Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  3. prosinca 2021.

 

Župa Kulina - Sv. Petar i Pavao

22. lipnja 2008.
..................

 

Kulina se nalazi na sjeveru Bosne, u Bosanskoj Posavini, na prometnici Derventa - Modrica, tj. lokalnoj prometnici Dugo Polje - Kulina - Polje. Udaljena je 7 km zračnom crtom od Dervente u smjeru istoka.

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u župi Velika/ Modran između ostalih mjesta navodi se i Kulina, s 12 katoličkih kuda i 91 katolikom, a od toga su bile 53 odrasle osobe (koje se pričešćuju) i 38 djece (nepričešćenih).

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u župi Plean između ostalih mjesta spominje se i Kulina, s 30 katoličkih obitelji i 208 katolika. Šematizam za 1864. godinu u župi Žeravac navodi i mjesto Kulinu, s 27 katoličkih obitelji i 213 katolika, dok se u Šematizmu za 1877. godinu, također u župi Žeravac, navodi mjesto Kulina, s 34 katoličke obitelji i 295 katolika.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Žeravac, između ostalih mjesta, spominje se i Kulina, s 335 katolika. Imenik klera i župa'za 1910. godinu također u župi Žeravac navodi mjesto Kulinu, s 540 katolika i 80 pravoslavaca.

U Šematizmu za 1932., a prema podacima iz 1931. godine, u župi Žeravac, između ostalih spominje se i mjesto Kulina, sa 674 katolika i 75 pravoslavaca. Isto tako, u Šematizmu za 1961., a prema podacima iz 1959. godine, u župi Žeravac nalazimo mjesto Kulinu, koja je imala 947 katolika.

Kulina_z_crkvaŽupa Kulina utemeljena je 1967. godine odvajanjem od župe Žeravac. Župna crkva građena je od 1967. do 1974. godine, a nova župna kuća izgrađena je 1973. godine. Nova župna crkva u Kulini blagoslovljena je 6. listopada 1974.

Župna crkva i kuća bile su podignute uz glavnu prometnicu Derventa - Modriča. Crkva je bila u obliku lađe postavljene na brežuljku, a mirno je "plovila" posavskim brežuljcima sve do druge polovine 1992. godine, kada su je, zajedno sa župnom kućom, minirali i srušili srpski ekstremisti, a sve Hrvate katolike protjerali.

Župi sv. Petra i Pavla u Kulini pripadaju naselja Donji Šušnjari i Poljari.

 

Župa Sv. Petra i Pavla

Kulina 102 A

BiH 74415 KULINA