Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime: Tuzlak, Vukadin, Zelic, Zovko

28. prosinca 2016.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

PREZIME TUZLAK (Osoba - 1)

Tuzlak Ljilja, kći Ferde i Slavojke r. Šumatić, rođena 19. 04. 1969. iz Garevca. Krštena 03. 08. 1969. Kuma Bajić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME VARGA (Osoba - 1)

Varga Dragutin, sin Aleksandra matije i Ane r. Vuković, rođen 04. 07. 1920, iz Garevca - Pustara. Kršten 05. 07. 1920. Kum Martin Hušek. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

 

PREZIME VRANIKIĆ - ŠERIĆ (Osoba - 3)

Vranjkić Serafina, kći Ivana i Ruže r. Tokić, rođena 21. 10. 1893. iz Garevca. Krštena 21. 10. 1893. Kuma Anna Pavić r. Lukić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Vrankić - Šerić Lucija, kći Tome i Marije r. Tokić, rođena 19. 11. 1897. iz Garevca. Krštena 20. 11. 1897. Kuma Mara Cvitkušić r. Šošić. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Vrankić - Šerić Marko, sin Ive i Ane r. Lukić, rođen 14. 05. 1918. iz Garevca. Kršten 17. 05. 1918. Kum Jerko Stanuši. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

 

PREZIME VRLJIĆ (Osoba - 1)

Vrljić Marija, kći Pave i Mande r. Bajić, rođena 21. 03. 1893. iz Garevca. Krštena 21. 03. 1893. Kuma Anna Augustinović r. Šuver. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

 

PREZIME VUKADIN (Osoba - 21) (Blizančadi - 2 para)

Vukadin Ivan, sin Josipa i Mande r. Andrić, rođen 27. 06. 1892. iz Garevca. Kršten 27. 06. 1892. Kum Antun Ilijić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Vukadin Manda, kći Josipa i Mande r. Andrić, rođena 27. 06. 1892. iz Garevca. Krštena 27. 06. 1892. Kuma Manda Ilijić r. Markotić. Krstitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Vukadin Antun -Pavao, sin Joze i Mande r. Andrić, rođen 13. 06. 1899. iz Garevca. Kršten 14. 06. 1899. Kum Mato Stanušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Vukadin Jozo, sin Mate i Mare r. Burušić, rođen 19. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 19. 07. 1910. Kum Mato Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Vukadin Marko, sin Ante i Mare r. Burušić, rođen 21. 02. 1912. iz Garevca. Kršten 21. 02. 1912. Kum Šimo Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Vukadin Jakob, sin Mate i Mare r. Burušić, rođen 11. 07. 1913. iz Garevca. Kršten 12. 07. 1913. Kum Šimo Stanić. Krstitelj Jakob Barišić, mladomisnik.

Vukadin Marko, sin Mate i Mare r. Burušić, rođen 27. 01. 1915. iz Garevca. Kršten 27. 01. 1915. Kum Marko Perić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Vukadin Manda, kći Joze i Mare r. Lubina, rođena 04. 03. 1937. iz Garevca. Krštena 04. 03. 1937. Kuma Jela Stanić r. Čolušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Jozo, sin Joze i Mare r. Lubina, rođen 10. 04. 1938. iz Garevca. Kršten 11. 04. 1938. Kum Anto Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadinović Marija, kći Jakoba i Ruže r. Knežević, rođena 03. 08. 1938. iz Garevca. Krštena 04. 08. 1938. Kuma Ana Ravnjak r. Čalić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Vukadin Fabijan, sin Joze i Mare r. Lubina, rođen 24. 05. 1941. iz Garevca. Kršten 24. 05. 1941. Kum Stanić Anto. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Mato, sin Mate i Mande r. Džinić, rođen 18. 06. 1941. iz Garevca. Kršten 19. 06. 1941. Kum Burić Jozo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Jakob, sin Jakoba i Ruže r. Knežević, rođen 19. 05. 1942. iz Garevca. Kršten 20. 05. 1942. Kum Filip Ravnjak, zastupan po suprugi Ani r. Čolić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Ana, kći Marka i Ruže r. Jović, rođena 03. 10. 1942. iz Garevca. Krštena 04. 10. 1942. Kuma Ana Radat. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Vukadin Marko, sin Marka i Ruže r. Jović, rođen 03. 10. 1942. iz Garevca. Kršten 04. 10. 1942. Kum Marko Tokić, zastupan po Ruži Vukadin r. Jurkić. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Vukadin Marko (Jozo), sin Marka i Ruže r. Jović (Mare r. ?), rođen 20. 01. 1943. iz Garevca. Kršten 21. 01. 1943. Kum Marić Ivo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Mara, kći Mate i Mande r. Džinić, rođena 02. 04. 1944. iz Garevca. Krštena 03. 04. 1944. Kuma Soka Vukadin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Marko, sin Joze i Mare r. Lubina, rođen 10. 12. 1946. iz Garevca. Kršten 10. 12. 1946. Kum Roko Rokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Vukadin Roko, sin Joze i Mare r. Lubina, rođen 29. 01. 1950. iz Garevca. Kršten 31. 01. 1950. Kum Rokić Roko. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Vukadin Marija, kći Roke i Šime r. Križić, rođena 28. 04. 1973. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1973. Kuma Lubina Mara. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Vukadin Zlatko, sin Roke i Šime r. Križić, rođen 12. 09. 1975. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1975. Kum Anto Lubina. Krstitelj Josip Janjić,kapelan.

 

PREZIME WUSCHT (Osoba - 1)

Wuscht Terezija, kći Andreasa i Katarine r. Buch, rođena 01. 11. 1914. iz Garevca - Pustara. Krštena 01. 11. 1914. Kuma Danica Miletić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME ZELIĆ (Osoba - 119)

Zelić Angja, kći Ilije i Kate r. Maršić, rođena 02. 06. 1892. iz Garevca. Krštena 03. 06. 1892. Kuma Marija Radonjić r. Šendulović. Krastitelj Stjepan Božić, duhovni pomoćnik.

Zelić Manda, kći Ivana i Ruže r. Šikić, rođena 22. 08. 1893. iz Garevca. Krštena 23. 08. 1893. Kuma Manda Domazet r. Mašić. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Zelić Lucija, kći Marka i Anne r. Grgić, rođena 05. 05. 1895. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1895. Kuma Kata Stanušić r. Peranović. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Zelić Marta, kći Ivana i Ruže r. Delić, rođena 29. 03. 1896. iz Garevca. Krštena 29. 03. 1896. Kuma Ivica Stanić r. Knezović. Krstitelj Cvjetko Matuz, duhovnipomoćnik.

Zelić Stjepan, sin Marka i Ane r. Grgić, rođen 26. 03. 1897. iz Garevca. Kršten 26. 03. 1897. Kum Ilija Stanić. Krstitelj Pavao Pavlović, župnik.

Zelić Lucija, kći Marka i Ane r. Grgić, rođena 22. 11. 1898. iz Garevca. Krštena 22. 11. 1898. Kuma Janja Stanić r. Ćutuk. Krstitelj Ilija Lacić, župniik.

Zelić Nikola, sin Ivana i Ruže r. Jukić, rođen 18. 07. 1899. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1899. Kum Niko Domazet. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Zelić Ana, kći Jakova i Marije r. Bajić, rođena 18. 09. 1899. iz Garevca. Krštena 18. 09. 1899. Kuma Ana Jukić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Zelić Stjepan, sin Mate i Angje r. Andrijanić, rođen 01. 01. 1900. iz Garevca. Kršten 02. 01. 1900. Kum Ilija Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Zelić Marija, kći Marka i Ane r. Grgić, rođena 25. 03. 1901. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1901. Kuma Janja Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Zelić Ruža, kći Jakova i Mare r. Bajić, rođena 05. 09. 1901. iz Garevca. Krštena 05. 09. 1901. Kuma Ruža Andrić r. Pavić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Zelić Jozo, sin Mate i Angje r. Andrijanić, rođen 15. 01. 1902. iz Garevca. Kršten 16. 02. 1902. Kum Ivo Cvitkušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Marjan, sin Ivana i Ruže r. Šiškić, rođen 12. 05. 1902. iz Garevca. Kršten 12. 05. 1902. Kum Pero Lukač. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Marija, kći Bone i Angje r. Kurelić, rođena 30. 01. 1903. iz Garevca. Krštena 31. 01. 1903. Kuma Mara Antić, r. Bajić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Šima, kći Marka i Ane r. Grgić, rođena 26. 05. 1903. iz Garevca. Krštena 27. 05. 1903. Kuma Šima Stanić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Manda, kći Mate i Andje r. Andrijanić, rođena 16. 08. 1903. iz Garevca. Krštena 18. 08. 1903. Kuma Ruža Mikulić r Baić. Krstitelj Julian Jelenić, mladomisnik.

Zelić Jozija, sin Bone i Angje r. Kurelić, rođen 07. 06. 1905. iz Garevca. Kršten 07. 06. 1905. Kum Jozo Antić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Luka, sin Ivana i Ruže r. Bajić, rođen 17. 10. 1905. iz Garevc. Kršten 17. 10. 1905. Kum Lukač Pero. Krsitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Mato, sin Mate i Angje r. Andrijanić, rođen 03. 09. 1906. iz Garevca. Kršten 05. 09. 1906. Kum Mato Bajić. Krstitelj Mato Bekavac.

Zelić Blaž, sin Bone i Angje r. Kureljić, rođen 04. 02. 1907. iz Garevca. Kršten 05. 02. 1907. Kum Jozo Antić, zastupan po Ani Zelić, rođenoj Grgić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Marjan, sin Marka i Ane r. Grgić, rođen 17. 05. 1907. iz Garevca. Kršten 18. 07. 1907. Kum Marjan Ivušić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Petronila, kći Bone i Angje r. Kurelić, rođena 29. 05. 1908. iz Garevca. Krštena 30. 05. 1908. Kuma Ana Zelić r. Grgić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Zelić Manda, kći Mate i Angje r. Andrijanić, rođena 29. 10. 1908. iz Garevca. Krštena 30. 10. 1908. Kuma Manda Vukadin r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Anica, kći Ive i Ruže r. Lukač, rođena 29. 08. 1909. iz Garevca. Krštena 31. 08. 1909. Kuma Manda Domazet r. Mašić. Krstitelj Josip Alfonz Barišić, duhovnikna sv. Filomeni.

Zelić Stjepan, sin Ante i Ane r. Lukač, rođena 09. 05. 1910. iz Garevca. Krštena 09. 05. 1910. Kum Marko Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Pero, sin Marka i Ane r. Grgić, rođen 19. 08. 1910. iz Garevca. Kršten 19. 08. 1910. Kum Marijan Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Angja, kći Ante i Luce r. Čupić, rođen 17. 01. 1911. iz Garevca. Krštena 19. 01. 1911. Kuma Ana Matić r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Mato, sin Mate i Angje r. Ivkić, rođen 24. 06. 1911. iz Garevca. Kršten 25. 06. 1911. Kum Augustin Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Ruža, kći Bone i Angje r. Tokić, rođena 13. 04. 1911. iz Garevca. Krštena 13. 04. 1911. Kuma Mara Križić r. Lončar. Krstitelj Marko Tvrtković, kateheta.

Zelić Ruža, kći Bone i Angje r. Tokić, rođena 29. 09. 1919. iz Garevca. Krštena 29. 09. 1919. Kuma Ana Marić r. ?

Zelić Lucija, kći Ante i Ane r. Lukač, rođena 12. 02. 1912. iz Garevca. Krštena 12. 02. 1912. Kuma Lucija Perković r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Ruža, kći Marka i Ane r. Grgić, rođena 13. 01. 1913. iz Garevca. Krštena 13. 01. 1913. Kuma Ruža Ivušić r. Jukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Marko, sin Bone i Angje r. Kureljić, rođen 19. 03. 1913. iz Garevca. Kršten 20. 03. 1913. Kum Ivo Križić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Pavo, sin Mate i Angje r. Andrijanić, rođen 25. 08. 1914. iz Garevca. Kršten 26. 08. 1914. Kum Pavo Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Pero, sin Ante i Ane r. Lukač, rođen 18. 10. 1914. iz Garevca. Kršten 19. 10. 1914. Kum Pero Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Kata, kći Marka i Ane r. Grgić, rođena 09. 04. 1915. iz Garevca. Kršena 09. 04. 1915. Kuma Ruža Ivušić r. Jukić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Zelić Kaja, kći Ante i Anice r. Lukač, rođena 10. 04. 1918. iz Garevca. Krštena 12. 04. 1918. Kuma Luca Perković r. Popić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Zelić Šima, kći Marka i Anice r. Grgić, rođena 24. 10. 1919. iz Garevca. Krštena 24. 10. 1919. Kuma Ruža Ivušić r. Jukić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Zelić Angja, kći Mate i Angje r. Andrijanić, rođena 17. 09. 1920. iz Garevca. Krštena 18. 09. 1920. Kuma Ana Bajić r. Dubravac. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Zelić Andrija, sin Nikole i Mare r. Šinko, rođen 24. 11. 1920. iz Garevca. Kršten 25. 11. 1920. Kum Mato Bajić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Zelić Ilija, sin Ante i Ane r. Lukač, rođen 24. 10. 1921. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1921. Kum Pero Perković. Krstitelj Anto Budimirović, kapelan.

Zelić Kata, kći Bone i Angje r. Kureljić, rođen 13. 04. 1922. iz Garevca. Krštena 14. 04. 1922. Kuma Ruža Ivušić r. Jukić. Krstitelj Franjo Jurić zač. kanonik i župnik.

Zelić Ruža, kći Nike i Marije r. Šinko, rođena 03. 10. 1922. iz Garevca. Krštena 06. 10. 1922. Kuma Ana Bajić r. Kajunić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ana, kći Nike i Marije r. Šinko, rođena 04. 04. 1924. iz Garevca. Krštena 04. 04. 1924. Kuma Kata Lukač r. Radat. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Zelić Anto, sin Ante i Ane r. Lukač, rođen 04. 10. 1924. iz Garevca. Kršten 05. 10. 1924. Kum Pero Perković. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Zelić Bono, sin Bone i Angje r. Kureljić, rođen 14. 02. 1925. iz Garevca. Kršten 14. 02. 1925. Kum Marko Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i župnik.

Zelić Anto, sin Bone i Angje r. Kureljić, rođen 16. 01. 1926. iz Garevca. Kršten 16. 01. 1926. Kum Marko Ivušić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Zelić Ivo, sin Nikole i Marije r. Šinko, rođen 21. 02. 1926. iz Garevca. Kršten 22. 02. 1926. Kum Mato Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Zelić Marko, sin NIke i Marije r. Šinko, rođen 23. 10. 1928. iz Garevca. Kršten 23. 10. 1928. Kum Mato Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Jozo, sin Marijana i Ane r. Patljak, rođen 12. 05. 1930. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1930. Kum Stjepan Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Pero, sin Nike i Marije r. Šinko, rođen 28. 07. 1932. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1932. Kum Mato Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Šimo, sin Marijana i Ane r. Mikulić, rođen 06. 10. 1932. iz Garevca. Kršten 07. 10. 1932. Kum Jozo Zelić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Zelić Niko, sin Marijana i Ane r. Patljak, rođen 17. 02. 1934. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1934. Kum Jozo Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ana, kći Stjepana i Stane r. Antunović, rođena 14. 05. 1936. iz Garevca. Krštena 15. 05. 1936. Kuma Kata Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Janja, kći Marijana i Ane r. Patljak, rođena 10. 09. 1936. iz Garevca. Krštena 11. 09. 1936. Kuma Janja Zelić r. Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Mara, kći Stjepana i Stane r. Antunović, rođena 20. 03. 1938. iz Garevca. Krštena 21. 03. 1938. Kuma Eva Tokić r. Cvitkušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Marija, kći Marijana i Anice r. Patljak, rođena 05. 04. 1939. iz Garevca. Krštena 05. 04. 1939. Kuma Janja Zelić r. Božić. Krstitelj Anton Weiss, kapelan.

Zelić Anto, sin Pere i Kate r. Šinko, rođen 03. 06. 1940. iz Garevca. Kršten 04. 06. 1940. Kum Radat Pero. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Jozo, sin Marijana i Ane r. Patljak, rođen 03. 08. 1940. iz Garevca. Kršten 04. 08. 1940. Kum Zelić Jozo. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Zelić Šima, kći Stjepana i Stane r. Antunović, rođena 02. 11. 1940. iz Garevca. Krštena 03. 11. 1940. Kuma Stažić Serafina r. Lozić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Andja, kći Marka i Mande r. Pušeljić, rođena 03. 04. 1941. iz Garevca. Krštena 04. 04. 1941. Kuma Zelić Janja r. Božić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Pero, sin Andrije i Andje r. Stanušić, rođen 18. 06. 1941. iz Garevca. Kršten 19. 06. 1941. Kum Bajić Ivo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ana, kći Pere i Kate r. Šinko, rođena 05. 06. 1941. iz Garevca. Krštena 06. 06. 1941. Kuma Radat Eva r. Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ivo, sin Pere i Mare r. Bajić, rođen 02. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 03. 08. 1941. Kum Križić Ivo. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Marko, sin Marijana i Mare r. Lukač, rođen 02. 08. 1941. iz Garevca. Kršten 03. 08. 1941. Kum Ivušić Marko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Anto, sin Stjepana i Stane r. Antunović, rođen 29. 08. 1942. iz Garevca. Kršten 30. 08. 1942. Kum Jozo Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ruža, kći Marijana i Ane r. Patljak, rođena 16. 11. 1942. iz Garevca. Krštena 17. 11. 1942. Kuma Janja Zelić r. Božić. Krstitelj Franjo Kren, pomoćnik.

Zelić Dragica, kći Marijana i Mare r. Lukač, rođena 15. 10. 1943. iz Garevca. Krštena 16. 10. 1943. Kuma Anđa Ivušić. Krstitelj Rikard Weiss, kapelan.

Zelić Šima, kći Pere i Kate r. Šinko, rođena 09. 0 7. 1945. iz Garevca. Krštena 10. 07. 1945. Kuma Šima Križić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ana, kći Andrije i Angje r. Stanušić, rođena 22. 05. 1946. iz Garevca. Krštena 23. 05. 1946. Kuma Kata Zelić r. Šinko. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ilinka, kći Marijana i Mare r. Lukač, rođena 20. 07. 1946. iz Garevca. Krštena 21. 07. 1946. Kuma Manda Zelić r. Pušeljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Franjka, kći Pere i Kate r. Šinko, rođena 03. 09. 1946. iz Garevca. Krštena 04. 09. 1946. Kuma Anđa Zelić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Anto, sin Andrije i Anđe r. Stanušić, rođen 16. 02. 1947. iz Garevca. Kršten 17. 02. 1947. Kum Marko Radat. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Ilija, sin Ilije i Mare r. Šerić, rođen 14. 07. 1947. iz Garevca. Kršten 14. 07. 1947. Kum Ivo Šušak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Zelić Marko, sin Pere i Kate r. Šinko, rođen 25. 03. 1948. iz Garevca. Kršten 30. 03. 1948. Kum Andrija Zelić. Krstitelj Marko Nedić, kanonik.

Zelić Ivo, sin Andrije i Anđe r. Stanušić, rođen 06. 04. 1948. iz Garevca. Kršten 07. 04. 1948. Kum Pero Zelić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Zelić Luca, kći Ilije i Mare r. Šerić, rođena 10. 08. 1948. iz Garevca. Krštena 12. 08. 1948. (u Čardaku). Kuma Luca Šušak r. Zelić. Krstitelj Pernek Severin, svećenik.

Zelić Ana, kći Ilije i Mare r. Šerić, rođena 01. 10. 1949. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1949. Kuma Luca Šušak r. Zelić. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Zelić Franciska, kći Marijana i Mare r. Lukač, rođena 11. 09. 1950. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1950. Kuma Kaja Grgić r. Tokić. Krstitelj Franjo Bulić, upravitelj župe u z.

Zelić Jakov, sin Andrije i Anđe r. Stanušić, rođen 05. 12. 1950. iz Garevca. Kršten 09. 12. 1950. Kum Zelić Pero. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Zelić Ilija, sin Ilije i Kate r. Perković, rođen 20. 12. 1950. iz Garevca. Kršten 22. 12. 1950. Kum Cvitkušić Ivo. Krstitelj Josip Vidaković, upravitelj župe.

Zelić Mara, kći Ive i Kate r. Perković, rođena 14. 12. 1952. iz Garevca. Krštena 16. 12. 1952. Kuma Mara Stanić r. Tokić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Anto, sin Ilije i Mare r. Šerić, rođen 30. 03. 1952. iz Garevca. Kršten 01. 04. 1952. Kum Šušak Ivo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Nada, kći Pere i Kate r. Šinko, rođena 18. 04. 1952. iz Garevca. Krštena 20. 04. 1952. Kuma Zelić Anđa - Andrijana. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Janja, kći Marijana i Mare r. Lukač, rođena 08. 04. 1953. iz Garevca. Krštena 10. 04. 1953. Kuma Grgić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Niko, sin Marka i Janje r. Stanušić, rođen 19. 06. 1953. iz Garevca. Kršten 24. 06. 1953. Kum Radonjić Jozo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Ilija, sin Jerka i Anđe r. Perković, rođen 01. 10. 1953. iz Garevca. Kršten 03. 10. 1953. Kum Marić Ivo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, upravitelj župe.

Zelić Pero, sin Pere i Kate r. Šinko, rođen 23. 05. 1954. iz Garevca. Kršten 27. 05. 1954. Kum Andrija Zelić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Ivo, sin Ilije i Mare r. Šerić, rođen 29. 05. 1954. iz Garevca. Kršten 01. 06. 1954. Kum Šušak Ivo zastupan po Kaji Stanić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Mara, kći Marka i Janje r. Stanušić, rođena 14. 09. 1954. iz Garevca. Krštena 30. 09. 1954. Kuma Radonjić Ana r. Zelić. Krstitelj Miroslav Petrović, upravitelj župe Pećnik.

Zelić Ivan, sin Jerka i Anđe r. Perković, rođen 08. 12. 1954. iz Garevca. Kršten 19. 12. 1954. Kum Marić Ivo. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Ana, kći Joze i Ivke r. Andrić, rođena 03. 01. 1955. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1955. Kuma Jela Dobrinkić r. Ivušić. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Ružica, kći Marijana i Mare r. Lukač, rođena 22. 08. 1955. iz Garevca. Krštena 07. 09. 1955. Kuma Grgić Kaja. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Zorka, kći Joze i Ivke r. Andrić, rođena 12. 04. 1956. iz Garevca. Krštena 15. 04. 1956. Kuma Dobrinjkić Kata r. Patljak. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Jozo, sin Pere i Kate r. Šinko, sođen 10. 06. 1956. iz Garevca. Kršten 17. 06. 1956. Kum Zelić Andrija. Krstitelj dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Mato, sin Marka i Janje r. Stanušić, rođen 04. 08. 1956. iz  Garevca. Kršten 12. 08. 1956. Kum Jozo Radonjić, zastupan po Mari-Ani r. Zelić. Krstitelj Ambroz Benković, upravitelj župe.

Zelić Marijan, sin Marka i Janje r. Stanušić, rođen 31. 01. 1958. iz Garevca. Kršten 07. 02. 1958. Kum Radonjić Jozo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Mada, kći Joze i Ivke r. Andrić, rođena 20. 03. 1958. iz Garevca. Krštena 26. 03. 1958. Kuma Dobrinković Jela. Krstitelj Mato Vidić, mladomisnik.

Zelić Jozo, sin Ilije i Mare r. Šerić, rođen 21. 10. 1958. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1958. Kum Šušak Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Ljiljana, kći Marka i Janje r. Stanušić, rođena 01. 10. 1959. iz Garevca. Krštena 11. 10. 1959. Kuma Radonjić Ana. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Slavica, kći Pere i Kate r. Šinko, rođena 10. 10. 1959. iz Garevca. Krštena 20. 10. 1959. Kuma Zelić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Mladen, sin Marijana i Mare r. Lukač, rođen 29. 09. 1960. iz Garevca. Kršten 04. 10. 1960. Kum  Ivica Grgić. Krstitelj Stjepan Fontana, župnik u Odžaku.

Zelić Vera, kći Marka i Janje r. Stanušić, rođena 29. 05. 1961. iz Garevca. Krštena 11. 06. 1961. Kuma Radonjić Ana. Krstitelj Konopka Josip, svećenik.

Zelić Anka, kći Ive i Kate r. Perković, rođena 24. 06. 1962. iz Garevca. Krštena 01. 07. 1962. Kuma Ravnjak Mara. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Marijan, sin Joze i Ivke r. Andrić, rođen 21. 08. 1962. iz Garevca. Kršten 27. 08. 1962. Kum Dobrinkić Ivo. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Ivo, sin Marka i Janje r. Stanušić, rođen 13. 09. 1962. iz Garevca. Kršten 23. 09. 1962. Kum Jozo Radonjić. Krstitelj Anto Lutter, župnik u Pećniku.

Zelić Marica, kći Marijana i Marice r. Lukač, rođena 18. 03. 1963. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1963. Kuma Grgić Kaja. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Petar, sin Ive i Janje r. Mamuzić, rođen 03. 10. 1965. iz Garevca. Kršten 17. 10. 1965. Kum Marić Jago. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Nada-Ana, kći Joze i Janje r. Stanić, rođena 08. 11. 1967. iz Garevca. Krštena 19. 11. 1967. Kuma Perković Jela. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Marica, kći Joze i Janje r. Stanić, rođena 14. 11. 1968. iz Garevca. Krštena 24. 11. 1968. Kuma Zelić Kata. Krstitelj Mato Tokić, duhovni pomoćnik.

Zelić Mara, kći Ive i Janje r. Mamuzić, rođena 06. 07. 1969. iz Garevca. Krštena 13. 07. 1969. Kuma Mamuzić Anđa. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Jakokv, sin Joze i Janje r. Stanić, rođen 23. 08. 1971. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1971. Kum Zelić Marko. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Stjepan, sin Ive i Janje r. Mamuzić, rođen 24. 01. 1972. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1972. Kum Mamuzić Karlo. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Zelić Željko, sin Marka i Ane r. Perković, rođen 20. 06. 1972. iz Garevca. Kršten 09. 07. 1972. Kum Zelić Jozo. Krstitelj Josip Janjić,kapelan.

Zelić Jozo, sin Pere i Milice r. Šoljić, rođen 18. 12. 1972. iz Garevca. Kršten 07. 01. 1973. Kum Marković Pero. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Zelić Sofija, kći Ilije i Ruže r. Pavić, rođena 29. 07. 1973. iz Garevca. Krštena 08. 08. 1973. Kuma Cvitkušić Marija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Robert, sin Ilije i Anke r. Mikić, rođen 28. 07. 1974. iz Garevca. Kršten 11. 08. 1974. Kum Kamenjašević Petar. Krstitelj Mijo Thon, župnik.

Zelić Josip, sin Jose i Janje r. Stanušić, rođen 18. 08. 1974. iz Garevca. Kršten 29. 08. 1974. Kum Zelić Marko. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

Zelić Marija, kći Ante i Jele r. Petrović, rođena 08. 02. 1975. iz Garevca. Krštena 23. 02. 1975. Kuma Mara Mašić. Krstitelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME ZOVKO (Osoba - 1)

Zovko Mato, sin Stipe i Mande r. Ravnjak, rođen 24. 02. 1969. iz Garevca. Kršten 05. 03. 1968. Kum Ravnjak Ilija. Krstitelj Mijo Thon, župnik.