Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Tokic 2

27. prosinca 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

Tokić Ana, kći Ive i Mare r.Petričević, rođena 13. 08. 1930. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1930. Kuma Ruža Cvitkušić r. Jović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mara, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 07. 01. 1931. iz Garevca. Krštena 08. 01. 1931. Kuma Janja Marić r. Stanušić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Tokić Mato, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 07. 01. 1931. iz Garevca. Kršten 08. 01. 1931. Kum Anto Mašić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Tokić Ana, kći Blaža i Matije r. Brandić, rođena 22. 01. 1931. iz Garevca. Krštena 23. 01. 1931. Kuma Ana Bajić r. Kajunić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Tokić Pero, sin Ante i Jele r. Cvitkušić, rođen 14. 02. 1931. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1931. Kum Mato Križić, zamjenjivan po Šimi Križić r. Kureljić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Tokić Tadija, sin Ilije i Mare r. Ikač, rođen 06. 05. 1931. iz Garevca. Kršten 07. 05. 1931. Kum Ilija Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Marko, sin Mijata i Mande r. Stanić, rođen 19. 07. 1931. iz Garevca. Kršten 19. 07. 1931. Kum Marko Perak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Kata, kći Bone i Luce r. Ikač, rođena 12. 08. 1931. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1931. Kuma Mara Markotić r. Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Šima, kći Ive i Mare r. Petričević, rođena 06. 10. 1931. iz Garevca. Krštena 06. 10. 1931. Kuma Ruža Cvitkušić r. Jović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mato, sin Marka i Marte r. Markotić, rođen 07. 03. 1932. iz Garevca. Kršten 08. 03. 1932. Kum Bono Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Jakov, sin Jake i Anice r. Jurić, rođen 08. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 08. 07. 1932. Kum Jozo Šubarić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Ivo, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 26. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1932. Kum Anto Mašić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Ruža, kći Nikole i Ane r. Jagustin, rođena 23. 08. 1932. iz Garevca. Krštena 23. 08. 1932. Kuma Jela Kovač r. Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ana, kći Ante i Jele r. Cvitkušić, rođena 08. 10. 1932. iz Garevca. Krštena 09. 10. 1932. Kuma Šima Križić r. Kureljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Tadija, sin Pere i Mare r. Pavić, rođen 27. 07. 1933. iz Garevca. Kršten 30. 07. 1933. Kum Bono Šerić. Krstitelj Marko Tvrtković, profesor, župnik u m.

Tokić Mato, sin Mijata i Mande r. Stanić, rođen 29. 05. 1934. iz Garevca. Kršten 29. 05. 1934. Kum Marko Perak. Krstitelj Fanjo Jurić, Župnik.

Tokić Mara, kći Bone i Luce r. Ikač, rođena 18. 06. 1934. iz Garevca. Krštena 19. 06. 1934. Kuma Mara Tokić r. Pavić. Krstitelj Stjepan Lukić, kateheta.

Tokić Blaž, sin Mate i Mande r. Stanušić, rođen 15. 08. 1934. iz Garevca. Kršten 15. 08. 1934. Kum Anto Mašić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Manda,kći Marka i Marte r. Markotić, rođena 26. 09. 1934. iz Garevca. Krštena 27. 09. 1934. Kuma Manda Bajić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Angjelko, sin Joze i Ivke r. Perić, rođen 06. 10. 1934. iz Garevca. Kršten 07. 10. 1934. Kum Pero Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ivo, sin Jakoba i Anice r. Jurić, rođen 27. 10. 1934. iz Garevca. Kršten 28. 10. 1934. Kum Jozo Šubarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Kata, kći Nikole i Ane r. Jagustin, rođena 14. 02. 1935. iz Garevca. Krštena 15. 02. 1935. Kuma Jela Kovač r. Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnk.

Tokić Andrija, sin Ante i Jele r. Cvitkušić, rođen 20. 07. 1935. iz Garevca. Kršten 21. 07. 1935. Kum Andrija Bajić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Niko, sin Jakova i Apolonije r.  Babić, rođen 30. 07. 1935. iz Garevca. Kršten 31. 07. 1935. Kum Ivo Andrić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Mara, kći Pere i Mare r. Tomić (Eve Cvitkušić), rođena 17. 08. 1935. iz Garevca. Krštena  18. 08. 1935. Kuma Matija Tomić r. Jurić. Krsitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Angja, kći Mijata i Mande r. Stanić, rođena 14. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 15. 05. 1936. Kuma Mara Perak r. Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ana, kći Pere i Mare r. Pavić, rođena 03. 07. 1936. iz Garevca. Krštena 04. 07. 1936. Kuma Mara Markotić r. Šiškić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Marija, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 03. 09. 1936. iz Garevca. Krštena 04. 09. 1936. Kuma Janja Mašić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Angja, kći Bone i Lucije r. Ikač, rođena 20. 09. 1936. iz Garevca. Krštena 20. 09. 1936. Kuma Mara Tokić r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Manda, kći Jakoba i Ane r. Jurić, rođena 27. 10. 1936. iz Garevca. Krštena 28. 10. 1936. Kuma Ana Šubarić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Anka, kći Joze i Ivke r. Perić, rođena 09. 06. 1937. iz Garevca. Krštena 10. 06. 1937. Kuma Mara Andrić r. Lukić. Krstitelj Franjo Bauer, svećenik.

Tokić Eleonora, kći Marka i Marte r. Markotić, rođena 18. 09. 1937. iz Garevca. Krštena 21. 09. 1937. Kuma Manda Bajić r. Patljak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ana, kći Jakoba i Apolonije r. Babić, rođena 18. 11. 1937. iz Garevca. Krštena 19. 11. 1937. Kuma Mara Andrić r. Lukić. Krstitelj Franjo Bauer, kapelan.

Tokić Marko, sin Pere i Mare r. Pavić, rođen 01. 01. 1938. iz Garevca. Kršten 02. 01. 1938. Kum Tadija Markotić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Andrija, sin Mijata i Mande r. Stanić, rođen 10. 04. 1938. iz Garevca. Kršten 10. 04. 1938. Kum Marko Perak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mara, kći Mijata i Mande r. Stanić, rođena 10. 04. 1938. iz Garevca. Krštena 10. 04. 1938. Kuma Mara Perak r. Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Jela, kći Nikole i Ane r. Jagustin, rođena 08. 06. 1938. iz Garevca. Krštena 10. 06. 1938. Kuma Jela Kovač r. Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Stjepan, (prekriženo prezime Bajić),  sin Pere i Eve r. Cvitkušić, rođen 23. 07. 1938. iz Garevca. Kršten 24. 07. 1938. Kum Stjepan Jelić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Mara, kći Ante i Jele r. Cvitkušić, rođena 12. 03. 1939. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1939. Kuma Ivka Cvitkušić r. Bajić. Krstitelj Petrović Stjepan, kapelan.

Tokić Marta, kći Pere i Mare r. Pavić, rođena 09. 09. 1939. iz Garevca. Krštena 10. 09. 1939. Kuma Mara Markotić r. Lušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Marija - Zorka, kći Jakoba i Apolonije r. Babić, rođena 11. 10. 1939. iz Garevca. Krštena 12. 10. 1939. Kuma Mara Andrić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Kata, kći Mate i Mande r. Stanušić, rođena 10. 07. 1940. iz Garevca. Krštena 11. 07. 1940. Kuma Mašić Janja r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Niko, sin Nike i Ane r. Jagustin, rođen 28. 07. 1940. iz Garevca. Kršten 28. 07. 1940. Kum Kovač Mato. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Tokić Pero, sin Ive i Ane r. Josipović, rođen 02. 10. 1940. iz Garevca. Kršten 02. 10. 1940. Kum Bajić Pejo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Marta, kći Pere i Mare r. Pavić, rođena 16. 10. 1940. iz Garevca. Krštena 17. 10. 1940. Kuma Markotić Mara r. Šiškić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ferdo, sin Joze i Ivke r. Perić, rođen 20. 02. 1941. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1941. Kum Andrić Pero. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Šima, kći Ante i Jele r. Cvitkušić, rođena 06. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 07. 04. 1941. Kuma Križić Šima r. Kureljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ivo, sin Mijata i Mande r. Stanić, rođen 01. 05. 1941. iz Garevca. Kršten 01. 05. 1941. Kum Perak Marko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Marijan, sin Ive i Mare r. Jelaš, rođen 11. 07. 1941. iz Garevca. Kršten 12. 07. 1941. Kum Markotić Marijan. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić  Danica, kći Pere i Eve r. Cvitkušić, rođena 01. 09. 1941. iz Garevca. Krštena 02. 09. 1941. Kuma Zelić Jela r. Antunović. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ruža, kći Jakoba i Apolonije r. Babić, rođena 31. 03. 1942. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1942. Kuma Manda Andrić r. Lukić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Manda, kći Ive i Ane r. Josipović, rođena 25. 05. 1942. iz Garevca. Krštena 25. 05. 1942. Kuma Mara Jagustin r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Anđa, kći Ilije i Mare r. Križić, rođena 02. 02. 1943. iz Garevca. Krštena 03. 02. 1943. Kuma Jagustin Janja. Krstitelj Franjo Juić, župnik.

Tokić Sarajka, kći Nike i Ane r. Jagustin, rođena 12. 10. 1943. iz Garevca. Krštena 13. 10. 1943. Kuma Jela Kovač. Krsitelj Rikard Weiss, kapelan.

Tokić Kaja, kći Jakova i Apolonije r. Babić, rođena 05. 05. 1944. iz Garevca. Krštena 06. 05. 1944. Kuma Kata Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Matija, sin (kći) Ambrože i Mande r. Pavić, rođen-a 17. 05. 1946. iz Garevca. Kršten-a 18. 05. 1946. Kuma Kaja Marić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mara, kći Nikole i Kaje r. Marić, rođena 06. 02. 1947. iz Garevca. Krštena 07. 02. 1947. Kuma Manda Jagustin r. Pavić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Ivo, sin Mate i Ane r. Andrijanić, rođen 12. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 13. 02. 1947. Kum Augustin Tomić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Niko, sin Ambrože i Mande r. Pavić, rođen 26. 01. 1948. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1948. Kum Kaja Marić r. Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Tokić Mirko, sin Nike i Ane r. Jagustinović, rođen 30. 11. 1948. iz Garevca. Kršten 02. 12. 1948. Kum Jagustinović Pero. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Tokić Augustin, sin Nike i Ane r. Jagustinović, rođen 30. 01. 1950. iz Garevca. Kršten 03. 02. 1950. Kum Jagustinović Pero. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Tokić Zorka, kći Ive i Mare r. Čelebić, rođena 12. 08. 1950. iz Garevca. Krštena 16. 08. 1950. Kuma Manda Tokić r. Stanić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Tokić Šimo, sin Ambrozija i Mande r. Pavić, rođen 20. 09. 1950. iz Garevca. Kršten 23. 09. 1950. Kum Marko Gagulić. Krstitelj Franjo Bulić, upravitelj župe u z.

Tokić Niko, sin Joze i Mande r. Grgić, rođen 17. 02. 1951. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1951. Kum Andrić Pero. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Tokić Blaž, sin Mate i Ane r. Andrijanić, rođen 16. 10. 1952. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1952. Kum Tokić Blaž. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Tokić Bono, sin Mate i Kaje r. Tokiić, rođen 21. 07. 1954. iz Garevca. Kršten 01. 08. 1954. Kum Tokić Bono. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Pero, sin Joze i Mande r. Grgić, rođen 06. 06. 1955. iz Garevca. Kršten 12. 06. 1955. Kum Andrić Pero. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Manda, kći Joze i Anđe r. Patljak, rođena 29. 06. 1955. iz Garevca. Krštena 06. 07. 1955. Kuma Milardović Jela. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Mara, kći Mate i Ane r. Andrijanić, rođena 03. 12. 1955. iz Garevca. Krštena 03. 12. 1955. Kuma Tokić Mada. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Anka, kći Ambrože i Mare r. Stanić, rođena 19. 03. 1956. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1956. Kuma Gagulić Janja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Kata, kći Ambrože i Mare r. Stanić, rođena 19. 03. 1956. iz Garevca. Krštena 01. 04. 1956. Kuma Gagulić Janja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Tokić Mijat, sin Marka i Eve r. Jagustin, rođen 23. 08. 1956. iz Garevca. Kršten 03. 09. 1956. Kum Ivo Stanić. Krstitelj Ambroz Benković, upravitelj župe.

Tokić Pero, sin Mate i Kaje r. Bajić, rođen 06. 07. 1957. iz Garevca. Kršten 07. 07. 1957. Kum Bono Tokić. Krstitelj Ambrozije Benković, upravitelj župe.

Tokić Vera, kći Marka i Eve r. Jagustin, rođena 18. 05. 1958. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1958. Kuma Mara Stanić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Marko, sin Bone i Ruže r. Radonjić, rođen 01. 08. 1958. iz Garevca. Kršten 02. 08. 1958. Kum Tokić Mato. Krstitelj Anton Luter, upravitelj župe Pećnik.

Tokić Nada, kći Tadije i Anice r. Marić, rođena 09. 02. 1959. Iz Garevca. Krštena 09. 02. 1959. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Anđa, kći Mate i Kaje r. ? , rođena 03. 06. 1959. iz Garevca. Krštena 08. 06. 1959. Kuma Tokić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Vlado,sin Anđelka i Luje r. Gagulić, rođen 11. 08. 1959. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1959. Kum Niko Šerić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Luja, kći Bone i Ruže r. Radonjić, rođena 18. 08. 1959. iz Garevca. Krštena 03. 09. 1959. Kuma Tokić Kaja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Mara, kći Tadije i Anice r. Marić, rođena 08. 02. 1960. iz Garevca. Krštena 10. 02. 1960. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Mira, kći Ive i Mare r. Zrakić, rođena 19. 08. 1960. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1960. Kuma Gagulić Mato. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Zdravko, sin Bone i Ruže r. Radonjić, rođen 02. 06. 1961. iz Garevca. Kršten 13. 06. 1961. Kum Mato Tokić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Petar, sin Tadije i Anice r. Marić, rođen 25. 08. 1961. iz Garevca. Kršten 19. 08. 1961. Kum Jagustin Franjo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Vlado, sin Mate i Mare r. Zelić, rođen 30. 10. 1961. iz Garevca. Kršten 09. 11. 1961. Kum Radonjić Mijo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Dragan, sin Mate i Mare r. Marić, rođen 24. 12. 1961. iz Garevca. Kršten 05. 01. 1962. Kum Bono Tokić. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Janja, kći Mate i Mare r. Marić, rođena 23. 02. 1963. iz Garevca. Krštena 25. 02. 1963. Kuma Tokić Ruža. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Matija, kći Tadije i Anice r. Marić, rođena 28. 04. 1963. iz Garevca. Krštena 01. 05. 1963. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Pero, sin Stjepana i Janje r. Zelić, rođen 03. 10. 1963. iz Garevca. Kršten 08. 10. 1963. Kum Cvitkušić Mato. Krstitelj Mjo Thon, župnik.

Tokić Stana, kći Šime a ona je kći Ante i Jele r. Cvitkušić, rođena 07. 07. 1964. iz Garevca. Krštena 28. 11. 1964. Kuma Perković Jela. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Nada, kći Tadije i Anice Marić, rođena 09. 05. 1965. iz Garevca. Krštena 12. 05. 1965. Kuma Jafustin Mara. Krstitelj Mato Tokić, kapelan.

Tokić Ana, kći Nike i Mare r. Stanušić, rođena 12. 08. 1965. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1965. Kuma Jagustin Pero, zastupan po majci Mandi. Krstitelj Mijo Nikolić, kapelan.

Tokić Janja, kći Mate i Mare r. Marić, rođena 01. 09. 1965. iz Garevca. Krštena 05. 09. 1965. Kuma Tokić Bono. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Ivo, sin Mate i Mare r. Marić, rođen 01. 09. 1965. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1965. Kum Tokić Tadija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Nada, kći Anđelka i Luje r. Gagulić, rođena 28. 02. 1966. iz Garevca. Krštena 05. 03. 1966. Kuma Šerić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Darko, sin Ferde i Eve r. Cvitkušić, rođen 20. 08. 1966. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1966. Kum Tokić Luja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Ivo, sin Mate i Mare r. Zelić, rođen 06. 10. 1966. iz Garevca. Kršten 18. 10. 1966. Kum Radonjić Petar. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Ana, kći Tadije i Ane r. Marić, rođena 12. 03. 1967. iz Garevca. Krštena 15. 03. 1967. Kuma Jagustin Mara. Krstitelj Pranjić Niko,kapelan.

Tokić Marija, kći Ive i Jele r. Marić, rođena 07. 05. 1967. iz Garevca. Krštena 16. 05. 1967. Kuma Marić Kata. Krstitelj Radogost Grafenauer DI.

Tokić Ivo, sin Stjepana i Janje r. Zelić, rođen 01. 01. 1968. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1968. Kum Cvitkušić Mato. Krstitelj Niko Pranjić, kapelan.

Tokić Zoran, sin Bonbe i Ruže r. Radonjić, rođen 22. 08. 1968. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1968. Kum Tokić Mato. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Mirko, sin Nike i Mare r. Stanušić, rođen 24. 09. 1969. iz Garevca. Kršten 28. 09. 1969. Kum Jagustin Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Blaž, sin Ive i Janje r. Gagulić, rođen 25. 11. 1969. iz Garevca. Kršten 30. 11. 1969. Kum Lozić Ivo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Ivo, sin Tadije i Anice r. Marić, rođen 14. 03. 1970. iz Garevca. Kršten 17. 03. 1970. Kum Jagustin Frano. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Mato, sin Ive i Jele r. Marić, rođen 27. 03. 1970. iz Garevca. Kršten 29. 03. 1970. Kum Marić Pero, zastupan po Anđelku. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Tanja, kći Ive i Mare r. Zrakić, rođena 09. 11. 1970. iz Garevca. Krštena 22. 11. 1970. Kuma Gagulić Franciska. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Ana, kći Ive i Janje r. Gagulić, rođena 07. 02. 1971. iz Garevca. Krštena 12. 02. 1971. Kuma Dujmović Ivka zastupala kuma Lozić Ivu. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Josip, sin Mate i Mare r. Marić, rođen 15. 02. 1972. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1972. Kum Tokić Bono. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Miroslav, sin Marka i Eve r. Jagustin, rođen 14. 09. 1972. iz Garevca. Kršten 24. 09. 1972. Kum Tunjić Andrija. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Marinko, sin Anđelka i Lucije r. Gagulić, rođen 12. 04. 1973. iz Garevca. Kršten 22. 04. 1973. Kum Tokić Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Ana, kći Stjepana i Janje r. Zelić, rođena 02. 07. 1973. iz Garevca. Krštena 15. 07. 1973. Kuma Cvitkušić Kata. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Marko, sin Ive i Janje r. Gagulić, rođen 11. 10. 1973. iz Garevca. Kršten 21. 10. 1973. Kum Lozić Ivo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Vlado-Josip, sin Nike i Zorke r. Žarić, rođen 19. 11. 1973. iz Garevca. Kršten 18. 03. 1974. Kum Tokić Ivo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Marko, sin Tadije i Anice r. Marić, rođen 13. 09. 1974. iz Garevca. Kršten 17. 09. 1974. Kum Jagustin Franjo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Niko, sin Mate i Kate r. Popić, rođen 25. 03. 1975. iz Garevca. Kršten 06. 04. 1975. Kum Tokić Stjepan. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Tokić Perica, sin Nike i Mare r. Stanušić, rođen 04. 05. 1975. iz Garevca. Kršten 14. 05. 1975. Kum Jagustin Pero. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Tokić Ambroža, sin Nike i Marije r. Bura, rođen 21. 06. 1975. iz Garevca. Kršten 06. 07. 1975. Kum Marić Anto. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.