Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

Matica vjenčanih župe Bijela (1762.-1782.)

2. rujna 2008.
Vjenčanja u Garevcu i iz Garevca - priredio: Vlado Jagustin, svećenik

 

 

 

Ime i prezime mladenaca, datum vjenčanja,  svećenik vjenčatelj

Ime i prezime svjedoka – kumova na vjenčanju

 

1.

 

Ilija Marianović iz Dugih Njiva

i Josipa Arvakanović iz Gareva

Fra Laurencije Bukvić, 26.5.1766.

 

 

Martin Lebić

Mato Bilobar(ković)

 

2.

 

Andrija Baić sin Andrije

i Ruža kći Nikole Petrić

Fra Rafael od Vareša, 7.1.1770.

 

Mato Bielobark

Šimun Petrić i Lucija ž. Stjepana Baić

 

3.

 

Juro Cvitković Nikole iz Vrbaovca

Magdalena Baić Laurencija

Fra Rafael iz Vareša, 24.11.1771.

 

 

Natali Lebić iz Gareva

Mato Cvitković iz Vrbovca

 

4.

 

Mato Baić  iz Garevca

Magdalena Stanić iz Garevca

Fra Marijan Ćiorić, 3.2.1782.

 

Marko Baić, Mijo Varglić

i Jelena žena Jakova Varglić

svi iz Garevca

 

5.

 

Ivan Bardarić iz Garevca

Angela Stanić iz Garevca

Fra Marijan Ćiorić, 3.2.1782.

 

Petar Jelečković, Ivan Jelinić

iz Prnjavora

i Lucija ž. Petra Jelečković iz Dobrinje

 

6.

 

Jelena Bardarević

kći Andrije Bardarević iz Gareva

i Mijo Raičević sin Vite iz Slatine

Fra Marijan Ćiorić, 23.9.1762.

 

 

Nikola Cvitković

Mato Čavlina

Ilija Baić

 

7.

 

Lucija Bardarević kći

Andrije Bardarević iz Gareva

Petar Jeleč Martina iz Dobrinje

Fra Ivan Bukva, 11.2.1776.

 

 

Luka Čiačić

Ivan i

Uršula Ivančikiević

 

8.

 

Mato Bardar iz Gareva

Anđa Jeleč Martina iz Dobrinje

Fra Ivan Bukvić, 26.1.1777.

 

 

Ivan Lončar iz Gareva

Ivan Jelinić i Ruža Jelinić iz Foče

 

9.

 

Petar Bešlić

i Matija Raičević iz Kornice

Fra Bonaventura Maričević

Iz Aljinića, 12.2.1765.

 

 

 

Petar Paurević

Jakov Lebić

 

10.

 

Mato Bičva sin Josipa

i Tomica kći Tome Petrić

Fra Bartolomej iz Teševa, 28.1.1771.

 

 

Ivan Pavić, Mato Bilobark

i Lucija ž. Stjepana Baić

 

11.

 

Ivan Mije Mialjević iz Varbovca

i Ruža kćer Ivana Bielobark

Fra Marijan Ćiorić, 23.9.1762.

 

Pavao Čavlinović

Natalije Čavlina

Mato Čavlina

 

12.

 

Franjo Krisić Jure iz Jeovca

Katarina kći Mate Bielobark

Fra Ivan Bukvić, 20.10.1774.

 

 

Ivan Čavlina

Blaž i Angela iz Jeovca

 

13.

 

Šimun Biškić Blaža iz Gareva

Ivana Skarić

kći Bonaventure iz Grebnica

fra Ivan Bukvić, 11.2.1781.

 

 

Tadija Oskić iz Gorica

Josip Jozić iz Pećnika

Ruža Bonić iz Potočana

 

14.

 

Jure Božinović sin Petra

i Klara kći Ivana Brašnić iz Tramošnice

fra Rafael iz Vareša, 30.1.1774.

 

Domin Lebić

Mato Knezović

Katarina Bajć

svi iz Gareva

 

15.

 

Josip Božanović sin Jure

Petronilla

kći Martina Protarkić

Fra Franjo Milanović, 30.5.1773.

 

Jure LagatarNikola Popić

i Angela ž. Nikole Popić

svi iz Gareva

 

16.

 

Ivan Čorjović iz Foče

Lucija Božanović iz Gareva

Fra Šimun Filipović, 8.2.1767.

 

 

Stjepan Čarapo

Josip Čarapo

 

17.

 

Ivan Bulutović

i Katarina Raičević iz Kornice

Fra Bonaventura Maričević

od Aljinića, 17.1.1765.

 

 

 

Nema upisanih svjedoka

 

18.

I

van Burić sin Ivana

Katarina Klaić kći Ante

Fra Jakov Paračiković,28.2.1780.

 

Mijo Rebrinović

Luka Knežević

Angela žena Mate Birdarić

 

19.

 

Andrija Čavlinović

Sin Jure Čavlinović

i Ana kćer Ante Suzić

Fra Franjo Juriević, 14.9.1765.

 

 

 

Mato Kopiarević

Bartol Čavlinović

 

20.

 

Ivan Čavlinović sin Jakova

 i Ruža Čavlinović

Fra Bonaventura Maričević

Iz Aljinića, 6.1.1768.

 

 

 

Stjepan Bajć

Dujam Lebić

 

21.

 

Mato Čavlinović sin Petra

Matija Bardarević

Fra Bonaventura Maričević

Iz Aljinića, 25.9.1767.

 

 

 

Marko Bajć

Mato Čavlinović

 

22.

 

Ivan Čiavlina (Čavlina)

Sin Mate Čiavline

Marija Jozepović iz Trgovi

Fra Martin Vargoč, 17. 1.1763.

 

Ilija Baić

Mato u zamjeni

Šimuna Lebić i

Mijo Čavlina

 

23.

 

Ivan Raič Mije iz Kornice

Agata Čavlina Martina iz Gareva

Fra Andrija Glumičić, 21.1.1770.

 

Ivan Dorić iz Gareva

Mijo Jurić iz Kornice

i Ivana ž. Ivana Dorić

 

24.

 

Toma Čičković iz Garevca

Ana Šević iz Velike

Fra Bonaventura Maričević iz Aljinjića, 12.2.1765.

 

 

 

Stjepan Čičković iz Velike

Mato Čičković iz Velike

 

25.

 

Ivan Dorić sin Andrije

Katarina kći Ilije Stanić

Fra Bonaventura Aljinić, 25.9.1768.

 

Šimun Lebić

Marko Dorić

Katarina Bulutović

 

26.

 

Marko Illičić iz Gareva i

Agnes (Janja) žena

Jure Illičić iz Gareva

 

Svjedoci su 11.2.1776. na vječanju:

Jure Grubišić iz Bukovca

i Brigite kći Mate Paračiković iz Kornice

 

27.

 

Martin Pisković Ilije iz Foče

Matija Kljiaić Ante iz Gareva

Fra Bonaventura Aljinić 19.10.1768.

 

 

Juraj Pušeljia iz Gareva

Pavao Pepinović iz Foče

 

28.

 

Klara Knežević

Kći Nikole Knežević

Mato sin Petra Božinović

Fra Marijan Ćiorić, 23.9.1762.

 

 

 

Mato Čavlina

Mijo Varglić

 

29.

 

Luka Knežević sin Nikole

Marija Lebić kći Martina

Fra Rafael iz Vareša,24.11.1771.

 

Mijo Rebrina

AndrijaBurić

Ana žena Petra Petrić

 

30.

 

Dujam Lebić sin Marka

Ana kći Jakova Čavlinović

Fra Bonaventura Maričić

Iz Aljinića, 25.9.1767.

 

 

 

Stjepan Bajć

Ivan Čavlinović

 

31.

 

Juro Lebić sin Ante

Ruža (nedostaje prezime)

Fra Bonaventura Aljinić, 21.10.1768.

 

 

Marko Baić

Šimun Lebić

 

32.

 

Marko Adžamić Andrije iz Velike

Ruža Lebić kći Šimuna

Fra Ivan Bukvić, 26.1.1777.g.

 

Franjo Adžamić, Marko Kristić

i Petronilla Adžamić svi iz Velike

 

33.

 

Josip Ivakić iz Vrbovca

Vita Lebić udovica

pokojnog Šimuna Lebić

fra Ivan Bikvić, 12.4.1777.

 

Ivan Baić

Anto Pavić

Lucija Borović iz Tramošnice

 

34.

 

Mijo Lukačević sin Jure

Matijana Lebić kći Ante

Fra Ivan Bukvić, 25.11.1776.

 

Ivan Pušeljić

Petar Lukačević

Dominika Lukačević

 

35.

 

Petar Lukačević sin Jure

Marija kći Ilije Stanić

Fra Andrija Glumičić,19.11.1769.

 

Jure Paurević

Jure Lebić i Katarina

žena Jure Lebić

 

36.

 

Nikola Marianović iz Gareva

Sin Blaža Marianović

Jelena kći Martina Protarkić

Fra Franjo Juriević, 10.9.1765.

 

 

 

Mijo Bičvić

Petar Buzikon iz Gareva

 

37.

 

Marijan Marić iz Garevca

Ana Raičević iz Kornice

Fra Marijan Ćiorić, 3.2.1782.

 

Jakov Gavranović iz Prnjavora,

Mijo Varglić

i Vitis Baić iz Garevca

 

38.

 

Ivan Nuić iz Gareva

Magdalena Jović iz Balegovca

Fra Marijan Ćiorić,10.10.1781.

 

Mijo Varglić

Josip Petrić

Ruža Paurević

 

39.

 

Josip Pavić sin Marka

i Matija Lebić

Fra Ivan Bukvić, 24.1.1775.

 

Mato Bilobark

Ivan Pavić i Lucija Baić

svi iz Gareva

 

40.

 

Ivan Luić Ivana iz Dubice

Angela Pavić Marka iz Gareva

Fra Ivan Bukva, 29.10.1777.

 

Ambroža Varglić

Juraj Lukač

Jelena žena Jakova Varglić

 

41.

 

Ilija Jelečković iz Dobrinje

Petronilla Pavić iz Garevca

Fra Marijan Ćjorić, 13.1.1782.

 

Mato Bardarić

Petar Jelečković

Lucija Bardarić

 

42.

 

Andrija Paur

Ruža Bardar

Fra Bonaventura Maričić iz Aljinića,

25.9.1767.

 

 

 

Šimun Lebić

Mijo   ......

 

43.

 

Ivan Paur sin Andrije

Ana kći Ante Osmeričić, Tramošnica

Fra Ivan Bukvić, 20.10.1774.

 

Andrija Bičvić

Luca Paurević

Marija Lukačević

Svi iz Gareva

 

44.

 

Jure Stanić sin Ivana iz Velike

Lucija Paurević kći Petra

Fra Ivan Bukvić, 20.10.1774.

 

Pavao Varglić

Ilija Pesinović Angela Pesinović

iz Tol...

 

45.

 

Petar Paurević sin

pokojnog Andrije Paurević

Uršula kći udovca Ilije Baić

Fra Ivan Bukva, 29.10.1777.g.

 

Petar Paur

Andrija Bičvić

Lucija Šoljić iz Srnave

 

46.

 

Mato Miatović iz Velike

Ana Petrić kći Nikole

Fra Bonaventura Aljinić,27.9.1768.

 

 

Nikola Pepić

Mato Miatović  iz Velike

 

47.

 

Josip Petrić sin Nikole

Lucija Lebić kći Martina

Fra Bonaventura Aljinić,?.10.1768.

 

 

Ilija Petrić

Mijo Varglić

 

48.

 

Blaž Miličić

Katarina Petrić iz Gareva

Fra Pavao Turbić, 26.2.1767.g.

 

 

Andrija Kovačić

Josip Maršić

 

49.

 

Ilija Pisković Ilije iz Gareva

Tomica kći Petra Paurević

Fra Rafael iz Vareša, 24.11.1771.

 

Mijo Varglić,

Ivo Lončar

Ana žena Mije Varglić

 

50.

 

Andrija Činić Pavla iz Tremošnice

Magdalena Protarkić

Mije Protarkić iz Gareva

fra Rafajel iz Vareša, 27.10.1770.g.

 

Petar Puškarić iz Tremošnice,

Ivan Jelašević i Ivana ž. Petra Puškarić

iz Tremošnice

 

51.

 

Luka Blažević sin Luke iz Omarske

Uršula Protarkić kći Martina

Fra Bonaventura Aljinić 19.10.1768.

 

 

Jakov Petrić iz Srnave

Anto Blažević iz Omarske

 

52.

 

Ivan Pušeljia Mate iz Gareva

Dominika Lukač

kći Jure Lukač iz Gareva

Fra Rafael iz Vareša,24.11.1771.g.

 

Juraj Vlašić,

Domin Lebić i

Angela Martina Lebić

 

53.

 

Nikola Šiljić sin Marka iz Vrbovca

Petronilla Rebrinović

kći Šimuna Rebrinović

Fra Bonaventura Aljinić,6.8.1769.

 

 

Marko Cvitković

Jure Cvitković

oba iz Vrbovca

 

54.

 

Ivan Varglić sin Mije

Angela Rebrina kći Ilije

Fra Jakov Paračiković,11.2.1781.

 

Jakov Varglić

Ambroža Varglić

Magdalena ž. Ambrože Varglić

 

55.

 

Jakov Varglić (Varljić)

Jelena Borović iz Tramošnice

Fra Martin Vargoč, 18.1.1762.g.

 

Andrija Valentić

Mijo Varglić i

Šimun Lebić

 

56.

 

Mijo Varglić

Lucija Borović iz Tremošnice

Fra Marijan Ćiorić, 18.5.1780.

 

 

Petar Vlašić

Pavao Varglić

 

57.

 

Stjepan Varglić sin Ambrože

Ana Gagulić Ante iz Tremošnice

Fra Ivan Bukva, 29.10.1777.g.

 

Mijo Varglić

Jakov Varglić

Magdalena Varglić

 

58.

 

Juraj Vlašić sin Natalija

Ana kći Ilije Stanić

Fra Rafael iz Vareša, 20.1.1772.g.

 

Ivan Lončar

Mijo Rebrina

Lucija Bardarević

 

59.

 

Mato Vlašić sin Natalija

Ana kći Martina Lebić

Fra Ivan Bukvić, 24.1.1775.g.

 

Marijan Miloš iz Vrbovca

Ivan Lončar

i Matija Milošević

 

60.

 

Petar Vlašić

Terezija Cvitanović iz Vrbovca

Fra Ivan Bukvić,24.1.1775.g.

 

Ilija Stanić, Mijo Varglić

i Matija Bardarević

svi iz Gareva

 

61.

 

Petar Vlašić iz Gareva

Marija Tuzić ( ne piše odakle je)

Fra Bonaventura Maričević iz Aljinjića,

17.1.1765.

 

 

 

Petar Paurović

Ilija Lončarević

 

62.

 

Marijan Milešević sin Mate iz Varbovca

Tomica Vulašić (Vlašić)

kći Natalija Vulašić (Vlašić)

Fra Marijan Ćiorić, 27.1.1763.g.

 

 

 

Jakov Maršić iz Varbovca

Juraj Čavlinović iz Garevca