Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Perak, Peric

14. kolovoza 2016.
Priredio: Antno BURIC, umirovljeni svecenik

 

PREZIME PERAK (Osoba - 21)

Perak Antun, sin Mate i Kate r. Udovičić, rođen 23. 03. 1895. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1895. Kum Josip Šuver. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Perak Ana, kći Marka i Angje r. Popić, rođena 01. 09. 1902. iz Garevca. Krštena 01. 09. 1902. Kuma Ana Gagulić r. Andrijanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perak Marko, sin Ilije i Mare r. Bičvić, rođen 11. 11. 1906. iz Garevca. Kršten 13. 11. 1906. Kum Marko Tokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perak Ilija, sin Marka i Ivke r. Mihalj, rođen 09. 04. 1909. iz Garevca. Kršten 09. 09. 1909. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perak Kata, kći Ante i Jele r. Peranović, rođena 14. 08. 1919. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1919. Kuma Kata Jagustin r. Šošić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Kata, kći Ante i Jele r. Ivakić, rođena 04. 05. 1924. iz Garevca. Krštena 04. 05. 1924. Kuma Manda Burić r. Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perak Manda, kći Ante i Jele r. Ivakić, rođena 19. 07. 1926. iz Garevca. Krštena 19. 07. 1926. Kuma Manda Burić, r. Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Mato, sin Ante i Jele r. Ivakić - Peranović, rođen 24. 09. 1930. iz Garevca. Kršten 25. 09. 1930. Kum Pejo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Ilija, sin Marka i Mare r. Rokić, rođen 24. 04. 1932. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1932. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Anto, sin Ante i Jele r. Ivakić, rođen 27. 07. 1933. iz Garevca. Kršten 27. 07. 1933. Kum Petar Stanić. Krstitelj Marko Tvrtković, profesor, župnik u m.

Perak Pero, sin Marka i Mare r. Rokić, rođen 18. 05. 1934. iz Garevca. Kršten 18. 05. 1934. Kum Mijat Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Marko, sin Marka i Mare r. Rokić, rođen 13. 04. 1936. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1936. Kum Mijo Tokić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perak Marko, sin Ante i Jele r. Ivakić, rođen 14. 06. 1937. iz Garevca. Kršten 15. 06. 1937. Kum Pejo Stanić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Perak Mato, sin Marka i Mare r. Rokić, rođen 27. 07. 1938. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1938. Kum Mijat Tokić. Krstitelj Franjo Bauer, župnik pećnički.

Perak Mijat, sin Marka i Mare r. Rokić, rođen 29. 09. 1940. iz Garevca. Kršten 30. 09. 1940. Kum Tokić Mijat. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perak Marko - Vlado, sin Pere i Elizabete r. Jagustin, rođen 26. 01. 1959 iz Garevca. Kršten 01. 02. 1959. Kum Jagustin Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perak Mara, kći Mijata i Ane r. Dajidžić, rođena 25. 07. 1967. iz Garevca. Krštena 30. 07. 1967. Kuma Perković Janja, zamjenjivana po Perković Mari. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perak Zora, kći Mijata i Ane r. Daidžić, rođena 22. 06. 1970. iz Garevca. Krštena 23. 06. 1970. Kuma Perković Janja. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perak Marko, sin Mate i Matije r. Jagustin, rođen 09. 08. 1970. iz Garevca. Kršten 15. 08. 1970. Kum Jagustin Augustin. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perak Ilija, sin Mijata i Ane r. Dajidžić, rođen 12. 01. 1972. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1972. Kum Perković Franjo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perak Janja, kći Mijata i Ane r. Daidžić, rođena 07. 02. 1975. iz Garevca. Krštena 15. 02. 1975. Kuma Perković Franjo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME PERIĆ (Osoba - 158) (Blizančadi - 2 para) (Nezakonitih - 1)

Perić Marko, sin Petra i Angje r. Antunović, rođen 18. 05. 1893. iz Garevca. Kršten 18. 05. 1893. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Perić Petar, sin Petra i Angje r. Jokić, rođen 17. 02. 1896. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1896. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Cvjetko Matuz, duhovni pomoćnik.

Perić Sofija, kći Ive i Anice r. Skočibušić, rođena 26. 02. 1897. iz Garevca. Krštena 26. 02. 1897. Kuma Angja Perić r. Jokić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Perić Marija, kći Marka i Katarine r. Stanić, rođena 22. 02. 1900. iz Garevca. Krštena 22. 02. 1900. Kuma Katarina Antunović. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Perić Manda, kći Pere i Angjele r. Ivkić, rođena 28. 05. 1900. iz Garevca. Krštena 30. 05. 1900. Kuma Ana Zrakić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Perić Kata, kći Marka i Kate r. Stanić, rođena 25. 03. 1903. iz Garevca. Krštena 27. 03. 1903. Kuma Kata Ikić r. Šubarić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perić Ana, kći Petra i Angje r. Jokić, rođena 16. 06. 1903. iz Garevca. Krštena 17. 06. 1903. Kuma Ana Zrakić r. Stanić. Krstitelj Ambrozij Mijić, upravitelj župe u Oštroj Luci.

Perić Marijan, sin Ive i Luce r. Tokić, rođen 12. 10. 1903. iz Garevca. Kršten 14. 10. 1903. Kum Mato Šerić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perić Ivan, sin Marka i Kate r. Stanić, rođen 01. 07. 1905. iz Garevca. Kršten 01. 07. 1905. Kum Ivan Perić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perić Marija, kći Ivana i Kate r. Šubarić, rođena 22. 06. 1906. iz Garevca. Krštena 22. 06. 1906. Kuma Kata Perić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perić Ivan, sin Pere i Angje r. Jokić, rođen 02. 08. 1907. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1907. Kum (?). Krstitelj Kata Ikač r. Jokić, seljanka.

Perić Mato, sin Marka i Kate r. Stanić, rođen 23. 12. 1907. iz Garevca. Kršten 23. 12. 1907. Kum Ivan Perić. Krstitelj U nuždi krstila Angja Tokić. Obrede dopunio Mato Bekavac, župnik.

Perić Kata, kći Marka i Mare r. Perković, rođena 08. 01. 1908. iz Garevca. Krštena 08. 01. 1908. Kuma Kata Perić r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Kata, kći Ivana i Kate r. Šubarić, rođena 22. 02. 1908. iz Garevca. Krštena 22. 02. 1908. Kuma Kata Perić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perić Mato, sin Pere i Angje r. Antunović, rođen 04. 07. 1909. iz Garevca. Kršten 04. 07. 1909. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Ivan, sin Ive i Kate r. Šubarić, rođen 03. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 04. 07. 1910. Kum Ivo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Marijan, sin Ive i Kate r. Šubarić, rođen 03. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 04. 07. 1910. Kum Perić Marko. Krstitelj Franjo Jurić,upravitelj župe.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 14. 10. 1910. iz Garevca. Kršten 14. 10. 1910. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Ivka, kći Ive i Kate r. Šubarić, rođena 22. 03. 1912. iz Garevca. Krštena 23. 03. 1912. Kuma Mara Perić, r. Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Marijan, sin Jure i Ane r. Tokić, rođen 06. 09. 1912. iz Garevca. Kršten 06. 09. 1912. Kum Jerko Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Grgo, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 11. 03. 1913. iz Garevca. Kršten 12. 03. 1913. Kum Ivo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Ana, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 23. 06. 1914. iz Garevca. Krštena 23. 06. 1914. Kuma Kata Perić r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Angja, kći Jure i Ane r. Tokić, rođena 12. 11. 1914. iz Garevca. Krštena 12. 11. 1914. Kuma Anica Marić. Krstitelj Vladimir Matijašević, duhovni pomoćnik.

Perić Mato, sin Ive i Kate r. Šubarić, rođen 24. 02. 1915. Iz Garevca. Kršten 24. 02. 1915. Kum Mato Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Marijan, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 13. 10. 1915. iz Garevca. Kršten 14. 10. 1915. Kum Ivo Perić, zastupan po Kati Perić r. Šubarić. Krstitelj Augustin Halili, kapelan.

Perić Petar, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 23. 07. 1917. iz Garevca. Kršten 26. 07. 1917. Kum Matko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 12. 04. 1919. iz Garevca. Kršten 13. 04. 1919. Kum Marko Andrić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perić Mato, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 09. 06. 1919. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1919. Kum Marijan Jeleč. Krstitelj Franjo Jurić, župniik.

Perić Ivo, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 08. 02. 1920. iz Garevca. Kršten 09. 02. 1920. Kum Marko ? Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perić Ilija, sin Jure i Ane r. Tokić, rođen 17. 02. 1920. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1920. Kum Jerko Marić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perić Manda, kći Marka i Mare r. Ravnjak, rođena 07. 03. 1921. iz Garevca. Krštena 08. 03. 1921. Kuma Manda Jeleč r. Šubarić. Krstitelj Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

Perić Toma, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 07. 03. 1921. iz Garevca. Kršten 08. 03. 1921. Kum Marijan Jeleč. Krstitelj Anto Budimirović, duhovni pomoćnik.

Perić Marko, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 20. 10. 1921. iz Garevca. Kršten 21. 10. 1921. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Perić Janja, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 13. 02. 1922. iz Garevca. Krštena 14. 02. 1922. Kuma Ana Burić r. Bičvić. Krswtitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 20. 06. 1922. iz Garevca. Kršten 20. 06. 1922. Kum Marijan Jelečević. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Perić Kata, kći Petra i Mare r. Jurilj, rođena 18. 01. 1923. iz Garevca. Krštena 21. 01. 1923. Kuma Kata Zrakić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ilija, sin Marijana i Sarajke r. Radat, rođen 16. 08. 1923. iz Garevca.  Kršten 17. 08. 1923. Kum Ilija Jozipović. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Perić Ivka, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 09. 03. 1924. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1924. Kuma Kata Dubravac r. Šubatić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perić Anto, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 13. 04. 1924. iz Garevca. Kršten 13. 04. 1924. Kum Marijan Jeleč. Krstitelj Franjo Mikić,kapelan.

Perić Petar, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 16. 09. 1924. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1924. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Perić Jozo, sin Ive i Janje r. Zrakić, rođen 13. 11. 1924. iz Garevca. Kršten 14. 11. 1924. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Perić Danica, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 08. 04. 1926. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1926. Kuma Kata Dubravac r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perić Niko, sin Ive i Janje r. Zrakić, rođen 02.č 09. 1926. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1926. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Danica, kći Petra i Mare r. Jurilj, rođena 05. 10. 1926. iz Garevca. Krštena 05. 10. 1926. Kuma Kata Zrakić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marijan, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 16. 03. 1927. iz Garevca. Kršten 17. 03. 1927. Kum Marijan Jeleč. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Niko, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 02. 03. 1928. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1928. Kum Nikola Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 06. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 06. 08. 1928. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Kaja, kći Marka i Mare r. Ravnjak, rođena 04. 02. 1930. iz Garevca. Krštena 04. 02. 1930. Kuma Ruža Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Kata, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 10. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 10. 05. 1930. Kuma Kata Dubravac r. Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marko, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 20. 06. 1930. iz Garevca. Kršten 21. 06. 1930. Kum ?

Perić Tadija, sin Petra i Mare r. Jurilj, rođen 05. 06. 1931. iz Garevca. Kršten 05. 06. 1931. Kum Marko Zrakić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Perić Pavo, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 06. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 07. 07. 1932. Kum Marijan Jeleč. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Jakob, sin Marka i Mare r. Zrakić, rođen 18. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1932. Kum Nikola Dubravac. Krstitelj Petar Živković, kateheta u Tuzli.

Perić Kata, kći Mate i Marte r. Šubarić, rođena 13. 09. 1932. iz Garevca. Krštena 14. 09. 1932. Kuma Kata Cvitkušić r. Gagulić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Perić Kata, kći Ive i Janje r. Zdrakić, rođena 23. 02. 1933. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1933. Kuma Mara Bajić r. Lušić - Bejić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Perić Ivka, kći Mate i Marte r. Šubaruić, rođena 14. 03. 1934. iz Garevca. Krštena 14. 03. 1934. Kuma Kaja Cvitkušić r. Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Mara, kći Ive i Janje r. Zrakić, rođena 04. 06. 1934. iz Garevca. Krštena 05. 06. 1934. Kuma Mara Bajić r. Lušić. Krsitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Mijo, sin Marijana i Janje r. Abramović, rođen 05. 08. 1934. iz Garevca. Kršten 06. 08. 1934. iz Garevca. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perić Ivo, sin Mate i Agate r. Križić, rođen 17. 11. 1934. iz Garevca. Kršten 18. 11. 1934. Kum Grgo Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 06. 05. 1935. iz Garevca. Kršten 06. 05. 1935. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ana, kći Marijana i Janje r. Abramović, rođena 07. 02. 1936. iz Garevca. Krštena 08. 02. 1936. Kuma Kaja Cvitkušić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 29. 08. 1936. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1936. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ana, kći Ive i Janje r. Zrakić, rođena 29. 05. 1937. iz Garevca. Krštena 30. 05. 1937. Kuma Mara Bajić r. Lušić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Perić Ilija, sin Mate i Ruže r. Gašić, rođen 29. 07. 1937. iz Garevca. Kršten 01. 08. 1937. Kum Dominik Stanušić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Perić Kaja, kći Mate i Agate r. Križić, rođena 6. 11. 1937. iz Garevca. Krštena 08. 11. 1937. Kuma Ruža Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Bauer, kapelan.

Perić Pero, sin Marijana i Janje r. Abramović, rođen 11. 07. 1938. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1938. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Mato, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 30. 11. 1938. iz Garevca. Kršten 01. 12. 1938. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marko, sin Ive i Janje r. Zrakić, rođen 12. 12. 1938. iz Garevca. Kršten 13. 12. 1938. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Franjo Bauer župnik pećnički.

Perić Matija, kći Mate i Agate r. Križić, rođena 22. 01. 1940. iz Garevca. Krštena 23. 01. 1940. Kuma Kaja Perić r. Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ruža, kći Marijana i Janje r. Abramović, rođena 25. 02. 1940. iz Garevca. Krštena 26. 02. 1940. Kuma Cvitkušić Kaja r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Mato, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 02. 03. 1940. iz Garevca. Kršten 03. 03. 1940. Kum Cvitkušić Ivo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Ravnjak, rođen 20. 07. 1940. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1940. Kum Jeleč Marijan. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marija, kći Grge i Kaje r. Martinović, rođena 13. 12. 1940. iz Garevca. Krštena 14. 12. 1940. Kuma Perić Agata r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Marijana i Janje r. Abramović, rođen 17. 06. 1941. iz Garevca. Kršten 20. 06. 1941. Kum Cvitkušić Ivo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Andja, kći Ilije i Mare r. Burić, rođena 28. 09. 1941. iz Garevca. Krštena 28. 09. 1941. Kuma Andrić Serafina. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Grge i Kate r. Markotić, rođen 11. 06. 1942. iz Garevca. Kršten 12. 06. 1942. Kum Agata Perić r. Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Janja, kći Ive i Janje r. Zrakić, rođena 02. 09. 1942. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1942. Kuma Janja Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Anto, sin Pere i Ruže r. Juroš, rođen 25. 06. 1943. iz Garevca. Kršten 26. 06. 1943. Kum Marko Burušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Luca, kći Ilije i Mare r. Burić, rođena 08. 08. 1943. iz Garevca. Krštena 09. 08. 1943. Kuma Luca Andrić. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Perić Anka, kći Marka i Mare r. Lozić, rođena 19. 10. 1943. iz Garevca. Krštena 20. 10. 1943. Kuma Zrakić Anica. Krstitelj Rikard Weiss, kapelan.

Perić Jozo, sin Grge i Kaje r. Markotić, rođen 07. 09. 1944. iz Garevca. Kršten 08. 09. 1944. Kum Ivo Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Kata, kći Marijana i Janje r. Dujmović, rođena 24. 09. 1945. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1945. Kuma Kata Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Niko, sin Ilije i Mare r. Burić, rođen 13. 05. 1946. iz Garevca. Kršten 16. 05. 1946. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Ivo, sin Petra i Ruže r. Juroš, rođen 03. 08. 1946. iz Garevca. Kršten 05. 08. 1946. Kum Kata Kaurinović r. Lepar. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Perić Jozo, sin Marka i Mare r. Lozić, rođen 04. 08. 1946. iz Garevca. Kršten 07. 08. 1946. Kum Jozo Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Josipa, kći Ive i Mare r. Babić, rođena 12. 11. 1946. iz Garevca. Krštena 13. 11. 1946. Kuma Stana Jurić r. Antunović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Marko, sin Marka i Mare r. Lozić, rođen 10. 01. 1948. iz Garevca. Kršten 12. 01. 1948. Kum Angja Lozić r. Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Jozo, sin Ive i Mare r. Babić, rođen 20. 01. 1948. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1948. Kum Pero Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perić Jozo, sin Pere i Ruže r. Juroš, rođen 12. 06. 1948. iz Garevca. Kršten 13. 06. 1948. Kum Jozo Marić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perić Gabrijel, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 10. 07. 1948. iz Garevca. Kršten 12. 07. 1948. Kum Cvitkušić Kaja r. Gagulić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perić Mladen, sin Ive i Mare r. Babić, rođen 27. 12. 1948. iz Garevca. Kršten 02. 01. 1949. Kum Jurilj Pero. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perić Anto, sin Ilije i Mare r. Burić, rođen 25. 10. 1949. iz Garevca. Kršten 26. 10. 1949. Kum Marko Andrić. Krstitelj Josip Vikadović, upravitelj župe.

Perić Janja - Marinka, kći Marka i Mare r. Lozić, rođena 28. 11. 1949. iz Garevca. Krštena 29. 11. 1949. Kuma Perić Mara r. Babić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Perić Janja, kći Miće i Mare r. Cvitkušić, rođena 22. 04. 1950. iz Garevca. Krštena 25. 04. 1950. Kuma Stanušić Anđa r. Jagustin. KrstiteljJosip Vidaković, upravitelj župe.

Perić Jela - Nada, kći Ive i Mare r. Babić, rođena 19. 09. 1950. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1950. Kuma Jelica Bogojević, zastupana po Kati Zelić r. Šinko. Krstitej Franjo Bulić, upravitelj župe u z.

Perić Marijan, sin Pere i Ruže r. Juroš, rođen 15. 12. 1950. iz Garevca. Kršten 22. 12. 1950. Kum Marić Jozo. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Perić Mara, kći Ive i Kaje r. Majstorović, rođena 14. 09. 1951. iz Garevca. Krštena 16. 09. 1951. Kuma Jurilj Ruža r. Perković. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Perić Anto, sin Marijana i Kaje r. Bagić, rođen 05. 04. 1952. iz Garevca. Kršten 08. 04. 1952. Kum Stanić Anto. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Marija, kći Ilije i Mare r. Burić, rođena 04. 05. 1952. iz Garevca. Krštena 06. 05. 1952. Kuma Luja Andrić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Kaja, kći Marka i Mare r. Lozić, rođena 09. 07. 1952. iz Garevca. Krštena 11. 07. 1952. Kuma Stanušić Ana. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Karmela, kći Ivana i Mare r. Babić, rođena 22. 07. 1952. iz Garevca. Krštena 25. 07. 1952. Kuma Jurilj Ana. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Danica, kći Miće i Mare r. Cvitkušić, rođena 29. 09. 1952. iz Garevca. Krštena 30. 09. 1952. Kuma Stanušić Anđa. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Pero, sin Ive i Marije r. Majstorović, rođen 08. 12. 1952. iz Garevca. Kršten 14. 12. 1952. Kum Jurilj Marko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Drago, sin Marijana i Kaje r. Bagić, rođen 24. 08. 1953. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1953. Kum Stanić Drago. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perić Anto, sin Marka i Mare r. Lozić, rođen 24. 05. 1954. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1954. Kum Anto Šerić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Nenad, sin Ivana i Mare r. Babić, rođen 27. 06. 1954. iz Garevca. Kršten 03. 07. 1954. Kum Pero Jurilj. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Vlatko, sin Ilije i Mare r. Burić, rođen 12. 07. 1954. iz Garevca. Kršten 17. 07. 1954. Kum Pero Andrić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Zvonko, sin Mate i Marte r. Šubarić, rođen 20. 09. 1954. iz Garevca. Kršten 23. 09. 1954. Kum Cvitkušić Marko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Marko, sin Ive i Marije r. Majstorović, rođen 11. 09. 1954. iz Garevca. Kršten 26. 09. 1954. Kum Marko Jurilj. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Slavica, kći Nike i Janje r. Knežević, rođena 09. 01. 1955. iz Garevca. Krštena 17. 01. 1955. Kuma Martinović Vinka. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Zvonko,sin Miće i Mare r. Cvitkušić, rođen 22. 05. 1955. iz Garevca. Kršten 25. 05. 1955. Kum Marko Stanušić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Marko, sin Pave i Kate r. Bajić, rođen 15. 10. 1955. iz Garevca. Kršten 26. 10. 1955. Kum Marić Pavao. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Emilija, kći Ivana i Mare r. Babić rođena 20. 01. 1956. iz Garevca. Krštena 26. 01. 1956. Kuma Birđa Tokić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Ana, kći Ilije i Mare r. Burić, rođena 20. 01. 1956. iz Garevca. Krštena 27. 01. 1956. Kuma Andrić Luja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Ružica, kći Tadije i Anđe r. Majstorović, rođena 18. 03. 1956. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1956. Kuma Burić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Drago, sin Jakova i Mande r. Perković, rođen 18. 05. 1955. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1956. Kum Pero Ikač. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Mara, kći Marijana i Kaje r. Bagić, rođena 23. 03. 1956. iz Garevca. Krštena 31. 03. 1956. Kuma Bičvić Janja. Krsitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perić Marijan, sin Marka i Mare r. Lozić, rođen 03. 04. 1957. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1957. Kum Ana Stanušić r. Mijatović. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Perić Pero, sin Pave i Kate r. Bajić, rođen 15. 05. 1957. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1957. Kum Pavo Marić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Perić Roko, sin Ive i Zore r. Stanušić, rođen 09. 02. 1958. iz Garevca. Kršten 15. 02. 1958. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Dragica, kći Tadije i Anđe r. Majstorović, rođena 21. 12. 1958. iz Garevca. Krštena 04. 01. 1959. Kuma Burić Kaja. Krsitelj Mijo Thon župnik.

Perić Marija, kći Pere i Ruže r. Juroš, rođena 24. 04. 1959. iz Garevca. Krštena 04. 05. 1959. Kuma Jela Marić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mato, sin Ilije i Mare r. Burić, rođen 10. 06. 1959. iz Garevca. Kršten 13. 06. 1959. Kum Andrić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Slavko - Pavao, sin Pave i Kate r. Bajić, rođen 06. 08. 1959. iz Garevca. Kršten 14. 08. 1959. Kum Pero Marić. Krstitelj Konopka Jozo, upravitelj župe Gradačac.

Perić Mira - Marija, kći Jakova i Mande r. Perković, rođena 30. 09. 1959. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1959. Kuma Luja Ikač. Krstitelj Anro Lutter, upravitelj župe Pećnik.

Perić Ivo, sin Marka i Mare r. Lozić, rođen 24. 12. 1959. iz Garevca. Kršten 30. 12. 1959. Kum Stanušić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mara, kći Ive i Zore r. Stanušić, rođena 08. 05. 1961. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1961. Kuma Cvitkušić Anđelka. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Verica - Mira, kći ? i ?, rođena 12. 04. 1961. iz Garevca. Krštena 28. 05. 1961. Kuma Perić Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Marta, kći Marka i Mare r. Lozić, rođena 15. 05. 1962. iz Garevca. Krštena 26. 05. 1962. Kuma Stanušić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Vlado, sin Jakova i Mande r. Perković, rođen 26. 10. 1962. iz Garevca. Kršten 07. 11. 1962. Kum Ikač Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mirko, sin Mihovila i Mare r. Cvitkušić, rođen 15. 03. 1963. iz Garevca. Kršten 24. 03. 1963. Kum Pavić Jozo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Ruža, kći Ilije i Danice r. Perković, rođena 29. 10. 1963. iz Garevca. Krštena 08. 11. 1963. Kuma Stanić Sara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Gabrijel, sin Mate i Mare r. Kovačević, rođen 01. 06. 1966. iz Garevca. Kršten 05. 06. 1966. Kum Stanušić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mira, kći Mate i Mare r. Kovačević, rođena 26. 09. 1964. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1965. Kuma Sofija Stanušić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Slavica, kći Ilije i Danice r. Perković, rođena 23. 07. 1965. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1965. Kuma Stanić Matko Franje. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Perić Slavko, sin Perije i Mande r. Josipović, rođen 23. 01. 1966. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1966. Kum Tufeković Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Zlatko, sin Tadije i Anđe r. Majstorović, rođen 24. 02. 1966. iz Garevca. Kršten 06. 03. 1966. Kum Burić Ivo. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Perić Mira, kći Ive i Kate r. Majstorović, rođena 05. 09. 1966. iz Garevca. Krštena 12. 09. 1966. Krstitelj Anto Burić, svećenik.

Perić Miroslav, sin Nike i Stane r. Samardžić, rođen 01. 01. 1967. iz Garevca. Kršten 04. 01. 1967. Kum Perić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Jelena, kći Jakova i Mande r. Perković, rođena 11. 01. 1967. iz Garevca. Krštena 28. 01. 1967. Kuma Ikač Luja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Nada, kći Ilije i Danice r. Perković, rođena 22. 01. 1967. iz Garevca. Krštena 28. 01. 1967. Kuma Stanić Sara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Ivica, sin Pere i Mande r. Josipović, rođen 02. 01. 1968. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1968. Kum Cvitkušić Marijan. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perić Ivan, sin Mate i Mare r. Kovačević, rođen 02. 01. 1969. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1969. Kum Stanušić Ilija. Krstitelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

Perić Ilija, sin Nike i Stane r. Perić, rođen 18. 08. 1969. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1969. Kum Perić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Helena, kći Anke, koja je kći Marka i Mare r. Lozić, rođena 19. 01. 1971. iz Garevca. Krštena 06. 02. 1971. Kuma Perić Danica. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Janja, kći Pere i Mande r. Josipović, rođena 03. 06. 1971. iz Garevca. Krštena 20. 06. 1971. Kuma Tufeković Mara. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Perica, sin Ive i Antonije r. Kaurinović, rođen 11. 07. 1971. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1971. Kum Perić Niko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Mario, sin Mladena i Nedeljke r. Marić, rošđen 21. 07. 1971. iz Garevca. Kršten 17. 08. 1971. Kum Babić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Tihomir, sin Ive i Mare r. Čalić, rođen 01. 06. 1972. iz Garevca. Kršten 18. 06. 1972. Kum Pavić Anto, zastupan po bratu Benjaminu. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Dalibor, sin Marka i Ljubice r. Jagustin, rođen 23. 10. 1972. iz Garevca. Kršten 05. 11. 1972. Kum Bajić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mladen, sin Joze i Matije r. Šimić, rođen 06. 07. 1973. Iz Garevca. Kršten 20. 07. 1973. Kum Barukčić Niko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Mario, sin Ive i Mare r. Čalić, rođen 06. 09. 1973. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1973. Kum Pavić Marko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Mirjana, kći Ilije i Danice r. Perković, rođena 12. 09. 1973. iz Garevca. Krštena 23. 09. 1973. Kuma Stanić Ana. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Ljiljana, kći Mate i Mare r. Kovačević, rođena 13. 07. 1974. iz Garevca. Krštena 04. 08. 1974. Kuma Stanušić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perić Anto, sin Ive i Antonije r. Kaurinović, rođen 25. 11. 1974. iz Garevca. Kršten 01. 12. 1974. Kum Perić Niko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perić Mladen, sin Jakova i Mande r. Perković, rođen 27. 08. 1975. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1975. Kum Pero Ikač. Krstitelj dr. Filip Josipović, svećenik.

Perić Tihomir, sin Marka i Ljubice r. Jagustin, rođen 17. 08. 1975. iz Garevca. Kršten 20. 09. 1975. Kum Bajić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.