Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  3. prosinca 2020.

 

STATISTIKA ZUPA BOSANSKE POSAVINE 2017. (I)

16. travnja 2018.
Pripremio: Anto BURIC, svecenik u miru

Statistika2017

Iščekujući ovogodišnji župnički izvještaj sa župa u Bosanskoj Posavini o brojnom stanju katolika na tom području, priželjkivao sam i nadao se da oni neće biti tako tragični kao proteklih godina kada je katolika na tom području iz godine u godinu bivalo sve manje i manje. No prevario sam se. Moja nadanja su potonula. Stanje je i ove godine nažalost katastrofalno kao i prethodnih nekoliko godina. Katolička Crkva i Hrvatstvo u Bosanskoj Posavini ide k svome kraju. Volio bih da nije tako. Ali brojke svake godine neumoljivo potvrđuju ovu tegobnu slutnju. Starci umiru, podmlatka nema a k tomu i mnogi odlaze.

Prvo ću donijeti nekoliko općih podataka a nakon toga i stanje u pojedinim župama.

Na području Bosanske Posavine na dijelu koji pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji su četiri dekanata: Derventski, Doborski, Šamački i Brčanski. Sva četiri dekanata zajedno imaju 50 župa. Jedan dio ovih župa pripada Federaciji a drugi dio Republici Srpskoj.

Na području Federacije su 23 župe. (ovdje je uračunata i župa Brčko koja se nalazi na području Distrikta Brčko). Na području Republike Srpske je 27 župa.

Sva četiri dekanata zajedno broje (31.12.2017) 30.213 katolika.

Na području Republike Srpske u 27 župa živi 2.167 katolika (nekada je sam Garevac imao više), a u 23 župe na području Federacije živi 28.046 katolika. Godinu dana ranije, 31. 12. 2016. na ovom istom području (u sva četiri dekanata) živjelo je 32.961 katolik. To znači da se u posljednju godinu dana broj katolika na području Bosanske Posavine smanjio za 2.748 katolika.

Na području sva četiri dekanat broj katolika se smanjio u 37 župa. U dvije župe broj katolika je isti kao i godinu ranije - Bukovica (4) i Sočanica (6). Na području sva četiri dekanata broj katolika se povećao u 11 župa.

U Doborskom dekanatu broj katolika se povećao u 3 župe: Garevac (+19), Gradačac (+18) i Novo Selo-Balegovac (+5). U Šamačkom dekanatu u dvije župe: Kopanice (+55) i Prud (+61). U Brčanskom dekanatu u dvije župe: Bijeljina (+2) i Gorice (+2). U Derventskom dekanatu u četiri župe: Bijelo Brdo (+9), Kolibe (+5), Kulina (+3) i Novo Selo (+6). Najveće povećanje bilježi Prud (61 katolik). Slijede Garevac 19 katolika, Gradačac 18...)

Po dekanatima po broju smanjenja katolika stanje je ovako: Šamački dekanat 1.243 katolika manje, Brčanski dekanat 753 katolika manje, Doborski dekanat 669 katoliika manje i Derventski 83 katolika manje.

Po broju katolika na prvom mjestu je (najveći) Šamački dekanat (deset župa) koji broji 16.482. katolika. Slijede - Doborski dekanat (15 župa) 6.931 katolik, Brčanski dekanat (10 župa) 6.040 katolika i Deventski dekanat (15 župa) 760 katolika.

Na području Bosanske Posavine dvije župe broje ispod deset katolika (Bukovica 4 i Sočanica 6).

Tri su župe ispod 20 katolika (Kulina 11, G. Močila -Sijekovac 12 i Kolibe 15).

Četiri župe broje manje od pedeset katolika ( Brusnica 23, Bijelo Brdo 25, Srednja Slatina 36 i Modriča 46).

Devet župa ima manje od 100 katolika.

Dakle 18 župa (od njih pedeset) broji manje od 100 katolika.

Na području Republike Srpske broj katolika se u prošloj godini smanjio za 608 osoba a u Federaciji za 2.140.

Najveći munus u broju osoba bilježi župa Grebnice 516. Slijedi Tolisa 402, Turić 391, Zovik 347...

 

STATISTIKA POJEDINIH ŽUPA BOSANSKE POSAVINE

BIJELO BRDO

Broj osoba 1991. godine =  2.191

Broj osoba 2007. godine = 17

Broj osoba 2008. godine =  35

Broj osoba 2009. godine = 29

Broj osoba 2010. godine = 33

Broj osoba 2011. godine = 30

Broj osoba 2012. godine = 52

Broj osoba 2013. godine = 41

Broj osoba 2014. godine = 55

Broj osoba 2015. godine = 46

Broj osoba 2016. godine = 16

Broj osoba 2017. godine = 25

Razlika u broju osoba 2016./2017. - plus 9

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 15

Broj obitelji 2011. godine = 14

Broj obitelji 2012. godine = 21

Broj obitelji 2013. godine = 41

Broj obitelji 2014. godine = 25

Broj obitelji 2015. godine = 21

Broj obitelji 2016. godine = 9

Broj obitelji 2017. godine = 15

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - plus 6

Krštenih 2017. godine = 1

Umrlih 2017. godine = 10

 

BIJELJINA

Broj osoba 1991. godine =  810

Broj osoba 2007. godine = 135

Broj osoba 2008. godine = 105

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 98

Broj osoba 2011. godine = 90

Broj osoba 2012. godine = 80

Broj osoba 2013. godine = 98

Broj osoba 2014. godine = 50

Broj osoba 2015. godine = 65

Broj osoba 2016. godine = 65

Broj osoba 2017. godine = 67

Razlika u broju osoba 2016./2017. - plus 2

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Broj obitelji 2010. godine = 40

Broj obitelji 2011. godine (nema podatka)

Broj obitelji 2012. godine = nema podatka

Broj obitelji 2013. godine = 50

Broj obitelji 2014. godine = 35

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Broj obitelji 2017. godine = 40

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 5

Krštenih 2017. godine = 2

Umrlih 2017. godine = 4

 

BOĆE

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 686

Broj osoba 2008. godine = 626

Broj osoba 2009. godine = 750

Broj osoba 2010. godine = 742

Broj osoba 2011. godine = 733

Broj osoba 2012. godine = 747

Broj osoba 2013. godine = 731

Broj osoba 2014. godine = 748

Broj osoba 2015. godine = 682

Broj osoba 2016. godine = 487

Broj osoba 2017. godine = 462

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 25

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Broj obitelji 2010. godine = 391

Broj obitelji 2011. godine = 387

Broj obitelji 2012. godine = 396

Broj obitelji 2013. godine = 392

Broj obitelji 2014. godine = 325

Broj obitelji 2015. godine = 381

Broj obitelji 2016. godine = 206

Broj obitelji 2017. godine = 203

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 3

Krštenih 2017. godine = 1

Umrlih 2017. godine = 28

 

BOSANSKI BROD

Broj osoba 1991. godine = 4.780

Broj osoba 2007. godine = 183

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 96

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 85

Broj osoba 2012. godine = 110

Broj osoba 2013. godine = 76

Broj osoba 2014. godine = 85

Broj osoba 2015. godine = 55

Broj osoba 2016. godine = 55

Broj osoba 2017. godine = 50

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 77

Broj obitelji 2009. godine = 75

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 75

Broj obitelji 2012. godine = 77

Broj obitelji 2013. godine = 54

Broj obitelji 2014. godine = 58

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Broj obitelji 2017. godine = 40

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 5

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 13

 

BOSANSKI ŠAMAC

Broj osoba 1991. godine =  1.290

Broj osoba 2007. godine = 181

Broj osoba 2008. godine = 133

Broj osoba 2009. godine = 121

Broj osoba 2010. godine = 101

Broj osoba 2011. godine = 86

Broj osoba 2012. godine = 77

Broj osoba 2013. godine = 66

Broj osoba 2014. godine = 68

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 54

Broj osoba 2017. godine = 51

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 3

Broj obitelji 2008. godine = 83

Broj obitelji 2009. godine = 88

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 63

Broj obitelji 2012. godine = 53

Broj obitelji 2013. godine = 56

Broj obitelji 2014. godine = 54

Broj obitelji 2015. godine = 49

Broj obitelji 2016. godine = 35

Broj obitelji 2017. godine = 34

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 1

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 9

 

BRČKO

Broj osoba 1991. godine = 2.480

Broj osoba 2007. godine = 562

Broj osoba 2008. godine = 546

Broj osoba 2009. godine = 525

Broj osoba 2010. godine = 560

Broj osoba 2011. godine = 580

Broj osoba 2012. godine = 568

Broj osoba 2013. godine = 540

Broj osoba 2014. godine = 888 (!)

Broj osoba 2015. godine = 852

Broj osoba 2016. godine = 470

Broj osoba 2017. godine = 450

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 20

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine = 221

Broj obitelji 2010. godine = 252

Broj obitelji 2011. godine = 262

Broj obitelji 2012. godine = 251

Broj obitelji 2013. godine = 242

Broj obitelji 2014. godine = 381

Broj obitelji 2015. godine = 357

Broj obitelji 2016. godine = 280

Broj obitelji 2017. godine = 280

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - isto

Krštenih 2017. godine = 12

Umrlih 2017. godine = 28

 

BRUSNICA

Broj osoba 1991. godine = 1.350

Broj osoba 2007. godine = 36

Broj osoba 2008. godine = 32

Broj osoba 2009. godine = 26

Broj osoba 2010. godine = 30

Broj osoba 2011. godine = 40

Broj osoba 2012. godine = 38

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 34

Broj osoba 2015. godine = 24

Broj osoba 2016. godine = 24

Broj osoba 2017. godine = 23

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 1

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 16

Broj obitelji 2011. godine = 20

Broj obitelji 2012. godine = 20

Broj obitelji 2013. godine = 17

Broj obitelji 2014. godine = 17

Broj obitelji 2015. godine = 14

Broj obitelji 2016. godine = 13

Broj obitelji 2017. godine = 13

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - isto

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 6

 

BUKOVICA

Broj osoba 1991. godine = 1.250

Broj osoba 2007. godine = 1

Broj osoba 2008. godine = 1

Broj osoba 2009. godine = 1

Broj osoba 2010. godine = 1

Broj osoba 2011. godine = 3

Broj osoba 2012. godine = 3

Broj osoba 2013. godine = 4

Broj osoba 2014. godine = 4

Broj osoba 2015. godine = 4

Broj osoba 2016. godine = 4

Broj osoba 2017. godine = 4

Razlika u broju osoba 2016./2017. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 1

Broj obitelji 2009. godine = 1

Broj obitelji 2010. godine = 1

Broj obitelji 2011. godine = 2

Broj obitelji 2012. godine = 2

Broj obitelji 2013. godine = 2

Broj obitelji 2014. godine = 2

Broj obitelji 2015. godine = 2

Broj obitelji 2016. godine = 2

Broj obitelji 2017. godine = 2

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - isto

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 1

 

CER

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 27

Broj osoba 2008. godine = 35

Broj osoba 2009. godine = 43

Broj osoba 2010. godine = 35

Broj osoba 2011. godine = 31

Broj osoba 2012. godine = 31

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 35

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 64

Broj osoba 2017. godine = 46

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 18

Broj obitelji 2008. godine = 22

Broj obitelji 2009. godine = 28

Broj obitelji 2010. godine = 20

Broj obitelji 2011. godine = 19

Broj obitelji 2012. godine = 19

Broj obitelji 2013. godine = 20

Broj obitelji 2014. godine = 21

Broj obitelji 2015. godine = 44

Broj obitelji 2016. godine = 44

Broj obitelji 2017. godine = 30

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 14

Krštenih 2017. godine = 1

Umrlih 2015. godine = 5

 

ČARDAK

Broj osoba 1991. godine = 3.264

Broj osoba 2007. godine = 120

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 106

Broj osoba 2010. godine = 117

Borj osoba 2011. godine = 106

Broj osoba 2012. godine = 120

Broj osoba 2013. godine = 119

Broj osoba 2014. godine = 134

Broj osoba 2015. godine = 121

Broj osoba 2016. godine = 115

Broj osoba 2017. godine = 110

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 73

Broj obitelji 2009. godine = 67

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 66

Broj obitelji 2012. godine = 64

Broj obitelji 2013. godine = 65

Broj obitelji 2014. godine = 68

Broj obitelji 2015. godine = 66

Broj obitelji 2016. godine = 64

Broj obitelji 2017. godine = 64

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - isto

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 16

 

DERVENTA

Broj osoba 1991. godine = 8.380

Broj osoba 2007. godine = 322

Broj osoba 2008. godine = 312

Broj osoba 2009. godine = 326

Broj osoba 2010. godine = 336

Broj osoba 2011. godine = 284

Broj osoba 2012. godine = 284

Broj osoba 2013. godine = 238

Broj osoba 2014. godine = 222

Broj osoba 2015. godine = 224

Broj osoba 2016. godine = 215

Broj osoba 2017. godine = 183

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 32

Broj obitelji 2008. godine = 178

Broj obitelji 2009. godine = 182

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 167

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = 157

Broj obitelji 2014. godine = 148

Broj obitelji 2015. godine = 138

Broj obitelji 2016. godine 117

Broj obitelji 2017. godine 94

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 23

Krštenih 2017. godine = 0

Umrlih 2017. godine = 27

 

DOMALJEVAC

Broj osoba 1991. godine = 5.920

Broj osoba 2007. godine = 3.786

Broj osoba 2008. godine = 3.802

Broj osoba 2009. godine = 3.904

Broj osoba 2010. godine = 3.923.

Broj osoba 2011. godine = 3.917

Broj osoba 2012. godine = 3.976

Broj osoba 2013. godine = 3.650

Broj osoba 2014. godine = 3.639

Broj osoba 2015. godine = 3.627

Broj osoba 2016. godine = 3.616

Broj osoba 2017. godine = 3.589

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 27

Broj obitelji 2008. godine = 1.040

Broj obitelji 2009. godine = 1.010

Broj obitelji 2010. godine = 1.008

Broj obitelji 2011. godine = 1.015

Broj obitelji 2012. godine = 1.014

Broj obitelji 2013. godine = 965

Broj obitelji 2014. godine = 965

Broj obitelji 2015. godine = 965

Broj obitelji 2016. godine = 963

Broj obitelji 2017. godine = 945

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 18

Krštenih 2017. godine = 21

Umrlih 2017. godine = 39

 

D. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.732

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 348

Broj osoba 2009. godine = 219

Broj osoba 2010. godine = 220

Broj osoba 2011. godine = 216

Broj osoba 2012. godine = 210

Broj osoba 2013. godine = 190

Broj osoba 2014. godine = 180

Broj osoba 2015. godine = 170

Broj osoba 2016. godine = 196

Broj osoba 2017. godine = 159

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 37

Broj obitelji 2008. godine = 122

Broj obitelji 2009. godine = 126

Broj obitelji 2010. godine = 127

Broj obitelji 2011. godine = 125

Broj obitelji 2012. godine = 117

Broj obitelji 2013. godine = 104

Broj obitelji 2014. godine = 108

Broj obitelji 2015. godine = 135

Broj obitelji 2016. godine = 114

Broj obitelji 2017. godine = 100

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 14

Krštenih 2017. godine = 3

Umrlih 2017. godine = 12

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. godine = 7.962

Broj osoba 2007. godine = 3.300

Broj osoba 2008. godine = 3.200

Broj osoba 2009. godine = 3.180

Broj osoba 2010. godine = 3.140

Borj osoba 2011. godine = 3.100

Broj osoba 2012. godine = 3.063

Broj osoba 2013. godine = 3.027

Broj osoba 2014. godine = 3.012

Broj osoba 2015. godine = 2.895

Broj osoba 2016. godine = 2.385

Broj osoba 2017. godine = 2.183

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 202

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Broj obitelji 2010. godine = 1.190

Broj obitelji 2011. godine = 1.190

Broj obitelji 2012. godine = 1.190

Broj obitelji 2013. godine = 1.163

Broj obitelji 2014. godine = 1.108

Broj obitelji 2015. godine = 1.041

Broj obitelji 2017. godine = 1.078

Broj obitelji 2017. godine = 1.042

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 36

Krštenih 2017. godine = 11

Umrlih 2017. godine = 81

 

FOČA, k/Doboja

Broj osoba 1991. godine = 3.990

Broj osoba 2007. godine = 131

Broj osoba 2008. godine = 148

Broj osoba 2009. godine = 151

Broj osoba 2010. godine = 171

Broj osoba 2011. godine = 169

Broj osoba 2012. godine = 156

Broj osoba 2013. godine = 172

Broj osoba 2014. godine = 148

Broj osoba 2015. godine = 162

Broj osoba 2016. godine = 157

Broj osoba 2017. godine = 135

Razlika u broju osoba 2016./2017. - minus 22

Broj obitelji 2008. godine = 92

Broj obitelji 2009. godine = 100

Broj obitelji 2010. godine = 98

Broj obitelji 2011. godine = 97

Broj obitelji 2012. godine = 83

Broj obitelji 2013. godine = 92

Broj obitelji 2014. godine = 78

Broj obitelji 2015. godine = 85

Broj obitelji 2016. godine = 81

Broj obitelji 2017. godine = 77

Razlika u broju obitelji 2016./2017. - minus 4

Krštenih 2017. godine = 1

Umrlih 2017. godine = 16