Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krsteniih zupe Modrica: Prezime Jagustin

13. lipnja 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

PREZIME JAGUSTIN (Osoba - 191) (Blizančadi - 5 parova) (Nezakonitih - 1)

Jagustin Lucija, kći Mije i Ruže r. Marić, rođena 20. 08. 1897. iz Garevca. Krštena 20. 08. 1897. Kuma Angja Burić r. Pavić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Jagustin Nikola, sin Ilije i Ane r. Stanušić, rođen 08. 06. 1899. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1899. Kum Stjepan Jakić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Jagustin Ivan, sin Ivana i Katarine r. Šošić, rođen 24. 07. 1899. iz Garevca. Kršten 25. 07. 1899. Kum Mato Križić. Krstitelj Juraj Veseličić, upravitelj župe po dozvoli upravitelja.

Jagustin Angja, kći Mijata i Ruže r. Marić, rođena 06. 04. 1900. iz Garevca. Krštena 07. 04. 1900. Kuma Angjela Burić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Jagustin Stjepan, sin Ilije i Ane r. Stanušić, rođen 30. 07. 1901. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1901. Kum Stjepan Jokić. Krstitelj Ivan Mitrović, vjeroučitelj iz Sarajeva.

Jagustin Petar, sin Miijata i Ruže r. Marić, rođen 27. 08. 1901. iz Garevca. Kršten 27. 08. 1901. Kum Ivan Burić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Jagustin Luca, kći Mate i Ane r. Glavašević, rođena 02. 09. 1901. iz Garevca. Krštena 02. 09. 1901. Kuma Manda Cvitkušić r. Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Jagustin Pavica, kći Ilije i Ane r. Stanušić, rođena 04. 09. 1903. iz Garevca. Krštena 06. 09. 1903. Kuma Kata Ravnjak r. Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Ivan, sin Mijata i Ruže r. Marić, rođen 05. 09. 1904. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1904. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Birgita, kći Franje i Ane r. Martinović, rođena 08. 10. 1904. Krštena 08. 10. 1904. Kuma Kata Cvitkušić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Augustin, sin Iije i Ane r. Stanušić, rođen 27. 08. 1905. iz Garevca. Kršten 28. 08. 1905. Kum Marko Kovač. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Stjepan, sin Franje i Ane r. Martinović, rođen 06. 05. 1907. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1907. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Pavao, sin Ilije i Ane r. Stanušić, rođen 23. 01. 1908. iz Garevca. Kršten 23. 01. 1908. Kum Marko Kovač. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Jozip, sin Mate i Ane r. Šuver, rođen 14. 03. 1908. iz Garevca. Krsten 14. 03. 1908. Kum Marko Cvitkušić, zastupan po Angji Perak r. Popić. Krstitelj Mato Bekavac, župniik.

Jagustin Ana, kći Ivana i Kate r. Šošić, rođena 07. 04. 1908. iz Garevca. Krštena 07. 04. 1908. Kuma Ana Križić r. Pavić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Jagustin Jozo, sin Ilije i Ane r. Stanušić, rođen 14. 04. 1910. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1910. Kum Marko Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, upravutelj župe.

Jagustin Petar, sin Franje i Ane r. Martinović, rođen 24. 05. 1910. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1910. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Petar, sin Ive i Ane r. Marić, rođen 28. 10. 1924. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1924. Kum Petar Lukić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Jagustin Jerko, sin Ilije i Ane r. Stanušić, rođen 23. 02. 1912. iz Garevca. Kršten 23. 02. 1912. Kum Marko Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagutin Marija, kći Ilije i Ane r. Stanić, rođena 08. 07. 1913. iz Garevca. Krštena 08. 07. 1913. Kuma Kata Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Kata, kći Mate i Ruže r. Ivakić, rođena 21. 02. 1914. iz Garevca. Krštena 21. 02. 1914. Kuma Ana Pipunić r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Manda, kći Frane i Ane r. Martinović, rođena 03. 05. 1914. iz Garevca. Krštena 03. 05. 1914. Kuma Kata Cvitkušić r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Frano, sin Mate i Ruže r. Ivakić, rođen 11. 10. 1916. iz Garevca. Kršten 12. 10. 1916. Kum Jozo Pipunić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Jagustin Ana, kći Ive i Mare r. Tokić, rođena 12. 12. 1918. iz Garevca. Krštena 12. 12. 1918. Kuma Anđa Stanušić r. Pavić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Jagustin Anđa, kći Frane i Ane r. Martinović, rođena 25. 01. 1920. iz Garevca. Krštena 26. 01. 1920. Kuma Manda Cvitkušić r. Perić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Jagustin Marko, sin Mate i Ruže r. Ivakić, rođen 01. 08. 1920. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1920. Kum Andrija Pipunić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Jagustin Mijat, sin Mijata i Mande r. Lukač, rođen 06. 09. 1920. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1920. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Jagustin Ilija, sin Stjepana i Mare r. Šuver, rođen 26. 04. 1921. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1921. Kum Jozo Stanušić. Krstitelj Antr, Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Jagustin Jerko, sin Ive i Mare r. Tokić, rođen 26. 09. 1921. iz Garevca. Kršten 26. 09. 1921. Kum Jerko Stanušić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Jagustin Ilija, sin Mijata i Mande r. Lukač, rođen 26. 06. 1922. iz Garevca. Kršten 27. 06. 1922. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Jagustin Mihovil, sin Frane i Ane r. Martinović, rođen 16. 05. 1923. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1923. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Jagustin Nikola, sin Frane i Ane r. Martinović, rođen 16. 05. 1923. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1923. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Jagustin Petar, sin Stjepana i Mare r. Šuver, rođen 20. 10. 1923. iz Garevca. Kršten 20. 10. 1923. Kum Jozo Stanušić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Jagustin Marko, sin Pere i Kate r. Lukić, rođen 10. 11. 1923. iz Garevca. Kršten 11. 11. 1923. Kum Ivo Patljak - Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mato, sin Ive i Mare r. Tokić, rođen 21. 08. 1923. iz Garevca. Kršten 22. 08. 1923. Kum Jerko Stanušić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Jagustin Ruža,  kći Petra i Ane r. Perković, rođena 30. 04. 1924. iz Garevca. Krštena 30. 04. 1924. Kuma Mara Jagustin r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Jagustin Angja, kći Ive i Mare r. Tokić, rođena 12. 05. 1925. iz Garevca. Krštena 12. 05. 1925. Kuma  Angja Stanušić r. Pavić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Jagustin Manda, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 10. 09. 1925. iz Garevca. Krštena 10. 09. 1925. Kuma Manda Stanušić r. Petrić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Jagustin Ivo, sin Pere i Mande r. Lukić, rođen 13. 05. 1926. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1926. Kum Ivo Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ana, kći Franje i Ane r. Martinović, rođena 14. 08. 1926. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1926. Kuma Ana Cvitkušić. Krstitelj ivo Kotnik, svećenik biskupije mariborske.

Jagustin Niko - Stjepan, sin Ive i Mare r. Tokić, rođen 01. 09. 1926. iz Garevca. Kršten 01. 09. 1926. Kum Stjepan Baumgartner. Krstitelj Nikola Mandić, župnik pećnički.

Jagustin Mijat, sin Mijata i Mande r. Lukač, rođen 24. 11. 1926. iz Garevca. Kršten 24. 11. 1926. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Anto, sin Pere i Ane r. Perković, rođen 21. 02. 1927. iz Garevca. Kršten 22. 02. 1927. Kum Nikola Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mara, kći Ive i Ane r. Marić, rođena 17. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 18. 05. 1927. Kuma Šima Lukić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Jozo, sin Stjepana i Mare r. Šuver, rođen 02. 03. 1928. iz Garevca. Kršten 03. 03. 1928. Kum Jozo Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pavka, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 02. 03. 1928. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1928. Kuma Manda Stanušić r. Petričević. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ivo, sin Pere i Kate r. Lukić, rođen 12. 0. 1929. iz Garevca. Kršten 13. 09. 1929. Kum Ivo Mikulić ć Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marko, sin Augustina i Ane r. Perković, rođen 21. 02. 1930. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1930. Kum Niko Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Nikola, sin Pere i Ane r. Perković, rođen 26. 03. 1930. Krsten 26. 03. 1930. Kum Nikola Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ana, kći Mije i Mande r. Lukač, rođena 01. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1930. Kuma Mara Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Šima, kći Ive i Ane r. Marić, rođena 21. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1930. Kuma Šima Lukić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Jakob, sin Ive i Mare r. Tokić, r. 10. 06. 1930. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1930. Kum ? Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Jela, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 04. 07. 1930. iz Garevca. Krštena 05. 07. 1930. Kuma Manda Stanušić r. Petrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Birgita, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 23. 10. 1931. iz Garevca. Krštena 23. 10. 1931. Kuma Jela Marić r. Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marko, sin Pete i kate r. Lukić, rođen 28. 04. 1932.  iz Garevca. Kršten 29. 04. 1932. Kum Ivo Patljak Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ana, kći Stjepana i Angje r. Cvitkušić, rođena 18. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 19. 08. 1932. Kuma Mara Cvitkušić r. Marković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mijat, sin Ive i Mande r. Šerić, rođen 21. 08. 1932. iz Garevca. Kršten 22. 08. 1932. Kum Jozo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Luca, kći Josipa i Mande r. Cvitkušić, rođena 26. 09. 1932. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1932. Kuma Anica Kajić r. Lukić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Jagustin Mara, kći Pere i Ane r. Perković, rođena 08. 10. 1932. iz Garevca. Krštena 09. 10. 1932. Kuma Lucija Kovač r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagusin Ana, kći Pave i Mare r. Bajić, rođena 02. 03. 1933. iz Garevca.  Krštena 04. 03. 1933. Kuma Marica Jagustin r. Tokić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Jagustin Ana, kći Ive i Ane r. Marić, rođena 01. 05. 1933. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1933. Kuma Šima Lukić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Janja, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 02. 05. 1933. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1933. Kuma Janja Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mada, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 02. 05. 1933. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1933. Kuma Manda Stanušić r. Petričević. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Frano, sin Pere i Mande r. Pavić, rođen 08. 08. 1933. iz Garevca. Kršten 09. 08. 1933. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pero, sin Mije i Mande r. Lukač, rođen 20. 09. 1933. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1933. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ruža, kći Ive i Mande r. Šerić, rođena 15. 03. 1934. iz Garevca. Krštena 16. 03. 1934. Kuma Angja Cvitkušić r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Elizabeta, kći Pave i Mare r. Bajić, rođena 20. 08. 1934. iz Garevca. Krštena 21. 08. 1934. Kuma Kata Baumgartner r. Valić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mara, kći Augustina i Ane r. Perković, rođena 27. 08. 1934. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1934. Kuma Mara Stanušić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Augustin, sin Pere i Kaje r. Lukić, rođen 03. 02. 1935. iz Garevca. Kršten 04. 02. 1935. Kum Ivo Dragić, sin Andrije. Krstitelj Stjepan Lukić, kateheta.

Jagustin Marija, kći Joze i Mande r. Cvitkušić, rođena 13. 02. 1935. iz Garevca. Krštena 14. 02. 1935. Kuma Marija Marić r. Pipunić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Danica, kći Mijata i Mande . r. Lukač, rođena 14. 05. 1935. iz Garevca. Krštena 14. 05. 1935. Kuma Manda Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Nikole, sin Stjepana i Angje r. Cvitkušić, rođen 20. 02. 1935. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1935. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Brigita, kći Augustina i Ane r. Perković, rođena 11. 04. 1936. iz Garevca. Krštena 11. 04. 1936. Kuma  Mara Stanušić r. Marić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Marija, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 08. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 10. 05. 1936. Kuma Angja Burić r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Lucija, kći Pere i Ane r. Perković, rođena 27. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 28. 05. 1936. Kuma Lucija Kovač r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Vinko, sin Pave i Mare r. Bajić, rođen 23. 06. 1936. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1936. Kum Stjepan Baumgartner. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mato, sin Ive i Anice r. Marić, rođen 28. 07. 1936. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1936. Kum Pero Lukić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Ivka, kći Stjepana i Mare r. Šuver, rođena 09. 08. 1936. iz Garevca. Krštena 11. 08. 1936. Kuma Manda Stanušić r. Petriđević. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Mato, sin Ive i Mande r. Šerić, rođen 19. 05. 1937. iz Garevca. Kršten 20. 05. 1937. Kum Jozo Cvitkušić.  Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Jagustin Kata, kći Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, rođena 11. 06. 1937. iz Garevca. Krštena 11. 06. 1937. Kuma Manda Cvitkušić r. Marković. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Jagustin Marko, sin Joze i Mande r. Cvitkušić, rođen 10. 07. 1937. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1937. Kum Tadija Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Eva, kći Augustina i Ane r. Perković, rođena 23. 12. 1937. iz Garevca. Krštena 24. 12. 1937. Kuma Mara Stanušić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pero, sin Mijata i Mande r. Lukač, rođen 20. 01. 1938. iz Garevca. Kršten 21. 01. 1938. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Angja, kći Pere i Kate r. Lukić, rođena 13. 03. 1938. iz Garevca. Krštena 14. 03. 1938. Kuma Ana Dragić r. Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Kata, kći Pave i Mare r. Bajić, rođena 15. 04. 1938. iz Garevca. Krštena 16. 04. 1938. Kuma Kata Bajić r. Cvitkušić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Angja, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 21. 04. 1938. iz Garevca. Krštena 22. 04. 1938. Kuma Angja Burić r. Lozić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Marko, sin Pere i Ane r. Perković, rođen 12. 11. 1938. iz Garevca. Kršten 13. 11. 1938. Kum Juro Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Franjka, kći Augustina i Ane r. Perković, rođena 01. 04. 1939. iz Garevca. Krštena 02. 04. 1939. Kuma Mara Stanušić r. Marić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Jagustin Josip, sin Ive i Mande r. Šerić, rođen 14. 04. 1939. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1939. Kum Josip Cvitkušić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Jagustin Kata, kći Ive i Ane r. Marić, rođena 06. 08. 1939. iz Garevca. Krštena 07. 08. 1939. Kuma Šima Lukić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Tadija, sin Stjepana i Andje r. Cvitkušić, rođen 12. 05. 1940. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1940. Kum Cvitkušić Pero. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin  Ana, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 31. 05. 1940. iz Garevca. Krštena 01. 06. 1940. Kuma Lukić Ana r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnk.

Jagustin Nikola, sin Ive i Mande r. Šerić, rođen 16. 06. 1940. iz Garevca. Kršten 17. 06. 1940. Kum Cvitkušić Josip. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marija, kći Mijata i Mande r. Lukač, rođena 08. 07. 1940. iz Garevca. Krštena 09. 07. 1940. Kuma Andrić Mara r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mato, sin Pere i Ane r. Perković, rođen 20. 09. 1940. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1940. Kum Cvitkušić Niko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Manda, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 29. 10. 1940. iz Garevca. Krštena 30. 10. 1940. Kuma Burić Anđa r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marko, sin Frane i Mande r. Kovač, rođen 03. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 03. 03. 1941. Kum Kovač Ilija. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Ljubica, kći Pave i Mare r. Bajić, rođena 17. 03. 1941. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1941. Kuma Bajić Kata r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Marija, kći Augustina i Ane r. Perković, rođena 19. 07. 1941. iz Garevca. Krštena 20. 07. 1941. Kuma Stanušić Mara r. Stanoić. rstitelj Petar Živković, kateheta.

Jagustin Ivo, sin Pere i Ivke r. Bajić, rođen 22. 11. 1941. iz Garevca. Kršten 23. 11. 1941. Kum Radonjić Ivo. Krstitelj Alojz Verbnjak, kapelan.

Jagustin Tadija, sin Ive i Ane r. Marić, rođen 20. 12. 1941. iz Garevca. Kršten 21. 12. 1941. Kum Lukić Pero. Krstitelj Verbnjak Alojz, kapelan.

Jagustin Marija, kći Mijata i Mande r. Lukač, rođena 07. 03. 1942. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1942. Kuma Mara Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pero, sin Stjepana i Angje r. Cvitkušić, rođen 29. 04. 1942. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1942. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ana, kći Ilije i Janje r. Cvitkušić, rođena 11. 07. 1942. iz Garevca. Krštena 13. 07. 1942. Kuma Mara Tokić r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ruža, kći Frane i Mande r. Kovač, rođena 09. 08. 1942. iz Garevca. Krštena 10. 08. 1942. Kuma Serafina Kovač r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ilija, sin Augustina i Ane r. Perković, rođen 29. 08. 1942. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1942. Kum Mijat Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ivo, sin Ive i Mande r. Šerić, rođen 03. 11. 1942. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1942. Kum Jozo Cvitkušić zastupan po suprugi Angji r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Luca, kći Pere i Mande r. Cvitkušić, rođena 20. 04. 1943. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1943. Kuma Jagustin Luca. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mara, kći Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, rođena 27. 06. 1943. iz Garevca. Krštena 28. 06. 1943. Kuma Mara Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Anđa, kći Jerka i Sarajke r. Andrić, rođena 14. 12. 1943. iz Garevca. Krštena 15. 12. 1943. Kuma Kaja Perković. Krstitelj Rikard Weiss, kapelan.

Jagustin Anđa, kći Ive i Anice r. Marić, rođena 11. 03. 1944. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1944. Kuma Šima Lukić Pere. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Ilija, sin Ive i Made r. Šerić, rođen 27. 05. 1944. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1944. Kum Jozo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Petar, sin Frane i Mande r. Kovač, rođen 15. 09. 1944. iz Garevca. Kršten 15. 09. 1944. Kum Ilija Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Mara, kći Jerka i Sarajke r. Andrić, rođena 20. 11. 1944. iz Garevca. Krštena 21. 11. 1944. Kuma Kaja Perković. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Jagustin Ana, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 25. 04. 1945. iz Garevca. Krštena 26. 04. 1945. Kuma Marko Stjepandić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Kata, kći Joze i Mande r. Cvitkušić r. 15. 06. 1945. iz Garevca. Krštena 16. 06. 1945. Kuma  Marić Mara. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Manda, kći Ilije i Janje r. Cvitkušić, rođena 26. 08. 1945. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1945. Kuma Mara Tokić r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Kaja, kći Pere i Ivke r. Bajić, rođena 11. 03. 1946. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1946. Kuma Ruža Kovač r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Manda, kći Pere i Ivke r. Bajić, rođena 11. 03. 1946. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1946. Kuma Ruža Kovač r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Anđa, kći Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, rođena 04. 08. 1946. iz Garevca. Krštena 05. 08. 1946. Kuma Mara Cvitkušić r. Marković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Anđa, kći Ane udove Jagustin, a ona je kći Marka Perkovića i Ruže r. Šuver, rođena 25. 12. 1946. iz Garevca. Krštena 28. 12. 1946. Kuma Manda Jagustin r. Šarić (?). Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pavo, sin Pave i Ivke r. Bajić, rođen 13. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1947. Kum Marko Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Petar, sin Pave i Ivke r. Bajić, rođen 13. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1947. Kum Marko Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Pavo, sin Pere i Mande r. Pavić, rođen 29. 04. 1947. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1947. Kum Niko Tokić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Jagustin Serafina, kći Frane i Mande r. Kovač, rođena 27. 08. 1947. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1947. Kuma Ana Tokić r. Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Jagustin Augustin, sin Marka i Mare r. Cvitkušić, rođen 26. 08. 1948. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1948. Kum Gašić Niko. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Jagustin Nada, kći Pere i Mande r. Pavić, rođena 08. 04. 1949. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1949. Kuma Tokić Ana r. Jagustin. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Jagustin Mato, sin Pere i Ivke r. Bajić, rođen 01. 05. 1949. iz Garevca. Kršten 02. 05. 1949. Kum Kovač Marko. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.