Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Stanusic 1

21. listopada 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

 

PREZIME STANUŠIĆ (Osoba - 288) (Blizanaca - 2 para) (Nezakonitih - 2)

Stanušić Lucija, kći Marka i Šimice r. Šuver, rođena 08. 04. 1893. iz Garevca. Krštena 09. 04. 1893. Kuma Jela Gagulić r. Marić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Stanušić Ana, kći Jerka i Mare r. Pavić, rođena 20. 09. 1893. iz Garevca. Krštena 21. 09. 1893. Kuma Ana Tokić r. Šubarić, supruga Ivana. Krstitelj Cvjetko Matur, duhovni pomoćnik Tramošnica.

Stanušić Marko, sin Mate i Anne r. Patljak, rođen 22. 10. 1893. iz Garevca. Kršten 22. 10. 1893. Kum Marko Tokić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Petar, sin Marka i Marije r. Tokić, rođen 04. 12. 1893. iz Garevca. Kršten 05. 12. 1893. Kum Josip Marić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Anna, kći Marka i Kate r. Peranović, rođena 06. 12. 1893. iz Garevca. Krštena 07. 12. 1893. Kuma Ruža Perković r. Šuver. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Stanušić Angja, kći Mate i Anne r. Križić, rođena 22. 05. 1894. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1894. Kuma Anna Bajić r. Perić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Petar, sin Antuna i Mande r. Andrić, rođen 29. 05. 1894. iz Garevca. Kršten 29. 05. 1894. Kum Ivan Bajić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Anna, kći Franje i Kate r. Barišić, rođena 27. 10. 1894. iz Garevca. Krštena 27. 10. 1894. Kuma Katarina Patljaković r. Kuprešaković. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Angja, kći Mate i Anne r. Mikulić, rođena 13. 10. 1895. iz Garevca. Krštena 14. 10. 1895. Kuma Šimca Tokić r. Bajić. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Stanušić Ivan, sin Marka i Katarine r. Peranović, rođen 02. 02. 1896. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1896. Kum Marko Stanušić. Krstitelj - Znamenovan u potrebi - Marko Stanušić.

Stanušić Ambroža, sin Marka i Šimice r. Šuver, rođen 17. 02. 1896. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1896. Kum Nikola Perković. Krstitelj Cvjetko Matuz, duhovni pomoćnik.

Stanušić Ivan, sin Jeronima i Marije r. Pipunić, rođen 23. 03. 1896. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1896. Kum Mato Cvitkušić. Krstitelj Cvjetko Matuz, duhovni pomoćnik.

Stanušić Jerko, sin Marka i Marije r. Tokić, rođen 04. 05. 1896. iz Garevca. Kršten 04. 05. 1896. Kum Ilija Cvitkušić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Marija, kći Marka i Kate r. Peranović, rođena 28. 12. 1896. iz Garevca. Krštena 28. 12. 1896. Kuma Kata Burić, r. Stanušić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Tadija, sin Tome i Kate r. Barišić, rođen 25. 01. 1897. iz Garevca. Kršten 26. 01. 1897. Kum Marijan Stanić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Pavka, kći Mate i Ane r. Mikulić, rođena 22. 02. 1897. iz Garevca. Krštena 22. 02. 1897. Kuma Šimica Tokić r. Bajić. Krstitelj Pavo Pavlović, župnik.

Stanušić Mato, sin Marka i Šimice r. Šuver, rođen 07. 11. 1897. iz Garevca. Kršten 07. 11. 1897. Kum Ilija Gagulić. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Stanušić Kaja, kći Marka i Mare r. Ivušić, rođena 24. 12. 1897. iz Garevca. Krštena 26. 12. 1897. Kuma Angja Perić r. Jokić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Kata, kći Marka i Mare r. Tokić, rođena 14. 01. 1899. iz Garevca. Krštena 14. 01. 1899. Kuma Kata Cvitkušić r. Šendula. Krstitelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

Stanušić Marija, kći Franje i Kate r. Barišić, rođena 12. 05. 1899. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1899. Kuma Marija Stanušić r. Tokić. Krstitelj Ilija Lacić, župnik.

Stanušić Ivka, kći Mate i Anice r. Mikulić, rođena 22. 05. 1899. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1899. Kuma Anica Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanušić Petar, sin Marka i Katarine r. Peranović, rođen 01. 07. 1899. iz Garevca. Kršten 01. 07. 1899. Kum Franjo Burić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanušić Mato, sin Marka i Marije r. Ivušić, rođen 13. 08. 1899. iz Garevca. Kršten 14. 08. 1899. Kum Marko Perić. Krstitelj Bosiljko Bekavac, svećenik.

Stanušić Katarina, kći Marka i Šime r. Šuver, rođena 16. 08. 1899. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1899. Kuma Jela Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanušić Jozip, sin Marka i Marije r. Tokić, rođen 19. 08. 1900. iz Garevca. Kršten 20. 08. 1900. Kum Ilija Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Stanušić Manda, kći Jerka i Mare r. Pipunić, rođena 10. 02. 1901. iz Garevca. Krštena 10. 01. 1901. Kuma Ana Tokić. Krstitelj Ambroz Mijić, svećenik.

Stanušić Agata, kći Mate i Ane r. Patljak, rođena 04. 02. 1901. iz Garevca. Krštena 05. 02. 1901. Kuma Šimica Tokić. Krstitelj Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.

Stanušić Franjo, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 08. 11. 1901. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1901. Kum franjo Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Manda, kći Marka i Mare r. Ivušić, rođena 18. 06. 1902. iz Garevca. Krštena 18. 06. 1902. Kuma Ruža Ravnjak r. Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Rok, sin Nikole i Luce r. Vidoš, rođen 15. 08. 1902. iz Garevca. Kršten 16. 08. 1902. Kum Filip Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Jela, kći Franje i Kate r. Barišić, rođena 04. 11. 1902. iz Garevca. Krštena 05. 11. 1902. Kuma Mara Stanić r. Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Šima, kći Mate i Ane r. Patljak, rođena 17. 11. 1902. iz Garevca. Krštena 17. 11. 1902. Kuma Šimica Tokić r. Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Jozip, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 30. 01. 1903. iz Garevca. Kršten 31. 01. 1903. Kum Franjo Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Marija, kći Mate i  Ane r. Mikulić, rođena 21. 03. 1904. iz Garevca. Krštena 23. 03. 1904. Kuma Šima Tokić r. Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Luca, kći Marka i Mare r. Ivušić, rođena 13. 05. 1904. iz Garevca. Krštena 14. 05. 1904. Kuma Ruža Ravnjak r. Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Marko, sin Nikole i Luce r. Vidoš, rđen 07. 11. 1904. iz Garevca. Kršten 07. 11. 1904. Kum ? Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Ivan, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 10. 05. 1905. iz Garevca. Kršten 10. 05. 1905. Kum Franjo Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Ruža, kći Franje i Kate r. Barišić, rođena 20. 06. 1905. iz Garevca. Krštena 20. 06. 1905. Kuma Mara Stanušić, r. Tokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Marko, sin Marka i Mare r. Ivušić, rođen 06. 02. 1906. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1906. Kum Jakov Ravnjak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Luca, kći Mate i Ane r. Mukilić, rođena 21. 03. 1906. iz Garevca. Krštena 22. 03. 1906. Kuma Mara Ravnjak r. Pipunić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Ivan, sin Marka i Šime r. Šuver, rođen 01. 05. 1907. iz Garevca. Kršten 02. 07. 1907. Kum Ivo Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Mato, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 16. 09. 1907. iz Garevca. Kršten 17. 09. 1907. Kum Franjo Burić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Ivo, sin Marka i Mare r. Ivušić, rođen 28. 02. 1908. iz Garevca. Kršten 29. 02. 1908. Kum Jakov Ravnjak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Nikola, sin Ilije i Ane r. Tokić, rođen 01. 05. 1908. iz Garevca. Kršten 01. 05. 1908. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Stanušić Jakov, sin Nike i Luce r. Vidošević, rođen 16. 08. 1908. iz Garevca. Kršten 17. 08. 1908. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Josip Alfonz Barišić, duhovnik sestara sv. Filomene.

Stanušić Jerko, sin Frane i Kate r. Barišić, rođen 14. 03. 1909. iz Garevca. Kršten 14. 09. 1909. Kum Jerko Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Manda, kći Ante i Marije r. Šerić, rođena 11. 10. 1909. iz Garevca. Krštena 12. 10. 1909. Kuma Anica Stanušić, djevojka. Krstitelj M. Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Stanušić Ruža, kći Mate i Ane r. Mikulić, rođena 03. 11. 1909. iz Garevca. Krštena 03. 11. 1909. Kuma Mara Ravnjak r. Pipunić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Nikola, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 16. 01. 1910. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1910. Kum Franjo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Matija, kći Marka i Mare r. Ivušić, rođena 24. 02. 1910. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1910. Kuma Ruža Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Mihovil, sin Ilije i Ane r. Tokić, rođen 05. 06. 1910. iz Garevca. Kršten 05. 06. 1910. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Ivo, sin Nikole i Lucije r. Vidoš, rođen 09. 09. 1910. iz Garevca. Kršten 09. 09. 1910. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Pavka, kći Joze i Mande r. Mamuzić, rođena 13. 03. 1911. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1911. Kuma Ana Pavić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Pero, sin Tome i Kate r. Tokić, rođen 21. 97. 1911. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1911. Kum Niko Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Mato, sin Ilije i Ane r. Tokić, rođen 16. 02. 1912. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1912. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Ilija, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 05. 05. 1912. iz Garevca. Kršten 06. 05. 1912. Kum Frano Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Ivo, sin Mate i Ane r. Patljaković, rođen 11. 07. 1912. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1912. Kum Ivo Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Lucija, kći Frane i Kate r. Barišić, rođena 12. 08. 1914. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1912. Kuma Lucija Stanušić r. Vidoš. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Jerko, sin Tome i Kate r. Tokić, rođen 15. 02. 1913. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1913. Kum Jozo Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Ana, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 08. 04. 1913. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1913. Kuma Ana Pavić r. Babić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Jerko, sin Marka i Kate r. Peranović, rođen 23. 04. 1913. iz Garevca. Kršten 23. 04. 1913. Kum Frano Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Manda, kći Marka i Kate r. Peranović, rođena 23. 04. 1913. iz Garevca. Krštena 23. 04. 1913. Kuma Marija Stanušić r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Marija, kći Nikole i Lucije r. Vidoš, rođena 28. 04. 1913. iz Garevca. Krštena 28. 04. 1913. Kuma Mara Cvitkušić r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Pavao, sin Ilije i Ane r. Tokić, rođen 27. 08. 1913. iz Garevca. Kršten 27. 08. 1913. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Jakob Barišić, mladomisnik.

Stanušić Manda, kći Tome i Kate r. Tokić, rođena 25. 01. 1914. iz Garevca. Krštena 25. 01. 1914. Kuma Ana Lukić r. Brdarić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Jakob, sin Marka i Marije r. Ivušić, rođen 03. 08. 1914. iz Garevca. Kršten 03. 08. 1914. Kum Jakob Ravnjak, zastupan po Šimi Marić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Ilija, sin Ilije i Ane r. Tokić, rođen 22. 03. 1915. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1915. Kum Stjepan Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić,upravitelj župe.

Stanušić Ana, kći Nikole i Lucije r. Vidoš, rođena 05. 04. 1915. iz Garevca. Krštena 05. 04. 1915. Kuma Lucija Mikulić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Marko, sin Marka i kate r. Peranović, rođen 25. 05. 1915. iz Garevca. Kršten 26. 05. 1915. Kum Jerko Stanušić. Krstitelj Augustin Halili, kapelan.

Stanušić Domin. sin Marka i Mare r. Ivušić, rođen 22. 09. 1915. iz Garevca. Kršten 23. 09. 1915. Kum Jerko Ravnjak. Krstitelj Augustin Halili,kapelan.

Stanušić Nikola, sin Tome i Kaje r. Tokić, rođen 12. 01. 1916. iz Garevca. Kršten 12. 01. 1916. Kuma Anica Lukić r. Brdarić. Krstitelj Augustin Halili, kapelan.

Stanušić Ivo, sin Ivana i Kate r. Barišić, rođen 15. 10. 1916. iz Garevca. Kršten 15. 10. 1916. Kum Marko Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić,upravitelj župe.

Stanušić Marko, sin Jerka i Angje r. Pavić, rođen 02. 11. 1916. iz Garevca. Kršten 02. 11. 1916. Kum Pero Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Marija, kći Tome i Kate r. Tokić, rođena 07. 03. 1917. iz Garevca. Krštena 07. 03. 1917. Kuma Ana Šerić, r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Stanušić Mara, kći Jerkana i Anđe r. Pavić, rođena 31. 08. 1918. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1918. Kuma Mara Jagustin r. Tokić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanušić Ana, kći Tome i Kaje r. Tokić, rođena 12. 01. 1919. iz Garevca. Krštena 13. 01. 1919. Kuma Ana Šerić r. Lukić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanušić Angja, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 10. 05. 1919. iz Garevca. Krštena 12. 05. 1919. Kuma Angja Pavić r. Babić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Stjepan, sin Marka i Mare r. Ivušić, rođen 23. 06. 1919. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1919. Kum Jakob Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župniik.

Stanušić Ivo, sin Jerkana i Anđe r. Pavić, rođen 07. 11. 1919. iz Garevca. Kršten 08. 11. 1919. Kum Ivo Jagustin. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanušić Jakov, sin Jerkana i Anđe r. Pavić, rođen 07. 11. 1919. iz Garevca. Kršten 08. 11. 1919. Kum Ilija Jagustin. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanušić Lucija , kći Joze i Mande r. Petričević, rođena 20. 04. 1920. iz Garevca. Krštena 20. 04. 1920. Kuma Mara Jagustin r. Šuver. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Stanušić Ivo, sin Mate i Ane r. Zrakić, rođen 02. 06. 1921. iz Garevca. Kršten 02. 06. 1921. Kum Marko Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ivo, sin Tome i Kaje r. Tokić, rođen 26. 03. 1921. iz Garevca. Kršten 27. 03. 1921. Kum Bono Šerić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Stanušić Marko, sin Joze i Mande r. Mamuzić, rođen 30. 05. 1921. iz Garevca. Kršten 30. 05. 1921. Kum Ivo Pavić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Stanušić Ana, kći Jerka i Angje r. Šušak, rođena 11. 10. 1921. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1921. Kuma Ana Jagustin r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Stanušić Ivo, sin Roke i Mare r. Patljak, rođen 18. 10. 1921. iz Garevca. Kršten 19. 10. 1921. Kum Mato Marić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Stanušić Janja, kći Joze i Mande r. Petričević, rođena 26. 01. 1922. iz Garevca. Krštena 26. 01. 1922. Kuma Mara Jagustin r. Šuver. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Stanušić Pero, sin Jerka i Angje r. Pavić, rođen 08. 03. 1923. iz Garevca. Kršten 09. 03. 1923. Kum Ivo Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ana, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 06. 05. 1923. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1923. Kuma Manda Cvitkušić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Anica, kći Mate i Anice r. Andrijanić, rođena 27. 08. 1923. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1923. Kuma Anica Dubravac, supruga Dominika Perkovića. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Stanušić Jela, kći Tome i Kate r. Tokić, rođena 26. 01. 1924. iz Garevca. Krštena 27. 01. 1924. Kuma Ana Šerić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Matija, sin Roke i Mare r. Patljak, rođen 25. 02. 1924. iz Garevca. Kršten 25. 02. 1924. Kum Mato Marić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Stanušić Šima, kći Mate i Ane r. Zrakić, rođena 21. 04. 1924. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1924. Kuma Manda Cvitkušić r. Perić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanušić Marija, kći Joze i Mande r. Petrić, rođena 16. 05. 1924. iz Garevca. Krštena 16. 05. 1924. Kuma Marija Jagustin r. Šuverć. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanušić Marko, sin Pere i Mare r. Brnadić, rođen 17. 10. 1924. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1924. Kum Marko Burić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Stanušić Ivo, sin Joze i Mande r. Andrić, rođen 10. 11. 1924. iz Garevca. Kršten 10. 11. 1924. Kum Ivo Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Kata, kći Mate i Ane r. Andrijanić, rođena 27. 12. 1924. iz Garevca. Krštena 28. 12. 1924. Kuma Šima Perković r. Marić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Stanušić Kata, kći Marka i Lucije r. Šubarić, rođena 20. 10. 1925. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1925. Kuma Matija Marić r. Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanušić Jozo, sin Pere i Mare r. Brandić, rođen 07. 03. 1926. iz Garevca. Kršten 08. 03. 1926. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanušić Manda, kći Ante i Kate r. Šošić, rođena 25. 04. 1926. iz Garevca. Krštena 26. 04. 1926. Kuma Kata Andrić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Stanušić Frano, sin Tadije i Lucije r. Matuzović, rođen 24. 05. 1926. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1926. Kum Pero Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ruža, kći Joze i Mande r. Andrić, rođena 28. 08. 1926. iz Garevca. Krštena 29. 08. 1926. Kuma Angja Pavić r. Babić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Nikola, sin Roke i Mare r. Patljak, rođen 28. 09. 1926. iz Garevca. Kršten 29. 09. 1926. Kum Mato Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Stjepan, sin Jerka i Angje r. Pavić, rođen 01. 01. 1927. iz Garevca. Kršten 01. 01. 1927. Kum Ivo Jagustin. Krsitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Niko, sin Joze i Mande r. Petričević, rođen 02. 04. 1927. iz Garevca. Kršten 03. 04. 1927. Kum Stjepan Jagustin. Krstitelj Juraj Veseličić, svećenik na dispoziciji.

Stanušić Stjepan, sin Mate i Ane r. Andrijanić, rođen 12. 08. 1927. iz Garevca. Kršten 13. 08. 1927. Kum Pero Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ivo, sin Joze i Kate r. Perković, rođen 31. 08. 1927. Kršten 04. 09. 1927. Kum Ivo Peranović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Šima, kći Tome i Kate r. Tokić, rođena 09. 11. 1927. iz Garevca. Krštena 12. 11. 1927. Kuma Ana Šerić r. Lukić. Krstitelj Franjo JUrić, župnik.

Stanušić Marko, sin Mate i Ane r. Zrakić, rođen 27. 06. 1928. iz Garevca. Kršten 28. 06. 1928. Kum Marko Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Lucija, kći Marka i Lucije r. Šubarić, rođena 25. 08. 1928. iz Garevca. Krštena 26. 08. 1928. Kuma Matija Marić r. Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Kata, kći Jerka i Angje r. Pavić, rođena 27. 10. 1928. iz Garevca. Krštena 28. 10. 1928. Kuma Mara Jagustin r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Dominik, sin Joze i Kate r. Perković. rođen 28. 05. 1929. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1929. Kum Pavo Peranović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Mato, sin Joze i Mande r. Andrić, rođen 01. 06. 1929. iz Garevca. Kršten 01. 06. 1929. Kum Pejo Mikulić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Pavka, kći Jerka i Angje r. Pavić, rođena 03. 05. 1930. iz Garevca. Krštena 04. 05. 1930. Kuma Marica Jagustin r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Augustin, sin Nike i Mare r. Stanić, rođen30. 05. 1930. iz Garevca. Kršten 31. 05. 1930. Kum Augustin Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Mara, kći Marka i Lucije r. Stanušić, r. 22. 08. 1930. iz Garevca. Krštena 22. 08. 1930. Kuma Matija Marić r. Jurilj. Krstitelj franjo Jurić, župnik.

Stanušić Mara, kći Marka i Kate r. Marić, rođena 09. 09. 1930. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1930. Kuma Ruža Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Marijan, sin Roke i Mare r. Patljak, rođen 12. 03. 1931. iz Garevca. Kršten 12. 03. 1931. Kum Mato Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Marko, sin Mate i Ane r. Zrakić, rođen 27. 10. 1931. iz Garevca. Kršten 27. 10. 1931. Kum Marko Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ruža, kći Marka i Kate r. Marić, rođena 16. 12. 1931. iz Garevca. Krštena 16. 12. 1931. Kuma Ana Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Bartol, sin Pere i Mare r. Brandić, rođen 17. 12. 1931. iz Garevca. Kršten 18. 12. 1931. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Kata, kći Joze i Mande r. Petričević, rođen 04. 04. 1932. iz Garevca. Krštena 04. 04. 1932. Kuma Mara Jagustin r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ana, kći Ive i Ane r. Popić, rođena 24. 07. 1932. iz Garevca. Krštena 25. 07. 1932. Kuma Manda Juroš r. Šerić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanušić Zorka, kći Nike i Ane r. Perić, rođena 17. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 18. 08. 1932. Kuma Pavka Lukić r. Lovrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Anto, sin Mijata i Lucije r. Stanić, rođen 07. 09. 1932. iz Garevca. Kršten 07. 09. 1932. Kum Toma Stanušić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanušić Ivo, sin Marka i Luce r. Šubarić, rođen 15. 09. 1932. iz Garevca. Kršten 16. 09. 1932. Kum Ivo Marić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanušić Janja, kći Roke i Mare r. Patljak, rođena 22. 02. 1933. iz Garevca. Krštena 23. 02. 1933. Kuma Mara Marić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Pero, sin Joze i Mande r. Andrić, rođen 02. 03. 1933. iz Garevca. Kršten 03. 03. 1933. Kum Pejo Mikulić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Stanušić Stjepan, sin Joze i Kate r. Perković, rođen 03. 04. 1933. iz Garevca. Kršten 06. 04. 1933. Kum Stjepan Peranović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Pavo, sin Joze i Mande r. Petričević, rođen 10. 09. 1933. iz Garevca. Kršten 11. 09. 1933. Kum Stjepan Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Jela, kći Marka i Kaje r. Marić, rođena 11. 03. 1934. iz Garevca. Krštena 12. 03. 1934. Kuma Ana Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Manda, kći Ive i Ane r. Popić, rođena 02. 06. 1934. iz Garevca. Krštena 02. 06. 1934. Kuma Ruža Juroš r. Patljak. Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Marko, sin Jakoba i Mare r. Ivušić, rođen 22. 06. 1934. iz Garevca. Kršten 22. 06. 1934. Kum Marko Marić. Krstitelj Stjepan Lukić, kateheta.

Stanušić Manda, kći Mate i Anice r. Zrakić, rođena 28. 06. 1934. iz Garevca. Krštena 30. 06. 1934. Kuma Manda Vcitkušić r. Perić. Krstitelj Stjepan Lukić, kateheta.

Stanušić Sofija, kći Jerka i Angje r. Pavić, rođena 25. 09. 1934. iz Garevca. Krštena 26. 09. 1934. Kuma Marija Jagustin r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Luca, kći Ive i Mare r. Šinko, rođena 10. 12. 1934. iz Garevca. Krštena 14. 12. 1934. Kuma Eva Radat r. Šinko. Krstitelj Marko Nedić, kanonik vrhbosanski.

Stanušić Matija, kći Marka i Lucije r. Šubarić, rođana 06. 01. 1935. iz Garevca. Krštena 09. 01. 1935. Kuma Matija Marić r. Jurilj. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ana, kći Joze i Kate r. Perković, rođena 13. 03. 1935. iz Garevca. Krštena 14. 03. 1935. Kuma Kata Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ana, kći Marka i Kaje r. Marić, rođena 07. 05. 1935. iz Garevca. Krštena 08. 05. 1935. Kuma Ana Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Marija, kći Roke i Mare r. Patljak, rođena 17. 06. 1935. iz Garevca. Krštena 18. 06. 1935. Kuma Mara Marić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnikć

Stanušić Kata, kći Pere i Mare r. Brandić, rođena 05. 07. 1935. iz Garevca. Krštena 07. 07 1935. Kuma Lucija Burić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Danica - Marija, kći Ive i Ane r. Popić, rođena 16. 08. 1935. iz Garevca. Krštena 18. 08. 1935. Kuma Ruža Juroš r. Patljak. Krsitelj Petar Živković, kateheta.

Stanušić Ana, kći Marka i Kate r. Andrić, rođena 06. 09. 1935. iz Garevca. Krštena 07. 09. 1935. Kuma Jela Peranović r. Jurkić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Pero, sin Mate i Ane r. Andrijanić, rođen 23. 09. 1935. iz Garevca. Kršten 24. 09. 1935. Kum Pero Ravnjak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Kaja, kći Pere i Sofije r. Šubarić, rođena 10. 10. 1935. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1935. Kuma Lucija Stanušić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Fabijan, sin Tome i Kaje r. Tokić, rođen 23. 04. 1936. iz Garevca. Kršten 24. 04. 1936. Kum Ivo Šerić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ivo, sin Ive i Mare r. Šinko, rođen 07. 06. 1936. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1936. Kum Ivo Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Ilija, sin Joze i Mande r. Petričević, rođen 12. 09. 1936. iz Garevca. Kršten 13. 09. 1936. Kum Stjepan Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Danica, kći Jerka i Angje r. Pavić, rođena 02. 10. 1936. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1936. Kuma Mara Jagustin r. Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Janja, kći Marka i Kate r. Marić, rođena 30. 10. 1936. iz Garevca. Kršćtena 31. 10. 1936. Kuma Anica Ravnjak r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Stanušić Janja, kći Marka i Luce r. Šubarić, rođena 09. 01. 1937. iz Garevca. Krštena 09. 01. 1937. Kuma Matija Marić r. Jurilj. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Stanušić Zorka, kći Roke i Mare r. Patljak, rođena 17. 05. 1937. iz Garevca. Krštena 18. 05. 1937. Kuma Mara Marić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Stanušić Janja, kći Joze i Kate r. Perković, rođena 12. 07. 1937. iz Garevca. Krštena 13. 07. 1937. Kuma Janja Zelić r. Božić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.