Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

"To bih isto i danas napravio"

4. srpnja 2016.
novinar Donau-Zeitunga Berthold Veh zalozio se za obnovu Garevacke crkve

Veh Berthold

Berthod Veh u uredništvu Donau-Zeitunga, Dillingen (Bavarska)

Pet godina poslije potpisivanja Deytonskog sporazuma, u kolovozu 2000. godine obišao je njemački novinar BERTHOLD VEH, zamjenika glavnog urednika Donau-Zeitunga iz Dillingen kod Augsburga u Bavarskoj (Njemačka) neka mjesta u Bosni i o tome napisao opširnu reportažu pod naslovom „Kada je župnik ponovno tu, doći će i ljudi!“ objavljenu u Donau-Zeitungu u subotu, 12. kolovoza 2000. godine. Njegovu su reportažu preuzele još četvore regionalne novine Bavarske i otisnule ju na svojim stranicama u rujnu i listopadu iste godine.

Novinar je tada boravio u Garevcu, razgledao selo i razgovarao sa tadašnjim župnikom Ilijom Matanovićem koji je tek prije nekoliko tjedana bio imenovan garevačkim župnikom. Razgovarao je sa župnikom Josipom Janjićem u Bos. Šamcu koji je tada gradio porušenu župni crkvu. Posjetio je Gradačac i župnika Antu Stjepića, informirao se o ratnim stradanjima na gradačačkom području 1992-95., a onda je otišao u Gorice gdje susreo župnika Miju Perića i s njime ostao u dužem razgovoru i u Dragunji kod Tuzle vlč. Marijana Brkića, nekadašnjeg novinara Glasa Koncila i pokretača i prvog urednika KTA (Katoličke tiskovne agencije). Put ga je odveo i u Sarajevo gdje je u nekoliko sati boravka u ovome gradu pod Trebevićem posjetio njegove znamenitosti i razgovarao sa sestrama Služavkama Maloga Isusa u njihovoj kući Betlehem o njihovom djelovanju na ovim prostorima.

Gospodin Veh je po povratku u rodni kraj sa svojim župnikom vlč. Markom Cvitkušićem, rodom iz Garevca, pokrenuo akciju preko regionalnih novina okruga Dillingen i župe svoga grada Höchstädt, da se pomogne obnova porušene garevačke crkve i župne kuće. U nekoliko mjeseci prikupljeno je tadašnjih 30 tisuća njemačkih maraka koje je u ime župe Hochstadt u kolovozu 2001. godine, na proslavi 25 obljetnice misništva vlč. Cvitkušića, predao gospodin Karlheinz Schmitt garevačkom župniku Iliji Matanoviću. (O tome je gosp. Veh pisao u Donau-Zeitungu 20.9.2001. god.) U sljedeće dvije godine žitelji okruga Dillingen darovali su za garevačku crkvu još 15.000 €. Tako je u obnovu garevačke župne crkve i župne kuće ugrađeno 30 tisuća eura iz župe Uznesenja BDM u Höchstädt i okruga Dillingen.

Nedavno smo imali prigodu posjetiti gosp. Veh u Dillingenu, koji je danas glavni urednik „Donau-Zeitunga“ u Dillingenu i s njim popričati o njegovom tadašnjem putovanju po Bosni i akciji da se novčano pomogne izgradnja garevačke crkve i župne kuće. Rado se prisjetio tih dana i svega što je tada vidio i čuo u Bosni, a onda je na kraju srdačnog razgovora uz smiješak dodao: „To bih isto i danas napravio!“

Garevac2001