Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  20. lipnja 2021.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Tokic 1

27. prosinca 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

PREZIME TOKIĆ-BAJIĆ (Osoba - 226) (Blizančadi - 4 para) (Nezakonitih - 1)

Tokić Petar, sin Nikole i Ruže r. Mikulić, rođen 27. 01. 1893. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1893. Kum Marko Kovačević. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Tokić Ruža, kći Mihovila i Mande r. Martinović, rođena 07. 02. 1893. iz Garevca. Krštena 07. 02. 1893. Kuma Lucija Marić r. Petrić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Tokić Manda, kći Bone i Marije r. Perić, rođena 15. 10. 1893. iz Garevca. Krštena 16. 10. 1893. Kuma Manda Cvitkušić r. Majić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Tokić Jakov, sin Ivana i Anne r. Šubarić, rođen 08. 03. 1894. iz Garevca. Kršten 08. 03. 1894. Kum Petar Dubravac. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Tokić Kata, kći Mihovila i Mande r. Martinović, rođena 16. 03. 1894. iz Garevca. Krštena 16. 03. 1894. Kuma Kata Juzanović r. Perić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Tokić Šimica, kći Marka i Ruže r. Marić, rođena 22. 04. 1894. iz Garevca. Krštena 22. 04. 1894. Kuma Anna Lukačević r. Stanić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Tokić Tadija, sin Mate i Angje r. Stanić, rođen 13. 07. 1894. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1894. Kum Tadija Pavić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Tokić Josip, sin Nikole i Ruže r. Mikulić, rođen 23. 05. 1895. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1895. Kum Marko Kovač. Krstitelj Cvjetko Matuzović, duhovni pomoćnik.

Tokić Mato, sin Bone i Marije r. Pavić, rođen 04. 09. 1895. iz Garevca. Kršten 04. 09. 1895. Kum Mato Cvitkušić. Krstitelj Cvjetko Matuzović, dhovni pomoćnik.

Tokić Angja, kći Marka i Šimice r. Bajić, rođena 22. 05. 1896. iz Garevca. Krštena 22. 05. 1896. Kuma Ana Stanušić r. Mikulić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Tokić Marija, kći Ivana i Ane r. Šubarić, rođena 02. 03. 1897. iz Garevca. Krštena 02. 03. 1897. Kuma Marija Dubravac r. Pušeljić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Tokić Ruža, kći Mate i Angje r. Stanić, rođena 05. 07. 1897. iz Garevca. Krštena 05. 07. 1897. Kuma Mara Pavić r. Martinović. Krstitelj Josip Vukić, dihovni pomoćnik.

Tokić Josip, sin Bone i Mare r. Pavić, rođen 29. 08. 1897. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1897. Kum Jakob Čalić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Tokić Marko, sin Nike i Ruže r. Patljak, rođen 24. 11. 1898. iz Garevca. Kršten 24. 11. 1898. Kum Marko Kovač. Krsitelj Ilija Lacić, župnik.

Tokić Marko, sin Marka i Šime r. Bajić, rođen 27. 04. 1899. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1899. Kum Anto Juroš. Krstitelj Pavo Ilija Karlić, duhovni pomoćnik.

Tokić Nikola, sin Mate i Angje r. Stanić, rođen 20. 08. 1899. iz Garevca. Kršten 21. 08. 1899. Kum Tadija Pavić. Krstitelj Bosiljko Bekavac, svećenik.

Tokić Sara, kći Nikole i Ruže r. Mikulić, rođena 18. 03. 1900. iz Garevca. Krštena 18. 03. 1900. Kuma Katarina Kovač. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Tokić Ivan, sin Pere i Marije r. Jurić, rođen 06. 04. 1900. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1900. Kum Marko Stanušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Tokić Antun, sin Bone i Marije r. Pavić, rođen 14. 10. 1900. iz Garevca. Kršten 15. 10. 1900. Kum Anto Popić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Tokić - Bajić Ivan, Mate i Angje r. Marić, rođen 12. 08. 1901. iz Garevca. Kršten 12. 08. 1901. Kum Tomo Šerić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Tokić Terezija, kći Ivana i Ane r. Šubarić, rođena 15. 10. 1901. iz Garevca. Krštena 15. 10. 1901. Kuma Mara Dubravac r. Pušeljić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Mato, sin Marka i Kate r. Bajić, rođen 05. 02. 1903. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1903. Kum Anto Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Bonaventura, sin Bone i Mare r. Pavić, rođen 11. 02. 1903. iz Garevca. Kršten 11. 02. 1903. Kum Bono Zelić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Anto, sin Pere i Mare r. Nikolić, rođen 11. 05. 1903. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1903. Kum Anto Popić. Krstitelj Mato Bekavaca, župnik.

Tokić Petar, sin Mate i Angje r. Stanić, rođen 16. 06. 1903. iz Garevca. Kršten 18. 06. 1903. Kum Tadija Pavić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Jakov, sin Nikole i Ruže r. Mikulić, rođen 23. 07. 1903. iz Garevca. Kršten 23. 07. 1903. Kum Marko Kovač. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Mara, kći Marka i Kate r. Bajić, rođena 03. 10. 1904. iz Garevca. Krštena 03. 10. 1904. Kuma Mara Perković r. Lukić zastupana po Mnadi Andrić r. Tokić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Sofija, kći Marka i Angja r. Cvitkušić, rođena 15. 09. 1905. iz Garevca. Krštena 15. 09. 1905. Kuma Kata Martinović r. Stanušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Margarita (Biserka), kći Nikole i Ruže r. Mikulić, rođena 10. 02. 1906. iz Garevca. krštena 11. 02. 1906. Kuma Ana Barišić, r. Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Anto, sin Blaža i Jele r. Martinović, rođen 21. 03. 1906. iz Garevca. Kršten 22. 03. 1906. Kum Ivan Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Mihovil, sin Marka i Ane r. Cvitkušić, rođen 20. 09. 1906. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1906. Kum Ilija Perak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Anto, sin Marka i Kate r. Bajić iz Garevca, rođen 04. 03. 1907. iz Garevca. Kršten 04. 03. 1907. Kum Bono Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Luca, kći Jakova i Ruže r. Perković, rođena 12. 04. 1907. iz Garevca.Krštena 13. 04. 1907. Kuma Manda Bajić r. Juroš. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Damjan, sin Blaža i Jele r. Martinović, rođen 03. 09. 1907. iz Garevca. Kršten 03. 09. 1907. Kum Jozo Stanić. Krsitelj - U službenoj odsutnosti župnika kršten u Tišini.

Tokić Ilija, sin Marka i Angje r. Cvitkušić, rođen 10. 01. 1908. iz Garevca. Kršten 11. 01. 1908. Kum Ilija Perak. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Tokić Ruža, kći Bože i Kate r. Jurilj, rođena 24. 09. 1908. iz Garevca. Krštena 25. 09. 1908. Kuma Lucija Perković r. Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Stjepan, sin Blaža i Jele r. Martinović, rođen 15. 03. 1909. iz Garevca. Kršten 15. 03. 1909. Kum Josip Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Manda, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 17. 04. 1909. Krštena 17. 04. 1909. Kuma Angja Perak r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Anto, sin Mate i Ane r. Jurošević, rođen 24. 04. 1909. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1909. Kum Jakob Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Nikola, sin Nikole i Ruže r. Patljaković, rođen 18. 06. 1909. iz Garevca. Kršten 19. 06. 1909. Kum Marko Marić. Krstitelj M. Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Tokić Mada, kći Marka i Brigite r. Šubarić, rođena 12. 11. 1909. iz Garevca. Krštena 12. 11. 1909. Kuma Jela Burić r. Dubravac. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Tokić Jozo, sin Ilije i Ane r. Marić, rođen 30. 03. 1910. iz Garevca. Kršten 31. 03. 1910. Kum Ambroža Pavić. Krsttelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Angja, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 08. 08. 1910. iz Garevca. Krštena 08. 08. 1910. Kuma Angja Perak r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Šima, kći Mate i Ane r. Juroš, rođena 28. 04. 1911. iz Garevca. Kršena 28. 04. 1911. Kuma Ana Mamuzić r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ruža, kći Blaža i Jele r. Martinović, rođena 10. 05. 1911. iz Garevca. Krštena 11. 05. 1911. Kuma Mara Stanić r. Brkić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Šimun, sin Ilije i Ane r. Marić, rođen 27. 11. 1911. iz Garevca. Kršten 27. 11. 1911. Kum Ambroža Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ruža, kći Mate i Angje r. Lukač, rođena 06. 01. 1912. iz Garevca. Krštena 06. 01. 1912. Kuma Kata Križić r. Grgić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ivka, kći Nikole i Ruže r. Patljak, rođena 17. 03. 1912. iz Garevca. Krštena 17. 03. 1912. Kuma Ruža Marić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Stjepan, sin Marka i Angje r. Cvitkušić, rođen 17. 05. 1912. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1912. Kum Stipo Jokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Mara, kći Jakoba i Ruže r. Perković, rođena 03. 06. 1912. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1912. Kuma Ana Bajić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ivo, sin Marka i Birgite r. Šubarić, rođen 21. 07. 1912. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1912. Kum Marko Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Jakob, sin Mate i Ane r. Juroš, rođen 05. 02. 1913. iz Garevca. Kršten 05. 02. 1913. Kum Jakob Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Pero, sin Marka i Marte r. Markotić, rođen 27. 02. 1913. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1913. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Jozo, sin Blaža i Jele r. Marković, rođen 11. 08. 1913. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1913. Kum Jozo Stanić. Krstitelj Jakob Barišić,mladomisnik.

Tokić Ambroža, sin Ilije i Ane r. Marić, rođen 05. 01. 1914. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1914. Kum Ambroža Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Andrija, sin Marka i Angje r. Cvitkušić, rođen 07. 01. 1914. iz Garevca. Kršten 07. 01. 1914. Kum Sipo Jukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Petar, sin Bože i Mare r. Tomić, rođen 05. 04. 1914. iz Garevca. Kršten 06. 04. 1914. Kum Grgo Križić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ana, kći Jakoba i Ruže r. Perković, rođena 15. 06. 1914. iz Garevca. Krštena 15. 06. 1914. Kuma Ana Bajić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Kata, kći Ive i Mare r.Petričević, rođena 17. 09. 1914. iz Garevca. Krštena 18. 09. 1914. Kuma Ruža Rokić r. Jović. Krstitelj Alfonz barišić, duhovnik na Dolorozi.

Tokić Cecilija, kći Mate i Ane r. Juroš, rođena 22. 10. 1914. iz Garevca. Krštena 23. 10. 1914. Kuma Ana Andrić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Ivo, sin Marka i Marte r. Markotić, rođen 30. 12. 1914. iz Garevca. Kršten 31. 12. 1914. Kum Ivo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Jela, kći Marka i Birgete r. Šubarić, rođena 15. 02. 1915. iz Garevca. Krštena 16. 02. 1915. Kuma Jela Burić r. Juroš. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Mato, sin Mate i Angje r. Lukač, rođen 27. 04. 1915. iz Garevca. Kršten 27. 04. 1915. Kum Mato Križić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Lucija, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 12. 06. 1915. iz Garevca. Krštena 12. 06. 1915. Kuma Lucija Jakić r. Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Marija, kći Ilije i Ane r. Marić, rođena 17. 01. 1916. iz Garevca. Krštena 17. 01. 1916. Kuma Ana Pavić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Nikola, sin Ive i Mare r. Petričević, rođen 08. 07. 1916. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1916. Kum Roko Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Marko, sin Marka i Marte r. Markotić, rođen 23. 06. 1917. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1917. Kum Bono Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Tokić Anđa, kći Ilije i Anke r. Marić, rođena 27. 07. 1918. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1918. Kuma Anica Pavić r. Perković. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Tokić Jozo, sin Marka i Anđe r. Cvitkušić, rođen 28. 01. 1919. iz Garevca. Kršten 29. 01. 1919. Kum Stipo Jakić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Tokić Ilija, sin Mate i Angje r. Lukač, rođen 22. 09. 1918. iz Garevca. Kršten 22. 09. 1918. Kum Nikola Marković, zastupan po supruzi Angjii  r. Vurbić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Stjepan, sin Mate i Anđe r. Lukač, rođen 28. 03. 1920. iz Garevca. Kršten 28. 03. 1920. Kum Nikola Marković. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Tokić Marko, sin Ive i Mare r. Lončar, rođen 07. 04. 1920. iz Garevca. Kršten 08. 04. 1920. Kum Nikola Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Tokić Mara, kći Marka i Marte r. Markotić, rođena 26. 09. 1920. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1920. Kuma Manda Bajić r. Mikulić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Tokić Ana, kći Marka i Anđe r. Cvitkušić, rođena 22. 10. 1920. iz Garevca. Krštena 23. 10. 1920. Kuma Ana Cvitkušić r. Babić. Krsitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Stjepan, sin Ive i Marije r. Lončar, rođen 08. 07. 1921. iz Garevca. Kršten 07. 07. 1921. Kum Stjepan Cvitkušić. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Tokić Manda, kći Blaža i Mare r. Cvitkušić, rođena 28. 01. 1922. iz Garevca. Krštena 28. 01. 1922. Kuma Ana Bajić Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Tokić Kata, kći Mate i Angje r. Lukač, rođena 03. 01. 1923. iz Garevca. Krštena 03. 01. 1923. Kuma Angja Marković r. Vurbić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Tokić Marko, sin Mate i Mare r. Stanušić, rođen 22. 03. 1923. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1923. Kum Marko Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Tokić Bartol, sin Marka i Marije r. Cvitkušić, rođen 26. 04. 1923. iz Garevca. Kršten 28. 04. 1923. Kum Petar Marić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Manda, kći Marka i Marte r. Markotić, rođena 01. 07. 1923. iz Garevca. Krštena 01. 07. 1923. Kuma Manda Bajić r. Mikulić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Tokić Ruža, kći Ive i Mare r. Lončar, rođena 23. 07. 1923. iz Garevca. Krštena 24. 07. 1923. Kuma Ruža Cvitkušić r. Jović. Krstitelj Janko Kotnik, kapelan u Makole Štajerska.

Tokić Kata, kći Blaža i Marije r. Cvitkušić, rođena 19. 01. 1924. iz Garevca. Krštena 19. 01. 1924. Kuma Ana Bajić. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Tokić Kata, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 12. 03. 1924. iz Garevca. Krštena 12. 03. 1924. Kuma Kata Marić r. Jurić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Mato, sin Bože i Mare r. Kovač, rođen 15. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 16. 03. 1924. Kum Marko Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Marija, kći Marka i Angje r. Mikulić, rođena 06. 05. 1924. iz Garevca. Krštena 07. 05. 1924. Kuma Mara Rokić r. Kovač. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Ivo, sin Jakoba i Ane r. Jurić, rođen 07. 11. 1924. iz Garevca. Kršten 07. 11. 1924. Kum Jozo Šubarić. Krstitelj Josip Božanović, kapelan.

Tokić Šima, kći Marka i Angje r. Mikulić, rođena 17. 07. 1925 iz Garevca. Krštena 18. 07. 1925. Kuma Mara Rokić r. Kovačević. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Ana, kći Ive i Mare r. Petrić, rođena 21. 07. 1925. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1925. Kuma Ruža Cvitkušić r. Jović. Kratitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Blaž, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 21. 08. 1925. iz Garevca. Kršten 22. 08. 1925. Kum Marko Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Mato, sin Ilije i Mare r. Ikač, rođen 19. 11. 1925. iz Garevca. Kršten 19. 11. 1925. Kum Ambroža Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Mato, sin Blaža i Mare r. Cvitkušić, rođen 09. 03. 1926. iz Garevca. Kršten 09. 03. 1926. Kum Mato Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Tokić Serafina, kći Marka i Angje r. Cvitkušić, rođena 21. 05. 1926. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1926. Kuma Kata Marić r. Jurić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Anto, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 02. 08. 1926. iz Garevca. Kršten 03. 08. 1926. Kum Marko Bajić. Krstitelj Ivo Kotnik, svećenik biskupije mariborske.

Tokić Ana, kći Jakoba i Ane r. Zelić, rođena 15. 08. 1926. iz Garevca. Krštena 15. 08. 1926. Kuma Ana Šubarić. Krstitelj Ivan Kotnik, svećenik biskupije mariborske.

Tokić Pero, sin Jakoba i Apolonije r. Babić, rođen 27. 05. 1927. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1927. Kum Pero Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Paulina, kći Marka i Angje r. Patljak, rođena 17. 06. 1927. iz Garevca. Krštena 28. 06. 1927. Kuma Mara Rokić r. Kovačević. Krstitelj presvj. gosp. Tomo Igrc, protonotar apost. i kanonik vrhb. u miru.

Tokić Božo, sin Ante i Jele r. Cvitkušić, rođen 28. 07. 1927. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1927. Kum Andrija Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mato, sin Ante i Ane r. Mijatović, rođen 26. 08. 1927. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1927. Kum Mato Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ivo, sin Ilije i Mare r. Ikač, rođen 20. 04. 1928. iz Garevca. Kršten 21. 04. 1928. Kum Ilija Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Nikola, sin Ive i Mare r. Lončarević, rođen 12. 05. 1928. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1928. Kum Stjepan Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mara, kći Jakoba i Ane r. Jurić, rođena 07. 07. iz Garevca. Krštena 07. 07. 1928. Kuma Ana Šubarić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Pero, sin Blaža i Mare r. Cvitkušić, rođen 20. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 21. 08. 1928. Kum Anto Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mato, sin Jakoba i Apolonije r. Babić, rođen 18. 02. 1929. iz Garevca. Kršten 19. 02. 1929. Kum Ivo Andrić. Krstitelj Jakov Barišić, župnik.

Tokić Kata, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 02. 03. 1929. iz Garevca. Krštena 03. 03. 1929. Kuma Marta Tokić r. Markelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mato, sin Ante i Jele r. Cvitkušić, rođen 11. 03. 1929. iz Garevca. Kršten 11. 03. 1929. Kum Marko Križić, zastupan po supruzi Šimi r. Kureljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mara, kći Bone i Luce r.Ikač, rođena 06. 06. 1929. iz Garevca. Krštena 06. 06. 1929. Kuma Mara Markotić r. Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Bono, sin Marka i Marte r. Markelić, rođen 02. 02. 1930. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1930. Kum Bono Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Kata, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 14. 02. 1930. iz Garevca. Krštena 15. 02. 1930. Kuma Kata Bajić r. Blažanović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Serafina, kći Jakoba i Apolonije r. Babić, rođena 20. 04. 1930. iz Garevca. Krštena 21. 04. 1930. Kuma Lucija Andrić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Eva, kći Jakoba i Anne r. Jurić, rođena 20. 07. 1930. iz Garevca. Krštena 20. 07. 1930. Kuma Ana Šubarić r.Patljak. Krstitelj Petar Živković, kateheta.