Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

Dr. Albert Lehr, projektant

12. svibnja 2008.
Rođen je 15. kolovoza 1913. u Freiburgu (Njemačka). Umro je 27. siječnja 1997.

Ime projektanta Garevačke crkve «Marija, Majka crkve» i župne kuće dr. Alberta Lehra malo je, skoro nikako poznato mlađim Garevljanima. Dr. Albert Maria Lehr je za vrijeme planiranja i izvođenja radova na župnoj kući, crkvi i zvoniku (između 1970. i 1976.) često dolazio u Garevac s djecom a ponekada i sam i tu ostajao tjednima, nadgledao izvođenje radova, a i sam se s djecom prihvaćao posla. Župnika Thona je zdušno pomagao pri sakupljanju milodara po njemačkim župama.

Arhitekt dr. Albert Maria Lehr rodio se 15. kolovoza 1913. godine u Freiburgu u Njemačkoj. Studirao je Lehr Albertarhitekturu i filozofiju u Stuttgartu, Freiburgu i Baselu, gdje je 1962. postigao naslov doktora filozofije. Diplomirao je građevinarstvo, osnovao projektantski ured i tim se pozivom bavio najveći dio svoga života. Sa suprugom je rodio i odgojio devetero djece. Nakon njezine smrti, kad je i on već imao godine za mirovinu, odlučio se na studij teologije, koja ga je već uvijek zanimala. Studirao je u Freiburgu i Fribourgu (Švicarska), a po završetku studija u 69 godini života banjalučki biskup Alfred Pichier zaredio ga je 6. srpnja 1982. u Münchenu za svećenika banjalučke biskupije. Dr. Lehr je kao svećenik radio u pastorizaciji u zaručničkim tečajevima, školskim bogoslužjima, te u više kuća časnih sestara na njemačkom govornom području. Tiskao je više knjižica vjerskog sadržaja.

Nakoni potresa 1969. god. obišao je po nalogu međunarodnog Caritasa banjalučku biskupiju i pregledao štete nastale na crkvenim objektima. Za mnoge je od njih izradio projektnu dokumentaciju za obnovu. Radio je na sanaciji krova banjalučke katedrale, a izradio je i sav projekt za Svećenički dom i Biskupski ordinarijat u Banjaluci.

U Freiburgu/Breisgau preminuo je 27. siječnja 1997. godine u 80. godini života i 15. godini svećeništva. Pokopan je 31. siječnja na groblju Bergaecker u Freiburgu.