. 1922. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1922. Kum Anto Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mijat, sin Ive i Ruže r. Bosnić, rođen 13. 09. 1922. iz Garevca. Kršten 14. 09. 1922. Kum Stjepan Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Matija, kći Mate i Ane r. Kajinić, rođena 25. 02. 1923. iz Garevca. Krštena 26. 03. 1923. Kuma Mara Cvitkušić, supruga Blaža Tokića. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Bajić Tomo, sin Jakoba i Mare r.Perić, rođen 26. 03. 1923. iz Garevca. Kršten 26. 03. 1923. Kum Marko Andrić zastupan po subruzi Kaji Zovkić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Bajić Mato, sin Marka i Angje r. Lukić, rođen 14. 05. 1923. iz Garevca. Kršten 15. 05. 1923. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Bajić Ivo, sin Joze i Mare r. Lušić, rođen 23. 07. 1923. iz Garevca. Kršten 24. 07. 1923. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Jozo, sin Bone i Mande r. Patljak, rođen 26. 09. 1923. iz Garevca. Kršten 26. 09. 1923. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Bajić Ilija, sin Mate i Marije r. Zelić, rođen 09. 07. 1924. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1924. Kum Mato Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Kata, kći Mate i Ane r. Kajinić, rođena 23. 08. 1924. iz Garevca. Krštena 23. 08. 1924. Kuma Mara Tokić r. Cvitkušić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Bajić Marko, sin Pere i Franjke r. Brkić, rođen 06. 11. 1924. iz Garevca. Kršten 06. 11. 1924. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i Župnik.

Bajić Marija, kći Ive i Ruže r. Bosnić, rođena 04. 01. 1925. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1925. Kuma Marija Burić r. Bajić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Bajić Mijat, sin Joze i Mare r. Pejić, rođen 21. 03. 1925. iz Garevca. Kršten 22. 03. 1925. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Bajić Kata, kći Ivke koja je kći Ivana i Kaje r. Popić, rođena 29. 03. 1925. iz Garevca. Krštena 29. 03. 1925. Kuma Ana Kobaš r. Zelić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Bajić Petar, sin Marka i Angje r. Lukić, rođen 12. 04. 1925. iz Garevca. Kršten 12. 04. 1925. Kum Mato Tokić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Bajić Ana, kći Marka i Marte r. Jularić, rođena 27. 05. 1925. iz Garevca. Krštena 27. 05. 1925. Kuma Šimica Burić r. Stanić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Bajić Alojzija, sin Jakoba i Mare r. Perić, rođen 27. 06. 1925. iz Garevca. Kršten 28. 06. 1925. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Bajić Ilija, sin Ive i Ruže r. Bosnić, rođen 25. 02. 1926. iz Garevca. Kršten 26. 02. 1926. Kum Stjepan Burić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Bajić Anto, sin Ive i Ruže r. Jukić, udove Ivušić, rođen 04. 04. 1926. iz Garevca. Kršten 05. 04. 1926. Kum Marko Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Bajić Blaž, sin Ive i Angje r. Bičvić, rođen 25. 04. 1926. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1926. Kum Ilija Bičvić. Franjo Jurić, dekan i župnik.

Bajić Pero, sin Mate i Ane r. Kajunić, rođen 09. 06. 1926. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1926. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Angja, kći Joze i Mare r. Lušić, rođena 11. 06. 1926. iz Garevca. Krštena 12. 06. 1926. Kuma Janja Perić r. Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivka, kći Mate i Mare r. Zelić, rođena 13. 06. 1926. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1926. Kuma Ana Bajić r. Burukčić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Marko, sin Pere i Franjke r. Brkić, rođen 06. 09. 1926. iz F+Garevca. Kršten 07. 09. 1926. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mato, sin Marka i Marte r. Jularić, rođen 21. 02. 1927. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1927. Kum Jozo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivka, kći Mate i Ane r. Kajunić, rođena 23. 03. 1927. iz Garevca. Krštena 24. 03. 1927. Kuma Mara Tokić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Kata, kći Ive i Ruže r. Bosnić, rođena 05. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1927. Kuma Marija Kovačević r. Bosnić. Krstitelj presvj. gosp. Tomo Igrc, protonotar apost. i kanonik vrhb. u miru.

Bajić Bono, sin Marka i Mande r. Patljak, rođen 24. 10. 1927. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1927. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Marko, sin Jakoba i Mare r. Perić, rođen 21. 11. 1927. iz Garevca. Kršten 22. 11. 1927. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Janja, kći Joze i Mare r. Lučić, rođena 05. 01. 1928. iz Garevca. Krštena 06. 01. 1928. Kuma Janja Perić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Manda, kći Joze i Mare r. Lučić, rođena 05. 01. 1928. iz Garevca. Krštena 06. 01. 1928. Kuma Ivka Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Angja - Šima, kći Marka i Marte r. Jularić, rođena 03. 07. 1928. iz Garevca. Krštena 04. 07. 1928. Kuma Šima Bičvić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ilija, sin Ive i Angje r. Bičvić, rođen 28. 10. 1928. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1928. Kum Ilija Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Franjka - Julijana, kći Pere i Franjke r. Brkić, rođena 04. 05. 1929. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1929. Kuma Mara Bičvić r. Koturić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Tomo, sin Ive i Ruže r. Bosnić, rođen 11. 05. 1929. iz Garevca. Kršten 12. 05. 1929. Kum Ivo Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Anto, sin Ive i Ruže r. Bosnić, rođen 11. 05. 1929. iz Garevca. Kršten 12. 05. 1929. Kum Marko Popić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivo, sin Marka i Angje r. Lukić, rođen 09. 09. 1929. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1929. Kum Ivan Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Miroslav, sin Ivana i Tome r. Marković, rođen 02. 03. 1930. iz Garevca. Kršten 02. 03. 1930. Kum Jozo Popić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Marko, sin Marka i Marte r. Jularić, rođen 07. 03. 1930. iz Garevca. Kršten 07. 03. 1930. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Tomo, sin Ive i Angje r. Bičvić, rođen 26. 04. 1930. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1930. Kum Ilija Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Blaž, sin Mate i Ane r. Kajunić, rođen 27. 05. 1930. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1930. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Angja, kći Jakoba i Kate r. Perić, rođena 29. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 29. 05. 1930. Kuma Angja Andrić r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ivo, sin Joze i Mare r. Lušić, rođen 16. 06. 1930. iz Garevca. Kršten 17. 06. 1930. Kum ?  Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mato, sin Ive i Ruže r. Bosnjić, rođen 14. 02. 1931. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1931. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Bajić Fanika, kći Bone i Fanike r. Jurić, rođena 28. 04. 1931. iz Garevca. Krštena 30. 04. 1931. Kuma Kaja Bičvić r. Bjelobtković. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Bajić Pero, sin Mate i Ane r. Kajunić, rođen 29. 11. 1931. iz Garevca. Kršten 30. 11. 1931. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Filip, sin Marka i Angje r. Lukić, rođen 27. 02. 1932. iz Garevca. Kršten 28. 02. 1932. Kum Ivan Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Jela, kći Joze i Mare r. Lušić, rođena 01. 03. 1932. iz Garevca. Krštena 01. 03. 1932. Kuma Janja Perić r. Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Ana, kči Ive i Angje r. Bičvić, rođena 04. 03. 1932. iz Garevca. Krštena 05. 03. 1932. Kuma Kata Bičvić r. Bjelobrk. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Anto, sin Ivana i Tome r. Marković, rođen 26. 06. 1932. iz Garevca. Kršten 26. 06. 1932. Kum Kata Cvitkušić r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Bajić Mara, kći Jakova i Kaje r. Perić, rođena 23. 09. 1932. iz Garevca. Krštena 24. 09. 1932. Kuma Anđa Andrić r. Popić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Bajić Nikola, sin Mate i Ane r. Kajunić, rođen 03. 11. 1932. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1932. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Bajić Bono, sin Joze i Ane r. Stanušić, rođen 16. 10. 1932. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1932. Kuma Janja Mašić r. Stanušić. Krstitelj Nikola Mandić, župnik iz Pećnika.

Bajić Ilija, sin Marka i Marte r. Jularić, rođen 05. 02. 1933. iz Garevca. Kršten 05. 02. 1933. Kum Mato Bajić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Bajić Ruža, kći Marka i Marte r. Jularić, rođena 05. 02. 1933. iz Garevca. Krštena 05. 02. 1933. Kuma Ivka Domazet r. Stanić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Bajić Tomo, sin Ive i Angje r. Bičvić, rođen 24. 08. 1933. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1933. Kum Ilija Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.