Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Umro fra Petar Anđelović

14. siječnja 2009.
U Sarajevu je u Franjevačkom samostanu na Bistriku u 72 godini preminuo ugledni franjevac, ex provincijal Bosne Srebrene, Petar Anđelović

Fra Petar je rođen u Boću kod Brčkog 9.XII. 1937. Osnovnu školu završio je u Boću (1945-1949), gimnaziju u Visokom (1949-1955, 1956-1958), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1949-1955, 1956-1958), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1960-1964) i Fuldi (1964-1966) te studij publicistike u Münsteru (1972-1975). Za svećenika je zaređen 1964. Bio je kapelan u Essenu (1966-1972). U Provinciju se vratio krajem 1975. te službovao kao tajnik Provincije (1976-1982), župnik u Zenici (1982-1985) i gvardijan u samostanu sv. Ante u Sarajevu (1985-1991; 2000-2003). Biran je za definitora Provincije (1973-1976) i provincijala (1991-2000). Od 2003. provincijski je asistent FSR-a.

Andelovic_fra_PetarKao gimnazijalac i student isticao se nastupima literarnog sadržaja na sjednicama Serafske imakulate i zbora Jukić. Studij publicistike usmjerio ga je da se bavi pitanjima i problemima korištenja suvremenih sredstava komuniciranja u naviještanju evanđelja. U vrijeme boravka u Njemačkoj surađivao je u essenskom listu Ruhrwort i još nekim drugim periodičkim publikacijama, a od tuzemnih u Dobrom Pastiru (1966), Bosni Srebrenoj (1969, 1971, 1973, 1976, 1981, 1984, 1987), Jukiću (1972, 1980), reviji Nova et vetera (1980, 1982, 1986), Kani i Svjetlu riječi od 1983. Bio je urednik provincijskog glasila Bosna Srebrena (1976-1982). Objavio je i nekoliko knjiga od kojih svakako treba spomenuti: Vjerni Bogu vjerni Bosni, Franjevci na prijelazu u treće tisućljeće, Stvarnost i okom vjernika, Fratar i njegova Bosna.

Fra Petar Anđelović je kao fratar, a osobito kao provincijal bio vjeran tradiciji bosanskih franjevaca voleći svoju zemlju, nastojeći njegovati dijalog sa svim narodima i građanima ove zemlje. Odigrao je ulogu i u društveno-političkom životu svoje domovine, osobito za vrijeme rata. Politiku je smatrao područjem one ljudske djelatnosti koja ima najveći utjecaj na male ljude. I kada je bio proglašavan „političarom“ i osporavan, politiku je nastojao voditi iz vjerničkog, kršćanskog, franjevačkog kuta. I iz toga je proizlazila njegova mudrost komuniciranja.

Misa zadušnica bit će održana u četvrtak 15. siječnja u 11 sati u crkvi Sv. Ante u Sarajevu, a pokop u petak 16. siječnja u 13.00 sati u Dubravama kod Brčkog.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. (kta/fia)