Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Stanic 1

4. listopada 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

 

PREZIME STANIĆ - UGLJEŠIĆ (Osoba - 2)

Stanić - Uglješić Ana, kći Ive i Marije r. Lukač, rođena 20. 07. 1897. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1897. Kuma Mara Bičvić, r. Šoljić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić - Uglješić Marko, sin Ivana i Mare r. Pavlović, rođen 19. 02. 1904. iz Garevca. Kršten 10. 02. 1904. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME STANIĆ (Osoba - 377) (Blizančadi - 9 pari) (Trojke - 1) (Nezakonitih - 2)

Stanić Ivka, kći Mate i Marije r. Ramnjak, rođena 23. 11. 1892. iz Garevca. Krštena 24. 11. 1892. Kuma Manda Ilijić r. Markotić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Stanić Angja,kći Tome i Kate r. Ikačević, rođena 18. 06. 1893. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1893. Kuma Marija Marić r. Čalić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Stanić Lucija, kći Josipa i Angje r. Lučić, rođena 23. 02. 1894. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1894. Kuma Lucija Gagulić r. Marinović. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanić Mato, sin Antuna i Ruže r. Bičvić, rođen 14. 03. 1894. iz Garevca. Kršten 14. 03. 1894. Kum Antun Juroš. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanić Tadija, sin Ivana i Kate r. Marić, rođen 03. 04. 1894. iz Garevca. Kršten 04. 04. 1894. Kum Mato Bičvić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Stanić Marija, kći Ivana i Lucije r. Ravnjak, rođena 21. 01. 1895. iz Garevca. Krštena 21. 01. 1895. Kuma Anna Antić r. Jokić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanić Ivan, sin Marijana i Marije r. Burrić, rođen 20. 03. 1895. iz Garevca. Kršten 20. 03. 1895. Kum Mato Ravnjak. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanić Josip, sin Josipa i Angje r. Lučić, rođen 23. 10. 1895. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1895. Kum Pavo Gagulić. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Stanić Ivan, sin Ilije i Agneze r. Petrović, rođen 16. 12. 1895. iz Garevca. Kršten 16. 12. 1895. Kum Ivan Lukačević. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Stanić Marko, sin Tome i Katarine r. Ikačević, rođen 16. 02. 1896. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1896. Kum Stjepan Stanić. Krstitelj - Imenovala u potrebi Ana Ivušić r. Domazet.

Stanić Anna, kći Marijana i Marije r. Burić, rođena 03. 04. 1896. iz Garevca. Krštena 03. 04. 1896. Kuma Mandalina Jokić r. Marić. Krstitelj - u potrebi znamenovala Mandalina Jokić r. Marić.

Stanić Marko, sin Marijana i Marije r. Burić, rođen 09. 03. 1897. iz Garevca. Kršten 09. 03. 1897. Kum Franjo Stanušić. Krstitelj Pavao Pavlović, župnik.

Stanić Marija, kći Ive i Lucije r. Ravnjak, rođena 21. 04. 1897. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1897. Kuma Manda Jukić r. Marić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić Ivo, sin Stjepana i Lucije r. Perković, rođen 27. 04. 1897. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1897. Kum Mato Ivušić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić Mato, sin Antuna i Ivke r. Lončar, rođen 21. 10. 1897. iz Garevca. Kršten 22. 10. 1897. Kum Anto Martinović. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić Manda, kći Mate i Marije r. Ravnjak, rođena 05. 12. 1897. iz Garevca. Krštena 05. 12. 1897. Kuma Lucija Marić r. Petrić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić Marko, sin Ive i Jele r. Juroš, ročen 17. 02. 1898. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1898. Kum Marko Perić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanić Mato, sin Ive i Luce r. Ramljakuša, rođen 01. 02. 1899. iz Garevca. Kršten 01. 02. 1899. Kum Anto Juroš. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ive i Marije r. Lukač, rođen 25. 02. 1899. iz Garevca. Kršten 25. 02. 1899. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ante i Ivke r. Lončarić, rođen 21. 06. 1899. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1899. Kum Anto Juroš. Krstitelj Bono Juraj Veseličić.

Stanić Ivka, kći Ilije i Janje r. Čutuk, rođena 10. 08. 1899. iz Garevca. Krštena 10. 08. 1899. Kuma Angja Lukač. Krstitelj Bosiljko Bekavac, svećenik.

Stanić Josip, sin Marijana i Marije r. Burić, rođen 05. 02. 1900. iz Garevca. Kršten 05. 02. 1900. Kum Domin Perković. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanić Katarina, kći Ivana i Jelene r. Juroš, rođena 27. 03. 1900. iz Gaevca. Krštena 27. 03. 1900. Kuma Katarina Perić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanić Ruža, kći Tome i Jelene r. Babić, rođena 07. 07. 1900. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1900. Kuma Marija Marić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanić Jozo, sin Mate i Angje r. Mujagić, rođen 04. 08. 1900. iz Garevca. Kršten 04. 08. 1900. Kum Jozo Pušeljić. Krstitelj Andrija Predmerski, upravitelj župe u Brčkom.

Stanić Tadija, sin Ivana i Ane r. Brkić, rođen 25. 10. 1900. iz Garevca. Kršten 26. 10. 1900. Kum Filip Bajić. Krstitelj Ivan Kozinović, duhovni pomoćni.

Stanić Nikola, sin Ivana i Marije r. Pekarić, rođen 29. 03. 1901. iz Garevca. Kršten 30. 03. 1901. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanić Jozip, sin Ivana i Luce r. Ramljak, rođen 14. 09. 1901. iz Garevca. Kršten 14. 09. 1901. Kum Anto Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanić Nikola, sin Ante i Ivke r. Lončarić, rođen 17. 11. 1901. iz Garevca. Kršten 18. 11. 1901. Kum Anto Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marija, kći Mate i Angje r. Blažević, rođena 12. 01. 1902. iz Garevca. Krštena 12. 02. 1902. Kuma Manda Pušeljić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Kata - Manda, kći Ivana i Mare r. Brkić (?), rođena 09. 05. 1902. iz Garevca. Krštena 10. 05. 1902. Kuma Manda Bajić r. Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Ivan, sin Ivana i Jelene r. Juroš, rođen 07. 10. 1902. iz Garevca. Kršten 08. 10. 1902. Kum Pero Perić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Kata, kći Tome i Jele r. Omazić, rođena 26. 10. 1902. iz Garevca. Krštena 26. 10. 1902. Kuma Kata Juran r. Rokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Božo, sin Ante i Ivke r. Lončarić, rođen 16. 04. 1903. iz Garevca. Kršten 16. 04. 1903. Kum Anto Juroš. Krstitelj Cvjetko Matuz, franjevac.

Stanić Filip, sin Ilije i Janje r. Ćutuković, rođen 30. 04. 1903. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1903. Kum Marko Zelić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Petar, sin Marijana i Mare r. Burić, rođen 14. 06. 1903. iz Garevca. Kršten 14. 06. 1903. Kum Franjo Stanušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marjan, sin Mate i Angje r. Blažanović, rođen 03. 08. 1903. iz Garevca. Kršten 05. 08. 1903. Kum Jozo Pušeljić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marko, sin Ante i Mare r. Ikić, rođen 17. 01. 1904. iz Garevca. Kršten 18. 01. 1904. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Juraj, sin Ivana i Luce r. Ravnjak, rođen 21. 04. 1904. iz Garevca. Kršten 21. 04. 1904. Kum Anto Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Ivan, sin Ivana i Marije r. Brkić, rođen 21. 05. 1904. iz Garevca. Kršten 22. 05. 1904. Kum Ilija Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marija, kći Jozipa i Mare r. Križić, rođena 15. 08. 1904. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1904. Kuma Šima Bajić r. Ćutuković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Pejo, sin Ivana i Jele r. Juroš, rođen 05. 05. 1905. iz Garevca. Kršten 05. 05. 1905. Kum Ivo Ivušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marko, sin Ivana i Mare r. Pekić, rođen 02. 07. 1905. iz Garevca. Kršten 02. 07. 1905. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marija, kći Ante i Ivke r. Lončarić, rođena 12. 07. 1905. iz Garevca. Krštena 13. 07. 1905. Kuma Jela Marić, r. Lozić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Anto, sin Nikole i Ane r. Dragić, rođen 17. 01. 1906. iz Garevca. Kršten 17. 01. 1906. Kum Marko Ilić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marija, kći Tome i Jele r. Jozić, rođena 25. 03. 1906. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1906. Kuma Kata Vukadin r. Rokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Marko, sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 24. 06. 1906. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1906. Kum Pavo Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Mada, kći Joze i Matije r. Pušeljić, r. 30. 07. 1906. iz Garevca.  Krštena 30. 07. 1906. Kuma Mara Stanić r. Brkić. Krstitelj Ivan Šerić, seljak.

Stanić Anto, sin Ilije i Kate r. Radonjić, rođen 12. 11. 1906. iz Garevca. Kršten 12. 11. 1906. Kum Marko Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Jakov, sin Ivana i Mare r. Pekić, rođen 25. 04. 1907. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1907. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Josip, sin Ante i Ivke r. Lončarić, rođen 31. 07. 1907. iz Garevca. Kršten 01. 08. 1907. Kum Jozo Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Manda, kći Mate i Angje r. Mujagić, rođena 04. 08. 1907. iz Garevca. Krstena 05. 08. 1907. Kuma Manda Pušeljić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Manda, kći Ivana i Mare r. Brkić, rođena 15. 08. 1907. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1907. Kuma Manda Bajić r. Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Mara, kći Marka i Jele r. Burić, rođena 04. 11. 1907. iz Garevca. Krštena 05. 11. 1907. Kuma Mara Stanić r. Križić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Franjo, sin Ive i Lucije Ravnjak, rođen 29. 01. 1908. iz Garevca. Kršten 29. 01. 1908. Kum Jozo Antić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Angja, kći Nikole i Ane r. Dragić, rođena 21. 05. 1908. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1908. Kuma Jela Ilić r. Radat. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Ferdinand, sin Ilije i Kate r. Radonjić, rođen 27. 05. 1908. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1908. Kum Mato Andrić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Josip,sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 19. 07. 1908. iz Garevca. Kršten 20. 07. 1908. Kum Pavo Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ilija, sin Ive i Jele r. Juroš, rođen 20. 07. 1908. iz Garevca. Kršten 22. 07. 1908. Kum Ivo Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Šima, kći Ive i Mare r. Lukač, rođena 03. 02. 1909. iz Garevca. Krštena 04. 02. 1909. Kuma Mara Bičvić r. Šoljić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Joze i Matije r. Pušeljić, rođena 05. 07. 1909. iz Garevca. Krštena 05. 07. 1909. Kuma Jela Biličić r. Martinović. Krstitelj Stjepan Gašparović, duhovni pomoćnik.

Stanić Jela, kći Ivana i Lucije r. Ravnjak, rođena 12. 04. 1906. iz Garevca. Krštena 12. 04. 1906. Kuma Manda Juroš r. Domazet. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Ana, kći Mate i Angje r. Mujagić, rođena 12. 04. 1906. iz Garevca. Krštena 13. 04. 1906. Kuma Manda Pušeljić r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Kliment, sin Joze i Matije r. Pušeljić, rođen 21. 11. 1907. iz Garevca. Kršten 22. 11. 1907. Kum Tokić Blaž. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanić Juro, sin Mate i Angje r. Blažanović, rođen 16. 02. 1909. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1909. Kum Stjepan Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Lucija, kći Ante i Ivke r. Lončarić, rođena 04. 09. 1909. iz Garevca. Krštena 05. 09. 1909. Kuma Jela Marić r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Josip, sin Ilije i Kaje r. Radonić, rođen 16. 03. 1910. iz Garevca. Kršten 16. 03. 1910. Kum Mato Andrić. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Stanić Jozo, sin Nike i Ane r. Gjebić, rođen 17. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 17. 07. 1910. Kum Stjepan Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Mato, sin Marka i Jele r. Burić, rođen 18. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 19. 07. 1910. Kum Pero Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Blaž, sin Joze i Matije r. Pušeljić, rođen 09. 09. 1910. iz Garevca. Kršten 09. 09. 1910. Kum Blaž Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Pavo, sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 21. 02. 1911. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1911. Kum Pavo Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Mato, sin Mate i Angje r. Blažanović, rođen 18. 03. 1911. iz Garevca. Kršten 19. 03. 1911. Kum Ilija Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Blaž, sin Ive i Jele r. Juroš, rođen 25. 03. 1911. iz Garevca. Kršten 25. 03. 1911. Kum Ivo Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Matko, sin Nikole i Ane r. Dragić, rođen 22. 05. 1911. iz Garevca. Kršten 14. 05. 1911. Kum Marko Ilić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Marijan, sin Ive i Marije r. Stanušić, rođen 01. 06. 1911. iz Garevca. Kršten 01. 06. 1911. Kum Marijan Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Grgo, sin Ilije i Kaje r. Radonjić, rođen 07. 08. 1911. iz Garevca. Kršten 08. 08. 1911. Kum Ivo Stanić. Krstitelj dr. Julimir Jelinić, franjevac.

Stanić Jozo, sin Marka i Jele r. Burić, rođen 02. 09. 1911. iz Garevca. Kršten 02. 09. 1911. Kum Šimo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ivo, sin Nike i Ane r. Džebić, rođen 18. 02. 1912. iz Garevca. Kršten 19. 02. 1912. Kum Stjepan Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Manda, kći Šime i Kate r. Martinović, rođena 23. 03. 1912. iz Garevca. Krštena 23. 03. 1912. Kuma Manda Vukadin r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Danica, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 03. 06. 1912. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1912. Kuma Ivka Bičvić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Petar,sin Ive i Mare r. Pekarić, rođen 27. 06. 1912. iz Garevca. Kršten 28. 06. 1912. Kum Marko Bičvić. Krsitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Šima, kći Marijana i Kate r. Lukić, rođena 03. 10. 1912. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1912. Kuma Lucija Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Jozo, sin Ive i Lucije r. Ravnjak, rođen 08. 11. 1912. iz Garevca. Kršten 08. 11. 1912. Kum Šimo Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Mande, koja je kći Ante i Mare r. Andrić, rođena 25. 07. 1913. iz Garevca. Krštena 25. 07. 1913. Kuma Marija Stanić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Božo, sin Ive i Jele r. Juroš, rođen 24. 12. 1913. iz Garevca. Kršten 26. 12. 1913. Kum Ivo Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Anto, sin Ilije i Kate r. Radonjić, rođen 01. 01. 1914. iz Garevca. Kršten 01. 01. 1914. Kum Mato Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ivka, kći Marijana i Kate r. Jagustin, rođena 23. 04. 1914. iz Garevca. Krštena 23. 04. 1914. Kuma Ivka Šuver r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Kata, kći Mate i Mare r. Tomić, rođena 28. 04. 1914. iz Gafrevca. Krštena 29. 04. 1914. Kuma Stanić Kata r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Marko, sin Nike i Ane r. Djebić, rođen 12. 05. 1914. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1914. Kum Pavo Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Lucija, kći Nike i Ane r. Djebić, rođena 12. 05. 1914. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1914. Kuma Ruža Gagulić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Manda,kći Marka i Jele r. Burić, rođena 09. 11. 1914. iz Garevca. Krštena 10. 11. 1914. Kuma Ruža Marić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Angja, kći Šime i Kate r. Martinović, rođena 28. 11. 1914. iz Garevca. Krštena 28. 11. 1914. Kuma Manda Vukadin r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Marija, kći Ivana i Lucije r. Ravnjak, rođena 01. 05. 1915. iz Garevca. Krštena 01. 05. 1915. Kuma Lucija Marić r. Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ivo, sin Nike i Ane r. Bičvić, rođen 20. 12. 1914. iz Garevca. Kršten 20. 12. 1914. Kum Mato Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Marko, sin Marka i Angje r. Cvitkušić, rođen 16. 02. 1915. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1915. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Kata, kći Mate i Angje r. Blažanović, rođena 05. 07. 1915. iz Garevca. Krštena 06. 07. 1915. Kuma Kata Stanić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Manda, kći Marijana i Kate r. Lukić, rođena 21. 08. 1915. iz Garevca. Krštena 22. 08. 1915. Kuma Ivka Šuver r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Tomo, sin Šime i Kate r. Martinović, rođen 30. 07. 1916. iz Garevca. Kršten 31. 07. 1916. Kum Ivo Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Marija, kći Marijana i Kate r. Lukić, rođena 05. 04. 1917. Krštena 07. 04. 1917. Kuma Ivka Šuver r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Ilija, sin Mate i Angje r. Blažanović, rođen 10. 06. 1917. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1917. Kum Ivo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanić Kaja, kći Marijana i Kate r. Lukić, rođena 19. 01. 1919. iz Garevca. Krštena 20. 01. 1919. Kuma Ivka Šuver r. Perković. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Ruža, kći Nike i Ane r. Đebić, rođena 23. 01. 1919. iz Garevca. Krštena 24. 01. 1919. Kuma Ruža Gagulić r. Lukić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Serafina, kći Nikole i Ane r. Dragić, rođena 03. 03. 1919. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1919. Kuma Jela Ilijić r. Radat. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Jela, kći Ilije i Kaje r. Radonjić, rođena 20. 04. 1919. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1919. Kuma Anđa Stanić r. Cvitkušić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Ivo, sin Joze i Ruže  r. Brandić, rođen 24. 04. 1918. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1918. Kum Anđa Stanić r. Cvitkušić. Krstitelj Nikola Mlakić,kapelan.

Stanić Ivo, sin Matei Anđe r. Blažanović, rođen 12. 06. 1919. iz Garevca. Kršten 12. 06. 1919. Kum Niko Stanić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Anto, sin Mate i Anđe r. Blažanović, rođen 12. 06. 1919. iz Garevca. Kršten 12. 06. 1919. Kum Ilija Stanić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Mato, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 30. 07. 1919. iz Garevca. Kršten 31. 07. 1919. Kum Marko Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Janja, kći Ivana i Luce r. Ravnjak, rođena 16. 09. 1919. iz Garevca. Krštena 16. 09. 1919. Kuma Luca Marić r. Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Janja, kći Ivana i Mare r. Stanušić, rođena 09. 11. 1919. iz Garevca. Krštena 10. 11. 1919. Kuma Angja Cvitkušić r. Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Anto, sin Nike i Ane r. Đebić, rođen 19. 04. 1920. iz Garevca. Kršten 20. 04. 1920. Kum Stjepan Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Stanić Jozo, sin Ilije i Kaje r. Radonjić, rođen 12. 05. 1920. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1920. Kum Mato Stanić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Petar, sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 07. 06. 1920. iz Garevca. Kršten 08. 06. 1920. Kum Pero Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Kata, kći Nike i Jele r. Sarić, rođena 23. 08. 1920. iz Garevca. Krštena 24. 08. 1920. Kuma Anka Andrić, djevojka. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Ilija, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 01. 12. 1920. iz Garevca. Kršten 02. 12. 1920. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanić Anto, sin Pere i Mare r. Gavranić, rođen 22. 09. 1921. iz Garevca. Kršten 22. 09. 1921. Kum Pero Domazet. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Stanić Ruža, kći Ilije i Kate r. Radonjić, rođena 24. 02. 1922. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1922. Kuma Mara Lukić r. Martinović. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Stanić Ivo, sin Šime i Kate r. Martinović, rođen 13. 04. 1922. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1922. Kum Ivan Perković. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Stanić Ivo, sin Mate i Angje r. Blažanović, rođen 09. 05. 1922. iz Garevca. Kršten 09. 05. 1922. Kum Ivan Stanić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Stanić Ilija, sin Ivana i Mare r. Stanušić, rođen 09. 06. 1922. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1922. Kum Marijan Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Blaž, sin Joze i Ruže r. Brnadić, rođen 03. 02. 1923. iz Garevca. Kršten 04. 02. 1923. Kum Jakob Nukić Jelinić. Krstitelj Franjo Mikić, priv. župnik.

Stanić Janja, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 15. 02. 1923. iz Garevca. Krštena 16. 02. 1923. Kuma Marta Maričević supruga Ilije Gagulića. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Niko, sin Joze i Kate r. Sarić, rođen 14. 02. 1923. iz Garevca. Kršten 15. 02. 1923. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Janja, kći Tadije i Kate r. Bartolović, rođena 04. 05. 1923. iz Garevca. Krštena 04. 05. 1923. Kuma Ana Perković, supruga Ambrože Gagulića. Krstitelj Franjo Mlakić,kapelan.

Stanić Nikola, sin Marijaana i Kate r. Lukić, rođen 03. 05. 1923. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1923. Kum Pero Šuver. Krstitelj Franjo Mlakić,kapelan.

Stanić Ivo, sin Ilije i Kaje r. Radonjić, rođen 10. 09. 1923. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1923. Kum Ivica Lukić. Krstitelj Franjo Mikić,kapelan.

Stanić Jozo, sin Nike i Jele r. Sarić, rođen 15. 01. 1924. iz Garevca. Kršten 15. 01. 1924. Kum Pero Stanušić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Marijan, sin Nike i Ane r. Džebić, rođen 24. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 25. 03. 1924. Kum Marko Dujmović. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Marko, sin Nike i Ane r. Džebić, rođen 24. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 25. 03. 1924. Kum Marijan Gagulić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Stjepan, sin Nike i Ane r. Džebić, rođen 24. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 25. 03. 1924. Kum Stjepan Gagulić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanić Kata, kći Mate i Lucije r. Domazet, rođena 15. 06. 1924. iz Garevca. Krštena 15. 06. 1924. Kuma Kata Marić r. Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Angja, kći Ive i Mare r. Stanušić, rođena 12. 03. 1925. iz Garevca. Krštena 12. 03. 1925. Kuma Angja Cvitkušić r. Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Jozo, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 31. 05. 1925. iz Garevca. Kršten 31. 05. 1925. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Stanić Marijan, sin Pere i Mare r. Gavrančić, rođen 14. 06. 1925. iz Garevca. Kršten 14. 06. 1925. Kum Niko Domazet zastupan po Ivki Domazet r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Mato, sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 19. 06. 1925. iz Garevca. Kršten 20. 06. 1925. Kum Pero Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Ilija, sin Joze i Ruže r. Brandić, rođen 11. 07. 1925. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1925. Kum Ilija Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Ana, kći Mate i Lucije r. Domazet, rođena 16. 07. 1925. iz Garevca. Krštena 17. 07. 1925. Kuma Kata Marić r. Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Angja, kći Nike i Ane r. Perić, rođena 05. 11. 1925. ii Garevca. Krštena 06. 11. 1925. Kuma Ana Lukić r. Brdarić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Ambroža, sin Tadije i Kate r. Bartolović, rođen 06. 02. 1926. iz Garevca. Kršten 07. 02. 1926. Kum Ambroža Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Petar, sin Tadije i Kate r. Bartolović, rođen 06. 02. 1926. iz Garevca. Kršten 07. 02. 1926. Kum Mato Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanić Marija, kći Nike i Jele r. Sarić, rođena 12. 05. 1926. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1926. Kuma Manda Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Danica, kći Joze i Kate r. Sarić, rođena 09. 06. 1926. iz Garevca. Krštena 10. 06. 1926. Kuma Jela Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ilija, sin Filipa i Kate r. Zrakić, rođen 06. 11. 1926. iz Garevca. Kršten 06. 11. 1926. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Tomo, sin Ilije i Kate r. Radonjić, rođen 01. 02. 1927. iz Garevca. Kršten 01. 02. 1927. Kum Ivica Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Ive i Mare r. Stanušić, rođena 13. 06. 1927. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1927. Kuma Angja Cvitkušić r. Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Danica, kići Nike i Birgite r. Šubarić, rođena 27. 07. 1927. iz Garevca. Krštena 28. 07. 1927. Kuma Ruža Gagulić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Janja, kći Filipa i Kate r. Zrakić, rođena 21. 10. 1927. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1927. Kuma Mara Andrić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Anto, sin Joze i Ruže r. Brandić, rođen 22. 01. 1928. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1928. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Joze i Ruže r. Brandić, rođen 22. 01. 1928. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1928. Kum Tado Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pero, sin Nike i Ane r. Perić, rođen 30. 01. 1928. iz Garevca. Kršten 30. 01. 1928. Kum Pero Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Juro, sin Mate i Luce r. Domazet, rođen 06. 04. 1928. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1928. Kum Tvrdko Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Lucija, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 07. 05. 1928. iz Garevca. Krštena 08. 05. 1928. Kuma Marta Gagulić r. Petrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Bože i Ivke r. Bajić, r. 14. 05. 1928. iz Garevca. Kršten 14. 05. 1928. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mato, sin Tadije i Kate r. Bartolović, rođen 28. 05. 1928. iz Garevca. Kršten 29. 05. 1928. Kum Ambroža Gagulić. Krstitelj Frano Filipović, kapelan u Tramošnici.

Stanić Angja, kći Joze i Kate r. Sarić, rođena 20. 10. 1928. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1928. Kuma Šima Stanić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marija, kći Joze i Kate r. Sarić, rođena 20. 10. 1928. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1928. Kuma Jela Stanić r. Saarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Šima, kći Nike i Jele r. Sarić, rođena 05. 06. 1929. iz Garevca. Krštena 06. 06. 1929. Kuma Kata Stanušić r. Sarić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Stanić Anto (Drago?), sin Nike i Ane r. Perić, rođen 30. 01. 1930. iz Garevca. Kršten 30. 01. 1930. Kum Pero Lukić zastupan po Pavki Lukić r. Lovrić, supruzi.

Stanić Ana, kći Filipa i Kate r. Zrakić, rođena 07. 04. 1930. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1930. Kuma Ana Andrić r. Ćutuk. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Ive i Mare r. Stanušić, rođena 16. 04. 1930. iz Garevca. Krštena 17. 04. 1930. Kuma Angja Cvitkušić r. Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Mate i Lucije r. Domazet, rođen 26. 04. 1930. iz Garevca. Kršten 26. 04. 1930. Kum Tvrtko Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Andrija, sin Pere i Mare r. Gavranić, rođen 13. 05. 1930. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1930. Kum Andrija Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Ive i Marte r. Perković, rođena 21. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 21. 05. 1930. Kuma Ivka Mamuzić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivka, kći Bože i Ivke r. Bajić, rođena 13. 07. 1930. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1930. Kuma Janja Zelić r. Božić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Marta, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 16. 07. 1930. iz Garevca. Krštena 17. 07. 1930. Kuma Marta Gagulić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Marijan, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 16. 07. 1930. iz Garevca. Kršten 16. 07. 1930. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Jela, kći Mate i Lucije r. Domazet, rođena 02. 06. 1931. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1931. Kuma Angja Juroš r. Kaurinović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Jela, kći Marka i Mare r. Kraljčak, rođena 12. 08. 1931. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1931. Kuma Luca Stanić r. Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marija, kći Ilije i Kate r. Rasdonjić, rođena 04. 09. 1931. iz Garevca. Krštena 04. 09. 1931. Kuma Mara Lukić r. Martinović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Niko, sin Ive i Mare r. Zelić, rođen 18. 09. 1931. iz Garevca. Kršten 18. 09. 1931. Kum Nikola Radonjić. Krstitelj Anto Jurilj, franjevac.

Stanić Lucija, kći Jerka i Angje r. Pavić, rođena 12. 11. 1931. iz Garevca. Krštena 14. 11. 1931. Kuma Marija Jagustin r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ljubica, kći Ive i Mare r. Nurić, rođena 06. 05. 1932. iz Garevca. Krštena 06. 05. 1932. Kuma Ruža Andrić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Frane i Ane r. Perković, rođen 11. 05. 1932. iz Garevca. Kršten 11. 05. 1932. Kum Ivo Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Jela, kći Joze i Kate r. Sarić, rođena 21. 05. 1932. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1932. Kuma ? Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Lucija, kći Bože i Ivke r. Bajić, rođena 18. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 19. 08. 1932. Kuma Kata Stanić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Šima, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 18. 09. 1932. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1932. Kuma Marta Gagulić r. Petrić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanić Mihovil, sin Tome i Kate r. Tokić, rođen 22. 03. 1933. iz Garevca. Kršten 22. 03. 1933. Kum Ivo Šerić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanić Nikola,sin Filipa i Kate r. Zrakić, rođen 21. 03. 1933. iz Garevca. Kršten 22. 03. 1933. Kum Marko Andrić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanić Marijan, sin Mate i Lucije r. Domazet, rođen 15. 01. 1934. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1934. Kum Tvrtko Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Niko, sin Joze i Kate r. Sarić, rođen 13. 01. 1934. iz Garevca. Kršten 14. 01. 1934. Kum Niko Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik

Stanić Mato, sin Ivana i Mare r. Burić, rođen 26. 02. 1934. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1934. Kum Mato Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Zorka, kći Nike i Jele r. Sarić, rođena 15. 03. 1934. iz Garevca. Krštena 16. 03. 1934. Kuma Kata Stanić r. Sarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Joze i Ruže r. Jurić, rođena 13. 07. 1934. iz Garevca. Krštena 14. 07. 1934. Kuma Mara Stanušić r. Stanić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Andja, kći Ive i Mare r. Zelić, rođena 21. 08. 1934. iz Garevca. Krštena 22. 08. 1934. Kuma Kaja Radonjić r. Andrić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Mara, kći Filipa i Kate r. Zrakić, rođena 23. 09. 1934. iz Garevca. Krštena 23. 09. 1934. Kuma Anica Andrić r. Ćutuk. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Danica, kći Bože i Ivke r. Bajić, rođena 25. 10. 1934. iz Garevca. Krštena 26. 10. 1934. Kuma Kata Stanić r. Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marijan, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 13. 04. 1935. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1935. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pero, sin Frane i Ane r. Perković, rođen 19. 06. 1935. iz Garevca. Kršten 20. 06. 1935. Kum Ivo Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Ivana i Mare r. Burić, rođena 15. 08. 1935. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1935. Kuma Mara Stanušić r. Ivušić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Jela, kći Joze i Kate r. Sarić, rođena 21. 11. 1935. iz Garevca. Krštena 23. 11. 1935. Kuma Jela Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Bono, sin Bože i Ivke r. Bajić, rođen 03. 09. 1936. iz Garevca. Kršten 04. 09. 1936. Kum Ferdo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Niko, sin Marka i Danice r. Dubravac, rođen 13. 01. 1937. iz Garevca. Kršten 15. 01. 1937. Kum Pero Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pero, sin Nike i Jele r. Sarić, rođen 14. 03. 1937. iz Garevca. Kršten 16. 03. 1937. Kum Jozo Stanič. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Nikola, sin Ante i Jele r. Čalušić, rođen 28. 04. 1937. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1937. Kum Jozo Vukadin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.