Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Balemik, Bura

28. svibnja 2016.
Priredio: Anto BURIC,svecenik

PREZIME BALEMIK (Osoba - 1) (Nezakonitih - 1)

Balemik Jozip, sin Ane, koja je kći Mihajla Balemika i Elizabete, rođen 28. 07. 1911. iz Garevca -Pustara. Kršten 29. 07. 1911. Kuma Julka Klein r. Vinko. Krstitelj Andrija Vincetić, župnik gorički.

 

PREZIME BARBARIĆ (Osoba - 1)

Barbarić Marija, kći Ante i Marije r. Šošić, rođena 12. 09. 1911. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1911. Kuma Kata Cvitkušić r. Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME BARIŠIĆ (Osoba - 2) (Nezakonitih - 1)

Barišić Ignacije, sin Ivke, koja je kći Vida i Kate r. Ćutuk (?), rođen 01. 05. 1949. iz Garevca. Kršten 05. 05. 1949. Kum Marić Kaja r. Jurić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Barišić Mirjana, kći Ivana i Dragice r. Andrić, rođena 04. 08. 1973. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1973. Kuma Lozić Zorka. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME BARUKČIĆ (Osoba - 4) (Nezakonitih - 4)

Barukčić Ana, kći Kate, koja je kći Luke i Kate r. Šošić, r. 22. 11. 1920. iz Garevca. Krštena 23. 11. 1920. Kuma Ana Jagustin r. Stanušić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Barukčić Zvonko, sin Ane, koja je kći Stjepana Barukčića i Kajice r. Semić, rođen 28. 01. 1949. iz Garevca. Kršten 29. 01. 1949. Kum Tokić Jakov. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Barukčić Zoran, sin Anđe, koja je kći Marka i ?, rođen 17. 10. 1971. iz Garevca. Kršten 26. 12. 1971. Kum Bajić Mirko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Barukčić Marjana, kći Anđe, koja je kći Marka i ?, rođena 01. 02. 1975. iz Garevca. Krštena 09. 03. 1975. Kuma Tokić Marija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME BATARNIG (Osoba - 1) (Nezakonitih - 1)

Batarnig Kata, kći Ane Batarnig, rođena 16. 11. 1905. iz Garevca. Krštena 17. 11. 1905. Kuma Janja Balaš, djevojka. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME BENIĆ (Osoba - 1)

Benić Irena, kći Stipe i Ane r. Bajić, r. 09. 09. 1965. u (Rijeci) Garevcu. Krštena 13. 05. 1966. u Modriči. Kuma Kopić Slavica ž. Gjure. Krstio Miijo Thon, župnik.

 

PREZIME BIČVIĆ (Osoba - 5) (Blizanaca - 1 par)

Bičvić Mada, kći Marka i Ruže r. ?, rođena 13. 07. 1905. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1905. Kuma Luca Lukić r. Brdarić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bičvić Ana, kći Marka i Ruže r. Burušić, rođena 05. 08. 1908. iz Garevca. Krštena 06. 08. 1908. Kuma Manda Burić r. Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bičvić Kata, kći Marka i Ruže r. Burušić, rođena 05. 08. 1908. iz Garevca. Krštena 08. 08. 1908. Kuma Manda Marić r. Perak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Bičvić Marko, sin Marka i Ruže r. Burušić, rođen 22. 05. 1910. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1910. Kum Mato Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bičvić Mara, kći Marka i Ruže r. Burušić, rođena 14. 06. 1911. iz Garevca. Krštena 15. 06. 1911. Kuma Ana Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

 

 

PREZIME BILIČIĆ - TOKIĆ (Osoba - 1)

Biličić - Tokić Marko, sin Marka i Birgite r. Šubarić, rođen 05. 09. 1908. iz Garevca. Kršten 06. 09. 1908. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME BLAŠKO (Osoba - 1)

Blaško Stjepan, sin Stjepana i Ane r. Hotvat, rođen 08. 12. 1898. iz Garevca -Pustara. Kršten 08. 12. 1898. Kum Štefan Ćavar. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

 

PREZIME BOBOTIĆ (Osoba - 1)

Bobotić Josip, sin Franje i Lucije r. Perković, r. 13. 11. 1965. u (Jagodnjak) Garevcu. Kršten 02. 01. 1966. u Modriči. Kum Ikač Marko Ive. Krstio Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME BOGDAN (Osoba - 1)

Bogdan Mara, kći + Ive i Manda r. Glavaš, rođena 15. 08. 1935. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1935. Kuma Jela Janjić r. Iličević. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

 

PREZIME BOGOJEVIĆ (Osoba - 1)

Bogojević Stanimir, sin Aleksandra i Jelisave r. Šinko, rođen 29. 03. 1947. iz Garevca (Mašinska). Kršten 31. 03. 1947. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME BOŽIĆ (Osoba - 7)

Božić Ivo, sin Matije i Mande r. Martinović, rođen 24. 06. 1897. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1897. Kum Mato Mijatović. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Božić Veronika, kći Ante i Ane r. Bajić, rođena 04. 11. 1931. iz Garevca. Krštena 04. 11. 1931. Kuma Luca Mijatović r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Božić Ana, kći Ive i Kate r. Jurilj, rođena 20. 05. 1939. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1939. Kuma Birgita Tokić r. Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Božić Julijana, kći Ive i Kate r. Jurilj, rođena 27. 03. 1941. iz Garevca. Krštena 28. 03. 1941. Kuma Tokić Brigita. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Božić Birđa, kći Ive i Kaje r. Jurilj, rođena 25. 05. 1944. iz Garevca. Krštena 26. 05. 1944. Kuma Birđa Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Božić Josip, sin Ivana i Ljubice r. Ivanišević, rođen 10. 03. 1946. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1949. Kum Konis Ankica zastupa je Ruža Kovač r. Andrić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Božić Luca, kći Ive i Kate r. Jurilj, rođena 09. 06. 1946. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1946. Kuma Brigita Tokić r. Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić., župnik.

 

PREZIME BRANDIĆ (Osoba - 1) (Nezakonitih - 1)

Brandić Matija, kći Ruže, koja je kći Ive i Mande r. Mamuzić, rođena 27. 01. 1915. iz Garevca. Krštena 27. 01. 1915. Kuma Jela Tokić r. Martinovič. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME BURA (Osoba - 5) (Blizanac - 1 par)

Bura Marko, sin Petra i Šime r. Đolić (?), rođena 13. 09. 1909. iz Garevca. Kršten 14. 09. 1909. Kum Filip Marković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Bura Luca, kći Marka i Luce r. Petrović, rođena 02. 09. 1944. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1944. Kuma Perković Ruža. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Bura Ilija, sin Frane i Matije r. Cvitkušić, rođen 11. 09. 1950. iz Garevca. Kršten 13. 09. 1950. Kum Frano Jagustin. Krstitelj Bulić Franjo, upravitelj župe u z.

Bura Luca, kći Franje i Matije r. Cvitkušić, rođena 22. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1954. Kuma Jagustin Manda. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Bura Manda, kći Franje i Matije r. Cvitkušić, rođena 22. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1954. Kuma Jagustin Manda. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.