Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

Matica krštenih župe Bijela (1750.1781.)

31. kolovoza 2008.
KRŠTENI IZ GAREVA/GAREVCA - priredio: Vlado Jagustin, svećenik

Donosim popis s imenima krštene djece, imena i prezimena njihovih roditelja i ime i prezime kuma ili kume prema Matici krštenih župe Bijela (1750.-1781.).

 

Kroz to su vrijeme bili župnici i kapelani, spomenut ću samo neke:

 

Jeronim od Soli, Franjo Blekić, Franjo Filipović, Bonaventura Benić, Dominik iz Vareša, Pavao Turbić, Petar Marijanović, Martin Vargoč, Marijan Ćiorić, Bonaventura Maričević iz Aljinjića, Franjo Jurijević, Laurencije Bukvić, Pavao Stičić, Ilija Janjić, Rafael iz Vareša, Jakov Paračiković iz Spionice....

 

Ovih 100 obitelji koje donosim u popisu su mlade obitelji koje su kroz to vrijeme rađale djecu. Nema popisa starih. Ipak će nešto biti kod popisa vjenčanja i sprovoda iz toga vremena. Moramo imati na pameti da to nije broj domaćinstava. Prije je cijelo jedno prezime uglavnom živjelo u jednom ili u dva domaćinstva. Ovi su podatci daleko opsežniji od onih koji se spominju u izvještaju biskupa Bogdanovića god. 1768.

 

 

Napomena:

Za sada donosim samo krštenja izdvojena (bez originalnog teksta i doslovnog prijevoda koji je kod mene) da bi vidjeli koliko je u Garevu–Garevcu bilo žitelja. Ovi podatci nigdje nisu do sada objavljeni. Do sada smo raspolagali s vrlo šturim podacima o žiteljima Gareva/Garevca u prošlim vremenima. Stoga bi bio grijeh ne pokušati za 250 obljetnicu prvog pisanog spomena Garevca ne tiskati monografiju i ove Matice s originalnim tekstovima. Prema podatcima koje možemo izvući iz ovih Matica Garevac je puno stariji. O tome svoja pitanja i prijedloge možete uputiti na moju adresu.

 

Navedena krštenja su uzeta iz dvije matica koje su pisane latinskim jezikom. Danima sam pregledavao nečitke rukopise i izdvajao da bi ugledale svjetlo dana. Još nisam izdvojio krštenja iz treće Matice krštenih koja je napisana na pismu bosančica (ćirilična glagoljica), kojoj moram posvetiti malo više vremena da dešifriram slova. Kada dobijem i petu Maticu, a ona je umrlih, dobit ćemo još više podataka o mještanima Garevca.

 

 

Roditelji, ime djece,

datum rođenja i krštenja

 

Kum – kuma

 

1.

 

Ilija Baić

Ruža Berdarević

Kći: Klara, k. 8.10.1763.

Sin: Ilija, k. 13.10.1765.

 

 

 

Matijana Kljiaić/Modran/

Andrija Bičvić

 

2.

 

Ivan Baić

Ivana Pavić kći Mate

Kći: Ana, k. 28.10.1778.

Sin: Ilija, k. 28.10.1780.

 

 

 

Katarina Došlić

Pavao Virlić

 

3.

 

Ivan Baić

Katarina Stanić Ilije

Kći: Magdalena, k. 2.2.1781

 

 

 

Ivana Pušelić

 

4.

 

Ivan Baić

Matijana Bielovarković

Sin: Mato, k. 13.3.1763.

 

 

 

Ivan Bielovarković

 

5.

 

Jure Baić

Ruža Zrakić Tome iz Pećnika

Sin: Jakov, k. 16.1.1779.

Kći: Lucija, k. 16.1.1779.

Kći: Magdalena, k. 28.9.1780.

 

 

 

Mijo Bičva

Anđa Došlić ž. Tadije

Anđa ž. Marka Lukačević

 

6.

 

Marko Baić

Katarina Marvešić iz Modrana

Kći: Ruža, k. 23.3.1764.

 

 

Katarina Kasković iz Duvna

 

7.

 

 

Petar Baić

Katarina Malbašić Petra iz Velike

Sin: Anto, k. 25.9.1780.

 

 

 

Andrija Baić

 

8.

 

Petar B...( vjerovatno Baić)

Lucija Lebić

Sin: Andrija, r.21., a k. 28.8.1781.

 

 

 

Ilija Stanić

 

9.

 

Petar Barbarić

Katarina Brušnjaković

iz Potočana

Sin: Josip, k. 28.10.1778.

 

 

 

 

Marko Iličić

 

10.

 

Andrija Bardarević

Anđa Jelečković iz Dobrinje

Kćer: Ruža, k. 6.9.1781.

 

 

 

Katarina Čavlinović

 

11.

 

Andrija Bardarević

Lucija Jelinić

Kći: Jelena, k. 6.6.1763.

Kći: Matija, k. 6.6.1763.

Sin: Ivan, k. 9.4.1766.

Sin: Petar, k. 15.7.1776

 

 

Katarina Buglijević

Katarina Raičević/Slatine/

Marijan Lebić

Šimun Lebić

 

12.

 

Mato Bardarević

Anđa kćer Martina Jeleč iz Dobrinje

Kćer: Katarina, k. 25.5.1779.

 

 

 

 

Katarina Bičvić

 

13.

 

Nikola Bardarević

Jelena Čavlinović

Kći: Ivana, k. 9.4.1766.

 

 

 

Vitis Lebić

14.

Andrija Bičva

Katarina Čavlina

Sin: Mijo, k. 20.10.1766.

 

 

Jakov Lebić

 

15.

 

Andrija Bičvić

Katarina Pavić

Sin: Luka, k. 10.10.1779.

 

 

 

Luka Knezović

 

16.

 

Blaž Bičvić

Anđa Pesinović Franje iz Foče

Sin: Josip, k. 28.8.1780.

 

 

 

 

Stjepan Virlić

 

17.

 

Blaž Bičvić

Agata Pešinović iz Foče

Sin: Andrija, r.15.3., a k.2.4.1782.

 

 

 

Stjepan Valentić

 

18.

 

Mato Bičvić

Katarina Poarević( Paurević)

Kćer: Ivana k. 28.1.1781.

Sin: Mijo, r. 12., k. 17.9.1782.

 

 

 

Ana ž. Nikole Petrić

Nikola Petrić

 

19.

 

Mato Bielobarković

Ruža Križić iz Boka

Sin: Petar, k. 4.7.1763.

(kod krštenja sina Mije piše:

Ruža Vicena od Teorsi)

Sin: Mijo, k. 10.10.1764.

(kod krštenja ovog djeteta upisno ime majke:

Ruža Vicanović

Sin: Mijo, k. 30.10.1766.

 

 

 

 

Petar Čavlinović

 

Mato Čavlina

 

 

Marko Bajć

 

20.

 

Mato Birković

Ruža Kirstić iz ...?...

Sin: Mato, k. 12.3.1781.

 

 

 

Luka .....?....

 

21.

 

Bartol Bulutović

Ana Petrić

Sin: Mato, k. 30.10.1766.

 

 

 

Laurencije Cvitković

 

22.

 

Ivan Bulutović

Katarina Rajčević

Kći: Magdalena, k. 9.4.1766.

 

 

 

Marta Petrić

 

23.

 

Marko Bulutović

Anđa Mijatović iz Komušine

Sin: Luka, k. 11.2.1763.

 

 

 

Matej Barkić

 

24.

 

Andrija Burrić

Katarina Lebić

Kćer: Anđa k. 19.9.1779.

Kćer: Agata r. 17. k. 20.4.1782.

 

Magdalena

ž. Andrije Valentić

Magdalena Varglić/Varljić

 

25.

 

Ivan Burrić

Katarina Kljiaić iz Vrbovca

Sin: Josip r. 13., k. 20.4.1782.

 

 

 

Marko Stanić

 

26.

 

Ivan Čavlinović

Margarita Jozepović(Josipović)

 iz Argovi (Hrgovi)

Kći: Ivana, k. 2.7.1765.

Sin: Mato, k. 10.5.1780.

Sin: Stjepan, k. 10.5.1780.

 

 

 

 

Uršula Lončarević

Pavao Varglić/Varljić

Stjepan Varglić/Varljić

 

27.

 

Luka Čavlinović

Katarina Lepanović

Sin: Juraj, k. 6.6.1763.

 

 

 

Mato Baić

 

28.

 

Mato Čavlinović

Klara kći Tadije Knežević

Sin: Anto, k. 12.5.1765.

 

 

 

Ivan Lebić

 

29.

 

Mijo Čavlinović (Čavlina)

Katarina kći Josipa Bugl iz Smekovca

Sin: Ivan, k. 12.5.1765.

Sin: Mijo, k. 28.7.1767.

 

 

 

Andrija Valentić

Ambroža Largić

 

30.

 

Petar Čavlinović

Lucija Brušnjaković

Sin: Franjo, k. 14.3.1763.

 

 

 

Ivan Lončarević

 

31.

 

Petar Čavlinović

Ruža Brušnjaković

Kći: Ruža, k. 14.3.1763.

 

 

 

Lucija Bardarević

 

32.

 

Jure Čović

Magdalena Tomić iz Komušine

Kćer: Ivana, k. 20.10.1762.

 

 

Magdalena Varglić/Varljić

 

33.

 

Laurencije Cvitković

Petronilla Rebrinović

Kći: Ivana, k. 30.10.1766.

 

 

 

Ana Bulutović

 

34.

 

Bartol Došlić

Ana Petrić

Nema imena, k. 10.2.1763.

 

 

 

Barbara Čavlinović

 

35.

 

Petar Iličić

Katarina Babić iz Velike

Kći: Ruža, k. 28.10.1778.

 

 

 

Ruža Baić ž. Andrije

 

36.

 

Jure Kablinović (Čavlinović)

Klara  ....?....

Kćer: Katarina, k. 28.3.1779.

 

 

 

 

Anđa Rebrina kći Ilije

 

37.

 

Marijan Kablina (Čavlina)

Vita Lagatarević iz Skopie

(Uskoplje-G. Vakuf)

Kći: Marijan, k. 18.9.1779.

 

 

 

 

Ivan Čavlina

 

38.

 

Mato Kablina (Čavlina)

Jakovica Karić iz Modrana

Sin: Ivan, k. 2.2.1781.

 

 

 

Blaž Marić

 

39.

 

Jure Kljaić

Ana Ošegović

Sin: Andrija, k. 16.1.1767.

 

 

 

Laurencije Cvitković

 

40.

 

Mato Kopiarević

Stanislava Jakoljinović

Kći: Dominika, k. 12.3.1765.

 

 

 

Terezija Petrić

 

41.

 

Mato Knežević

Tomica Vareglić iz Slatine

Sin: Petar, k. 18.8.1763.

(Kod drugog sina za majku piše:

Toma Kovčić)

Sin: Mato, k. 26.1.1765.

 

 

 

 

 

Mijo Bičva

Mijo Bičva

 

42.

 

Natalis Lagotić

Đurđa (Georgija) Pria....?..

Kćer: Ivana r.14., k. 17.9.1782.

 

 

 

....?... Gagulić

 

43.

 

Anto Lebić

Lucija ...

Kći: Lucija, k. 12.2.1764.

 

 

 

Ivana Protrika

 

44.

 

Ivan Lebić

Matijana Kljaić iz Modrana

Sin: Mato, k. 18.2.1764.

Sin: Anto, k. 3.2.1766.

 

 

 

Mato Čavlinović

Mato Čavlinović

 

45.

 

Jure Lebić

Ruža Lukač iz Garevca

Kći: Magdalena, k. 28.3.1779.

 

 

 

Anđa Stanić kćer Ilije

 

46.

 

Jure Lebić

 ......?....   Čović

Kći: Ivana r.21., k. 25.9.1781.

 

 

 

....?.... Stanić

 

47.

 

Marijan Lebić

Marija Petrić

Kći: Magdalena, k. 18.10.1765.

 

 

 

Lucija Bardarević

 

48.

 

Šimun Lebić

Vita Baić (Vitalija Bajć)

Sin: Juro, k. 28.3.1764.

Sin: Franjo, k. 16.1.1767.

 

 

Ambroža Varglić/Varljić

Ambroža Varglić

 

49.

 

Franjo Lončarević

Uršola Birović (Borović) iz Tremošnice

Kći: Jelena, k. 12.2.1764.

Kći: Ruža, k. 14.11.1766.

 

 

 

 

Šima Bielobarković

Katarina Čavlinović

 

50.

 

Ivan Lončarević

Lucija Bardarević

Kći: Ruža, k. 18.10.1763.

Kći: Katarina, k. 18.10.1763.

Sin: Andrija, k. 14.11.1766.

 

 

 

Katarina Buljević

Magdalena Paurović

Ilija Paurević

 

51.

 

Grgo Lukač

Katarina Jović iz Potočana

Kćer: Ruža, k. 12.3.1781.

 

 

Ruža žena Jure Lukač

 

52.

 

Jure Lukačević

Anđa Badić iz Komušine

Sin: Ivan, k. 12.5.1765.

 

 

 

Bartol Došlić

 

53.

 

Marko Lukačević

Anđa Iličić iz Svilaja

Kćer:Katarina, r.25., ak.29.9.1781.

 

 

 

Katarina ...?....

 

54.

 

Petar Lukačević

Marija Stanić

Kći: Magdalena r. 16.,

k. 21.4.1782.

 

 

 

 

Ivana Bardarić

 

55.

 

Lavrencije Lukačić

Matija Jelavić

Sin: Šimun, k. 30.10.1762.

 

 

 

Ivan Bulutović

 

56.

 

Blaž Marić

Anđa Jović

Sin:Mato, r.3.2., a k.27.2.1782.

 

 

 

Stjepan Varglić/Varljić

 

57.

 

Ivan Nuić

Magdalena Jović iz Balegovaca

Kćer:Magdalena, r.19., k. 25.5.1782.

 

 

 

Marija Lebić

 

58.

 

Andrija Paurević

Ime žene – nedostaje tekst

Kći: Magdalena, k. 30.10.1766.

 

 

 

Jelena Lukarević

 

59.

 

Ilija Paurević

Magdalena Šolić

Kći: Magdalena, k. 4.6.1767.

 

 

 

Lucija Lončarević

 

60.

 

Ilija Paurović

Magdalena Jasić iz Srnave

Kći: Magdalena, k. 4.7.1763.

 

 

 

Lucija Bardarević

 

61.

 

Petar Paurević

Oršula Baić

Kći: Marija, k. 9.9.1779.

 

 

 

Ana ž. Nikole Stanić

 

62.

 

Ivan Pavić

Margarita Josipović

Kći: Marija, k. 12.2.1764.

 

 

Jelena Borović

/Tremošnica/

 

63.

 

Ivan Pavlović

Luca Bardarević

Sin: Ivan, k. 13.3.1765.

 

 

 

Ilija Paurević

 

64.

 

Ilija Petrić

Marta Čavlina (Čavlinović)

Sin: Andrija, k. 18.8.1763.

Kći: Lucija, k. 13.10.1765.

 

 

 

Grgur Ćiović

Katarina Došlić

 

65.

 

Ilija Petrić

Anđa Janjić iz Pećnika

Kći: Ivana, k. 10.10.1779.

 

 

 

Ivana Stanić

 

66.

 

lija Petrić

Anđa Stanić

Kći: Marija, r. 26.4., a k.12.5. 1782.

 

 

Ivana Dubravac/Modran

 

67.

 

Ivan Petrić

Marta Rebrina

Sin: Luka, k. 7.5.1766.

 

 

 

Mato Bajć

 

68.

 

Josip Petrić

Lucija Lebić

Sin: Andrija, k. 28.10.1778.

     

 

 

Ilija Stanić

 

69.

 

Jure Petrić

Anđa kćer Ivana Lovrić iz Foče

Kći: Katarina, k. 13.10.1765.

Sin: Ilija, k. 28.8.1780.

Kći: Ana, k. 20.3.1767.

 

 

 

Anastazija Živković

Ivan Pavlović

Ana Petrić

 

70.

 

Petar Petrić

Ana Brašnjić (Prašnjić)

iz Srnave

Sin: Ivan, k. 26.6.1764.

Sin: Nikola, k. 11.10.1765.

 

 

 

 

Juraj Čović

Juraj Lukačević

 

71.

 

Mijo Protrika (Protarkić)

Ivana Cvišić (Križić)

Kći: Jelena, k. 18.10.1763.

Kći: Katarina, k. 18.10.1765.

 

 

 

Angela Lukačević

Angela Lukačević

72.

Ivan Pušeljić

Dominika Lukačević

Sin: Andrija, k. 28.10.1778.

 

 

Mato Bardarić

 

73.

 

Mato Pušeljić

Ana Čavlinović (Čavlina)

Kći: Ruža, k. 13.3.1763.

Kći: Ruža, k. 20.10.1766.

 

 

 

Terezija Cvitković

Terezija Petrić

 

74.

 

Juraj Rasić iz Gareva

Dominika Rasić

Sin: Nikola, k. 1.7.1764.

 

 

 

Andrija Bardarević

 

75.

I

lija Rebrinović iz Gareva

Stanislava Knežević

Sin: Šimun, k. 3.2.1766.

Kći: Ivana, k. 4.6.1767.

 

 

 

Franjo Čipalović

Katarina Bulutović

 

76.

 

Mato Rebrinović

Magdalena Knežević

Kći: Jelena, k. 30.10.1766.

 

 

 

Katarina Bičvić

 

77.

 

Mijo Rebrina

Magdalena Knežević

Kći: Magdalena, k. 19.10.1763.

Sin: Mijo, k. 21.8.1764.

Sin: Stjepan, k. 21.8.1764.

 

 

 

Matijana Bajć

Mijo Bičvić

Andrija Bičva

 

78.

 

Anto Samardžić

Petronila Čaktaš iz Pećnika

Kći: Anđa, k. 19.9.1779.

 

 

 

Anđa Rebrinović

 

79.

 

Ilija Stanić

Ivana Barukčić iz Balegovca

Sin: Ivan, k. 10.5.1780.

 

 

 

Josip Petrić

 

80.

 

Mijo Stanić

Lucija Šimić

Sin: Anto, r. 1., k. 12.5.1782.

 

 

 

Mijo Lukačević

 

81.

 

Nikola Stanić

Tomica Jović iz Velike

Kći: Anđa  k. 8.10.1779.

 

 

 

Anđa Rebrinović

 

82.

 

Tomo Šitkarić

Ana Stević

Kći: Magdalena, k. 3.2.1766.

 

 

Katarina Čavlinović

 

83.

 

Ivan Varglić (Varljić)

Anđa Rebrinović

Sin: Andrija, r. 19., a

k. 20.10.1781.

 

 

 

 

Marko Stanić

 

84.

 

Jakov Varglić (Varljić)

Jelena Borović iz Tremošnice

Kći: Magdalena k. 10.2.1763.

Kći: Katarina, k. 28.10.1778.

 

       

 

Marija iz Garevca

Lucija Lončarević

 

85.

 

Mijo Varglić (Varljić)

Ana Lovrić iz Foče

Sin: Josip, k. 13.3.1763.

 

 

 

Franjo Lončarević

 

86.

 

Mijo Varglić (Varljić)

Ana Lončarević

Sin: Franjo, k. 18.10.1765.

 

 

 

Ivan Lončarević

 

87.

 

Pavao Varglić (Varljić)

Jelena Stanić

Sin: Petar, k. 28.10.1778.

 

 

 

Ivan Pavić

 

88.

 

Pavao Varglić (Varljić)

Angela Guberac

Sin: Ivan, k. 26.1.1765.

 

 

 

Andrija Valentić

 

89.

 

Pavao Varglić (Varljić)

Magdalena Stanić

Sin: Ilija,r. 9., a k. 12.9.1781.

 

  

 

Mijo Stanić

 

90.

 

Pavao Varglić (Varljić)

Anđa Knežević

Sin: Ivan, k. 30.10.1766.

 

 

 

Ivan Čavlinović

 

91.

 

Mato Virlić

Ana kći Josipa Bičvić

Sin: Mijo, k. 25.9.1780.

 

 

 

Mijo Stanić

 

92.

I

lija Vlašić

Oršula Bielić Mate

Kćer: Katarina, k. 30.10.1780.

 

 

Tomica

žena Mate Knežević

 

93.

 

Jure Vlašić

Ana kći Ilije Stanić

Sin: Josip, k. 28.8.1780.

 

 

 

Andrija Bičvić

 

94.

 

Mato Vlašić

Ana Lebić iz Dubice

Sin: Šimun k. 28.10.1778.

(Kod ovog drugog krštenja piše da je Ana Lebić kćer Martina iz Gareva)

Sin: Šimun, k. 2.2.1781.

 

 

 

Mijo Stanić

 

 

Šimun Knešević

 

95.

 

Anto   ....?....

Marija Grubišić iz Bukovca

Kćer: Katarina, r. 27.,

k. 29.7.1781.

 

 

 

 

Ana Lebić

 

96.

 

Andrija   .....?.....

Ruža Petrić Nikole

Sin: Nikola, k. 28.10.1780.

 

 

 

 ....?...   Baić

 

97.

 

Andrija    ....?.....

Marija Lukačić

Kćer: Katarina, k. 12.3.1781.

 

 

Petronilla kći Marka ..?.

 

98.

 

Blaž   ......?.....

Anđa Pepinović iz Foče

Sin: Andrija, k. 28.10.1778.

 

 

 

Nikola Petrić

 

99.

 

Marko .....?......

Ivana Stepić iz Komarice

Kći:  Katarina, k. 28.10. 1778.

 

 

 

Anđa Petrić

 

100.

 

Mijo   ....?......

Matija Lebić

Sin: Ilija, r. 10., a k. 12.9.1781.

 

 

 

Ivan Čavlinović

 

Pored osobe iz drugo mjesta piše odakle je, a to su, ali ne sve, supruge i koja kuma ili kum. Kada se u popisu pojavilo novo prezime, a većinom je to kod kuma, napisao sam da je iz Gareva, iako su svi kumovi redovito iz Garevca. Kod supruge ili majke novorođenčeta upisivano je redovito mjesto podrijetla, a ako ne stoji ništa navedeno, onda je iz Garevca. Čitajući ovaj popis zamijetit ćete da su na nekoliko mjesta ispred i iza upitnika stavljene točkice, a to je zato jer nedostaje tekst na kopiji Matice krštenih koju sam koristio. Tih nekoliko obitelji stavio sam na kraju ovog popisa krštenih.

 

Neka Vas ne zbuni kada budete čitali prezimena obitelji koja su upisana pod selo Garevo-Garevac, a danas se vode u drugim selima našega kraja. U 18. stoljeću su području Garevaca pripadala današnja naselja Donji Kladari i dio Čardaka, a drugi dio Čardaka pripadao je Kornica. Gornji Kladari su se vodili pod naseljem Dobrinja.Tek kasnije, jačanjem Gradaščevića, iza 1800. godine, nastaju sela preseljavanjem radne snage za izgradnju Husein Gradaščevića ljetnikovca – čardaka u Čardaku. Tako su nastala ova sela i dobila svoja imena: Donji Kladari i Gornji Kladari, Čardak, Živkovo Polje...

 

Vado Jagustin, svećenik