Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Perkovic

1. listopada 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

 

Perković Anna, kći Domina i Marije r. Ikačević, rođena 02. 02. 1893. iz Garevca. Krštena 03. 02. 1893. Kuma Anna Antić r. Jokić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Perković Nikola, sin Marka i Ruže r. Studenović, rođen 02. 07. 1893. iz Garevca. Kršten 02. 07. 1893. Kum Petar Andrić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Perković Angja, kći Domina i Marije r. Ikačević, rođena 05. 04. 1894. iz Garevca. Krštena 06. 04. 1894. Kuma Manda Jokić r. Marić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Perković Antun, sin Nikole i Anne r. Adžamić, rođen 15. 04. 1894. iz Garevca. Kršten 15. 04. 1894. Kum Stjepan Lukač. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Perković Marijan, sin Marka i Ruže r. Šuver, rođen 17. 04. 1895. iz Garevca. Kršten 17. 04. 1895. Kum Petar Andrić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Perković Ivo, sin Marka i Ruže r. Šuver, rođen 31. 03. 1898. iz Garevca. Kršten 31. 03. 1898. Kum Pero Andrić. Krstitelj - U potrebi znnamenovala Manda Tokić r. Martinović.

Perković Manda, kći Marka i Ruže r. Šuver, rođena 31. 03. 1898. iz Garevca. Krštena 31. 03. 1898. Kuma Manda Andrić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Perković Ivo, sin Domina i Mare r. Ikač, rođen 07. 07. 1898. iz Garevca. Kršten 07. 07. 1898. Kum Marijan Marić. Krstitelj Bono Veseličić, duhovni pomoćnik.

Perković Angja, kći Marka i Marije r. Mamuzić, rođena 30. 12. 1899. iz Garevca. Krštena 30. 12. 1899. Kuma Ana Marić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Perković Marija, kći Marka i Ruže r. Šuver, rođena 27. 02. 1900. iz Garevca. Krštena 28. 02. 1900. Kuma mandaljena Andrić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Perković Sofija, kći Marka i Ruže r. Šuverović, rođena 18. 04. 1902. iz Garevca. Krštena 18. 04. 1902. Kuma Manda Andrić. Krstitelj Petar Ajvazović, upravitelj župe.

Perković Ivo, sin Marka i Mare r. Andrić, rođen 17. 12. 1902. iz Garevca. Kršten 17. 12. 1902. Kum Tado Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Marija, kći Domina i Ane r. Dubravac, rođena 03. 07. 1903. iz Garevca. Krštena 03. 07. 1903. Kuma Ruža Marić r. Perak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Dominik, sin Dominika i Ane r. Dubravac, rođen 12. 10. 1904. iz Garevca. Kršten 13. 10. 1904. Kum Marjan Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Ruža, kći Marka i Mare r. Andrić, rođena 18. 10. 1905. iz Garevca. Krštena 18. 10. 1905. Kuma Ana Marić, r. Lukić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Eva, kći Marka i Ruže r. Šuver, rođena 02. 03. 1906. iz Garevca. Krštena 02. 03. 1906. Kuma Manda Andrić r. Tokić. Krstitelj Mato Bekaavac, župnik.

Perković Kata, kći Domina i Mare r. Dubravac, rođena 26. 04. 1907. iz Garevca. Krštena 26. 04. 1907. Kuma Ruža Marić r. Perak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Ilija, sin Marka i Mare r. Andrić, rođen 11. 08. 1907. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1907. Kum Mato Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Perković Ana, kći Domina i Ane r. Dubravac, rođena 16. 01. 1909. iz Garevca. Krštena 16. 01. 1909. Kuma Ruža Marić, r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Ilija, sin Jakoba i Lucije fr. Perak, rođen 27. 08. 1909. iz Garevca. Kršten 27. 08. 1909. Kum Božo Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Toma, sin Marka i Mare r. Andrić, rođen 20. 12. 1909. iz Garevca. Kršten 20. 12. 1909. Kum Marko Bičvić. Krstitelj M. Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Perković Jozo, sin Jakoba i Lucije r. Perak, rođen 15. 04. 1911. iz Garevca. Kršten 16. 04. 1911. Kum Božo Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Margarita, kći domina i Ane r. Dubravac, rođena 13. 07. 1911. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1911. Kuma Ruža Marić r. Perak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Marko, sin Pere i Lucije r. Popić, rođen 16. 01. 1912. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1912. Kum Anto Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Marko, sin Marka i Mare r. Andrić, rođen 10. 08. 1912. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1912. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Jakob, sin Jakoba i Lucije r. Perak, rođen 10. 05. 1913. iz Garevca. Kršten 10. 05. 1913. Kum Jozo Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Jozo, sin Ivana i Serafine r. Jović (?), rođen 09. 12. 1913. iz Garevca. Kršten 10. 12. 1913. Kum Marijan Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Jela, kći Domina i Ane r. Dubravac, rođena 18. 04. 1914. iz Garevca. Krštena 19. 04. 1914. Kuma Jela Marić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Marija, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 13. 08. 1914. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1914. Kuma Ana Zelić r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Jakob, sin Marka i Mare r. Mamuzić, rođen 25. 09. 1914. iz Garevca. Kršten 25. 09. 1914. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Mato, sin Nike i Ruže r. Josipović, rođen 19. 12. 1914. iz Garevca. Kršten 20. 12. 1914. Kum Mato Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Jela, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 28. 08. 1916. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1916. Kuma Ana Zelić r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Pero, sin Marka i Mare r. Andrić, rođen 04. 04. 1917. iz Garevca. Kršten 05. 04. 1917. Kum Ivo Križić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Petar, sin Nikole i Angje r. Josipović r. 30. 06. 1917. iz Garevca. Kršten 01. 07. 1917. Kum Mato Burić. Krstitelj Josip Vukić, franjevac.

Perković Marijan, sin Pere i Lucije r. Popić, rođen 06. 08. 1917. iz Garevca. Kršten 07. 08. 1917. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Anica, kći Ivana i Tome r. Marković, rođena 27. 01. 1918. iz Garevca. Krštena 28. 01. 1918. Kuma Kata Stanić r. Martinović. Krstitelj Nikola Mlakić,kapelan.

Perković Kata, kći Ivana i Tome r. Marković, rođena 15. 03. 1919. iz Garevca. Krštena 16. 03. 1919. Kuma Manda Ravnjak r. Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mato, sin Jakova i Luce r. Perak, rođen 02. 06. 1919. iz Garevca. Kršten 02. 06. 1919. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perković Stjepan, sin Marka i Mare r. Andrić, r. 27. 02. 1920. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1920. Kum Mato Bičvić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perković Kata, kći Marijana i Serafine r. Radat, rođena 28. 05. 1920. iz Garevca. Krštena 28. 05. 1920. Kuma Kata Josipović r. Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perković Mato, sin Jakoba i Lucije r. Perak, rođen 17. 06. 1920. iz Garevca. Kršten 17. 06. 1920. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Perković Mara, kći Ivana i Tome r. Marković, rođena 28. 06. 1920. iz Garevca. Krštena 29. 06. 1920. Kuma Kaja Relotić r. Paradžik. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Perković Marija, kći Ante i Jele r. Pavić, rođena 04. 01. 1921. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1921. Kuma Ruža Lukač r. Bajič. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ruža, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 12. 03. 1921. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1921. Kuma Ana Zelić r. Lukač. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Perković Jozo, sin Marijana i Serafine r. Radat, rođen 26. 04. 1921. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1921. Kum Ilija Josipović. Krstitelj Ante Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Perković Ivo, sin Ive i Tome r. Marković, rođen 21. 07. 1921. iz Garevca. Kršten 22. 07. 1921. Kum Šimo Stanić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Perković Kata, kći Nike i Ruže r. Josipović, rođena 12. 02. 1922. iz Garevca. Krštena 12. 02. 1922. Kuma Manda Paradžik. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Perković Milka, kći Ivana i Ane r. Perak, rođena 23. 09. 1922. iz Garevca. Krštena 24. 09. 1922. Kuma Birdja Tokić r.Jagustin. Krstitelj Andrija Franješ,kapelan.

Perković Kata, kći Ivana i Tome r. Marković, rođena 30. 09. 1922. iz Garevca. Krštena 30. 09. 1922. Kuma Kata Relotić r. Paradžik. Krstitelj Andrija Franjić, kapelan.

Perković Manda, kći Jakoba i Lucije r. Perak, rođena 18. 04. 1923. iz Garevca. Krštena 19. 04. 1923. Kuma Ruža Stanić r. Brandić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Perković Anto, sin Pere i Luce r. Popić, rođen 05. 05. 1923. iz Garevca. Kršten 06. 05. 1923. Kum Anto Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ruža - Angja, kći Nike i Ruže r. Josipović, rođena 20. 06. 1923. iz Garevca. Krštena 21. 06. 1923. Kuma Ana Burić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mara, kći Ive i Tome r. Marković, rođena 28. 06. 1924. iz Garevca. Krštena 29. 06. 1924. Kuma Mara Stanušić r. Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perković Juro, sin Pere i Luce r. Popić, rođen 04. 07. 1924. iz Garevca. Kršten 04. 07. 1924. Kum Stjepan Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Angja, kći Domina i Šime r. Marić, rođena 16. 09. 1924. iz Garevca. Krštena 17. 09. 1924. Kuma Ana Stanušić r. Andrijanić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Perković Marko, sin Ive i Ane r. Perak, rođen 09. 11. 1924. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1924. Kum Pero Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Perković Ruža, kći Marijana i Serafine r. Radat, rođena 14. 09. 1925. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1925. Kuma Kata Josipović r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perković Manda, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 26. 02. 1926. iz Garevca. Krštena 27. 02. 1926. Kuma Angja Križić r. Perković. Krstitelj Janko Kotnik, svećenik bisk. mariborske.

Perković Janja, kći Nike i Ruže r. Josipović, rođena 08. 04. 1926. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1926. Kuma Ana Burić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Perković Pero, sin Ive i Ane r. Perak, rođen 28. 07. 1926. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1926. Kum Pero Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Kata, kći Domina i Šime r. Marić, rođena 09. 12. 1926. iz Garevca. Krštena 09. 12. 1926. Kuma Jela Marić r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Stjepan, sin Ive i Mare r. Patljak, rođen 26. 12. 1926. iz Garevca. Kršten 26. 12. 1926. Kum Alojzije Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Lucija, kći Pere i Luce r. Popić, rođena 02. 07. 1927. iz Garevca. Krštena 03. 07. 1927. Kuma Angja Križić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Manda, kći udove Tome Perković, kći Mate Markovića i Ane r. Križić, rođena 23. 07. 1927. iz Garevca. Krštena 23. 07. 1927. Kuma Ivka Burić r. Radak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marko, sin Ive i Marice r. Patljak, rođen 18. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 20. 08. 1928. Kum Alojzija Andrić. Krstitelj Anto Mohorić, župnik u Odžaku.

Perković Šimun, sin Nike i Ruže r. Josipović, rođen 22. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1928. Kum Mato Burić. Krstitelj Ladislav Nuljan, mladomisnik.

Perković Marko, sin Domina i Šime r. Marić, rođen 15. 12. 1928. iz Garevca. Kršten 16. 12. 1928. Kum Mato Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Sofija, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 24. 05. 1929. iz Garevca. Krštena 25. 05. 1929. Kuma Angja Križić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marko, sin Marijana i Serafine r. Radat, rođen 25. 04. 1930. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1930. Kum Ilija Josipović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ana, kći Domina i Šime r. Marić, rođena 12. 07. 1930. iz Garevca. Krštena 13. 07. 1930. Kuma Jela Marić r. Burić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Niko, sin Marka i Lucije r. Jagustin, rođen 09. 10. 1930. iz Garevca. Kršten 09. 10. 1930. Kum Niko Čalić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik

Perković Ivka, kći Ive i Mare r. Patljak, rođena 04. 02. 1931. iz Garevca. Krštena 05. 02. 1931. Kuma Ivka Andrić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ivo, sin Pere i Lucije r. Popić, rođen 08. 05. 1931. iz Garevca. Kršten 09. 05. 1931. Kum Pero Križić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Perković Serafina, kći Ive i Ane r. Perak, rođena 14. 03. 1932. iz Garevca. Krštena 14. 03. 1932. Kuma Ruža Marić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Eva, kći Ive i Mare r. Mikulić, rođena 26. 06. 1932. iz Garevca. Krštena 26. 06. 1932. Kuma Manda Andrić r. Tokć. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Angja, kći Pere i Matije r. Stanušić, rođena 02. 07. 1932. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1932. Kuma Angja Perković r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Pero, sin Marka i Angje r. Gagulić, rođen 17. 08. 1932. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1932. Kum Mato Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Manda, kći Domina i Šime r. Marić, rođena 22. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 23. 08. 1932. Kuma Ana Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mato, sin Mate i Lucije r. Jagustin, rođen 24. 05. 1933. iz Garevca. Kršten 27. 05. 1933. Kum Niko Čalić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Lucija, kći Pere i Lucije r. Popić, rođena 03. 07. 1933. iz Garevca. Krštena 04. 07. 1933. Kuma Mara Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Danica, kći Marijana i Serafine r. Radat, rođena 03. 11. 1933. iz Garevca. Krštena 03. 11. 1933. Kuma Kata Josipović r. Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Niko, sin Mate i Angje r. Tokić, rođen 18. 11. 1933. iz Garevca. Kršten 19. 11. 1933. Kum Niko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Danica, kći Ilije i Ruže r. Burić, rođena 19. 11. 1933. iz Garevca. Krštena 19. 11. 1933. Kuma Luca Burić r. Ćutuk - Petrović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Angja, kći Ive i Mare r. Patljak, rođena 12. 02. 1934. iz Garevca. Krštena 12. 02. 1934. Kuma Manda Andrić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mara, kći Marka i Angje r. Gagulić, rođena 23. 20. 1934. iz Garevca. Krštena 24. 10. 1934. Kuma Manda Gagulić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Anto, sin Domina i Šime r. Marić, rođen 12. 01. 1935. iz Garevca. Kršten 13. 01. 1935. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Fabijan, sin Pere i Lucije r. Popić, rođen 28. 01. 1935. iz Garevca. Kršten 29. 01. 1935. Kum Ivo Adžamć. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Pavo, sin Mate i Angje r. Tokić, rođen 08. 02. 1935. iz Garevca. Kršten 10. 02. 1935. Kum Niko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Manda, kći Ive i Mare r. Patljak, rođena 13. 06. 1935. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1935. Kuma Manda Andrić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mato, sin Ilije i Ruže r. Burić, rođen 08. 08. 1935. iz Garevca. Kršten 08. 08. 1935. Kum Marko Burić. Krstitelj Živković, kateheta.

Perković Ljubica, kći Ive i Ane r. Perak, rođena 12. 09. 1935. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1935. Kuma Ruža Marić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marija, kći Tome i Kate r. Mamuzić, rođena 31. 10. 1935. iz Garevca. Krštena 01. 11. 1935. Kuma Mara Marković r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mato, sin Pere i Lucije r. Popić, rođen 23. 01. 1936. iz Garevca. Kršten 23. 01. 1936. Kum Ivo Adžamić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Manda, kći Ante i Jele r. Pavić, rođena 16. 03. 1936. iz Garevca. Krštena 17. 03. 1936. Kuma Ruža Lukač r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mara, kći Mate i Lucije r. Jagustin, rođena 13. 04. 1936. iz Garevca. Krštena 14. 04. 1936. Kuma Mara Čolić r. Lukač. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Sofija, kći Marka i Anđe r. Gagulić, rođena 20. 07. 1936. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1936. Kuma Sofija Svrzić r. Perković. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Jakob, sin Ilije i Ruže r. Burić, rođen 26. 02. 1937. iz Garevca. Krštena 27. 02. 1937. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ilija, sin Marijana i Serafine r. Radat, rođen 28. 03. 1937. iz Garevca. Kršten 29. 03. 1937. Kum Ilija Josipović. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Šimo, sin Ive i Mare r. Patljak, rođen 02. 05. 1937. iz Garevca. Kršten 03. 05. 1937. Kum m

Mato Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Jela, kći Tome i Kate r. Mamuzić, rođena 10. 08. 1937. iz Garevca. Krštena 11. 08. 1937. Kuma Mara Marković r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ruža, kći Marka i Ane r. Šuver, rođena 18. 10. 1937. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1937. Kuma Danica Jagustin r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ljubica, kći Marka i Andje r. Gagulić, rođena 15. 07. 1938. iz Garevca. Krštena 16. 07. 1938. Kuma Sofija Šubarić r. Perković. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Pero, sin Ilije i Ruže r. Burić, rođen 22. 07. 1938. iz Garevca. Kršten 24. 07. 1938. Kum Marko Burić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Frano, sin Mate i Lucije r. Jagustin, rođen 04. 10. 1938. iz Garevca. Kršten 05. 10. 1938. Kum Pero Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Zorka, kći Ive i Ane r. Perak, rođena 19. 11. 1938. iz Garevca. Krštena 21. 11. 1938. Kuma Ruža Marić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Franciska, kći Tome i Kate r. Mamuzić, rođena 07. 04. 1939. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1939. Kuma Mara Marković r. Bajić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Perković Mato, sin Ive i Mare r. Patljak, rođen 09. 05. 1939. iz Garevca. Kršten 11. 05. 1939. Kum Mato Gagulić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Perković Ana, kći Mate i Anđe r. Tokić, rođena 11. 08. 1939. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1939. Kuma Mara Burić, kći Matije. Krstitelj Viktor Vincens, kapelan.

Perković Jozo, sin Marka i Ane r. Šuver, rođen 31. 08. 1939. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1939. Kum Jozo Jagustin. Krstitelj Viktor Vincens, kapelan.

Perković Jakov, sin Marka i Angje r. Gagulić, rođen 19. 02. 1940. iz Garevca. Kršten 20. 02. 1940. Kum ? Jakov. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Šimica, kći Ilije i Ruže r. Burić, rođena 03. 03. 1940. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1940. Kuma Burić Luca r. Petrović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ivo, sin Ive i Ane r. Glavašević, rođen 07. 08. 1940. iz Garevca. Kršten 08. 08. 1940. Kum Anto Lončar. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Danica, kći Domna i Šime r. Marić, rođena 14. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 17. 04. 1941. Kuma Marić Ana r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ana, kći Ive i Mare r. Patljak, rođena 16. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 17. 04. 1941. Kuma Andrić Jela r. Stanić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Mara, kći Ive i Mare r. Patljak, rođena 16. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 17. 04. 1941. Kuma Andrić Jela r. Stanić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Perković Pero, sin Mate i Lucije r. Jagustin, rođen 21. 05. 1941. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1941. Kum Jagustin Pero. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ilija, sin Tome i Kate r. Mamuzić, rođen 21. 06. 1941. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1941. Kum Marković Ilija. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Nikola - Andrija, sin Pere (Ive) i Ane r. Perak, rođen 30. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1941. Kum Marić Jozo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marko, sin Marka i Angje r. Gagulić, rođen 29. 01. 1942. iz Garevca. Kršten 30. 01. 1942. Kum Jakov Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Lucija, kći Ilije i Ruže r. Burić, rođena 16. 02. 1942. iz Garevca. Krštena 16. 02. 1942. Kuma Lucija Burić r. Petrović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Angjelko, sin Mate i Angje r. Tokić, rođen 08. 11. 1942. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1942. Kum Niko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marjan, sin Tome i Kate r. Mamuzić, rođen 15. 03. 1943. iz Garevca. Kršten 16. 04. 1943. Kum Marković Ilija. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Pero, sin Domina i Ane r. Blažević, rođen 17. 01. 1943. iz Garevca. Kršten 18. 01. 1943. Kum Lončar Anto. Krsitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Manda, kći Ilije i Ruže r. Burić, rođena 20. 04. 1943. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1943. Kuma Bura Luca. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Perković Marko, sin Ive i Mare r. Patljak, rođen 15. 02. 1945. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1945. Kum Jakob Perković. Krstitelj Josip Marušić, kapelan.

Perković Ruža, kći Ive i Ane r. Perak, rođena 01. 05. 1945. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1945. Kuma Anđa Perković r. Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić. župnik.

Perković Mara, kći Domina i Šime r. Marić, rođena 23. 08. 1945. iz Garevca. Krštena 24. 08. 1945. Kuma Mara Ilić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ivo, sin Jakoba i Mare r. Cvitkušić, rođen 03. 11. 1945. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1945. Kum Niko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ana, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 23. 04. 1946. iz Garevca. Krštena 24. 04. 1946. Kuma Serafina Bekavac r. Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Ana, kći Ive i Ane r. Tokić, rođena 01. 01. 1947. iz Garevca. Krštena 02. 01. 1947. Kuma Srafina Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Marko, sin Marijana i Mande r. Tomić, rođen 01. 09. 1947. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1947. Kum Ivo Križić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Sebastijan, sin Marka i Ane r. Šuver, rođen 26. 07. 1948. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1948. Kum Šuver Jako. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Perković Fabijan, sin Marka i Ane r. Šuver, rođen 26. 07. 1948. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1948. Kum Augustin Pero, zamjenjivan po ženi mu Danici r. Marić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perković Marina, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 02. 02. 1949. iz Garevca. Krštena 04. 02. 1949. Kuma Križić Šima. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perković Ivo, sin Pere i Agate r. Cvitkušić, rođen 19. 07. 1949. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1949. Kum Lovrić Sofija r. Perković. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Perković Zvonimir, sin Ive i Anke r. Tokić, rođen 14. 03. 1950. iz Garevca. Kršten 18. 03. 1950. Kum Niko Jagustin. Krstitelj Ante Katalinić DI.

Perković Luca, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 23. 08. 1950. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1950. Kuma Šima Križić r. Zelić. Krstitelj Franjo Bulić, uprabvitelj župe u z.

Perković Jozefina, kći Marka i Brigite r. Jagustin, rođena 03. 03. 1951. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1951. Kuma Radat Ana r. Paradžik. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Perković Anka, kći Marka i Ane r. Šuver, rođena 01. 08. 1951. iz Garevca. Krštena 04. 08. 1951. Kuma Pavić Mara r. Šuver. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Perković Marko, sin Pere i Kate r. Cvitkušić, rođen 24. 01. 1952. iz Garevca. Kršten 26. 01. 1952. Kum Perković Šimun. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perković Josip, sin Marka i Birđe r. Jagustin, rođen 12. 02. 1952. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1952. Kum Petar Radat. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perković Šima, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 24. 04. 1952. iz Garevca. Krštena 26. 04. 1952. Kuma Križić Šima. Krstitelj dr. rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perković Ruža, kći Šimuna i Mander. Ilić, rođena 06. 08. 1952. iz Garevca. Krštena 08. 08. 1952. Kuma Perković Kata r. Cvitkušić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Perković Vinko, sin Pere i Agate r. Cvitkušić, rođen 03. 10. 1953. iz Garevca. Kršten 05. 12. 1953. Kum Šimo Perković. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Ivan, sin Ive i Ane r. Tokić, rođen 01. 01. 1954. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1954. Kum Jagustin Niko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Marta, kći Marka i Ane r. Šuver, rođena 01. 04. 1954. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1954. Kuma Križić Kata. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Marinko, sin Marijana i Mande r. Tomić, rođen 12. 04. 1954. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1954. Kum Križić Ivan. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Jela - Mara, kći Šimuna i Mande r. Ilić, rođena 27. 04. 1954. iz Garevca. Krštena 17. 06. 1954. Kuma Agata Perković. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Dragica, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 06. 08. 1955. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1955. Kuma Šima Križić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Marko, sin Pere i Jele r. Markotić, rođen 19. 08. 1955. iz Garevca. Kršten 23. 08. 1955. Kum Stanić Šimo. Krstitelj Nikola Burić, svećenik.

Perković Slavko, sin Pere i Agate r. Cvitkušić, rođen 07. 03. 1956. iz Garevca. Kršten 21. 04. 1956. Kum Perković Šimun. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Zvonko - Marijan, sin Marka i Birđe r. Jagustin, rođen 24. 08. 1956. iz Garevca. Kršten 11. 09. 1956. Kum Zvonko Hurić. Krstitelj Pero Krajina, kapelan.

Perković Rade, sin Marijana i Mande r. Tomić, rođen 31. 10. 1956. iz Garevca. Kršten 01. 11. 1956. Kum Ivo Križić. Krstitelj Petar Krajina, kapelan.

Perković Lucija, kći Ive i Mare r. Bičvić, rođena 12. 06. 1956. iz Garevca. Krštena 17. 07. 1956. Kuma Mara Banović. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Perković Jozo, sin Augustina i Janje r. Bičvić, rođen 30. 04. 1957. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1957. Kum Ivo Perković. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Perković Jozo, sin Ive i Mare r. Bičvić, rođen 09. 02. 1958. iz Garevca. Kršten 15. 02. 1958. Kum Perković Jakov. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Ružica, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 15. 11. 1958. iz Garevca. Krštena 02. 12. 1958. Kuma Križić Šima. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Mara, kći Ive i Mare r. Bičvić, rođena 25. 02. 1959. iz Garevca. Krštena 18. 02. 1959. Kuma Perković Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Ilija, sin Pere i Katice r. Bosnić, rođen 12. 02. 1959. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1959. Kum Bura Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Pavo, sin Šime i Mande r. Ilić, rođen 21. 06. 1959. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1959. Kum Perković Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Nada, kći Pere i Agate r. Cvitkušić, rođena 13. 11. 1959. iz Garevca. Krštena 22. 11. 1959. Kuma Perković Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Sarajka, kći Ilije i Anđe r. Maričić, rođena 20. 08. 1960. iz Garevca. Krštena 30. 08. 1960. Kuma Perković Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Marko, sin Zore, koja je kći Ivana i Anice r. Perak, rođen 01. 11. 1960. iz Garevca. Kršten 16. 11. 1960. Kum Andrić Luka. Krstitelj Anto Lutter, upravitelj župe Pećnik.

Perković Mira, kći Marijana i Mande r. Tomić, rođena 22. 08. 1961. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1961. Kuma Križić Šima. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Mato, sin Mare, koja je kći ? i ?, rođen 21. 02. 1962. iz Garevca. Kršten 05. 03. 1962. Kum Kovač Mada ž. Leona. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Luka Miro, sin Ilije i Anđe r. Marišić, rođen 15. 05. 1963. iz Garevca. Kršten 26. 05. 1963. Kum Cvitkušić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Mara, kći Pere i Jele r. Markotić, rođena 22. 08. 1963. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1963. Kuma Stanić danica. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Perković Anica, kći Ive i Mare r. Bičvić, rođena 02. 11. 1963. iz Garevca. Krštena 07. 11. 1963. Kuma Perković Anđa. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Perković Mila, kći Šime i Jele r. Burić, rođena 27. 09. 1964. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1964. Kuma Perković Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Pavka, kći Anđelka i Marte r. Šoljić, rođena 23. 09. 1964. iz Garevca. Krštena 05. 10. 1964. Kuma Pušeljić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Zoran, sin Pere i Ruže r. Jagustin, rođen 12. 10. 1964. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1964. Kum Stanušić Jozo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Vladimir, sin Ilije i Anđe r. Maričić, rođen 06. 01. 1965. iz Garevca. Kršten 10. 01. 1965. Kum Perković Jozo. Tokić Mato, kapelan.

Perković Ivan, sin Ive i Mare r. Bičvić, rođen 06. 05. 1965. iz Garevca. Kršten 08. 05. 1965. Kum Perković Anđa. Krstitelj Mato Tokić, kapelan.

Perković Luca, kći Franje i Janje r. Erceg, rođena 20. 06. 1965. iz Garevca. Krštena 25. 06. 1965. Kuma Perak Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Slavica, kći Šimuna i Mande r. Ilić, rođena 24. 07. 1965. iz Garevca. Krštena 29. 07. 1965. Kuma Perković Agata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Matija, kći Joze i Kate r. Omazić, rođena 16. 10. 1965. iz Garevca. Krštena 20. 10. 1965. Kuma Perković Anđa. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Perković Luka, sin Ilije i Anđe r. Maričić, rođen 01. 03. 1966. iz Garevca. Kršten 06. 03. 1966. Kum Perković Jozo. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Perković Vera, kći Anđelka i Marte r. Šoljić, rođena 02. 09. 1966. iz Garevca. Krštena 18. 09. 1966. Kuma Pušeljić Ana. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Perković Pero, sin Frane i Janje r. Herceg, rođen 01. 01. 1967. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1967. Kum Perak Mato. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Anica, kći Nike i Ane r. Jurkić, rođena 02. 07. 1967. iz Garevca. Krštena 22. 12. 1967. Kuma Perković Sofija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Marica, kći Ilije i Anđe r. Maričić, rođena 02. 02. 1968. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1968. Kuma Perković Kaja. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perković Branko-Darko, sin Marijana i Mande r. Tomić, rođen 18. 02. 1968. iz Garevca. Kršten 07. 03. 1968. Kum Križić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Jozo, sin Pere i Ruže r. Jagustin, rođen 16. 02. 1968. iz Garevca. Kršten 22. 02. 1968. Kum Stanušić Domin. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Ivo, sin Jakova i Kaje r. Rašić, rođen 17. 06. 1968. iz Garevca. Kršten 23. 06. 1968. Kum Ikić Jozo, zastupan po ženi Mari r. Perković. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perković Marko, sin Jakova i Kaje r. Rašić, rođen 17. 06. 1968. iz Garevca. Kršten 23. 06. 1968. Kum Ikić Jozo, zastupan po ženi Mari r. Perković. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perković Ana, kći Joze i Kaje r. Omazić, rođena 13. 07. 1968. iz Garevca. Krštena 19. 07. 1968. Kuma Perković Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Josip, sin Pere i Jele r. Markotić, rođen 06. 08. 1968. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1968. Kum Stanić Šimo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Kata, kći Ilije i Kate r. Lušo, rođena 05. 06. 1968. iz Garevca. Krštena 16. 06. 1969. Kuma Perković Jela. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Perković Šimica, kći Pere i Ruže r. Jagustin, rođena 24. 01. 1970. iz Garevca. Krštena 01. 02. 1970. Kuma Stanušić Anđa. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perković Ljilja-Kata, kći Ive i Mare r. Bičvić, rođena 15. 08. 1970. iz Garevca. Krštena 24. 08. 1970. Kuma Perković Kata. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perković Pavo, sin Anđelka i Marte r. Šoljić, rođen 29. 05. 1971. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1971. Kum Pušeljić Ana, zastupala muđa Pavu.

Perković Anđa, kći Šime i Jele r. Burić, rođena 08. 06. 1971. iz Garevca. Krštena 20. 06. 1971. Kuma Perković Kaja. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perković Manda, kći Ilije i Kaje r. Lušer, rođena 04. 01. 1972. iz Garevca. Krštena 16. 01. 1972. Kuma Perković Jela. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perković Mara, kći Nikole i Ane r. Jurakić, rođena 29. 04. 1972. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1972. Kuma Perković Agata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Janja, kći Ive i Mare r. Bičvić, rođena 27. 06. 1972. iz Garevca. Krštena 18. 07. 1972. Kuma Janja Marić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Perković Mara, kći Nike i Matije r. Matuzović, rođena 12. 07. 1972. iz Garevca. Krštena 06. 08. 1972. Kuma Cvitkušić Janja. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Perković Željko, sin Ive i Stane r. Tomašević, rođen 14. 09. 1972. iz Garevca. K