Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Buric, Burisic, Crnogorac

30. svibnja 2016.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

PREZIME BUR(R)IĆ (Osoba - 174) (Blizanaca 2 para)

Burrić Ilija, sin Antuna i Lucije r. Topolovac, rođen 17. 07. 1893. iz Garevca. Kršten 17. 07. 1893. Kum Mijo Jelečević. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Burrić Marko, sin Ivana i Angje r. Pavić, rođen 18. 07. 1893. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1893. Kum Mijat Augustinović. Krstitelj Jakov Božić, kapelan.

Burrić Jela, kći Mihovila i Marije r. Mašić, rođena 28. 09. 1893. iz Garevca. Krštena 28. 09. 1893. Kuma Marija Blažević r. Andrijanić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Burrić Angja, kći Mate i Serafine r. Andrić, rođena 12. 10. 1894. iz Garevca. Krštena 12. 10. 1894. Kuma Anna Josipović r. Lozić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Burić Blaž, sin Mihovila i Marije r. Mašić, rođen 01. 03. 1895. iz Garevca. Kršten 01. 03. 1895. Kum Marko Blažević. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Burrić Anna, kći Franje i Kate r. Gavrić, rođena 23. 05. 1895. iz Garevca. Krštena 24. 05. 1895. Kuma Kata Andrić r. Augustinović. Krstitelj Cvjetko Matuzović, uhovni pomoćnik.

Burrić Anna, kći Ivana i Angje r. Komušanac, rođena 11. 08. 1895. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1895. Kuma Anna Stanušić r. Perković. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Burić Kata, kći Ive i Angje r. Pavić, rođena 14. 05. 1896. iz Garevca. Krštena 15. 05. 1896. Kuma Ruža Augustinović r. Marić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Burić Anica, kći Mate i Serafine r. Andrić, rođena 06. 04. 1897. iz Garevca. Krštena 06. 03. 1897. Kuma Anica Josipović r. Lozić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Burić Jela, kći Frane i Kate r. Garić, rođena 05. 05. 1898. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1898. Kuma Kata Stanušić r. Peranović. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Burić Angja, kći Mijata i Marije r. Mašić, rođena 02. 06. 1898. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1898. Kuma Mara Blažević r. Andrijanić. Krstitelj Bono Veseličić, duhovni pomoćnik.

Burrić Jela, kći Ivana i Angje r. Pavić, rođena 05. 01. 1899. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1899. Kuma Ruža Jagustinović r. Marić. Krstitelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

Burić Pero, sin Ivana i Angje r. Jurošević, rođen 22. 08. 1899. iz Garevca. Kršten 23. 08. 1899. Kum Pero Jurilj. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Burić Ivan, sin Petra i Mare r. Mašić, rođen 16. 04. 1900. iz Garevca. Kršten 16. 04. 1900. Kum Ivan Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Burić Marija,kći Mate i Serafine r. Andrić, rođena 22. 04. 1900. iz Garevca. Krštena 24. 04. 1900. Kuma Ana Josipović. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Burić Ruža, kći Ivana i Angje r. Pavić, rođena 06. 03. 1901. iz Garevca. Krštena 09. 03. 1901. Kuma Ruža Jagustin. Krstitelj Ambroz Mijić, svećenik.

Burić Ruža, kći Mijata i Marije r. Mašić, rođena 07. 07. 1901. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1901. Kuma Mara Blažević r. Andrijanić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Burić Marko, sin Franje i Kate r. gavrić, rođen 05. 09. 1901. iz Garevca. Kršten 06. 09. 1901. Kum Marko Stanušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Burić Ivka, kći Ivana i Angje r. Komušanac, rođena 22. 06. 1902. iz Garevca. Krštena 23. 06. 1902. Kuma Luca Jurilj r. Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Ivka, kći Petra i Mare r. Mašić, rođena 14. 09. 1902. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1902. Kuma Ivka Bajić r. Križić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Anto, sin Ivana i Angje r. Pavić, rođen 25. 01. 1904. iz Garevca. Kršten 25. 01. 1904. Kum Pero  Josipović. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Luca, kći Ivana i Angje r. Komušanac, rođena 19. 03. 1905. iz Garevca. Krštena 19. 03. 1905. Kuma Luca Jurilj r. Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Jela, kći Franje i Kate r. Gavrić, rođena 10. 05. 1905. iz Garevca. Krštena 10. 05. 1905. Kuma Ana Stanušić, djevojka. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Ivan, sin Mijata i Mare r. Mašić, rođen 24. 06. 1905. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1905. Kum Marko Blažević. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Marija, kći Pere i Mare r. Mašić, rođena 15. 07. 1906. iz Garevcca. Krštena 16. 07. 1906. Kuma Angja Andrić r. Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župniki.

Burić Petar, sin Franje i Jele r. Juroš, rođen 30. 09. 1906. iz Garevca. Kršten 01. 10. 1906. Kum Marić Šimo. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Kata, kći Pere i Šime r. Stanić, rođena 28. 04. 1907. iz Garevca. Krštena 28. 04. 1907. Kuma Kata Grgić, djevojka. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Ivan, sin Franje i Jele r. Juroš, rođen 10. 03. 1908. iz Garevca. Kršten 10. 03. 1908. Kum Šimo Marić. Krstitelj Franjo Bekavac, župnik.

Burić Marija, kći Ivana i Angje r. Komušanac, rođena 15. 04. 1908. iz Garevca. Krštena 15. 04. 1908. Kuma Luca Jurilj r. Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Burić Jakob, sin Mijata i Mare r. Mašić, rođen 23. 07. 1908. iz Garevca. Kršten 24. 07. 1908. Kum Mato Radonja. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Kata, kći Marka i Jele r. Dubravac, rođena 20. 09. 1908. iz Garevca. Krštena 20. 09. 1908. Kuma Jela Tokić r. Marković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Ive i Mande r. Mamuzić, rođen 24. 09. 1908. iz Garevca. Kršten 25. 09. 1908. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Mijat, sin Ive i Angje r. Pavić, rođen 27. 09. 1908. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1908. Kum Mijat Jagustin. Krstitelj Josip Alfons Barišić, duhovnik sv. Filomene.

Burić Kata, kći Franje i Kate r. Gavrić, rođena 10. 10. 1909. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1909. Kuma Kata Stanušić r. Peranović. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Marko, sin Ive i Mande r. Mamuzić, rođen 15. 01. 1910. iz Garevca. Kršten 15. 01. 1910. Kum Pero Grgić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Danica, kći Petra i Ane r. Pavić, rođena 31. 01. 1910. iz Garevca. Krštena 01. 02. 1910. Kuma Pavka Pranjić r. Jurić. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Burić Marko, sin Marka i Jele r. Dubravac, rođen 11. 03. 1910. iz Garevca. Kršten 12. 03. 1910. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Ilija, sin Franje i Jele r. Juroš, rođen 13. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 15. 07. 1910. Kum Šimo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Angja, kći Ive i Angje r. Komušanac, rođena 22. 06. 1911. iz Garevca. Krštena 23. 06. 1911. Kuma Marija Jurilj r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Kata, kći Mijata i Mare r. Mašić, rođena 01. 10. 1911. iz Garevca. Krštena 01. 10. 1911. Kuma Kata Radonjić r. Šošić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Ivo, sin Pere i Šime r. Stanić, rođen 27. 10. 1911. iz Garevca. Kršten 28. 10. 1911. Kum Filip Marković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Jozo, sin Marka i Jele r. Dubravac, rođen 11. 01. 1912. iz Garevca. Kršten 12. 01. 1912. Kum Marko Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Marija, kći Ive i Mande r. Mamuzić, rođena 06. 05. 1912. iz Garevca. Krštena 06. 05. 1912. Kuma Ana Grgić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Anto, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 19. 08. 1912. iz Garevca. Kršten 19. 08. 1912. Kum Tomo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Bartol, sin Ive i Angje r. Komušanac, rođen 25. 05. 1913. iz Garevca. Kršten 26. 05. 1913. Kum Pero Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Blaž, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 25. 03. 1913. iz Garevca. Kršten 26. 03. 1913. Kum Marko Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Ive i Mande r. Mamuzić, rođen 09. 09. 1913. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1913. Kum Andrija Marković. Krstitelj Stjepan Ilić, kapelan.

Burić Ruža, kći Franje i Jele r. Juroš, rođena 15. 09. 1913. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1913. Kuma Luca Marić r. Stanušić. Krstitelj Stjepan Ilić, kapelan.

Burić Angja, kći Pere i Šime r. Stanić, rođena 21. 01. 1914. iz Garevca. Krštena 22. 01. 1914. Kuma Angja Zelić r. Andrijanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Marka i Jele r. Dubravac, rođen 17. 02. 1914. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1914. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Jela, kći Ive i Kate r. Josipović, rođena 03. 07. 1914. iz Garevca. Krštena 04. 07. 1914. Kuma Marta Tokić r. Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Pero, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 25. 11. 1914. iz Garevca. Kršten 25. 11. 1914. Kum Tomo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Manda, kći Ilije i Ivke r. Pavić, rođena 26. 12. 1914. iz Garevca. Krštena 27. 12. 1914. Kuma Manda Ravnjak r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Ruža, kći Ilije i Ivke r. Pavić, rođena 26. 12. 1914. iz Garevca. Krštena 27. 12. 1914. Kuma Kata Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Ruža, kći Pere i Šime r. Celić, rođena 08. 07. 1915. iz Garevca. Krštena 09. 07. 1915. Kuma Lucija Jakić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Niko, sin Mate i Ane r. Bičvić, rođen 09. 09. 1915. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1915. Kum Niko Perković. Krstitelj Augustin Halili, kapena.

Burić Frano, sin Marka i Jele r. Dubravac, rođen 04. 02. 1916. iz Garevca. Kršten 04. 02. 1916. Kuma Birgita Tokić r. Šubarić, zastupala svoga supruga Marka Tokića. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 26. 11. 1916. iz Garevca. Kršten 27. 11. 1916. Kuma Pavka Marić r. Franjić zastupala supruga Tomu Marića. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Marko, sin Ive i Mande r. Mamuzić, rođen 08. 04. 1917. iz Garevca. Kršten 09. 04. 1917. Kuma Ivka Burić r. Pavić zastupala svoga muža Iliju Burića. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Nikola, sin Ive i Angje r. Komušanac, rođen 01. 08. 1917. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1917. Kum Pero Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Burić Frano, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 27. 09. 1918. iz Garevca. Kršten 29. 09. 1918. Kum Ivo Jagustin. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Anto, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 15. 12. 1918. iz Garevca. Kršten 16. 12. 1918. Kum Tomo Marić, zastupan po suprugi Kaji r. Jurić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Serafina, kći Mate i Ane r. Bičvić, rođena 08. 01. 1919. iz Garevca. Krštena 09. 01. 1919. Kuma Ruža Perković r. Josipović. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Mato, sin Pere i Šime r. Stanić, rođen 01. 10. 1919. iz Garevca. Kršten 01. 10. 1919. Kum Mato Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Kata, kći Ilije i Mare r. Pavić, rođena 24. 11. 1919. iz Garevca. Krštena 24. 11. 1919. Kuma Manda Popić r. Agatić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Ilija, sin Stipe i Mare r. Bajić, rođen 15. 05. 1920. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1920. Kum Pero Domazet. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Burić Mara, kći Matije i Ane r. Bičvić, rođen 23. 03. 1921. iz Garevca. Krštena 24. 03. 1921. Kuma Ruža Perković r. Josipović. Krstitelj Franjo Jurić župnik.

Burić Kata, kći Ive i Kate r. Bajić, rođena 15. 05. 1921. iz Garevca. Krštena 16. 05. 1921. Kuma Kata Burić r. Gavrić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Burić Ivo, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 21. 05. 1921. iz Garevca. Kršten 22. 05. 1921. Kum Jozo Popić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Burić Ana, kći Ive (malog) i Mande r. Mamuzić, rođena 13. 06. 1921. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1921. Kuma Angja Tokić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Burić Manda, kći Peje i Angje r. Bajić, rođena 27. 07. 1921. iz Garevca. Krštena 27. 07. 1921. Kuma Manda Andrić r. Tokić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Burić Manda, kći Ilije i Ivke r. Pavić, rođena 29. 08. 1921. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1921. Kuma Manda Juroš r. Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Burić Ana, kći Marka i Luce r. Zelić, rođena 17. 02. 1922. iz Garevca. Krštena 18. 02. 1922. Kuma Ana Lučić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Burić Manda, kći Mate i Mare r. Andrić, rođena 29. 07. 1922, iz Garevca. Krštena 30. 07. 1922. Kuma Mara Cvitkušić r. Ikač. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Burić Tomo, sin Stjepana i Mare r. Bajić, rođen 10. 10. 1922. iz Garevca. Kršten 10. 10. 1922. Kum Ivo Bajić. Krstitelj Andrija Franješ, kapelan

Burić Stjepan, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 26. 12. 1922. iz Garevca. Kršten 27. 12. 1922. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ivo, sin Ive i Mande r. Stanušić, rođen 25. 04. 1923. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1923. Kum Anto Perak. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Burić Ivo, sin Mate i Ane r. Bičvić, rođen 29. 04. 1923. iz Garevca. Kršten 29. 04. 1923. Kum Nikola Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Luka, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 20. 10. 1923. iz Garevca. Kršten 21. 10. 1923. Kum Marko Juroš. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Burić Marija, kći Ive i Kate r. Bajić, rođena 02. 05. 1924. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1924. Kuma Kata Stanić r. Sarić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Burić Mato, sin Mate i Ane r. Bičvić, rođen 23. 08. 1924. iz Garevca. Kršten 23. 08. 1924. Kum Niko Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Marija, kći Marka i Lucije r. Zelić, rođena 21. 12. 1924. iz Garevca. Krštena 22. 12. 1924. Kuma Mara Stanušić r. Brandić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Burić Petar, sin Stjepana i Marije r. Bajić, rođen 20. 04. 1925. iz Garevca. Kršten 21. 04. 1925. Kum Ivo Bajić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Burić Marko, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 15. 05. 1925. iz Garevca. Kršten 16. 05. 1925. Kum Marko Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Burić Nikola, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 16. 05. 1925. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1925. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Burić Ivo, sin Pere i Ivke r. Radak, rođen 05. 02. 1926. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1926. Kum Mato Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Burić Angja, kći Blaža i Ruže r. Bajić, rođena 07. 03. 1927. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1927. Kuma Manda Živković r. Porobić. Kratitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Jela, kći Ive i Mande r. Mamuzić, rođena 04. 04. 1927. iz Garevca. Krštena 05. 04. 1927. Kuma Jela Perak r. Ivakić. Krstitelj Juraj Veseličić, svećenik na dispoziciji.

Burić Vinko, sin Mate i Ane r. Bičvić, rođen 15. 05. 1927. iz Garevca. Kršten 15. 05. 1927. Kum Niko Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Lucija, kći Ive i Kate r. Bajić, rođena 22. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1927. Kuma Luca Domazet r. Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Jela, kći Pere i Ivke r. Radak - Janjić, rođena 02. 06. 1927. iz Garevca. Krštena 03. 07. 1927. Kuma Toma Perković r. Marković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Franjo, sin Marka i Luce r. Zelić, rođen 02. 08. 1927. iz Garevca. Kršten 04. 08. 1927. Kum Mato Svrzić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ana, kći Stjepana i Mare r. Bajić, rođena 22. 09. 1927. iz Garevca. Krštena 12. 09. 1927. Kuma Marta Bajić r. Jularić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Frano, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 06. 10. 1927. iz Garevca. Kršten 07. 10. 1927. Kum Jozo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ivo, sin Pere i Ane r. Pavić, rođen 26. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1928. Kum Niko Stanić. Krstitelj Ladislav Buljan, mladomisnik.

Burić Ilija, sin Ilije i Ivke r. Pavić, rođen 20. 05. 1929. iz Garevca. Kršten 20. 05. 1929. Kum Mato Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Pero, sin Marka i Ruže r. Zelić, rođen 03. 11. 1929. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1929. Kum Pero Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Kata, kći Stjepana i Mare r. Bajić, rođena 28. 03. 1930. iz Garevca. Krštena 29. 03. 1930. Kuma Kata Gagulić r. Paradjik. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ruža, kći Mate i Ane r. Bičvić, rođena 02. 04. 1930. iz Garevca. Krštena 03. 04. 1930. Kuma Ruža Perković r. Josipović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Blaž, sin Pere i Ane r. Gagulić, rođen 05. 12. 1930. iz Garevca. Kršten 07. 12. 1930. Kum Perić Juro. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Marko, sin Marka i Luce r. Zelić rođen 24. 03. 1931. iz Garevca. Kršten 25. 03. 1931. Kum ? Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Petar, sin Blaža i Kaje r. Bajić, rođen 13. 07. 1931. iz Garevca. Kršten 14. 07. 1931. Kum Petar Živković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mijat, sin Ive i Ane r. Lučić, rođen 16. 04. 1932. iz Garevca. Kršten 17. 04. 1932. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ruža, kći Stjepana i Mare r. Bajić, rođena 29. 04. 1932. iz Garevca. Krštena 30. 04. 1932. Kuma Kata Stanić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ivo, sin Matije i Ane r. Bičvić, rođen 13. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 14. 07. 1932. Kum Niko Perković. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Burić Janja, kći Pere i Ane r. Gagulić, rođena 04. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 05. 08. 1932. Kuma Janja Josipović r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Manda, kći Blaža i Ruže r. Bajić, rođena 12. 08. 1933. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1933. Kuma Ana Živković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Šima, kći Marka i Lucije r. Petrović, rođena 31. 08. 1933. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1933. Kuma Ruža Perković r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župniik.

Burić Lucija, kći Ive i Ane r. Lušić, rođena 31. 03. 1934. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1934. Kuma Lucija Mikulić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mato, sin Stipe i Mare r. Bajić, rođen 30. 07. 1934. iz Garevca. Kršten 31. 07. 1934. Kum Mato Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Angjelko, sin Jakoba i Mare r. Stanić, rođen 24. 10. 1934. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1934. Kum Tomo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ilija, sin Marka i Lucije r. Petrović, rođen 08. 01. 1935. iz Garevca. Kum Ilija Perković. Kršten 09. 01. 1935. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Burić Mara, kći Marka i Lucije r. Zelić, rođena 15. 05. 1935. iz Garevca. Krštena 15. 05. 1935. Kuma Angja Burić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Jela, kći Pere i Ane r. Gagulić, rođena 19. 07. 1935. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1935. Kuma Mara Marić r. Ravnjak. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Burić Jela, kći Ive i Kate r. Bajić, rođena 08. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 08. 05. 1936. Kuma Luca Domazet r. Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Ilija, sin Marka i Lucije r. Zelić, rođen 19. 07. 1936. iz Garevca. Kršten 20. 07. 1936. Kum Pero Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Tomo, sin Jakoba i Mare r. Stanić, rođen 21. 04. 1937. iz Garevca. Kršten 23. 04. 1937. Kum Kata Stanić r. Omazić zastupala supruga Tomu Stanića. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Marko, sin Marka i Luce r. Ćutuk, rođen 04. 10. 1937. iz Garevca. Kršten 05. 10. 1937. Kum Ilija Perković. Krstitelj Franjo Bauer, kapelan.

Burić Jela, kći Mate i Kate r. Marić, rođena 15. 12. 1937. iz Garevca. Krštena 16. 12. 1937. Kuma Kata Marić r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Anto, sin Pere i Ane r. Gagulić, rođen 23. 11. 1938. iz Garevca. Kršten 24. 11. 1938. Kum Marko Marić. Krstitelj Stjepan Ilić, župnik državne bolnice u Sarajevu.

Burić Ana, kći Mate i Kate r. Marić, rođena 11. 01. 1939. iz Garevca. Krštena 12. 01. 1939. Kuma Kata Marić r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Lucija, kći Marka i Luce r. Ćutuk, rođena 06. 04. 1939. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1939. Kuma Ruža Perković r. Burić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Burić Manda, kći Stjepana i Mare r. Bajić, rođena 20. 01. 1940. iz Garevca. Krštena 22. 01. 1940. Kuma Mara Burić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Marija, kći Stjepana i Mare r. Bajić, rođena 20. 01. 1940. iz Garevca. Krštena 22. 01. 1940. Kuma Ana Gagulić r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara, kći Jakova i Mare r. Stanić, rođena 03. 09. 1940. iz Garevca. Krštena 04. 09. 1940. Kuma Marković Kata r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara, kći Nike i Kaje r. Perić, rođena 27. 09. 1940. iz Garevca. Krštena 28. 09. 1940. Kuma Perković Anđa r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Jela, kći Mate i Kate r. Marić, rođena 13. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 17. 04. 1941. Kuma Marić Kaja r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mato, sin Pere i Marije r. Majstorović, rođen 29. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1941. Kum Stanušić Marko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Niko, sin Marka i Lucije r. Ćutuk, rođen 04. 06. 1942. iz Garevca. Kršten 07. 06. 1942. Kum Ilija Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara, kći Pere i Ane r. Gagulić, rođena 08. 06. 1942. iz Garevca. Krštena 09. 06. 1942. Kuma Mara Marić r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Franjo, sin Marka i Luce r. Zelić, rođen 08. 07. 1942. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1942. Kum Mara Stanić r. Brandić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Pero, sin Nike i Kate r. Perić, rođen 27. 10. 1942. iz Garevca. Kršten 28. 10. 1942. Kum Mato Perković, zastupan po suprugi Angji r. Tokić. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Burić Ana, kći Pere i Mare r. Majstorović, rođena 23. 11. 1942. iz Garevca. Krštena 26. 11. 1942. Kuma Manda Stanušić r. Andrić. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Burić Ana, kći Nike i Kaje r. Perić, rođena 10. 05. 1944. iz Garevca. Krštena 11. 05. 1944. Kuma Anđa Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Mara, kći Pere i Mare r. Majstorović, rođena 05. 11. 1944. iz Garevca. Krštena 06. 11. 1944. Kuma Stanušić Mada. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Burić Anto, sin Ante i Kate r. Majstorović, rođen 06. 10. 1945. iz Garevca. Kršten 08. 10. 1945. Kum Ilija Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Stjepan, sin Pere i Mare r. Majstorović, rođen 02. 11. 1946. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1946. Kum Jozo Stanušić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Burić Marko, sin Mate i Kaje r. Marić, rođen 08. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 08. 02. 1947. Kuma Kaja Marić r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Danica, kći Jakoba i Mare r. Stanić, rođena 29. 04. 1947. iz Garevca. Krštena 30. 04. 1947. Kuma Luca Burić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Burić Tomislava, kći Mate i Antonije r. ? rođena 21. 12. 1948. iz Garevca. Krštena 23. 12. 1948. Kuma Burić Mara r. Karalić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Burić Drago - Marko, sin Franje i Matije r. Cvitkušić, rođen 04. 01. 1949. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1949. Kum Cvitkušić Mato. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Burić Mara - Anđelija, kći Mate i Kate r. Marić, rođena 21. 11. 1949. iz Garevca. Krštena 23. 11. 1949. Kuma Marić Kaja r. Ravnjak. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Burić Ivo, sin Pere i Ane r. Gagulić, rođen 30. 01. 1950. iz Garevca. Kršten 01. 02. 1950. Kum Marić Marko, zastupan po ženi mu Mari r. Ravnjak. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Burić Janja, kći Mate i Antonije r Agatić, rođena 23. 03. 1952. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1952. Kuma Burić Mara r. Karalić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Vinka i Mare r. Karalić, rođen 26. 09. 1951. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1951. Kum Burić Mato. Krstitelj Mato Bičvić, mladomisnik.

Burić Ilija, sin Mate i Kate r. Marić, rođen 19. 07. 1952. iz Garevca. Kršten 26. 07. 1952. Kum Marić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Burić Marta, kći Ive i Kaje r. Perić, rođena 07. 11. 1952. iz Garevca. Krštena 11. 11. 1952. Kuma Perić Mara. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Burić Miroslava, kći Vinka i Mare r. Karalić, rođena 28. 06. 1953. iz Garevca. Krštena 05. 07. 1953. Kuma Burić Antonija r. Agatić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Burić Mato, sin Ilije i Ane r. Klarić, rođen 16. 08. 1953. iz Garevca. Kršten 19. 08. 1953. Kum Burić Ivo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Burić Jela, kći Mate i Kaje r. Marić, rođena 29. 10. 1954. iz Garevca. Krštena 22. 11. 1954. Kuma Kaja Marić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Burić Ivka, kći Ilije i Ane r. Klarić, rođena 26. 03. 1955. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1955. Kuma Ana Burić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Burić Anđa, kći Ive i Kaje r. Perić, rođena 09. 05. 1955. iz Garevca. Krštena 12. 05. 1955. Kuma Perić Anđa. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Burić Mara, kći Pere i Ivke r. Perković, rođena 13. 09. 1955. iz Garevca. Krštena 17. 09. 1955. Kuma Ana Križić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Burić Stana, kći Mate i Antonije r. Agatić, rođena 20. 09. 1955. iz Garevca. Krštena 26. 10. 1955. Kuma Mara Burić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Burić Marta, kći Ive i Kaje r. Perić, rođena 15. 04. 1957. iz Garevca. Krštena 24. 04. 1957. Kuma Anđa Perić r. Majstorović. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Burić Franjo, sin Ilije i Ane r. Klarić, rođen 12. 08. 1957. iz Garevca. Kršten 15. 08. 1957. Kum Ivo Burić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Burić Ana, kći Ive i Kaje r. Perić, rođena 14. 04. 1959. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1959. Kuma Anđa Perić. Krstitelj Anto Lutter, upravitelj župe Pećnik.

Burić Ana, kći Ive i Ane r. Perić, rođena 15. 09. 1959. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1959. Kuma Burić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Dragica, kći Mate i Kate r. Marić, rođena 04. 11. 1960. iz Garevca. Krštena 13. 11. 1960. Kuma Kaja Marić. Krstitelj Anto Lutter, upravitelj župe Pećnik.

Burić Kata, kći Pere i Ivke r. Perković, rođena 12. 12. 1960. iz Garevca. Krštena 17. 12. 1960. Kuma Matošević Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Ivo, sin Ilije i Ane r. Klarić, rođen 23. 06. 1962. iz Garevca. Kršten 28. 06. 1962. Kum Burić Ivica. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Nada - Mara, kći Vinka i Mare r. Karalić, rođena 04. 08. 1962. iz Garevca. Krštena 26. 08. 1962. Kuma Burić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Mijo, sin Ive i Ane r. Perić, rođen 19. 09. 1963. iz Garevca. Kršten 22. 09. 1963. Kum Burić Ilija. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Burić Vlado, sin Mate i Kate r. Marić, rođen 09. 02. 1964. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1964. Kum Marić Alojz. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Burić Zdenko, sin Mate i Brigite r. Đulić, rođen 13. 08. 1962. iz Garevca. Kršten 09. 08. 1964. Kum Bura Franjo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Ivo, sin Ive i Kate r. Perić, rođen 07. 10. 1965. iz Garevca. Kršten 10. 10. 1965. Kum Perić Tadija. Krstitelj fra Mladen Perić,kapelan Potočani.

Burić Nikola, sin Ive i Ane r. Perić, rođen 01. 01. 1966.  iz Garevca. Kršten 03. 01. 1966. Kum Burić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Tadija, sin Ive i Kate r. Perić, rođen 26. 07. 1967. iz Garevca. Kršten 06. 08. 1967. Kum Perić Ivo. Krstitelj Filip Josipović, svećenik.

Burić Pero, sin Ive i Ane r. Perić, rođen 06. 11. 1967. iz Garevca. Kršten 11. 11. 1967. Kum Burić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Janja, kći Ilije i Ane r. Klarić, rođena 15. 02. 1970. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1970. Kuma Burić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Mladen,sin Marka i Ane r. Čalić, rođen 07. 08. 1970. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1970. Kum Marić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Burić Katica, kći Marka i Ane r. Čalić, rođena 12. 08. 1973. iz Garevca. Krštena 26. 08. 1973. Kuma Marić Lucija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Burić Marijana, kći Marka i Ane r. Čalić, rođena 20. 07. 1974. iz Garevca. Krštena 11. 08. 1974. Kuma Marić Lucija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME BURIŠIĆ (Osoba - 1) (Nezakoitih - 1)

Burišić Danica, kći Ivke, koja je kći Vida Burišića i Kate r. Čuturić, rođena 22. 08. 1937. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1947. Kuma Ana Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME CRNOGORAC (Osoba - 6) (Blizančad - 1 par)

Crnogorac-Purković Stjepan, sin Tadije i Mande r. Jagustin, rođen 13. 08. 1964. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1964. Kum Jagustin Niko. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Crnogorac Ljilja, kći Ilije i Janje r. Kovač, rođena 23. 04. 1965. iz Garevca. Krštena 27 . 04. 1965. Kuma Tonka Mijić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Crnogorac-Purković Ankica, kći Tadije i Mande r. Jagustin, rođena 06. 10. 1965. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1965. Kuma Svrzić Sofija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Crnogorac-Purković Marica, kći Tadije i Mande r. Jagustin, rođena 06. 10. 1965. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1965. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Crnogorac Purković Katica, kći Tadije i Mande r. Jagustin, rođena 24. 11. 1969. iz Garevca. Krštena 12. 12. 1969. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Crnogorac-Purković Snježana, kći Ilije i Janje r. Kovač, rođena 20. 07. 1973. iz Garevca. Krštena 05. 08. 1973. Kuma Juroš Nada. Krstitelj Josip Janjić,kapelan.