Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Posveta crkve 1976. god.

10. svibnja 2008.
U petak, 13. kolovoza 1976. god. biskup - kapitularni vikar Vrhbosanski dr. Tomislav Jablanović obavio je posvetu garevačke crkve.

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Sarajevu kojega je 15. rujna 1975. potpisao nadbiskup Smiljan Čekada Garevac je proglašen samostalnom župom 28. rujna 1975. godine. Istim dekretom su određene granice između novoosnovane župe i susjednih župa Odžaka, Modriče i Čardaka. Župnik i graditelj preč. Mijo Thon se prije toga dogovorio s garevačkim pukom da će patron njihove župe biti Marija, Majka Crkve, a slavit će se svake godine na Duhovski ponedjeljak. Sljedeće godine su građevinski radovi na crkvi bili privedeni kraju tako da je vlč. Marko Cvitkušić u prepunoj crkvi 18. srpnja 1976. proslavio svoju Mladu misu.

U petak, 13. kolovoza 1976. biskup – kapitularni vikar Vrhbosanski dr. Tomislav Jablanović obavio je posvetu garevačke crkve. Obredi posvete crkve počeli su u 10 sati uz nazočnost velikog broja svećenika i mnoštvo vjerničkog puka. Biskup Jablanović je ju svojoj prigodnoj homiliji podsjetio vjernike da svaka nova crkva u životu Božjega naroda znači novi i neprestani rast zajednice u vjeri, nadi i ljubavi, zatim na ulogu starozavjetnog hrama u životu izabranog naroda, te Marijinu ulogu u životu vjernika i opće Crkve, nje koja je Majka Crkve. Poslije obreda posvete i euharistijskog slavlja svečanost je nastavljena za improviziranim stolovima, natkrivenim šatorskim platnima.

Priprava za ovaj veliki dan počela je trodnevnicom koju je vodio preč. Ladislav Buljan, koji je nekoliko mjeseci god. 1931. bio duhovni pomoćnik u Modriči. On je za tri večeri u svojim tematskim propovijedima govorio o ulozi roditelja i mladeži u životu i poslanju Crkve kao naroda Božjega u njezinom hodu do konačnoga susreta sa nebeskom Crkvom.