Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Kureljic, Lukac, Mamuzic

30. srpnja 2016.
Priredio:Anto BURIC, umirovljeni svecenik

PREZIME KUREL(J)IĆ (Osoba - 4) (Blizančad - 1 par) (Nezakonitih - 2)

Kureljić Jela, kći Marka i Ruže r. Marić, rođena 27. 05. 1892. iz Garevca. Krštena 27. 05. 1892. Kuma Ana, supruga Petra Mašića r. Bajić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Kurelić Kata, kći Marka i Ruže r. Marić, rođena 12. 08. 1896. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1896. Kuma Ana Lukač r. Stanić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnk.

Kurelić Bono, sin Marka i Ruže r. Marić, rođen 15. 10. 1899. iz Garevca. Kršten 16. 10. 1899. Kum Pero Mašić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

 

Kureljić Ana, kći Ane, koja je kći Marka i Ruže r. Marić, rođena 12. 05. 1921. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1921. Kuma Ana Popić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Kureljić Kata, kći Ane, koja je kći Marka i Ruže r. Marić, rođena 12. 05. 1921. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1921. Kuma Ruža Tokić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME LATOŠ (Osoba - 2)

Latoš Kata, kći Ivana i Terezije r. Kišurek, rođena 23. 11. 1926. iz Garevca - Pustara. Krštena 28. 11. 1926. Kuma Marija Bergman r. Volenski. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Latoš Stjepan, sin Josipa i Roze r. Martinović, rođen 05. 11. 1921. iz Garevca - Pustara. Kršten 06. 11. 1921. Kum Katica Šibalin r. Tamen. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

 

PREZIME LONČAR (Osoba - 11)

Lončar Mato, sin Ilije i Marije r. Pepić, rođen 08. 04. 1895. iz Garevca. Kršten 08. 04. 1895. Kum Mato Ivušić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Lončar Anto, sin Nike i Ane r. Martinović, rođen 29. 07. 1912. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1912. Kum Anto Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Lončar Nikola,sin Nikole i Ane r. Martinović, rođen 30. 05. 1921. iz Garevca. Kršten 31. 05. 1921. Kum Anto Zelić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Lončar Martin, sin Nike i Ane r. Martinović, rođen 26. 04. 1924. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1924. Kum Stjepan Šrajer. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Lončar Juraj, sin Ante i Mare r. Čović, rođen 19. 04. 1945. iz Garevca. Kršten 23. 04. 1945. Kum Jela Marić udata Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lončar Ivka, kći Ante i Mare r. Čalić, rođena 20. 07. 1946. iz Garevca. Krštena 22. 07. 1946. Kuma Jela Stanić r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lončar Anto, sin Ante i Mare r. Čolić, rođen 14. 02. 1949. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1949. Kum Marko Kovač Leona. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lončar Danica, kći Martina Ruže r. Čolić, rođena 09. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 16. 09. 1954. Kuma Stanić Mara. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Lončar Nevenka, kći Ante i Mare r. Čolić, rođena 16. 06. 1952. iz Garevca. Krštena 16. 09. 1954. Kuma Stanušić Anđa. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Lončar Ivo, sin Ante i Mare r. Čalić, rođen 06. 07. 1956. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1956. Kum Jela Marić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Lončar Niko, sin Mate i Ruže r. Čolić, rođen 07. 09. 1956. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1956. Kum Anica Stanić r. Perković. Krstitelj Petar Krajina, kapelan.

 

PREZIME LOZIĆ (Osoba - 7)

Lozić Sofija, kći Perana i Kate r. Breškić, rođena 10. 03. 1918. iz Garevca - Pustara. Krštena 10. 03. 1918. Kuma Kata Bajić r. Blažanović. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Lozić Mara, kći Ive i Kate r. Breškić, rođena 07. 08. 1920. iz Garevca - Pustara. Krštena 08. 08. 1920. Kuma Šima Radonjić r. Perković. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Lozić Jadranka - Ana, kći Vlade i Zore r. Tokić, rođena 14. 08. 1961. iz Garevca. Krštena 20. 08. 1961. Kuma Stažić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lozić Mirjana, kći Marka i Mare r. Bajić, rođena 01. 01. 1970. iz Garevca. Krštena 03. 01. 1970. Kuma Bajić Matija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lozić Željko, sin Marka i Mare r. Bajić, rođen 01. 01. 1972. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1972. Kum Bajić Matija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lozić Renata, kći Vladimira i Zorke r. Tokić, rođena 19. 08. 1974. iz Garevca. Krštena 08. 09. 1974. Kuma Stažić Anto. Krstitelj dr. Josipović Filip, svećenik.

Lozić Antun, sin Marka i Mare r. Bajić, rođen 23. 01. 1975. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1975. Kum Drenovski Anton. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME LUBINA (Osoba - 2)

Lubina Marko, sin Ante i Mare r. Vukadin, rođen 08. 11. 1966. iz Garevca. Kršten 13. 11. 1966. Kum Vukadin Roko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lubina Mato, sin Ante i Mare r. Vukadin, rođen 17. 04. 1968. iz Garevca. Kršten 28. 04. 1968. Kum Vukadin Roko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME LUKAČ (Osoba - 46) (Nezakonitih - 1)

Lukač Marija, kći Stjepana i Kate r. Marić, rođena 06. 03. 1894. iz Garevca. Krštena 07. 03. 1894. Kuma Ruža Šerić r. Tokić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Lukač Mato, sin Petra i Anne r. Stanić, rođen 05. 08. 1895. iz Garevca. Kršten 05. 08. 1895. Kum Marko Kureljić. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Lukač Pejo, sin Pere i Ane r. Stanić, rođen 06. 11. 1897. iz Garevca. Kršten 07. 11. 1897. Kum Filip Bajić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Lukač Manda, kći Pere i Ance r. Stanić, rođena 16. 04. 1899. iz Garevca. Krštena 16. 04. 1899. Kuma Manda Bajić r. Juroš. Krstitelj Pavo Ilija Karlić, duhovni pomoćnik.

Lukač Josip, sin Stjepana i Katarine r. Marić, rođen 19. 09. 1899. iz Garevca. Kršten 19. 09. 1899. Kum Josip Pilipović, zastupan po Peri Mariću. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Lukač Ruža, kći Ivana i Angjele r. Vlašić, rođena 08. 04. 1900. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1900. Kuma Janja Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe gradačačke.

Lukač Mara, kći Pere i Ane r. Stanić, rođena 10. 05. 1902. iz Garevca. Krštena 10. 05. 1902. Kuma Ruža Zelić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Lukač Marija, kći Stjepana i Kate r. Marić, rođena 29. 06. 1903. iz Garevca. Krštena 29. 06. 1903. Kuma Kata Pilipović r. Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Lukač Ivan, sin Pere i Anice r. Stanić, rođen 03. 11. 1904. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1904. Kum? Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Lukač Nikola, sin Stjepana i Kate r. Marić, rođen 27. 04. 1908. iz Garevca. Kršten 29. 04. 1908. Kum Nikola Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Lukač Ivka, kći Pere i Ane r. Stanić, rođena 18. 09. 1908. iz Garevca. Krštena 18. 09. 1908. Kuma Manda kći Ivana Zelića. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Lukač Mara, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 29. 07. 1919. iz Garevca. Krštena 30.  07. 1919. Kuma Kata Stanić r. Erceg. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Ana, kći Mate i Kate r. Radat, rođena 19. 04. 1922. iz Garevca. Krštena 20. 04. 1922. Kuma Angja Juroš r. Kaurinović. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Lukač Kata, kći Joze i Ruže r. Bajić, rođena 26. 04. 1922. iz Garevca. Krštena 27. 04. 1922. Kuma Jela Perković r. Pavić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Lukač Pero, sin Joze i Ruže r. Bajić, rođen 06. 06. 1924. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1924. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Lukač Petar, sin Mate i Kate r. Radat, rođen 29. 07. 1924. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1924. Kum Nikola Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Stjepan, sin Nikole i Mare r. Kajunić, rođen 07. 05. 1925. iz Garevca. Kršten 07. 05. 1925. Kum Marijan Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Lukač Marko, sin Mate i Kate r. Radat, rođen 28. 07. 1926. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1926. Kum Niko Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Ivo, sin Mate i Kate r. Radat, rođen 30. 07. 1927. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1927. Kum Ivo Zelić. Krstitelj Jakov Barišić, župnik gradačački.

Lukač Kata, kći Nike i Mare r. Kajunić, rođena 30. 03. 1928. iz Garevca. Krštena 31. 03. 1928. Kuma Ana Zelić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Mato, sin Mate i Kate r. Radat, rođen 01. 08. 1928. iz Garevca. Kršen 01. 08. 1928. Kum Niko Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Stjepan, sin Nike i Mare r. Kajunić, rođen 02. 06. 1929. iz Garevca. Kršten 04. 06. 1929. Kum Marijan Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Mara, kći Nike i Mare r. Kajunić, rođena 14. 08. 1930. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1930. Kuma Ruža Gagulić r. Andrijanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Ruža, kći Nike i Mare r. Kajunić, r. 18. 01. 1932. iz Garevca. Krštena 18. 01. 1931. Kuma Ruža Gagulić r. Andrijanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Mara, kći Mate i Kaje r. Radat, rođena 15. 06. 1931. iz Garevca. Krštena 16. 06. 1931. Kuma Mara Zelić r. Šinko. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Lukač Ana, kći Nike i Mare r. Kajinović, rođena 24. 08. 1934. iz Garevca. Krštena 26. 08. 1934. Kuma Ruža Gagulić r. Andrijanić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Lukač Lucija, kći Mate i Kate r. Radat, rođena 11. 11. 1934. iz Garevca. Krštena 12. 11. 1934. Kuma Marija Zelić r. Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Kata, kći Nike i Mare r. Kajunić, rođena 21. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1936. Kuma Ružaa Gagulić r. Andrijanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Manda, kći Mate i Kate r. Radat, rođena 26. 12. 1937. iz Garevca. Krštena 28. 12. 1937. Kuma Mara Zelić r. Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Angja, kći Nike i Mare r. Kajunić, rođena 21. 05. 1939. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1939. Kuma Petra Šerić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Janja, kći Nike i Mare r. Kajunić, rođena 07. 09. 1940. iz Garevca. Krštena 07. 09. 1940. Kuma Šerić Petra r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Lukač Bariša, sin Nike i Kaje r. Kajunić, rođen 06. 04. 1945. iz Garevca. Kršten 11. 04. 1945. Kum Ruža Tolić. Krstitelj fra Ignacije Gavran.

Lukač Jozo, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 27. 04. 1947. iz Garevca. Kršten 28. 04. 1947. Kum Jozo Fuglinski. Krstitelj Franjo Jurić.

Lukač Ilija, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 02. 04. 1949. iz Garevca. Kršten 05. 04. 1949. Kum Stanić Ilija, zamjenjivala ga žena mu Kaja r. Zelić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Lukač Marko, sin Anke, koja je kći Mate i Kaje r. Radat, rođen 25. 04. 1950. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1950. Kum Lukač Pero, zastupan po ženi mu Mari r. Iljkić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Lukač Anto, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 04. 05. 1952. iz Garevca. Kršten 06. 05. 1952. Kum Andrić Kata Stipina. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Lukač Kaja, kći Mate i Mande r. Perković, rođena 27. 09. 1953. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1953. Kuma Perković Anđa. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Lukač Ruža, kći Pere i Mare r. Iljkić, rođena 23. 08. 1954. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1954. Kuma Stanić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Lukač Ivo, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 06. 06. 1956. iz Garevca. Kršten 08. 06. 1956. Kum Mara Zelić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Lukač Lucija, kći Mate i Mande r. Perković, rođena 14. 06. 1956. iz Garevca. Krštena 17. 06. 1956. Kuma Ruža Jurilj. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Lukač Ivo, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 15. 08. 1957. iz Garevca. Kršten 21. 08. 1957. Kum Ilija Stanić, zastupan po ženi mu Kaji. Krstitelj ?

Lukač Vlado, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 25. 09. 1959. iz Garevca. Kršten 29. 09. 1959. Kum Stanić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lukač Mato, sin Mate i Mande r. Perković, rođen 28. 06. 1961. iz Garevca. Kršten 03. 07. 1961. Kum Banović Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lukač Mladen, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 07. 04. 1962. iz Garevca. Kršten 22. 04. 1962. Kum Stanić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lukač Pero, sin Pere i Mare r. Iljkić, rođen 21. 07. 1964. iz Garevca. Kršten 04. 08. 1964. Kum Zelić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Lukač Mara, kći Pere i Mare r. Iljkić, rođena 06. 04. 1967. iz Garevca. Krštena 16. 04. 1967. Kuma Zelić Mara. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

 

PREZIME LUKIĆ (Osoba -1)

Lukić Drago, sin Ive i Mare r. Marić, rođen 10. 05. 1935. iz Garevca. Kršten 11. 05. 1935. Kum Juro Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME LJUBOJEVIĆ (Osoba - 1)

Ljubojević Mara, kći Staniše i Ane r. Tokić, rođena 25. 11. 1956. iz Garevca. Krštena 19. 12. 1956. Kuma Ruža Dubravac r. Lučić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

 

PREZIME MAMUZIĆ (Osoba - 4)

Mamuzić Marko, sin Petra i Mande r. Tokić, rođen 15. 10. 1894. iz Garevca. Kršten 16. 10. 1894. Kum Marko Perković. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Mamuzić Jozo, sin Jakoba Mamuzića - Andrića i Ane r. Popić, rođen 12. 05. 1912. iz Garevca. Kršten 12. 05. 1912. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mamuzić Lucija - Jasna, kći Petra i Ruže r. Iljkić, rođena 22. 11. 1956. iz Garevca. Krštena 27. 11. 1956. Kuma Lucija Kuprešak. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Mamjuzić Željko, sin Karla i Anđe r. Bajić, rođen 22. 02. 1971. iz Garevca. Kršten 28. 02. 1971. Kum Zelić Ivo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.