Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Markotic, Markovic, Masic, Mijic, Mikulic, Papic

11. kolovoza 2016.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

PREZIME MARKOTIĆ (Osoba - 4)

Markotić Mara, kći Jakova i Ane r. Tokić, rođena 27. 07. 1954. iz Garevca. Krštena 01. 08. 1954. Kuma Šušak Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Markotić Ivo, sin Jakova i Ane r.Tokić, rođen 25. 09. 1960. iz Garevca. Kršten 02. 10. 1960. Kum Mikulić Niko. Krstitelj Josip Lušić, svećenik.

Markotić Marica, kći Tome i Janje r. Bičvić, rođena 02. 04. 1961. iz Garevca. Krštena 04. 04. 1961. Kuma Markotić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Markotić Mara, kći Ive i Šime r. Ikač, rođena 05. 03. 1963. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1963. Kuma Markotić Mara. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

 

PREZIME MARKOVIĆ (Osoba - 48) (Nezakonitih - 1)

Marković Ilija, sin Marka i Ivke r. Bajić, rođen 22. 05. 1892. iz Garevca. Kršten 22. 05. 1892. Kum Ilija Andrić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Marković Petar, sin Josipa i Anne r. Perković, rođen 07. 08. 1892. iz Garevca. Kršten 08. 08. 1892. Kum Nikola Križić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Marković Manda, kći Mate i Anne r. Križić, rođena 15. 08. 1892. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1892. Kuma Ana Pipunić r. Pavić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Marković Kata, kći Marka i Ivke r. Bajić, rođena 07. 07. 1894. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1894. Kuma Anna Andrić r. Burrić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Marković Ruža, kći Josipa i Anne r. Perković, rođena 17. 08. 1894. iz Garevca. Krštena 17. 08. 1894. Kuma Ruža Križić r. Bajić

Marković Mato, sin Ive i Angje r. Andrić, rođen 07. 07. 1903. iz Garevca. Kršten 08. 07. 1903. Kum Ivo Pipunić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Marković Ilija, sin Ivana i Angje r. Andrić, rođen 14. 04. 1906. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1906. Kum Ivo Pipunić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Marković Lav, sin Nike i Angje r. Vurbić, rođen 10. 04. 1908. iz Garevca. Kršten 11. 04. 1908. Kum Mato Šerić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Marković Marija, kći Ivana i Angje r. Andrić, rođena 13. 08. 1908. iz Garevca. Kršena 14. 08. 1908. Kuma Marija Pipunić r. Bičvić. Krstitelj Julimir Jelenić, franjevac, dozvolom župnika.

Marković Lucija, kći Nikole i Angje r. Vurbić, rođena 06. 04. 1911. iz Garevca. Krštena 07. 04. 1911. Kuma Lucija Šerić r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Marković Stjepan, sin Ivana i Angje r. Mamuzić, rođen 27. 04. 1911. iz Garevca. Kršten 28. 04. 1911. Kum Ivo Pipunić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Marković Marija, kći Filipa i Kate r. Spajić, rođena 29. 07. 1911. iz Garevca. Krštena 30. 07. 1911. Kuma Kata Križić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravutelj župe.

Marković Ivka, kći Filipa i Kate r. Spajić, rođena 24. 05. 1913. iz Garevca. Krštena 25. 06. 1913. Kuma Kata Križić r. Božić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Marković Pero, sin Andrije i Mande r. Mamuzić, rođen 04. 06. 1014. iz Garevca. Kršten 04. 06. 1914. Kum Juroš Ilija. Krstitelj Franjo Jurić, upr. župe.

Marković Ana, kći Ivana i Angje r. Andrić, rođena 09. 03. 1917. iz Garevca. Krštena 09. 03. 1917. Kuma Mara Pipunić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Marković Ruža, kći Ivana i Anđe r. Mamuzić, rođena 06. 03. 1919. iz Garevca. Krštena 07. 03. 1919. Kuma Mara Pipunić r. Bićvić zastupana po Mandi Pipunić r. Križić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Marković Ivo, sin Nikole i Angje r. Vurbić, rođen 20. 07. 1919. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1919. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Juro, sin Andrije i Mande r. Mamuzić, rođen 18. 02. 1920. iz Garevca. Kršten 19. 02. 1920. Kum Ivo Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Marković Jozo, sin Ante i Mare r. Peranović, rođen 04. 09. 1920. iz Garevca. Kršten 04. 09. 1920. Kum Blaž Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Marković Marko, sin Ante i Mare r. Peranović, rođen 14. 10. 1921. iz Garevca. Kršten 15. 10. 1921. Kum Stjepan Radonjić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Marković Ana, kći Ante i Mare r. Peranović, rođena 15. 08. 1923. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1923. Kuma Angja Radonjić. Krstitelj Franjo Mikić,kapelan.

Marković Marko, sin Nikole i Angje r. Vurbić, rođen 21. 09. 1924. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1924. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Marković Angja, kći Ante i Mare r. Peranović, rođena 26. 08. 1925. iz Garevca. Krštena 26. 08. 1925. Kuma Angja Radonjić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Marković Matija, kći Mate i Ruže r. Grgić, rođena 23. 02. 1934. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1934. Kuma Šima Radonjić r. Ćutuk. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Marko, sin Mate i Ruže r. Grgić, rođen 25. 04. 1935. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1935. Kum Mijo Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Ivo, sin Ilije i Mare r. Bajić, rođen 24. 06. 1935. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1935. Kum Ivo Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Nikola, sin Lava i Jele r. Spajić, rođen 08. 07. 1937. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1937. Kum Ilija Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Pero, sin Mate i Ruže r. Kureljić, rođen 17. 08. 1937. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1937. Kum Mijo Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Angja, kći Mate i Kate r. Burić, rođena 05. 09. 1939. iz Garevca. Krštena 05. 09. 1939. Kuma Marija Burić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Mijo, sin Mate i Ruže r. Kureljić, rođen 29. 04. 1941. iz Garevca. Kršten 31. 04. 1941. Kum Radonjić Mijo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Andrija, sin Jure i Mande r. Džebić, rođen 30. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1941. Kum Stanušić Mato. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Tomo, sin Ilije i Mare r. Bajić, rođen 23. 04. 1942. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1942. Kum Tomo Perković. Krstitelj Alojz Verbnjak, kapelan.

Marković Stjepan, sin Mate i Ruže r. Grgić, rođen 15. 08. 1943. iz Garevca. Kršten 16. 08. 1943. Kum Radonjić Mijo. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Marković Manda, kći Jure i Mande r. Džebić, rođena 10. 02. 1944. iz Garevca. Krštena 11. 02. 1944. Kuma Stanušić Manda. Krstitelj Rikard Weiss, kapelan.

Marković Ruža, kći Ilije i Mare r. Bajić, rođena 14. 06. 1945. iz Garevca. Krštena 15. 06. 1945. Kuma Kata Perković r. Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Marković Dragica, kći Pere i Janje r. Cvitkušić, rođena 07. 10. 1954. iz Garevca. Krštena 16. 10. 1954. Kuma Kaja Burić r. Perić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marković Mato, sin Pere i Janje r. Cvitkušić, rođen 05. 04. 1956. iz Garevca. Kršten 15. 07. 1956. Kum Burić Ana. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Marković Ruža, kći Anđe, je kći ?, rođena 15. 11. 1956. iz Garevca. Krštena 24. 11. 1956. Kuma Kaja Pavić r. Perković. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Marković Mara, kći Ive i Luce r. Šerić, rođena 07. 03. 1960. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1960. Kuma Spajić Mara. Krstitelj Stjepan Džalto, svećenik.

Marković Janja, kći Marka i Luce r. Stanušić, rođena 21. 07. 1964. iz Garevca. Krštena 09. 08. 1964. Kuma Cvitkušić Janja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Ružica, kći Marka i Lucije r. Stanušić, rođena 01. 01. 1966. iz Garevca. Krštena 06. 01. 1966. Kuma Cvitkušić Janja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Marta, kći Pere i Eleonore r. Tokić, rođena 12. 12. 1966. iz Garevca. Krštena 14. 12. 1966. Kuma Gagulić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Mato, sin Pere i Eleonore r. Tokić, rođen 19. 09. 1968. iz Garevca. Kršten 29. 09. 1968. Kum Zelić Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Marija, kći Marka i Lucije r. Stanušić, rođena 09. 11. 1968. iz Garevca. Krštena 26. 11. 1968. Kuma Cvitkušić Janja. Krstitelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

Marković Duško, sin Stjepana i Luce r. Rajčević, rođen 24. 05. 1969. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1969. Kum Kopić Đuro. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Ivo, sin Stipe i Luce r. Rajčević, rođen 10. 06. 1971. iz Garevca. Kršten 27. 06. 1971. Kum Kopić Đuro. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Marković Pero, sin Pere i Eleonore r. Tokić, rođen 15. 09. 1972. iz Garevca. Kršten 01. 10. 1972. Kum Zelić Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Marković Janja, kći Stjepana i Luce r. Rajčević, rođena 25. 08. 1975. iz Garevca. Krštena 07. 09. 1975. Kuma Kopić Janja. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME MARTINOVIĆ (Osoba - 1)

Martinović Blaž, sin Ivana i Angje r. Andrić, rođen 15. 12. 1913. iz Garevca. Kršten 15. 12. 1913. Kum Ivo Pipunić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME MAŠIĆ (Osoba - 21)

Mašić Marija, kći Petra i Anne r. Bajić, rođena 13. 05. 1894. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1894. Kuma Manda Andrić r. Tokić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Mašić Filip, sin Mate i Angje r. Curić, rođen 15. 09. 1894. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1894. Kum Mato Bajić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Mašić Ruža, kći Peje i Anice r. Bajić, rođena 10. 07. 1898. iz Garevca. Krštena 10. 07. 1898. Kuma Ruža Kurelić r. Marić. Krstitelj Bono Veseličić, duhovni pomoćnik.

Mašić Kaja, kći Mate i Angje r. Pipunić, rođena 24. 12. 1898. iz Garevca. Krštena 24. 12. 1898. Kuma Angja Bajić r. Šubarić. Krstitelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

Mašić Kata, kći Petra i Ane r. Bajić, rođena 24. 09. 1901. iz Garevca. Krštena 24. 09. 1901. Kuma Ruža Krelić r. Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Mašić Anto, sin Petra i Ane r. Bajić, rođen 10. 06. 1904. iz Garevca. Kršten 11. 06. 1904. Kum Petar Andrić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Mašić Ana, kći Ante i Janje r. Stanušić, rođena 15. 03. 1924. iz Garevca. Krštena 15. 03. 1924. Kuma Manda Mikulić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik i dekan.

Mašić Ivo, sin Ante i Janje r. Stanušić, rođen 08. 11. 1926. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1926. Kum Ivo Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mašić Marko, sin Ante i Janje r. Stanušić, rođen 29. 07. 1928. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1928. Kum Ivo Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mašić Blaž, sin Ante i Janje r, Stanušić, rođen 14. 04. 1930. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1930. Kum Mato Tokić. Krstitelj Jakov Barišić, župnik u Gradačcu uz dopuštenje mjesnog župnika.

Mašić Pero, sin Ante i Janje r. Stanušić, rođen 08. 10. 1935. iz Garevca. Kršten 09. 10. 1935. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mašić Anto, sin Ive i Angje r. Šerić, rođen 11. 09. 1947. iz Garevca. Kršten 19. 09. 1947. Kum Mato Josipović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mašić Marko, sin Ive i Anđe r. Šerić, rođen 04. 04. 1949. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1949. Kum Josipović Ana r. Šušak. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Mašić Nikola, sin Ive i Anđe r. Šerić, rođen 20. 02. 1951. iz Garevca. Kršten 24. 02. 1951. Kum Ivakić Anto. Krstitelj Bulić Franjo, duhovni pomoćnik.

Mašić Ivo, sin Ive i Anđe r. Šerić, rođen 05. 09. 1952. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1952. Kum Ivakić Anto. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Mašić Ana, kći Ive i Anđe r. Šerić, rođena 06. 03. 1955. iz Garevca. Krštena 10. 03. 1955. Kuma Zrakić Anđa r. Stanić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Mašić Janja, kći Ive i Anđe r. Šerić, rođena 08. 03. 1959. iz Garevca. Krštena 14. 03. 1959. Kuma Stanić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mašić Filip, sin Ive i Anđe r. Šerić, rođen 22. 03. 1962. iz Garevca. Kršten 27. 03. 1962. Kum Ivakić Anto. Krstitelj Fontana Stjepan, župnik u Odžaku.

Mašić Anđa, kći Marka i Nade r. Pavlović, rođena 03. 03. 1972. iz Garevca. Krštena 10. 03. 1972. Kuma Stanić Bono. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Mašić Dražen, sin Marka i Nade r. Pavlović, rođen 16. 12. 1973. iz Garevca. Kršten 30. 12. 1973. Kum Stanić Bono. Krstitelj Josip Janjić, kapelan

Mašić Vesna, kći Ivića i Mare r. Keseđić, rođena 18. 12. 1974. iz Garevca. Krštena 31. 12. 1974. Kuma Zelić Jela. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME MATEJOVIĆ (Osoba - 1)

Matejović Ernestina - Jozefina, kći Jozefa i Jozefine r. Šarić, rođena 8. 03. 1899. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1899. Kuma Helena Perpić. Krstitelj Pavao Ilija Karlić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME MATIĆ (Osoba - 1)

Matić Mato, sin Marijana i Šime r. Stanušić, rođen 31. 07. 1960. iz Garevca. Kršten 09. 08. 1960. Kum Rokić Roko. Krstitelj Anto Lutter, svećenik.

 

PREZIME MATOŠEVIĆ (Osoba - 10) (Nezakonitih - 1)

Matošević Zvonimir, sin Karla i Kate r. Fuglinski, rođen 28. 04. 1932. iz Garevca. Kršten 29. 04. 1932. Kum Stipo Golubović zastupan po supruzi Anki r. Fuglinski. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Slavko, sin Karla i Kate r. Fuglinski, rođen 26. 05. 1934. Kršten 27. 04. 1934. Kum Marko radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Kata, kći Karla i Kate r. Fuglinski, rođena 27. 09. 1936. iz Garevca. Krštena 29. 09. 1936. Kuma Kata Bajić r. Blažanović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Marija, kći Karla i Kate r. Fuglinski, rođena 13. 11. 1938. iz Garevca. Krštena 15. 11. 1938. Kuma Mara Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Ana, kći Karla i Kate r. Fuglinski, rođena 03. 10. 1940. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1940. Kuma Lukač Mara, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Anto, sin Karla i Kate r. Fuglinski, rođen 12. 06. 1944. iz Garevca. Kršten 13. 06. 1944. Kum Radonjić Mato Marka. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Matošević Stjepan, sin Rozalije koja je kći ?, rođen 26. 01. 1952. iz Garevca. Kršten 30. 01. 1952. Kum Andrić Mara r. Radonjić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Matošević Stanislav, sin Zvonke i Ane r. Križić, rođen 12. 03. 1956. iz Garevca. Kršten 21. 03. 1956. Kum Burić Pero. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Matošević Slavka, kći Drage i Mare r. Radonjić, rođena 19. 12. 1958. iz Garevca. Krštena 22. 12. 1958. Kuma Andrić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Matošević Slavko, sin Drage i Mare r. Radonjić, rođen 20. 02. 1965. iz Garevca. Kršten 10. 03. 1965. Kum Matijašević Anto, zamjenjivan po Jeli Radonjić. Krstitelj Mato Tokić, kapelan.

 

PREZIME MATOVIĆ (Osoba - 2)

Matović Lajoš, sin Lajoša i Elizabete r. Molnar, rođen 03. 08. 1924. iz Garevca. Kršten 07. 08. 1924. Kum Stjepan Molnar. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Matović Kata, kći Lajoša i Elizabete r. Molnar, rođena 21. 11. 1927. iz Garevca - Pustara. Kuma Ana Horvat r. Molnar. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME MAZALOVIĆ (Osoba - 4)

Mazalović Ivica, sin Mate i Ane r. Jagustin, rođen 22. 09. 1963. iz Garevca. Kršten 07. 10. 1963. Kum Mazalović Mada. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Mazalović Mira, kći Mate i Ane r. Jagustin, rođena 02. 11. 1964. iz Garevca. Krštena 11. 11. 1964. Kuma Mazalović Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mazalović Pero, sin Mate i Ane r. Jagustin, rođen 22. 02. 1967. iz Garevca. Kršten 25. 02. 1967. Kum Mazalović Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mazalović Janja, kći Mate i Ane r. Jagustin, rođena 01. 07. 1970. iz Garevca. Krštena 24. 07. 1970. Kuma Marković Manda. Krstitelj Josip Janji, kapelan.

 

PREZIME MIJATOVIĆ (Osoba - 2)

Mijatović Angja, kći Marka i (?) r. Petrić, rođena 30. 05. 1908. iz Garevca. Krštena 31. 05. 1908. Kuma (?) Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME MIJIĆ (Osoba - 5) (Nezakonitih - 1)

Mijić Janja, kći Mande, koja je kći Grge Mijića i Mare r. Jović, rođena 06. 09. 1931. Krštena 07. 09. 1931. Kuma Ruža Perković r. Josipović. Krstitelj Juraj Zirdum, kapelan.

Mijić Slavka, kći Marka i Ane r. Lukač, rođena 22. 05. 1956. iz Garevca. Krštena 26. 05. 1956. Kuma Ćutuk Mara. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Mijić Kata, kći Marka i Ane r. Lukač, rođena 09. 01. 1960. iz Garevca. Krštena 12. 01. 1960. Kuma Grgić Kaja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mijić Niko, sin Marka i Ane r. Lukač, rođen 10. 08. 1961. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1961. Kum Bajić Mato. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mijić Nada, kći Joze i Kate r. Tokić, rođena 21. 04. 1965. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1965. Kuma Dujmović Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mijić Mato, sin Joze i Kate r. Tokić, rođen 23. 10. 1967. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1967. Kum Dujmović Petar. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

 

PREZIME MIKULIĆ (Osoba - 45) (Blizanaca - 1 par)

 

Mikulić Anna, kći Stjepana i Marije r. Mašić, rođena 12. 03. 1893. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1893. Kuma Ruža Šerić r. Tokić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Mikulić Antun, sin Stjepana i Marije r. Mašić, rođen 12. 03. 1893. iz Garevca. Kršten 13. 03. 1893. Kum Ivan Šerić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Mikulić Stanko - Marko, sin Marka i Angje r. Kuprešak, rođen 07. 05. 1908. iz Garevca. Kršten 07. 05. 1908. Kum Jozo Gavrić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Mikulić Jozo, sin Marka i Angje r. Kuprešak, rođen 04. 05. 1910. iz Garevca. Kršten 04. 05. 1910. Kum Mato Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Kata, kći Marka i Angje r. Kuprešak, rođena 11. 02. 1912. iz Garevca. Krštena 11. 02. 1912. Kuma Kata Bajić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Stjepan, sin Blaža i Lucije r. Stanušić, rođen 04. 08. 1912. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1912. Kum Pero Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Mato, sin Marka i Angje r. Kuprešaković, rođen 20. 08. 1913. iz Garevca. Kršten 21. 08. 1913. Kum Mato Bajić. Krstitelj Jakob Barišić, mladomisnik.

Mikulić Petar,sin Blaža i Lucije r. Stanušić, rođen 31. 08. 1914. iz Garevca. Kršten 01. 09. 1914. Kum Pero Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Ana, kći Marka i Angje r. Kuprešak, rođena 14. 07. 1915. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1915. Kuma Kata Bajić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Ivo, sin Marka i Angje r. Kuprešak, iz Garevca, rođen 15. 08. 1917. iz Garevca. Kršten 15. 08. 1917. Kum Kata Bajić r. Perković, zastupala svog muža Matu Bajića. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Mikulić Marko, sin Blaža i Luce r. Stanušić, rođen 23. 03. 1919. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1919. Kum Roko Stanušić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Mikulić Jakov, sin Marka i Anđe r. Kuprešaković , rođen 09. 11. 1919. iz Garevca. Kršten 10. 11. 1919. Kum Mikulić Jakov. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Marija, kći Ive i Mande r. Radonjić, rođena 20. 09. 1920. iz Garevca. Krštena 20. 09. 1920. Kuma Ana Andrić r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Mikulić Jakob, sin Ive i Mande r. Radonjić, rođen 19. 02. 1922. iz Garevca. Kršten 19. 02. 1922. Kum Jakob Andrić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Mikulić Mara, kći Blaža i Luce r. Stanušić, rođena 11. 08. 1922. iz Garevca. Krštena 11. 08. 1922. Kuma Ana Šerić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić zač. kanonik i župnik.

Mikulić Anto, sin Marka i Angje r. Kuprešaković, rođen 28. 09. 1923. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1923. Kum Pero Mikulić. Krstitelj Tomo Džaja, župnik dubički.

Mikulić Janja, kći Ive i Manke r. Radonjić, rođena 12. 05. 1924. iz Garevca. Krštena 12. 05. 1924. Kuma Janja Mašić r. Stanušić. Krstitelj Nikola Mandić, župnik Pećnika.

Mikulić Angja, kći Blaža i Luce r. Stanušić, rođena 04. 05. 1925. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1925. Kuma Ana Šerić r. Stanušić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Mikulić Kata, kći Ive i Mande r. Radonjić, rođena 21. 09. 1925. iz Garevca. Krštena 21. 09. 1925. Kuma Janja Marić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Mikulić Serafina, kći Ive i Mande r. Radonjić, rođena 05. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1927. Kuma Janja Mašić r. Stanušić. Krstitelj presvj. gosp. Tomo Igrc, protonotar apostolski i kanonik vrhb. u miru.

Mikulić Ruža, kći Ive i Mande r. Radonjić, rođena 10. 04. 1929. iz Garevca. Krštena 11. 04. 1929. Kuma Janja Mašić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Ivka, kći Ivice i Mande r. Radonjić, rođena 24. 05. 1931. iz Garevca. Krštena 25. 05. 1931. Kuma Ivka Mikulić r. Pejić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Mikulić Blaž, sin Joze i Ane r. Križić, rođen 16. 09. 1934. iz Garevca. Kršten 17. 09. 1934. Kum Pero Šušak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Ana, kći Joze i Ane r. Križić, rođena 16. 07. 1936. iz Garevca. Krštena 17. 07. 1936. Kuma Anica Šušak r. Pejić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Mikulić Kata, kći Joze i Ane r. Križić, rođena 18. 03. 1938. iz Garevca. Krštena 19. 03. 1938. Kuma Ana Šušak r. Pejić Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Niko, sin Stanislava i Angje r. Pejić, rođen 31. 03. 1939. iz Garevca. Kršten 31. 03. 1939. Kum Pero Šušak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Stjepan, sin Pere i Mare r. Pejić, rođen 27. 08. 1939. iz Garevca. Kršten 28. 08. 1939. Kum Niko Bajić. Krstitelj Viktor Vincens, kapelan.

Mikulić Ivka, kći Ive i Kate r. Bajić, rođena 25. 09. 1939. iz Garevca. Krštena 26. 09. 1939. Kuma Kata Cvitkušić r. Bajić. Krstitelj Viktor Vincens, kapelan.

Mikulić Pavka, kći Joze i Ane r. Križić, rođena 30. 07. 1940. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1940. Kuma Mikulić Andja r. Dujaković. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Mikulić Ivo, sin Ive i Ivke r. Grgić, rođen 21. 06. 1943. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1943. Kum Jozo Mikulić. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Mikulić Petar, sin Marka i Anđe r. Pejić, rođen 03. 02. 1945. iz Garevca. Kršten 04. 02. 1945. Kum Pero Šušak. Krstitelj Franjo Gavran, župnik Gradačac.

Mikulić Angja, kći Ante i Matije r. Dujaković, rođena 24. 09. 1947. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1947. Kuma Mara Mikulić r. Pejić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Mikulić Mara, kći Ante i Matije r. Dujaković, rođena 18. 02. 1949. iz Garevca. Krštena 21. 02. 1949. Kuma Mikulić Mara r. Pejić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Mikulić Manda, kći Ante i Matije r. Dujak, rođena 20. 11. 1950. iz Garevca. Krštena 21. 11. 1950. Kuma Mikulić Mara r. Pejić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Mikulić Marko, sin Ante i Matije r. Dujak, rođen 25. 10. 1953. iz Garevca. Kršten 29. 10. 1953. Kum Andrić Ilija. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Mikulić Jozo, sin Ante i Matije r. Dujaković, rođen 13. 02. 1956. iz Garevca. Kršten 20. 02. 1956. Kum Andrić Ilija Ante. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Mikulić Ana, kći Ante i Matije r. Dujaković, dođena 26. 08. 1959. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1959. Kuma Mikulić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Marko, sin Nike i Fanike r. Bajić, rođen 28. 10. 1960. iz Garevca. Kršten 06. 11. 1960. Kum Markotić Jakov. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Pavo, sin Marka i Mande r. Marić, rođen 25. 09. 1964. iz Garevca. Kršten 09. 10. 1964. Kum Ravnjak Pavo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Jozo, sin Nike i Franjice r. Bajić, rođen 30. 01. 1966. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1966. Kum Markotić Jakov. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Mara, kći Blaža i Mare r. Burić, r. 21. 04. 1966. u Garevcu. Krštena 24. 04. 1966. u Modriči. Kuma Jović Matija ž. Jakova. Krstio Mijo Thon, župnik.

Mikulić Draženka, kći Blaža i Kaje r. Burić, rođena 01. 01. 1968. iz Garevca. Krštena 07. 01. 1968. Kuma Senjak Matija r. Jović. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Mikulić Jela, kći Ive i Anđe r. Grgić, rođena 21. 07. 1973. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1973. Kuma Bajić Ivka. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Mikulić Snježana, kći Blaža i Kaje r. Burić, rođena 13. 10. 1973. iz Garevca. Krštena 04. 11. 1973. Kuma Jović Matija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Mikulić Anđa, kći Pere i Janje r. Bajić, rođena 19. 07. 1975. iz Garevca. Krštena 02. 08. 1975. Kuma Mikulić Jozo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME MILARDOVIĆ (Osoba - 2)

Milardović Kaja, kći Marijana i Janje r. Grgić, rođena 11. 10. 1971. iz Garevca. Krštena 29. 10. 1971. Kuma Juroš Anto. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Milardović Ivo, sin Marijana i Janje r. Grgić, rođen 28. 06. 1975. iz Garevca. Kršten 06. 07. 1975. Kum Juroš Anto. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME MILLA (Osoba - 1)

Milla Elizabeta, kći Mihovila i Anne r. Deak, rođena 28. 06. 1894. iz Garevca. Krštena 30. 06. 1894. Kuma Eleonora, kćer Ivana Schneidera. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME MUTH (Osoba - 1)

Muth Anto, sin Mihaela i Gertrude r. Geiger, r. 12. 07. 1909. iz Garevca - Pustara. Kršten 21. 06. 1909. Kum Božo Longoni. Krstitelj M. Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME NIKOLIĆ (Osoba - 2)

Nikolić Zoran, sin Srete i Ivke r. Jović, rođen 27. 02. 1963. iz Garevca. Kršten 19. 06. 1963. Kum Jović Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Nikolić Ivica, sin Lazara i Ruže r. Stanić, rođen 12. 09. 1972.  iz Garevca. Kršten 24. 09. 1972. Kum Stanić Petar. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME OMAZIĆ (Osoba - 3)

Omazić Kata, kći Alojzija i Jele r. Stanić, rođena 01. 11. 1939. iz Garevca. Krštena 03. 11. 1939. Kuma Ana Andrić r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Omazić Marko, sin Pere i Mare r. Marić, rođen 07. 01. 1972,. iz Garevca. Kršten 23. 01. 1972. Kum Omazić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Omazić Marija, kći Pere i Mare r. Marić, rođena 19. 08. 1975. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1975. Kuma Marić Janja. Krstitelj Josip Janjić,kapelan.

 

PREZIME PAPIĆ (Osoba - 1)

Papić Matija, kći Roke i Kate r. Grgić, rođena 08. 09. 1958. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1958. Kuma Grgić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.