Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Stanic 2

4. listopada 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

Stanić Anto, sin Ive i mare r. Zelić, rođen 07. 06. 1937. iz Garevca. Kršten 08. 06. 1937. Kum Nikola Radonjić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Stanić Šimo, sin Joze i Mare r. Tokić, rođen 10. 07. 1937. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1937. Kum Juro Marić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Stanić Ilija, sin Joze i Ruže r. Jurić, rođen 29. 08. 1937. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1937. Kum Ilija Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Janja, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 13. 09. 1937. iz Garevca. Krštena 14. 09. 1937. Kuma Marta Gagulić r. Petrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mato, sin Frane i Ane r. Perković, rođen 21. 09. 1937. iz Garevca. Kršten 22. 09. 1937. Kum Ivo Ikač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ilija, sin Ferde i Kate r. Paradžik, rođen 11. 12. 1937. iz Garevca. Kršten 12. 12. 1937. Kum Božo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mijat, sin Mate i Lucije r. Domazet, rođen 30. 12. 1937. iz Garevca. Kršten 31. 12. 1937. Kum Tvrtko Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Ante i Jele r. Čalušić, rođena 17. 05. 1938. iz Garevca. Krštena 18. 05. 1938. Kuma Mara Vukadinović r. Lubina. Krstitelj Franjo Bauer, župnik pećnički.

Stanić Ana, kći Ive i Jele r. Križić, rođena 30. 07. 1938. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1938. Kuma Ana Cvitkušić r. Pavić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Adam, sin Ive i Janje r. Lučić - Mrkonjić, rođen 23. 12. 1938. iz Garevca. Kršten 24. 12. 1938. Kum Martin Mrkonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Filipa i Kate r. Zrakić, rođen 17. 08. 1939. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1939. Kum Marko Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Bože i Ivke r. Bajić, rođen 06. 12. 1939. iz Garevca. Kršten 07. 12. 1939. Kum Ferdinand Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Anto, sin Ive i Jele r. Križić, rođen 23. 02. 1940. iz Garevca. Kršten 25. 02. 1940. Kum Cvitkušić Niko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Mate i Lucije r. Ivušić, rođen 27. 03. 1940. iz Garevca. Kršten 28. 03. 1940. Kum Cvitkušić Ivan. Krstitelj Rikard Weiss župnik pećnički.

Stanić Ana, kći Joze i Mare r. Tokić, rođena 31. 03. 1940. iz Garevca. Krštena 31. 03. 1940. Kuma Marić Andja r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ferde i Kate r. Paradžik, rođen 09. 04. 1940. iz Gqrevca. Kršten 09. 04. 1940. Kum Stanić Božo. Krstitelj Weiss Rikard, župnik pećnički.

Stanić Andja, kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođena 01. 05. 1940. iz Garevca. Krštena 01. 05. 1940. Kuma Gagulić Marta r. Petrić. Krstitelj Frano Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Ivana i Jele r. Marić, rođena 04. 05. 1940. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1940. Kuma Perković Šima r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ruža, kći Nike i Jele r. Šarić, rođena 17. 05. 1940. iz Garevca. Krštena 19. 05. 1940. Kuma Stanić Mara r. Gavranić. Krstitelj Franjo Jurić, župmnik.

Stanić Marko, sin Marka i Danice r. Dubravac, rođen 05. 06. 1940. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1940. Kum Dubravac Pero. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Šima, kći Tome i Kate r. Omazić, rođena 09. 07. 1940. iz Garevca. Krštena 10. 07. 1940. Kuma Stanić Serafina. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Mate i Mare r. Čupić, rođen 24. 08. 1940. iz Garevca. Kršten 25. 08. 1940. Kum Stanić Marko. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Marija, kći Mate i Luce r. Domazet, rođena 11. 09. 1940. iz Garevca. Krštena 12. 09. 1940. Kuma Juroš Anđa r. Kaurinović. Krstitelj Rikard Weiss, župnik.

Stanić Kata, kći Ive i Mare r. Zelić, rođena 02. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 03. 04. 1941. Kuma Radonjić Manda r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Frane i Mane r. Marić, rođen 19. 04. 1941. iz Garevca. Kršten 20. 04. 1941. Kum Ikač Ivo. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Niko, sin Marka i Andje r. Ćutuk, rođen 14. 06. 1941. iz Garevca. Kršten 15. 06. 1941. Kum Stanić Mato. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Tadija, sin Ive i Janje r. Lučić, rođen 26. 07. 1941.iz Garevca. Kršten 27. 07. 1941. Kum Stanić Jozo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Marko, sin Grge i Ane r. Popić, rođen 26. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 27. 08. 1941. Kum Ravnjak Mafrko. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanić Pero, sin Bože i Ivke r. Bajić, rođen 19. 09. 1941. iz Garevca. Kršten 20. 09. 1941. Kum Marić Frano zastupan po supruzi. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Janja, kći Joze i Mare r. Tokić, rođena 24. 12. 1941. iz Garevca. Krštena 26. 12. 1941. Kuma Stanić Angja. Krstitelj Vrbnjak Alojz, kapelan.

Stanić Ruža, kći Mate i Luce r. Ivušić, rođena 04. 07. 1942. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1942. Kuma Angja Ivušić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pero, sin Marka i Danice r. Dubravac, rođen 28. 08. 1942. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1942. Kum Pero Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Stjepan, sin Ive i Ruže r. Šerić, rođen 03. 11. 1942. iz Garevca. Kršten 04. 11. 1942. Kum Stjepan Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pero, sin Ive i Jele r. Marić, rođen 02. 06. 1943. iz Garevca. Kršten 03. 06. 1943. Kum Lončar Anto. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Stanić Manda, kći Bože i Ivke r. Bajić, rođena 20. 07. 1943. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1943. Kuma Kaja Stanić. Krstitelj Emil Čondrić, kapelan.

Stanić Juro, sin Ive i Mara r. Čelebić, rođen 23. 04. 1944. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1944. Kum ? Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Ive i Ruže r. Šerić, rođena 06. 05. 1944. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1944. Kuma Marta Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Marka i Anđe r. Ćutuk, rođena 12. 05. 1944. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1944. Kuma Mara Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Jozo, sin Mate i Luce r. Ivušić, rođen 01. 06. 1944. iz Garevca. Kršten 02. 06. 1944. Kum Marijan Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Anđa, kći Ante i Ane r. Čelebić, rođena 06. 06. 1944. iz Garevca. Krštena 07. 06. 1944. Kuma Jela Marković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Kaja, kći Pere i Kaje r. Paradžik, rođena 06. 06. 1944. iz Garevca. Krštena 07. 06. 1944. Kuma Ivka Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ive i Jele r. Križić, rođen 20. 06. 1944. iz Garevca. Kršten 21. 06. 1944. Kum Domin Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Božo, sin Joze i Mare r. Popić, rođen 02. 03. 1945. iz Garevca. Kršten 02. 03. 1945. Kum Ilija Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Niko, sin Grge i Ane r. Popić, rođen 28. 04. 1945. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1945. Kum Marko Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ante i Ane r. Čelebić, rođen 01. 06. 1945. iz Garevca. Kršten 04. 06. 1945. Kum Ivo Marković zastupan po Jeli Spajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ivo, sin Ive i Jele r. Iličević, rođen 17. 11. 1945. iz Garevca. Kršten 18. 11. 1945. Kum Niko Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Kata, kći Marka i Danice r. Dubravac, rođena 09. 01. 1946. iz Garevca. Krštena 10. 01. 1946. Kuma Janja Dubravac r. Šoljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Pavka, kći Ivana i Jele r. Marić, rođena 02. 03. 1946. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1946. Kuma Mara Lončar r. Ćović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Jozo, sin Frane i Ane r. Perković, rođen 16. 05. 1946. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1946. Kum Ambroža Tokić. Krstitelj Fanjo Jurić, župnik.

Stanić Mato, sin Ante i Ane r. Čelebić, rođen 08. 06. 1946. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1946. Kum Jela Marković r. Spajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Vinko, sin Ive i Mare r. Čelebić, rođen 20. 06, 1946. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1946. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić mrtvorođeno, sin Ive i Janje r. Lučić, rođen 13. 07. 1946. Nije kršteno.

Stanić Mato, sin Marka i Mare r. Dubravac, rođen 28. 08. 1946. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1946. Kum Pero Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Andrija, sin Marijana i Ane r. Kovač, rođen 30. 08. 1946. iz Garevca. Kršten 31. 08. 1946. Kum Ilija Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Grge i Ane r. Popić, rođena 18. 09. 1946. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1946. Kuma Ruža Domazet r. Bičvić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Stanić Mato, sin Marka i Anđe r. Ćutuk, rođen 22. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 25. 02. 1947. Kum Mato Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Juro, sin Mate i Lucije r. Domazet, rođen 26. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1947. Kum Mara Stanić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Ana, kći Ilije i Kaje r. Zelić, rođena 19. 04. 1947. iz Garevca. Krštena 19. 04. 1947. Kuma Stana Jurilj r. Antunović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Anto, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 17. 04. 1947. iz Garevca. Kršten 19. 04. 1947. Kum Pavo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Angja, kći Marka i Danice r. Dubravac, rođena 02. 10. 1947. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1947. Kuma Janja Dubravac r. Šoljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Mara, kći Pave i Ruže r. Jović, rođena 15. 12. 1947. iz Garevca. Krštena 17. 12. 1947. Kuma Mara Rokić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanić Zdravko - Anto, sin Marijana i Ane r. Kovač, rođen 07. 07. 1948. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1948. Kum Domazet Ilija. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Janja, kći Grge i Ane r. Popić, rođena 15. 09. 1948. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1948. Kuma Janja Šinko. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Jozo, sin Grge i Ane r. Popić, rođen 15. 09. 1948. iz Garevca. Kršten 19. 09. 1948. Kum Šinko Mato. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Ruža, kći Ive i Janje r. Lučić, rođena 28. 09. 1948. iz Garevca. Krštena 29. 09. 1948. Kuma Stanić Ruža. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Ivka, kći Ante i Ane r. Čelebić, rođena 15. 02. 1949. iz Garevca. Krštena 18. 02. 1949. Kuma Marković Jela r. Spajić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Mato, sin Ferdinanda i Kaje r. Paradžik, rođen 07. 05. 1949. iz Garevca. Kršten 09. 05. 1949. Kum Stanić Mato. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Anto, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 25. 05. 1949. iz Garevca. Kršten 07. 06. 1949. Kum Stanić Marijan, zastupala ga majka Mara r. Stanušić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Ferdo, sin Ilije i Kaje r. Zelić, rođen 25. 05. 1949. iz Garevca. Kršten 02. 07. 1949. (u Čardaku) Kum Lukač Pero, zastupala ga žena mu Mara r. Iljkić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Stanić Marko, sin Joke i Eve r. Crnatić, rođen 07. 07. 1950. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1950. Kum Lozić Marko. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Zvonimir, sin Ive i Mare r. Čelebić, rođen 12. 08. 1950. iz Garevca. Kršten 16. 08. 1950. Kum Tokić Marko, zastupala ga majka Manda Tokić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Mate i Mande r. Grgić, rođena 18. 10. 1950. iz Garevca. Krštena 03. 11. 1950. Kuma Stanić Ruža r. Jović. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Nikola, sin Grge i Ane r. Popić, rođen 05. 12. 1950. iz Garevca. Kršten 06. 12. 1950. Kum Šinko Mato. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Slavko, sin Ilije i Kaje r. Zelić, rođen 09. 02. 1951. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1951. Kum Grgić Ivo. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Ilija, sin Marka i Mare r. Dubravac, rođen 05. 04. 1951. iz Garevca. Kršten 10. 04. 1951. Kum Stanić Marica r. Krajčak. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Pero, sin Marijana i Ane r. Kovač, rođen 30. 04. 1951. iz Garevca. Kršten 05. 05. 1951. Kum Kovač Manda r. Mijić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Ivan, sin Marka i Mare r. Dubravac, rođen 17. 04. 1951. iz Garevca. Kršten 07. 05. 1951. Kum Stanić Marica r Krajčak. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Slavica, kći Pere i Sarajke r. Čalić, rođena 07. 07. 1951. iz Garevca. Krštena 16. 07. 1951. Kuma Filipović Mara r. Čalić a zastupa je Manda Perković r. Čalić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Stanić Pero, sin Nike i Luce r. Andrić, rođen 04. 09. 1951. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1951. Kum Stanić Niko, zastupan po sestri Mari Stanić.

Stanić Nikola, sin Pere i Ane r. Tokić, rođen 26. 04. 1952. iz Garevca. Kršten 28. 04. 1952. Kum Cvitkušić Jozo. Krstitelj Mato Bičvić, mladomisnik.

Stanić Vladimir, sin Mate i Mande r. Božić, rođen 27. 05. 1952. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1952. Kum Šošić Ana Šimina. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj, župe.

Stanić Ana, kći Mate i Mande r. Grgić, rođena 29. 05. 1952. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1952. Kuma Stanić Ruža r. Jović. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Stanić Jela, kći Ante i Ane r. Čelebić, rođena 26. 08. 1952. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1952. Kuma Marković Jela. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Ive i Kate r. Andrić, rođena 03. 04. 1953. iz Garevca. Krštena 04. 04. 1953. Kuma Križić Kaja r. Matić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Stanić Kata, kći Pere i Serafine r. Čalić, rođena 28. 05. 1953. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1953. Kuma Filipović Mara. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Stanić Marko, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 28. 07. 1953. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1953. Kum Stanić Pavao. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Stanić Mara, kći Marijana i Luce r. Bekavac, rođena 04. 02. 1954. iz Garevca. Krštena 06. 02. 1954. Kuma Luca Stanušić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Marijan, sin Mate i Mande r. Lozić (Božić?), rođen 25. 06. 1954. iz Garevca. Kršten 27. 06. 1954. Kum Šimo Šerić (?). Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Luca, kći Mate i Mande r. Grgić, rođena 22. 08. 1954. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1954. Kuma Stanić Ruža r. Jović. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Zorka, kći Ante i Ane r. Čelebić, rođena 16. 11. 1954. iz Garevca. Krštena 20. 11. 1954. Kuma Marković Jela. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Ana, kći Pavla i Ruže r. Jović, rođena 16. 02. 1955. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1955. Kuma Stanić Manda. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Mato,sin Pere i Luce r. Jurić, rođen 10. 04. 1955. iz Garevca. Kršten 20. 04. 1955. Kum Cvitkušić Jozo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Janja - Ljiljana, kći Marijana i Luce r. Bekavac, rođena 10. 05. 1955. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1955. Kuma Stanušić Luca. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Mara, kći Ive i Kate r. Andrić, rođena 15. 06. 1955. iz Garevca. Krštena 26. 06. 1955. Kuma Kaja Križić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Ivan, sin Nike i Zorke r. Jagustin, rođen 22. 08. 1955. iz Garevca. Kršten 28. 08. 1955. Kum Cvitkušić Niko. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Marko, sin Pavla i Ruže r. Jović, rođen 13. 04. 1956. iz Garevca. Kršten 16. 07. 1956. Kum Mato Stanić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Stanić Dragan sin Marte, koja je kći Joze i Ane r. Cvitkušić, rođen 29. 08. 1956. iz Garevca. Kršten 18. 11. 1956. Kum Marijan Stanić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Marko, sin Nikole i Zorke r. Jagustin, rođen 18. 11. 1956. iz Garevca. Kršten 24. 11. 1956. Kum Niko Cvitkušić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Franjo, sin Ive i Kate r. Andrić, rođen 05. 06. 1957. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1957. Kum Domin Križić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Marka i Mare r. Dubravac, rođena 18. 07. 1957. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1957. Kuma Kaja Dubravac r. Mamuzić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Kata, kći Marka i Mare r. Dubravac, rođena 03. 03. 1953. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1957. Kuma Jela Stanić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Marija, kći Nike i Luce r. Andrić, rođena 27. 07. 1957. iz Garevca. Krštena 31. 07. 1957. Kuma Janja Šubarić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Ana, kći Šime i Danice r. Stanušić, rođena 21. 08. 1957. iz Garevca. Krštena 25. 08. 1957. Kuma Jela Perković r. Markotić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Ruža, kći Mate i Mande r. Božić, rođena 03. 10. 1957. iz Garevca. Krštena 05. 10. 1957. Kuma Ana Šerićr. Božić. Krstitelj Ambrozije Benović, upravitelj župe.

Stanić Ivo, sin Ante i Ane r. Čelebić, rođen 28. 09. 1957. iz Garevca. Kršten 06. 10. 1957. Kum Jela Marković r. Spahić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Stanić Kata - Ivanka, kći Pere i Mare r. Brandić, rođena 17. 02. 1958. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1958. Kuma Danica Stanić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Željko, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 14. 02. 1958. iz Garevca. Kršten 10. 03. 1958. Kum Stanić Pavo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Ana, kći Ambrože i Danice r. Jagustin, rođena 27. 06. 1958. iz Garevca. Krštena 01. 07. 1958. Kuma Gagulić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mato, sin Ive i Kate r. Andrić, rođen 26. 02. 1959. iz Garevca. Kršten 28. 02. 1959. Kum Križić Domin. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Zdenko, sin Marijana i Mare r. Perković, rođen 28. 08. 1959. iz Garevca. Kršten 06. 09. 1959. Kum Ikić Jozo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Zvonko, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 16. 09. 1959. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1959. Kum Stanić Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Marko, sin Nike i Luce r. Andrić, rođen 16. 01. 1960. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1960. Kum Šubarić Božo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Nada, kći Pere i Serafine r. Brdarić, rođena 30. 01. 1960. iz Garevca. Krštena 08. 02. 1960. Kuma Ikač Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Manda, kći Nike i Zorke r. Jagustin, rođena 12. 03. 1960. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1960. Kuma Cvitkušić Ivka. Krstitelj Stjepan Džalto, svećenik.

Stanić Jakov, sin Ante i Pavke r. Stanušić, rođen 06. 06. 1960. iz Garevca. Kršten 10. 06. 1960. Kum Stanić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mara, kći Luke i Anice r. Tokić, rođena 16. 11. 1960. iz Garevca. Krštena 26. 11. 1960. Kuma Mara Andrić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Pavao, sin Mate i Mande r. Grgić, rođen 01. 01. 1961. iz Garevca. Kršten 13. 01. 1961. Kum Stanić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Marija - Elizabeta, kći Petra i Mare r. Brandić, rođena 14. 02. 1961. iz Garevca. Krštena 16. 02. 1961. Kuma Perković Marijan. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Janja, kći Ambrože i Danice r. Jagustin, rođena 02. 04. 1961. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1961. Kuma Gagulić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mara, kći Ante i Pavke r. Stanušić, rođena 11. 09. 1961. iz Garevca. Krštena 16. 09. 1961. Kuma Stanić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Kaja, kći Marka i Ljubice r. Božić, rođena 09. 10. 1961. iz Garevca. Krštena 15. 10. 1961. Kuma Mara Marijanović. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Vlado, sin Ive i Kate r. Andrić, rođen 11. 04. 1962. iz Garevca. Kršten 15. 04. 1962. Kum Križić Domin. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Zlatko Anto, sin Mijata i Dragice r. Tokić, rođen 05. 06. 1962. iz Garevca. Kršten 06. 06. 1962. Kum Cvitkušić Anđa. Krstitelj Josip Konopka župnik u Gradačcu.

Stanić Lucija, kći Marijana i Mare r. Perković, rođena 06. 10. 1962. iz Garevca. Krštena 13. 10. 1962. Kuma Ikić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mladen, sin Pere i Sare r. Brdarić, rođen 10. 10. 1962. iz Garevca. Kršten 14. 10. 1962. Kum Ikač Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Anđa, kći Luke i Ane r. Tokić, rođena 03. 11. 1962. iz Garevca. Krštena 06. 11. 1962. Kuma Andrić Mara. Krstitelj Stjepan Džalto, upravitelj župe u Rostovu.

Stanić Petar, sin Ilije i Danice r. Stanušić, rođen 26. 11. 1962. iz Garevca. Kršten 08. 12. 1962. Kum Paradžik Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Josipa, kći Šime i Danice r. Stanušić, rođena 25. 03. 1963. iz Garevca. Krštena 06. 04. 1963. Kuma Perković Jela. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Ruža, kći Ambrože i Danice r. Jagustin, rođena 05. 04. 1963. iz Garevca. Krštena 14. 04. 1963. Kuma Gagulić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Ivan, sin Pere i Mare r. Brandić, rođen 28. 04. 1963. iz Garevca. Kršten 08. 05. 1963. Kum Perković Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Zoran Anto, sin Marka i Agate r. Marić, rođen 21. 06. 1963. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1963. Kum Grgić Anto. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Ana, kći Joke i Eve r. Omazić, rođena 15. 04. 1963. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1963. Kuma StanićAna. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Anđa, kći Ante i Pavke r. Stanušić, rođena 14. 09. 1963. iz Garevca. Krštena 19. 09. 1963. Kuma Stanić Mara. Krstitelj Mijo Thon.

Stanić Mato, sin Mijata i Danice r. Tokić, rođen 13. 12. 1963. iz Garevca. Kršten 22. 12. 1963. Kum Cvitkušić Filip. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Nada, kći Ambrože i Danice r. Jagustin, rođena 07. 06. 1964. iz Garevca. Krštena 10. 07. 1964. Kuma Jagustin Stana. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Stanić Vlado, sin Marka i Agate r. Marić, rođen 02. 08. 1964. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1964. Kum Grgić Anto, zastupala ga svast Janja Stanič. Krstitelj Mato Ivkić, kapelan.

Stanić Tadija, sin Luke i Ane r. Tokić, rođen 06. 07. 1965. iz Garevca. Kršten 10. 07. 1965. Kum Pero Andrić. Krstitelj Josip Lušić, svećenik.

Stanić Ilija, sin Ambrože i Danice r. Jagustin, rođen 25. 07. 1965. iz Garevca. Kršten 01. 08. 1965. Kum Jagustin Marko. Krstitelj Mijo Thon, kapelan.

Stanić Ana, kći Marka i Agate r. Marić, rođena 03. 08. 1965. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1965. Kuma Grgić Ana. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Stanić Mara, kći Marka i Ljubice r. Božić, rođena 12. 12. 1965. iz Garevca. Krštena 19. 12. 1965. Kuma Marjanović Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Birđa, kći Nikole i Zorke r. Jagustin, rođena 18. 06. 1966. iz Garevca.  Krštena 30. 06. 1966. Kuma Cvitkušić Ivka. Krstitelj Mojo Thon, župnik.

Stanić Janja, kći Marka i Agate r. Marić, rođena 20. 02. 1967. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1967. Kuma Grgić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Drago, sin Ambrože i Danice r. Jagustin, rođen 02. 09. 1967. iz Garevca. Kršten 10. 09. 1967. Kum Stanić Luka. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Stanić Marko, sin Pere i Serafine r. Brdarić, rođen 09. 09. 1967. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1967. Kum Stanić Šimo. Krstitelj Niko Pranjikć, kapelan.

Stanić Zdenka, kći Bože i Mare r. Bičvić, rođena 29. 11. 1967. iz Garevca. Krštena 03. 12. 1967. Kum Stanić Jozo zamjenjivan po Ljbici Stanić. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Stanić Janja, kći Tadije i Ljubice r. Đorđić, rođena 18. 12. 1967. iz Garevca. Krštena 27. 12. 1967. Kuma Stanić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mara, kći Mijata i Danice r. Tokić, rođena 15. 05. 1968. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1968. Kuma Jozefina Cvitkušić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Nevenka, kći Marka i Anđe r. Ćutuk, rođena 10. 03. 1954. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1968. Kuma Stanić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Vera, kći Marka i Anđe r. Ćutuk, rođena 01. 07. 1955. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1968. Kuma Stanić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Božana, kći Jure i Lucije r. Andrić, rođena 02. 01. 1969. iz Garevca. Krštena 10. 01. 1969. Kuma Stanušić Kaja. Krstitelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

Stanić Miroslav, sin Mate i Sofije r. Mrkonjić, rođen 15. 02. 1969. iz Garevca. Kršten 02. 03. 1969. Kum Bajić Fabijan. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Marija, kći Šime i Danice r. Stanušić, rođena 25. 03. 1969. iz Garevca. Krštena 29. 03. 1969. Kuma Perković Jela. Krstitelj Gavranić Juro, duhovni pomoćnik.

Stanić Zoran, sin Marka i Agate r. Marić, rođen 15. 04. 1969. iz Garevca. Kršten 02. 05. 1969. Kum Grgić Anto. Krstitelj Jure Gavranić, duhovni pomoćnik.

Stanić Zorica, kći Marka i Agate r. Marić, rođena 15. 04. 1969. iz Garevca. Krštena 02. 05. 1969. Kuma Andrić Ruža. Krstitelj Jure Gavranić, duhovni pomoćnik.

Stanić Josip, sin Bože i Mare r. Bičvić, rođen 24. 09. 1969. iz Garevca. Kršten 12. 10. 1969. Kum Stanić Josip. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Josip, sin Mate i Ane r. Tomić, rođen 31. 12. 1969. iz Garevca. Kršten 17. 01. 1970. Kum Perić Ilija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Petar, sin Luke i Ane r. Tokić, rođen 20. 03. 1970. iz Garevca. Kršten 26. 03. 1970. Kum Andrić Mara zastupala muža Peru. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Ana, kći Marka i Ljubice r. Božić, rođena 17. 05. 1970. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1970. Kuma Marić Mara, zastupana po Veri Stanić.

Stanić Ivo, sin Ante i Pavke r. Stanušić, rođen 03. 01. 1971. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1971. Kum Stanić Ivo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Miroslav, sin Mate i Ane r. Tomić, rođen 29. 01. 1971. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1971. Kum Perić Ilija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Anika, kći Pere i Serafine r. Brdarić, rođena 06. 08. 1971. iz Garevca. Krštena 18. 08. 1971. Kuma Ikač Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Manda, kći Pere i Serafine r. Brdarić, rođena 06. 08. 1971. iz Garevca. Krštena 18. 08. 1971. Kuma Ikač Manda. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Filip, sin Marka i Agate r. Marić, rođen 16. 07. 1971. iz Garevca. Kršten 20. 08. 1971. Kum Stanić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Marko, sin Mate i Luce r. Kelava, rođen 06. 09. 1971. iz Garevca. Kršten 19. 09. 1971. Kum Markotić Marijan. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Manda, kći Ambrože i Danice r. Jagustin, rođena 27. 09. 1971. iz Garevca. Krštena 05. 10. 1971. Kuma Stanić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Marinko, sin Andrije i Mande r. Rajčević, rođen 16. 11. 1971. iz Garevca. Kršten 28. 11. 1971. Kum Rajčević Jozo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Ružica, kći Jure i Lucije r. Andrijanić, rođena 27. 02. 1972. iz Garevca. Krštena 12. 03. 1972. Kuma Stanušić Kaja. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Josip, sin Nikole i Eve r. Suratlić, rođen 17. 03. 1972. iz Garevca. Kršten 26. 03. 1972. Kum Šušak Ana r. Stanić. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Jelica, kći Mate i Ane r. Tomić, rođena 18. 03. 1972. iz Garevca. Krštena 02. 04. 1972. Kuma Perić Danica. Krstitelj Mijo Thon, župmnik.

Stanić Dalibor, sin Ive i Katice r. Blažević, rođen 11. 09. 1971. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1972. Kum Ivanković Niko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Pero, sin Ante i Pavke r. Stanušić, rođen 22. 04. 1972. iz Garevca. Kršten 30. 04. 1972. Kum Stanić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Mira, kći Marka i Agate r. Marić, rođena 02. 08. 1972. iz Garevca. Krštena 01. 10. 1972. Kuma Andrić Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Jelena, kći Tadije i Ljube r. Đorđić, rođena 14. 10. 1972. iz Garevca. Krštena 04. 11. 1972. Kuma Stanić Ruža. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Dalibor, sin Josipa i Razije r. Kendić, rođen 21. 09. 1972. iz Garevca. Kršten 19. 06. 1973. Kum Radonjić Božo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Ivo, sin Stjepana i Kaje r. Jurić, rođen 07. 06. 1973. iz Garevca. Kršten 17. 06. 1973. Kum Stanić Tadija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Alen, sin Ante i Slavke r. Tijanić, rođen 29. 11. 1973. iz Garevca. Kršten 16. 12. 1973. Kum Bičvić Ivica. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Perica, sin Mate i Ane r. Tomić, rođen 18. 01. 1974. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1974. Kum Perić Danica. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Ilija, sin Marka i Agate r. Marić, rođen 23. 01. 1974. iz Garevca. Kršten 03. 02. 1974. Kum Stanić Zdravko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Robert, sin Andrije i Mande r. Rajčević, rođen 25. 01. 1974. iz Garevca. Kršten 10. 02. 1974. Kum Rajčević Jozo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Sanja, kći Pere i Ruže r. Filipović, rođena 14. 02. 1974. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1974. Kuma Stanić Ana. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Mladen, sin Mate i Luce r. Kelava, rođen 09. 03. 1974. iz Garevca. Kršten 19. 03. 1974. Kum Markotić Marijan. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Stanić Zvonko,sin Ive i Jele r. Križić, rođen 01. 08. 1974. iz Garevca. Kršten 18. 08. 1974. Kum Dubravac Jozo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Stanić Davor, sin Jure i Ane r. Jagustin, rođen 22. 09. 1974. iz Garevca. Kršten 05. 10. 1974. Kum Antunović Pavo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.