Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Debelic, Domazet, Gabor

12. lipnja 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

PREZIME DEBELIĆ (Osoba - 1)

Debelić Jozip, sin Kate, koja je kći Petra i Ane r. Gedaci, rođen 28. 07. 1911. iz Garevca - Pustara. Kršten 30. 07. 1911. Kum Josip Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME DOMAZET (Osoba - 42) (Blizanaca - 2 para)

Domazet Kata, kći Nikole i Mande r. Mašić, rođena 09. 09. 1892. iz Garevca. Krštena 09. 09. 1892. Kuma Ruža Zelić r. Lukač. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Domazet Petar, sin Nikole i Mande r. Mašić, rođen 24. 02. 1895. iz Garevca. Kršten 24. 02. 1895. Kum Ivan Zelić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Domazet Nikola, sin Nike i Mande r. Maršić, rođen 05. 10. 1897. iz Garevca. Kršten 06. 10. 1897. Kum Tomo Radonja. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Domazet Josip, sin Nikole i Mandaljene r. Mašić, rođen 10. 04. 1900. iz Garevca. Kršten 10. 04. 1900. Kum Toma Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe gradačačke.

Domazet Nikola, sin Nike i Mande r. Mašić, rođen 29. 03. 1903. iz Garevca. Kršten 29. 03. 1903. Kum Ivo Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Domazet Marko, sin Ante i Ane r. Jelenić, rođen 25. 06. 1907. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1907. Kuma Jela Stanić r. Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Domazet Marta, kći Ante i Ane r. Jelenić, rođena 25. 06. 1907. iz Garevca. Krštena 25. 06. 1907. Kuma Jela Stanić r. Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Domazet Marija, kći Mijata i Eve r. Filipović, rođena 01. 07. 1907. iz Garevca. Krštena 02. 07. 1907. Kuma Manda Bajić r. Mikulić. Krstitelj Mato bekavac, župnik.

Domazet Atanazij, sin Mihovila i Eve r. Šinko, rođen 02. 05. 1908. iz Garevca. Kršten 02. 05. 1908. Kum Jakov Kljajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Domazet Manda, kći Pere i Ivke r. Stanić, rođena 24. 01. 1920. iz Garevca. Krštena 24. 01. 1920. Kuma Marica Burić r. Marić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Domazet Jozip,sin Pere i Ivke r. Stanić, rođen 13. 04. 1922. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1922. Kum Pero Stanić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Domazet Janja, kći Pere i Ivke r. Stanić, rođena 08. 04. 1926. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1926. Kuma Mara Stanić r. Kavranić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Domazet Ruža, kći Nike i Lucije r. Gagulić, rođena 22. 05. 1926. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1926. Kuma Kata Burić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Kata, kći Nike i Luce r. Gagulić, rođena 24. 02. 1928. iz Garevca. Krštena 25. 02. 1928. Kuma Kata Burić r. Bajić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Domazet Ilija, sin Pere i Ivke r. Stanić, rođen 20. 05. 1928. iz Garevca. Kršten 20. 05. 1928. Kum Jozo Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Ivo, sin Nike i Luce r. Gagulić, rođen 31. 01. 1930. iz Garevca. Kršten 31. 01. 1930. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Ruža, kći Nike i Luce r. Gagulić, rođena 21. 02. 1931. iz Garevca. Krštena 22. 01. 1931. Kuma Kata Burić r. Bajić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Domazet Niko, sin Pere i ivke r. Stanić, rođen 23. 05. 1931. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1931. Kum Jozo Lukač. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Domazet Mara, kći Nike i Luce r. Gagulić, rođena 03. 03. 1933. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1933. Kuma Kata Burić r. Bajić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Domazet Janja, kći Pere i Ivke r. Stanić, rođena 14. 07. 1934. iz Garevca. Krštena 15. 07. 1934. Kuma Ruža Lukač r.Bajić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Domazet Ivo, sin NIke i Luce r. Gagulić, rođen 19. 05. 1935. iz Garevca. Kršten 20. 05. 1935. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Nikola, sin Nike i Luce r. Gagulić, rođen 08. 05. 1937. iz Garevca. Kršten 09. 05. 1937. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Ana, kći Nike i Luce r. Gagulić, rođena 22. 04. 1940. iz Garevca. Krštena 23. 04. 1940. Kuma Burić Kata r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Marko, sin Nike i Luce r. Gagulić, rođen 26. 01. 1942. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1942. Kum ? Burić. Krstitelj Alojz Verbnjak, kapelan.

Domazet Pero, sin Nike i Luce r. Gagulić, rođen 03. 09. 1944. iz Garevca. Kršten 04. 09. 1944. Kum Pero Lukač. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Domazet Jozo, sin Nike i Luce r. Gagulić, rođen 05. 09. 1948. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1948. Kum Burić Pero. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Domazet Ivka, kći Ilije i Danice r. Radonjić, rođena 13. 06. 1949. iz Garevca. Krštena 19. 06. 1949. Kuma Stanić Ana r. Kovač. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Domazet Manda, kći Nike i Luce r. Marić, rođena 27. 07. 1950. iz Garevca. Krštena 01. 08. 1950. Kuma Kata Andrić r. Mašić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Domazet Jozo, sin Ilije i Danice r. Radonjić, rođen 09. 05. 1952. iz Garevca. Kršten 12. 05. 1952. Kum Radonjić Marko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Domazet Zvonko - Marko, sin Nike i Luce r. Marić, rođen 06. 09. 1953. iz Garevca. Kršten 11. 09. 1953. Kum Bajić Anto. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Domazet Ilija, sin Nike i Luce r. Stanić, rođen 02. 01. 1955. iz Garevca. Kršten 23. 01. 1955. Kum Bajić Anto. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Domazet Mara, kći Ilije i Danice r. Radonjić, rođena 03. 06. 1956. iz Garevca. Krštena 17. 06. 1956. Kuma Manda Radonjić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Domazet Janja, kći Ilije i Danice r. Radonjić, rođena 30. 03. 1959. iz Garevca. Krštena 02. 04. 1959. Kuma Radonjić Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Petar, sin Ive i Mare r. Meščić, rođen 12. 09. 1960. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1960. Kum Niko Bajić. Krstitelj Josip Lušić, svećenik.

Domazet Janja, kćo Mate i Šimice r. Jagustin, rođena 25. 01. 1961. iz Garevca. Krštena 26. 01. 1961. Kuma Marić ? Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Vlado, sin Ilije i Danice r. Radonjić, rođen 03. 01. 1962. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1962. Kum Marko Radonjić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Mirjana, kći Nikole i Mare r. Ravnjak, rođena 01. 01. 1964. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1964. Kuma Bajić Mato, Joze. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Mirko, sin Ive i Marije r. Meščić, rođen 21. 07. 1964. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1964. Kum Bajić Niko. Krstitelj Filip Josipović, mladomisnik.

Domazet Lucija, kći Nikole i Mare r. Ravnjak, rođena 01. 07. 1967. iz Garevca. Krštena 06. 07. 1967. Kuma Bajić Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Goran, sin Ilije i Danice r. Radonjić, rođen 19. 10. 1967. iz Garevca. Kršten 26. 10. 1967. Kuma Radonjić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Gordana, kći Ilije i Danice r. Radonjić, rođena 19. 10. 1967. iz Garevca. Krštena 26. 10. 1967. Kuma Radonjić Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Domazet Slavko, sin Ive i Marije r. Meščić, rođen 13. 07. 1970. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1970. Kum Bajić Niko. Krstitelj Josip Janjić,kapelan.

 

PREZIME DOMINOVIĆ - PERKOVIĆ  (Osoba - 1)

Dominović - Perković Stjepan, sin Ivana i Tome r. Marković, rođen 01. 10. 1916. iz Garevca. Kršten 01. 10. 1916. Kum Šimo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME DUBRAVAC (Osoba - 3)

Dubravac Anđa, kći Nike i Ruže r. Lučić, rođena 02. 06. 1945. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1945. Kuma Anđa Stanić r. Matijević. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Dubravac Mara, kći Joze i Ane r. Bajić rođena 05. 09. 1957. iz Garevca - Pustara. Krštena 16. 09. 1957. Kuma Mara Patljak r. Dubravac. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Dubravac Marko, sin Nike i Kaje r. Šubarić, rođen 15. 12. 1921. iz Garevca. Kršten 16. 12. 1921. Kum Marko Perić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME DUJMOVIĆ (Osoba -1) (Nezakonitih - 1)

Dujmović Niko, sin Anke, koja je kći Dujmović Jure i Ruže r. ? rođen 02. 06. 1949. iz Garevca. Kršten 07. 06. 1949. Kum Stanić Grgo. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

 

PREZIME DEBELIĆ (Osoba - 1) (Nezakonitih - 1)

Debelić Mijo, sin Kate, koja je kći Petra i Ane r. Gedačić, rođen 10. 09. 1912. iz Grevca - Pustara. Kršten 11. 09. 1912. Kum Josip Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME ĐERTEI (Osoba - 1) (Nezakonitih - 1)

Đertei Eva, kći Ane, koja je kći Mihajla i Eve Đertei, rođena 23. 12. 1911. iz Garevca - Pustara. Krštena 24. 12. 1911. Kuma Kata Šibalin r. Tamen. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME EKMAYER (Osoba - 1)

Eckmayer Stjepan, sin Petra i Ane r. Pator, rođen 13. 12. 1902. iz Garevca - Pustara. Kršten 13. 12. 1902. Kum Ana Ivakić r. Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME FERTIG (Osoba - 1)

Fertig Franjo, sin Josipa i Katarine r. Fajfer, rođen 12. 10. 1894. iz Garevca. Kršten 12. 10. 1894. Kum Irene Sneider. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME FUGLINSKI (Osoba - 1)

Fuglinski Antun Ranko, sin Josipa i Jele r. Radoš, rođen 10. 06. 1961. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1961. Kum Radonjić Anto. Krstitelj Petrović Zvonko, kapelan.

 

PREZIME FUTIG (Osoba - 1)

Futig Josip, sin Josipa i Katarine r. Fajfer, rođen 01. 01. 1893. iz Garevca. Kršten 02. 01. 1893. Kum Irene Schneider, kćer Ivana Schneider. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

 

PREZIME GABOR (Osoba - 2) (Nezakonitih - 2)

Gabor Anto, sin Ilone, a ona je kći, Petra Gabora i Roze r. Gabor, rođen 13. 05. 1933. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1933. Kum Pero Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Gabor Marko, sin Ilone, koja je kći Petra Gabora i Roze r. Hotrvat, rođen 21. 02. 1926. iz Garevca - Pustara. Kršten 23. 02. 1926. Kum Marko Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.