Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  23. srpnja 2021.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Maric (II)

30. srpnja 2016.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

Marić Fabijan, sin Marka i Stane r. Ravnjak, rođen 10. 05. 1940. iz Garevca. Kršten 11. 05. 1940. Kum Stanušić Jakov. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Serafina, kći Jure i Andje r. Stanić, rođena 29. 05. 1940. iz Garevca. Krštena 30. 05. 1940. Kuma Stanić Mara r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Ivo, sin Alojzija i Kate r. Ikač, rođen 02. 07. 1940. iz Garevca. Kršten 03. 07. 1940. Kum Cvitkušić Ruža r. Perković, zastupala muža Alojzija Cvitkušića. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Šimo, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 12. 08. 1940. iz Garevca. Kršten 13. 08. 1940. Burić Pero. Krstitelj Tvrtković Marko, prof. kateheta u penziji.

Marić Ana, kći Tadije i Mare r. Pipunić, rođena 27. 09. 1940. iz Garevca. Krštena 28. 09. 1940. Kuma Jagustin Manda r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Jozo, sin Nike i Ane r. Andrić, rođen 24. 10. 1940. iz Garevca. Kršten 27. 10. 1940. Kum Juroš Tvrtko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Marija, kći Pere i Janje r. Popić, rođena 17. 05. 1941. iz Garevca. Krštena 18. 05. 1941. Kuma Rokić Marta r. Božić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Niko, sin Frane i Lucije r. Banović, rođen 31. 05. 1941. iz Garevca. Kršten 01. 06. 1941. Kum Marić Jakov. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Sofija, kći Joze i Ruže r. Lukić, rođena 06. 09. 1941. iz Garevca. Krštena 06. 09. 1941. Kuma Marić Matija r. Pranjić Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Ivo, sin Ante i Kate r. Ravnjak, rođen 24. 05. 1942. iz Garevca. Kršten 25. 05. 1942. Kum Mato Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Pavka, kći Jure i Angje r. Stanić, rođena 01. 06. 1942. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1942. Kuma Mara Stanić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Pero, sin Petra i Mare r. Marić, rođen 09. 06. 1942. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1942. Kum Šimo Gjulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Marko, sin Ive i Matije r. Jurilj, rođen 21. 07. 1942. iz Garevca. Kršten 22. 07. 1942. Kum Marko Stanušić, zastupan po suprugi Kati r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Dragutin, sin Tadije i Mare r. Pipunić, rođen 08. 08. 1942. iz Garevca. Kršten 09. 08. 1942. Kum Jozo Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Jozo, sin Šime i Matije r. Franjić, rođen 26. 10. 1942. iz Garevca. Kršten 27. 10. 1942. Kum Pero Marić. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Marić Kata, kći Jakoba i Mare r. Rokić, rođena 13. 11. 1942. iz Garevca. Krštena 14. 11. 1942. Kuma Luca Marić r. Banović. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Marić Pavao, sin Pere i Anđe r. Mašić, rođen 27. 10. 1943. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1943. Kum Marić Matija žena Šime. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Frano, sin Frane i Luce r. Banović, rođen 15. 03. 1944. iz Garevca. Kršten 16. 03. 1944. Kum Jakov Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Tadija, sin Tadije i Mare r. Pipunić, rođen 09. 09. 1944. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1944. Kum Jagustin Jozo. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Marić Janja, kći Marka i Mare r. Ravnjak, rođena 10. 10. 1944. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1944. Kuma Jakov Marić. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Marić Stjepan, sin Nike i Ane r.  Andrić, rođen 04. 02. 1945. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1945. Kum Stjepan Radonjić. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Marić Janja, kći Jakova i Mare r. Rokić, rođena 23. 02. 1945. iz Garevca. Krštena 01. 03. 1945. Kuma Anica Marić r. Jurina. Krstitelj Marijan Ivandić, župnik odžački.

Marić Mara, kći Joze i Ruže r. Lukić, rođena 03. 03. 194. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1945. Kuma Kaja Božoć r. Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Ivo,sin Ive i Matije r. Jurilj, rođen 19. 03. 1945. iz Garevca. Kršten 21. 03. 1945. Kum Marko Stanušić. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Marić Juro, sin Jure i Anđe r. Stanić, rođen 05. 08. 1945. iz Garevca. Kršten 06. 08. 1945. Kum Juro Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Mara, kći Marka i Kaje r. Stanić, rođena 13. 09. 1945. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1945. Kuma Manda Tokić r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Mara, kći Frane i Luce r. Banović, rođena 01. 01. 1946. iz Garevca. Krštena 02. 01. 1946. Kuma Mara Marić r. Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Anto, sin Jure i Ane r. Bajić, rođen 17. 08. 1946. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1946. Kum Niko Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Anto, sin Mate i Kate r. Omazić, rođen 31. 05. 1947. iz Garevca. Kršten 03. 06. 1947. Kum Šimo Omazić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marić Pero, sin Joze i Jele r. Marković, rođen 22. 04. 1948. iz Garevca. Kršten 23. 04. 1948. Kum Perić Pero. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Marić Zvonimir, sin Stjepana i Mare r. Stanić, rođen 21. 08. 1948. iz Garevca. Kršten 23. 08. 1948. Kum Marić Ivo. Krstitelj Mlidrag Bujas, upravitelj župe.

Marić Jozo, sin Ive i Ivke r. Brajinović, rođen 15. 09. 1949. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1949. Kum Pavo Marić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Drago, sin Joze i Jele r. Maričić, rođen 01. 01. 1950. iz Garevca. Kršten 03. 01. 1950. Kum Perić Pero. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Josip, sin Ante i Kaje r. Omazić, rođen 19. 03. 1950. iz Garevca. Kršten 21. 03. 1950. Kum Pero Perić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Mara, kći Mate i Janje r. Bajić, rođena 25. 02. 1951. iz Garevca. Krštena 26. 02. 1951. Kuma Stanušić Anđa r. Bajić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Vlado, sin Tadije i Delfe r. Jelavić, rođen 09. 03. 1951. iz Garevca. Kršten 15. 03. 1951. Kum Iljkić Mato. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Mato, sin Ivice i Matije r. Jurilj, rođen 27. 01. 1952. iz Garevca. Kršten 29. 01. 1952. Kum Stanušić Ivica. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Jakov, sin Joze i Jele r. Marković, rođen 28. 02. 1952. iz Garevca. Kršten 04. 03. 1952. Kum Perić Pero. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Sofija, kći Tadije i Delfe r. Jelavić, rođena 03. 03. 1952. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1952. Kuma Lucija Iljkić r. Mamuzić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Jerko, sin Mate i Janje r. Bajić, rođen 30. 08. 1952. iz Garevca. Kršten 02. 09. 1952. Kum Stanušić Stjepan. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Marko, sin Marijana i Šime r. Stanušić, rođen 30. 08. 1952. iz Garevca. Kršten 02. 09. 1952. Kum Rokić Roko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Kata - Vera, kći Luce, koja je kći ?, rođena 13. 11. 1952. iz Garevca. Krštena 13. 12. 1952. Kuma Marić Mara r. Rokić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Marić Nada, kći Pere i Kate r. Šerić, rođena 14. 01. 1954. iz Garevca. Krštena 16. 01. 1954. Kuma Tokić Jela. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Manda, kći Joze i Jele r. Marković, rođena 06. 03. 1954. iz Garevca. Krštena 08. 07. 1954. Kuma Ruža Perić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Ivo, sin Mate i Janje r. Bajić, rođen 25. 09. 1954. iz Garevca. Kršten 29. 09. 1954. Kum Stanušić Stjepan zastupan po ženi mu Anđi r. Bajić. Krstitelj Miroslav Petrović, upravitelj župe Pećnik.

Marić Anđelko, sin Pere i Kate r. Šerić, rođen 03. 06. 1951. iz Garevca. Kršten 05. 06. 1951. Kum Tokić Jela r. Marić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Marić Josip, sin Pere i Kate r. Šerić, rođen 14. 01. 1954. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1954. Kum Tokić Ivo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Ruža, kći Ive i Ivke r. Božanović, rođena 01. 04. 1954. iz Garevca. Krštena 06. 04. 1954. Kuma Zelić Anđa. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Marija, kći Vinka i Ruže r. Radonjić, rođena 08. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 14. 09. 1954. Kuma Ruža Marić. Krstitelj Fra Miroslav Krajinović, župnik potočanski.

Marić Anđa, kći Marka i Ruže r. Križić, rođena 27. 07. 1954. iz Garevca. Krštena 30. 07. 1954. Kuma Marić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Janja, kći Marijana i Šime r. Stanušić, rođena 26. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1954. Kuma Rokić Ruža. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Ruža - Kata, kći Joze i Jele r. Marković, rođena 23. 10. 1955. iz Garevca. Krštena 13. 11. 1955. Kuma Ruža Perić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marić Vladimir, sin Ilije i Anđe r. Cvitkušić, rođen 31. 08. 1956. iz Garevca. Kršten 09. 09. 1956. Kum Marko Pavić. Krstitelj Ambroz Benković, upravitelj župe.

Marić Ana, kći Mate i Janje r. Bajić, rođena 28. 09. 1956. iz Garevca. Krštena 05. 10. 1956. Kuma Anđa Stanušić r. Bajić. Krstitelj Petar Krajina, kapelan.

Marić Mara, kći Marijana i Šime r. Andrić, rođena 11. 11. 1956. iz Garevca. Krštena 23. 11. 1956. Kuma Ruža Rokić r. Bekavac. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Marić Ana,kći Ive i Ivke r. Bajinović, rođena 20. 09. 1957. iz Garevca. Krštena 26. 09. 1957. Kuma Mara Marić r. Stanić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Marić Tadija, sin Joze i Zorke r. Stanić, rođen 24. 05. 1958. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1958. Kum Stanušić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marko, sin Jakova i Kaje r. Cvitkušić, rođen 22. 06. 1959. iz Garevca. Kršten 29. 06. 1959. Kum Pavić Pavo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marija, kći Joze i Jele r. Marković, rođena 27. 09. 1959. iz Garevca. Krštena 14. 10. 1959. Kuma Perić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Kata, kći Ive i Lucije r. Martinović, rođena 25. 02. 1960. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1960. Kuma Marić Ljubica. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mladen, sin Ilije i Anđe r. Cvitkušić, rođen 18. 05. 1960. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1960. Kum Pavić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Petar, sin Anđelka i Ruže r. Martinović, rođen 03. 06. 1960. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1960. Kum Burušić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mira, kći Ante i Ljubice r. Jović, rođena 17. 10. 1960. iz Garevca. Krštena 22. 10. 1960. Kuma Marić Luca. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mara, kći Šime i Anice r. Sebešić, rođena 23. 10. 1960. iz Garevca. Krštena 27. 10. 1960. Kuma Jagustin Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marijan, sin Stjepana i Mare r. Stanić, rođen 14. 11. 1960. iz Garevca. Kršten 15. 11. 1960. Kum Marić Ivo. Krstitelj Anto Lutter, upravitelj župe Pećnik.

Marić Antun, sin Roke i Janje r.  Anđelić, rođen 20. 01. 1961. iz Garevca. Kršten 28. 01. 1961. Kum Kovač Niko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Manda, kći Pere i Ivke r. Mikulić, rođena 27. 02. 1961. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1961. Kuma Ravnjak Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Niko, sin Joze i Zore r. Stanić, rođen 08. 04. 1961. iz Garevca. Kršten 18. 04. 1961. Kum Anto Stanušić, zastupan po Mandi ženi Joze Pipunića. Krstitelj Fra Mijo Matić, upravitelj župe Svilaj.

Marić Bruno, sin Marka i Ruže r. Križić, rođen 07. 06. 1961. iz Garevca. Kršten 18. 06. 1961. Kum Marić Niko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Nada, kći Nikole i Marte r. Jurić, rođena 09. 07. 1961. iz Garevca. Krštena 16. 07. 1961. Kuma Martć Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Lucija, kći Ilije i Anđe r. Cvitkušić, rođena 18. 10. 1961. iz Garevca. Krštena 2. 10. 1961. Kuma Pavić Luca. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Nada, kći Pere i Ivke r. Mikulić, rođena 22. 03. 1962. iz Garevca. Krštena 27. 03. 1962. Kuma Ravnjak Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mira, kći Jakova i Kaje r. Cvitkušić, rođena 04. 05. 1962. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1962. Kuma Kata Pavić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Pero, sin Roke i Janje r. Anđelić, rođen 22. 05. 1962. iz Garevca. Kršten 01. 06. 1962. Kum Kovač Niko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mladen, sin Joze i Fanike r. Markotić, rođen 01. 01. 1963. iz Garevca. Kršten 08. 01. 1963. Kum Ravnjak Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ruža, kći Ive i Lucije r. Martinović, rođena 02. 01. 1963. iz Garevca. Krštena 10. 01. 1063. Kuma Marić Ljubica. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mara, kći Marka i Ruže r. Križić, rođena 14. 06. 1963. iz Garevca. Krštena 19. 05. 1963. Kuma Marić Marta. Krstitelj Mojo Thon, župnik.

Marić Marijan, sin Anđelka i Ruže r. Martinović, rođen 30. 05. 1963. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1963. Kum Burušić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Lucija, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 05. 08. 1963. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1963. Kuma Marić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Nada, kći Marjana i Mare r. Gagulić, rođena 18. 01. 1964. iz Garevca. Krštena 26. 01. 1964. Kuma Stanušić Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ana, kći Stjepana i Mare r. Aničić, rođena 25. 05. 1964. iz Garevca. Krštena 07. 06. 1964. Kuma Ravnjak Manda. Krstitelj Jozo Perić, upravitelj župe Čardak.

Marić Marijana, kći Pave i Sofije r. Stanušić, rođena 16. 08. 1964. iz Garevca. Krštena 23. 08. 1964. Kuma Perić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ana, kći Nikole i Marte r. Jurić, rođena 11. 09. 1964. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1964. Kuma Marić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Slavica, kći Marijana i Šime r. Andrić, rođena 04. 09. 1964. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1964. Kuma Rokić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mara, kći Anđelka i Ruže r. Martinović, rođena 18. 10. 1964. iz Garevca. Krštena 27. 10. 1964. Kuma Burušić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ana, kći Stjepana i Ljubice r. Bajić, rođena 12. 03. 1965. iz Garevca. Krštena 17. 03. 1965. Kuma Mara Marić. Krstitelj Tokić Mato, kapelan.

Marić Marija, kći Pere i Ivke r. Mikulić, rođena 15. 09. 1965. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1965. Kuma Ravnjak Lucija. Krstitelj Perić Marko, mladomisnik.

Marić Kata, kći Pave i Sofije r. Stanušić, rođena 03. 01. 1966. iz Garevca. Krštena 14. 01. 1966. Kuma Perić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Josip, sin Mate i Janje r. Bajić, rođen 20. 01. 1966. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1966. Kum Stanušić Stjepan. Krstitelj Mato Tokić, kapelan.

Marić Stjepan, sin Mate i Janje r. Bajić, rođen 20. 01. 1966. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1966. Kum Stanušić Stjepan. Krstitelj Mato Tokić, kapelan.

Marić Ružica, kći Joze i Fanike r. Markotić, rođena 22. 02. 1966. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1966. Kuma Ravnjak Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Slavko, sin Marka i Ruže r. Gagulić, rođen 08. 03. 1966. iz Garevca. Kršten 20. 03. 1966. Kum Kovač Ivo. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Marić Marko, sin Roke i Janje r. Anđelić, r. 26. 04. 1966. u Garevcu. Kršten 30. 04. 1966. u Modriči. Kum Kovač Nikola Mate. Krstio Mijo Thon, župnik.

Marić Ruža, kći Ive i Mare r. Marić, rođena 03. 06. 1966. iz Garevca. Krštena 05. 06. 1966. Kuma Marić Ljubica. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Kaja, kći Stjepana i Ljubice r. Bajić, rođena 16. 09. 1966. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1966. Kuma Marić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mladen, sin Nikole i Janje r. Gagulić, rođen 22. 09. 1966. iz Garevca. Kršten 02. 10. 1966. Kum Juroš Mato. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Željko, sin Anđelka i Ruže r. Martinović, rođen 10. 10. 1966. iz Garevca. Kršten 23. 10. 1966. Kum Burušić Anto. Krstitelj Ambroz Mikić, kapelan.

Marić Ljiljana, kći Jele, koja je kći Pere i ? , rođena 13. 11. 1966. iz Garevca. Krštena 08. 12. 1966. Kuma Marić Marta. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marko, sin Šime i Anđe r. Jagustin, rođen 03. 01. 1967. iz Garevca. Kršten 07. 01. 1967. Kum Bekavac Jakov. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Matija, kći Ilije i Anđe r. Cvitkušić, rođena 25. 05. 1967. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1967. Kuma Pavić Luca. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marko, sin Fabijana i Anđe r. Jagustin, rođen 24. 03. 1967. iz Garevca. Kršten 02. 04. 1967. Kum Marić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ruža, kći Šime i Anice r. Sebešić, rođena 02. 01. 1968. iz Garevca. Krštena 06. 01. 1968. Kuma Jagustin Kata r. Perković. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Marić Kaja, kći Ive i Sarajke r. Jagustin, rođena 13. 02. 1968. iz Garevca. Krštena 18. 02. 1968. Kuma Marić Anđa. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Marić Mara, kći Roke i Janje r. Anđelić, rođena 07. 04. 1968. iz Garevca. Krštena 14. 04. 1968. Kuma Kovač Jela. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mara, kći Ive i Lucije r. Martinović, rođena 10. 05. 1968. iz Garevca. Krštena 14. 05. 1968. Kuma Marić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Jakov, sin Mate i Mande r. Cvitkušić, rođen 12. 06. 1968. iz Garevca. Kršten 16. 06. 1968. Kum Marić Niko. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Marić Pavka, kći Anđelka i Ruže r. Martinović, rođena 14. 07. 1968. iz Garevca. Krštena 19. 07. 1968. Kuma Burušić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ivica, sin Nike i Marte r. Jurić, rođen 16. 07. 1968. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1968. Kum Marić Marko. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Marić Nada, kći Franje i Mande r. Šerić, rođena 18. 07. 1968. iz Garevca. Krštena 11. 08. 1968. Kuma Rokić Anka. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marija, kći Stjepana i Ljubice r. Bajić, rođena 01. 01. 1969. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1969. Kuma Marić Mara. Krstitelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

Marić Anđa, kći Ive i Mare r. Marić, rođena 20. 02. 1969. iz Garevca. Krštena 23. 02. 1969. Kuma Bajić Ljubica. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ivo, sin Pere i Ivke r. Mikulić, rođen 10. 03. 1969. iz Garevca. Kršten 18. 03. 1969. Kum Ravnjak Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Niko, sin Jakova i Kate r. Cvitkušić, rođen 19. 06. 1969. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1969. Kum Pavić Pavo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Mato, sin Nikole i Janje r. Gagulić, rođen 30. 07. 1969. iz Garevca. Kršten 10. 08. 1969. Kum Juroš Mato zastupan po Marić Ruži. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Anđa, kći Pave i Sofije r. Stanušić, rođena 26. 08. 1969. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1969. Kuma Perić Kata r. Bajić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Jelena, kći Joke i Janje r. Anđelić, rođena 19. 10. 1969. iz Garevca. Krštena 28. 10. 1969. Kuma Kovač Jela. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Ivica, sin Pave i Sofije r. Stanušić, rođen 05. 11. 1970. iz Garevca. Kršten 15. 11. 1970. Kum Perić Pavo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Ivo, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 02. 02. 1970. iz Garevca. Kršten 10. 02. 1970. Kum Marić Niko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Slavica, kći Ive i Kate r. Stanić, rođena 27. 03. 1970. iz Garevca. Krštena 30. 03. 1970. Kuma Andrić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Nikica, sin Joze i Fanike r. Markotić, rođen 08. 08. 1970. iz Garevca. Kršten 15. 08. 1970. Kum Ravnjak Ilija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Marko, sin Ivana i Mande r. Jagustin, rođen 03. 03. 1971. iz Garevca. Kršten 07. 03. 1971. Kum Grejić Marko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Ana, kći Fabijana i Anđe r. Jagustin, rođena 15. 05. 1971. iz Garevca. Krštena 20. 05. 1971. Kuma Marić Sarajka. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Vladimir, sin Zvonimira i Mare r. Domazet, rođen 04. 09. 1971. iz Garevca. Kršten 18. 09. 1971. Kum Marić Anđelko zastupan po ženi Ruži. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Ana, kći Ive i Lucije r. Martinović, rođena 15. 10. 1971. iz Garevca. Krštena 24. 10. 1971. Kuma Burić Ana. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Ana, kći Nike i Mare r. Stanušić, rođena 05. 10. 1971. iz Garevca. Krštena 17. 10. 1971. Kuma Marić Manda. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Antun, sin Pere i Ivke r. Mikulić, rođen 19. 06. 1972. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1972. Kum Ravnjak Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Perica, sin Šime i Anđe r. Jagustin, rođen 06. 08. 1972. iz Garevca. Kršten 13. 08. 1972. Kum Bekavac Jakov. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Anđa, kći Šime i Anice r. Subašić, rođena 14. 08. 1972. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1972. Kuma Jagustin Kata. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Vesna, kći Ive i Serafine r. Jagustin, rođena 02. 01. 1973. iz Garevca. Krštena 04. 01. 1973. Kuma Marić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Vesna, kći Marka i Ruže r. Gagulić, rođena 25. 02. 1973. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1973. Kuma Kovač Matija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Eugen, sin Ive i Mande r. Jagustin, rođen 15. 04. 1973. iz Garevca. Kršten 22. 04. 1973. Kum Grejić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Ilija, sin Fabijana i Anđe r. Perković, rođen 16. 06. 1973. iz Garevca. Kršten 21. 06. 1973. Kum Marić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Josip, sin Nike i Mare r. Stanušić, rođen 03. 11. 1973. iz Garevca. Kršten 18. 11. 1973. Kum Marić Mato. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Snježana, kći Ive i Mare r. Marić, rođena 05. 03. 1974. iz Garevca. Krštena 16. 03. 1974. Kuma Marić Ljubica. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Marko, sin Ive i Lucije r. Martinović, rođen 09. 05. 1974. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1974. Kum Burić Marko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Katica, kći Šime i Anđe r. Jagustin, rođena 07. 07. 1974. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1974. Kuma Bekavac Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marić Marko, sin Franje i Mande r. Šerić, rođen 06. 07. 1974. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1974. Kum Rokić Pero. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marić Lucijan, sin Ivana i Mande r. Jagustin, rođen 01. 08. 1975.  iz Garevca. Kršten 10. 08. 1975. Kum Tokić Tadija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.